October 2014 - the Holy Trinity Greek Orthodox Community of

THUNDER BAY
BULLETIN
HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH
ΕΛΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
651 Beverly Street, Thunder Bay, ON, P7B 6N2 Telephone/Fax: (807) 344-9522
www.gothunderbay.org [email protected]
October 2014
Volume 10 Issue 9
OCTOBER 26: ST. DEMETRIOS THE GREAT MARTYR
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
1
THUNDER BAY BULLETIN – Published monthly.
Editor(s): Rev. Fr. Nikolaos Tambakis
PARISH PRIEST:
Rev. Fr. Nikolaos Tambakis; 106 Essex Court, Thunder Bay, Ontario, P7A 7N6
# (807) 472-1341 cellular; # (807) 344-9522 office
Church email: [email protected]; Fr. Nikolaos’ email: [email protected]
Website: www.gothunderbay.org
Office hours: by appointment
HELLENIC COMMUNITY
PRESIDENT:
VICE PRESIDENT:
SECRETARY:
TREASURER:
CONSTANTINE TSEKOURAS
NICK KOUKOS
TBA
JIM PAZIANOS
#(807) 577-6192 HOME; #(807) 355-6025 MOBILE
#(807) 767-8545 HOME
BOARD MEMBERS:
LOUIS PORT, PETER PANTOULIAS, GEORGE COMMINOS, TIMOLEON KAROUTAS, TED FRISKY, ACHILLES STATHOPOULOS.
# (807) 344-9522 OFFICE
RELIGIOUS AND LEGAL AUTHORITIES
HIS EMINENCE METROPOLITAN SOTIRIOS - GREEK ORTHODOX METROPOLIS IF TORONTO (CANADA), 1 PATRIARCH BARTHOLOMEW WAY (86 OVERLEA
BOULEVARD) ,TORONTO, ONTARIO M4H 1C6; TELEPHONE: (416) 429-5757; FAX: (416) 429-4588; EMAIL: [email protected];
WEBSITE: WWW.GOMETROPOLIS.ORG.
EMBASSY OF GREECE - 80 MACLAREN STREET; OTTAWA, ONTARIO K2P 0K6; TELEPHONE: (613) 238-6271;FAX: (613) 238-5676; WEBSITE:
WWW.GREEKEMBASSY.CA.
CONSULATE GENERAL OF GREECE - 365 BLOOR STREET E, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO M4W 3L4; TELEPHONE (416) 515-0133; FAX: (416) 5150209; WEBSITE: WWW.GRCONSULATE.COM.
GREEK TOURIST OFFICE (TORONTO) - 1300 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO M5R 3K8; TELEPHONE: (416) 968-2220; FAX: (416) 968-6533; EMAIL:
[email protected]
2014 – 2015 PARISH COUNCIL (L TO R): GEORGE COMMINOS, ACHILLES STATHOPOULOS, TIMOLEON KAROUTAS,
TED FRISKY, CONSTANTINE TSEKOURAS, PETER PANTOULIAS, JIM PAZIANOS, NICK KOUKOS, LOUIS PORT
WITH FR. NIKOLAOS TAMBAKIS.
always.
2
Holy Trinity Greek Orthodox Church
presents:
SOUVLAKI
DINNER
(Souvlaki, Tzatziki, Mediterranean Rice, Greek Salad and Pita)
FALL 2014 DATES:
Thursday, September 18
Thursday, October 2
Thursday, October 16
Thursday, October 30
Thursday, November 13
Thursday, November 27
4:00pm – 6:30pm
Take Out/Pickup only
Holy Trinity Greek Orthodox Church,
651 Beverly Street (at Balmoral)
Email us at [email protected] to be on our mailing list!
Facebook – Join our group – “The Great Souvlaki Dinner Takeout”
Website: www.gothunderbay.com
3
OCTOBER 26: ST. DEMETRIOS THE GREAT MARTYR
Saint
Demetrios
was
a
Thessalonian, a most pious son of pious
and noble parents, and a teacher of the
Faith of Christ. When Maximian first
came to Thessalonica in 290, he raised the
Saint to the rank of Duke of Thessaly. But
when it was discovered that the Saint was
a Christian, he was arrested and kept
bound in a bathhouse. While the games
were under way in the city, Maximian was
a spectator there. A certain friend of his, a
barbarian who was a notable wrestler,
Lyaeus by name, waxing haughty because
of the height and strength of his body, boasted in the stadium and challenged the citizens to a
contest with him. All that fought with him were defeated. Seeing this, a certain youth named
Nestor, acquaintance of Demetrios', came to the Saint in the bathhouse and asked his blessing
to fight Lyaeus single-handed. Receiving this blessing and sealing himself with the sign of the
precious Cross, he presented himself in the stadium, and said, "O God of Demetrios, help me!"
and straightway he engaged Lyaeus in combat and smote him with a mortal blow to the heart,
leaving the former boaster lifeless upon the earth. Maximian was sorely grieved over this, and
when he learned who was the cause of this defeat, he commanded straightway and Demetrios
was pierced with lances while he was yet in the bathhouse, As for Nestor, Maximian
commanded that he be slain with his own sword.
http://www.goarch.org/en/chapel/saints.asp?contentid=257
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο δε Άγιος Δημήτριος ήταν Θεσσαλονικεύς την πατρίδα, ευσεβών γονέων γυιός
ευσεβέστατος, και διδάσκαλος της πίστεως του Χριστού. Έτσι, όταν ήλθε ο Μαξιμιανός στη
Θεσσαλονίκη, το 290, πρόσταξε να τον συλλάβουν και τον έρριξε στην φυλακή. Ενώ
διεξάγονταν αθλητικοί αγώνες στην πόλι, ο μεν Μαξιμιανός καθόταν και τους
παρακολουθούσε. Ένας δε βάρβαρος φίλος του και ξάκουστος παλαιστής, ονομαζόμενος
Λυαίος, καυχόμενος για το ανάστημά του και για τη σωματική του δύναμι, εκόμπαζε στο
στάδιο, προκαλώντας τους πολίτες να διαγωνισθούν μαζί του και καταβάλλοντας όσους
έρχονταν στα χέρια μ’αυτόν. Αυτά βλέποντας ένας νεαρός, ομομαζόμενος Νέστωρ, γνώριμος
του Αγίου Δημητρίου, έρχεται σ’αυτόν, στη φύλακη, ζητώντας της προσευχές του για τη
μονομαχία. Πήρε την ευλογία του Αγίου, που τον σφράγησε με το σημείον του Σταυρού,
παρουσιάζεται στο στάδιο και, λέγοντας: «Θεέ του Δημητρίου, βοήθα με!», πιάνεται στα χέρια
με το Λυαίο και κτυπώντας τον καίρια πάνω στην καρδιά, αφήνει άψυχο στη γη τον πριν
μεγάλαυχο. Ο δε Μαξιμιανός λυπήθηκε πολύ γι’αυτό, ρώτησε πως συνέβηκαν τα πράγματα
και πρόσταξε αμέσως, τον μεν Δημήτριο να τρυπήσουν με λογχισμούς στη φύλακη που
βρισκόταν, τον δε Νέστορα να του πάρουν το ξίφος και να τον θανατώσουν με αυτό.
4
Greece, the birthplace of democracy,
said OXI (NO) to fascism and defended its
birthright, despite overwhelming and unfavorable
odds.
On this particular day we give honor to the
many men and woman who stood up to the fascist
Mussolini, and this was no small thing to do. First
of all, Mussolini had 44 million people, and
Greece had 7 million. Italy had ten times the
firepower of Greece in its army navy and air force,
which had total air superiority, since Greece had
only a small defensive force. The demands from
Mussolini were sent to Prime Minister Metaxa. He
gave Greece three hours to reply to his demands
to surrender, and for the Italian troops to occupy
Greece and raise the Italian Flag on top of the
Parthenon. But Mussolini never even waited for
Metaxas' reply. He had five heavily armed
divisions of Italian soldiers moving from
controlled Albania over the border into Greece.
In the early hours of Oct 28th Metaxa gave
his reply loud and clear: OXI (NO). The "OXI"
cry has become a Hellenic battle cry that blooms
defiantly every 28th of October. This cry of
"OXI" is repeated by every Hellenic Community
around the world, numbering more than ten
million Greeks. Though the Italians out numbered
the Greek soldiers by more than two to one, the
Greeks astonished the Italian generals with their
courage, their tenacity, and their limited artillery
precision. The Greek forces had six mortars for
each division against the invaders' sixty. Within four weeks of the invasion those Greeks drove the Italian army
back into Albania and kept on going, continuing the pursuit until they were 60 kilometers into Albania which
is known as Northern Epirus. By this time Mussolini had replaced his commanding generals several times and
finally assumed command himself. He tried to rouse his troops to victory with speeches of the great legacy of
the Romans, but the Greeks kept on pursuing and there was great concern that the Greeks would cross the
Adriatic Sea and invade Italy.
United States periodicals such as the Time and Life magazines carried cover stories about the Greeks
and the history they were making in Europe. The Greeks and Greek-Americans in this country were respected
and admired at school and work, because of these historic events.
No free country around the world believed that Greece would survive the attack. As a small country
Greece faithfully and courageously met her obligations to her allies with heroism and self-sacrifice. Greece
suffered much more than other countries that were on the victorious Allied side. Greece lost the highest
percentage of her population, about 12%, which means about one million people. That is why the world leaders
of that time recognized the contribution of the Greeks. Mr. Churchill of England said "Today we shall say that
the Greeks fight like heroes, but from now on we shall say that heroes fight like Greeks."
All those
who believe in freedom and democracy give honor to the heroes who died on October 28, 1940 which is 63
years ago. Let us all say a big OXI to wars, to terrorism and to hate, and a big "yes" to freedom,
democracy and love. This is history, my friends. http://www.helleniccomserve.com/oxidaystathacopoulos.html
5
CAMP METAMORPHOSIS
2014 WINNIPEG
6
CAMP
MET
2014
WINNIPEG
7
SCHEDULE OF DIVINE SERVICES - OCTOBER 2014
SUNDAY
5
+2ND SUNDAY OF LUKE. STS. CHARITINI, EVDOKIMOS, MAMELCHTHE.
ORTHROS 9:15AM, DIVINE LITURGY 10:30AM.
SUNDAY
12
+HOLY FATHERS OF THE 7TH ECUMENICAL SYNOD.
ORTHROS 9:15AM, DIVINE LITURGY 10:30AM.
SUNDAY
19
+3RD SUNDAY OF LUKE. STS. JOEL, OUAROS, CLEOPATRA.
ORTHROS 9:15AM, DIVINE LITURGY 10:30AM.
SUNDAY
26
+7TH SUNDAY OF LUKE.
ST. DEMETRIOS THE MYRRH-BEARER.
ORTHROS 9:15AM, DIVINE LITURGY AND DOXOLOGY 10:30AM.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
ΚΥΡΙΑΚΗ
5
+ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ. ΑΓ. ΧΑΡΙΤΙΝΗΣ, ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ, ΜΑΜΕΛΧΘΗΣ.
ΟΡΘΡΟΣ 9:15ΠΜ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10:30ΠΜ.
ΚΥΡΙΑΚΗ
12
+ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ’ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ.
ΟΡΘΡΟΣ 9:15ΠΜ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10:30ΠΜ.
ΚΥΡΙΑΚΗ
19
ΟΡΘΡΟΣ 9:00ΠΜ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10:30ΠΜ.
`
ΚΥΡΙΑΚΗ
+ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΛΟΥΚΑ. ΑΓ. ΙΩΗΛ, ΟΥΑΡΟΥ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ.
26
+ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ.
+ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ.
`
ΟΡΘΡΟΣ 9:00ΠΜ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 10:30ΠΜ.
8
OUR MEMBERS – So far only 89 people have submitted their membership dues for 2014. We ask and
encourage everyone to so as soon as possible. Each member is indispensable for the well-being and
functioning of our parish. We thank all who have taken the time to submit their membership dues already
as of September 27, 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Mr. G. Aspropotamitis
Mr. Nick Balina
Mr. Charlie Biniaris
Mr. Bill Biniaris
Mrs. Dimitra Biniaris
Mrs. Katerina Biniaris
Mr. George Biniaris
Mrs. Toni Biniaris
Mr. Tony Biniaris
Mrs. Irene Biniaris
Mrs. Athena Blieske
Mr. George Comminos
Mr. Bill Comminos
Mrs. Tarja Comminos
Miss Jenny Comminos
Miss Katina Comminos
Mrs. Nitsa Comminos
Mr. Peter Comminos
Mrs. Bayba Frattolin
Mr. Peter Giardetti
Mrs. Tara Giardetti
Mrs. Jenny Hartviksen
Mr. Sotirios Hatzis
Mrs. Theodora Hatzis
Mr. Bill Hatzis
Mrs. Stella Hatzis
Ms. Penny Kahramanos
Mr. Andy Karanasos
Mrs. Lori Karanasos
Mr. Gus Kelos
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Mrs. Athanasia Kelos
Mr. Nick Koukos
Mrs. Joyce Koukos
Mr. Ray Leino
Mrs. Virginia Leino
Mr. Chris Lent
Mrs. Joanne Lent
Mr. Jack Lotsios
Mrs. Effie Lotsios
Mrs. Helen Machairas
Mrs. Dolores Maki
Mr. Tom Marinis
Mr. Tom Mellas
Mrs. Smaragde Mellas
Ms. Georgina Mellas
Mrs. Maria Mellas
Mrs. Tina Mellas
Ms. Bess Melville
Mr. Tax Milionis
Mr. Ahileas Mitsopoulos
Mr. Peter Mitsopoulos
Mrs. Athina Morakis
Mrs. Maria Morakis
Mrs. Angie Palo
Mrs. Nikki Pantoulias
Mr. John Pavlou
Mrs. Maria Pavlou
Mr. Tom Pazianos
Mrs. Leila Pazianos
Mr. Jim Pazianos
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Mrs. Virginia Pazianos
Mr. Louis Port
Mrs. Dimitra Port
Mrs. Lola Saites
Mr. Peter Saites
Mr. Steven Scollie
Mr. Kosmas Sitko
Mr. Artie Soulias
Mr. Kelly Soulias
Mrs. Euphrosine Sourtzis
Mr. Spyro Sourtzis
Mr. Marinos Spourdalakis
Mrs. Nora Spourdalakis
Mr. Jimmy Stathopoulos
Ms. Tina Stathopoulos
Mr. Constantin Todosia
Mrs. Manuela Todosia
Mr. Constantine Tsekouras
Mrs. Jane Tsekouras
Mr. Ahileas Tsekouras
Mr. Paul Tsekouras
Mrs. Sylvia Tsekouras
Mr. Harry Tsekouras
Mrs. Lily Tsekouras
Ms. Elaine Tsekouras
Mr. John Tsekouras
Mr. Taki Vlotaros
Mr. Ryan Witiluk
Mrs. Christine Witiluk
A REMINDER OF FINANCIAL OBLIGATIONS OF MEMBERS:
ANNUAL MEMBERSHIP DUES: A MEMBER IN GOOD STANDING HAS IN THE PAST 3 YEARS, PAID THEIR MEMBERSHIP DUES FOR 2
CONSECUTIVE YEARS.
- ADULT MEMBERS: $ 300
- ASSOCIATE MEMBERS: $150
- STUDENTS: $100
SACRAMENT-RELATED FEES - FOR MEMBERS IN GOOD STANDING; NOTE THAT THESE ARE FEES RELATED TO THE OPENING OF THE
CHURCH.
- BAPTISM: $150
- WEDDING: $250
- FUNERALS: NO FEE.
HALL RENTAL
- MEMBERS: $150
- NON-MEMBERS: $400
9
YOUR AD HERE
SUPPORT OUR COMMUNITY
Bess and Sheila want you to come join the fun at Bingo!
ΤΒΑ
ALL BINGOS ARE AT THE C.L.E. LOCATION at 5:45 PM
10
YOUR AD HERE
SUPPORT OUR COMMUNITY
11
12