close

Enter

Log in using OpenID

Canım Memleketim Palu (Pdf)

embedDownload
PALU’yu TANIYALIM
Brosürü
Tarihi Kentler Birliği üyesi
güzel şehrimize hoş geldiniz
Palu Belediyesi Kültür Yayınları No: 2
Baskı: Mayıs 2014
İletişim:
Tel: 0 424 651 20 04 • Faks: 0 424 651 25 82
Web: www.palu.bel.tr
Hazırlayan: Hilal Aydemir - Mütercim
Bilgi ve fotoğraflar Kaymakamlık yayını
“Tarihte ve Günümüzde Palu 1998” adlı kitap ile Palu
Belediyesi arşivinden alınmıştır.
Tasarım-Baskı: Kardelen Ofset Matbaacılık Ltd. Şti.
Tel/Faks: 0 312 432 1 378 • 432 2 378
[email protected]
PALU BELEDİYE BAŞKANI
M. Sait DAĞOĞLU
1957 yılında Palu Karşıbahçeler Mahallesinde
doğdu. İlk ve ortaokulu Palu’da bitirdi. Liseyi ise
İstanbul’da Pendik Lisesinde tamamladı. İstanbul’da
çeşitli dallarda imalatlar yaparak ticaret hayatını
devam ettirdi. 1995 yılında memleketine döndü.
Ticaret hayatını akaryakıt işletmeciliği ile devam
ettirmektedir.
M.Sait DAĞOĞLU evli ve üç çocuk babasıdır.
3
Şehirden bir görünüm
konumu
Deniz seviyesinden 844 metre yükseklikte olan Palu,
Elazığ’ın şirin ve yeşillikler içerisinde güzel bir İlçesidir.
Murat nehri İlçenin tam ortasından kıvrıla kıvrıla geçerek
şehre güzellik katar.
Bu manzara heybetli Kale görüntüsüyle çok güzel
örtüşerek üçbin sekizyüz yıllık geçmişi olan Paluyla
emsalsiz bir uyum sağlar.
Halen çevresi yeşillikler içerisinde olan Palu, Evliya
Çelebi Seyahatnamesine göre bir sincabın daldan dala
atlayarak çok uzaklara gidebildiği, balta girmemiş sık
ormanlarla kaplı, havası hoş, suyu hoş, insanları sıhhatli
bir yer olarak anlatılmaktadır.
5
nasıl ulaşılır
Karayolu ile Elazığa 70, Malatya ya 174, Diyarbakır’a
130, Ankara’ya 800 km mesafededir.
Murat, Hazar ve Elazığlılar Turizm otobüsleri ile Türkiyenin
her yerinden Palu’ya ulaşabilirsiniz. THY Uçaklarıyla
Ankara ve İstanbul’dan Elazığ’a hergün düzenli seferler
vardır. Pist büyütme çalışmaları tamamlandığında özel
uçaklar da devreye girecektir.
Vangölü
Ekspresi
gitmektedir.
Palu’dan
geçerek
Tatvana
Palu Belediyesinin konforlu Midibüsleri her yarım
saate bir karşılıklı olarak Elazığ’a ve Palu’ya yolcu
taşımaktadır.
kalınacak yerler
Henüz bir Otel mevcut olmayıp, Öğretmenevi ve
Belediye Misafirhanesinde kalınabilmektedir.
halkın geçim kaynakları
Çiftçilik ve hayvancılık yörenin başlıca geçim
kaynağıdır. Şehirde fabrika, atelye gibi sanayi kuruluşu
olmadığından, lokanta, kahvehane gibi yerlerde çalışan
az sayıda hizmet personelinin yanı sıra, kapanan Krom
fabrikasının emekli işçilerinin bir kısmı ile memur,
emekli memur, esnaf ve çiftci vatandaşımız şehrimizde
oturmaktadır. Hayvancılık, sebze ve meyva üretimi
yanında Seracılık ta son yıllarda önem kazanmaktadır.
Başka yerde yetişmeyen sarı renkli biberi, dut pekmezi,
Seydili patlıcanı, otuz çeşit üzümü, elması ve pestili
meşhurdur.
7
Kaleden bir görünüm
halkın yapısı
Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle der:
”Öyle bir şehre vardım ki adına diyorlar Palu,
Kimi zaza, kimi zozo, kimi lo”.
Bu sözler, çok uzun tarih süreci içerisinde, değişik inanç,
kültür ve özelliklere sahip insanların Palu’da barış içinde
yaşadıklarının kanıtıdır.
Palu insanı, mütevekkil, mütevazi, efendi, hassas, ince
duygulu, sevgi dolu, kendisiyle barışık insanlardır. Milli ve
manevi değerlere, devletine bağlıdır. Kendisi için çalışanları
sever, destekler, unutmaz.
meşhur yemekleri
Şehrimizde yüzyıllardır yapılan ve sevilen
Lebeni Şörbesi (Çorbası),
İçli Köfte,
Bulgurlu göme,
Toptopik,
Karbuğe (Kaburga),
Ekşili Köfte,
Dolanger tatlısına doyum olmaz.
çevreye duyarlı bir belediye
Şehrimizin sele maruz kalmaması için DSİ ile koordineli
çalışılarak set kurulmuş ve kanal ıslah çalışmaları yapılmıştır.
Daha yeşil bir Palu için 70.000 fidan dikilmiştir. Konut
sorununu çözmek için TOKİ ile yapılan çalışmalar sonucu
192 dairelik inşaat tamamlanarak yeni Kalekent mahallesi
oluşturulmuştur.
Şehrin Alt yapı ve Atıksu projesi tamamlanmıştır. Arıtma tesisi
proje ihalesi hazırlığı yapılmaktadır.
9
Palu tarihi
Palu çok eski bir tarihe sahip olup ilk çağlardan beri
önemli bir yerleşim alanı olmuştur.
Palu ve çevresi tarih çağları boyunca; Asurlular,
Urartular, Persler, Roma ve Bizans gibi çok eski ve değişik
kültürlere sahne olmuş ve bu devletlerin hâkimiyetinde
bulunmuştur.
Urartu Kralı Menuas’ın Milattan Önce 800 yılında Palu
Kalesinde kayaya işlenmiş Niş’i halen turistlerce çok
ziyaret edilen ve Palu tarihi açısından oldukça önemli
bir tarihi eser olarak durmaktadır.
1015’ten sonra Anadolu’ya başlayan Türk akınları
buralara kadar uzanmış ve 1071 Malazgirt Zaferinden
sonra da tamamen Türk Toprağı olmuştur.
Önceleri Artukoğulları Beyliğinin sınırları İçinde
kalan bölge daha sonra Anadolu Selçuklu Devletinin
sınırlarına katılmıştır. Bundan sonra sıra ile İlhanlıların,
Dulkadiroğullarının, Akkoyunluların hâkimiyeti altına
girmiştir. Çaldıran Zaferinden sonra Yavuz Sultan Selim
Han zamanında 1515 tarihinde Palu, Cemşit beyin
yönetiminde Osmanlı Devleti topraklarına katılarak
ebedi Türk yurdu olmuştur.
11
Şehir köprüsünden kale görünümü
Palu adı nereden geliyor
Palu kelimesinin ortaya çıkışı ile ilgili olarak Hititler
Çağından itibaren bölgenin uzun bir dönem boyunca
Palahovid adını taşıdığı bunun da Palu Vadisi anlamına
geldiği sanılmaktadır.
Ayrıca Evliya Çelebi Seyahatnamesinde; Cengiz Han’ın
evlatlarının “Palu Han” adlı bir şahıs isminden bahseder.
“Palu” kelimesinin de böyle bir şahsın isminden
gelebileceği düşünülebilir.
Palu’nun yerleşiminde
meydana gelen değişmeler
Cumhuriyet döneminde İlçemizin ilk yerleşim merkezi
olan şimdiki Çarşıbaşı denilen yer, çıkan bir yangın
sonucu, çarşı bölümünün büyük kısmının yanması ile
1928 tarihinde Palu Kalesinin batısındaki yamaçta ZEVE
denilen yere taşınmıştır.
Bir süre burada kalan şehir, yerleşim yerinin heyelanlı
bölge olması üzerine 1954 yılında Murat Nehri Kenarına
inerek şimdiki saha üzerine kurulmuştur.
Palu’da nüfus hareketleri
Bazı rivayetlerde Palu beylik nüfusu 70 bin hane olarak
belirtilmektedir. Palu Şehir nüfusu, savaşlar, sosyal
çalkantılar, deprem gibi etkilerle zamanla değişiklik
göstermiştir. Mevcut kayıtlara göre Palu şehir nüfusu
1874 te 7.499,1881de 11.123 iken, Birinci Dünya savaşı
başlangıcında 1914 te 9.845 e düşmüş, bu tarihten
itibaren de düşüş ve sonra yükseliş göstermiştir.1927 de
3.698,1940 ta 4008, 1950 de 4273, 1970 de 5276, 1990
da 7889, 2004 te 12.196 olmuştur.
13
Paludan
başka şehirlere göç
“Armut dalda, dal yerde, bülbül öter her yerde,felek
ayırmış bizi, her birimiz her yerde “misalinde olduğu
gibi, Şehrimizde Sanayi kuruluşlarının, atelye, işletme
gibi tesislerin yokluğu nedeniyle çalışmak amacıyla
Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, İstanbul, Ankara,
Konya, Bursa gibi şehirlerimize ve Yurtdışına göçler
meydana gelmiştir.Buna karşılık İlçenin kırsal alan olma
özelliği, işsizlik, terör olayları gibi sebeplerle kırsal
kesimlerden Şehrimize göç edenler olmuştur.
Yurt dışında çalışmak amacıyla 196O’lı yıllardan itibaren
ilk başlarda Batı Almanya’ya olan bu göçler, 1970’lerden
itibaren çeşitli Avrupa ülkelerine doğru genişlemiştir.
Bu ülkelere işçi olarak giden insanlar gönderdikleri
dövizlerle hem ülke hem de yöre ekonomisine katkıda
bulunmaktadırlar.
Palu’nun toplam köy sayısı 370 iken, daha önce
Palu’nun birer beldesi olan Kovancılar, Arıcak ve
Alacakaya’nın İlçe olarak ayrılmasından sonra köy sayısı
37’ye düşmüştür. İlçemizin Aşağı Mahalle, Çarşıbaşı
Mahallesi, Karşıbahçeler Mahallesi, Kültür Mahallesi,
Numune Mahallesi, Yeni Mahalle, Yukarı Palu Mahallesi,
Cumhuriyet Mahallesi, Kalekent Mahallesi olmak üzere
dokuz mahallesi vardır.
iklim
Palu Karasal bir iklim bölgesinde bulunmaktadır Yıllık
sıcaklık ortalaması 130C dolaylarındadır. Yağışlar
Genellikle İlkbahar ve Sonbahar aylarında görülür.
15
Kaleden bir görünüm
tarihi eserler ve kültür
PALU KALESİ
Urartu Dönemi (M.Ö.9.y.y) krallarından Kral Menuas
tarafından yaptırılmıştır. Kaya üzerine inşa edilmiş, daha
sonraki dönemlerde onarım görmüştür. Çivi yazısı kaya
kitabesi Kral Menuas’a aittir. Kalenin güneydoğu yönündeki
dış surun bir bölümü ile bazı yapı kalıntıları bulunmaktadır.
Güneydoğu yönünde Bizans, ortaçağ kalıntıları, burçlar,
bir bazilika, çeşme ve Murat nehrine tünel içinden inen taş
yol yer alır. Daha sonraki dönemlerde Selçuklu, Artuklu ve
Osmanlılar tarafından iskan edilmiştir.
1. Mezar
Kral Menuas’ın çivi yazısı kitabesi
M.Ö.800
Kaya Ambarı
Eski bir yapı
17
Eski Camii ve Kilisenin uzaktan görünüşü
tarihi eserler ve kültür
ALACALI MESCİT
Osmanlı dönemine ait kare planlı yapının üzeri pramidal
bir örtü ile örtülüdür. Düzgün siyah beyaz kesme taş
kullanılmıştır. Kubbe tuğladan örülmüştür. Kubbeye geçiş
tromplarla sağlanmıştır. Mihrap nişi mukarnaslıdır. Giriş iki
eyvanlıdır. Her eyvanın birer küçük kapısı vardır. Eyvanların
üzeri tonozla örtülüdür
Bölgede benzeri olmayan ve yıkılmaya yüz tutan mescidi
kurtarmak amacıyla Tarihi Kentler Birliğinin desteği ile Palu
Belediyesi tarafından proje ihalesi yapılmıştır.
KINDİK MESCİDİ
Murat Nehri kenarında Kındik kayalığı üzerinde yapılmıştır.
Tavan ile duvarlarının büyük kısmı yıkılmıştır.
19
Cemşid Bey Mescid ve Türbesi
tarihi eserler ve kültür
CEMŞİD BEY MESCİD ve TÜRBESİ
Eski Palu yolu üzerinde Osmanlı yapısıdır.
MESCİD kare planlı,üzeri
dört tuğla kemerin taşıdığı
kubbe ile örtülüdür.
TÜRBE, mescit bitişiğinde
yuvarlak planlı ve üzeri
kubbe ile örtülüdür. Kubbesi
yıkıktır.Yavuz Sultan Selimin
sipahi
beylerinden
Palu
Beyi Cemşit beye aittir.
Mezar sandukası taştandır.
Onarılmak üzere Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından
yatırım programına alınmış olup, 2007 yılında proje ihalesi
yapılacaktır.
KÜÇÜK CAMİİ
Osmanlı dönemi yapısı olan caminin dış duvarları ve minaresi
ayaktadır. Diğer kısımları yıkılmıştır. Dikdörtgen planlı camide
moloz taş kullanılmıştır.
Minaresi: Mihrabın solunda ve cami içinden minareye giriş
sağlanmaktadır. Minare yeşil tuğla ile örülmüştür. Bugün
sadece şerefenin üst kısımlarında sırlı tuğla kalıntısı görülür.
Onarılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
yatırım programına alınmış olup, 2007 yılında proje ihalesi
yapılacaktır.
21
Ulu Camii Minaresi
Ulu Camii son durum
Samini Hazretleri Camii dıştan görünüş
tarihi eserler ve kültür
ULU CAMİİ
Hicri 1148, miladi 1735 tarihinde Seyyid Hacı Mustafa ve
Seyyid Hacı Abdurrahman tarafından yaptırılmıştır.
Dikdörtgen planlı yapının üzeri düz damla örtülüdür. Harem
kısmı bir sıra paye ile mihraba paralel iki sahana ayrılmıştır.
Esas giriş doğuda, iki giriş ise güneydedir. Yuvarlak kapı
kemerinde siyah beyaz taşlar kullanılmıştır. Osmanlı dönemi
yapısıdır.
Mihrap: Siyah beyaz kesme taşla örülmüş, üstte rozet motifi
olup şerefe kısmı yıkılmıştır.Onarılmak üzere Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınmış olup, 2007
yılında proje ihalesi yapılacaktır.
ESKİ PALU MERKEZ CAMİİ
Zeve’nin Dükkanönü Mahallesinde yapılan bu caminin
kitabesinden Hicri 1291, Miladi 1874 tarihinde yapıldığı
anlaşılmaktadır. Osmanlı dönemine ait dikdörtgen planlı
yapının üzeri düz damla örtülüdür. İç kısmı bir sıra sütun bir
sıra payel ile üç sahana ayrılmıştır. Mihrap üzerinde mukarnaslı
nişinin üst köşelerinde bitki dalı motifleri mevcuttur.
Minare: yalnız altıgen kaidesi mevcuttur. Gövdeye geçiş
dilimli kemerlerle sağlanmaktadır. Onarılmak üzere Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınmış
olup, 2007 yılında proje ihalesi yapılacaktır.
SAMİNİ HAZRETLERİ CAMİİ
1298 H. 1881 M. Tarihinde Mahmud
Samini
Hazretleri
tarafından
yaptırılan bu camii, sekiz köşelidir.
Minberi
çivi
kullanılmadan
cevizden yaptırılmıştır. Minber
halen orijinal halini muhafaza
etmektedir.
23
Kilise
Çarşıbaşı Hamamı
tarihi eserler ve kültür
HAMAMLAR
CEMŞİT BEY HAMAMI: proje ihalesi, Tarihi Kentler Birliğinin
desteği ile Palu Belediyesi tarafından yapılmıştır. Klasik
Osmanlı hamamları tipindendir. Soyunma, ılıklık, yıkanma
kısımları mevcut olup moloz taştan inşa edilmiştir.
KINDİK HAMAMI: Kayalığın yaklaşık 350-400 metre
güneyindedir. Ana mekan ve kubbeyi örten kasnak tuğla ile
örülüdür
KİLİSELER
Ortaçağ Dönemine ait olan kilise kare planlı olup sadece naos
kısmı ayaktadır. Üzeri Kubbe ile örtülü olup yıkıktır. Kubbe
kasnağında yuvarlak kemerli pencereler yer alır. Kubbeye
geçiş pandantiflerle sağlanır. Kubbeyi taşıyan dört kemer
payelerle oturtulmuştur. Derin dışarı taşkın apsis üzeri yarım
kubbe önü tonozla örtülüdür.
Duvar Freskleri: Apsisi kemeri yazı frizlidir. Tonoza yakın
kısımda iki kanatlı melek,kemerin alt köşesinde sağda Meryem
solda Cebrail, apsis yarım kubbesinde İsa. İsa tasviri tamamen
harap olmuştur. Apsis önü tonozu ortasında ise güneş tasviri
yer almaktadır. Kubbe kasnağındaki pencere aralarında aziz
tasvirleri pandantiflerde ise dört İncil yazarı figürü görülür.
SURP BOGHOS YEŞİLBAYIR (VANK) KİLİSESİ
Yöre halkının (Çınar) olarak bildiği amarat bahçeleri mevkiinde
yer alır. Kilise dikdörtgen planlı olup planındaki bazı eklentiler
ve değişiklikler görülmüştür. Ana girişi batıda olan kilisenin
ağaç hatılların taşıdığı kerpiç damı büyük ölçüde tahrip
olmuştur. Bu yapının hemen yanında tek kemerli bir çeşme
bulunmaktadır. Çeşmenin sağında ise tek odalı bir mekan
olup muhtemelen sonradan yapılmıştır. Tabanı taş döşeli bir
yolla ulaşılan çeşmenin suyu hemen önündeki büyük havuza
akar. Havuz dikdörtgen formda olup büyük kesme taşlardan
yapılmış ve ortasında bir fiskiyesi vardır. Kilisenin kuzeyinde
ve güneyinde dört adet asırlık çınar vardır.
25
Tarihi Palu Köprüsü’nden bir görünüm
Tarihi Palu Köprüsü Demiryolu Köprüsüyle birlikte
tarihi eserler ve kültür
KINDİK TAŞI KUZEY ÖNÜ KİLİSESİ
Kayalığın önündedir. Giriş kapısında yere gömülü iki kemerle
ayrılan çatısı ve kimi duvarları yok olmuş iki oda vardır. Oda
mekanları tavan yoksa da tonozlu olduğu bellidir. Taşlar
profil veren yerlerde düzgün diğer yerlerde poligonal olup
taşla tutturulmuştur ve harçlıdır.
KINDİK TAŞI
Aşağı Palu, Murat köprüsü yakınındaki kındik taşı mevkii
veya mahallesinde bulunan taş bir Urartu kayalığı elemanıdır.
Kuzeybatı duvarında yarım daire formunda biri sağlam diğeri
aşınmış olan iki adet niş yer alır.
tarihi Palu Köprüsü
Köprü kemer şekli bakımından 12. yüzyıl Selçuklu mimarisi
köprülerine benzemektedir. Tarihte İpek yolu köprüsü ve
Murat nehri üzerinde inşa edilen ilk köprü olarak ta anılan
bu köprünün, Palu’nun ticari bir merkez olarak gelişmesinde
büyük katkısı olmuştur.
Tarihini gösteren bir kitabesi mevcut değildir.Köprüdeki
süsleme kuzeybatı ucunda 1. sivri kemerli ayağın iç yüzünde
önünde seçilemeyen bir şey bulunan ayakta insan figürü,
başka bir taşta yine ayakta duran bir insan figürü ile altı dallı
bir ağaç motifi, 3. bir taşta ise seçilemeyen bir motifle beraber
makas betimi vardır. Kaleyle birlikte çok güzel örtüşen bu
köprü, Karayolları Köprüler Müdürlüğü tarafından onarım
ihalesi yapılmıştır.
Köprünün yanıbaşındaki Demiryolu köprüsü 1948 yılında
hizmete girmiştir
27
Tel kırma (Çakma Palu işi) ve iğne oyasından örnekler
tarihi eserler ve kültür
ÇEŞMELER
1201 tarihinde yapılan Çeper Pınarı halen yıkılmamamıştır.
Diğeri Kale Pınarı olup her iki çeşmenin suyu taştan yapılmış
kanal ile Zeve’ye getirilmiştir. Çarşıbaşı Mahallesinde Ulu
Camii Çeşmesi yıkılmıştır. Aşağı Mahalle Çeşmesi ise halen
kullanılmaktadır.
eğitim
Şehrimizde okuma yazma oranı % 95 tir. 7 adet İlköğretim
okulundan biri Yatılı Bölge okuludur. Lise ve Endüstri
Meslek Lisesine ilaveten Kız Meslek Lisesi Eylülde açılacaktır.
2007 OKS sonuçlarına göre 25 öğrenci Anadolu Liselerine
girebilecek puan almıştır. Üniversitede okuyan ve girebilecek
başarılı öğrencilerimiz mevcuttur. Ancak öğrencilerimizin
bursla, okullarımızın malzeme ve ekipmanla desteklenmesi
gerekmektedir.
Halk Eğitim Merkezimizde 2007’de 32 branşta 104 kurs açılmış,
538 öğrenciye belgeleri verilmiştir. Ayrıca Tel Kırma (Çakma
Palu işi) olarak çok özel çeyizlik malzeme sipariş üzerine imal
edilmektedir.
29
Palu Karşı Bahçelerden bir görünüm
manevi önderler
Türbeleri Palu’da olan manevi
tarafından ziyaret edilmektedir.
önderlerimiz,
halkımız
- Halid bin Velid’in Komutanlarından Sultan Kubeys Türbesi,
- Şeyh Ali Sebti Hazretleri Türbesi,
- Şeyh Mahmud Samini Hazretleri Türbesi,
- Şeyh Hacı Yasin Efendi Hazretleri Türbesi,
Şeyh Ali Sebti Hz. Türbesi uzaktan görünüş
Şeyh Samini Hz. Türbesi dıştan görünüm
Şeyh Ali Sebti Hz. Türbesi içi
Şeyh Samini Hz. Türbesi
Şeyh Hacı Yasin Efendi Hz. Türbesi
31
Palu’dan...
PALU ATASÖZLERİ ve
MANİLERİNDEN SEÇMELER
Aparma el malını, aparırlar malını
Ben yanarım evladıma, o da yanar evladına
İyi evlat ana babasını vezir, kötüsü rezil eder
Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından
korkulur
Zulmüyle âbâd olan, ahiri berbad olur.
MANİLER
Palu üç dağ içinde
Gülü bardağ içinde
Hak gülümü saklasın
Bir yarim var içinde
Asker oldum piyade
Bülbür öter her yerde
Felek bizi ayırmış
Her birimiz bir yerde
Murat’a mani yazdım
Maniyi yeni yazdım
Murat bahane oldu
Aslında seni yazdım
Ah dedim ah tükendi
Çırada yağ tükendi
Bu benim cahil ömrüm
Ahla vahla tükendi
Sarı yazma sarisi
Almışam baş ağrisi
Baş koyam yar dizine
Çıksın başım ağrisi
Karanfilem biberem
Ben hepinizden dilberem
Yüzüzü asmayın
Kervan gelir giderem
Gel gidek taş ayvana
Sekisi hoş ayvana
Sen söyle ben ağlayam
Yaş dökek o ayvana
Kaleden inene bah
Çarh gibi dönene bah
Muradı hasıl olmuş
Çırası yanan bah
Güzel Palu’muzun Belde ve Köyleri
BELDELERİMİZ
Yeni Adı
Beyhan
Baltaşı
Eski Adı
Hun
Nacaran
KÖYLERİMİZ
Yeni Adı
Eski Adı
Akyürek
Mahman
Arındık
Lekiç
Andılar
Sağuna
Altınölçek
Şehmiran
Akbulut
Ziver
Atik
Atik
Burgurdere
Akrek
Beydoğan
Zoğapa
Büyükçaltı
Büyükheyelan
Bölükelma
Tüy
Bozçanak
Buban
Damlapınar
Abasan
Gömeçbağlar
Tilk
Güllüce
Seraçür
Gökdere
Adrük
Gemtepe
Gaytimen
Gümüşkaynak
Kürdikan
Hasbek
Hasbek
Keklikdere
Tırha
Karasalkım
Alkatyan
Karacabağ
Caro
Karataş
Kadyan
Kasil
Kasil
Kayaönü
Hamel
Küçükçaltı
Küçükheyelan
Kırkbulak
Parsiyan
Köklüce
Kiliban
Örencik
Hırabe
Örgülü
Kevank
Seydilli
Seydilli
Tarhana
Tarhana
Umutkaya
Haşkel
Üç Değirmenler
Harpünk
Yarımtepe
Argat
Yeşilbayır
Vank
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 317 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content