close

Enter

Log in using OpenID

"σαμοτελ αε" ανωνυμος ξενοδοχειακη τουριστικη κιν/κη

embedDownload
"ΣΑΜΟΤΕΛ ΑΕ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝ/ΚΗ ΝΑΥΤΙΛ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38242/04/Β/97/65
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις.
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
17.992,37
17.991,37
1,00
17.992,37
17.991,37
1,00
270.000,00
1.639.798,86
77.455,22
476.255,98
66.900,04
2.548.402,47
0,00
474.676,22
33.949,09
474.705,47
66.899,04
1.068.221,19
270.000,00
1.165.122,64
43.506,13
1.550,51
1,00
1.480.181,28
270.000,00
1.639.798,86
77.455,22
474.710,47
66.900,04
2.546.856,96
0,00
392.686,28
33.949,09
474.705,47
66.899,04
986.231,25
270.000,00
1.247.112,58
43.506,13
5,00
1,00
1.560.625,71
1. Εξοδα ιδρυσ. & πρώτης εγκ/σεως.
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Οικόπεδα
2. Κτίρια
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Μηχανήματα
ΙΙ.Τακτικό αποθεματικό
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
Αποθεματικά ειδικών διατάξεων
Υπολοιπο ζημιών εις νέο
Σύνολο ιδιών κεφαλαίων
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
180.036,00
10.766,84
180.036,00
10.766,84
139.634,17
-102.263,18
228.173,83
139.634,17
-124.456,53
205.980,48
98.105,56
384.508,63
-290.787,56
-605.989,65
4.361.566,10
73.749,93
410.229,47
-319.719,95
-508.965,90
4.004.345,08
3.947.403,08
3.659.638,63
4.175.576,91
3.865.619,11
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις
152.868,52
1.633.049,80
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
152.868,52
1.713.494,23
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
α) Λογ.διαχ.προκ. & πιστώσεων
β) Δημόσιο-Χρεώστες
20,00
1.635.741,79
1.635.761,79
1.635.761,79
20,00
1.563.221,79
1.563.241,79
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.563.241,79
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
IV.Διαθέσιμα
513935,15
31,25
513966,40
α) Ταμείο
β) Τράπεζα λογαρ.οψεως
513.966,40
196052,92
31,25
196084,17
196.084,17
Ε.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
392.798,92
392.798,92
4.175.576,91
3.865.619,11
α) Διαφορές φορολ.ελέγχου
α)Ελληνικό δημόσιο
β)Ασφαλιστικοί οργανισμοί
γ)Πιστωτές
δ)Προμηθευτές-Προκαταβολές
ε)Δάνεια
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1.1.13-31.12.13)
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων/αποσβέσεις
Μεικτά αποτελέσματα(ζημιά) εκμεταλεύσεως
Μειίον:Αποσβέσεις μη ενσ/νες στο λειτ.κόστος
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως(κέρδη-ζημιές)
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
857.543,24
-753.359,95
104.183,29
-81989,94
22.193,35
814.538,99
-801.014,16
13.524,83
-89614,78
-76.089,95
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως(κέρδη-ζημιές)
Ζημιές προηγ.χρήσεων
Ζημιές εις νεο
ΒΟΥΛΑ 31/03/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ023634
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΟΡΣΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 051677
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ Α.ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 573
Α.Δ.Τ. ΚΑ 544856
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
22.193,35
-124.456,58
-102.263,23
-76.089,95
-48.366,58
-124.456,53
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content