close

Enter

Log in using OpenID

( 1/1/2012-31/12/2012) ABC MARINE SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ

embedDownload
ABC MARINE SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1/1/2012-31/12/2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ 2012
ΧΡΗΣΗ 2011
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗ 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14.
1.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.
11.031,88 €
11.031,29 €
0,59 €
11.031,88 €
11.031,29 €
0,59 € 40.06.
2.487,01 €
2.486,82 €
0,19 €
2.487,01 €
2.486,82 €
0,19 €
13.518,89 €
13.518,11 €
0,78 €
13.518,89 €
13.518,11 €
0,78 €
II.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
16.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΗΣΗ 2011
ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
42.02
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
50.000,00 €
50.000,00 €
1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ
30.046,29 €
11.713,29 €
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
80.046,29 €
61.713,29 €
2.667,08 €
2.905,08 €
848,46 €
676,78 €
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
18.
1.ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.000,00 €
1.000,00 € Ι.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
30.01
1.ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,00 €
97,39 €
33.03
1.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ
25.572,28 €
16.591,88 €
33.13
1.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2.933,28 €
2.248,95 €
50.00
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
54.00.
1.ΦΠΑ
317,46 €
317,46 €
18.655,25 €
17.242,54 €
2.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
3.ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
4.ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.ΤΑΜΕΙΟ
53.342,53 €
38.03.
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΥΡΩ
19.387,74 €
38.05.
3.ΚΑΤΑΘΕΣΙΕΣ ΟΨΕΩΣ $ & ΓΙΕΝ
208,81 €
ΣΟΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0,00 €
5.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
6.685,66 €
27.500,00 €
7.614,67 €
11.206,80 €
0,00 €
0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
20.226,00 €
42.288,66 €
ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡ. ΠΡΟΣ ΔΙΑΝ
21.145,84 €
18.333,00 €
121.418,13 €
122.334,95 €
21.145,84 €
18.333,00 €
68.814,82 €
15.912,32 €
72.939,08 €
108,81 €
121.417,35 €
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣ.ΕΙΣ ΝΕΟ (ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ)
0,00 €
2.410,13 €
6.ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
7.ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
38.00
0,00 €
84.835,95 €
122.334,17 €
0,00 €
0,00 €
121.418,13 €
122.334,95 €
0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31/12/2012 (01/01/2012-31/12/2012)
31/12/2012 (1/1/2012-31/12/2012)
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδος) χρήσεως
1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,00 €
0,00 €
2.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
113.456,06 €
137.954,91 €
0,00 €
1,82 €
3.ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ)
4.ΕΚΤΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
107,55 €
113.563,61 €
185,91 €
μειον ζημιά προηγούμενης χρήσεως
Κερδος εις νέο
1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
3.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4.ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
5.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
6.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
7.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
64.419,45 €
310,00 €
1.510,73 €
10.762,35 €
10.064,16 €
3.666,60 €
2.941,38 €
20.737,96 €
39.220,07 €
0,00 €
191,80 €
1.048,03 €
1.382,05 €
0,00 €
80,00 €
ΚΑΙ
8.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63.ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
55.892,83 €
310,00 €
10.762,35 €
3.666,60 €
20.737,96 €
1.048,03 €
66.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
0,00 €
81.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
0,00 €
92.417,77 €
ΠΙΣΤΩΣΗ
81.00.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
92.417,77 €
18.333,00 €
138.142,64 € ΧΡΕΩΣΗ
61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
55.892,83 €
0,00 €
21.145,84 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/2012
60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
0,00 €
73.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
119.809,64 € 76.ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
107,55 €
113.456,06 €
-
€
113.563,61 €
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
1.ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
21.145,84 €
18.333,00 € ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ574199
21.145,84 €
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content