ΕΚΦ.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό ,αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη..
1.
2.
3.
4.
5.
Το ινωδογόνο αποτελεί πρωτεΐνη που ανήκει στις αζωτούχες οργανικές ενώσεις του πλάσματος, ενώ
το γαλακτικό οξύ ανήκει στα ανόργανα συστατικά.
Η ανισοκυττάρωση αποτελεί μορφολογική αλλοίωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων ως προς το
μέγεθος και απαντά σε βαριές αναιμίες.
Η λευκοπενία χαρακτηρίζεται από μείωση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων σε τιμές
μικρότερες των 4.000 mm3 και παρατηρείται -μεταξύ άλλων- σε παθήσεις του θυρεοειδούς και
κάποια λοιμώδη νοσήματα.
Η κύρια αιμοσφαιρίνη κατά την ενδομήτριο ζωή είναι η HbF και αποτελεί το 0-2% της
αιμοσφαιρίνης του εμβρύου.
Η ομάδα ΑΒ χαρακτηρίζεται ως παγκόσμιος δότης καθώς σε αυτή μπορεί να μεταγγισθεί αίμα τόσο
από την ίδια ομάδα, όσο και από τις ομάδες Α, Β και Ο.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
Α2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Ι και δίπλα ένα από τα
γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ της στήλης ΙΙ, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη
στήλη Β θα περισσέψει.
ΣΤΗΛΗ Ι
ΣΤΗΛΗ ΙΙ
1.
αλλεργική αντίδραση
Α.
διαταραχές καρδιακής λειτουργίας
2.
υπερφόρτωση κυκλοφορικού
Β.
κνησμός και άσθμα
3.
πυρετική αντίδραση
Γ.
οφείλεται στη συμβατότητα ομάδων αίματος
4.
χαμηλή θερμοκρασία μεταγγιζόμενου
αίματος
Δ.
εξαιτίας μικροβίων στη φιάλη
5.
αιμολυτική αντίδραση
Ε.
εμφανίζεται στο πρώτο ημίωρο
Ζ.
αφορά καρδιοπαθείς
6.
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις λειτουργίες του αίματος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3,5
Β2. Να ορίσετε την έννοια του αιματοκρίτη. Ποιές είναι οι φυσιολογικές τιμές του και σε ποιες
περιπτώσεις παρατηρείται αύξηση του;
ΜΟΝΑΔΕΣ 5,5
Β3. Τι γνωρίζετε για τις αιμοσφαιρινοπάθειες που αφορούν διαταραχές στο ρυθμό σύνθεσης της
αιμοσφαιρίνης;
ΜΟΝΑΔΕΣ 8
Β4. Ποιά είναι η μορφολογία των βασεόφιλων πολυμορφοπύρηνων, ποιό το ποσοστό τους στο
περιφερικό αίμα και σε ποιές περιπτώσεις παρουσιάζεται βασεοφιλία;
ΜΟΝΑΔΕΣ 8
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Μετά από ανάλυση σε δείγμα αίματος, κατά τον προσδιορισμό του λευκοκυτταρικού τύπου βρέθηκε
ότι το ποσοστό των λεμφοκυττάρων είναι 61%. Αφού ορίσετε τον λευκοκυτταρικό τύπο, να εξηγήσετε
πώς χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και τι υποδηλώνει αυτό, αν το δείγμα αίματος
προέρχεται από:
α) άτομο 3 ετών
β) άτομο 45 ετών
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
Γ2. Ποια είναι η προέλευση και ο χρόνος ζωής των αιμοπεταλίων και σε ποιες περιπτώσεις κατά τη
μετάγγιση αίματος χορηγούνται αιμοπετάλια;
ΜΟΝΑΔΕΣ 8
Γ3. Να εξηγήσετε πότε συμβαίνει απαγόρευση της αιμοδοσίας σχετική με την ηπατίτιδα Β και C. Πώς
εξασφαλίζεται ότι δεν θα γίνει μετάγγιση μολυσμένου αίματος με τις συγκεκριμένες ασθένειες μετά την
αιμοδοσία;
ΜΟΝΑΔΕΣ 7
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Στο τμήμα συμβατότητας του νοσοκομείου έφτασε ειδοποίηση ότι εισήχθη ασθενής με οξεία
αιμορραγία. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθεί σε ενήλικους ασθενείς οξεία αιμορραγία;.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
Δ2. Δεδομένου ότι έχει το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί επείγουσα κατάσταση, σε ποιες ενέργειες
θα πρέπει να προβεί το τμήμα συμβατότητας και με ποιο σκοπό θα γίνει αυτό;
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Δ3. Η μετάγγιση έγινε με αίμα που λήφθηκε από την τράπεζα αίματος. Τι αναγράφεται σε κάθε μονάδα
αίματος στην τράπεζα και ποιες είναι οι συνθήκες συντήρησης του;
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να
συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την
ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μην
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας
παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά
την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι
που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και ΜΟΝΟ για πίνακες,
διαγράμματα κλπ..
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:30
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ