close

Enter

Log in using OpenID

Anmeldebescheinigung/Bescheinigung des

embedDownload
INFORMACIJA
POTVRDA O PRIJAVI / POTVRDA O
TRAJNOJ PRIJAVI ZA DRŽAVLJANE
EEP*) I ŠVAJCARSKE
MA 35 – Einwanderung
und Staatsbürgerschaft
Potvrda o prijavi (Anmeldebescheinigung) dokumentira pravo boravka državljana
EEP i Švajcarske, koji su se u Austriji nastanili nakon 01.01.2006.
Državljani EEP i Švajcarske koji su prijavili svoje prvo redovno mjesto stanovanja u
Austriji (Meldezettel) i namjeravaju ostati duže od 3 mjeseca u zemlji, moraju u roku
od 4 mjeseca u Službi za doseljenike dodatno lično podnijeti zahtev za izdavanje
potvrde o prijavi.
Pažnja!
Ko ne preda zahtjev na vrijeme, počinjava upravni prekršaj i mora računati s
novčanom kaznom.
Potvrda o trajnoj prijavi (Bescheinigung des Daueraufenthalts) dokumentira pravo na
trajni boravak u Austriji i izdaje se na zahtjev državljanima EEP i Švajcarske nakon 5
godina neprekidnog zakonitog boravka u zemlji.
Nadležni organ u Beču:
Magistratsko odjeljenje 35
Referat „EWR“
1120 Wien, Arndtstraße 65-67/1/
1. sprat/kat
Tel.: 01/4000 35338
Fax: 01/4000 99 35310
E-Mail: [email protected]
Radno vrijeme:
ponedjelkom, utorkom, četvrtkom i petkom
od 8 do 12 sati
četvrtkom (dodatno) i od: 15.30 - 17.30 sati
Molimo Vas da imate na umu da se četvrtkom mora posebno dugo čekati i
potrudite se da – ako Vam je moguće – dođete nekog drugog dana.
Kako stići do nas:
U6, 10A, 63A – stanica Niederhofstraße
15A – stanica Meidling Hauptstraße
U4 – stanica Meidling Hauptstraße ili Längenfeldgasse
Troškovi:
Oko 55 eura
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*)
Države Europskog gospodarskog/privrednog prostora/EEP: svih 28 država-članica EU**), plus Island, Lihtenštajn, Norveška
**)
EU-države: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Hrvatska,
Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija,
Španjolska, Švedska, Vel. Britanija,
+43 1/4000 3535
+43 1/4000 99 35220
[email protected]
www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen
Ne preuzimamo garanciju za navode u ovoj informacionoj brošuri i odgovornost za eventualne greške prilikom
tiskanja/štampanja!
Stanje: 01.10.2014
strana 1 od 3
Preduvjeti i dokumenti koji su potrebni:
• važeći pasoš/putovnica (lična karta/osobna izkaznica) je neophodan pri
podnošenju zahteva – važi i za bebe
• prijava redovnog prebivališta u Beču (Meldezettel)
Za zaposlene, praktikante i učenike zanata/pripravnike
Ugovor o radu, ugovor o praksi ili ugovor za pripravnike; platne liste i radna dozvola
(ukoliko je po zakonu potrebna)
Za Au-pair
Ugovor i potvrda Zavoda za zapošljavanje (AMS)
Za preduzetnike/poduzetnike
dozvola za bavljenje malom privredom/obrtnica ili rešenje od MA63 i potvrda o
redovnim primanjima, n.pr. potvrde o honorarima, računi uz beleške ulazne gotovine
ili izjave računa
Za studente i učenike
Potvrda o upisu u tekući semestar, studentska kartica, potvrda o upisu u tekući
semestar prijavljene škole, dokaz o zdravstvenom osiguranju i dokazi o redovnom
izdržavanju (dokazi o stipendiji i roditeljskom izdržavanju zu osobne račune ­
Kontoauszug)
Za privatan boravak
Dokazi o imetku (ušteđevina, dokazi o penziji/mirovini), overen ugovor o izdržavanju
uz platne liste garanta (Verpflichteter) i dokaz o zdravstvenom osiguranju
Za članove porodice državljana EEP i Švajcarske
Dokaz o pravu na slobodno nastanjenje u Austriji za državljane zemalja EEP i
Švajcarske (Nachweis über die Freizügigkeit) (ugovor o radu, potvrda o prijavi, dokaz
o zdravstvenom osiguranju, potvrda zavoda za zapošljavanje), vjenčani list ili dokaz o
sklapanju partnerstva, rodni list deteta.
Za zdravstveno osiguranje i primanja može garantovati državljanin EEP ili
Švajcarske.
Za životne saputnike državljana EEP i Švajcarske
Dokaz o pravu na slobodno nastanjenje u Austriji za državljane zemalja EEP I
Švajcarske (Nachweis über die Freizügigkeit) (npr. ugovor o radu, potvrda o prijavi,
dokaz o zdravstvenom osiguranju, potvrda zavoda za zapošljavanje), potvrda o
trajnom odnosu (n.pr. zajednička prijava – Meldezettel)
Za zdravstveno osiguranje i prihode može garantovati državljanin EEP ili Švajcarske.
Za novorođenčad
Dokaz o pravu na slobodno nastanjenje u Austriji za državljane zemalja EEP i
Švajcarske (Nachweis über die Freizügigkeit) jednog od roditelja (npr. ugovor o radu,
potvrda o prijavi, dokaz o zdrastvenom osiguranju ili potvrda Zavoda za
zapošljavanje (AMS) i dokaz o srodstvu (npr. djetetov rodni list, vjenčani list, dokaz o
registriranom partnerstvu). Za zdravstveno osiguranje i prihode garantuju roditelji.
+43 1/4000 3535
+43 1/4000 99 35220
[email protected]
www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen
Ne preuzimamo garanciju za navode u ovoj informacionoj brošuri i odgovornost za eventualne greške prilikom
tiskanja/štampanja!
Stanje: 01.10.2014
strana 2 od 3
Svi dokumenti moraju biti priloženi u originalu i kopiji. Većina stranih dokumenata
mora biti diplomatski ovjerena ili imati tzv. Apostile.
Svi dokumenti koji nisu izdati na njemačkom moraju biti prevedeni od strane
ovlašćenog sudskog tumača.
U pojedinim slučajevima je moguće da je potrebna dodatna dokumentacija, koju
možete dostaviti putem pošte, faksa ili e-maila.
+43 1/4000 3535
+43 1/4000 99 35220
[email protected]
www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen
Ne preuzimamo garanciju za navode u ovoj informacionoj brošuri i odgovornost za eventualne greške prilikom
tiskanja/štampanja!
Stanje: 01.10.2014
strana 3 od 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content