close

Enter

Log in using OpenID

GLAVNI DIO SATA

embedDownload
GLAVNI DIO SATA
U NASTAVI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG
ODGOJA
Ako uzmemo da čas obično traje 45
minuta najvažniji dio vremenske i
sadržajne strukture je u fazi koju
nazivamo glavni dio sata i na koju
pada 55-60% vremena. To ne znači
da se druge faze sata zanemaruju i da
dobiju značenje nevažnih faza,nego
da se, istina manje raspoloživo
vrijeme sadržajno maximalno
kvalitetno iskoristi.
Glavni dio sata u suštini ima sadržaj
godišnjeg plan rada, odnosno
definiran je nastavnim temama
7
Odbojka
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Gornje odbijanje lopte u mjestu –prstima
Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu
Odbijanje lopte sa valjanjem
Donji školski servis
Kombinacija gornje. donje odbijanje u
kretanju
Kombinacija donje, gornje odbijanje u
kretanju
Provjeravanje usvojenosti motoričkog znanja
Provjeravanje usvojenosti motoričkog znanja
iz ciklusa odbojka
Provjeravanje usvojenosti motoričkog znanja
iz ciklusa odbojka
4
4
2
3
4
4
1
1
1
Košarka
8
52
53
54
55
56
57
58
59
60
9
61
62
63
64
65
66
Košarkaško vodjenje lopte u mjestu
Dodavanje lopte u košarci u mjestu –u visini
grudi, o tlo, iznad glave
Dodavanje lopte u košarci u kretanju
Tehnika šut skoka iz mjesta
Kombinacija vođenja i dodavanja u košarci
Kombinacija dodavanja vođenja i šut skoka u
košarci
Košarkaški poligon 1
Košarkaški poligon 2
Provjeravanje usvojenosti motoričkog znanja
u košarci
Snimanje stanja tjelesnog razvoja i
motoričkih sposobnosti
3
3
Baterija
Baterija
Baterija
Baterija
Baterija
Baterija
2
2
2
2
1
1
eurofit
eurofit
eurofit
eurofit
eurofit
eurofit
testova
testova
testova
testova
testova
testova
3
2
3
3
1
1
1
„
Nastavna tema ili jedinica je dio nastavne građe
koja se obrađuje u toku jednog nastavnog sata. Iz
tih razloga realizacija glavnog dijela sata
uključuje, primjenu širokog spektra nastavnih
metoda i organizacije nastavne aktivnosti, ovisno
od sadržaja srednjeg-mezo i malog- mikro
ciklusa,godišnjeg programa nastave, kao i tipa
nastavnog sata(formiranje i usavršavanje
raznovrsnih općih i posebnih kretnih sposobnosti,
razvoj temeljnih i usavršavanje specijalnih
tjelesnih sposobnosti,usavršavanje tehničko
taktičkog zadatka)
„
Glavni dio sata u bilo kojoj
vremenskoj ili sadržajnoj strukturi
logički se integrira sa ostalim
dijelovima sata, bez obzira što se u
redosljedu nalazi na trećoj poziciji
strukturnog redosljeda. U
specifičnom satu tipa sportskog
treninga može se staviti u prvu
polovinu nastavnog sata.
Sredstva glavnog dijela sata
„
Sadržaj glavnog dijela sata čine
odabrane kineziološke aktivnosti i
djelatnosti predviđene prethodno
sačinjenim modelom u okviru
godišnjeg programa, koji uvjetuje
nastavne teme iz određenih ciklusa.
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ IV RAZRED
PREGLED GODIŠNJE STRUKTURE PROGRAMSKIH SADRŽAJA
Broj
nastavnih Opis sadržaja
cjelina
1.
Upoznavanje sa godišnjim programom rada
2.
Inicijalno stanje: tjelesni razvoj, motoričke
sposobnosti
3.
Rad na poboljšanju općeg zdravstvenog stanja i
razvoju motoričkih sposobnosti
4.
Atletika
5.
Sportska gimnastika
6.
Ritmičko-sportska, korektivna gimnastika
7.
Odbojka
8.
Košarka
9.
Snimanje stanja tjelesnog razvoja, sposobnosti i
usvojenosti motoričkog znanja
10.
Rad u homogeniziranim skupinama
Ukupno sati
Broj
nastavnih
sati
1
6
8
9
9
9
9
9
6
4
70
„
Ovdje treba naglasiti da u izboru ovih
tema ne treba biti isključiv. Naime,
ove teme trebaju biti realizovane
kroz adekvatne zadatke i raznovrsne
kombinacije. Svakako da kreativnost
dolazi do izražaja u zahtijevima koji
se nameću kada su ove teme u
pitanju.
primjer:
Ako radimo temu:
" prirodni oblik kretanja puzanje", nedopustivo je
da to radimo svo vrijeme
glavnog dijela sata. Sat
moramo tako kreirati da
se tema obradi kroz opći
tip sata, koristeći
raznovrsna nastavna
sredstva, oblicima rada
tipa: poligona, stanica,
staze.
Mogućnosti su ovdje velike, jer i
kod drugih prirodnih oblika kretanja,
imamo raznovrsne kombinacije,
kreativnost nastavnika dolazi do
izražaja, intezifikacija sata je visoka,
djeca su motivirana, jer je sat
dinamičan.
„
Najzapaženija karakteristika glavnog
dijela sata je naglašena usmjerenost
kinezioloških aktivnosti, kroz pravilan
izbor teme, koje se sistemom
kombiniranja u potpunosti približavaju
prethodno definiranim općim i posebnim
ciljevima nastave tjelesnog odgoja. Kako
imamo opće, a i posebne ciljeve, to nas
opredjeljuje za, specifičnost, organiziranja
ove faze nastavnog sata.
III - GLAVNI DIO SATA
CILJ
CILJ
Pomoćutjelesnih
tjelesnihvježbi
vježbipropisanih
propisanihprogramom
programom
Pomoću
stvaramonajpovoljnije
najpovoljnijeuvjete
uvjeteza
zaostvarenje
ostvarenje
stvaramo
postavljenihzadataka
zadataka
postavljenih
AD
DA
AC
C II
ZZ A
ANTROPOLOŠKI
•Stimulisati rast i razvoj,
•Podsticati razmjernost mišićnog i
potkožnog masnog tkiva,
•Pravilno držanje tijela,
•Poticati i usmjeravati razvoj bazičnih
motoričkih sposobnosti:
brzine, snage, koordinacije, fleksibilnosti,
•Povećanje funkija
kardiovaskularnog i respiratornog
sistema ...
ODGOJNI
OBRAZOVNI
Usvajanje i usavršavanje različitih
motoričkih znanja, te poboljšanje
motoričkih dostignuća, naročito
onih koja imaju utilitarno
obilježje.
•Razvijanje pozitivnih osobina volje,
•Razvijanje moralnih osobina učenika,
•Razvijanje i usavršavanje radnih navika,
•Razvijanje pozitivnog odnosa prema
kolektivu,
•Razvijanje osjećaja za međusobno
pomaganje,
•Razvijanje samostalnosti ...
Najvažnije polazište u vrednovanju
sata tjelesnog odgoja je uspješnost
organizacije glavnog dijela sata.
Globalni program i plan nije
univerzalan, jer uvjeti u kojima se
nastava treba realizirati nisu isti.
„
Nastavnik mora imati " univerzalno"
znanje da bi u uvjetima u kojima on radi
napravio izbor nastavnih tema koje će
omogućavati ispunjenje ciljeva nastave.
Izbor sadržaja, operatora, sredstava,
metoda, raznovrsnost izbora oblika
organizacije, dozvoljavaju nastavniku da
iskaže svoje metodičke kvalitete i
pedagoški stav.
Organiziranje ovog dijela sata je
veoma kompleksno i traži temeljitu
pripremu nastavnika, koji primarno
uzima u obzir mnogobrojne činioce.
O pripremanju nastavnika za sat,
detaljnije i opširnije, ćemo obraditi,
jer to iziskuje posebnu pažnju.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
707 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content