meslek seviye dersin adı tarih saat tc altındağ kaymakamlığı ahi

T.C. ALTINDA KAYMAKAMLI I
AH EVRAN MESLEK E
M MERKEZ MÜDÜRLÜ Ü
2014 GÜZ DÖNEM KALFALIK ve USTALIK SINAV PROGRAMI
MESLEK
SEV YE
BÜTÜN MESLEKLER
( ORTAK DERSLER )
KALFALIK
BÜTÜN MESLEKLER
( ORTAK DERSLER )
USTALIK
ANAHTARCILIK VE Ç NG RL K
KALFALIK
KALFALIK
ÇILIK
USTALIK
DERS N ADI
MATEMAT K
MESLEK GEL M
TÜRKÇE
N KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI
LETME B LG VE T.K.Y
MESLEK B LG SAYAR
ÇALI MA HUKUKU
EKONOM
NSAN SA LI I VE GÜVENL
VE NSAN
LER
LETME
MUHASEBE
GORTA VE VERG MEVZUATI
T LEMLER
OTOMOB L ANAHTARCILI I
TEKN K RES M VE Ç M TEKNOLOJ LER
TEMEL ANAHTARCILIK
TEMEL MALAT LEMLER
TEMEL METAL EK LLEND RME
PRAT K UYGULAMA
PRAT K UYGULAMA (1. Gün)
PRAT K UYGULAMA (2. Gün)
BESLENME
JYEN VE SAN TASYON
MUTFAK UYGULAMALARI
TEMEL Y YECEK ÜRET
TÜRK MUTFA I
PRAT K UYGULAMA (1. Gün)
PRAT K UYGULAMA (2. Gün)
ÖZEL SERV S Y YECEKLER
ULUSLAR ARASI ÖZEL ÇORBALAR VE AÇIK BÜFE
BASKI
USTALIK
BOB NAJ
KALFALIK
LT BAKIMI VE GÜZELL K
KALFALIK
LT BAKIMI VE GÜZELL K
USTALIK
TAMPON BASKI
PRAT K UYGULAMA
ELEKTR K ELEKTRON K ESASLARI-1
ELEKTR K ELEKTRON K ÖLÇME
TEKN K VE MESLEK RES M
ELEKTR K MAK NELER SARIM TEKN KLER - 1
ELEKTR K MAK NELER SARIM TEKN KLER - 2
TRAFO SARIMI
PRAT K UYGULAMA
BESLENME
LT BAKIMI
EL AYAK BAKIMI
ORTAK BECER
TEMEL SANAT E
EP LASYON-DEP LASYON
KOZMET K
MAKYAJ
MASAJ TEKN KLER
TEMEL BAKIM
VÜCUT BAKIMI
PRAT K UYGULAMA
ALTERNAT F VUCUT BAKIMI
BESLENME VE VUC. EK.BOZUKLUKLARI
LT TÜRLER VE HASTALIKLARI
LER MAKYAJ TEKN KLER
PRAT K UYGULAMA
TAR H
SAAT
09.09.14
09.09.14
09.09.14
09.09.14
09.09.14
09.09.14
16.09.14
16.09.14
16.09.14
16.09.14
16.09.14
16.09.14
16.09.14
03.09.14
03.09.14
03.09.14
05.09.14
05.09.14
05.09.14
10.09.14
02.09.14
03.09.14
04.09.14
04.09.14
05.09.14
05.09.14
05.09.14
08.09.14
10.09.14
12.09.14
12.09.14
19.09.14
19.09.14
03.09.14
03.09.14
03.09.14
08.09.14
08.09.14
10.09.14
10.09.14
02.09.14
02.09.14
02.09.14
03.09.14
03.09.14
04.09.14
04.09.14
04.09.14
05.09.14
05.09.14
05.09.14
08.09.14
11.09.14
11.09.14
12.09.14
12.09.14
17.09.14
10.00
10.00
10.00
12.00
12.00
12.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
12.00
10.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
MESLEK
ÇEK DÜZENLEMEC
SEV YE
KALFALIK
DEKORAT F EL SANATLARI
KALFALIK
DEKORAT F EV TEKST
KALFALIK
KALFALIK
EL VE MAK NE NAKI ÇILI I
USTALIK
KALFALIK
ELEKTR K TES SATLARI VE PANO MONTÖRLÜ Ü
DERS N ADI
TK F ZYOLOJ
BOTAN K
ÇEK DÜZENLEME-1
ÇO ALTIM TEKN KLER
HASTALIK VE ZARARLILAR
TEMEL B TK YET
TEMEL SANAT E
TOPRAK B TK BESLEME
PRAT K UYGULAMA
ANADOLU KÜLTÜRÜ
BEBEK
TK SEL ÖRÜCÜLÜK
EV AKSESUARLARI
M AKSESUARLARI
KEÇEC K
TEMEL SANAT E
TEMEL TEKN KLER
ÖRÜCÜLÜK
PRAT K UYGULAMA
TEMEL SANAT E
TEMEL TEKN KLER
TEKST L TEKNOLOJ
EV TEKST
KIRKYAMA TEKN KLER
TEMEL D M TEKN KLER
PRAT K UYGULAMA
TEMEL SANAT E
TEMEL TEKN KLER
EL NAKI LARI
MAK NE NAKI LARI
NAKI TASARIMLARI
OYALAR
TÜRK NAKI LARI
PRAT K UYGULAMA
ANTEP
MARA
PRAT K UYGULAMA
ENDÜSTR YEL KONTROL
ORTAK BECER
PANO TASARIM VE MONTAJI
ELEKTR K ELEKTRON K ESASLARI-1
ELEKTR K ELEKTRON K ÖLÇME
TEKN K VE MESLEK RES M
ZAYIF AKIM TES SLER
ZAYIF AKIM TES SLER VE ELEKTR K TES SAT PROJELER
USTALIK
KALFALIK
ELEKTR KL EV ALETLER TEKN K SERV
USTALIK
PRAT K UYGULAMA
YAPI ELEKTR K VE KUVVET TES SLER
PRAT K UYGULAMA
ELEKTR K ELEKTRON K ESASLARI-1
ELEKTR K ELEKTRON K ÖLÇME
TEKN K VE MESLEK RES M
ELEKTR K ELEKTRON K ESASLARI-2
ENDÜSTR YEL KONTROL VE ARIZA ANAL
ELEKTR K MOTORLARI
ISITICI VE P
EV ALETLER
TEM ZLEY VE YIKAYICI EV ALETLER
PRAT K UYGULAMA
AKILLI EV ALETLER
SO UTUCULAR VE KL MALAR
PRAT K UYGULAMA
TAR H
SAAT
03.09.14
03.09.14
04.09.14
04.09.14
05.09.14
05.09.14
08.09.14
08.09.14
08.09.14
02.09.14
02.09.14
03.09.14
03.09.14
04.09.14
04.09.14
08.09.14
08.09.14
10.09.14
10.09.14
08.09.14
08.09.14
10.09.14
15.09.14
15.09.14
17.09.14
17.09.14
08.09.14
08.09.14
10.09.14
10.09.14
11.09.14
11.09.14
12.09.14
12.09.14
18.09.14
18.09.14
19.09.14
02.09.14
02.09.14
02.09.14
03.09.14
03.09.14
03.09.14
04.09.14
05.09.14
05.09.14
16.09.14
18.09.14
03.09.14
03.09.14
03.09.14
04.09.14
04.09.14
10.09.14
11.09.14
11.09.14
11.09.14
17.09.14
17.09.14
17.09.14
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
10.00
12.00
12.00
10.00
10.00
12.00
14.00
12.00
14.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
MESLEK
ELEKTROMEKAN K TA IYICILAR BAKIM ONARIM
SEV YE
KALFALIK
KALFALIK
ERKEK BERBERL
USTALIK
KALFALIK
ERKEK TERZ
USTALIK
KALFALIK
FOTO RAFÇILIK
USTALIK
GÜVENL K S STEMLER
KALFALIK
DERS N ADI
ELEKTR K ELEKTRON K ESASLARI-1
ELEKTR K ELEKTRON K ÖLÇME
TEKN K VE MESLEK RES M
ELEKTR K ELEKTRON K ESASLARI-2
ENDÜSTR YEL KONTROL VE ARIZA ANAL
ASANSÖR S STEMLER
KUMANDA TEKN KLER
PRAT K UYGULAMA
ORTAK BECER
TEMEL SANAT E
SAÇ KES M TEKN KLER
BESLENME
ERKEK SAÇ EK LLEND RME
KOZMET K
SAÇ KES
SAÇA RENK VERME
SAÇA RENK VERME TEKN KLER
SAKAL VE BIYIK EK LLEND RME
TEMEL BAKIM
PRAT K UYGULAMA (1. Gün)
PRAT K UYGULAMA (2. Gün)
LER BOYAMA TEKN KLER
SAÇLI DER VE C LT HASTALIKLARI
TAKMA SAÇLAR
PRAT K UYGULAMA
YS TEKN K Ç MLER
KALIP HAZIRLAMA TEKN KLER
ERKEK G YS D
TEKST L TEKNOLOJ
UYGULAMA TEKN KLER
YS KALIPLARI
PRAT K UYGULAMA
ÜRET M ORGAN ZASYONU
MODEL GEL RME
PRAT K UYGULAMA
FOTO RAF ÇEK
FOTO RAF HAZIRLAMA VE AR VLEME
DEO KAMERA
ORTAK BECER
PRAT K UYGULAMA
SANATSAL FOTO RAF ÇEK
PRAT K UYGULAMA
ELEKTR K ELEKTRON K ESASLARI-1
ELEKTR K ELEKTRON K ÖLÇME
TEKN K VE MESLEK RES M
ELEKTR K ELEKTRON K ESASLARI-2
ENDÜSTR YEL KONTROL VE ARIZA ANAL
TAL ELEKTRON K VE M KRODENETLEY
LER
KAPALI DEVRE KAMERA S STEMLER
YANGIN ALGILAMA VE SOYGUN ALARM S STEMLER
KALFALIK
HAZIR G
M MODEL MAK NEC
USTALIK
PRAT K UYGULAMA
YS TEKN K Ç MLER
KALIP HAZIRLAMA TEKN KLER
TEKST L TEKNOLOJ
UYGULAMA TEKN KLER
KALIP HAZIRLAMA
ÜRET M TEKN KLER
PRAT K UYGULAMA
ÜRET M ORGAN ZASYONU
KAL TE KONTROL
PRAT K UYGULAMA
TAR H
SAAT
03.09.14
03.09.14
03.09.14
04.09.14
04.09.14
12.09.14
12.09.14
12.09.14
03.09.14
03.09.14
03.09.14
08.09.14
08.09.14
08.09.14
10.09.14
10.09.14
10.09.14
11.09.14
11.09.14
12.09.14
15.09.14
17.09.14
17.09.14
17.09.14
18.09.14
08.09.14
08.09.14
09.09.14
10.09.14
10.09.14
15.09.14
15.09.14
16.09.14
16.09.14
18.09.14
02.09.14
02.09.14
02.09.14
03.09.14
03.09.14
17.09.14
17.09.14
03.09.14
03.09.14
03.09.14
04.09.14
04.09.14
05.09.14
15.09.14
15.09.14
15.09.14
08.09.14
08.09.14
10.09.14
10.09.14
11.09.14
11.09.14
11.09.14
16.09.14
17.09.14
17.09.14
10.00
12.00
14.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
10.00
10.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
14.00
10.00
12.00
10.00
12.00
12.00
14.00
10.00
10.00
12.00
14.00
12.00
14.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
12.00
14.00
14.00
10.00
12.00
14.00
12.00
14.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
12.00
10.00
12.00
MESLEK
ISITMA VE SIHH TES SAT
SEV YE
KALFALIK
KALFALIK
KADIN G
M MODEL STL
USTALIK
KADIN TERZ
USTALIK
KALFALIK
KUAFÖRLÜK
USTALIK
KURU TEM ZLEMEC K
KALFALIK
KALFALIK
OFSET BASKI
USTALIK
DERS N ADI
ALTERNAT F ENERJ KAYNAKLARI
BORU KAYNAKÇILI I VE ELEKTR K
MERKEZ ISITMA
SAC VE BORU
SIHH TES SAT
SIHH TES SAT MESLEK RES M
TEKN K RES M
YAPILARDA TES SAT
PRAT K UYGULAMA
YS TEKN K Ç MLER
KALIP HAZIRLAMA TEKN KLER
TEKST L TEKNOLOJ
UYGULAMA TEKN KLER
KADIN G YS KALIPLARI
KADIN G YS ÜRET
PRAT K UYGULAMA
ÜRET M ORGAN ZASYONU
MODEL GEL RME
PRAT K UYGULAMA
ÜRET M ORGAN ZASYONU
DRAPAJ
PRAT K UYGULAMA
BESLENME
KADIN SAÇ EK LLEND RME
KOZMET K
ORTAK BECER
TEMEL SANAT E
SAÇ KES M TEKN KLER
PRAT K UYGULAMA
SAÇA RENK VERME
TEMEL BAKIM
TEMEL MAKYAJ
LER BOYAMA TEKN KLER
SAÇLI DER VE C LT HASTALIKLARI
TAKMA SAÇLAR
PRAT K UYGULAMA
ORTAK BECER
KOLALAMA TEKN KLER
MALZEME VE HALE
TEM ZLEME LEMLER
ÜTÜLEME TEKN KLER
PRAT K UYGULAMA
BASKI ÖNCES -1
TEKN K RES M
BASKI ÖNCES -2
BASKI SONRASI
OFSET BASKI
OFSET BASKI KALIPLARI
TEMEL SANAT E
PRAT K UYGULAMA
OFSET BASKI SONRASI VE MAL YET
OFSETTE ÖZEL BASKILAR
PRAT K UYGULAMA
TAR H
SAAT
08.09.14
08.09.14
08.09.14
17.09.14
17.09.14
17.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
08.09.14
08.09.14
10.09.14
10.09.14
12.09.14
12.09.14
12.09.14
16.09.14
16.09.14
18.09.14
16.09.14
19.09.14
19.09.14
02.09.14
02.09.14
02.09.14
03.09.14
03.09.14
03.09.14
04.09.14
10.09.14
10.09.14
10.09.14
17.09.14
17.09.14
17.09.14
19.09.14
03.09.14
12.09.14
12.09.14
15.09.14
15.09.14
15.09.14
10.09.14
10.09.14
10.09.14
11.09.14
11.09.14
11.09.14
12.09.14
12.09.14
18.09.14
18.09.14
18.09.14
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
12.00
14.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
12.00
14.00
14.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
MESLEK
SEV YE
OTO YEDEK PARÇA SATI ELEMANLI I
KALFALIK
OTOMOT V BOYACILI I
KALFALIK
OTOMOT V ELEKTR KÇ
KALFALIK
OTOMOT V ELEKTROMEKAN KERL
KALFALIK
DERS N ADI
ÇALI MA HAYATI
GENEL MUHASEBE
KAROSER VE OTO BOYA
MÜ TER
LER VE SATI TEKN KLER
OTOMOT V AKSESUARLARI
OTOMOT V ELEKTR PARÇALARI
OTOMOT V MEKAN PARÇALARI
CAR HESAPLAMALAR
TÜKET HAKLARI
ÜRÜN ALIMI VE SATI I
PRAT K UYGULAMA
RENK TEKNOLOJ
SON KAT BOYA UYGULAMALARI
YÜZEY HAZIRLAMA
PRAT K UYGULAMA
TEKN K RES M
TEMEL ELEKTR K-ELEKTRON K
TEMEL MALAT VE ARAÇ BAKIMI
TEKN K RES M
TEMEL ELEKTR K-ELEKTRON K
TEMEL MALAT VE ARAÇ BAKIMI
MESLEK RES M
ARAÇ ELEKTR
ARAÇ KONFOR VE GÜVENL
PRAT K UYGULAMA
TEKN K RES M
TEMEL ELEKTR K-ELEKTRON K
TEMEL MALAT VE ARAÇ BAKIMI
MESLEK RES M
YAKIT VE ATE LEME S STEMLER
ARAÇ ELEKTR
ARAÇ KONFOR VE GÜVENL
HAREKET LET M VE KONTROL
MOTOR MEKAN
PRAT K UYGULAMA
Ç VE DI DONANIMLAR
KAYNAKLI B RLE
KALFALIK
OTOMOT V GÖVDEC
USTALIK
KALFALIK
OTOMOT V MEKAN KERL
USTALIK
RMELER VE EK LLEND RME
PANEL VE GÖVDE DÜZELTME
PRAT K UYGULAMA
TEKN K RES M
TEMEL ELEKTR K-ELEKTRON K
TEMEL MALAT VE ARAÇ BAKIMI
MESLEK RES M
HASARLI ARAÇ LEMLER
OTOMOT V GÖVDE MEKAN
PRAT K UYGULAMA
TEKN K RES M
TEMEL ELEKTR K-ELEKTRON K
TEMEL MALAT VE ARAÇ BAKIMI
MESLEK RES M
YAKIT VE ATE LEME S STEMLER
HAREKET LET M VE KONTROL
MOTOR MEKAN
PRAT K UYGULAMA
MOTORLU ARAÇLARDA ARIZA TE
PRAT K UYGULAMA
TAR H
SAAT
02.09.14
02.09.14
03.09.14
03.09.14
05.09.14
05.09.14
08.09.14
08.09.14
11.09.14
11.09.14
12.09.14
08.09.14
08.09.14
10.09.14
10.09.14
12.09.14
12.09.14
12.09.14
12.09.14
12.09.14
12.09.14
15.09.14
15.09.14
17.09.14
17.09.14
12.09.14
12.09.14
12.09.14
15.09.14
15.09.14
15.09.14
17.09.14
17.09.14
17.09.14
18.09.14
08.09.14
08.09.14
10.09.14
10.09.14
12.09.14
12.09.14
12.09.14
15.09.14
18.09.14
19.09.14
19.09.14
12.09.14
12.09.14
12.09.14
15.09.14
15.09.14
17.09.14
17.09.14
18.09.14
19.09.14
19.09.14
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
14.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
12.00
14.00
12.00
10.00
12.00
MESLEK
SEV YE
KALFALIK
ÖN DÜZEN AYARCILI I VE LAST KÇ K
USTALIK
PASTACILIK, TATLICILIK ve EKERLEMEC K
KALFALIK
REKLAM TABELACILI I
KALFALIK
SARAC YE ÜRET
KALFALIK
SERV S ELEMANLI I
KALFALIK
YAPI DEKORASYONCULU U
KALFALIK
DERS N ADI
TAR H
SAAT
HAREKET KONTROL S STEMLER
TEKERLEK ONARIMI
PRAT K UYGULAMA
TEKN K RES M
TEMEL ELEKTR K-ELEKTRON K
TEMEL MALAT VE ARAÇ BAKIMI
MESLEK RES M
ÖN DÜZEN AYARLARI
PRAT K UYGULAMA
BESLENME
JYEN VE SAN TASYON
PRAT K UYGULAMA
ALKOLSÜZ ÇECEKLER HAZIRLAMA
PASTA YAPIM TEKN KLER
TATLI YAPIM TEKN KLER
TEMEL HAMUR YAPIM TEKN KLER
ORTAK BECER
AYDINLATMA TEKNOLOJ
LG SAYAR DESTEKL Ç M VE TASARIM
BOYA TEKN
PLAKET VE DAMGA
PAR ALMA
TABELÂ
PRAT K UYGULAMA
SARAC YE TEMEL ÜRET M
SARAC YE ÜRET M TEKN KLER
TEKN K RES M
TEMEL ÜRET M
PRAT K UYGULAMA
BESLENME
JYEN VE SAN TASYON
ÇECEKLER N SERV
KONUK
LER
SERV S HAZIRLIKLARI
SERV S YÖNTEMLER
YEMEK GRUPLARININ SERV
PRAT K UYGULAMA
ALÇI DEKORASYON VE KARTONP YER
NSAN VE DEPREM
MESLEK HESAPLARI
TEKN K Ç MLER
TEMEL
AAT TEKNOLOJ
YAPIDA BOYALAR
PRAT K UYGULAMA
11.09.14
11.09.14
11.09.14
12.09.14
12.09.14
12.09.14
15.09.14
16.09.14
16.09.14
04.09.14
04.09.14
11.09.14
15.09.14
15.09.14
17.09.14
17.09.14
03.09.14
04.09.14
04.09.14
04.09.14
05.09.14
05.09.14
15.09.14
15.09.14
04.09.14
04.09.14
10.09.14
10.09.14
11.09.14
04.09.14
04.09.14
18.09.14
18.09.14
18.09.14
19.09.14
19.09.14
19.09.14
02.09.14
02.09.14
02.09.14
03.09.14
03.09.14
03.09.14
04.09.14
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
12.00
14.00
10.00
12.00
12.00
14.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00