close

Enter

Log in using OpenID

ÇALIġKAN ARILAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENĠ

embedDownload
ÖZEL ASÇAY ANAOKULU
ÇALIġKAN ARILAR SINIFI
HAFTALIK BÜLTENĠ
Hazırlayan: ZEYNEP TEKĠN
ÖĞRETMENĠN MESAJI:
MERHABA;10.11.2014-14.11.2014 tarihleri arasında uygulanan
etkinlikleri sizlere sunmaktayım.
SEVGĠLERLE…
BU HAFTA NELER ÖĞRENDĠK

Bu hafta Ulu Önder Atatürk ile ilgili bir bilgi öğreniyoruz çünkü

Seni
Seni
Seni
Seni

Atatürk‟ün tam adını öğrendik, Mustafa Kemal Atatürk.

Annesinin adını öğrendik, Zübeyde Hanım.

Babasının adını öğrendik, Ali Rıza Efendi.

Atatürk‟ün doğduğu yeri öğrendik, Selanik.

Atatürk‟ün doğduğu yılı öğrendik, 1881.

Atatürk‟ün kız kardeĢinin adını öğrendik, Makbule Hanım.

Atatürk‟ün gözlerinin mavi renk olduğunu öğrendik.

Atatürk‟ün saçlarının sarı renk olduğunu öğrendik.

Matematik öğretmeninin ona Kemal adını verdiğini öğrendik.

"Atatürk" isimli öyküyü dinledik.

"Atatürk için çocuk SEVGĠ demektir" sözünü öğrendik.

Atatürk‟ün atının adının "Sakarya" olduğunu öğrendik.

"EN BÜYÜK TÜRK ATATÜRK" sözünü öğrendik.

"Atatürk yoktu, düĢman çoktu" Ģiirini öğrendik.

"Cumhuriyet Uygarlık demektir" sözünü öğrendik.
seviyoruz;
özlüyoruz,
yüceltiyoruz,
biliyoruz Atatürk.

"Tek umudum gençliktir" sözünü öğrendik.

"BaĢ Öğretmen Atatürk" sözünü öğrendik.

"Bir gün sordum babama" Ģiirini öğrendik.

"Saat dokuzu beĢ geçe" Ģiirini öğrendik.

"1881de bir çocuk doğdu" Ģiirini öğrendik.

10 Kasım Atamızı andığımız tarihi onu kaybettiğimiz günü unutmamak için
öğrendik.

Değerler eğitiminde saygı konumuz “Atatürk‟e saygı, Türk bayrağına saygı
duymamız gerektiğini öğrendik.”



Dar-geniĢ kavramı
Sağlıklı beslenme
Sıcak soğuk kavramı
OYUN ETKĠNLĠKLERĠ





Dar ve geniş yolda yürüme
Dar ve geniş yolda yarış
Meyve sepeti
Sıcak soğuk
Mendil düşürme
ġARKILAR
ATATÜRK ÖLMEDĠ
Atatürk ölmedi
Yüreğimizde yaĢıyor
Uygarlık savaĢında
Bayrağı o taĢıyor
Her gücü o aĢıyor
Türklüğe güç veren
Devrimler senin
Yurduma çizdiğin
Aydın yol senin
Gençlik senin
Sen gençliğinsin
Ölmedin ölemezsin - 2 kez
Saat dokuzu beĢ geçe
Saat dokuzu beĢ geçe,
Atam dolma bahçede.
Gözlerini kapamıĢ,
Bütün dünya ağlamıĢ.
Doktor doktor kalksana,
Lambaları yaksana.
Atam elden gidiyor,
Çaresine baksana.
Uzun uzun kavaklar,
Dökülüyor yapraklar.
Ben Atam a doymadım,
Doysun kara topraklar!!!
****************
1881'de bir bebek doğdu.
Annesi adını "Mustafa" koydu.
Sarı saçlı, mavi gözlü
Bu güzel bebek,
Büyüdü büyüdü
ATATÜRK oldu.
*********************
ATATÜRK
Bir gün sordum babama,
Atatürk neden büyük?
Çocuğum dedi bana,
Onu seviyor her Türk.
Onu biz değil yalnız
Üstün tanır her millet.
En büyük eseridir,
Kurduğu Cumhuriyet.
Çok kötü bir zamanda,
Uçurumdaydı vatan.
O büyük kahramandı,
Yurdumuzu kurtaran Kalbimiz sevgi dolu,
Yol gösteren O, Türk'e.
Yolumuz O'nun yolu,
Saygı duy Atatürk'e
ATATÜRK YOKTU DÜġMAN ÇOKTU
Atatürk yoktu
düĢman çoktu
Atatürk geldi
DüĢmanı yendi
Bu güzel yurdu
Bizlere verdi
SANAT ETKĠNLĠKLERĠ
 Atatürk resmi süsleme (kesme,yapıĢtırma teknikleri kullanıldı)
 Atatürk resmi tamamlama (çay çalıĢması)
 Atatürk çelenk resmi boyama (kuru boya)
 Türk bayrağı çalıĢması (kesme yapıĢtırma)
 Atatürk resmi (pastel boya ile dağıtma tekniği kullanıldı)
 Atatürk „ün evi ve anıtkabir boyama
 1881 „de bir güneĢ doğdu etkinliği (pastel boya)
OKUMA YAZMA HAZIRLIKLARI
Mustafa kemal Atatürk „ün hayatını öğrendik. Atatürk resminin etrafını çiçeklerle süsledik.
Kesik çizgileri birleĢtirerek anıtkabiri oluĢturduk. Nerede olduğunu öğrendik. Dar ve geniĢ
kavramları nesneler üzerinde gösterdik. Sağlıklı beslenme hakkında sohbet ettik. Sağlıklı
beslenme ile ilgili boyama yaptık. Meyvelerle ilgili bilmeceler sorarak beyin fırtınası yaptık.
Besinleri grupladık. Mandala çalıĢması yaptık. Soğuk sıcak olan Ģeyleri grupladık. Kesik
çizgileri tamamlama çalıĢması yaptık.
MATEMATĠK BECERĠLERĠ
1‟den 4‟e kadar yazma çalıĢması
4 rakamı yazma çalıĢması yapıldı.
Yazı tahtasında 4 rakamı yazma çalıĢması yapıldı.
Bu hafta puzzle gününde puzzle getiren öğrencilerimiz KERĠMHAN GÖRGEL – BERRU
ALAYBEYOĞLU teĢekkür ederiz.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ:
 Belirli günler ve haftalar serisinden ATATÜRK hikâyesi okundu.
 Kitap gününde “PĠNOKYO ADLI kitabını bizimle paylaĢtığı için EYLÜL AKINCILAR
öğrencimize teĢekkür ediyoruz. 


KRALIN KIZI adlı hikâyeyi tamamlama çalıĢması yapıldı. Daha sonra dramatize
edildi.
BÜYÜLÜ ORMANLA KARġILAġMA
AĠLE KATILIMI
ATATÜRK için çocuğunuzla birlikte bir mektup yazın.
Sofra kurarken çocuğunuzu da cesaretlendirerek size yardım etmesini
sağlayın. Çocuklarla birlikte sofradaki tabak, bardak, kaĢık, çatal vb.
saymalarını isteyin.
Çocuğunuzla birlikte değiĢik malzemeleri bir kâğıda yapıĢtırarak 4 rakamı
çizip sınıfa gönderin. ( pipetler, makarnalar, boncuklar, gazete kâğıtları vs.
kullanabilirsiniz)
Hepinize saygı, sevgi ve hoşgörülü günler diliyorum…
GÖRSEL SANATLAR DERSİ HAFTALIK RAPOR
El, parmak kaslarını ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik yırtma-yapıştırma tekniğini
kullanarak 3 boyutlu proje çalışması, 10 kasım Atatürk’ü anma günü ve haftası ile ilgili
‘’Anıtkabir’’ yaptık.
Konuya uygun olarak boyama faaliyeti ile pekiştirerek dersimizi sonlandırdık.



Kazanımlar:
10 Kasım Atatürkü anma günü ve haftası’nın anlamı ve önemi
Küçük kas gelişimi
Tümevarım
GÖRSEL SANATLAT ÖĞRETMENĠ:
Tuğçe DÖNDÜOĞLU
DRAMA: Dinle beni seveyim seni adlı drama etkinliği uygulandı.
Amacımız: yüz yüze iletiĢimde dinlemenin önemini kavrama
Tombul Turp draması uygulandı.
Amacımız: baĢkalarıyla iliĢkilerini yönetebilme.
FEN DOĞA: SICAK SOĞUK DENEYĠ YAPTIK.
Bu hafta çocuklarınız,
10-20 ye kadar saymayı,
Çiçeklerden: rose, daisy, tulip
Renklerden: grey, gold, brown, black, white
Ve bu çiçekleri renkleriyle birlikte söylemeyi öğrendiler.
exp: red rose
purple tulip
white daisy
Exp:
A) What is this?
B) This is purple tulip.
A) What is this?
B) This is red rose.
Activities:
Sizler de çevrenizdeki nesneleri 10 dan 20 ye kadar saymaya teşvik ederek
pekiştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Önceki derslerimizde sorusuna “what is this?” sorusuna “this is star/ bus ”
cevabını vermeyi ögrenmiştik.
Bu hafta ise "what is your favourite colour?" sorusuna "my favourite colour is
red/ purple..." cevabını vermeyi ögrendik.
Exp:
A) What is your favourite colour?
B) My favourite colour is red/orange/green..
Song:
The Color Boogie:
If you see yellow then stand up now
If you see yellow then boogie around
If you see yellow point to it now!
yellow, yellow, I see yellow!
now it's time to sit down.
If you see green .....
If you see red .....
If you see blue .....
a
( öncelikle etrafımızda sarı arıyoruz. sarı görünce ayaga kalkıp etrafimizda dönüyoruz. sarı
nesneleri gösterdikten sonra oturuyoruz. ve boöylece sırasıyla yeşil, kırmızı, mavi renkleri için de
aynı şekilde devam ediyoruz.)
Bu hafta öğrenmiş olduğumuz şarkıyı sizinle paylaşıyorum. Dilerseniz şarkıyı internetten
indirebilirsiniz veya flaşh yolladığınız takdirde sizin için şarkıyı yükleyebilirim.
İNGİLİZCE ÖGRETMENİ ZEHRA GÜNEŞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 395 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content