Αίτηση Εγγραφής - Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού

Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος
Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΦΩΤΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση με κεφαλαία γράμματα.
Όπου υπάρχει αστερίσκος, ο χώρος θα συμπληρωθεί από την Ένωση.
Αριθμός Μητρώου:

Ημ/νία Εγγραφής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
Επώνυμο: ________________________________________________________________________________ ___
Όνομα: ___________________________________ Όνομα Πατρός: _____________________________________
Τόπος Γεννήσεως: ___________________ Ημ/νία Γεν: Ημ.
Υπηκ.: ________________
_____ Α.Δ.Τ.: _____________
Επάγγελμα: ________________________
Μην.
Έτος
__ Ημερ. εκδόσεως: _____________
_
___
__
_
_
Οδός: __________________________________________ Αριθμός: _________ Τ.Κ.: _________________
Νομός:____________________Δήμος/Κοινότητα_______________________Συνοικία: ________________
Τηλέφωνα: 1)_________________________ 2)_________________________ 3)_____________________
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): __________________________
______Fax:_________________________
Αρ. Δελτίου Εθελοντή : ___________ ______ _____ ____ _ Π.Δ.Π.Υ.: _____________________________________
Ημερ/νία απόκτησεως ιδιότητος: __________________________Ημερ/νια εκδόσεως: ________________________
Υπηρεσία Π.Σ.: _____________
Βαθμός:____________________
ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Τα κάτωθι πεδία είναι μεν προαιρετικά, ωστόσο χρήσιμα για την Ένωση, με σκοπό την σωστή αξιοποίηση των μελών της
σε εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και λοιπές δράσεις.)
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
____________________________________________________________________________
Σχολή: _________________________________________________________________________________
Τμήμα: ________________ ________________________________________________________________
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ίδρυμα: _______________________________________________________________________________
Σχολή - Τμήμα: _________________________________________________________________________
Ειδικότητα: ____________________________________________________________________________
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Γλώσσα
1 ________________________________________
Επίπεδο Επικοινωνίας
________________________________________
2 ________________________________________
________________________________________
3 ________________________________________
________________________________________
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Περιγραφή Αντικειμένου
Φορέας Οργάνωσης
1
____________________
___ _
2
_________________________
3
______________________
4
_______________________
5
______________
6
_____________
7
__________
_
_____
_________
__
_______________________
__________
___
________________________
__________
___
____________________ ___
__________
___
__________________ _____
__________
_________________
____
__________
__________________
___
__________
________________
_____
__________
_______
_________
Χρονολογία
____
_________
Αποδέχομαι τις αρχές της Ένωσης, όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό της,
καταβάλλω το χρηματικό ποσό της εφ’ άπαξ εγγραφής (10₠) και της ετήσιας συνδρομής
(20₠) στον τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε.Ε.Π.Σ. (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο-Eurobank
με ΙΒΑΝ: GR82 0260 6300 0000 3020 0698 961) και παρακαλώ να γίνω δεκτός ως μέλος.
Υπογραφή Μέλους:……………………………………………………………………………………….Ημ/νία:…....…./......…../…...…..
 Εγκρίνεται η εγγραφή, ως μέλος της Π.Ε.Ε.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θεωρήθηκε την ……..../…..…../……….
(υπογραφές-σφραγίδα)