ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Libero: Δώρα αγάπης»
1. Γενικά
Η εταιρεία «SCA HYGIENE PRODUCTS AE» (εφεξής η «Διοργανώτρια»)
διοργανώνει μέσω διαδικτύου (internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια υπό τον
τίτλο «Libero: Δώρα αγάπης» (στο εξής το «Πρόγραμμα»). Η Διοργανώτρια έχει
δημιουργήσει
επίσημη
σελίδα
στο
internet
για
αυτό
το
σκοπό
(http://www.loveeverymoment.gr).
Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα εφόσον επισκεφθεί
τη σελίδα της Διοργανώτριας πηγαίνοντας στην παραπάνω διεύθυνση και
επιλέγοντας τα «Δώρα αγάπης». Χορηγός του Προγράμματος είναι η ίδια η
Διοργανώτρια η οποία, θα παρέχει τα δώρα του Προγράμματος στους νικητές.
2. Συμμετέχοντες
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω
των 18 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα
αποκλεισμού από το Πρόγραμμα οποιουδήποτε συμμετέχοντος δεν πληρεί την
παραπάνω προϋπόθεση. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο
του Προγράμματος για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα
και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για
κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.
Η συμμετοχή ωστόσο στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση
των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων, η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών
στοιχείων και η αποστολή τους στην ειδική φόρμα από τον κάθε συμμετέχοντα. Ο
κάθε συμμετέχων ενεργεί με πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχει η συναίνεσή
του στους παρόντες όρους.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, (β) οι
εργαζόμενοι στις εταιρείες ATCOM και Mindworks με τις οποίες συνεργάζεται η
Διοργανώτρια για τον άνω διαγωνισμό, (γ) οι συγγενείς α’ βαθμού των ως άνω
προσώπων, (δ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη συμπλήρωση της φόρμας
συμμετοχής, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας και
(ε) τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Διευκρινίζεται πως ως συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το
χρονικό διάστημα από 1/4/2014 και ώρα 16:00:00 (εφεξής η «Έναρξη του
Διαγωνισμού»), έως
30/4/2014 και ώρα 23:59:59 (εφεξής η «Λήξη του
Διαγωνισμού»).
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια
διεξαγωγής του εν λόγω Προγράμματος, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η
τροποποίηση θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην επίσημη σελίδα της
Διοργανώτριας στο Facebook. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Προγράμματος που
έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης
του Προγράμματος, βάσει του οποίου ορίζεται η έναρξη του Διαγωνισμού, η Λήξη του
Διαγωνισμού καθώς και ο χρόνος ενεργούς αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς
λήψης της συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του
Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη
Διοργανώτρια. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν
αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να
ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Προγράμματος, είτε παράδοση των
σύμφωνα με τους παρόντες όρους μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω
αποζημίωση.
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Η Διοργανώτρια καλεί τους χρήστες στην επίσημη σελίδα της στο διαδίκτυο
προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη
σελίδα (http://www.loveeverymoment.gr). Στη συνέχεια μπαίνοντας στη φόρμα
συμμετοχής του διαγωνισμού, αποδέχονται τους παρόντες όρους συμμετοχής. Στη
συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν το email τους και το ονοματεπώνυμο τους.
Σημειώνεται δε πως η υποβολή της φόρμας συμμετοχής, άμεσα συνεπάγεται και
ολοκλήρωση της συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Κάθε χρήστης δικαιούται μόνο μία
συμμετοχή στην τελική κλήρωση.
Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση,
την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών
διευκολύνσεων προς τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.
Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους
όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές
προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι
κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.
6. Δώρα με ηλεκτρονική κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
Το δώρο του Διαγωνισμού (εφεξής το «Δώρο») που θα κερδίσουν οι 50 νικητές που
θα προκύψουν ύστερα από κλήρωση στο τέλος του προγράμματος (δηλαδή
30/4/2014), είναι:
Πακέτα πάνες Libero της επιλογής τους για ένα μήνα (jumbo pack αξίας:20€).
Σημειώνεται πως οι νικητές θα ειδοποιηθούν για όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες
από την Διοργανώτρια και θα πρέπει να δώσουν όλα τα στοιχεία τους μέσα 15
εργάσιμες ημέρες από την ανακοινωση του νικητή. Διαφορετικά, το έκαστο δώρο
περνάει σε επιλαχών και ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου.
Συνολικά θα αναδειχθούν 50 νικητές. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που
υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του ανωτέρω διαγωνισμού. Κάθε χρήστης
μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
Με το πέρας του Διαγωνισμού και εντός δέκα (10) ημερών από αυτόν θα επιχειρείται
– από υπαλλήλους της Διοργανώτριας εταιρείας– επικοινωνία με τους νικητές μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχουν συμπληρώσει στη φόρμα
συμμετοχής, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων.
Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους
(ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της
ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των παρακάτω επάθλων.
Επισημαίνεται ότι μόνη υπεύθυνη για την παροχή των δώρων είναι η Διοργανώτρια.
Για την παράδοση των Δώρων του κάθε νικήτή θα ενημερώνεται ο νικητής από τη
Διοργανώτρια εταιρείας.
Ο Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα μπορεί να λάβει μόνο ένα δώρο. H κάθε
συμμετοχή θα ελέγχεται από την εταιρεία ATCOM με βάση το mail του, το
ονοματεπώνυμο του, τον υπολογιστή/browser του (με βάση cookies) και την IP του.
Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται από άλλα δώρα
και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
της Διοργανώτριας, απαγορεύεται η διάθεσή τους προς τρίτους. Στην περίπτωση
που ο Νικητής δεν παραλάβει το Δώρο του εντός ενός μήνα (1) από τη Λήξη του
Διαγωνισμού, παρά τις προσπάθειες της Διοργανώτριας, στερείται του δικαιώματός
του να το αποκτήσει ή να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.
Η αποστολή των Δώρων στους Νικητές θα γίνεται μετά από επιβεβαίωση των
στοιχείων τους από αυτούς, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Αν δεν καταστεί δυνατή η
επιβεβαίωση
των
στοιχείων
του
Νικητή
για
οποιονδήποτε
λόγο
(συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) εντός μηνός από τη
Λήξη του Προγράμματος, παρά τις σχετικές προσπάθειες της Διοργανώτριας, τότε η
Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντί του. Αν ο Νικητής δεν
βρεθεί ή τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει/δηλώσει στην online φόρμα συμμετοχής
είναι ανακριβή ή αρνηθεί το δώρο του, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε
υποχρέωση απέναντί του.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS,
καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα
της, τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες
δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση.
Διευκρινίζεται ότι η καταxύρωση οποιουδήποτε Δώρου σε συμμετέχοντα τελεί
επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης της
αστυνομικής του ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του, σε αντίθετη δε
περίπτωση, η τελευταία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δώρου. Προς
αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και
νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον
εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ
οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην
Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει
οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα
ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν
αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται , (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν
παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του
συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα
της Διοργανώτριας στο Facebook από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη
του Διαγωνισμού.
7. Ευθύνη
Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο
είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού
Τόπου. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις
ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα
εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε το Πρόγραμμα, ολικά ή μερικά
ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της
διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του
Προγράμματος ή μετά την Λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε
καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και
έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση
ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Προγράμματος. Επίσης η
Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε
νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη
σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα
Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια φέρει την αποκλειστική ευθύνη
λήψης οιασδήποτε απαιτούμενης συναίνεσης και άδειας από το Facebook
προκειμένου για την πραγματοποίηση του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια δεν
ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να
προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά
με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Προγράμματος.
8. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα
σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και
Χορηγού.
9. Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.
10. Προσωπικά Δεδομένα
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συμφωνούν όπως τα ονόματα τους, οι
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους δίδονται στην Διοργανώτρια Εταιρεία
κατά τη διάρκεια του –Προγράμματος- καταχωρούνται σε ιδιωτική βάση δεδομένων
της Διοργανώτριας Εταιρείας για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής
ενέργειας. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο
περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε
συμμετέχων στο διαγωνισμό επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων
από τη βάση δεδομένων της Διοργανώτριας, μπορεί να επικοινωνήσει στη Γραμμή
καταναλωτών 800 800 18 18 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
αφού εγγραφεί στο www.liberoclub.gr – Δευτέρα με Παρασκευή σε ώρες γραφείου.
11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να
τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του
Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτύου, με ημερομηνία ισχύος
της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το
Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
13. Ρητή δήλωση – Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων
Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία
επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους
χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και
ανεπιφύλακτα ότι:
(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Το ίδιο και τα στοιχεία
κατοικίας προκειμένου να τους αποσταλεί το δώρο.
(β) είναι άνω των 18 ετών
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο
από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην
οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο,
email)
(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας
οποιουδήποτε τρίτου
(ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους
στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την
εξυπηρέτηση του Προγράμματος.
(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη Διοργανώτρια για την
προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η
Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος.
(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση
κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής
αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης
οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική
αξίωση κατά της Διοργανώτριας.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην
συμβολαιογράφο Αθηνών Λάβδα Αθανασία – Λήδα, οδός Ζ. Πηγής αρ12-14, Αθήνα,
τηλ. 210-3817752, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές
αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη
Συμβολαιογράφο.