close

Enter

Log in using OpenID

Alternativne i komplementarne metode liječenja

embedDownload
b
pr es
im pla
je tn
ra i
k
Glasilo Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga
Časopis za zdrav život
Broj 6 - studeni 2011.
Diabetes
s l a t k i
ž i v o t
Tema broja:
Alternativne i komplementarne
metode liječenja
Obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti:
Plavi krug na Manduševcu
Intervju s Jadrankom Zebec, predsjednicom Hrvatskog udruženja za klasičnu homeopatiju:
Tko se boji homeopatije?
Impressum / Sadržaj
br. 6/2011
Iz Udruga
44 Dijabetičari Vukovara imaju svoju
HSDU je član međunarodne dijabetičke federacije (IDF)
Udrugu
Osnovana još jedna udruga
Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga
Diabetes/Slatki život
ISSN 1333-8404
Glasilo Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga,
broj 6/2011., godina izlaženja XIX.
Zagreb, Dugi dol 4a, tel./fax: 01 2330 991,
e-mail: [email protected]
web: http://www.diabetes.hr
Glasilo je Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga u
kojem pišemo o zdravom načinu života, tjelovježbi i
pravilnoj prehrani, a za osobe sa šećernom bolešću,
one koji o njima brinu ili s njima žive donosimo i
popularne članke poznatih stručnjaka te preporuke
za dobru regulaciju šećerne bolesti kako bi se
izbjegle kronične komplikacije.
Časopis izlazi 6 puta godišnje i besplatan je,
a za one koji žele dostavu na kućnu adresu
naplaćujemo troškove poštarine u iznosu od 30 kn
koju treba uplatiti na žiro račun Saveza 23600001101494782 (uz naznaku u rubrici “poziv na broj”
12-JMBG za pojedinca ili 5-MB za pravne osobe).
Potvrdu o uplati s adresom OBAVEZNO poslati na
fax: 01 4847 807 ili na [email protected]
Također u ovom broju:
Jesmo li spremni probati drugačije?
Za izdavača:
Davor Bučević, prof., predsjednik HSDU-a
Izdanje: 04-02-11-2010.
Uredništvo:
Glavna urednica:
dr.sc. Mensura Dražić, dipl.ing.chem.
Medicinska urednica:
Ana Jakir, dr.med.
Prevencija:
prim. Ana Švast-Singer, dr.med.
Edukacija:
mr.sc. Manja Prašek, dr.med.
Prehrana:
Snježana Gaćina, dipl.ms.
Tjelesne aktivnosti:
Jadranka Kos, prof. edukacijske rehabilitacije i viša
fizioterapeutkinja
Djeca i mladi:
mr.sc. Marina Grubić, psihologinja
Grafičko oblikovanje i priprema:
Tatjana Dinter
Lektura:
Ana Zupčić
Administracija:
Sandra Kerim, Štefica Dolčić
Tisak:
Tiskara Vjesnik
Tiskano: studeni 2011., u 30 000 primjeraka
Urednički savjet:
Prim. Želimir Beer, dr.med. / prof.dr.sc. Nikica
Car, dr.med. / prof.dr.sc. Irena Colić Barić / prof.
dr.sc. Tomislav Čabrijan, dr.med. / Božena Dakić,
dijetetičar / prof.dr.sc. Miroslav Dumić, dr.med.
/ Branka Duvnjak, vms / prim. Vesna Goldoni,
dr.med. / prof.dr.sc. Magda Kadrnka-Lovrenčić,
dr.med. / prof.dr.sc. Željko Metelko, dr.med. /
mr.sc. Manja Prašek, dr.med. / akademik, prof.
dr.sc. Zdenko Škrabalo, dr.med. / prim. Ana
Švast-Singer, dr.med.
Uredništvo zadržava pravo redakture, korekture i kraćenja
tekstova uz poštivanje autorskih prava. Rukopisi, slike i crteži
se ne vraćaju ukoliko to nije izričito dogovoreno. U skladu
s člankom 9. točka 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i
postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti liječnika
HLK-a, članci objavljeni u časopisu Diabetes/Slatki život
boduju se s 2 boda po članku.
Hrvatski savez dijabetičkih udruga je nakladnik i jedini vlasnik
časopisa Diabetes/Slatki život.
S adržaj:
4
Uvodnik
5
Događanja i akcije
16
Intervju
20
Tema broja
24
Medicina
26
Prehrana
33
Recepti
36
Gastro putovanja
40
Tjelovježba
42
Djeca i mladi
44
Iz udruga HSDU-a
48
Civilno društvo
50
Međunarodna iskustva
51
Nagradna križaljka
Događanja i akcije
12 Na Summitu UN-a iznesen je porazan
podatak:
Svakih sedam sekundi jedan život
uzima dijabetes
Dijabetes svake godine odosi 4,5
milijuna života u svijetu
Tema broja
22 Aromaterapija
Miriši pa uživaj
Eterična ulja pomažu kvalitetnijoj
komunikaciji i dobrim emocijama
Prehrana
26 Čaša crnjaka za svijetlu budućnost
Crno vino ima cijeli niz blagotvornih
učinaka na zdravlje
6
14. studeni
Diabetes
www.diabetes.hr
3
Događanja i akcije
Riječ urednice / Poruka predsjednika
br. 6/2011
br. 6/2011
RIJEČ UREDNICE
Č
Alternativa i medicina
esto se može čuti da osobe sa šećernom bolešću u Hrvatskoj mogu biti zadovoljne jer
je hrvatska dijabetologija poznata u svijetu, Hrvatski model se kao sustav zbrinjavanja
dijabetičara primjenjuje i u drugim državama, a sad imamo i Rezoluciju potvrđenu u
Saboru Republike Hrvatske koja obvezuje i daje mogućnost medicinskom osoblju na svim ra­zi­
nama zdravstvene zaštite za intervencije već u ranim fazama dijabetesa.
Ipak se među vašim prijedlozima o temama za sadržaj našeg časopisa pojavila i alternativa. U
Hrvatskoj gotovo 10 posto od ukupne populacije ima šećernu bolest, mnogi već imaju i kom­pli­
kacije, a među oboljelima je i velik broj osoba treće životne dobi sa zdravstvenim pro­ble­mi­ma
koji se javljaju s godinama.
Tražeći pomoć, nije neobično da se obratimo i onima koji se bave alternativnim metodama liječenja, iako se zna da je jedino akupunktura
za sada prihvaćena kao komplementarna medicina i oboljeli se sa svojim tegobama mogu s pouzdanjem obratiti onima koji poznaju te
istočnjačke metode liječenja.
Tako ćete u ovom broju moći pročitati tekst o akupunkturi, ali i drugim metodama koje nemaju isti status priznat od Svjetske zdravstvene
organizacije. Zbog toga je preporuka da osoba koja za svoje zdravstvene tegobe potraži pomoć izvan službenog zdrav­stve­nog sustava,
ne smije zanemariti preporuke medicinske struke i mora nastaviti koristiti svoju redovitu terapiju. To po­seb­no vrijedi za dijabetes jer
je već bilo dramatičnih posljedica za osobe koje su prestale uzimati inzulin u uvjerenju da su izliječeni nekom od alternativnih metoda.
Ovo nam je zadnji broj u ovoj godini, predstoji nam obilježavanje 14. studenoga, Svjetskog dana šećerne bolesti, koji je proglašen i
Danom Uje­di­njenih naroda, pa ću svim našim aktivnim društvima poželjeti uspješne akcije tim povodom, a našim čitateljima u 2012.
godini svako dobro.
Vaša Mensura (Seka) Dražić
14. studeni - dan
za preispitivanje
D
RIJEČ PREDSJEDNIKA
an dijabetesa u cijelome svijetu obilježava se 14. studenoga i od strane Međunarod­
ne dijabetičke federacije (IDF), ali i Ujedinjenih naroda. U Hrvatskoj, uz navedeno,
imamo i Nacionalni program zaštite od šećerne bolesti (2007. g.) i Rezoluciju o šećernoj
bolesti (2011. g.) Oba dokumenta donesena su od strane najvećeg zakonodavnog tijela države
– Hrvatskoga sabora. Imamo i Hrvatski model zaštite od šećerne bolesti s kojim se dijabetologija
Hrvatske desetljećima prezentira u svijetu.
Uza sve to, u Odboru za zdravstvo Hrvatskoga sabora svi smo konstatirali da gubimo rat protiv šećerne bolesti u Hrvatskoj. HZZO
godišnje izdvaja 218 milijuna i 750 tisuća kuna za lijekove za dijabetes. Ukupno više od 2.5 milijarde kuna godišnje HZZO troši na
dijabetes (11.9 posto proračuna), uključujući saniranje posljedica dijabetesa, ili godišnje 14.277 kuna po osobi s dijabetesom (podaci
iz studije Hrvatskog društva za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva). Uz navedeno, više od 50 udruga u Hrvatskoj provodi razne
oblike edukacija članstva i stanovništva u javnim akcijama. Primjerice, HSDU tiska 300 tisuća primjeraka časopisa go­dišnje i dijeli ga
diljem Hrvatske kroz mrežu Superkonzuma.
HZZO danas izrađuje novi Pravilnik o ortopedskim pomagalima. Ravnatelj, dr. Strizrep, uvjerava nas da cilj prijedloga nije sma­nje­nje
troška za dijabetes, već povećanje učinkovitosti primjene propisanih - dobivenih pomagala. Naravno, u prijedlogu moraju na A listama
biti dostupni i najnoviji i najučinkovitiji lijekovi, a ne samo oni koji su bili na listama i prije 30 godina.
A mi, osobe s dijabetesom, koristimo li učinkovito dobivene lijekove i test trake? Pokušavamo li svaki dan pravilnije jesti, prak­ti­ci­ra­ti
šetnju ili sport te uzimati terapiju i biti odgovorni prema samima sebi i svojim obiteljima? Znamo li, uz sve istaknuto, da su troškovi
medicinske obrade i terapija - zbog sofisticiranije opreme i „pametnih“ lijekova učinkovitijih u terapiji dijabetesa – sve veći? Zbog svega
navedenoga, samo zajednička koncentriranost na dijabetes od strane struke, politike, civilnih udruga, far­ma­ceu­ta i farmaceutskih
tvrtki te obiteljskih liječnika i oboljelih - DANAS, polučit će rezultat dobar za sve - SUTRA.
Je li osoba s dijabetesom uistinu u središtu pažnje svih njih? Preispitajmo se. Manifestacije dođu i prođu, a dijabetes ostaje problem
svih u krugu.
Samo zajedno možemo djelovati uspješnije.
Veseli i zdravi bili
Davor Bučević, prof.
4
Diabetes
www.diabetes.hr
Net vijesti
Studija o faktorima rizika za
dijabetes tipa 2
Danska uvodi porez na debljanje
Tjelesna masa, prehrana, tjelovježba, pu­še­
nje i konzumacija alkohola su čimbenici koji
neovisno jedni o drugima mogu utjecati na
rizik za razvoj dijabetesa tipa 2.
Američki znanstvenici su na temelju podata­
ka prikupljenih od oko 200.000 ispitanika za­
klju­čili kako i osobe s obiteljskom poviješću
di­ja­be­tesa tipa 2 ili prevelikom tjelesnom
ma­som ima­ju manji rizik obolijevanja ako
kod njih ni­su prisutni ostali faktori rizika.
Svako poboljšanje životnog stila je bilo po­
ve­za­no s dodatnim smanjenjem izgleda za
ra­z­voj dijabetesa tipa 2, piše časopis Annals
of Internal Medicine.
http://www.plivazdravlje.hr
Danska je prva zemlja koja se protiv epi­de­
mi­je pretilosti odlučila boriti poreznom po­
li­tik­ om. Tako od 1. listopada u tamošnjim
trgo­vi­na­ma većina namirnica koje su štetne
za zdravlje i izazivaju debljane, poput gric­
ka­li­ca ili maslaca, stoje bitno više.
Vjeruje se da će se konzumacija štetnih na­
mir­nica na ovaj način smanjiti za desetak
pos­to godišnje. Porez će se određivati po ki­
lo­gra­mu zasićenih masnoća u određenoj na­
mir­ni­ci te primjenjivati na domaću i uvoznu
hranu. Porezu zbog principa određivanja
ne­će izbjeći ni meso, uključujući piletinu i
svi­nje­ti­nu, ali bit će nametnut i na sir, jaja,
ulja, namaze...
http://danas.net.hr
Pazi što jedeš - Tradicijskom
hranom protiv suvremenih bolesti
„Pazi što jedeš - Tradicijskom hranom protiv
suvremenih bolesti" manifestacija je kojom
će se Etnografski muzej Istre pridružiti obi­
lje­žavanju Svjetskog dana šećerne bolesti.
Manifestacija će se održati u Pazinu (Pučko
otvoreno učilište), 19. studenog 2011. go­
dine od 10 do 16 h.
Projekt je zamišljen kao suradnja između
Di­ja­be­tič­ke udruge Istarske županije, Hrvat­
skog saveza dijabetičkih udruga, Etno­graf­
skog muzeja Istre i Udruge ekoloških proi­
zvo­đača - Istarski eko proizvod, u želji za
po­di­za­njem svijesti šire javnosti o zdravoj
pre­hra­ni u smislu prevencije protiv bolesti
da­naš­njice i pridonošenju senzibilizacije
druš­tva prema osobama sa dijabetesom.
http://www.centar-zdravlja.net
7 biljaka za liječenje dijabetesa
Dijabetes uzima maha.
Davno zabilježen u Drevnoj Grčkoj, dijabetes
je sada jedna od najproširenijih bolesti u
svije­tu.
Broj osoba oboljelih od dijabetesa u zadnjih
10 godina se udvostručio.
Pretpostavlja se da će u idućih 20 godina di­
ja­be­tes poprimiti razmjere prave epidemije.
Ali alternativna medicina i najnovija istra­ži­
va­nja daju nadu. Uz pravilan način života i
ovih 7 biljaka možete reći "NE" dijabetesu:
borovnica, srebrna svilenica, artiplex, ginkgo
biloba, crni kumin, lišće smokve, cimet.
No, zdrava dijeta i pravilan način života su
najbitniji
http://www.alternativa-za-vas.com
Diabetes
www.diabetes.hr
5
Događanja i akcije
br. 6/2011
Obilježavanje
Svjetskog dana šećerne bolesti
Hsdu
14.11.2011.
u Europskom domu u Zagrebu, Jurišićeva 3,
s početkom u 10 sati:
10.00-11.15 Hrvatski savez dijabetičkih udruga u suradnji s
Hrvatskim novinarskim društvom:
OKRUGLI STOL: Kvaliteta zdravstvene zaštite osoba oboljelih
od šećerne bolesti i Rezolucija o šećernoj bolesti
Voditelj: Andreja Šantek, Hrvatsko novinarsko društvo
Sudionici:
mr. Davor Bučević, prof., Hrvatski savez dijabetičkih udruga,
prof. dr. Željko Metelko, Hrvatski liječnički zbor,
prof. dr. Slaven Kokić, Društvo za dijabetes i bolesti
metabolizma HLZ-a,
Tereza Šarić, dr. med., Hrvatsko društvo za
farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva,
Mario Bagat, dr. med., pomoćnik ravnatelja za zdravstvenu
zaštitu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
Ministar, mr. Darko Milinović. dr. med., Ministarstvo
zdravstva i socijalne skrbi.
11.15-11.35 Stanka za kavu
11.35-11.50 Projekcija dokumentarnog filma „Nenad
Šimunko – Dupli Ironman“ – dokumentarni film snimljen
je s namjerom prikazati ljudima izuzetnu motivacijsku priču
mladića s dijabetesom koji je ove godine oborio osobni
rekord u triatlonu prešavši dvostruku kilometražu zadanih
udaljenosti plivanja, vožnje bicikla, trčanja
11.50-12.20 Podjela godišnjih priznanja Hrvatskog saveza
dijabetičkih udruga i pohvala pojedincima za uspješan život
s dijabetesom preko 40 godina
– prim. mr. sc. Manja Prašek, mr. Davor Bučević, prof. i Nenad
Šimunko
12.30 Ručak za sudionike, prema principima pravilne
prehrane
14.00 Trg bana J. Jelačića – Formiranje plavoga kruga, sim­
bola borbe protiv šećerne bolesti, oko zdenca Mandu­še­
vac – Međunarodno udruženje studenata Medicinskog fa­
kul­teta Zagreb u suradnji s volonterima i zainteresiranim
građanstvom
ZD
Diabetes
www.diabetes.hr
Y
6
HEALTHY C
IT
Poziv za sudjelovanje u raspravi na temu Okruglog stola
upućen je:
KB Merkur, prof. dr. Nikica Car; KBC Zagreb, Referentni
centar za dječji dijabetes, prof. dr. Dumić; SK „Vuk Vrhovac“,
dr. sc. Tamara Poljičanin; KOHOM, dr. Mario Malnar; HUMS,
sr. Vilma Kolarić; Udruženje farmaceuta, mr. Maja Mikša;
Koalicija udruga u zdravstvu, dr. sc. Mensura Dražić; Hrvatski
zavod za javno zdravstvo, dr. Vesna Jureša.
Poziv je upućen i političkim strankama.
VI GRAD
RA
P
ovodom Svjetskog dana šećerne bolesti, 14. studenog
– proglašenog od Ujedinjenih naroda i Međunarodne
dijabetičke federacije, Hrvatski savez dijabetičkih udru­
ga (HSDU) organizira slijedeći program:
Događanja i akcije
Svjetski dijabetički kongres u Dubaiju
br. 6/2011
Novi web on-line 14. studenog 2011.
4. – 8. prosinca 2011.
Redizajn internet
stranice HSDU-a
N
amjera o redizajnu postojeće internet stranice već je du­že
vrijeme prisutna, a pred koji mjesec počela je poprimati
konkretne oblike. Sada ponosno možemo najaviti da će
nova web stranica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga biti pu­šte­
na u rad 14. studenog, na Svjetski dan šećerne bolesti. Osim ko­ris­
nih vijesti, obavijesti o našim projektima i aktivnostima, no­vost je
da ćete kompletan časopis Diabetes-Slatki život moći pro­či­tati online, jednim klikom miša doći do naše Facebook stra­nice, a mnoge
će funkcije biti pojednostavljene i brže.
Veselimo se vašim posjetima i čekamo s nestrpljenjem komentare
o dizajnu i funkcionalnosti.
Vaš Hsdu
Radionica za djecu i mlade u Istri
Hsdu
Snježana Mesić te Marijeta Milani.
Nakon ovog izuzetno uspješnoga dvodnevnog druženja,
zaključak svih sudionika bio je samo: Neka se ponovi!
Zahvaljujemo tvrtki Abbott Laboratories Hrvatska d.o.o. na
potpori.
Z
animljiva predavanja, sjajno druženje, izvrsna klopa iz
domaće kuhinje gđe Mirte i gospodina Stelia, fitness
i obilje zabave i smijeha odlike su Edukacijske vikend
radionice za mlade koja je održana 29. i 30. listopada 2011.
godine na agroturizmu Stelio u Marčani kraj Pule. Deset
mladih ljudi s dijabetesom u organizaciji Hrvatskog saveza
dijabetičkih udruga i Dijabetičke udruge Istarske županije
prisustvovalo je radionici na kojoj su predavanja održale dr.
Danijela Fabris Vitković, Kristina Pauro, Svjetlana Petković i
8
Diabetes
www.diabetes.hr
IDF-ov Svjet­ski
di­ja­be­tič­ki kon­
gres kom­bi­ni­ra
vr­hun­sku zna­
nost i se­mi­na­re
či­ji je cilj po­mo­ći
udru­ga­ma čla­ni­
ca­ma IDF-a utje­
cati na po­li­ti­ku,
po­di­ći svjes­nost
jav­nos­ti i po­ti­ca­
ti una­prje­đe­nje zdravlja. Sa­s­tan­ci funk­cio­
ni­ra­ju kao forum za raz­mje­nu kva­li­tet­nih
informacija o di­ja­be­te­su i edukaciju di­ja­be­
ti­ča­ra te nji­hovih pru­ža­telja zdravstvenih
uslu­ga. Sljedeći Svjetski di­ja­be­tič­ki kon­
gres održat će se u Me­đu­na­rod­nom kon­
ven­cij­skom i izložbenom centru u Dubaiju,
Ujedinjeni Arap­ski Emirati, od nedjelje 4.
prosinca do četvrtka 8. prosinca 2011.
Svjetski dijabetički kongres 2011. orga­ni­
zira se u suradnji s Di­ja­be­tič­kim savezom
Ujedinjenih Emirata. Za lokaciju je oda­
bran Dubai, tr­go­vač­ko i komercijalno
središte Blis­kog istoka. Dubai ima ra­zli­
čito i mul­ti­kul­tu­ralno stanovništvo, a
nudi izniman spoj modernog i di­na­mič­
nog grada te bezvremenske pustinje.
Istinsko iskustvo učenja
Izaslanici na IDF-ovu Svjetskom di­ja­
be­tič­kom kongresu dolaze iz ra­zli­či­tih
pozadina: znanstvenici istra­ži­va­či (sve­
uči­liš­ni profesori, istra­ži­va­či u far­ma­
ceut­skoj in­du­stri­ji), zdravsteni struč­nja­ci
(me­di­cin­ske sestre, liječnici opće prak­
se, nutricionisti dijetetičari, edu­ka­to­ri
o dijabetesu), neprofitne orga­ni­za­cije
(organizacije mladih, struč­ne orga­ni­za­
cije, medicinske ili znan­stve­ne orga­ni­za­
cije) i čla­no­vi IDF-ovih udruga i vezanih
orga­ni­za­ci­ja. Kongres 2011. bit će jedan
od najvećih medicinskih sa­sta­na­ka. Na
njemu će se okupiti čak 15 000 iza­sla­nika
koji predstavljaju više od 200 udruga čla­
ni­ca IDF-a. Uz vrije­me za gotovo 1000
govornika, pros­tor za prezentaciju 1500
sa­dr­ža­ja i deset pa­ra­lel­nih sjednica
ispla­ni­ra­nih na na­čin da svatko na njima
mo­že naći ono što ga zanima, Svjetski
di­ja­be­tič­ki kon­gres nudi jed­no istinsko
iskustvo uče­nja i moćnu platformu za
znan­stve­no i političko umrežavanje.
Politički forum
Sastanak u Dubaiju sadrži i po­li­tič­ku
plat­for­mu, a to je ono po če­mu se on
ra­zli­ku­je od ostalih do­ga­đa­ja vezanih
uz di­ja­be­tes. Svjet­ski dijabetički forum,
koji će pret­ho­di­ti kongresu, spojit će po­
li­tič­ke vođe s vodećim ljudima u indu­
stri­ji i civilnom druš­tvu. Svjet­ski di­ja­
be­tič­ki kongres u Du­bai­ju ta­ko­đer će
uključivati i novu temu u zdrav­stve­noj
po­li­tici, Glo­bal­ni zdrav­stve­ni izazovi,
ko­ja će privući vla­di­ne krojače politike,
part­ne­re iz nevladinih organizacija te
me­đu­na­rod­ne organizacije. Sa­sta­nak
će omo­gu­ćiti forum za ozbiljne ras­pra­
ve o politici prema dijabetesu i si­ste­
mu zdravstva, financiranju i pre­venciji.
In­du­strijski partneri dobit će pri­stup
široj slici svijeta di­ja­be­te­sa i nezaraznih
bolesti, uključujući utje­caj­ne donositelje
političkih odlu­ka.
Pozitivno i trajno nasljeđe
Stopa pojavnosti dijabetesa u za­ljev­skim
zemljama među najvišima je u svije­
tu. Ovo je jedan od glavnih ra­zlo­ga za
IDF-ovu odluku da Svjet­ski di­ja­be­tič­ki
kongres odvede u u tu regiju. Kon­gres
je prilika da re­gi­ja dobije uvid u me­đu­
na­rod­no iskus­tvo, ali i da prikaže vlastitu
dob­ru praksu. Naši su ciljevi u re­gi­ju do­
ves­ti međunarodne per­spek­ti­ve po­li­tike
dijabetesa, prakse i znan­stve­nih istra­ži­
va­nja te podići lo­kal­nu os­vješ­tenost o
šećernoj bolesti.
Nadamo se da će prisutnost Kon­gre­sa i
njegovih međunarodnih izla­ga­ča Za­lje­vu
pomoći u ubrzanju ob­nov­ljenih na­sto­
ja­nja da se dotakne problema di­ja­be­te­
sa i faktora ži­vot­nog stila koji pridonose
epidemiji u regiji. Surađujemo s lokalnim
part­ne­ri­ma kako bismo bili sigurni da
će Svjetski dijabetički kongres osta­viti
iza sebe pozitivno i trajno na­slje­đe. Ne­
dav­ni sastanci s važnim po­li­tič­kim duž­
nos­ni­cima u Zaljevu uka­zu­ju na veliku
predanost i pot­po­ru Kongresu, ko­ji za
regiju pred­stav­lja jako značajan događaj.
Događanja i akcije
Događanja i akcije
br. 6/2011
br. 6/2011
Studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prijavak sa zapovjednog mosta
u akciji podizanja svijesti o važnosti šećerne bolesti
Plavi krug na Manduševcu
Morem je plovila
flota „Mirno More“
Maja Ajduković
1
7. rujna, dok je sunce peklo
kao da je sredina ljeta, kao
i svake godine nas 10-ak
djece s dijabetesom krenulo je
na jedva dočekano krstarenje s
Udrugom „Mirno more“ iz Au­stri­
je. Na tri broda ukrcala se posada,
djeca s dijabetesom te djeca iz
Štićeničkog doma u Ka­šte­li­ma i
kre­nu­li smo prema Skra­di­nu, uz
sta­ja­nje za ručak i kupanje.
Već u Skradinu djelovali smo kao
obitelj, svatko je obavljao svo­je
zadatke, a što je jako važno, šećeri su nam bili dobri. Dru­gi
dan, jer je vrijeme bilo loše, nismo isplovili, nego smo otiš­li
u posjet Nacionalnom parku Krka, gdje smo se odlično za­
ba­vi­li. Večer je provedena uz proslavu rođendana jedne od
sudionica te uz pjesmu i druženje.
Dolazak u Biograd treći dan razveselio nas je jer nas je tamo
dočekao veći dio flote „Mirno More“, disco večer i naravno,
puno pozitivne energije. Dva da­
na u Biogradu bila su ispunje­na
raznim aktivnostima: izradama
pla­ka­ta, malonogometnom tur­ni­
ru, besplatnom mjerenju šećera
te nezaboravnom večernjem
dru­ženju uz predstavljanje svih
su­dio­nika Flote. Mi mladi iz naše
udu­ge imali smo čast izvesti pjes­
mu Mir­no more u čast Floti mira,
što smo besprijekorno učinili i za­
slu­žili veliki pljesak.
Petog dana održana je reli-plo­
vid­ba, svečani izlazak iz marine i formiranje brodova uz
puštanje bezbroj balona u nebo. To je bila slika za pamćenje!
Nakon relija odvojili smo se od flote, još jednu noć proveli na
Drveniku, a sutradan krenuli prema Marini Kaštela i naravno,
kupali se i zabavljali cijelim putem. Po­vra­tak u Marinu Kaš­te­
la u nama je izaz­vao radost, ali i tu­gu što završava za­jed­nič­ko
druženje.
Slijedila je još sve­čana večera i zahvala svima zaslužnima za ove
ne­za­bo­rav­ne tre­nut­ke. Teš­ko je bi­lo ra­sta­ti se, ali do­go­di­ne se
na­dam još jed­nom sa­vr­še­nom pro­vo­du. Hvala svima!
Obilježavajući Svjetski dan dijabetesa 14. studenoga studenti medicine će, uz ostalo, u suradnji s
Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića oko Manduševca
svojim tijelima formirati krug, držeći u rukama podignutima u zrak plave kišobrane i/ili papire,
čime će napraviti „plavi krug“ - simbol šećerne bolesti, s ciljem podizanja svijesti opće populacije o
problematici šećerne bolesti
Kristina Blaslov
Ivanka Dražić
studentice 6. godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članice CroMSIC-a
M
eđunarodna udruga studenata medicine Hrvatska
- CroMSIC, nevladina je i neprofitna udruga stu­de­
na­ta medicine u Republici Hrvatskoj, jedna od 98
pu­no­prav­nih članica međunarodne studentske organizacije
International Federation of Medical Students' Associations
(IFMSA), koja kao krovna organizacija okuplja više od milijun
članova – studenata medicine širom svijeta. CroMSIC djeluje
na sva četiri Medicinska fakulteta hrvatskih sveučilišta, a
organizirana je prema strukturi IFMSA u šest različitih odbora:
Odbor za ljudska prava i mir, Odbor za javno zdravstvo, Odbor
za medicinsku edukaciju, Odbor za profesionalne razmjene,
Odbor za znanstvene razmjene, Odbor za reproduktivno
zdrav­lje i AIDS.
Imajući na umu činjenicu da je prevalencija šećerne bolesti
u Republici Hrvatskoj 6,1 posto u dobi 18-65 godina, a u sta­
ri­joj dobi i značajno veća, te da se sveukupna prevalencija
procjenjuje na oko 8,9 posto u odraslih, a da je od toga udio
tipa II viši od 90 posto, te da čak trećinu novootkrivenih bo­
les­ni­ka čine djeca i mladi, studenti su odlučili provesti akciju
pri­mar­ne prevencije u vlastitoj dobnoj skupini.
Vođeni tim ciljem, pod Odborom za javno zdravstvo udruge
CroMSIC osnovali su projekt pod imenom „Primarna pre­ven­
ci­ja šećerne bolesti tipa II usmjerena na mlađu dobnu sku­pi­
nu“, koji ima sljedeće ciljeve: educirati i senzibilizirati mla­de
o prevalenciji, važnosti i ozbiljnosti problema šećerne bo­les­ti
tipa II, podići razinu znanja i svijesti o preventibilnim ri­zič­nim
čimbenicima šećerne bolesti tipa II prvenstveno među mla­di­
ma ali i na razini opće populacije te kontinuirano educirati o
stilu života koji će voditi ka što manjem riziku razvoja šećerne
bolesti tipa II.
Prva akcija u sklopu projekta odnosi se na obilježavanje Svjet­
skog dana dijabetesa 14. studenoga koji će studenti u suradnji
10
Diabetes
www.diabetes.hr
s Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga obilježiti na sljedeći
način: okupiti što veći broj ljudi koji će na Trgu bana Josipa
Jelačića oko Manduševca svojim tijelima formirati krug, držeći
u rukama podignutima u zrak plave kišobrane i/ili papire, či­
me će napraviti „plavi krug“ - simbol šećerne bolesti, koji će
biti fotografiran s visine, a sve s ciljem podizanja svijesti opće
populacije o problematici šećerne bolesti; zatim će volonteri
CroMSIC-a na području Trga bana Josipa Jelačića, Cvjetnog
trga i Studentskog centra u Zagrebu na za to prigodnim
mjes­ti­ma nuditi informacije vezane uz šećernu bolest tipa
II, kao i upućivati na mogućnost odlaska na Školu narodnog
zdravlja „Andrija Štampar“, gdje će im uz suradnju s dr. sc. M.
Miloševićem biti pružena mogućnost analize tjelesnog sa­
sta­va; u 18 sati u prostoru Kina „Forum“ Studentskog doma
„Stjepan Radić“ bit će održano predavanje na temu „Šećerna
bolest tipa II - preventibilni rizični čimbenici“ koje će održati
Kristina Blaslov, studentica 6. godine Medicinskog fakulteta, a
16. studenoga 2011. bit će održana zabava u klubu „Gjuro“ u
organizaciji CroMSIC-a. Tijekom večeri bit će prikazivane ključ­
ne poruke vezane za prevenciju šećerne bolesti.
U cilju evaluacije projekta volonteri CroMSIC-a će među mla­
di­ma u dobi od 16 do 24 godine provesti anketu o šećernoj
bo­les­ti i rizičnim čimbenicima kako bi se vidjela njihova ra­zi­
na znanja, a ta će anketa biti ponovljena na istoj skupini za
nekoliko mjeseci u sklopu sljedeće javne tribine koju će orga­
ni­zi­rati CroMSIC, na temelju čega će se ocijeniti je li i u kojoj je
mjeri cilj ostvaren.
Projekt će se odvijati tijekom akademske godine 2011./2012.
putem različitih javnih tribina, predavanja i dijeljenja edu­ka­tiv­
nih materijala, sve u smislu ranije navedenih ciljeva. Ukoliko
se pokaže uspješnim, sadašnji koordinator i sudionici projekta
educirat će mlađe generacije studenata medicine kako bi na­
sta­vili s projektom.
Diabetes
www.diabetes.hr
11
Događanja i akcije
Događanja i akcije
br. 6/2011
br. 6/2011
UN održao Summit o borbi protiv karcinoma, dijabetesa,
srčanih i respiratornih bolesti
Svakih
sedam
sekundi
jedan
život
uzima
Od ukupno 57 milijuna ljudi, koliko godišnje umre u svijetu,
67 posto umre od četiri bolesti koje su bile tema UN-ova
skupa. Generalni sekretar UN-a, Ban Ki-moon, rekao je pri­
li­kom otvaranja skupa da nezarazne bolesti predstavljaju
prijet­nju razvoju. One posebno teško pogađaju siromašne i
guraju ih u još dublje siromaštvo. Prema prognozama Svjet­
ske zdravstvene organizacije, smrtni slučajevi od tih bolesti
povećat će se još za 17 posto u sljedećih deset godina, a u
Africi čak za 24 posto.
U SAD-u, koji se često ističe kao primjer negativnih životnih
stilova, ove bolesti ubijaju devet od deset ljudi. Faktori rizika
svugdje su jednaki, a uključuju pušenje, nezdravu prehranu i
sjedilački način života, a to su sve čimbenici koje je moguće
prevenirati.
Čelnica Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Margaret Chan,
kazala je da su nezarazne bolesti „bolesti koje krahiraju pro­
račune“.
dijabetes
Nataša Gajski Kovačić
Na Summitu UN-a iznesen je porazan podatak Međunarodne federacije za dijabetes o tome kako
je broj ljudi koji boluju od dijabetesa porastao za 25 posto u posljednje dvije godine, što je dijabetes
pretvorilo u epidemiju. Preciznije, 2009. godine u svijetu je bilo 285 milijuna ljudi s dijagnosticiranim
dijabetesom, a ta brojka sada iznosi 368 milijuna. Dijabetes svake godine odnosi 4,5 milijuna života u
svijetu, što znači da svakih sedam sekundi jedna osoba umre od posljedica dijabetesa
12
Diabetes
www.diabetes.hr
Š
to nas ubija? Desetljećima su se čelnici Svjetske zdrav­
stvene organizacije fokusirali na bolesti koje se mogu
lako širiti, kao što su AIDS, tuberkuloza, novi virusi gri­
pe. Zahtijevali su razvoj novih cjepiva i bolje liječenje kako bi
se lakše kontrolirali virusi. Sada se, međutim, okreću ono­me
što je čelnik UN-a Ban Ki-moon nazvao “usporenom javno­
zdrav­stvenom opasnosti”. Ovoga puta, virusi nisu u fokusu
djelovanja, već smo to mi ljudi sa svojim lošim navikama
poput pušenja, prejedanja i premalo fizičke aktivnosti. UN
je 19. i 20. rujna u New Yorku prvi put održao Summit o
kroničnim bolestima – karcinomu, dijabetesu te srčanim i
respiratornim bolestima. Ove bolesti uzimaju danak u vidu
čak dvije trećine smrtnih slučajeva na svijetu, što na godiš­
njoj razini iznosi 36 milijuna.
S druge strane, mnoge od preventivnih mjera koštaju vrlo
ma­lo, a neke poput pušenja, čak i štede novac. Na Summitu
UN-a iznesen je porazan podatak Međunarodne federacije
za dijabetes (International Diabetes Federation IDF) o tome
kako je broj ljudi koji boluju od dijabetesa porastao za 25
posto u posljednje dvije godine, što je dijabetes pretvorilo
u epidemiju.
Preciznije, 2009. godine u svijetu je bilo 285 milijuna ljudi s
dijagnosticiranim dijabetesom, a ta brojka sada iznosi 368
milijuna. Dijabetes svake godine odnosi 4,5 milijuna života u
svijetu, što znači da svakih sedam sekundi jedna osoba umre
od posljedica dijabetesa.
“Dijabetes je postao globalni javnozdravstveni izazov koji
svijet više ne može ignorirati. Zdravstveni troškovi liječenja
dijabetesa popeli su se na 465 milijuna dolara godišnje,” po­
da­tak je IDF-a, čiji se čelnici nadaju da će se liječenju di­ja­
be­te­sa posvetiti jednaka pažnja i financijska potpora koja je
dana borbi protiv HIV/AIDS 2001. godine. Cilj je da liječenje i
pre­vencija dijabetesa budu uključeni u primarnu zdravstvenu
zaštitu širom svijeta.
Načini na koji se dijabetes liječi jednom kada se dijagnosticira
uključuju promjenu prehrane i životnog stila pojedinca, kao
i prepisane lijekove. No, jedan od najpopularnijih lijekova za
liječenje dijabetesa tip 2, Avandia, odnedavno se našla na lo­
šem glasu jer je Američka agencija za hranu i lijekove (FDA)
utvr­dila da ovaj lijek stvara povećani rizik od srčanih udara
kod ljudi koji ga uzimaju.
Na UN-ovom visokom Summitu o nezaraznim bolestima pri­
hva­će­na je Politička deklaracija o prevenciji nezaraznih bo­
les­ti te njihovoj kontroli. Ona uključuje 22 točke kojih bi se
vla­de diljem svijeta morale početi pridržavati, a pokrivaju
cije­li raspon liječenja, prevencije, istraživanja, međunarodne
su­rad­nje i evaluacije nezaraznih bolesti.
Iako bi neki od zahtjeva mogli biti rigorozniji, u nedostatku nekog
konkretnijeg globalnog cilja i specifičnih meta dje­lo­va­nja, UNova Politička deklaracija predstavlja ogromni korak naprijed i za
dijabetes i za ostale nezarazne bolesti. Pokazuje naposljetku da
su svjetski čelnici konačno prepoznali rizik od dijabetesa i ostalih
kroničnih bolesti. Pokazuje također da su svjetski čelnici postali
svjesni da je odgovor na ove bolesti do­sa­da bio neadekvatan u
smislu financiranja i političkog zalaganja.
Svjetski čelnici su se na Summitu složili da globalni teret i
prijet­nje kroničnih bolesti predstavljaju jedan od najvećih
iza­zo­va razvoja u 21. Stoljeću, od kojeg ovise i društveni i go­
spo­dar­ski razvoj širom svijeta. Globalni savez za nezarazne
bolesti smatra čak da bi prevencija ovih bolesti morala biti
ugrađena u sastavni dio ciljeva Milenijskog razvoja (MDGs).
Istaknuti su pozitivni učinci odluka koje se odnose na ogra­ni­
ča­va­nje pušenja na javnim mjestima ili smanjenog unosa soli
u prehrambene proizvode.
Što se dijabetesa tiče, IDF vjeruje da će donesena UN-ova
De­kla­ra­cija potaknuti međunarodni napredak u liječenju di­
ja­be­tesa i kroničnih bolesti i osigurati adekvatan program ko­
ji bi mogao spasiti milijune ljudi od smrti i invalidnosti koje je
moguće prevenirati.
Deklaracijom se vlade, kompanije i civilno društvo pozivaju
da poduzmu mjere na globalnom planu. Na zasjedanju UN-a
bilo je više od 30 čelnika država i vlada i više od 100 ministara
i vladinih stručnjaka, a koliko su se ove bolesti iskristalizirale
kao problem pokazuje podatak da je to tek drugi skup UN-a
na najvišoj razini koji se uopće bavi problemima zdravlja. Pret­
hod­ni put tema je bila zarazna bolest, konkretno HIV/ AIDS.
Diabetes
www.diabetes.hr
13
Intervju
Intervju
br. 6/2011
br. 6/2011
RAZGOVOR: Jadranka Zebec,
predsjednica Hrvatskog udruženja za klasičnu homeopatiju
TKO SE BOJI
HOMEOPATIJE?
međutim, ne fokusira isključivo na sa­
mu bolest već na čovjeka koji tu bolest
ima i to je velika razlika u odnosu na
kon­ven­cionalnu medicinu. Alopatska
ili konvencionalna medicina djeluje po
prin­cipu suprotnosti, zato velik broj lije­
ko­va nosi u svom nazivu riječ anti. Na­
su­prot tome, homeopatija djeluje po
prin­cipu sličnosti. Rezultati homeopatije
najbolji su kada je homeopatija prvi
izbor liječenja, a ne kada je se uzima kao
zadnju šansu ako ništa drugo ne pomaže.
Najviše su u strahu velike farmaceutske kuće kojima homeopatija nikako ne odgovara. Previše je
prirodna, prejednostavna i predostupna običnom čovjeku, zato i jest stalno na meti. Mi smatramo da je
suradnja s konvencionalnim liječnicima nužna i da bi bilo dobro, ako se vidi da homeopatski pripravak
pomaže pacijentu, u suradnji s dijabetologom smanjiti dozu inzulina. Pravi homeopat nikad neće
sugerirati pacijentu da prestane uzimati inzulin bez konzultacije s dijabetologom
Razgovarala: Nataša Gajski Kovačić
S
imilia Similibus Curentur ili Slič­
no se sličnim liječi nit je vodilja
homeopatskog
liječenja.
O
ovom holističkom pristupu liječenju,
o ra­zli­ka­ma konvencionalne i kom­ple­
men­tarne medicine, razgovaramo s
Ja­dran­kom Zebec, diplomiranom ho­
meo­patkinjom, koja je svoju profesiju
16
Diabetes
www.diabetes.hr
stekla na Londonskom koledžu za
klasičnu homeopatiju LCCH. Vodi Cen­
tar za homeopatiju i energoterapiju
„Biohom“, a uz to je predsjednica Hr­
vat­skog udruženja za klasičnu ho­meo­
patiju. Posebnu pozornost u razgovoru
posvetili smo liječenju šećerne bolesti
homeopatskim pristupom.
Objasnite nam razliku između kon­
ven­cio­nal­nog i komplementarnog
pri­stu­pa liječenju kojem pripada ho­
meo­pa­tija.
Homeopatija je komplementarna grana
medicine koja uz pomoć homeopatskih
pripravaka djeluje na uzrok bolesti i do­
vo­di do ozdravljenja. Homeopatija se,
Često se sumnja u snagu ho­meo­pat­skih
pripravaka, s obzirom da dolaze u malim
dozama. Je li ta sumnja oprav­dana?
Nije nimalo opravdana. Svaka tvar mo­
že biti i otrov i lijek, ovisno o tome u
ka­kvoj se dozi propisuje. U homeopatiji
je lijek potreban samo kao impuls koji
potiče naše tijelo na samoizlječenje
pu­tem snažnog jačanja obrambenih
sna­ga. To je cilj prirodnog liječenja. Po­
ne­kad ljudi sumnjaju da je na taj na­čin
moguće dovoljno brzo doći do re­zul­
ta­ta, no u krivu su. Taj proces događa
se brže nego kod dugotrajnog davanja
lijeka u velikim dozama. Ljudi često mi­
sle da homeopatski pripravak nema
vrijed­nost jer je toliko razrijeđen. Pri­
mje­ri­ce, od samo jednog grama si­pi­
nog crnila mogu se spraviti tisuće do­za
homeopatskih pripravaka. To ne zna­či
da je takav pripravak neučinkovit, na­
pro­tiv, tu je i energija vode uz pomoć
koje je pripravljen, a na to se nerijetko
zaboravlja. Homeopatske pripravke
čes­to se optuživalo da djeluju tek kao
placebo. Mnogim znanstvenim do­ka­zi­
va­nji­ma to je opovrgnuto jer placebo ne
može djelovati na životinje ni na no­vo­
rođenu djecu, a homeopatski pripravci
su se pokazali vrlo učinkovitima i na
be­ba­ma i na životinjama. Homeopatski
lijekovi spravljaju se od prirodnih tva­ri
mineralnog, biljnog i životinjskog po­
rijek­la, a originalna supstanca višestruko
se razrjeđuje uz ritmička protresanja, tj.
potenciranje, kako bi se povećala ener­
get­ska učinkovitost lijeka. Takvim po­
stup­kom dobiven homeopatski lijek ne
može prouzročiti nikakve nuspojave ni
štetnosti, a istovremeno je energetski
vrlo jak i dokazano učinkovit.
Od kada se homeopatija koristi kao
način liječenja i koliko je danas ra­ši­
rena u svijetu?
Ideja o homeopatiji seže još u doba Hi­
po­krata koji piše o lijeku sa suprotnim
učinkom i lijeku sa sličnim učinkom.
Ipak, začetnikom homeopatije smatra
se njemački liječnik Christian Friedrich
Samuel Hahnemann, koji je prevodeći
knjigu Materia Medica škotskog pro­fe­
so­ra Cullena naišao na raspravu o lje­
ko­vi­tom djelovanju kore kinina. Sam
na sebi odlučio je ispitati učinkovitost
ki­ni­na, međutim, doza koju je uzeo bila
je prejaka i dobio je simptome slične
malariji. To ga je zaintrigiralo i bacio se u
dodatna proučavanja da bi naposljetku
došao do zadovoljavajućeg omjera pro­
rije­đe­nog kinina kojim se ustvari mo­
gla liječiti malarija. Hahnemann se u
18. stoljeću, kada je živio, zalagao za
si­ste­ma­ti­zaciju kliničkih ispitivanja i
upo­tre­bu statistike u medicini, što je
u konvencionalnoj medicini tek ka­
sni­je postao standard. Već početkom
20. stoljeća u svijetu postoje 22 ho­
meo­pat­ska koledža, a u Indiji, u kojoj
je homeopatija posebno razvijena,
ima više od 100.000 registriranih ho­
meo­pata. Svjetska zdravstvena orga­
ni­za­ci­ja je 2000. godine objavila spisak
najraširenijih metoda liječenja u svijetu.
Kinesko tradicionalno liječništvo je na
prvom mjestu, homeopatija je na dru­
gom, fitoterapija na trećem, dok je
kon­ven­cio­nalna medicina tek na če­
tvr­tom mjestu. Mislim da to dovoljno
govori o raširenosti homeopatije da­
nas u svijetu. Uz to, homeopatijom se
liječe ili su se liječili i najbogatiji i naj­si­
ro­maš­niji, i engleska kraljevska obitelj
i Rockefelleri, ali i Gandhi i Majka Te­re­
za. Sestre iz redova Majke Tereze stu­
di­ra­le su homeopatiju kako bi je mo­gle
primjenjivati na najsiromašnijem sta­
nov­niš­tvu kojem su pomagale.
U Hrvatskoj se stalno govori o re­gu­
laciji komplementarne medicine, no
do toga još nije došlo. Koliko vam to
smeta u radu, odnosno koliko to otvara
mogućnost da se homeopatijom bave
i needucirani ljudi?
To je velik problem koji mora biti riješen
našim ulaskom u EU. No, smatram da
se Zakon o homeopatiji nikako ne bi
smio donijeti bez nas homeopata kako
ne bismo dobili nekvalitetan i u praksi
neprovediv akt kakav je, primjerice,
Zakon o homeopatskim lijekovima koji
je donio samo zbrku. Prema tom Zakonu
mi homeopati ne možemo prodavati
lijek pacijentima, možemo ga samo
upu­titi na mjesta poput Homeolaba
gdje sam može kupiti lijek, iako mu
treba svega par kuglica, a ne cijela
bočica ili mu iz naših kućnih apoteka
Diabetes
www.diabetes.hr
17
Intervju
Intervju
br. 6/2011
br. 6/2011
Kada se homeopatija nadovezuje na
konvencionalnu medicinu i u kojim
slu­ča­je­vima je suradnja najbolje rje­
šenje za pacijenta?
Iako je cjelovit sustav liječenja, ho­meo­
pa­tija se uvijek može kombinirati uz
klasičnu medicinu. Bez dobre di­jag­no­
sti­ke, kirurgije i hitne pomoći bilo bi
teško i to maksimalno poštujemo. No,
homeopatija ni u kojem slučaju nije sa­
mo za neke lakše bolesti, baš naprotiv,
može pomoći i u najtežim slučajevima,
kao što je akutna upala pluća, ali i tro­
va­nja, gdje možemo pružiti prvu po­
moć. Raširenost bolničke bakterije
MRSA jako se taji jer, kada bi se znalo
ko­li­ko je ustvari ima, ljudi bi se puno
oprez­ni­je odlučivali za različite zahvate.
Iako se MRSA liječi antibioticima, nema
ciljanog antibiotika za tu infekciju, pa
nerijetko završi fatalno, dok se oboljeli
od te bakterije homeopatski liječe je­
dnako kao i od svake druge bakterije.
Homeopatija može pomoći i kod kar­
ci­noma u početnoj fazi. Teško može,
me­đu­tim, pomoći u slučajevima kada
je pacijent već „bolestan od posljedica
agresivnih terapija i lijekova“ jer tada
ho­meo­patija nema više čisti vitalitet na
raspolaganju, već zbrku. U tim slu­ča­je­
vima homeopatsko liječenje traje duže,
ponekad je moguće, a ponekad nije. Ho­
meo­patija, međutim, ima izuzetno do­
brih uspjeha u liječenju epilepsije i, što
je važno napomenuti, kod teških imunih
i sistemskih bolesti kao što je ulcerozni
kolitis ili skleroza multipleks.
Bune li se liječnici kada njihov pacijent
kombinira konvencionalno liječenje s
homeopatskim pristupom?
18
Diabetes
www.diabetes.hr
Liječnici staroga kova znaju se lju­ti­ti, no
oni mlađi, koji imaju šire vidike, odnosno
koji znaju nešto o ho­meo­pat­skom pri­
stu­pu, nemaju ništa protiv. Da­pa­če,
mno­gi nam liječnici šalju svoje pa­cijen­te,
po­seb­ne one za koje znaju da su skloni
prirodnijim postupcima lije­če­nja. Imamo
i dobru suradnju s psi­hi­ja­trima, pa čak
kada vide da se pacijentu poboljšava
sta­nje nakon homeopatskog pristupa,
u nastavku liječenja znaju pre­po­ručiti
ho­meo­patiju. Nama je u interesu su­rad­
nja, a ne odvajanje, jer cilj nam je je­dnak
– dovesti čovjeka od bolesti do zdrav­
lja. U Njemačkoj, primjerice, po­lo­vicu
homeopatskog liječenja po­kri­va zdrav­
stveno osiguranje. Mi smo, na­ža­lost, da­
le­ko od toga.
Koliko imate iskustva u liječenju kro­
nič­nih bolesti kao što je dijabetes?
Na koji način pristupate osobi koja
boluje od šećerne bolesti?
Ako pri našem pregledu utvrdimo da
osoba možda boluje od dijabetesa, su­
ge­ri­ramo joj bolnički pregled kako bi
se naše sumnje potvrdile ili opovrgle, a
neovisno o tome sugeriramo promjenu
prehrane ukoliko je to potrebno. Onima
koji već imaju potvrđenu dijagnozu di­
ja­be­te­sa po­ku­ša­vamo pomoći kako
ne bi došlo do potrebe za uzimanjem
inzu­li­na. Mislimo da se inzulin prebrzo
uvo­di u liječenje. Ako ne ide drugačije,
na­rav­no da treba uzimati inzulin, ali ne
odmah kao je­di­ni izbor. Niti jedan pravi
homeopat, me­đu­tim, neće sugerirati
pacijentu da pre­sta­ne uzimati inzulin
i prebaci se sa­mo na homeopatske
pripravke. Kada bi vam to neki homeopat
rekao, imali biste ga puno pravo odmah
prijaviti. No, mi smatramo da je suradnja
s kon­ven­cio­nalnim liječnicima nužna
i da bi, ako se vidi da homeopatski
pripravak po­ma­že pacijentu, bilo dobro
u suradnji s dijabetologom smanjiti
dozu inzulina. Oso­bama sa šećernom
bolesti koje ima­ju malo povišen šećer
homeopatija poma­že potpuno ga vratiti
u normalu, a u slučaju kada osoba
uzima inzulin, naša terapija pomaže
da ne dođe do komplikacija. Kada se
osoba već suočava s posljedicama di­
ja­betesa, poput gangrene, pomažemo
ko­liko možemo. Kod retinopatije kao
po­slje­dice dijabetesa možemo uvelike
pomoći ukoliko nije uznapredovala. Kon­
sti­tu­cijskim lijekovima kakve propisuju
klasični homeopati djelujemo na uzrok
problema, a do uzroka problema do­
la­zimo na temelju uzimanja opširne
anam­ne­ze te poduljeg razgovora s obo­
lje­lim. Kada se uzrok problema odstrani i
bo­lest postaje mekša i blaža.
Spomenuli ste da osobi za koju sum­
njate da boluje od dijabetesa odmah
predlažete promjenu. Što sugerirate?
Imamo u potpunosti individualan pri­
stup od pacijenta do pacijenta, no pažnju
obraćamo na svaki detalj prehrane.
Opće­ni­to mislim da bi za sve dijabetičare
bilo od koristi već to ka­da bi izbacili iz
pre­hra­ne gotovu hra­nu i jeli samo ono
što kod kuće priprave i što je pažljivo
oda­brano. Trebali bi izba­citi konzervanse
i aditive iz pre­hra­ne jer bi bilo puno
manje pre­hram­be­nih posljedica. Mlijeko
također nije poželjno, dok su mliječni
kiseli proizvodi u redu. Orašaste plodove
s druge strane treba što više uvrstiti u
prehranu, kao i integralne žitarice u pra­
vim omjerima. I mahune su odlične za
dijabetičare. Osobno ne bih preporučila
dijabetičke dijete koje propisuju mesnu
hranu i po tri puta dnevno. Uz to,
svima sugeriramo tjelovježbu. Samo
kada bi vrijeme provedeno pred
televizorom i ra­ču­nalom
pre­po­lo­vili i krenuli u
šet­nju, dobrobit bi bila
velika. Joga je vrlo
ko­risna kao i me­
di­ta­ci­ja. Ide­al­no je,
po nama, kom­bi­nirati
vjež­ba­nje du­ha i tije­la. Pre­sud­
no je da se oso­ba s di­ja­be­tesom
ne osjeća isključenom. Ako je duh
ojačan i šan­se za izlje­če­nje su ve­će.
Do­bar autogeni trening može također
puno pomoći.
Opišite nam neka iskustva u radu s
oso­bama koje boluju od dijabetesa.
Imali smo slučaj osobe koja je došla
u najranijoj fazi i koju smo uputili di­ja­
betologu, nakon čega je potvrđen vrlo
visok šećer. Dolaze nam jako često oso­
be koje imaju cirkulatorne probleme
kako bismo im pomogli u daljem no­še­
nju s bolešću. Iz našeg iskustva u ra­du
mogu zamijetiti da kada je osoba uspje­
la srediti svoj emocionalni dio i osta­li
razlozi povišenog šećera su se smanjili.
Ho­meo­pa­tija djeluje na sve ra­zi­ne men­tal­nu, duhovnu i fizičku i u tome
je njezina vrijednost, a dijabetes je bo­
lest koja se odražava na sve te razine. U
našem pri­stupu dijabetesu, jednako kao
i u pristupu drugim bolestima, osobe s
istom dijagnozom neće dobiti isti lijek. a,
važno je da se nađu dugotrajna rješenja.
Je li homeopatija skup način liječenja?
Nije uopće. Kada bi homeopatija
ušla u naš zdravstveni sustav kao
metoda liječenja, on bi se uvelike
rasteretio od troškova. Već sama izrada
homeopatskih lijekova daleko je jeftinija
od konvencionalnih, a o ekološkim be­
neficijama za okoliš da i ne govorimo.
ispite koji su zakonski propisani prema
stan­dar­di­ma proizašlima iz Eu­rop­skog
vijeća za klasičnu homeopatiju (ECCH).
Prema tome, za odabir homeopatastručnjaka po­sve je nevažno da li
je prethodno medicinske struke ili
nije. Važno je da ima kompletnu
homeopatsku naobrazbu te istaknutu
diplomu s odgovarajućim bro­jem
predmetnih sati, a ne neku o za­
vr­še­nom tečaju homeopatije,
ka­kvi­ma se ponekad služe
neki liječ­ni­ci. Osnovni studij
tra­je dvije godine, a potom
još dvi­je post­di­plomski. Kako
biste bili si­gur­ni da odlazite
educiranom ho­meo­pa­tu, najbolje je
zatražiti ga diplomu na uvid.
Što je potrebno da bi se postalo ho­
meopat i kako razlikovati educiranog
homeopata od šarlatana?
Potrebno je završiti studij na nekom
od priznatih homeopatskih koledža u
svijetu. Najviše nas iz Hrvatske završilo je
homeopatiju na
Londonskom ko­
KUPON ZA NAGRADNU KRIŽALJKU 6/2011
ledžu za kla­sič­nu
ho­meo­pa­ti­ju, dok
fran­cus­ka ško­la,
pri­mje­rice, vi­še
za­go­va­ra kli­nič­ku
ho­meo­pa­ti­ju. Oni
ko­ji na stu­dij do­la­
ze bez pret­hod­ne
me­di­cin­ske nao­
braz­be mo­ra­ju
po­lo­žiti određe­ne
Traženi pojam je
Ime i Prezime
God. rođenja
Dijabetičar od
Adresa

darovati homeopatski pripravak. Možda
se konvencionalna medicina boji da
će joj homeopatija preuzeti veći dio
pacijenata, a najviše su u strahu velike
farmaceutske kuće kojima homeopatija
nikako ne odgovara. Previše je prirodna,
prejednostavna i predostupna običnom
čovjeku, zato i jest stalno na meti.
izreži i pošalji na adresu redakcije
Diabetes
www.diabetes.hr
19
Tema broja
Tema broja
br. 6/2011
br. 6/2011
BIOENERGIJA
Metoda stara
tisuću godina
Početkom osamdesetih godina u Sloveniji je s bioenergijom započeo Zdenko Domančić kao jedan od
najpoznatijih bioenergetičara u Europi. Godinama skrivena od zapadnih medija, njegova metoda je
pretočena u Domančić bioenergetsku kliniku u Sloveniji gdje su zabilježeni i dokumentirani neopovrgnuti
uspjesi ozdravljenja
Vedran Obućina
V
eliki novovjekovni liječnik i ezoterik Philipus Aureolus
Paracelsus jednom je izjavio da „umjetnost liječenja
do­lazi iz prirode, a ne od liječnika. Zbog toga liječ­nik
mora započeti iz prirode otvorenog uma“. Terapija ljud­skom
energijom poznata je od kad se mjeri vrijeme. Ener­get­ske
te­ra­pije koje su danas posebno popularne su aku­punk­tura,
reiki, polaritetna energija, a među njih spada i bio­ener­get­ska
terapija. Ona se u službenoj medicini smatra kom­ple­men­tar­
nom i alternativnom medicinom.
Liječenje bioenergijom, odnosno polaganjem ruku, poznato
je otprilike tisuću godina širom svijeta. Terapija se temelji na
uravnotežavanju energetskog tijela koje je sposobno re­flek­
ti­rati neuravnoteženost daleko prije nego što fizičko tijelo
pokazuje bilo kakve znakove bolesti. Taj se sustav često na­
zi­va aurom, služi kao obrana ili imunitetni sustav i sadrži po­
dat­ke o našoj bolesti ili zdravlju. Kad je naše energetsko tijelo
uravnoteženo, zdravi smo. Kada izađe iz ravnoteže, postaje­
mo bolesni. Balansiranje energetskog tijela može osigurati
te­ra­peut jer on kao snažnija potencija utječe na slabiju po­
ten­ciju. Terapeut ne koristi svoju vlastitu energiju, već djeluje
kao kanal koji usmjerava bioenergiju onim dijelovima tijela
kojima je ona potrebna ili višak energije uzima od tamo gdje
je ima previše. Naime, bolestan čovjek, prema mišljenu bio­
ener­ge­ti­ča­ra, nije bolestan, nego blokiran, jer je blokiran tok
energije. Službena medicina klasificira bioenergetsku te­ra­
pi­ju kao onu koja se izvodi na teoretskim oblicima energije
(odnos­no one koja nije znanstveno dokazana), i onu koja se
zasniva na nekom poznatom obliku energije (kao na primjer
elektromagnetizam).
Početkom osamdesetih godina u Sloveniji je s bioenergijom
20
Diabetes
www.diabetes.hr
započeo Zdenko Domančić kao jedan od najpoznatijih bio­
ener­ge­ti­čara u Europi. Godinama skrivena od zapadnih
medija, njegova metoda je pretočena u Domančić bio­ener­
get­sku kliniku, u Sloveniji, gdje su zabilježeni i do­ku­men­ti­
rani neopovrgnuti uspjesi ozdravljenja. Specifična po svojoj
jednostavnosti i temeljena na bioenergiji prirode, Do­man­či­
ćeva metoda postala je popularna širom svijeta unatoč tome
što je nekompatibilna s drugim metodama bioenergije, te
nisu preporučljive masaže i korištenje magnetskih naprava.
Bioenergetska metoda Domančić vrlo je jednostavna. Evo što
o njoj govori sam njezin „izumitelj“:
- To je tzv. grupna terapija jer svi pacijenti sjede u istom
prostoru dok se glavni dio terapije provodi u središnjem
dije­lu na svakom pacijentu pojedinačno. Za to vrijeme dio
ener­gije emitirane od strane terapeuta širi se prostorom te
iscjeljujuće djeluje na ostale pacijente u grupi. Ovaj tip te­ra­
pije daje dvostruki učinak: kroz individualni dio te kroz grupni
dio terapije. Individualni dio traje 5-20 minuta, ovisno o
stanju pacijenta. Grupni dio terapije je učinkovit ako prisutni
ima­ju razdvojene ruke i noge. To je važno zato što ruke i noge
djeluju kao antene i prikupljaju energiju iz prostora. Zbog toga
prikupljena energija pozitivno djeluje na sve u grupi. Tijekom
individualnog dijela terapije polaganjem ruku na tijelo te po­
kre­tima ruku oko tijela balansira se, puni i čisti energetsko
po­lje pacijenta. Bioenergija je sama po sebi informirana, te
se rasporedi tamo gdje je najpotrebnija za najbolji prirodni
učinak. Iako pacijent dolazi sa specifičnim problemom - te­
ra­pija se provodi za čitav organizam, kako bi svi organi što
kvalitetnije obavljali svoju funkciju, te time pridonijeli po­
bolj­ša­nju ukupnog stanja organizma, kao i lakšem i bržem
rješenju specifičnog problema. Za vrijeme
indi­vi­du­alnog dijela terapije, pa­
cijent sjedi ili stoji (prema uputi
te­ra­peuta), pri čemu je najbolje
otpustiti misli o bolesti ili boli i
jednostavno slušati glazbu. Vjera
u terapiju je dobrodošla, no
ni­je neophodna - najbolje je
ka­da se pacijent za vrijeme
te­ra­pije prepusti energiji bez
pu­no razmišljanja. Povjerenje
u te­ra­peu­ta te otvorenost pre­
ma terapiji povećat će uspješ­
nost terapije. Preporuka je
ne raz­go­varati za vrijeme te­
ra­pije, ali je dobro povremeno opisati trenutni osjećaj. To
mo­že biti toplina, osjećaj kao da prolaze trnci ili osjećaj da
se nešto pomiče i slično. Neki pacijenti osjete više topline,
strujanja, trenutnog olakšanja i sl., dok neki ne osjete ništa.
Učinak terapije je jednak, a razlika je samo u senzibilnosti
pacijenta, a ne u količini primljene energije. Terapija se izvodi
četiri uzastopna dana, a djelovanje energije manifestira se
sljedećih mjesec dana. Učinak je obično vidljiv već unutar ta
četiri dana. Terapija se ponavlja ukoliko je potrebno, a odlu­
ku o tome donosi sam pacijent, ovisno o svome stanju, želji i
zadovoljstvu učinjenim. Savjet o nastavku terapije može do­
bi­ti i od terapeuta. Najbolju odluku ćete donijeti ako slušate
savjet samoga sebe - svoju intuiciju.
Uz to, Domančić daje savjete za bolji energetski sustav: ra­di­
te ono što vas čini sretnima; smijte se često i glasno; preuz­
mi­te odgovornost za svoj stav prema bolesti; osigurajte si do­
bar noćni san; poduzmite nešto oko nezdravih signala stre­sa;
uživajte u uzbuđenju od pozitivnog stresa; njegujte ra­doz­na­
lost koju ste pokazivali kao dijete; pazite što i koliko jedete;
nastojte barem povremeno postići unutarnji mir i tišinu; bu­
dite prisni s onima koje volite.
Budući da je energetski sustav čovjeka prisutan i liječi sam
sebe, ne postoji bolest koju bioenergetska metoda ne liječi.
Ipak, to ne znači da će terapeut biti dijagnostičar ili da se
može doći do njega te upitati što nije u redu sa zdravljem
pojedine osobe. Svaki će terapeut zahtijevati medicinsku
dokumentaciju i reći da su dva oblika medicine, naime uo­
bi­ča­je­na znanstvena medicina i tzv. alternativna medicina,
u na­če­lu kompatibilna te se nadopunjuju. Iscjeljivanje
ener­gi­jom, dakle bioenergija - bioterapija (ruke koje zrače
i iscje­ljuju) poznato je bilo još u vrijeme grčkog liječnika
Hipokrata, koji je živio oko 370 g. prije Krista i kojega se
naziva ocem klasične medicine. Hipokratovi naučnici, kao i
sam Hipokrat, poznavali su i koristili metodu liječenja po­
la­ga­njem ruku na oboljelo mjesto, poslije čega bi dolazilo
do olakšanja ili potpunog prestanka bolova,
povlačenja simptoma bolesti i čes­
to do ozdravljenja. Hipokrat se
ko­ris­tio tretiranjem oboljelog
orga­niz­ma i naturopatskom pre­
hra­nom, ljekovitim dijetama, lje­
ko­vi­tim postovima, ljekovitim
bi­ljem i kirurškim tehnikama
uko­li­ko je operativni zah­vat bio
neizbježan. Neki bio­ener­ge­ti­ča­
ri ne vole koristiti riječ liječiti,
već smatraju da se njihov posao
sastoji od toga da zaliječe.
Enegetsko viđenje tijela nije
pos­ve novo ni na Zapadu. Te­
melj­na načela tzv. vitalističkih znanstvenika, primjerice Gal­
va­ni, Hahnemann i Mesmer, od 17. do 19. stoljeća vrvjela
su bioenergetskim idejama. One su nakon toga nestale zbog
nedostatnog pozitivizma i medicinskih paradigmi. No, vre­
me­na se i tu mijenjaju. Glavna je premisa energetske me­
di­ci­ne da su energetski procesi, koji uključuju električne i
mag­net­ske procese, vibracije i biofotonske emisije, ključni
za život. Bioenergija djeluje kao nositelj bio-informacija.
Pro­fesorica Julia J. Tsuei jedna je od najvećih podupiratelja
komplementarnosti alternativne i znanstvene medicine,
pa je stoga napisala nekoliko članaka koji dokazuju te mo­
guć­nos­ti. U svojoj istočnoj viziji svijeta, prof. Tsuei pre­po­
zna­je organsku strukturu koja se sastoji od organa, funk­ci­je
organa, elektromagnetskog prolaza i emocionalne / vi­bra­
ci­jal­ne interakcije. Kroz te četiri komponente teče ener­gi­ja
(chi) i stvara elektromagnetsko polje. Energija sadrži po­
dat­ke o organu i njegovim aktivnostima, tako da i fizička
struk­tu­ra i djelovanje organa utječu na kvalitetu i snagu
ener­gi­je. To je osnova meridijana koji se protežu kroz naše
tije­lo. Prof. Tsuei uključuje u svoja istraživanja, objavljena
u eminentnim medicinskim časopisima, i tehnologiju koja
mjeri meridijane, posebno kod elektroakupunkture. Radi se
o elektrodermalnom čitaču (EDSD – Electrodermal screening
device) koji mjeri ravnotežu sustava mjerenjem otpo­ra i
polarizacije na određenim točkama. Ona je sa svojim su­
rad­ni­ci­ma 2008. provela ispitivanje na 483 osobe, različite
dobi i spola, s kroničnim sindromom tjeskobe. Mjerenja su
očitavala poboljšanu cirkulaciju nakon pola sata tretmana
bio­ener­gi­jom, a među tim slučajevima bili su i oboljeli od
šećerne bolesti.
Prof. Tsuei kaže da se mnoge bolesti mogu razumjeti i liječiti
ana­li­zom cijele osobe. Na temelju napredne tehnologije i
tra­di­cio­nalne medicine stvaraju se moderne sveobuhvatne
me­to­de koje objedinjuju tradicionalne i moderne metode
liječenja.
Diabetes
www.diabetes.hr
21
Tema broja
Tema broja
br. 6/2011
br. 6/2011
Eterična ulja za kvalitetniju komunikaciju i dobre emocije
Miriši pa uživaj
Eterična ulja, odnosno njihove mirisne molekule, djeluju asocijativno, oslobađaju potisnute sposobnosti,
potiskuju kritičnost i djelujući tako na koru mozga, pojačavaju njegove druge sposobnosti.
Sonja Ana Njunjić
Savjetnica za aromaterapiju, Obiteljska aromaterapeutkinja
Udruga za prevenciju prekomjerne težine
S
igurno ste puno puta do sada osjetili neki miris čija je
nota u vama izazvala određenu reakciju i pri tome ste
se pitali na što vas podsjeća? Ili ste možda tražili točnu
definiciju nekoga mirisa, ali niste se mogli nikako prisjetiti
točnog opisa? U takvim situacijama miris ima magijsku
snagu: zagonetna forma koja izvire iz našeg sjećanja baš
kad smo pomislili da ga više nema. Točno je da mirise koje
jednom osjetimo teško ili gotovo nikad ne zaboravljamo,
upravo zbog njihove sposobnosti da uzburkaju naše emocije.
Čim osjetimo poznat miris iz djetinjstva, on nas u sekundi
vraća u prošle dane.
Približava se vrijeme božićnih blagdana, vrijeme darivanja,
obiteljskog okupljanja i, naravno, uspomena – vizija iz pro­
šlosti ovijenih u dah novoga.
Lijepe uspomene i običaji mogu biti još više naglašeni mi­ri­
som koji ovaj period pretvara u čaroban i nezaboravan. Cimet,
klinčić i naranča svojom toplinom donose u naše domove i
naša srca blagdanski duh, osjećaj sreće i životne radosti.
Međutim, trebamo li čekati prosinac, mjesec emocionalnih
uzbuđenja, želje da ugodimo svima s kojima se družimo, da
uredimo svoju kuću, svoje tijelo i obavijemo ih suptilnim
mirisima eteričnih ulja koji će još više produbiti žudnju za
22
Diabetes
www.diabetes.hr
srećom i dobrim vibracijama u svakodnevnoj komunikaciji?
Ne – jer kao duhovna bića takvim krasnim osjećajima želimo
biti okruženi svih dvanaest mjeseci u godini. Pomoći nam
mogu eterična ulja ako ih iskoristimo u svoj njihovoj snazi i
vrijednosti.
Komunikacija s drugima pokazatelj je naše osobnosti - urav­
no­teženosti duhovnog (duševnog) i fizičkog.
Koristeći u svakodnevnom životu eterična ulja, zasigurno
svoje biće dovodimo u odličnu ravnotežu koja nam omo­gu­
ćava bolje razumijevanje sebe i drugih. Više djelujemo empa­
tijom, a manje simpatijom - a to je veća mogućnost za dobru
komunikaciju s našim najbližima i društvom (radno mjesto,
razgovori i diskusije, mjesta rekreacije, sastanci, odluke).
Djelovanje molekula eteričnih ulja izravno je povezano sa
limbičkim dijelom mozga; centrom za osjećaje - ljubav, to­
plinu, ugodu, agresiju - i na taj način pojačava pamćenje i
kreativnost, te potiskuje racionalno i kritičko što je često
uzrok agresivne komunikacije ili samo lošije komunikacije. U
svakom slučaju to nas oštećuje i umanjuje kvalitetu života,
jer nezadovoljstvo i neuspjeh dovode do nekih organskih
bolesti (glavobolja, napetost, stres, itd.).
Izreku Descartesa: „Mislim, dakle jesam.“ mogla bih preo­
bličiti u „Mirišem, dakle jesam.“
Izlažući se nekim određenim mirisima koji potiču naše sa­mo­
poštovanje i samopouzdanje te djeluju putem podsvjesnog i tako nam jačaju moć razumijevanja životnih situacija - lakše
se nosimo sa snažnim emocijama - strahom, odvratnošću,
depresijom, seksualnosti.
Tako postajemo opuštenije osobe i lakše prihvaćamo dru­ga­
čija mišljenja i različitost drugih.
Ukoliko želimo postići smirenost, prihvatiti tuđe mišljenje,
povećati optimizam, tada koristimo eterično ulje lemongrasa
i geranija koji nam podiže vjeru u sebe i sigurnost prije su­
sreta s autoritetom i vođenja uspješnog razgovora.
Ako nam poteškoće stvaraju određeni strahovi ili trebamo
riješiti neku problematičnu situaciju – eterično ulje berga­
mo­ta pravi je izbor, uz dodatak lavande koja je „majka svih
ravnoteža“ i pojačava djelovanje drugih eteričnih ulja.
Ravnotežu želja i vlastite mogućnosti najbolje ćemo postići
eteričnim uljem lavande (nezamjenjiva je u svim dodacima
uz druga ulja), a ljutnju ćemo smanjiti pomoću eteričnog ulja
čempresa. Ljutnja povećava arterijski pritisak i može dovesti
do kobnih posljedica, a naročito do izrečenih riječi zbog kojih
uvijek kasnije žalimo.
Uzavrele emocije najbolje ćemo ohladiti te postići mentalnu
jasnoću kombinacijom paprene metvice, naranče i lavande
te melise koja nam osobito pojasni gdje smo i što smo učinili.
Dobru koncentraciju donijet će nam par kapi ružmarina ili
bosiljka.
Stvarajući ugodnu mirisnu atmosferu, primijetit ćemo da se
mijenja odnos ljudi prema nama (a zapravo, mijenjamo se mi)
i smireno djelujemo na
eventualnu agresivnost
i napetost drugih.
Optimalan na­čin mi­
ris­nog ople­me­nji­va­nja
pro­sto­ra je pu­tem aro­
ma lam­pi­ce, a uko­li­ko
nis­mo u mo­guć­nos­ti
ima­ti aro­ma lam­pu, bit
će do­vo­ljan i ne­ki dru­gi
izvor to­pli­ne, npr. po­su­
di­ca s vo­dom na ra­di­ja­
to­ru u ko­ju ta­ko­đer mo­
že­mo kapnuti par kapi
izabranih eteričnih ulja.
Također, možemo i na
papirnatu
maramicu
kap­nu­ti 1-2 ka­pi ete­rič­
nog ulja i to po potrebi
nekoliko puta udahnuti (tzv. suha inhalacija).
Eterična ulja, odnosno njihove mirisne molekule, djeluju
aso­cijativno, oslobađaju potisnute sposobnosti, potiskuju
kritičnost - koja je velik uzrok loše komunikacije - i djelujući
tako na neokorteks, odnosno koru mozga, pojačavaju njegove
druge sposobnosti.
Perzijski pjesnik iz XIV. stoljeća, Hafiz, napisao je: „Kako sam
upalio svoju mirisnu svijeću s mirtom, jasminom i tamjanom,
osjećaji su odjednom provalili iz mog srca kao cvijeće u vrtu.“
Zasigurno, osoba koja se tako osjeća ima samo kvalitetnu
komunikaciju.
Podsjećam na izjavu pisca Kiplinga: „Apsolutno je miris
pouzdaniji od zvuka i slike za slamanje srca“. Ali, ukoliko ga
koristimo bez znanja, može biti opasan za određene ljude.
GLUCOMIN ČAJ
Pomaže pri reguliranju
šećera u krvi
Glucomin čaj sadrži
biljke s inulinom. To je
prirodni prebiotik koji
snizuje razinu šećera u
krvi. Pomaže kod
dijabetesa Tip II
Diabetes
www.diabetes.hr
23
Medicina
Medicina
br. 6/2011
br. 6/2011
Saznajte najvažnije o metodu koja se danas primjenjuje u svim
razvijenim zemljama svijeta
Akupunktura za početnike
Medicinska akupunktura je komplementarna metoda koja se primjenjuje sa „zapadnom medicinom“
gotovo u svim najrazvijenijim zemljama svijeta, a poštuje postavke suvremene medicinske znanosti.
Hrvatsko društvo za akupunkturu ograđuje se od primjene akupunkture u smislu duhovne, f ilozofske
ili energetske medicine, te zastupa mišljenje da akupunkturu u Hrvatskoj mogu raditi samo liječnici s
licencom Hrvatske liječničke komore
Dr. med. Katija Ćulav, spec. Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
A
kupunktura, od lat. „acus“- igla + „pungere“- uba­da­ti,
termin je koji je prvi upotrijebio Nizozemac Wilhelm
Ten Rijn. Riječ je o jednoj od glavnih metoda tra­di­
cio­nal­ne kineske medicine. U Kini akupunktura datira od 1.
ti­suć­ljeća pr. Kr., a arheološki nalazi pripadaju dinastiji Han
(202. pr. Kr. – 220. g.). Prakticira se i u Japanu kao Kampo, a
i u Koreji. Nedavne iskopine Otzi mumije (Ledenog čovjeka)
stare oko 5000 godina, iskopane u Alpama, pokazuju preko
50 tatua na tijelu koji odgovaraju akupunkturnim točkama.
Neki znanstvenici tvrde da se akupunktura primjenjuje u Eu­
ro­aziji od brončanog doba. Pretpostavlja se da je u Europi
postala poznata zahvaljujući trgovcima na Putu svile.
Nakon pobjede kulturne revolucije u 20. st. došlo je do otva­
ranja Kine prema Zapadu. Posjetom američkog pred­sjed­ni­
ka Richarda Nixona 1972., organiziranom od strane Henrya
Kissingera, stvorena je mogućnost da strani liječnici upozna­
ju akupunkturu. Svjetska zdravstvena organizacija priznala je
akupunkturu kao službenu metodu 1978. Hrvatsko društvo
za akupunkturu tijelo je Hrvatskoga liječničkog zbora, a ba­
vi se edukacijom i promocijom medicinske akupunkture kao
znanstveno dokazane metode liječenja koja ima jasno de­
fi­ni­rane indikacije i neosporno mjesto u liječenju. Društvo
je osnovano 1979. godine u Zagrebu nakon što je nekoliko
liječnika (među kojima je i prof. dr. sc. Milan Ferković, dr.
24
Diabetes
www.diabetes.hr
med.) donijelo znanja i vještine iz Kine.
Medicinska akupunktura je komplementarna metoda ko­ja se
primjenjuje sa „zapadnom medicinom“ gotovo u svim naj­
razvijenijim zemljama svijeta, a poštuje postavke su­vre­me­ne
medicinske znanosti. Hrvatsko društvo za akupunkturu ogra­
đuje se od primjene akupunkture u smislu duhovne, filozofske
ili energetske medicine, te zastupa mišljenje da akupunkturu
u Hrvatskoj mogu raditi samo liječnici sa li­cen­com HLK, pri­
mje­nju­jući suvremene medicinske principe i te­hni­ke, što
podrazumijeva rad samo s iglama za jednokratnu upotrebu.
Načelo kineske tradicionalne medicine kaže da svaki orga­
ni­zam ima dovoljno snage da održi zdravlje. Drevni kineski
liječnici smatrali su da Qi (vitalna energija) struji kroz tijelo
preko dvanaest crta, odnosno meridijana. Yin (ženski prin­
cip, negativan, hladan, mekan, mjesečev) i Yang (muški
prin­cip, pozitivan, topao, tvrd, sunčev) povezani su i stalno
se izmjenjuju. Fizičke manifestacije odraz su yin i yanga.
Bo­lest se javlja kao posljedica disbalansa Qi-a. Ubadanjem
tankih igala u akupunkturne točke „xue“, kojih ima otprilike
365, uspostavlja se ponovo ravnoteža tzv. homeostaza. Aku­
punkturne točke poredane su u meridijane koji se dijele na
yin i yang, na svakom ekstremitetu nalazi se početak po tri
meridijana. Qi teče duž meridijana unutrašnjim i vanjskim
putevima koji se reflektiraju na koži pacijenta.
Akupunktura se može smatrati nespecifičnom terapijom ši­
ro­kog spektra indikacija, a posebno je učinkovita kod ra­zli­
čitih funkcionalnih problema, iako se vrlo često koristi kao
simptomatska terapija (terapija boli, npr.). Brojni primjeri
otkri­va­ju da je djelovanje akupunkture dvosmjerno, npr.
sma­nju­je krvni tlak u pacijenata sa hypertenzijom i povisuje
tlak u pacijenata sa hypotenzijom. Akupunktura sama po
sebi rijetko može pogoršati stanje, najveća opasnost le­ži u
zanemarivanju adekvatne konvencionalne terapije. Jed­na je
od glavnih prednosti u odnosu na konvencionalnu te­ra­pi­ju,
terapiju medikamentima, izostanak nuspojava, te even­tu­al­ne
ovisnosti, a to se najbolje primjećuje u liječenju boli, po­go­
tovo kronične. Akupunktura ima dobre rezultate u liječenju
kroničnih bolova glave i lica (tenzijske glavobolje, migrene,
druge vrste glavobolja, neuralgije, facijalne pareze, facijalnog
spazma...), tretiranju karcinomske boli te nuspojava radio­te­
ra­pije i kemoterapije, mučnina (u trudnoći, kao posljedica
terapije, poslije operacije), pomoći kod depresije, liječenja
ovisnosti i dr.
Medicinska se akupunktura danas s uspjehom koristi kod
raznih bolesti i stanja:
• dišnog sustava: alergijski rinitisi, sinusitisi, bronhitisi,
• probavnog sustava: gastritis, iritabilni colon, hemoroidi,
napadaji žučnih i bubrežnih kolika,
• ginekološke i obstetriške problematike: dismenoreja
(bolni menstrualni ciklusi), PMS, sterilnost, poticanje
poroda u prenesenim trudnoćama, promjena lošeg
namještaja ploda u zadnja tri mjeseca trudnoće i dr.,
• kardiovaskularnog sustava: regulacija krvnog tlaka,
bolesti koronarnog žilnog sustava (angina pectoris),
• lokomotornog sustava: kronični bolni sindromi, smanjena
pokretljivost zglobova, rješavanje mišićnog spazma.
Akupunktura se kao pomoćna terapija može još koristiti kod:
• ozljeda kralježničke moždine
• cerebro-vaskularne bolesti
• astme
• reumatoidnog artritisa
• ulceroznog kolitisa
• kolagenoze
• neurodegenerativne bolesti
Brojna su stanja kod kojih akupunktura može pomoći, u ovom
smo tekstu nastojali dotaknuti najbitnije i najzastupljenije,
ali mnoge nisu spomenute.
Kontraindikacije za akupunkturu:
• akutna vitalnougrožavajuća stanja (anafilaksija,
hipertenzivna kriza, astmatski status)
• indikacije za hitan kirurški zahvat
• poremećaji koagulacije (NE terapijske doze Marivarina,
DA profilaktičke)
• krajnji stadij teških bolesti
• oštećena koža
• psihoze
Kao što je već re­če­no,
me­di­cin­ska aku­punk­tu­ra
po­štu­je prin­ci­pe tra­di­cio­
nal­ne aku­punk­tu­re, ali je
uskla­đe­na sa „za­pad­nom
me­di­ci­nom“. Na­kon opšir­
ne dijagnostike kojom se
određuje vrsta i lokacija
poremećaja, kreće se s
terapijom. Prvi je korak
u te­ra­piji odabrati koji ćemo akupunkturni kanal akti­vi­rati,
bilo da se radi o lokalnoj ili sistemnoj bolesti. Zatim koliko
će trebati tretmana te, nakon poboljšanja, kada se tret­man
treba ponoviti.
Mogu se stimulirati električnom strujom ili moksom: mje­ša­
vinom trava koje se prikače na dršku igle te se zapale i gore
od 5 do 15 minuta (posebno dobro djelovanje kod različitih
reumatskih tegoba).
Posebno treba istaknuti pregled uške koja neurološki ko­res­
pon­dira s tijelom, a što je potvrđeno studijama u Francuskoj,
korištenjem funkcionalne magnetske rezonance. Točke na
uški uglavnom se nalaze malim elektroaparatima, a mogu se
stimulirati električnom strujom, iglama ili laserom. Odlični
rezultati aurikuloakupunkturom postižu se kod pareza fa­ci­
jalisa i bolesti ovisnosti.
Zaključno možemo reći da akupunktura nije nikakva čarob­
na, nedokučiva i svemoguća terapija. Kao i svaka druga te­
ra­pija postiže dobre rezultate samo u slučajevima gdje je
na temelju kvalitetnog dijagnostičkog postupka postavljena
indikacija za njezinu pri­mje­nu. Pri­mje­nju­je se sa­ma ili u
kom­bi­na­ci­ji s dru­gim te­ra­pi­ja­ma. Aku­punk­tu­ra je dio vješ­ti­
na i ži­vot­ne fi­lo­zo­fi­je naj­mno­go­ljud­ni­jeg na­ro­da, rezultat je
skupljanja iskustva kroz tisućljeća, dio zden­ca mudrosti iz ko­
jeg se trebamo usuditi okrijepiti.
Diabetes
www.diabetes.hr
25
Prehrana
Prehrana
br. 6/2011
br. 6/2011
VINO I ZDRAV ŽIVOT
Čaša crnjaka za
svijetlu budućnost
Najzaslužnijima za zdravstvene učinke vina smatraju se polifenoli među kojima je najvajvažniji
resveratrol, jaki antioksidans, koji hvata slobodne radikale te zaustavlja pojačano razaranje stanica
štiteći prijatelje vina od preuranjena starenja. Njegova je koncentracije do deset puta veća u crnim
(oko 5 mg/L) u odnosu na bijela vina, a odgovoran je za smanjenje rizika raznovrsnih oboljenja, a
ponajviše kardiovaskularnih. Ima cijeli niz blagotvornih učinaka na zdravlje: sprječava klijenut
srčanog mišića i tvorbu nakupina na mozgu i krvnim žilama, usporava grušanje krvi, blagotvoran je
kod upalnih bolesti crijeva (ulcerativni kolitis i Crohnova bolest) i dijabetesa. Mehanizam djelovanja
resveratrola nije do kraja objašnjen
dr. sc. Vesna Zechner-Krpan i dr. sc. Vlatka Petravić Tominac
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučičlišta u Zagrebu
D
obro je poznata uzrečica „Vino je lijek!“ No, ima li u
tome istine? Blagdan sv. Martina i krštenje mladog
vina dovodi nas do nezaobilazne teme da li i kako vi­
no utječe na zdravlje ljudi.
Terapeutska i antiseptička svojstva vina bila su poznata još
od davnina. U antičko vrijeme vino je bilo cijenjeno kao naj­
zdra­vi­je piće. Ljudi tog doba nisu poznavali
kemijski sastav vina, ali su ipak uvidjeli
pred­nos­ti umjerenog uživanja vina i
po­zi­ti­van učinak na organizam. 400.
go­di­na pr. Kr. liječnici su liječili ljude
vinom baš kao današnji antibiotici­
ma i tabletama. Grčki liječnik Hipo­
krat, otac suvremene medicine, ko­
ris­tio je vino kao sredstvo za jačanje,
ubla­ža­vao njime bolove kod išijasa te liječio
ra­ne i crijevne bolesti. Grčki filozof Plutarh re­
kao je da je "Vino najkorisnije od svih pića, naj­
ukus­ni­je od svih lijekova i najslasnije od svih
životnih namirnica". Rimski pisac Plinije
je u 1. st. n. e. zapisao „Korist od vina
mo­že se mjeriti sa snagom Bogova“.
26
Diabetes
www.diabetes.hr
Do­bar izbor vina u podrumu bio je važniji od ormarića s lije­
ko­vi­ma. Sve do 19. stoljeća postojala je prava znanost o lje­
ko­vi­tos­ti vina. Justus Liebig je sredinom 19. st. napisao da
je „Vino mlijeko starosti“. Plinije stariji je u 1. stoljeću pr. Kr.
na­pisao knjigu „Povijest prirode“ u kojoj tvrdi da je Livija,
majka rimskog cara Tiberija, doživjela 82 godine, što je za
ono vrijeme bilo nezamislivo, zato što je redovito pila vino
pro­izve­de­no u sjevernoj Istri. Nakon brojnih istraživanja ke­
mij­skog sastava vina, Louis Pasteur je prije 120 godina vino
proglasio najzdravijim i najhigijenskijim pićem. On je, kroz
više desetaka godina studije kojima su obuhvaćene tisuće
oso­ba, ustanovio da vino pozitivno utječe na zdravlje i du­go­
vječ­nost čovjeka.
Na temelju suvremenih znanstvenih istraživanja vino se pre­
po­ručuje kao piće koje u umjerenim količinama uzimano uz
obrok, izuzetno dobro utječe na čovjekovo zdravlje. Umje­re­
nom potrošnjom smatra se 70 grama etanola (ili jedna litra
vina s slabijim postotkom alkohola) tjedno, što odgovara
jed­nom decilitru vina dnevno. No, većina nutricionista pod
umje­re­nom potrošnjom podrazumijeva dvostruko veću
ko­li­či­nu konzumiranog vina, znači jedan decilitar vina uz
ručak i isto toliko uz večeru. Znanstveno je dokazano da
ljudi, ko­ji se potpuno odriču vina, imaju veće šanse
za obolijevanje od brojnih bolesti te mogu
imati kraći životni vijek. Smrtnost od
srčanih bolesti i bolesti krvožilnih su­
sta­va daleko je manja u zemljama u
kojima je potrošnja vina ve­
ća (npr. u Francuskoj go­diš­
nja potrošnja vina izno­si
64,5 L po glavi sta­nov­ni­
ka). Francuzi konzumiraju
masna jela (paštete, guščja
jetra, maslac, masnoće i vrhnje) i samo bijeli kruh, premalo
se kreću i puno puše. Pa ipak puno rjeđe obolijevaju od raka
debelog crijeva i rjeđe imaju infarkt od Amerikanaca, koji se
bave sportom, jedu salate i vitamine. Taj fenomen se naziva
„francuski paradoks“. No, Francuzi piju vino uz svako jelo!
Postavlja se pitanje zašto upravo vino, za razliku od drugih
pića koje sadrže alkohol, djeluje pozitivno na čovjekov orga­ni­
zam. Tajna dobrog i zdravog utjecaja vina pri redovitom umje­
renom uživanju je upravo u njegovom bogatom kemijskom
sastavu i kompleksnosti pozitivnih učinaka svih sastojaka na
ljudski organizam. Za vino se može reći da je mnogo više od
alkoholnog pića, dobivenog fermentacijom grožđanog soka
- mošta. Sastoji se od vode, malo neprevrela šećera, etilnog
alkohola, kiselina, vitamina, polifenola, flavonoida, tanina
(crno vino) i ostalih tvari u manjim količinama. Bijelo vino ima
dvadeset puta manje polifenola nego crna vina, a razlog se
nalazi u proizvodnom procesu. Kod bijelog vina sok se is­tis­ne
iz grožđa prije fermentacije, dok se kod crnog vina grož­đe
fermentira, a tek zatim cijedi, pa je grožđani sok dulje vrije­
me u kontaktu s pokožicom, košticama i peteljkama grožđa.
Najzaslužnijima za zdravstvene učinke vina smatraju se - po­
li­fenoli, skupina organskih spojeva koji vinu potječu upravo
iz pokožice, koštica i peteljki. Najvažniji je resveratrol, jaki
anti­oksidans, koji hvata slobodne radikale te zaustavlja po­ja­
ča­no razaranje stanica štiteći prijatelje vina od preuranje­na
sta­renja. On je prirodan sastojak voća kao napr. grejpa, duda,
kikirikija, grožđa pa tako i vina. Njegova je koncentracije do
de­set puta veća u crnim (oko 5 mg/L) u odnosu na bijela vi­
na, a odgovoran je za smanjenje rizika raznovrsnih oboljenja,
a ponajviše kardiovaskularnih. Ima cijeli niz blagotvornih uči­
naka na zdravlje: sprječava klijenut srčanog mišića i tvorbu
nakupina na mozgu i krvnim žilama, usporava grušanje krvi,
blagotvoran je kod upalnih bolesti crijeva (ulcerativni ko­
li­tis i Crohnova bolest) i dijabetesa. Mehanizam djelovanja
resveratrola nije do kraja objašnjen. Neka istraživanja upo­ra­
bu resveratrola dovode u vezu s produženjem životnog vije­
ka testiranih životinja. Pretpostavlja se da bi jedan od načina
dje­lovanja mogao biti utjecaj na funkciju mitohondrija te
zaštita stanične opne i staničnih struktura od propadanja
uslijed oksidacije. Crno vino
opskrbljuje organizam s do 40
posto više antioksidanasa
nego što ih ima u tijelu
oso­ba koje ne piju vino,
jer sadrže i flavonoide
(oko 100 mg/L). Tu spadaju
katehin, koji sprječava na­sta­
ja­nje krvnih ugrušaka te kvercetin
i epikatehin, koji zaustavljaju rast
stanica raka i štite LDL kolesterol od
oksi­da­cije. Spomenuti flavonoidi usporavaju protok hrane
kroz crijeva poslije obroka, sprječavaju oscilacije u razini še­
će­ra u krvi nakon apsorpcije hrane u krvotok. Na taj način po­
ma­že pri liječenju dijabetesa, djelujući na razgradnju glukoze
u stanicama isto kao i sintetski lijekovi. Važno je naglasiti
da simptomi konzumacije prevelike koncentracije alkohola i
hipoglikemije mogu biti slični – pospanost, vrtoglavica i dez­
orijen­tir­ anost. Važno je protumačiti ove simptome na ispra­van
način, kako bi se po potrebi osigurala odgovarajuća me­di­cin­
ska pomoć. Za dijabetičare je važno da paze na unos še­će­ra
u organizam, pa zato treba pripaziti i na koncentracije še­će­
ra koja je prisutna u vinu. Stoga je važno izbjegavati de­sert­na
vina i konzumirati tzv. suha vina, a prema Pravilniku o vi­nu to
su ona vina koja sadrže najviše 4 g/L neprevrelog šećera.
U vinu se nalaze i vitamini: vitamin A (u malim količinama), B1
(vitamin koji igra veliku ulogu u metabolizmu ugljikohidrata),
B2 (izbacivanje otrovnih tvari iz jetre), B6 (upravlja me­ta­bo­
liz­mom masti, sudjeluje u razgradnji proteina, potiče stva­
ra­nje krvi i antitijela, sprječava ovapnjenje krvnih ži­la), B12
(sudjeluje u stvaranju crvenih krvnih stanica), vi­ta­min C (pri­
su­tan u mladim vinima, stabilizira količinu hor­mo­na, po­ma­
že pri stvaranju i zgrušavanju krvi, potiče rad nad­bu­brež­ne
žlijezde). Od minerala i elemenata u
tragovima u vinu se nalaze: kalij (va­žan
za rad mišića), natrij (regulira ko­li­či­nu
vode i održava ravnomjernu ko­li­či­nu
kiselina i lužina u tijelu), kalcij (ja­
ča kosti i zube), magnezij (sprje­ča­va
smetnje neurovegetativnog su­sta­va),
željezo (sudjeluje u stvaranju krvi), ba­
kar (obnavlja pigmente te jača imu­no­loš­
ki sustav i djelovanje živčanog sustava), jod
(regulira rad štitnjače), mangan, cink, fosfor i
klor. Crna vina sadrže željezo (do 10 mg/L) i vi­ta­
min B12 koji pomaže vezanju željeza i stva­ra­nju
novih crvenih krvnih stanica, pa ta­ko pre­ven­
tivno djeluje na slabokrvnost tj. anemiju.
Alkohol sprječava grušanje krvi tj.
trombozu. Umjereno uživanje vina
Diabetes
www.diabetes.hr
27
Prehrana
br. 6/2011
znat­no umanjuje mogućnost nastanka karcinoma te po­volj­
no djeluje na povećanje tzv. pozitivnog, dobrog kolesterola
(HDL), a istodobno pridonosi smanjenju opasnog, lošeg
(LDL) kolesterola, uzročnika bolesti srca i krvnih žila. Snižava
i krvni tlak, smanjujući otpor u koronarnim žilama pa je na
taj način olakšan rad srca. U arterijama se oslobađa odre­
đena količina ugljičnog monoksida koji proširuje krvne žile,
sprje­ča­va­jući koronarna oboljenja, ali i nastanak žučnih i bu­
brež­nih kamenaca. Vino kao komponenta prehrane po­ja­čava
okus hrane, stimulira apetit i poboljšava
probavu. Dje­lu­je kao blago sredstvo za
smirenje, smanjuje napetost i anksi­oz­
nost. Vino također snažno potiče cje­
Literatura......
lo­kup­ni živ­ča­ni sustav, šireći krvne žile,
Dokazano je da u većim količinama alkohol ometa apsorpciju
kalcija.
No, u umjerenim količinama vino ne samo da nam daje
osje­ćaj mladosti, ono produljuje naš život! Čak je i čuveni
William Shakespeare napisao pohvalu plemenitom soku vi­
nove loze: "Vino čini mozak misaonim, brzim i stvaralačkim,
pu­nim živahnih, vatrenih i ugodnih misli." Uživajte u vinu, ali
umjereno.
ŽIVJELI!
oso­bito one u mozgu. Pojačava se njihova
pro­krv­lje­nost, moždane stanice dobivaju
Anonimus 1 (2011) Resveratrol, <http://www.alternativa-za-vas.com/
više ki­si­ka te se tako izoštrava sposobnost
index.php/clanak/article/resveratrol/#ixzz1alD2E9MU>. Pristupljeno 15.
listopada 2011.
mi­šlje­nja, poboljšava pamćenje i povećava
stva­ra­lač­ka sposobnost tj. kreativnost.
Anonimus 2 (2011) Dijabetes, <http://www.diabetes.org/food-and-fitness/
Dak­le, ne samo što osobe koje umjereno
food/what-can-i-eat/alcohol.html> Pristupljeno 6. listopada 2011.
piju vino pro­sječno žive dulje od onih koji
Jackson, R. S. (2000) Wine science: Principles, practice, perception, 2. izd.,
ga ne piju, već i najčešće ostaju mlađe i
Elsevier, Academic press, San Diego.
vitalnije!
Pravilnik o vinu (1996) Narodne novine 96, Zagreb (NN 96/03)
Vino jača, snaži, liječi tjelesne i duševne
boli, rastjeruje neraspoloženje i tugu,
okrjep­ljuje dušu, donosi radost i ve­se­lje,
a me­đu prijateljima potiče volju za ra­zgo­vo­rom. Ako se pije
u umjerenim količina­ma, vino djeluje protiv Alzheimerove
bolesti, osteoporoze i srčanog infarkta, jača jetru, sprječava
bubrežne i žučne kamence, ublažava probavne te­gobe,
pomaže kod prehlade i osvježava ten. Svaka zdrava osoba
može uživati u pozitivnom djelovanju umjerene ko­li­čina vina.
No postoje skupine za koje se vino nikako ne pre­po­ruča.
U tu skupina ponajprije spadaju djeca. Alkohol je otrov za
djecu, njihove stanice mozga reagiraju znatno osjetlji­vije na
alkohol od odraslih. Alkohol u djece napada en­zimski sustav
i energetski metabolizam, jetra djeteta nije toliko razvijena
kako bi mogla razgraditi alkohol. Alkohol ne bi trebale piti
trudnice, osobe sa čirom na želucu, osobe koje boluju
od hemoroida, hipertireoze i gihta. Osobe koje boluju od
upale gušterače ili upale jetre vino bi trebali u potpunosti
izbjegavati. Pozitivni učinci konzumacije alkohola vrlo lako
postaju negativni, ako se pretjera s količinom. Kao u svemu,
tako i u vinu čovjek treba biti umjeren i odrediti svoju osobnu
granicu do koje vino čini dobro tijelu i duhu. Za one koji ga
prekomjerno uživaju povećava rizik od moždanog udara i
različitih vrsta raka (dojke, usne šupljine, jednjaka, jetre i dr.),
odumiranja moždanih stanica te ciroze jetre. Ispijanje većih
količina vina može opasno povisiti tlak u osoba koje pate od
povišenog tlaka pa takve osobe moraju biti vrlo obazrive.
28
Diabetes
www.diabetes.hr
Prehrana
Prehrana
br. 6/2011
br. 6/2011
Tablica 2: Distribucija masnoća u namirnicama
Lan – bogatstvo
koje pridonosi zdravlju
namirnica
Snježana Gaćina, dipl. ms.
KB Merkur, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i
bolesti metabolizma Vuk Vrhovac
P
odrijetlom iz Mezopotamije, biljka lan poznata je još od
ka­me­nog doba. Jedan od prvih zapisa o korištenju lana
u ku­li­narstvu potječe iz doba antičke Grčke.
I stari Rim cijenio je prednosti ishrane lanom koji je bio u širokoj
upo­ra­bi. Nakon pada Rima, uzgoj i popularnost mu opada, da
bi ga Karlo Veliki, car koji će biti poznat po oblikovanju eu­rop­ske
po­vijes­ti, vratio na trpezu i tako zapravo utjecao i na pre­hram­
be­nu kulturu Europe. Karlo je bio impresioniran mnogostrukim
ko­ris­ti­ma lana. Rani kolonisti u Sjevernoj Americi lan su prvi
put za­sa­di­li u Sjedinjenim Američkim Državama u 17. stoljeću.
Lan je prvi put predstavljen i zasađen u Kanadi, zemlji koja je
trenutno, uz Nizozemsku i Rusiju, glavni proizvođač ovog izu­
zet­no korisnog sjemena.
Opis biljke
Na vrhu je biljke, koja naraste do pola metra, nježno plavi
cvijet. Unutar zrelog ploda veličine graška nalazi se desetak
ma­lih sje­menki koje se razlikuju po boji, ovisno o mjestu
uzgo­ja, od crne ili smeđe do žućkaste.
Sjemenke i ulje lana
Sjemenke lana koriste se cjelovite kao dodatak drugim jelima,
mlje­ve­ne u brašno za spravljanje ukusnih peciva i kruha i ulje
do­bi­veno hladnim prešanjem. Ovako konzumiran lan izvor je
spo­je­va koji pri­do­no­se zdravlju.
količina: 2 jušne žlice (19.38); B: 3,4 g;
UH: 5,6 g; M: 5,6g; 95.33 kcal
omega 3 masne kiseline
Laneno
brašno
Žlica lanenog
braš­na sa­dr­ži 36 ka­
lo­rija, 1,6 g bje­lan­če­vina, 2,3 g
ugljiko­hidrata, 2,2 g vlakana, te 3,6 g masti, od čega 1,8 g
omega-3 masnih kiselina.
Elementi koji pridonose zdravlju
Omega-3 masne kiseline: Sjemenke lana najbolji su biljni
izvor omega-3 masnih kiselina koje nalazimo i u ribama. 50
grama sjemenki lana ima otprilike istu količinu omega-3 ma­
snih kiselina kao i 1,3 kg lososa.
Lignani: Sjemenke lana jedan su od najboljih biljnih izvora
lignana, vrste fitoestrogena koji mogu pomoći pri zaštiti od
nekih vrsta karcinoma, uključujući karcinom dojke i prostate.
Vlakna: Sjemenke lana sadrže i topiva i netopiva vlakna koja
pridonose funkcioniranju probavnog sustava.
Tablica 1: Prehrambena vrijednost lanenog sjemena:
iznos
dnevna vrijednost (%)
prehrambena gustoća
3.51 g
146,2
27,6
0.64 mg
32,0
6,0
5.41 g
21,6
4,1
magnezij
70.14 mg
17,5
3,3
folna kiselina
53.86 mcg
13,5
2,5
bakar
0.20 mg
10,0
1,9
fosfor
96.49 mg
9,6
1,8
0.18 mg
9,0
1,7
mangan
prehrambena vlakana
vitamin B6
30
Diabetes
www.diabetes.hr
zasićene masnoće
nezasićene masnoće
mono-
poli31,9
riblje ulje
29,9
33,8
maslac
62,4
28,9
3,6
maslinovo ulje
13,5
73,9
10,0
laneno ulje
9,4
20,2
66,0
Dobrobiti uvođenja lana u prehranu:
• Regulacija rada crijeva i sprječavanje opstipacije
• Kontrola glukoze u krvi: većina je vlakana sadržanih u
lanenom obroku topiva. Topiva vlakna apsorbiraju
vodu i stvaraju gel kao tvar koja usporava proces
probave i smanjuje tempo kojim se ugljikohidrati
razgrađuju na šećer. Posljedično sporija apsorpcija
ugljikohidrata može pomoći u održavanju niže razine
šećera u krvi nakon jela.
• Smanjenje rizika za nastanak srčanih bolesti, krvnih
ugrušaka, moždanog udara i srčane aritmije
smanjivanjem razine kolesterola, LDL (lošeg) kolesterola,
triglicerida i krvnog tlaka (gel nastao apsorpcijom vode u
topiva vlakna veže na sebe masnoću iz obroka,
sprječavajući tako njegovu resorpciju. Time pridonosi
poželjnoj koncentraciji kolesterola u krvi.)
• Pomažu smanjiti upale povezane s artritisom,
Parkinsonovom bolesti i astmom (lignani su dobri
antioksidansi, posjeduju antibakterijsko, antivirusno
i antioksidativno svojstvo i sprječavaju slobodne radikale
povezane sa starenjem i bolesti)
• Pridonosi zdravlju žena (fitoestrogen sadržan u sjemenu
lana uravnotežuju ovulaciju što znatno poboljšava šanse
za začeće. Za žene u peri-menopauzi doprinose
ublažavanju simptoma kao što su: nepravilan
menstrualni ciklus, ciste na dojkama, glavobolje,
poteškoće sa spavanjem, zadržavanje tekućine, tjeskoba,
razdražljivost, promjene raspoloženja, dobivanje na težini,
niski seksualni nagon)
Konzumacija lana
Ako se laneno sjeme koristi za bolju probavu i protiv zatvora,
onda se uzima neobrađen, a efekt je brz ako pijete dosta vo­
de prilikom unošenja lana.
Savjet 1:
Natopite 1 žlicu sjemena toplom vodom i ostavite da stoji
pre­ko noći da pusti sluz, ujutro ugrijte i popijte. Takva voda
izgle­da kao želatinozna masa, dobra protiv zatvora, za na­dra­
že­nu sluznicu želuca.
Ako želimo iskoristiti sve dobre sastojke lanenog sjemena,
po­trebno ga je isjeckati ili najbolje samljeti.
Savjet 2:
Uvedite dobru naviku da svaki treći dan sameljete laneno
sje­me i 2 jušne žlice dodate obroku (računajući kalorijsku
vrijed­nost prema tablici) ili umiješate s jogurtom, omiljenim
pa­hu­lji­ca­ma za doručak, miješate sa brašnom i pravite pecivo
i uku­san i zdrav kruh.
Savjet 3:
Bilo mljeveno ili cijelo, laneno sjeme ne držite u metalnim,
ne­go u staklenim posudama. Nemojte prekoračiti dnevnu
do­zu od dvije žlice mljevenog lana.
Laneno ulje jako brzo oksidira i užegne, zbog čega se čuva
u frižideru, u tamnim bocama. Upotrebljivo je mjesec da­na
po otvaranju, nakon čega užegne (oksidira jer obiluje po­li­ne­
za­si­će­nim masnim kiselinama koje su sklone oksidaciji). Ter­
mo-labilno je, ne podnosi visoke temperature, zbog čega se
ne koristi za pripremu, jela nego samo hladno kao dodatak
sa­la­tama, siru i desertima.
Slika 1: Distribucija masnih kiselina u različitim vrstama ulja
Diabetes
www.diabetes.hr
31
Prehrana
br. 6/2011
Savjet 4:
Jedan gram lanenog ulja daje 9 kcal, kao i ostala ulja, te ta­ko
doprinosi ukupnom unosu masnoća, za koje se ne pre­po­ru­
ču­je da prelaze 30 % energetskog unosa.
Mjere opreza
Osobe s gastrointestinalnim simptomi­ma
kod prvog uklju­či­va­nja lanenog sjemena
u prehranu mogu osjetiti na­du­tost
zbog laksativnog učinka na debelo
crijevo. Zbog toga se preporuča
započeti s malom ko­li­či­nom,
kao što je jedna čajna žli­či­ca, i
polako povećavati unos do ciljne
količine. Osobit oprez oso­ba­ma
koje boluju od iritabilnog ko­lo­na,
Chronove bo­les­ti i drugih bo­les­ti
brzog pražnjenja crijeva.
Savjet 5:
Unos lana
Kako se povećava unos lana (zbog vlakana
ko­ja su sposobna apsorbirati velike količine
vode i ta­ko vlakna pretvoriti u gel), tako treba
povećavati i unos vode
Nekoliko ideja za brzo posluživanje
• Pospite jednom malom žličicom svježe mljevenog lana
vaše vruće ili hladno pripremljene žitarice.
• Dodate sjemenke lana kao ukras kad pripravljanja
kolača, sitnih kolačića ili kruha.
• Kako biste kuhanom povrću popravili okus, pospite
mljevenim lanom po obroku.
• Dodajte žličicu lanenog ulja na voćnu kašicu sa
zdrobljenim ledom (Vrlo je ukusno!).
Muffin
1/4 šalice lanenog brašna
1/2 žličice praška za pecivo
1 žličica cimeta
2 žličice sladila po izboru
1 jaje
1 žličica maslinova ulja
Izmiješati sastojke i peći.
Posluživanje: 1 kolač sadrži 248 kalorija, 171 kalorija iz masti.
Ukupno masti: 19 grama, 3 grama zasićenih masti, mo­no­ne­
za­sićenih masnoća ~ 7.3 grama, polinezasićene kiseline ~ 8.7
grama, 18 grama ugljikohidrata, dijetalna vlakna 10 grama; 3
grama proteina.
32
RIŽOTO OD GLJIVA S RAJČICOM I SLANINOM
BAKALAR NA TOSKANSKI NAČIN
DIA B E TE S / S L ATKI Ž IVOT - S TUDE NI 2011
DIA B E TE S / S L ATK I ŽI VOT - ST U D E N I 2 0 1 1
KRUMPIR SALATA S CELEROM
JABUKE IZ PEĆNICE
DIA B E TE S / S L ATKI Ž IVOT - S TUDE NI 2011
DIA B E TE S / S L ATK I ŽI VOT - ST U D E N I 2 0 1 1
Krekeri
1 šalica lanenog brašna
⅓ šalice ribanog parmezana
1 ½ žličice češnjaka u prahu
½ šalice vode
Priprema:
Pomiješajte sve sastojke zajedno.
Izre­ži­te krekere i pecite na 180o
C, 15-18 min. cijeli recept
sadrži 6 g ugljikohidrata i
35 g vla­ka­na. Ako izrežete
pri­prav­lje­no tijesto u
šesna­est
krekera,
onda svaki ima 69
ka­lo­ri­ja (50 ka­lo­rija
iz mas­ti), ukupno
mas­ti 4,4 g, za­si­
će­ne ma­sno­će 0.8
g, uglji­ko­hi­dra­ti 3 g
(vlakna 2.7 g). pro­
tein 2.7 g.
Focaccia- lanena hostija
Za je ovaj recept potrebno:
⅓ šalice ulja
½ šalice vode
1 čajna žličica soli
1 žlica umjetnog sladila
1 žlica praška za pecivo
5 jaja (tučenih)
2 šalice lanenog brašna
Zagrijte pećnicu na 180o C, zamijesite tijesto, pustite da stoji
par minuta da se zgusne i pecite kao hostiju na papiru za
pečenje.
Laneni kruh
3 dcl tople vode
1 čajna žličica šećera
1 čajna žličica soli
600 grama integralnog brašna
50 grama lanenih sjemenki
1 žlica ulja
1 čajna žličica suhog kvasca
Od navedenih sastojaka zamijesite tijesto, te ga ostavite
na toplom mjestu da se digne. Nakon što se tijesto diglo,
prebacite ga u željeni kalup i pecite oko pola sata na 180o C.
Diabetes
www.diabetes.hr
BAKALAR NA TOSKANSKI NAČIN
RIŽOTO OD GLJIVA S RAJČICOM I SLANINOM
ZA 2 OSOBE
ZA 2 OSOBE
300 g namočenog i omekšanog bakalara
4 žlice biljnog ulja
2 mala režnja češnjaka
200 g ispasirane rajčice
papar, malo brašna
175 g dobro očišćene riže
2 male žlice ulja
100 g rajčice
75 g gljiva
½ glavice luka
2 kriške nemasne slanine
1 režanj češnjaka
2 žlice parmezana
juha za podlijevanje (može i od kocke)
sol, papar
Očistite, operite, nasjeckajte i osušite bakalar. Popržite češnjak
na pola količine ulja u tavi, kada požuti, dodajte lagano
pobrašnjene komadiće bakalara i zažutite ih sa obje strane. U
isto vrijeme u drugoj tavi, zagrijte preostalo ulje, ulijte pire od
rajčice, začinite ga paprom i kuhajte ¼ sata. Dodajte potom
komadiće bakalara, prokuhajte nekoliko minuta i poslužite.
Energetska vrijednost jedne porcije: 295 kcal
ugljikohidrata 12,5 g, bjelančevina 35 g, masti 12 g
Recepti preuzeti s internet stranice
www.diabete.net
Zagrijte ulje u tavi, dodajte gljive, nasjeckani luk i češnjak.
Pržite 2-3 minute dok sastojci ne omekšaju. Umiješajte rižu i
pirjajte dok ne postane staklena. Podlijte s 1 kutlačom juhe,
stalno miješajte dok juha ne ispari. Ponavljajte taj postupak dok
riža nije kuhana, dodajte svježe rajčice zajedno s posljednjom
kutlača. Ukloni s vatre i pomiješajte s parmezanom i slaninom.
Energetska vrijednost jedne porcije: 454 kcal
ugljikohidrata 70 g, bjelančevina 16 g, masti 11 g
Recepti preuzeti s internet stranice
www.diabete.net
JABUKE IZ PEĆNICE
KRUMPIR SALATA S CELEROM
ZA 4 OSOBE
ZA 4 OSOBE
4 jabuke
½ žličice cimeta
2 žlice grožđica
1 žlica suncokretovih sjemenki
¼ žličice ribanog muškatnog oraščića
1 žlica koncentriranog soka naranče
ekstrakt vanilije
4 krumpira
4 stabljike celera s lišćem
svježi peršin
1 luk
1 zelena paprika
1 žlica senfa
1 žlica majoneze light
2 žlice maslinovog ulja
ocat, sol, papar
Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva.
Jabukama odrežite vrh i dno i uklonite jezgru i sjeme, pazeći
da ostanu čitave, te lagano zarežite nožem rez oko jabuke
kako bi se spriječilo pucanje tijekom kuhanja. Ispunite jabuke
grožđicama, sjemenkama suncokreta, cimetom, muškatnim
oraščićem i par kapi vanilije.
Stavite jabuke u posudu za pečenje i dodajte narančin sok
razrijeđen vodom. Kuhajte u pećnici 30 do 35 minuta, uz
povremeno dodavanje tekućine.
Ovako pečene jabuke su također izvrsne i hladne.
Energetska vrijednost jedne porcije: 96 kcal
ugljikohidrata 22 g, bjelančevina 1 g, masti 1 g
Recepti preuzeti s internet stranice
www.diabete.net
IDEALAN BOŽIĆNI POKLON!
Kuhajte krumpir s korom, ohladite ih pod hladnom vodom,
ogulite i izrežite na kockice. Izmiješajte u zdjeli krumpire s
paprikom i celerom izrezanima u komade, lukom narezanim
na kolutiće, sjeckanim peršinom i lišćem celera, te začinite
majonezom, senfom, uljem, octom, solju i paprom. Pokrijte i
ostavite stajati u hladnjaku barem dva do tri sata.
Energetska vrijednost jedne porcije: 71kcal
ugljikohidrata 15 g, bjelančevina 2 g, masti 1 g
Recepti preuzeti s internet stranice
www.diabete.net
• tvrdi uvez • 260 stranica • bogato ilustriran • prvi takav na Hrvatskom tržištu
Kupite svoj primjerak po cijeni od samo 200,00 kn
(+ 35,00 kn poštanskih troškova)
Isprobani recepti za:
• predjela • juhe • salate • glavna jela • slastice
• Jelovnik za čitav tjedan • Tabele • Rječnik pojmova • Savjeti
Gastro putovanja
Gastro putovanja
br. 6/2011
br. 6/2011
Gastroskitnje: Samoborsko gorje
Rudarska greblica
ili patka s mlincima
a onda …
… graševina, chardonnay, rajnski rizling,
neuburger, sivi pinot, bijeli pinot, traminac,
mirisavi traminac, sauvignon, zeleni silvanac,
žuti plavec i neizostavni portugizac
Vedran Obućina
I
oni koji nikad nisu bili u Samoboru znaju da je taj gradić si­no­
nim izletišta i odmora. Jedan od svakako najljepših hrvatskih
gradova, Samobor je poznat kao odredište Za­grep­čana od po­
čet­ka 20. stoljeća. Parkovi uz potok Gradnu, Livadićev dvorac, ru­
še­vine Starog grada, Anindol, sve su to poznati lokaliteti izlet­ni­ka
koji se zapute u Samobor. A kad se govori o kulinarstvu, ne­ma
premca samoborskim češnjofka­ma i samoborskim krem­šni­ta­ma,
dok su ugostiteljske radnje poput Anin Dola, Gabreku 1929, Lavica,
Livadić, Pri staroj vuri i Zeleni papar poznate širom Hrvatske.
Aktivniji posjetitelji Samobora su još stariji od ovih „ku­li­nar­skih“
- radi se o planinarima. Prvo planinarsko društvo u Hr­vat­skoj
(“Hrvatsko planinsko družtvo”) osnovano je 29. trav­nja 1875.
godine, a brojilo je dvjestotinjak članova, za­lju­blje­ni­ka pri­ro­de.
Svoj prvi izlet Društvo je organiziralo 17. Svibnja 1875. u Sa­mo­
bor­sko gorje, na Oštrc i Plješivicu. No, iako to po da­naš­njim mje­
ri­li­ma i nije neki poduhvat, u to vrije­me taj je izlet pred­stav­ljao
pra­vi mali podvig u trajanju od tri dana. Grupu od 12 članova
pred­vo­dio je predsjednik Druš­tva dr. Josip Schlosser. Kre­nuli su
dan ranije vlakom do Su­sed­grada gdje ih je na rijeci Savi dočekao
36
Diabetes
www.diabetes.hr
ljekarnik Schwarz, povjerenik Društva za Samobor. Prespavali su
u Samoboru i rano ujutro 17. svibnja uputili se kolima u Rude od
ku­da su se pješice uspeli prvo na Oštrc, a onda i Plješivicu.
Za razliku od danas kada planinarimo uglavnom zbog re­kre­a­ci­je
i zabave, tada su to bile i znanstvene ekspedicije na ko­ji­ma su se
bilježili podaci o flori, fauni, nadmorskoj visini, tem­pe­raturi, spa­
ja­lo se ugodno s korisnim. Po povratku u Sa­mo­bor dostojno su
pro­sla­vili svoj uspjeh, a sutradan se za­do­volj­ni vratili vlakom u
Zagreb. Od tada pa sve do da­nas, Sa­mo­bor­sko gorje sinonim je
užitka u planinarenju, s raz­gra­na­tim su­stavom planinarskih staza
i planinarskih domova, a sve vrlo blizu glavnim prometnicama i
glav­nom gradu Hrvatske.
Osim prekrasnih vidika koji se pružaju s vrhova kao što su Oštrc
(752 m), Plešivica (779 m) ili najviši vrh Samoborskog gorja Ja­
pe­tić (879 m), ovaj je kraj poznat i po dobrim zalogajima. Pla­ni­
nar­ska tradicija, naime, uz fizičke napore i nagrade u uži­va­nju
u prirodi, planinama i pogledima, ogleda se i u do­broj hra­ni.
Tije­kom desetljeća pojedini planinarski domovi postali su po­
zna­ti po „specijalitetima kuće“. Njihovi domari i članovi po­je­di­
nih planinars­kih društava s puno ljubavi i brige brinu o željama
gostiju, unatoč brojnim poteškoćama koje tiš­te nevladine orga­
ni­za­cije koje vode posao i domove.
Tako će svaki posjetitelj Oštr­ca obavezno probati ru­dar­sku grebli­
cu. Rude su sta­ro mjesto podno istočne pa­di­ne Oštrca, u Rudarskoj
do­li­ni kojom pro­la­zi cesta iz Sa­mo­bo­ra pre­ko Plešivice za Ja­stre­
bar­sko. Pro­šlost ovog malog mjesta više je nego zanimljiva. Po­
vjes­ni­ča­ri kažu da je mjesto vjerojatno nastalo u ranom srednjem
vijeku, a možda čak i ranije, jer neki podaci govore da se ba­krena
ruda na tom području kopala još u antičko doba. U pet­naestom
stoljeću selo se zvalo Rovi (Roruje), a to znači ruda, a otuda
naravno potječe i današnji naziv. Prvi Rudari bili su njemačkog
podrijetla, o čemu govori i velik broj njemačkih prezimena da­naš­
njih stanovnika Ruda. O isko­ri­šta­
vanju rud­ni­ka u selu Rude govore
podaci još iz 1530. godine, prema
kojima osim nalazišta bakrene
Ru­de ima i nalazišta željezne ru­
dače, kositra i sadre. Život i rad
rudara bio je, kao i u gotovo svim
rudnicima svijeta, težak i mu­ko­
trpan. No njihova svijest i so­li­dar­
nost bila je na zavidnom ni­vou.
Rudari su osnovali svoju bra­tov­
štinu koja je pomagala bolesne i
ne­moćne rudare.
U ovom rudniku izbio je i prvi ru­
darski štrajk na području današnje Hrvatske i to 1808. godine.
U davna vremena, dok su Rudari još uistinu bili rudari, njihove
žene radile u polju a djeca čuvala blago, započela je priča o sla­
nom kolaču koji je danas zaštitni znak svakog rudarskog doma.
U skromnim ku­ćanstvima posluživao se taj kolač kao glav­no jelo,
dostupno i najsiromašnijima, a ime je dobio po greblici, drve­
nom alatu kojim se razgrtao pepeo u krušnoj peći. Jedini pi­sani
trag o pripremi kolača ostavio je Milan Lang u svom naj­zna­
čajnijem djelu “Samobor - narodni ži­vot i običaji”, u kojem se
greb­li­ca spominje kao tanki ko­lač od sira i oraha. Često je­di­na
užina skromnih rudara da­nas je specijalitet kojim se po­no­se ne
samo Rude, već i su­sjed­ni Samobor. Iz zaborava proš­los­ti Rudari
su izvukli svo­ju slavnu greblicu i od nje stvo­ri­li prepoznatljivi
kulinarski spe­ci­ja­li­tet svoga kraja koji se može pro­ba­ti i u pla­ni­
nar­skom domu pod Oštrcem.
Greben Plešivice, s tri prepoznatljiva vrha, zajedno s pro­du­že­
nom šumskom kosom prema Okiću, na kojemu ponosno sto­ji
stari grad Okić i stijena koju je ispenjala Dragojla Jarne­vić 1843.
i time postala heroinom i začetnicom alpinizma u Hrvatskoj,
odvaja samoborski od jaskanskog kraja. S vrha Plešivice, do
kojega nema laganog uspona, prekrasan je vi­dik prema jugu, pa
se za lijepa vremena mogu vidjeti i ličke i goranske planine, da
se ne govori o karlovačkom kraju i obron­cima Korduna i Banije.
Na sjevernoj strani nalaze se lije­pa sela koja vode obroncima
iznad Rudarske doline, a tu je i franjevačka crkva i samostan
sv. Lenarta u selu Kotari. Na zapadnim obroncima Plešivice,
uz cestu što ide prema Jastrebarskom, nalazi se lovački dom
„Srndać“, na prijevoju Poljanica. On nas podsjeća da je ovo i lo­
vač­ki kraj te da se divljač može probati i u pitomim brežuljcima
sa­mo­bor­ske oko­lice. Većinom je na ponudi mala divljač poput
ze­če­tine i tetrijeba, ali je dom poznat i po većim zalogajima.
Kako je navada da se sve to treba dobro zaliti (a posebno je po­
zna­ta žeđ nakon divljači), plešivička južna strana pomaže. Tu,
na otvorenim južnim obroncima okupanim suncem, od pam­
ti­vije­ka se obrađuje vinova loza. Plešivička vinska cesta sa­sto­ji
se od ukupno tridesetak vinarskih gospodarstava s ku­ša­o­ni­ca­
ma za posjetitelje i goste. Graševina, chardonnay, rajnski rizling,
neuburger, sivi pinot, bijeli pinot, traminac, mirisavi traminac,
sauvignon, zeleni silvanac, žuti plavec – zaista je bogata paleta
vinskih sorti na Plešivici. Dakako, posebno valja spomenuti još
jedno vino: portugizac. Portu­
gi­zac je mlado, rujno vino, koje
se u jesen, poslije berbe, prvo
pije. I odlično slaže s kestenima.
Ono što je u Francuskoj i svije­
tu glasoviti beaujolais, čiji se
dolazak na tržište pretvara u pra­
vu vinsku svečanost, to je u Hr­
vatskoj portugizac. U po­sljed­nje
se vrijeme, poslije godina za­tiš­ja,
portugizac u velikom stilu vratio
na hrvatsku vinsku sce­nu, pa je
sasvim očekivano za­stup­ljen po
svim planinarskim do­mo­vi­ma.
Do­maći ljudi ipak preporučuju oprez – portugizac je vrlo pitko
vino, a nad­morska visina pospješuje njegov učinak.
Osobno mi je ipak u sjećanju najviše ostao domaći portugi­zac
u Planinarskom domu Žitnica ispod vrha Japetića. Tamo je 16.
svibnja 1960. za domara stigao Stjepan Novosel stariji, zvani
Štefac. Njega je na tom poslu naslijedio njegov sin Stjepan mla­
đi (Štef) koji je oženio Ružu Diamić iz Malog Li­pov­ca, sela na
sjevernoj strani Japetića, u zatvorenoj Li­po­več­koj dolini. Po­zna­
ta teta Ruža postala je prava legenda među planinarima i po­sje­
ti­te­lji­ma Japetića. Njezina patka s mlin­cima, purica s mlincima,
pe­če­nje sa zemljem i orehnjača ne može ostaviti ravnodušnim
ni­ko­ga. Varivo od gljiva i grah s kobasicom također su stalno na
ponudi u ovom domu s kojeg puca možda i najljepši pogled u
Samoborskom gorju, a zbog otvorenog prostora ovdje rado na­
vra­ćaju i paraglajderi. Polovicom 2008., uz veliku žalost pla­ni­na­ra,
teta Ruža je otiš­la u zasluženu mirovinu, ali njezino na­slje­đe još
se osjeća u kulinarskoj ponudi doma na Japetiću, koji je postao
sinonim za jednostavnu, domaću i više nego ukusnu hranu.
U Lipovečkoj dolini, koja se nakon mjesta Smerovišće sužava i
na kraju izlazi na prijevoj Velika vrata, na uzvisini prema Oštrcu,
nalaze se ostaci starog grada Lipovca. Na čunjastom uzvišenju
iznad „Šoićeve kuće“, sakriven u šumi nalazi se Stari grad Li­
po­vec koji datira iz 13. stoljeća, kada sin Jaroslava Okićkog
dobiva od kralja Bele IV. dozvolu za gradnju castruma Lipovca.
Njime su upravljali kneževi Babonići i Frankopani, a napušten je
vjerojatno u 17. stoljeću. Danas je u ruševnom sta­nju, no još se
ističu zidine obrambene kule, prostorija za stanovanje te bunar.
Diabetes
www.diabetes.hr
37
Gastro putovanja
br. 6/2011
Ispod Lipovca, uz potok Lipovečka Grad­na, nalazi se još jedan
planinarski dom, „Šoićeva kuća“. Po­pu­larna „Šojka“ nudi roštilj,
ražanj, domaće pastrve, krvavice, češnjofke, kiselo zelje...
Planinarenje po šumovitim brežuljcima, gorskim livadama i stje­
no­vi­tim vrhovima Samoborskog gorja oduvijek je pratilo uži­va­
nje u domaćoj hrani. Unatoč prolasku vremena, kvaliteta je sa­
ču­va­na, pa preporučujem svima da stave dobre cipele na no­ge,
uzmu zaštitu od kiše i sunca, poneku čokoladicu, bočicu vode ili
čaja, i upute se u kraj „kraj kapele sv. Ane, u divnom sa­mo­bor­
skom kraju tom“.
vilicom kako bi se iscijedila masnoća ispod kože.
Priprava mlinaca:
Stavite toliko brašna koliko mogu popiti 3–4 jaja, dodajte sol i
umiješajte čvrsto tijesto. Tijesto podijelite na četiri dijela i tanko
razvaljajte. Mlince kratko pecite u pećnici na 200 stupnjeva s
jedne i s druge strane. (Sada se u trgovinama mogu nabaviti već
pripremljeni mlinci.) Pečene mlince iskidajte na veće komade
i prelijte ih kipućom slanom vodom. Ostavite ih takve desetak
minuta. Ocijedite ih i prelijte masnoćom od pečenja. Poslužiti ih
s pečenom patkom.
Recepti
RUDARSKA GREBLICA
Sastojci:
Tijesto
35 dag brašna
2 dl vrhnja
3 žlice ulja
½ dl mlakog mlijeka (dodati po potrebi dok tijesto ne postane
meko)
1 žlica soli
1 žumanjak
½ žličice germe
Nadjev
1 kravlji sir srednje veličine
1 cijelo jaje i preostali bjelanjak
5 dag mljevenih oraha (umjesto oraha može se dodati špinat ili
blitva)
malo soli
ČEŠNJOVKE
Sastojci:
(za oko 10 kg smjese)
3000 g nemasne
svinjetine od lopatice
3000 g nemasne
junetine
4000 g svinjskih obrezaka (sa slaninom)
200 g soli
30 g mljevenoga papra
1 žlica šećera
2 dl bijelog vina
2 dl vode
2-3 glavice sitno tučena češnjaka
tanka svinjska crijeva
Priprema:
Nakon što je tijesto odstajalo pola sata, razvaljajte ga u dvo­
strukoj veličini protvana (60x40 cm). Na polovicu tijesta stavite
nadjev i preklopite ga drugom polovicom. Rubove savijte
prema gore da nadjev ne iscuri van. Stavite kolač u prethodno
namašćen protvan i nakon toga u pećnicu. Greblicu pecite 2025 minuta na temperaturi od 200 stup­nje­va. Pečenu greblicu
premažite margarinom ili maslacem dok je još vruća.
PATKA S MLINCIMA
Sastojci:
domaća patka (oko 2 kg)
sol, papar, mirisne trave po ukusu
Sastojci za mlince
brašno
3 - 4 jaja
sol
voda
Priprava patke:
Nasoljenu i začinjenu patku pecite na masti oko sat i pol na
temperaturi od 180 stupnjeva. Tijekom pečenja bockajte je
38
Diabetes
www.diabetes.hr
Priprema:
Meso narežite na veće kocke, začinite soli, paprom i šećerom.
Dobro izmiješajte, ostavite da odstoji na hladnome preko noći te
sameljite (pola na reznu ploču promjera 10 mm, a pola na reznu
ploču otvora 15 mm). Mljevenome mesu dodajte procijeđenu
vodu od češnjaka, pa miješajte pola sata povremeno dodajući
vino i po potrebi i vodu. Punilicom nadijevajte tanka svinjska
crijeva. Oblikujte parove kobasica duljine 15 cm i povežite špa­
gom. Objesite kolutove na drvene štapove i ostavite 2 dana na
hladnu zraku.
Češnjovke poslužite kuhane ili pečene s pireom od krumpira i
naribanim svježim hrenom. Možete ih i prodimiti te ostaviti da
zriju do 40 dana.
Z D R AVA R J E © E N J A
I Z S A LV U S A
Glukometri koji
jamËe potpunu
sigurnost
NOVO U
LJEKARNAMA
BIONIME GM 550
• nema kodiranja
• Ëvrste i nesavitljive dijagnostiËke trakice - lakπe rukovanje
• vrhunska preciznost i
pouzdanost mjerenja
• pozadinsko svjetlo moguÊnost oËitanja rezultata
u mraku
NOVO
BIONIME GM 300
• jednostavnost upotrebe
• pouzdano mjerenje kalibrirano na plazmu
• Smart Code Key tehnologija
• dijagnostiËke trake od
plemenite kovine
• odliËna vidljivost informacija
Certifikati:
IVD, CE 0537, FDA K042678, SFDA Kina, ISO 13485, GMP Tajvan
Uvoznik i distributer: Salvus d.o.o.
Diabetes formula:
Cimet i alfa
lipoiËna kiselina
tablete
Glukoza faktor
tablete
Proizvodi sadræe prirodne sastojke
koji pomaæu u sniæavanju razine
glukoze u krvi, poveÊavaju osjetljivost
stanica na djelovanje inzulina, utjeËu na
smanjenje kolesterola i triglicerida te
poveÊanje HDL-a.
www.salvus.hr
www.solgar.hr
Tjelovježba
Tjelovježba/Kolumna
br. 6/2011
br. 6/2011
Blaženka Leib rođena je Vinkovčanka. Zaštitno je lice Hrvatske televizije i emisije
Dobro jutro Hrvatska. Uvjerena vegetarijanka, živi zdravo a, vedrim duhom
svladava sve teškoće u poslovnom i privatnom svijetu.
Njezin je recept jednostavan: budite to što jeste i živite u skladu s prirodom i
samim sobom.
Upoznajte Wilbura. On je kvartovska mačka
i svi ga hrane i maze. S velikim zanimanjem
je gledao Blažine vježbe ali nikako se nije
htio priključiti.
Malo je zijevnuo i otišao šetati vrtom.
1.
Obgrlite koljena, spustite glavu, napravite "loptu" od tijela.
Ostanite tako trenutak.
Kada je sutra
došlo jučer?
Vesna Mimica
J
edne sam lijepe još tople večeri,
krenula pješice doma nakon du­
gog i napornog radnog dana. U
mi­sli­ma mi je bio kauč, novine i kakva
fina čokoladna kiflica. Došla sam do
kioska kupiti novine.
„Nema,“ rekao je prodavač, „Imamo
sutrašnje.“
„Kako,“ kažem ja, „pa sedam i pol sati
je tek. Kada je već došlo sutra?“
Obišla sam još nekoliko kioska i tek
na trećem mi je prodavač ispod pulta
izva­dio današnje novine.
Jeste li inače primijetili tu čudnu žurbu?
Vani pretoplo, kuhate se čak i u majici s
naramenicama, haljinicama na rubu pri­
stoj­nos­ti, a u dućanu jesenska ponuda!
Kupate se krajem rujna, a onda jedno
jutro jednostavno dođe zima. Krenete
u dućan kupiti neku jaknu, ali ne, tamo
je ponuda za iduće ljeto!
Pa kada je to sutra došlo jučer?
40
Diabetes
www.diabetes.hr
Ali da vi ne biste mislili da samo cmiz­
drim nad novinama ili modom, jer na­
vodno su svi tako znatiželjni da žele
znati danas što će se dogoditi sutra,
evo i malo zanimljivije priče.
Na jednom od redovnih ginekoloških
pregleda moj mi je ginekolog rekao da
imam tumore na jajniku! Isuse! Kako
se to dogodilo?
„Ma da,“ kaže on, „to je benigno, ali ja
bih to operirao. Zapravo, izvadio bih
jajnike, a kako imate preko 45 godina,
izva­dio bih i maternicu. Za svaki slučaj!“
Molim?
Šokirana ležim u jednoj od naj­nez­god­
ni­jih poza i misli mi lete. Pribrala sam
se u sekundi. Dakle, moj liječnik ka­že
da je potrebno izvaditi pola mo­je utro­
be jer će možda jednom u bu­duć­nos­
ti moj benigni tumor (koji je izlje­čiv)
mož­da postati maligni pa ćemo mi
da­nas tom operacijom preduhitriti su­
traš­nje tegobe!
Pročitajte ovo još jedanput. Čini li vam
se logičnim?
Svoj sam problem riješila homeopat­
ski i promijenila liječnika. Zdrava sam
i vesela.
Razmišljam nešto: hoćemo li danas
či­ta­ti sutrašnje vijesti pa onda tražiti
i one prekosutrašnje, hoćemo li sa­da
odmah kupiti kupaći kostim za slje­de­
ću sezonu jer kreatori već znaju što će
nam se sviđati druge godine u lje­to,
hoću li novorođenom djetetu odmah
osi­gu­rati mjesto u vrtiću, školi, fa­kul­
te­tu, upisati ga na jezike, hoću li zbilja
odstra­niti neki dio tijela tek da pre­va­
rim eventualnu bolest?
Ima li nešto što možemo raditi danas i
uživati u tome? Zašto sve mora biti već
sutra?
2.
Istegnite se u oba smjera i duboko udahnite.
Obje vježbe ponovite 4 puta u vlastitom tempu.
3.
Sjedeći se okrenite iz struka i pogledajte u tom pravcu pa se
opustite. Ponovite na drugu stranu i tako barem 4 puta.
4.
Raširite noge oko ruba stolca i nagnite se prema podu, a ako
možete dotaknite pod dlanovima, izdahnite i opustite se.
5.
Iz te pozicije odignite se od stolca i ispravite koljena ako možete, a
ako ne stanite u polučučnju. Ponovite 4 puta.
Diabetes
www.diabetes.hr
41
Djeca i mladi
Djeca i mladi
br. 6/2011
br. 6/2011
Roditelji oboljele djece i alternativne metode liječenja
Svaki četvrti roditelj je
za alternativne metode
Tijekom procesa psihološke prilagodbe na bolest djeteta, s roditeljima je tijekom edukacije potrebno
otvoreno razgovarati o alternativnim metodama i naglasiti važnost slijeđenja uputa o terapiji inzulinom
Zagrebačka osnovna škola Tina Ujevića započela rad na projektu:
Dijabetes i pretilost - stvarni problemi za djecu
Po razmjenu iskustava učenici
idu u Makedoniju i Rumunjsku
Dijabetes i pretilost volonterski je projekt, a u volontiranje će biti uključeni učenici viših razreda,
učitelji i roditelji
dr. sc. Marina Grubić, prof. psihologije
R
oditelji kronično bolesne djece često, posebno na po­
čet­ku bolesti, istražuju različite oblike njihova liječenja,
uklju­čujući i alternativne metode.
U Zavodu za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju
KBC Zagreb provedeno je istraživanje kojim se ispitivala uče­
sta­lost upotrebe alternativnih metoda u liječenju dje­ce s di­
ja­be­te­som tip 1. Autori su medicinske sestre Biserka Štajn­
kler, Jasna Radanović, Gordana Čolig i Nerina Cvijetković, te
liječ­nici Katja Dumić i Nevena Krnić.
169 roditelja djece s dijabetesom koji se liječe u KBC Zagreb
i u KBC Split ispunilo je anketu kojom su ispitana njihova
isku­stva s alternativnim metodama liječenja: koje metode
su koristili, koliko dugo, jesu li pritom mijenjali dozu ili pre­
ki­dali terapiju inzulinom, mijenjali način prehrane te jesu li
zamijetili promjene u regulaciji dijabetesa.
Rezultati su pokazali da je 22 posto roditelja koristilo neku
od metoda alternativnog liječenja, od čega najčešće bilj­ne
p r i p ra v ke ,
bio­e­nergiju i homeopatske proi­zvo­de. Ro­di­te­lji navode da
su pri­bje­gavali ovim metodama jer su se nadali da će na taj
način postići bolju regulaciju bolesti.
Od roditelja koji su koristili postupke alternativne medici­
ne, polovica je započela tretman u prvih šest mjeseci na­kon
postavljanja dijagnoze. Informacije o alternativnim me­to­da­
ma najčešće su saznali od prijatelja i iz medija.
Devedeset posto roditelja odustalo je od alternativnog tret­
ma­na jer se nije pokazao korisnim.
Od 32 roditelja koji su koristili alternativne metode, njih
če­tve­ro (12.5 posto) primijetilo je poboljšanje, a jedan po­
gor­ša­nje u regulaciji bolesti. Svi ostali navode da nije bilo
promjena.
Trojici bolesnika sugerirano je da smanje dozu inzulina tije­
kom tretmana, a dvojici je preporučena redukcija u prehrani.
Samo devetero roditelja (28 posto) tretman je smatralo ko­
ris­nim, ali bi 39 posto roditelja, unatoč razočaranju zbog
neučinkovitosti tretmana, pokušalo s nekom drugom me­to­
dom alternativnog liječenja ako bi postojala mogućnost da
pomogne njihovu djetetu.
Ovi rezultati pokazuju da zdravstveni djelatnici trebaju
biti svjesni činjenice da otprilike četvrtina roditelja djece
s dijabetesom uz preporučeni tretman koriste i
alternativne metode liječenja. S obzirom da je to
jedna od očekivanih reakcija tijekom procesa
psihološke prilagodbe na bolest djeteta, s
roditeljima je tijekom edukacije potrebno
otvoreno razgovarati o alternativnim
metodama i naglasiti važnost slijeđenja upu­ta
o terapiji inzulinom.
Daria Talić
P
rošle školske godine projekt Dijabetes i pretilost, os­miš­
ljen u suradnji s partnerskim školama iz Makedonije i
Ru­munj­ske, prijavljen je na natječaj Akademije sred­
njo­eu­ropskih škola (ACES) koji već niz godina raspisuje Inter­
kulturelles Zentrum iz Beča u suradnji s Včelí Dom iz Bra­ti­sla­
ve pod pokroviteljstvom Zaklade Erste. Kako je 2011. godina
proglašena Europskom godinom volontiranja, tema natječaja
bila je Gradimo mostove u društvu – volontirajmo u zajednici!
Od 132 projekta pristigla na natječaj, odabrano je 45 projekata,
među njima i naš, koji će dobiti financijsku potporu.
Dijabetes i pretilost nazivaju se još i epidemijom 21. stoljeća.
Prema analizi Svjetske zdravstvene organizacije, dijabetes
je postao peti uzrok smrti u svijetu. U Hrvatskoj ima oko
300.000 oboljelih od dijabetesa, u Makedoniji 35.000 ko­ris­
nika inzulina, a broj oboljelih od dijabetesa veći je od 35.000.
Rumunjska je na prvom mjestu u Europi po broju pretile dje­
ce i djece oboljele od dijabetesa.
Na temelju dobivenih podataka, zaključili smo da su di­ja­be­tes
i pretilost stvarni problemi za djecu i odlučili provesti me­đu­na­
rod­ni projekt kako bismo putem projektnih aktivnosti osvijes­
ti­li kod djece važnost zdrave prehrane i tjelesnog vjež­ba­nja u
svrhu prevencije mnogih bolesti, među kojima je i di­ja­be­tes.
Projekt Dijabetes i pretilost volonterski je projekt, a u vo­lon­
tiranje će biti uključeni učenici viših razreda, učitelji i roditelji.
Projekt je započeo u rujnu sudjelovanjem predstavnika na­še
ško­le: ravnateljice Jasmine Hamer, učenice Gite Grah i knjiž­ni­
čar­ke Darie Talić na Kick-off meetingu u Sarajevu u organizaciji
ACES-a. Kick-off meeting je međunarodni susret škola čiji su
projekti nagrađeni na ACES-ovom natječaju. U Sarajevu su
za su­dio­nike bila organizirana razna predavanja, radionice,
rad u timovima na
orga­ni­zaciji pro­vo­
đe­nja projekata u
školama kao i su­
sre­ti pred­stav­ni­ka
iz iste zemlje.
U sklopu projekta
Di­ja­be­tes i pretilost
bit će organizirana
pre­da­va­nja, mje­re­
nje šećera u krvi, ra­di­o­ni­ce ku­ha­nja i raz­ni obli­ci tje­les­nog vjež­
ba­nja. Uče­ni­ci će sudjelovati u pripremi sadržaja za web stra­ni­cu
pro­jek­ta, izradi kalendara kao i knjige o dijabetesu i pretilosti.
Projekt uključuje i putovanja za učenike i učitelje u Ma­ke­do­
ni­ju i Rumunjsku u svrhu razmjene ideja i iskustava, a učenici
i učitelji iz tih zemalja posjetit će našu školu.
Projekt završava u ožujku prezentacijom i evaluacijom našeg
projekta na ACES-ovoj Akademiji u Slovačkoj.
Prijavljujući projekt, kao ciljeve smo naveli:
a) podizanje razine svijesti o važnosti pravilne prehrane,
b) podizanje razine svijesti učenika o važnosti
svakodnevnog tjelesnog vježbanja,
c) usvajanje postupaka prevencije dijabetesa,
d) poticanje interesa za dobrovoljni rad, tj. volontiranje,
različite kulture i timski rad.
Vjerujemo da će po završetku rada na projektu biti ostvareni
ciljevi korisni za očuvanje zdravlja djece naše škole, ali i šire,
jer ćemo uložiti dodatni napor da o rezultatima projekta oba­
vijes­ti­mo javnost.
Diabetes
www.diabetes.hr
43
Iz udruga Hsdu-a
Iz udruga Hsdu-a
br. 6/2011
br. 6/2011
Iz udruga
Osnivačka skupština udruge u Vukovaru
Slavko Lacković
oz­bilj­noj realnosti,
osobito za građane
Vukovara.
Hvala im na tome.
Na skupštini je iza­
bra­no ru­ko­vod­stvo
Udru­ge, izvršni i
nad­zor­ni odbor koje
radi na tra­ženju
pro­stora za rad i
osiguravanju mi­ni­
mal­nih fi­nan­cij­skih
sredstava za po­če­
tak rada i na re­gi­stra­ciji Udruge.
Veliku podršku su im dali svi prisutni,
na čemu se zahvalio Zlatko Mo­da­lek,
prof., koji će biti prvi predsjednik Vu­
ko­var­ske dijabetičke udruge. Želimo
im uspješan rad i dobro regulira­ne
šećere.
N
akon obavljenih priprema
za osni­va­nje Vukovarske di­
ja­be­tič­ke udruge, došao je
taj lijep, vedar i sunčan dan - subota
24. rujna, kada smo u 11 sati u Ru­
žič­ki­noj kući održali konferenciju za
me­di­je, a poslije i Osnivačku skup­
šti­nu Vukovarske dijabetičke udruge
uz nazočnost gostiju: gradonačelnika
gosp. Željka Sabe sa zamjenicima, mr.
sc. Sla­vicom Marušić Emedi, liječ­ni­com
Opće bolnice Vukovar, zatim pred­sjed­
ni­kom HSDU-a mr. sc. Davorom Bu­če­
vi­ćem, prof., tajnicom Na­ta­šom Ćuk
Ro­land i koordinatorom regionalnog
ure­da HSDU-a za Slavoniju, Baranju i
Mo­sla­vi­nu, Slavkom Lackovićem, prof.
Ovim aktivnostima prethodio je nastup
dječ­jeg zbora Glaz­bene škole Vukovar
pod ravnanjem Dubravke Lemac, prof.
Na­stup zbora unio je malo vedrine i
ra­spo­lo­že­nja tako po­treb­nog u ovoj
44
VUKOVAR
Diabetes
www.diabetes.hr
U postavljenom šatoru već smo u 9 sa­
ti, u suradnji Novo Nordiskom, počeli
bes­plat­no mje­re­nje šećera u krvi, a
za one osobe kojima je šećer prelazio
10,0 mmol/L mjerili smo i HbA1c. Pro­
jekt mjerenja, koji je stručno odradila
eki­pa Opće bolnice Vukovar na čelu
s mr. sc. Slavicom Marušić Emedi, dr.
med., tekao je ured­no, a oda­ziv je
bio izuzetno do­bar.
Mjerenju se oda­
zva­lo
400-tinjak
oso­ba, a kod njih 28
še­ćer i glikolizirani
he­mo­glo­bin bili su
iznad stan­dardnih
vrijed­nosti. Od 28
osoba s povećanim
vrijed­no­sti­ma še­
će­ra u krvi, njih
sedmero je no­vo­
otkri­venih, što po­ka­zuje da ovakva bri­
ga za dijabetičare i ovakve akcije koje
orga­ni­ziraju Hr­vat­ski savez dijabetičkih
udruga i No­vo Nordisk itekako
imaju smisla jer do­bra edukacija i
preventiva znači pu­no, prvenstveno za
dijabetičara, a i za društvo u cjelini. Do­
bro reguliran šećer čovjeku omogućuje
kvalitetan život, rad­nu sposobnost i
socijalnu sigurnost, a društvu manje
brige i manje troška zbog spriječenih
ili odgo­đenih komplikacija.
400 „izmjerenih“
Ivan Miljan
KRAPINA
U
druga oboljelih od dijabetesa
Kra­pina pod pokroviteljstvom
fir­me Novo Nordisk Zagreb i u
su­rad­nji sa Specijalnom bolnicom za
re­ha­bilitaciju Krapinske toplice i Žu­
pa­nij­skim domom zdravlja Krapina,
orga­ni­zi­ra­la je 15. rujna na platou kod
FINA-e u Krapini mjerenje šećera u krvi,
kao i HbA1c, tj. tromjesečni prosjek še­
ćera u krvi onim osobama koje su to­ga
dana imale povišeni dnevni šećer. Sve
ovo odvijalo se pod šatorom, a struč­
ni liječnici, internist dijabetolog dr.
Sreć­ko Tušek, internistica dr. Šerić te
vms Branka Fučkar, Blaženka Jutriša i
Branka Kiseljak, te liječnica savjetnica
i ma­gistar Rukavina iz Novo Nordiska,
besplatno su savjetovali prisutne o po­
slje­di­ca­ma ove bolesti kao i o načinu
pre­hra­ne i ponašanju dijabetičara.
Mjerenju je toga dana pristupilo više
od 400 osoba i mnogima su pomogli
sa­vje­ti stručnjaka oko povišenog še­će­
ra i daljnjeg ponašanja.
Ovim putem Udruga se zahvaljuje, kako
stručnom timu Novo Nordiska, tako i
dr. Tušeku, dr. Šerić, kao i medicinskim
sestrama i ostalima koji su sudjelovali
u akciji toga dana u Krapini.
„Slatka priča“ o Vesni
Meri Trippar
POREČ
P
ribližava se 14. studenoga, Svjet­
ski dan šećerne bolesti. HSDU
pla­ni­ra uručiti pohvale osobama
ko­je se s dijabetesom bore i žive već
du­gi niz go­dina, 40 i više, kako bi ih
pred­sta­vili kao primjer mogućeg kva­li­
tet­nog života s tom bolešću.
Vesna je aktivistica-volonter, se­kun­
dar­ni edukator i tajnica Podružnice
Po­reč od 2005. Dijabetičar je na in­ten­
zi­vi­ra­noj te­ra­piji inzulinom od 1965.
godine, punih 46 godina i pravi je
primjer kako sa­mo svakodnevna bor­ba
s tom bolešću može omogućiti kva­li­te­
tan život te uži­va­nje u svakom lijepom
trenutku, a i savladavanje prepreka u
lo­šim okol­nos­tim
­ a.
Bolest se u 11-godišnje djevojčice ma­
ni­fes­tir­ a­la osnovnim simptomima:
pre­ko­mjer­no žeđanje, mokrenje i mr­
šav­lje­nje. Uslijedilo je dugo liječenje u
Op­ćoj bolnici Pula, a zatim u emi­nent­
nom Zavodu Vuk Vrhovac u Zagrebu,
gdje se redovito prati tijek komplikacija
i lije­če­nje, već tridesetak godina i to
uspješ­no svake godine.
Zahvaljujući Sveučilišnoj klinici za en­
do­kri­no­lo­giju i bolesti metabolizma
Vuk Vrhovac, Vesna je danas neumorna
pro­mo­to­ri­ca volonterstva, volonterka
hu­ma­ni­tar­ne udruge dijabetičara te
po­nos­na supruga i majka, što je nekada
bi­lo nezamislivo i „nepreporučljivo“ iz
raz­loga koji su vjerojatno bili motiv na­
šoj Vesni da njezin svakodnevni trud
do­ne­se uspjeh i bude primjer svima,
ama baš svima.
Vesnin primjer neumornog i hrabrog
bor­ca, vesele i dobre naravi, uvijek
sprem­ne nesebično pomoći, spo­mi­
nja­la sam u svakom članku za časopis,
a pogotovo u broju 2/2008.
Kuhanje igala, svakodnevne injekcije
inzu­li­na, roditeljska strepnja utopljena
u moru ljubavi, dani su koje Vesna često
zna prepričati, s pogledom upe­re­nim
negdje daleko. Neshvaćanje oko­li­ne,
odrastanje uz svakodnevna odri­ca­nja,
zabrane, sputana živahnost i mla­de­
nač­ke ludosti i onda zabranjene lju­ba­
vi, samo maštanja i slatko sanjarenje.
U srednjoj školi, zbog udaljenosti, sva­
ko­dnev­no je mnogo pješačila i to je bio
spas. Danas je voditelj grupe di­ja­be­
tičara za nordijsko hodanje i tjelesnu
aktiv­nost i kaže da je to spašava i fizički
i duhovno, uz vesela druženja.
Za komplikacije će u šali reći da „ima
sve patije osim Opatije“.
Inače, ne voli se eksponirati, ali zbog
humanitarnih aktivnosti kojih se pri­
hva­til­a, prisiljena sam pozitivno je
istak­nu­ti. Pogotovo to dolazi do izra­
žaja u akcijama za građanstvo, u kojima
svojim primjerom može pokazati i uka­
za­ti i pomoći drugima da se može, ite­
ka­ko se može.
Nitko još nije preživio život, ali do­pri­
nije­ti da ga možemo uživati i sretno
proživjeti svakako je moguće i Vesna
to zna.
Diabetes
www.diabetes.hr
45
Iz udruga Hsdu-a
Iz udruga Hsdu-a
br. 6/2011
br. 6/2011
Slatki rade četvrtkom
U
Matilda Viskić
PLOČE
druga za zaštitu od šećerne bo­
les­ti Slatki Ploče nizom je aktiv­
nos­ti obilježila proteklo raz­dob­
lje. Usprkos ljetnim vrućinama, članovi
Udruge svaki su četvrtak ujutro između
sedam i devet sati kontrolirali šećer i tlak
građanima Ploča i svojim članovima, koji
su iznimno zadovoljni pruženim uslu­ga­
ma, pa ih je svakim danom sve više.
Slatki su organizirali i dva edukativna
pre­da­va­nja na temu Odgoda kroničnih
komplikacija osoba oboljelih od šećerne
bolesti, koja su obavili mr. sp. Sanda Te­
ša­nović i pr. dr. Izet Aganović. U ljetni
kamp Rabac ova pločanska udruga po­
sla­la je dvoje oboljele djece, a članovi
Udruge redovito odlaze na susrete Ko­
ordi­na­cija udruga Dalmacije. Tako su
po­čet­kom mjeseca listopada deset dana
bili u Makarskoj, gdje su dočekani na
naj­ljep­ši mogući način, pa domaćinima
upu­ću­ju riječi zahvale.
Povodom Svjetskoga dana šećerne bo­
les­ti 14. studenoga, HSDU dodjeljuje na­
gra­du istaknutim i zaslužnim članovima
udruga, a Slatki Ploče predlažu du­go­go­
diš­njeg aktivnog člana Stanku Juračić.
Pločanski Slatki naglasili su kako sa svim
udrugama u gradu rado surađuju i uza­
jam­no se pomažu.
Aktiviramo sve otočane
Željka Škrabec
P
ovodom Dana hrvatske ne­za­vis­
nos­ti na Rabu je Udruga di­ja­be­ti­
čara Rab održala svoju prvu akciju
određivanja GUK-a, pregledavši više
od 160 osoba. Zadovoljni odazivom
RAB
na­ših građana, najavljujemo mjerenje
u Opći­ni Lopar na Rabu povodom
Svjet­skog dana dijabetičara.
Preventivnim mjerenjima razine še­će­ra
u krvi želimo aktivirati stanovnike na­
še­ga otoka, pomoći Udruzi koliko je to
moguće te naša iskustva raz­mje­nji­vati s
udrugama u Republici Hrvatskoj i šire.
Zahvaljujemo tvrtkama Roche diagno­
stics i Bauerfeind Rijeka.
Časopis razgrabljen,
predsjedniku aplauz
SREMSKI KARLOVCI
U
Sremskim Karlovcima odvijao
se vrlo zanimljiv program sa­
stav­ljen prije svega od stručnih
pre­da­vanja. Dočekao nas je domaćin
Dra­gan Nešić, a počelo je pozdravsnim
riječima gostiju iz Crne Gore i Hrvatske,
a nastavljen pjesmama i plesom.
Mi smo u Sremske Karlovce ponijeli ne­
ko­liko brojeva časopisa Diabetes - slatki
život i reklamni pano HSDU-a. Svih dvje­
stotinjak primjeraka razgrabljeno je u
samo nekoliko minuta.
HSDU je dobro predstavio predsjednik
46
Diabetes
www.diabetes.hr
Koordinacija dijabetičkih
udruga Dalmacije u Makarskoj
Milivoj Brkušić
P
rvog listopada u Makarskoj je
odr­ža­na jedanaesta po redu Ko­
or­di­na­ci­ja dijabetičkih udruga
Dal­ma­ci­je. Ovaj put u ugodnu društvu
i vre­menu koje nas je zaista poslužilo
uži­va­lo je 145 dijabetičara i ujedno
pred­stav­ni­ci četiriju partnera/pri­ja­
te­lja Makarske dijabetičke udruge
(Abbott, Bauerfeind, Roche i Salvus).
Program druženja zamišljen je i rea­li­
ziran u potpunosti, a sastojao se od:
- dočeka uz kavu, kifle i jabuke,
- pozdrava gradonačelnika Makarske
dr. Marka Ožića Bebeka,
koordinatora Branka Lulića i
Milivoja Brkušića (predsjednika
udruge domaćina)
- obilazak Zvjezdarnice,
Malakološkog muzeja, poluotoka
Sv. Petar s ostacima najstarije
crkvice na području Makarske i
grada, uz posjet crkvi sv. Marka i
Kačićevu trgu uz vodiče,
- ručka u restoranu Grma,
- koordinacija udruga (predstavnici
udruga dogovaraju daljnje djelovanje),
- posjet svetištu Vepric uz pratnju
vodiča (svi osim predstavnika udruga).
Slavko Lacković
Davor Bučević za što je dobio pljesak
cijele dvorane.
Za ručkom i poslije uspostavljeni su kon­
tak­ti sa sudionicima Susreta, a oso­bi­to
sa zamjenicom predsjednika Sa­ve­za di­ja­
betičara Srbije, gospođom Ste­lom Prgo­
me­ljom, i s predsjednicom Beo­grad­ske
udruge dijabetičara Boja­nom Marković.
Na kraju, pozdravi i dobre želje do slje­
dećeg susreta u Hrvatskoj ili opet u Voj­
vodini ili Srbiji.
Uz velik trud i podršku sponzora, uspje­
li smo da to druženje financijski ne
opte­reti sudionike te je cijena po oso­bi
iznosila 0 kn (!).
Osim obilaska i uživanja u šetnji, od
je­dnog do drugog punkta, u suradnji
MAKARSKA
s partnerima, osigurali smo i kontrolu
šećera u krvi, tako da se moglo pratiti
kako tjelesna aktivnost (šetnja) do­pri­
no­si sniženju ŠUK-a pa se, osim pro­vo­
da, moglo nešto naučiti i o svom stanju.
Koordinaciji/druženju prisustvovale
su udru­ge iz Šibenika, Trogira, Spli­ta,
Ma­kar­ske, Ploča i Metkovića te pred­
stav­nik udruga Slavonije, g. Slav­ko Lac­
ko­vić. Predstavnici Zadra i Du­brov­ni­ka
na­ža­lost nisu mogli prisustvovati, ali
na­dam se da će nam se pridružiti u
Tro­giru sljedeće godine.
Na Koordinaciji se raspravljalo kva­li­
tet­no i konstruktivno, a uz obavijesti
ko­ordi­na­tora Branka o planovima i
ra­du Saveza došlo se i do zaključaka i
prijed­lo­ga koji bi se trebali odraditi u
na­red­nom periodu. Jedan od glavnih
za­klju­ča­ka bio je da bismo trebali inzi­
sti­ra­ti na tome da svi dijabetičari, bez
obzi­ra na terapiju, imaju pravo na ma­
kar dvije trakice za kontrolu ŠUK-a
pu­tem aparatića dnevno, a pogotovo
sada u ovo predizborno vrijeme jer
316.000 registriranih dijabetičara ipak
predstavlja preznačajan broj da bi se
za­nemarila kvaliteta regulacije njihove
bolesti, a time i života. Osim toga, za
ras­pravu je i prijedlog da se kongresi
po­no­vo vrate na susrete jer na taj način
(po mišljenju nas Makarana, a čini mi
se da i drugi slično misle) povećala bi
se mogućnost većeg broja sudionika
(di­jabetičara), uz manje troškove, kako
organizacije (koju bi ponovo mogao
preu­zeti Savez, bez vanjskih agencija)
ta­ko i troškova sudionika (manja ka­te­
go­rija hotela i sl.).
Nakon uspješno odrađene koordinacije
i još ljepšeg provoda (barem tako kažu)
naših gostiju i prijatelja, uz dogovor o
daljnjoj suradnji i susretu u Trogiru ra­
stali smo se puni dojmova.
Organizacijom ovog susreta Makar­ska
dijabetička udruga započela je obi­lje­
ža­vanje 12 godina svog postojanja (6.
li­sto­pada 1999.) kao i obilježavanje
Svjet­skog dana šećerne bolesti 14. stu­
de­noga, do kojeg ćemo prirediti još
ne­koliko predavanja, uz sudjelovanje
do­ma­ćih liječnika i medicinskih se­sta­
ra, akcije vađenja ŠUK-a, kao i osvjet­
lja­va­nja značajnih građevina plavom
bojom. Prošle smo godine osvijetlili
crkvu sv. Marka i zgradu MIGROS, a
ove ćemo godine pokušati i još neku.
Diabetes
www.diabetes.hr
47
Civilno društvo
br. 6/2011
Radionica: Dobra praksa u sigurnosti pacijenata, Zagreb, rujan 2011. Exchange
„Neću politiku u
moju ordinaciju“
Lifescanov
Njemačka koalicija za sigurnost pacijenata (GCPS) radi na regulativi i kontroli za postizanje bolje
kvalitete sigurnosti uz niže cijene. Principi rada su transparentnost i povjerenje pacijenata, bez politike!
odjel za podršku
je tu za Vas
Mensura Dražić i Ljiljana Lulić Karapetrić
O
vdje je još jedan dokaz nastojanja da se Hrvatska
i u području zdravstva treba pripremiti za Europu.
U tome nam pomaže Europska komisija koja je
na poziv Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu RH
omogućila da nam ove godine stručnjaci iz nekoliko eu­rop­
skih država koje je angažirao TAIEX (Technical Assistance Infor­
mation Exchange Instrument), objasne i u svojim pre­zen­ta­ci­
jama prikažu na koji je način u njihovim državama zdrav­stve­ni
sustav organiziran da se osigura sigurnost pacijenata.
Ova je radionica u prvom redu bila namijenjena osoblju bol­
ni­ca, ali su uz predstavnike drugih ustanova u zdravstvu su­
dje­lo­vali i predstavnici Koalicije udruga u zdravstvu (KUZ),
Ljiljana Lulić Karapetrić, dr. med, spec. obit. med., pred­sjed­
ni­ca udruge Promjena, članica Izvršnog odbora KUZ-a i dr. sc.
Mensura Dražić, predsjednica KUZ-a.
U ime Agencije, moderatorica je ove radionice bila doc. dr.
sc. Jasna Mesarić, dr. med. predsjednica Društva za kvalitetu
zdravstvene skrbi Hrvatskog liječničkog društva.
Cijeli program radionice i sve prezentacije zainteresirani
mo­gu naći na web stranici TAIEX-a: htt://ec,europa.eu/
enlargement/taiex., a za čitatelje časopisa Diabetes – Slat­ki
život ovdje su samo naglasci iz prezentacija nekih od pre­da­
va­ča iz kojih su vidljiva rješenja u njihovim državama, koja
su usmjerena na unaprjeđenje sustava u interesu pacijenata.
Dr. Gunter Jonitz, Njemačka, Njemačka koa­li­ci­ja za sigurnost
pacijenata (GCPS):
Izgradnja sigurnijeg zdravstvenog sustava: nakon što
je definirala ciljeve i upravljanje Koalicijom, sada radi na
regulativi i kon­tro­li za postizanje bolje kvalitete sigurnosti
uz niže cijene. Prin­ci­pi rada su transparentnost i povjerenje
48
pacijenata, bez politike! GCPS je krovna organizacija u kojoj
su radne grupe otvorene za sve - struku, udruge i pojedince,
a zadatak je i na­gla­sak razvijati kulturu opće populacije da se
educira i bri­ne o sigurnosti, za što je potrebna stalna poduka.
Mr. Wilco Graafmans, Nizozemska/EU Commision – DG
Health and Consumers:
Europske politike i regulacija o sigurnosti pacijenata i kva­
li­te­ti skrbi: Europska komisija provodi akcije koje su združeni
proces za sve zemlje članice i u tom smislu donosi direktive.
Dr. Ian P. Leistikow, Nizozemska, Dutch Healthcare Inspecto­
rate, Ministry of Health:
Osnovni principi sigurnosti pacijenata: Sigurnost pacijena­
ta je putovanje da se omoguće promjene, nije destinacija.
Zdrav­stve­na zaštita nije proizvod, ona proizlazi iz odnosa
liječ­nik/pacijent i zbog toga pacijent mora biti uključen, što
ne umanjuje odgovornost struke.
Dr. Bruce Warner, Engleska, National Patient Safety Agency
(NPSA):
Štetni događaji / medicinska pogreška / sustav izvješta­va­
nja: Agencija u Ujedinjenom Kraljevstvu prikuplja prigovore
od medicinskog osoblja, lokalne zajednice, pacijenata i onih
koji o njima brinu. Imaju oko 100 000 prijava godišnje, ali ne
rješavaju pojedine slučajeve, nego evidentiraju i analiziraju
trendove i pojave.
Mrs. Anna Skat Nielsen, Danska, Center for Hospital Policy,
The Ministry of the Interior and Health:
Osnaživanje za sigurnost pacijenata: U Danskoj postoji
Agencija za prava pacijenata i prigovore, a osno­va­no je
Dansko društvo za sigurnost pacijenata, koje je uz letak o
sigurnosti pacijenata napravilo kampanju u kojoj gra­đa­ni
šalju odgovor na poštanskoj karti.
Besplatna linija
Naš je cilj pružiti Vam
brzu i kvalitetnu uslugu.
Diabetes
www.diabetes.hr
LFSCN_CRO_NAcs_001_16062011
0800-5433
Radnim danom
8-16h
Međunarodna iskustva
Križaljka
br. 6/2011
br. 6/2011
INTERNACIONALNI KAMP DIJABETIČARA U KUŠIĆIMA (SRBIJA)
Druženje koje se
ne može zaboraviti
Nenad Šimunko
U
druženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda
“Pla­vi krug”, organiziralo je prvi Međunarodni tranzicioni
kamp za osobe s tipom 1 dijabetesom, starosti od 18 do
34 godine. Kamp je održan od 6. do 11. rujna u Kušićima kod
Iva­nji­ce, na planini Javor i okupio je 20 mladih ljudi iz Srbije,
Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, BiH, RS i Slovenije.
Cilj kampa bila je edukacija sudionika kako da se suočavaju sa
životnim problemima, a da to ne utječe na kontrolu dijabetesa.
Pokrovitelj kampa bila je farmaceutska kuća Novo Nordisk
Pharma d.o.o. Zahvaljujući kompaniji ADOC Farmacija d.o.o.,
sva­ki sudionik Kampa na poklon je dobio aparat za mjerenje še­
će­ra u krvi i 50 traka, a MSD je darovao USB stick.
Kao hrvatski predstavnik stigao sam sa svojim dragim prijateljima
iz Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Natašom i Tomislavom
u Beograd dva dana prije početka samog kampa gdje nas je ugo­
stila naša draga prijateljica Bojana Marković. Kako mi je to bio
prvi posjet Beogradu, a i samoj Srbiji, morao sam vidjeti čari
Beo­gradskog noćnog života, poput „Silikonske doline“.
Kamp u Kušićima kod Ivanjice, na planini Javor, udaljen je tri sa­ta
vožnje busom od Beograda. Kako su nam se u Beogradu pri­klju­
či­la dva momka iz Makedonije, Martin i Kostadin, zvan Ra­kun,
jedino njih sam dobro upoznao pa smo tako odlučili uzeti tro­kre­
vet­nu sobu i - evo mojih cimera u kampu.
Već prvoga dana naslutio sam da će mi ovaj kamp ostati duboko
u srcu jer kod ispijanja prve kave vidjelo se da svi funkcioniramo
kao jedan. Počeli smo razmjenjivati iskustva, pričati viceve i ze­
zati se. Da sam birao ovakvu ekipu, nikad ih ne bih okupio. Hvala
vam, ljudi, volim vas sve puno.
Kako je Kamp bio zamišljen da nas suoči s problemima na koje
ćemo naići u životu, a da nas to ne spriječi u dobrom reguliranju
naše bolesti, svakog dana kampa imali smo zanimljiva predavanja
koja su bila itekako korisna.
Media trening održala je Vera Knežević, a pokrio je teme: Poruke,
Što je vijest?, O novinarima, Nastupi u tiskanim i elektronskim
me­di­jima. Praktični dio odnosio se na pisanje vijesti, priopćenja
za medije itd.
O efikasnoj organizaciji udruženja zasnovanoj na IDF-ovoj ra­dio­
ni­ci za zemlje centralne i istočne Europe, govorila je Stela Prgo­
me­lja. Sudionici su aktivno sudjelovali u radionici, kako indi­vi­du­
50
Diabetes
www.diabetes.hr
al­no, tako i podijeljeni u radne grupe.
O najnovijim dostignućima u izlječenju tipa 1 šećerne bolesti i
brojanju ugljikohidrata, predavanja je održala doc. dr. Teodora
Be­ljić Živković.
Profesionalni pristup teretani i vježbanju stručno nam je objas­
nio profesionalni trener Dušan Rajić, koji također boluje od di­
ja­be­tesa tipa 1.
Zadnji dan konačno sam upoznao i svoje nove prijatelje iz Slo­ve­ni­je,
Rafaela i Eriku. Rafael se inače bavi trčanjem i također ima velika
po­stignuća, UltraBalaton s više od 100 pretrčanih kilometara.
Naravno, s Rafom je došao i moj veliki prijatelj Ninoslav Raško­
vić, maratonac, također tip 1.
Ti moji dragi prijatelji dokaz su da dijabetes nije prepreka ni u če­
mu, a pogotovo ne u postizanju sportskih ciljeva. Svaki je dan bio
nešto posebno, od korisnih informacija i predavanja do ispi­ja­nja
jutarnje kave na terasi hotela. Nešto što mi ne izlazi iz glave.
Fale mi ti ljudi. Iako sam s njima proveo samo nekoliko dana,
u tako kratkom vremenu svi smo postali prijatelji za cijeli život.
Četvrti dan posjetili smo rezervat Uvac, najveće stanište surog
orla u Europi, a posebno zanimljiv bio je posjet Ledenoj pećini,
kamo nisam ni znao da idemo pa sam se upravo tako i obukao.
Ne da sam cvilio kao curica, nego još gore od toga. Ha-ha!
Bilo je predivno, ali taj dan neće biti zapamćen samo kao divan
pro­vod, već kao „povijesni dan“ jer je prvi puta zabilježeno da
Crno­go­rac trči i pliva! Za mene neponovljiva zafrkancija.
Kako je bilo pregršt sportskih događanja, morao sam i ja nešto
smis­liti. Predzadnji dan uspio sam, uz podršku Rafaela i Nina, na­
go­voriti ostale da potrčimo svi zajedno osam kilometara.
Bilo je to jako dobro pa se ovim putem zahvaljujem svima što su
podržali moju ideju.
Šećeri su bili izvanredni, mjerili su se prije trčanja, za vrijeme i
na­kon trčanja i sve je završilo oduševljenjem, a najviše mojim.
Bilo je sigurno i onih koji su me „proklinjali“, ali sigurno su do
sad već zaboravili.
Zadnji dan bio je dan druženja, bez obveza, dan za prijateljstvo
i uživanje. Jedno predivno iskustvo, predivni dani provedeni s
pre­krasnim ljudima.
Hvala svima!
A najviše hvala Plavome krugu što nam je sve to omogućio.
Nagrađeni iz broja 5/2011: Vladimir Pšeničnik, Beli Manastir; Božena Hudulin, Korčula;
Miljenko Barbić, Križevci; Maksimilijan Višković, Zadar; Domagoj Kovačić, Zagreb
Diabetes
www.diabetes.hr
51
Izdanje: 04-02-11-2010.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
4 572 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content