Αξιολόγηση καρκινικών δεικτών

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ : ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ
CEA
ΦΥΣ.
ΤΙΜΕΣ
3-5
μg/ml
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
CA Γαστρεντερικου ,
Μαστού, Πνεύμονα
CA 125
< 35 U/
ml
CA ωοθηκών ,
ενδομητρίου
CA 153
< 30 U/
ml
CA ωοθηκών ,
μαστού, πνευμόνων
ΔΙΑΓΝΩ ΣΤΑΔΙΟ
ΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗ
ΝΟΣΟΥ
+
+
+
++
++
++
ΠΑΡΑΚ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΥΘ ΕΥΑΙΣΘΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ
ΗΣΗ
ΙΑΣ (%)
ΑΣ (%)
+++
+++
+++
42-96
40-86
88-97
ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ( μη CA )
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
10-90
κάπνισμα, αλκοολισμός,
φλαγμονώδεις παθήσεις,
Ηπατολογικές και πνευμονικές
διαταραχές, πολύποδες εντέρου,
παγκρεατίτιδα
86-99
κύηση,
ενδομητρίωση,δυσμηνόρροια,
παγκρεατίτιδα κίρρωση,
ηπατοχολικές φλεγμονές,
ερεθισμός και φλεγμονή του
περιτοναίου, καλοήθη νοσήματα
γαστρεντερικού - μαστού
30-90
καλοήθεις παθήσεις μαστούωοθηκών,πνευμόνων,
σαρκοείδωση, ηπατοχολικές
παθήσεις , κύηση, λύκος
+
++
+++
33-89
82-95
παγκρεατίτιδες (25%), κυστική
ίνωση, ηπατίτιδες, χολόσταση,
φλεγμονώδεις παθήσεις των
πνευμόνων,ηπατοχολικές ,
ελικοβακτηρίδιο, Νόσος Crohn,
ρευματική νόσος, λιθοτριψία
CA στομάχου,
εντέρων
++
++
+++
40-78
80-95
Φλεγμονώδεις νόσοι πνευμόνων,
ηπατοχολικές νόσοι, οξεία
παγκρεατίτιδα
CA στομάχου,
ωοθηκών
+
++
+++
9-72
20-85
φλαγμονώδεις παθήσεις του
γαστρεντερικού
60-99
Ηπατίτιδες, κίρρωση, κύηση,
αποβολή, προβλήματα εμβρύου,
αιμοχρωμάτωση, νόσος Crohn,
Κυστική ίνωση, δυσπεπτικές και
ηπατοχολικές παθήσεις
CA 199
< 37 U/
CA ωοθηκών ,
ml
εντέρων, παγκρέατος
CA 50
< 25 U/
ml
CA 724
< 6.0
ng/ml
AFP
< 10
ng/ml
CA Hπατοκυτταρικό ,
CA όρχεων
MCA
< 11U/
ml
CA
μαστού,ωοθηκών,
γαστρεντερικού
+
++
+++
20-80
84-90
κύηση,αυτοάνοσα
νοσήματα,καλοήθεις νόσοι του
μαστού, ήπατος, παθήσεις
ηπατοχολικές ενδομητρίωση.
NSE
< 16
ng/ml
Μελάνωμα,
υπερνέφρωμα,
νευροβλάστωμα,
όγκοι ΚΝΣ
+
++
+++
40-80
40-80
νόσοι του πνεύμονα, σηπτική
καταπληξία, τραύματα κεφαλής
+++
+
+++
60-90
TPA /
TPS
< 55
U /ml
CA μαστού,τραχήλου
μήτρας,
γαστρεντερικού,
ουροδόχου
+
+
+++
50-75
55-80
Φλεγμονώδεις παθήσεις
πνευμόνων, ήπατος,
ουροποιητικού, κύηση,
βρογχοσκόπηση, καλοήθεις
νόσοι γεννητικού
91-97
προστατίτιδες, υπερτροφία
προστάτου, δακτυλική εξέτασηβιοψία προστάτου,
καθετηριασμός ουροδόχου
κύστεως
καλοήθεις
γυναικολογικές,πνευμονικές και
δερματικές παθήσεις, νεφρική
ανεπαρκεια, κύηση, μόλυνση
δείγματος από σίελο ή ιδρώτα
< 4.0
ng/ml
CA προστάτου
SCC
< 2.5
ng/ml
CA τραχήλου,
οισοφάγου,
πνευμόνων, βρόγχων
+
++
++
25-65
55-75
HCG
< 2.0
IU/ml
Τροφοβλαστικοί
όγκοι
+
++
++
40-75
38-80
CYFRA
-21
< 3.3
ng/ml
Αδενοκαρκίνωμα, μη
μικροκυτταρικός CA
πνεύμονος
PSA
Φερριτί
νη
< 300
μg/ml
CA ήπατος,
πνευμόνων, μαστών,
αίματος
+++
+
+
++
++
++
+++
+++
++
35-90
30-65
5-56
40-75
Ηπατίτιδες, νεφρική
ανεπάρκεια,φλαγμονώδεις
παθήσεις
πνευμόνων,παγκρεατίτιδα
76-97
αναιμία εκτός σιδηροπενικής,
ηπατίτιδα, υπερθυρεοειδισμός,
χρόνια φλεγμονή, ρευματοειδής
αρθρίτιδα, χρόνια νεφρική νόσος,
λοίμωξη του ανώτερου
αναπλευστικού με πυρετό,
χρήση αλκοόλ, αντισυλληπτικών