close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK USLUGA

embedDownload
CJENIK USLUGA
STUDIO HRG
d.o.o.
• TV i FOTO PRODUKCIJA • SNIMANJE IZ ZRAKA • GRAFIČKI DIZAJN • 3D ANIMACIJA i VIZUALIZACIJA • DIGITALNI TISAK • KONGRESI
• osnovan 1993. godine
• privatno vlasništvo • 20 zaposlenih i više od 50 vanjskih suradnika
• temeljni kapital: 3.000.000,00 kn
ODJELI
• televizijski studio • foto studio • grafički studio • digitalni tisak • grafička dorada • kongresni odjel
DJELATNOSTI
1.
Profesionalno TV i foto snimanje u unutrašnjim i vanjskim prostorima
2.
TV produkcija promotivnih spotova, promotivnih i dokumentarnih filmova
3.
Iznajmljivanje TV i foto studija površine 70 m2 + prateći prostori 150 m2 za studijska foto i TV snimanja
4.
TV i foto snimanje iz zraka
5.
3D animacija i vizualizacija objekata u stvarnom prostoru
6.
Grafički dizajn, priprema za tisak i tisak promotivnih materijala
7.
Dizajn i objavljivanje reklamnih oglasa u medijima: tiskovine, radio, televizija
8.
Digitalni tisak i dorada
9.
Izrada prezentacijskih postera i panoa s doradom (plastificiranje, kaširanje, uokvirivanje)
10.
Organizacija stručnih skupova, kulturnih i javnih događanja, izložbi, prezentacija i promocija
PREGLED USLUGA - SADRŽAJ
1. GRAFIČKO OBLIKOVANJE - DIZAJN ................................2
1.1. Oblikovanje leksikona, fotomonografskih, jubilarnih,
umjetničkih, bibliofilskih i sličnih izdanja ................................2
1.2. Oblikovanje monografija, revija, zbornika,
znanstvenih i književnih djela ................................................2
1.3. Oblikovanje vizualnog identiteta ............................................2
1.4. Oblikovanje osnovnih grafičkih standarda.............................2
1.5. Oblikovanje tiskanica i žigova ...............................................3
1.6. Oblikovanje propagandnih sredstava ....................................3
1.7. Oblikovanje opreme proizvoda ..............................................3
1.8. Oblikovanje sredstava informiranja i promidžbe ...................4
1.9. Oblikovanje grafikona ............................................................4
1.10. Oblikovanje za film, video i projiciranje ...............................4
1.11. Oblikovanje izložbi, sajmova i sl. .........................................4
1.12. Posebne napomene za korištenje pregleda
cjenika grafičkog dizajna ......................................................5
2. IZRADA WEB STRANICA ....................................................5
2.1. Web hosting ..........................................................................5
2.2. Izrada i dizajn web stranice ...................................................5
3. RADIO PRODUKCIJA ..........................................................6
4. TV PRODUKCIJA ................................................................ 6
4.1. Izrada scenarija .....................................................................6
4.2. TV režija ................................................................................6
4.3. Spikiranje ...............................................................................6
4.4. Šminka/Frizura/Stilist/Kostimograf .......................................6
4.5. Najam TV studija ...................................................................6
4.6. TV snimanje u studiju ............................................................7
4.7. TV snimanje izvan studija......................................................7
4.8. Najam opreme .......................................................................7
4.9. Prospekt spot ........................................................................7
4.10. TV reportaža........................................................................7
4.11. Telop ...................................................................................7
4.12. Elektronska animacija ......................................................... 7
4.13. Obrada slike i izrada kopija ................................................. 7
5. FOTO PRODUKCIJA............................................................ 8
5.1. Šminka/Frizura/Stilist/Kostimograf ........................................ 8
5.2. Najam foto studija ................................................................ 8
5.3. Foto snimanje izvan studija ................................................... 8
5.4. Grupe snimanja - prva snimka - A......................................... 8
5.5. Grupe snimanja - prva snimka - alternativa 5.4. ................... 9
5.6. Grupe snimanja - ostale snimke............................................ 9
5.7. Obrade fotografije.................................................................. 9
5.8. Troškovi koje naručitelj snosi posebno i
otkup prava za objavljivanje .................................................. 9
5.9. Opći uvjeti korištenja djela fotografije.................................... 9
6. ODNOSI SA JAVNOŠĆU / PUBLIC RELATIONS ........... 10
6.1. Savjetovanje i akcije PR-a .................................................. 10
6.2. Odnosi s medijima ............................................................... 10
6.3. Poslovni PR .........................................................................10
6.4. Interni PR ............................................................................10
6.5. Animacija ugladnika i autoriteta .......................................... 11
6.6. Animacija stručnjaka i stručnih institucija ............................ 11
6.7. Ostalo ..................................................................................11
7. CJENIK OSTALIH USLUGA .............................................. 11
7.1. Kompjutorski isprint ............................................................. 11
7.2. Plastificiranje .......................................................................12
7.3. Kaširanje .............................................................................12
7.4. Uokvirivanje .........................................................................12
7.5. Ostale usluge ......................................................................12
8. NAPOMENE ......................................................................12
|1
1. GRAFIČKO OBLIKOVANJE - DIZAJN
1.1. Oblikovanje leksikona, fotomonografskih,
jubilarnih, umjetničkih, bibliofilskih i sličnih izdanja
Idejni projekt djela, izrada makete veličine 1:1 i
prijelom 8-16 stranica prvog arka ........................................3.800
Ovitak, likovno rješenje ........................................................1.300
Ovitak, tipografsko rješenje ....................................................800
Omot, likovno rješenje .........................................................1.850
Omot, tipografsko rješenje ....................................................1.650
Korice, likovno rješenje kad djelo nema ovitak .....................2.700
Korice, tipografsko rješenje kad djelo nema ovitak ...............1.650
Korice, likovno rješenje kad djelo ima ovitak .......................1.500
Korice, tipografsko rješenje kad djelo ima ovitak ..................1.300
Unutarnja naslovna stranica, ako se ne radi idejni projekt ..1.650
Predlist-zalist ............................................................................490
Zrcalo s likovnim elementima po stranici..................................150
Za zaštitnu kutiju za pojedinačne primjerke ili
komplete, ovisno o složenosti zadatka,
najniža naknada je ................................................................1.300
Za opseg više od 15 araka, naknada za zrcalo
s likovnim elementima umanjuje se za 15% po stranici.
1.2. Oblikovanje monografija, revija, zbornika,
znanstvenih i književnih djela
Idejni projekt djela, izrada makete veličine 1:1 i prijelom
8-16 stranica prvog arka kod složenog zadatka ..................3.800
Ovitak, likovno rješenje kod složenog zadatka .......................950
Ovitak, likovno rješenje kod jednostavnijeg zadatka ................800
Ovitak, tipografsko rješenje kod jednostavnijeg zadatka ........550
Omot, likovno rješenje .........................................................1.300
Omot, tipografsko rješenje ....................................................1.000
Korice, likovno rješenje kod složenog
zadatka kad djelo nema ovitak ..............................................1.900
Korice, likovno rješenje kod jednostavnijeg
zadatka kad djelo nema ovitak ..............................................1.550
Korice, tipografsko rješenje kad djelo nema ovitak ............... 1.000
Korice, likovno rješenje kad djelo ima ovitak............................900
Korice, tipografsko rješenje kad djelo ima ovitak ..................... 800
Predlist-zalist ............................................................................600
Unutarnja naslovna stranica, ako se ne radi idejni projekt....... 900
Zrcalo s likovnim elementima po stranici
kod složenog zadatka...............................................................100
Zrcalo s likovnim elementima po stranici
kod jednostavnijeg zadatka ...................................................... 95
Zrcalo, tipografsko rješenje po stranici....................................... 50
Za zaštitnu kutiju za pojedinačne primjerke ili komplete,
za idejno grafičko ili tipografsko rješenje,
ovisno o složenosti zadatka, najniža naknada je .................. 1.000
Za djela za koja nije potrebno raditi zrcalo, a zahtijevaju
zavidan estetski izgled, naknada za likovno-grafičku
obradu rukopisa po autorskom arku je
1.3. Oblikovanje vizualnog identiteta
- Vizualni identitet (kućni stil) podrazumijeva cjelovito sistemsko
rješenje. Svako pojedinačno rješenje mora biti usklađeno sa svim
ostalim dijelovima sistema te primjereno za najrazličitije upotrebe.
Visina autorske naknade za projekt vizualnog identiteta predstavlja zbroj pojedinačnih autorskih naknada elemenata od kojih je
projekt sastavljen, povećan za 2, a kod složenih zadataka za 3
puta.
- Idejni projekt vizualnog identiteta podrazumijeva prijedlog
osnovnih grafičkih standarda te prikaz primjene na različitim
sredstvima (tiskanicama, sredstvima promocije i propagande,
sredstvima transporta, ambalaže i sl.)
1.4. Oblikovanje osnovnih grafičkih standarda
Likovni ili tekstualni znak prepoznavanja (znak ili logotip) .... 5.400
Logotip iz postojeće tipografije ..............................................1.600
Redizajn postojećeg znaka ili logotipa ..................................4.300
Znak (logotip) obljetnice ........................................................2.700
|2
Prigodni znak (logotip) ...........................................................3.800
Znak (logotip) proizvoda ili djelatnosti ...................................5.400
Definiranje karakteristične boje ................................................500
Program (sistem) boja ...........................................................2.700
Izbor karakteristične tipografije.................................................750
Abeceda, jedan znak ................................................................800
Maskota .................................................................................6.000
1.5. Oblikovanje tiskanica i žigova
Listovni papir ............................................................................800
Listovni papir - nastavak .......................... 30% od listovnog papira
Kuverta osnovna (american npr.) .............................................350
Svaka slijedeća kuverta (A4, B5 itd.)...... 30% od osnovne kuverte
Poslovni žig, pečat ...................................................................500
Poslovna posjetnica .................................................................800
Poslovna mapa, likovno rješenje ............................................1600
Poslovna mapa, tipografsko rješenje ....................................1.400
Diploma, priznanja .................................................................1.000
Pozivnica obostrana .................................................................500
Bon, ulaznica, iskaznica, jednostrana pozivnica,
jednostavnog dizajna ................................................................250
Dopisnica ..................................................................................400
Blok, papir za bilješke...............................................................600
1.6. Oblikovanje propagandnih sredstava
Katalog, prva i zadnja stranica ..............................................2.000
Unutarnja stranica kataloga......................................................500
Kalendar, 1 list 12 mjeseci ....................................................2.250
Kalendar, 1 list 12 mjeseci sa
zadanim elementima .............................................................1.800
Kalendar, 1+4 lista 4x3 mjeseca ...........................................3.000
Kalendar, 1+4 lista 4x3 mjeseca sa
zadanim elementima .............................................................2.250
Kalendar, 1+6 listova 6x2 mjeseca .......................................3.800
Kalendar, 1+6 listova 6x2 mjeseca sa
zadanim elementima .............................................................3.000
Kalendar, 1+12 listova 12x1 mjesec .....................................4.900
Kalendar, 1+12 listova 12x1 mjesec sa
zadanim elementima .............................................................3.200
Kalendar, 12 mjeseci .............................................................2.250
Kalendar, stolni ......................................................................1.600
Kalendar, džepni ......................................................................400
Čestitka, novogodišnja .............................................................500
Čestitka, novogodišnja sa zadanim elementima ...................... 350
1.7. Oblikovanje opreme proizvoda
Grafičko oblikovanje jedinice ambalaže za
pojedine proizvode (likovno i tipografsko) .............................5.450
Grafičko oblikovanje transportne ambalaže za
više proizvoda jedne jedinice ambalaže................................2.700
Ambalaža za pakiranje-etiketa za pojedine proizvode .......... 2.700
Vizualni identitet veće grupe proizvoda...............................27.400
Vizualni identitet veće kolekcije proizvoda ..........................16.400
Vizualni identitet manje kolekcije proizvoda ........................ 10.950
Ambalaža za cigarete, cigare, duhan i sl.,
za jedinicu i tucet .................................................................12.000
Papir za zamatanje, višenamjenski .......................................2.700
Grafičko oblikovanje transportne ambalaže,
vrećice za pojedinačne proizvode .........................................2.150
Etiketa za boce za piće (etiketa, ovratnica i pasica) ............. 5.450
Etiketa za boce za piće (etiketa, ovratnica i pasica) i kutija 12.000
Etikete, privjesnice, pasice, vrpce za
pojedinačne proizvode ili uzorke (komplet) ...........................2.700
Omot za CD/DVD (dizajn omota, naljepnice za
CD/DVD) jednostavno rješenje ................................................800
Omot za CD/DVD (dizajn omota, naljepnice za CD/DVD)
složeno rješenje ...................................................................3.500
|3
1.8. Oblikovanje sredstava informiranja i promidžbe
1.10. Oblikovanje za film, video i projiciranje
Oglas c/b ili kolor, neovisno o veličini ....................................1.650
TV glava, pomična.................................................................8.000
Oglas c/b ili kolor, sa zadanim elementima ...........................1.100
Telop ........................................................................................900
Pasica / Baner ..........................................................................470
Glava za dugometražni film (logotip).....................................5.000
Plakat, složeno rješenje neovisno o formatu .........................2.500
Glava za kratkometražni film (logotip) ...................................1.500
Plakat, bez posebnih zahtjeva neovisno o formatu ...............1.500
Grafička oprema propagandnog filma ...................................2.100
Plakat sa zadanim elementima, tipografsko rješenje ............1.650
Grafičko oblikovanje dijapozitiva za projiciranje ....................... 400
Letak formata do A4, jednostavno............................................500
Odjavna glava za film (dugometražni i kratkometražni) ........... 550
Prospekt, 2 stranice ...............................................................1.000
TV spot (crtanje knjige snimanja)
Prospekt, 4 stranice ...............................................................1.950
- do 30 sekundi ...............................750
Prospekt, 6 stranica ...............................................................2.200
- do 20 sekundi ...............................590
Prospekt, 8 stranica ...............................................................2.400
- do 10 sekundi ...............................450
Naljepnica .................................................................................500
Zastavica ..................................................................................450
Vrećica PVC ili papir ..............................................................1.400
Oblikovanje oglasa naplaćuje se 10% od vrijednosti oglasa, ali ne
manje od navedenog cjenika.
Ako se oglas koristi u više različitih sredstava informiranja, za
svaku adaptaciju oglasa (zrcalo) naknada je u iznosu od 20% od
ugovorene naknade. Otkup + 160%.
Kada je kod prospekta opseg veći od 8 stranica, obračunava se
po principu kataloga - stavke ‘Katalog, prva i zadnja stranica’ i
‘Unutanja stranica kataloga’
Za likovno rješenje plakata s posebnim zahtjevom i složenog od
nekoliko standardnih formata, naknada se ugovara posebno.
1.9. Oblikovanje grafikona
Oblikovanje grafikona, shema i sl.............................................750
1.11. Oblikovanje izložbi, sajmova i sl.
Idejna rješenja jednostavnijih izložbi (kombinirani materijal,
dvodimenzionalni eksponati)
- do 50 m2 ....................................1.950
- do 100 m2 ..................................3.250
- do 200 m2 ..................................4.600
- svakih sljedećih 50 m2 ............... 1.000
Idejna rješenja složenijih izložbi (kombinirani materijal,
trodimenzionalni eksponati)
- do 50 m2 ....................................2.600
- do 100 m2 ..................................4.200
- do 200 m2 ..................................5.250
- svakih sljedećih 50 m2 ............... 1.300
Ako je riječ o ponavljanju već postavljene izložbe, ili ako se
izložba prenosi na drugo mjesto, autoru se svaki put isplaćuje
50% od vrijednosti autorske naknade.
|4
1.12. Posebne napomene za korištenje Cjenika grafičkog
dizajna
• Navedene cijene u ovom pregledu predstavljaju minimalne
NETTO naknade, a pretpostavljaju jednokratno korištenje,
odnosno ugovoreni opseg korištenja.
• Kod svake ponovljene naklade Studiju Hrg pripada autorska
naknada u skladu s ovim pregledom.
• Redizajn može izvršiti autor na svom djelu, ali i drugi autor uz
pristanak autora koji je radio dizajn. Naknada za redizajn zaračunava se najmanje 50% od osnovne naknade, ovisno o
složenosti redizajn intervencije.
• Naknade za izradu fotografija, grafika, grafikona i sl. obračunavaju se posebno.
• Naknada za svaku jezičnu promjenu iznosi 50% od ugovorenog
iznosa, ako u likovnom rješenju nema izmjena. Za kompletnu
likovnu promjenu naknada je u 100-postotnom iznosu.
• Korisnicima koji korištenjem djela grafičkog dizajna ne ostvaruju
dobit ili ta djela koriste u humanitarnim akcijama naknada se
posebno utvrđuje odlukom direktora.
• Ako korisnik i Studio Hrg potpišu ugovor o trajnoj suradnji,
autorske naknade mogu se umanjiti.
• Ako se djelo koristi, a nije označeno imenom Studio Hrg ili
Studio Hrg nije odobrio korištenje, naknada se povećava za još
dva puta.
• Ako se djelo objavi pod tuđim imenom, autorska se naknada
povećava za još tri puta.
• Ako korisnik zahtjeva realizaciju djela u veoma kratkom roku,
naknada se povećava za 50 do 100%. Najkraće predviđeno
vrijeme realizacije za pojedina djela je: oblikovanje vizualnog
identiteta - 8 mjeseci; knjiga standarda - 2 mjeseca; zaštitni
znak - 1 mjesec; monografija - 2 mjeseca nakon predaje kompletnog materijala, itd.
2. IZRADA WEB STRANICA
2.1. Web hosting
• Start paket (godišnja pretplata)
Otvaranje po izboru ukoliko je slobodna (.hr, .com, .net, .org itd.)
Kreiranje e-mail adresa (100)
•
•
Prostor na serveru za smještaj web stranice (100 MB) ........ 450
Mini paket (godišnja pretplata)
Otvaranje po izboru ukoliko je slobodna (.hr, .com, .net, .org itd.)
Kreiranje e-mail adresa (200)
Prostor na serveru za smještaj web stranice (200 MB) ........ 800
Business paket (godišnja pretplata)
Otvaranje po izboru ukoliko je slobodna (.hr, .com, .net, .org itd.)
Kreiranje neograničenog broja e-mail adresa
Prostor na serveru za smještaj web stranice
(iznad 200 MB)..............................................................od 1.100
2.2. Izrada i dizajn web stranice
Web paket I.
- Dizajn web stranice (izrada do 10 statičkih web stranica)
- Izrada (kodiranje - PHP, HTML, CSS) web stranica
- SEO optimizacija (prilagođavanje internet oglašivačima)
- Obrada i postavljanje dostavljenog sadržaja (tekstova i fotografija)
- Formular za kontakt, karta lokacije .....................................3.500
- Svaki dodatni jezik ................................................... 40% iznosa
Web paket II.
- Dizajn web stranice (Izrada do 20 statičkih web stranica)
- Izrada (kodiranje - PHP, MySQL, HTML, CSS) web stranica
- SEO optimizacija (prilagođavanje internet oglašivačima)
- Obrada i postavljanje dostavljenog sadržaja (tekstova i fotografija)
- Formular za kontakt
- Interaktivna karta lokacije - Google karta
- 2 flash animacije
- CMS sustav za samostalno ažuriranje stranice (npr. novosti ili
fotogalerija)
- Mogućnost dodavanja još jednog jezika po želji ................. 6.500
- Svaki dodatni jezik .................................................. 40 % iznosa
Web paket III.
- Dizajn web stranice (izrada do 30 i više statičkih web stranica)
|5
- Izrada (kodiranje - PHP, MySQL, HTML, CSS) web stranica
- SEO optimizacija (prilagođavanje internet oglašivačima)
- Obrada i postavljanje dostavljenog sadržaja (tekstova i fotografija)
- Formular za kontakt, interaktivna karta lokacije - Google karta
- 3 i više flash animacija
- CMS sustav za samostalno ažuriranje više stranica ili
mogućnost upravljanja cjelokupnim sadržajem stranice
- Mogućnost dodavanja još jednog jezika po želji ..........od 13.000
- Svaki dodatni jezik ................................................... 40% iznosa
- Održavanje web stranice (svi web paketi) ....................... 200/sat
3. RADIO PRODUKCIJA
Izrada dramatiziranog propagandnog spota .........................4.000
Izrada spota ...........................................................................2.000
Sinkronizacija ........................................................................1.000
Dorada spota ............................................................................500
Otkup autorskih prava ..............................................................700
Umnožavanje propagandnog spota .........................................100
Izrada autorskog glazbenog jingla-podloga ..........................2.500
4. TV PRODUKCIJA
4.1. Izrada scenarija
- za TV reportažu do 30’ ...................................................od 3.500
- za zahtjevan TV spot do 60’’ ..........................................od 3.500
- za TV spot do 30’’ ..........................................................od 1.000
4.2. TV režija - montaža slike i tona
- termin od 8 sati; nelinearna montaža
- ulazi/izlazi: HD / D Beta / Beta SP / IMX / DV / DVD / VHS
- uključuje:
- TV montažer
- korištenje tonske kabine
- korištenje audio arhive
- korištenje jednostavnije grafike .............................3.500/termin
4.3. Spikiranje
- za TV reportažu do 60’ ...................................................od 2.500
- za TV reportažu do 30’ ...................................................od 1.200
- za TV spot do 60’’ .............................................................od 750
4.4. Šminka / Frizura / Stilist / Kostimograf
- šminka .............................................................................od 350
- frizura ..............................................................................od 200
Specijalni efekti - uporaba materijala za masku, perike, ostalo
- crtač maske - po dogovoru ...........................od 1.200 do 2.300
Stilist ili kostimograf
- zavisno o broju kostima za izvođače ............od 1.200 do 3.500
- bez kostima - zavisno o terminu ..................................do 1.200
4.5. Najam TV studija
- veličina 70 m2 (d=8,5 m š=8,2 m h=3,7 m)
- prateći prostori 150 m2
Studijski prostor s osnovnom rasvjetom
- za TV snimanje tokom radnog dana u
terminu 8-16 h ili 16-24 h ..................................................2.000
- za TV snimanje 24-8 h, nedjeljom i praznikom ................. 2.600
- minimalni vremenski najam od 5 sati ................................1.200
- priprema scene za snimanje, po satu .................................. 300
Studijski prostor s opremom
- za TV snimanje tokom radnog dana u
terminu 8-16 h ili 16-24 h ................................................6.000
- za TV snimanje 24-8 h, nedjeljom i praznikom ............... 7.000
- minimalni vremenski najam od 3 sata...............................3.000
- priprema scene za snimanje, po satu .................................. 300
- oprema uključuje:
• rasvjeta sa svjetlosnim efektima (20 različitih rasvjetnih tijela)
• pozadine, tkanina (crna, bijela, crvena, plava) dužine 30 m
• opcija: printane pozadine prema zahtjevu
• croma key platno
• postavljanje scene
• praktikabli
• mikrofoni: žičani/bežični - 2 kom
• stativi i drugo
• kamera XDCAM HD 700
|6
• TV tehničar
• opcija: iznajmljivanje krana/steadycama/linka
• U cijenu nije uključen TV snimatelj
4.6. TV snimanje u studiju
Snimanje s tri kamere i povezivanje s režijom ...................2.000/h
- uključuje:
• rasvjeta sa svjetlosnim efektima (20 različitih rasvjetnih tijela)
• pozadine, tkanina (crna, bijela,crvena,plava) dužine 30 m
opcija: printane pozadine prema zahtjevu
• croma key platno
• postavljanje scene
• praktikabli
• mikrofoni: žičani/bežični - 2 kom
• stativi i drugo
• 1 kamera XDCAM HD 700, 2 kamere XDCAM HD 350
• opcija: iznajmljivanje krana/steadycam/link
• dolly
• 2 mikroporta
• asistent snimatelja
• TV tehničar
- ne uključuje TV snimatelja
4.7. TV snimanje izvan studija
Termin 8 sati ..........................................................................2.300
- uključuje:
• vozilo za 9 osoba/prijevoz do 50 km
• jedna kamera XDCAM HD 700
• 2 mikrofona
• 1 mikroport
• rasvjeta do 5 KW
• asistent snimatelja
• snimatelj tona
• osvetljivači
• jedan 50 GB DISK
• opcija: iznajmljivanje krana/steadycam/link/handsfree
transporter
- ne uključuje TV snimatelja
4.8. Najam opreme - termin 8 sati
• kran dužine do 12 m ...........................................................2.500
• steadycam ...........................................................................2.000
• handsfree transporter ..........................................................2.000
- uključuje TV tehničara
4.9. Prospekt spot
Izrada sinopsisa .......................................................................500
Prospekt spot u elektronskoj tehnici nelinearna
montaža - minimalni normativ (1 sat snimanja,
1 sat montaže i 1/2 sata sinkronizacije s pratećim
troškovima, za zahtjevniji spot daljnji troškovi se
dodaju na utvrđeni iznos) .....................................................3.800
4.10. TV reportaža
TV reportaža u Zagrebu (po sinkroniziranoj minuti) .......od 10.000
TV reportaža izvan Zagreba (po sinkroniziranoj
minuti) cca ...................................... 10.000 + zavisni troškovi puta
4.11. Telop
Telop ........................................................................................900
Zaključna cijena izrade promidžbenog materijala sa sinkronizacijom i presnimavanjem pod brojevima 3 i 4 utvrđuje se ugovorom
prema stvarnim troškovima proizvodnje nakon naručiteljevog
usvajanja scenarija.
4.12. Elektronska animacija
Elektronska animacija (po sekundi) .....................od 700 do 3.000
4.13. Obrada slike i izrada kopija
Izbor glazbe iz vlastite fonoteke do 10 minuta ......................... 300
Izbor glazbe - svaka daljnja minuta ..........................................100
Elektronska sinkronizacija do 1 minute ..................................300
Elektronska sinkronizacija s izborom glazbe do 1 min. ............ 500
Audiosinkronizacija do 1 sat .....................................................750
Sve druge proizvodnje koje nisu navedene u ovom cjeniku
ugovaraju se posebno.
|7
5. FOTO PRODUKCIJA
5.1. Šminka / Frizura / Stilist / Kostimograf
Foto snimanje
- šminka .............................................................................od 350
- frizura ..............................................................................od 200
Specijalni efekti
- uporaba materijala za masku, perike, ostalo
- crtač maske - po dogovoru............................. od 1.200 do 3.000
Stilist ili kostimograf
- zavisno o broju kostima za izvođače.............. od 1.200 do 3.500
- bez kostima - zavisno o terminu.....................................do 1.200
Najam foto studija
- veličina 70 m2 (d=8,5 m š=8,2 m h=3,7 m)
- prateći prostori 150 m2
Studijski prostor s osnovnom rasvjetom (4 tijela Bowens rasvjete s
Waferom 1x0,7m i 1,4x1 m)
- za foto snimanje tokom radnog dana u
terminu 8-16 h ili 16-24 h .....................................................2.000
- za foto snimanje 24-8 h, nedjeljom i praznikom ..................2.600
- minimalni vremenski najam od 5 sati ..................................1.200
- priprema scene za snimanje, po satu ....................................300
Studijski prostor s opremom
- za foto snimanje tokom radnog dana u
terminu 8-16 h ili 16-24 h .....................................................7.000
- za foto snimanje 24-8 h, nedjeljom i praznikom ..................8.000
- minimalni vremenski najam od 3 sata ...............................3.000
- priprema scene za snimanje, po satu ....................................300
- oprema uključuje:
• rasvjeta sa svjetlosnim efektima (30 različitih rasvjetnih tijela)
15 coolscreen rasvjetnih tijela 5600 K, 3200 K
20 tungsram rasvetnih tijela 3200 K
• pozadine, tkanina: crna, bijela, crvena, plava; dužina 30 m;
pozadine, papir: crna, siva, plava, bijela, crvena; širina 3,5 m
opcija: printane pozadine na zahtjev
• 20 vrsta različitih pozadina manjih formata
• jedna foto kamera prema izboru: analogna/digitalna
• stol za snimanje širine 2,20 m
• specijalna oprema za snimanje različitih predmeta
• tehničar
Foto snimatelj i asistent snimatelja
- za foto snimanje tokom radnog dana u
terminu 8-16 h ili 16-24 h ............................................od 2.500 >
- za foto snimanje 24-8 h, nedjeljom i praznikom ..........od 3.500 >
- kod analognog snimanja na cijenu rada snimatelja se dodaje
cijena materijala i obrade materijala
5.3. Foto snimanje izvan studija
Termin 8 sati
- snimanje: leica format do 24 MP ......................................... 1.800
- snimanje: format 6x7 cm do 56 MP ....................................2.800
- snimanje: format 6x17 cm ili 9x12 cm film .......................... 3.500
- uključuje:
• foto snimatelj
• asistent snimatelja
• rasvjeta do 3 KW
• pozadine razne, maksimalne širine do 2,5 m
5.4. Grupe snimanja - prva snimka - A
Jednostavna snimka bez posebnih tehničkih priprema ...... od 100
Jednostavna snimka s osnovnom tehničkom pripremom
- jednostavna rasvjeta, pozadina (podloga)
- turistička fotografija, pejzaži prirode i gradova .................. od 200
Snimke s većom tehničkom pripremom
- osnovna rasvjeta pozadine, aranžmani, kompozicija
- jednostavnija fotografija interijera i eksterijera bez dodatne
rasvjete
- industrija, arhitektura, turizam, kultura, foto esej-reportaža
|8
- jednostavne modne snimke, dvodimenzionalni umjetnički
eksponati
- male plastike, sport, medicina i sl. ....................................od 800
Snimke sa složenom pripremom
- kompleksnija rasvjeta, posebni zahtjevi, aranžmani,
pozadine, dekoracije, statisti (modeli),
- opsežnija organizacija,
- veliki predmeti i plastike, predmeti koji se teško snimaju,
- snimke u arhitekturi i industriji za potrebe
kataloga, prospekata, plakata i sl. ..................................od 2.450
Snimke s veoma složenom pripremom
- velika tehnička priprema uz veliki vremenski utrošak
i kompleksnu organizaciju
- rješavanje umjetničkih, kompozicijskih i tehničkih zahtjeva
uz angažiranje većeg broja suradnika
- za publikacije vrhunske kvalitete, npr. fotomonografije,
- oglasi, plakati, ogledni kartoni, kalendari i sl. .................od 7.000
5.5. Grupe snimanja - prva snimka - alternativa 5.4.
Alternativa za A grupe snimanja je naknada za radni dan
snimanja (pod tim se razumijeva radni dan od 8 sati, i to
provedenih na snimanju, istraživanju – eksperimentiranju,
čekanju i putovanju, dakle izvan studija) ...............................1.600
5.6. Grupe snimanja - ostale snimke
do 10 snimki ...............................................................................35
do 50 snimki ...............................................................................30
do 200 snimki .............................................................................25
više od 200 snimki ......................................................................20
5.7. Obrade fotografije
po satu ......................................................................................250
Bojenje podloga, toniranje, fotomontaža, fotografika, solarizacija,
američki retuš i sl.
5.8. Troškovi koje naručitelj snosi posebno i otkup prava
snimanja
- Putni troškovi i dnevnice (ako je to potrebno i za ekipu suradnika)
- Troškovi za fotomodele, ulaznice, poseban prijevoz, rekviziti,
dozvole i odštete za snimanje, za posebne usluge (šminker,
frizer, stilist, stručni savjetnik i sl.).
- Sva javna korištenja - projekcije, audiovizualne prezentacije,
panoi, scenografija, trajna oprema interijera, displeji i sl. + 100%
- Fotografija za oglase u raznim publikacijama i tiskovinama
(dnevne novine, ilustrirane revije, knjige,
katalozi, prospekti i sl.) .................................................. + 100%
5.9. Opći uvjeti korištenja djela fotografije
• Sve autorske naknade navedene u ovom Pregledu razumijevaju se u NETO iznosima i MINIMALNE su, a PDV nije uključen.
• Svi posebni troškovi ostvareni prilikom snimanja (rasvjeta,
fotomodeli, rekviziti, transportni troškovi i sl.), zatim troškovi
raznih suradnika (organizator, masker, frizer, šminker, stilist i
dr.) računaju se posebno.
• Za snimanje izvan mjesta stalnog boravišta autora, korisnik će
autoru nadoknaditi troškove prijevoza i dnevnice (ako je to
potrebno i za ekipu suradnika).
• Izuzetno hitne narudžbe (do 2 dana) zaračunavaju se 100%
više. Ta se klauzula neće primjenjivati na dnevne novine.
• Prilikom snimanja djela zaštićenih autorskih pravom, sve
materijalne i druge obveze snosi korisnik.
• Prilikom objavljivanja fotografija umjetničkih djela jednako su
zaštićena prava autora djela i autora fotografije.
• Fotografije ostaju vlasništvo Studija Hrg koji ih obvezatno mora
čuvati 10 godina. Ako se o tome postigne sporazum, naručilac
ih može otkupiti (što se regulira posebnim ugovorom) na temelju ovog Pregleda.
• Ako korisnik ne prihvati naručeno djelo autora, obvezuje se
autoru isplatiti 50% od ugovorene naknade, ukoliko Studio Hrg i
korisnik nisu ugovorom predvidjeli nešto drugo.
• U slučaju da se radi o snimanjima koja su povezana s
opasnošću po zdravlje i život autora, odnosno s mogućnošću
|9
•
•
•
•
oštećenja opreme, to se mora posebno navesti u ugovorui, u
protivnom slučaju takav zadatak ne obvezuje Studio Hrg.
U slučaju iz prethodnog stava, korisnik je obvezan, prije
početka snimanja, autora i njegovu opremu, osigurati putem
ovlaštene tvrtke osiguravatelja.
Ako korisnik zaključi sa Studijom Hrg Ugovor o trajnoj suradnji,
naknade iz ovog Pregleda mogu se dogovorno smanjiti.
Neautorizirana reprodukcija fotografskih djela u tisku (dnevni
listovi, ilustrirane revije, tjednici, časopisi i sl.) i emitiranje na TV
ima za posljedicu naplatu naknade, na temelju ovog Pregleda.
Korisnik je dužan Studiju Hrg omogućiti nadzor nad tiskom kada
se njegovo djelo koristi u tisku.
6. ODNOSI S JAVNOŠĆU / PUBLIC RELATIONS
Kratkoročni komunikacijski plan ............................................6.000
Krizni medijski plan..............................................................10.000
Priprema javnog nastupa po osobi ...........................................600
Priprema konferencije za novinare ........................................1.800
Priprema press informacije i distribucija do 20
adresa (tekst do 1 kartice, fotografije s potpisima
na CD-u, isprinti obilježja i znakovlja – svaka
daljnja adresa + 200) .............................................................4.000
Organizacija i izvedba konferencije za novinare
(u organizaciju nije uključen najam dvorane,
razglas, projektori, cvijeće, domjenak) ................................20.000
Provjera prisutnosti novinara .................................................1.500
Priprema osobne iskaznice tvrtke .........................................6.000
Izbor mape za press materijal iz standardne
ponude papirnica ......................................................................400
6.1. Savjetovanje i akcije PR-a
Voditelj projekta 1 sat ...............................................................400
Novinar - suradnik na projektu 1 sat.........................................280
Tehnički realizator – tajnik 1 sat .............................................150
Idejni koncept PR događanja / eventa...................................4.000
Oblikovanje sponzorske strategije.......................................12.000
Godišnji sponzorski plan .....................................................12.000
Analiza i oblikovanje mogućih sponzorstava i događanja ...12.000
Savjetovanje pri realizaciji događanja / eventa .....................6.000
Savjetovanje pri sklapanju sponzorskog ugovora .................4.000
Priprema scenarija događaja / eventa ...................................6.000
Dobivanje dozvole za organizaciju javnog skupa..................4.000
Organizacija i realizacija događaja - u cijenu nisu uključeni
troškovi izvođača, prostora i tehnike,
te potrošnog materijala ........................................................20.000
Savjetovanje u kriznim situacijama se naplaćuje dvostruko
6.3. Poslovni PR
Priprema programa .............................................................12.000
Godišnje izvješće - tekst i oblikovanje bez tiska ................. 50.000
Koncepcija i oblikovanje poslovnog časopisa - bez tiska.... 40.000
Priprema informativnog materijala za
godišnju skupštinu - bez tiska .............................................20.000
Organizacija i izvedba VIP prijama - u cijenu nije
uključen najam dvorane, razglas, cvijeće, domjenak,
kulturni program, hostese ....................................................20.000
Organizacija predavanja i seminara - u cijenu nije
uključen najam dvorane, transferi, razglas, cvijeće ............ 20.000
Organizacija sajamskog nastupa - u cijenu nije uključen
najam prostora, izgradnja i oprema štanda, hostese .......... 12.000
Priprema govora - po novinarskoj kartici
(1800 slovnih mjesta) ............................................................3.000
6.2. Odnosi s medijima
Priprema programa .............................................................12.000
Pregled novinara i tema ........................................................5.000
Priprema adresara do 40 novinara po redakcijama ..............5.000
6.4. Interni PR
Priprema programa .............................................................12.000
Organizacija i izvedba susreta zaposlenika - u cijenu
nije uključen najam dvorane, animator - voditelj,
| 10
razglas, estradni umjetnici, transfer i smještaj, ako je
susret izvan mjesta boravka zaposlenika............................12.000
Koncepcija i oblikovanje internog časopisa.........................12.000
Organizacija seminara - u cijenu nije uključen
najam dvorane, razglas, cvijeće ..........................................10.000
6.5. Animacija uglednika i autoriteta
Priprema programa .............................................................12.000
Analiza utjecajnih osoba, institucija i autoriteta ...................20.000
Adresar ključnih osoba i institucija ......................................10.000
Priprema strategije ..............................................................40.000
Priprema argumenata ..........................................................40.000
Snimanje i transkript sjednica i drugih
događaja - po satu .................................................................1.200
Priprema osobnih susreta - uz posebni
obračun troškova ...................................................................7.000
6.6. Animacija stručnjaka i stručnih institucija
Priprema programa .............................................................12.000
Adresar ključnih osoba i institucija ......................................10.000
6.7. Ostalo
Tekst pozivnice - lektura i oblikovanje se naplaćuje
posebno - prema cjeniku .......................................................2.000
Umnožavanje i tiskanje materijala - ovisno o traženim
elementima, prema posebnoj ponudi
Slanje po adresi ..........................................................................40
Priprema letka - tekst, lektura i oblikovanje, bez tiska ........10.000
Priprema postera - sadržaj, oblikovanje, bez tiska..............20.000
Spiker - po terminu od 3 sata ................................................6.000
Tekst za spikera - do 1 kartice (1800 slovnih mjesta) ...........1.000
Audio i TV snimanje prema posebnoj ponudi
7. CJENIK OSTALIH USLUGA
7.1. Kompjutorski isprint
Isprint po m2
- mat papir, 170 gr ....................................................................100
- satin, photo glossy papir, 170 gr ..........................................150
- samoljepivi papir za naljepnice (sjajni, mat)...........................150
- PVC platno .............................................................................150
- canvas ....................................................................................200
City light po komadu (1.185 x 1.750 mm)
- isprint na papir........................................................................115
- isprint na backlit film ...............................................................250
Display sistemi po komadu
- Roll-up aluminijski display + torba
(dimenzije 85 x 200 cm, kolor isprint na platno) .................. 530
- Pop-up display system + rasvjeta + kovčeg za pohranu
i transport (dimenzije 4,3 x 2,4 m, 6 segmenata,
2 rasvjetna tijela, ispis na display film, kaširano na
PVC panele, magnetne trake) ............................................4.300
- Prezentacijski pult (dimenzije 128 x 100 x 50 cm,
aluminij, plastika, drvo, ispis na display film, kaširano
na PVC panel, magnetne trake) .........................................1.780
Kolor isprint
A3
- sjajni papir ..................................................................... 50
- mat papir ....................................................................... 20
- samoljepivi papir ........................................................... 24
A4
20
10
12
Crno-bijeli isprint
A3
- papir 80 gr ........................................................................4
- samoljepivi papir .............................................................. 6
- paus ...............................................................................12
A4
2
3
6
| 11
7.2. Plastificiranje
Hladno plastificiranje, UV (mat, polumat, sjajna folija), po m2
- jednostrano...............................................................................70
- obostrano ...............................................................................120
Toplo plastificiranje (80-175 mic)
A3
A4
- obostrano ............................................................ 18-29
9-15
- samoljepiva folija (za naljepnice) ......................... 35
20
Identifikacijske kartice (PVC uložnica + kolor isprint)
- format 65 x 95 mm
do 10 kom ..............................................................................10
11 - 50 kom ............................................................................8
51 > ..........................................................................................6
7.3. Kaširanje
Kapafix, po m2
- debljina 5 mm (jednostrano ljepljivi) ..................................... 135
- debljina 10 mm (jednostrano ljepljivi) .....................................155
Kapa kolor (crvena, crna, siva), po m2 .....................................100
Kapaflex (savitljiv, ne puca, za oblikovanje), po m2 ................130
Vekaplan/Forex (debljina 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) ....... cijena na upit
Obostrano kaširanje ......................................... na cijene + 10 %
Usluga kaširanja iz donešenog materijala, po m2 ......................60
7.4. Uokvirivanje
Plastične okvirne letvice (10 mm), bijele, crne,
razne boje na upit, po dužnom m ...............................................30
Metalne okvirne letvice (10 mm), srebrne, zlatne,
razne boje na upit, po dužnom m ...............................................60
PVC letvice (8 mm), za plakate, karte,
nacrte, bijele, crne, po dužnom m .............................................21
PVC letvice za plakate, Snapfix (10 mm),
bijele, crne, po dužnom m ..........................................................27
PVC letvice za teže plakate, grafike, Snapfix pro (jake),
bijele, crne, po dužnom m .......................................................... 70
Oprema za uokvirivanje i postavljanje
- kutnici za učvršćivanje okvira, 4 kom ....................................... 12
- niklana vješalica .......................................................................6
- nikalni lančić .............................................................................6
7.7. Ostale usluge
Skeniranje do A4 (bez dorade) ................................................. 20
Skeniranje do A4 .............................................. 20 + rad na doradi
Presnimavanje dokumenta na CD ............................................. 20
Rad grafičkog dizajnera 1 sat ...................................................200
Unos teksta po novinarskoj kartici .............................................. 30
Iznajmljivanje Leitner mobilnih panoa
dimenzije 2x1 m ................................................... 100 / kom / dan
- za postere, plakate, izložbene predmete, izlagačke štandove
- montaža i demontaža uračunata u cijenu
- prijevoz na području Zagreba se ne naplaćuje
- troškovi prijevoza izvan Zagreba (dnevnice, cestarina, troškovi
goriva cca. 2,00 kn/km)
- popust na višednevni najam
8. NAPOMENE
• Sve cijene su iskazane u kunama bez PDV-a i podložne su
promjenama u zvisnosti od promjene tečaja kn/EUR.
• Sve ostale usluge koje nisu iskazane u Cjeniku ugovaraju se
posebno.
• Na svaki Vaš upit prema konkretnom zahtjevu iskazat ćemo
cijenu u najkraćem roku.
| 12
STUDIO HRG d.o.o.
Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb
tel: 00385 (0)1 6110 449, 6110 450, fax: 00385 (0)1 6110 452
e-mail: [email protected]
www.studiohrg.hr
Prodaja i marketing
tel: 00385 (0)1 6183 141, 6183 142
e-mail: [email protected]
Kongresni odjel
tel: 00385 (0)1 6183 140, 6183 141
e-mail: [email protected]
www.studiohrg.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
323 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content