Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής

Blog: http://syndesmosilios.blogspot.gr Site: http://www.syndesmosilios.gr Facebook: https://www.facebook.com/SyndesmosElios E‐mail: [email protected]
Λ. Αλεξάνδρας 197 & Πανόρμου, 11522 Τηλ. 210‐6453806 Fax 210‐6453802 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Πριν από την εκτύπωση συμπληρώστε τα γκρί πεδία της αίτησης και στείλτε ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο στο email ή το φάξ του Συνδέσμου Ελεύθερος Επαγγελματίας (προσωπ. επιχείρηση) Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Έτος γέννησης ή Εταιρεία Επωνυμία Εταιρείας Ειδικότητα Διακριτικός Τίτλος Εταιρείας Έτος ίδρυσης Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου Επικοινωνίας Έδρα Φορολογικά στοιχεία Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ. ΑΦΜ ΔΟΥ Στοιχεία επικοινωνίας Σταθερό Email Κινητό Fax Προς την Διοικούσα Επιτροπή Με την παρούσα σας υποβάλλω το αίτημα μου για εγγραφή στα Μητρώα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μελετητών – Εγκαταστατών Οικιακών & Κτιριακών Φωτοβολταϊκών, δηλώνοντας ότι αποδέχομαι τους όρους εγγραφής και το Καταστατικό του Συνδέσμου. ________________________________ Ημερομηνία ________________________________ Υπογραφή ________________________________ Σφραγίδα Όροι εγγραφής: Η εγγραφή μέλους προϋποθέτει: 1. Την ενασχόληση του μέλους με την μελέτη και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε Κτιριακές εγκαταστάσεις ως κύρια Επαγγελματική δραστηριότητα. 2. Την καταβολή τέλους εγγραφής από 10€ και ετήσιας συνδρομής 25€ για την κάλυψη εξόδων σύστασης και λειτουργίας του Συνδέσμου. Η κατάθεση του τέλους εγγραφής επικυρώνει την ιδιότητα του μέλους. Σημείωση: Μπορείτε να αποστείλετε την αίτηση στο e‐mail ή στο φαξ του Συνδέσμου. Συμπληρώστε τα γραμμοσκιασμένα. Τραπεζικός λογαριασμός για κατάθεση συνδρομών Τράπεζα: Αρ. Λογ.: IBAN: SWIFT: \
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6558‐110421‐985 GR8701715580006558110421985 PIRBGGAAXXX Προσοχή: Με κάθε κατάθεση παρακαλούμε να αναγράφετε το Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία της Εταιρείας για την ταυτοποίηση της συναλλαγής και την έκδοση της σχετικής απόδειξης.