close

Enter

Log in using OpenID

ConferenceProgrammeFINAL.2014.pdf

embedDownload
-1-
Conference Committees
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (‘Πολύδρομο’, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ)
Μαρία Βισκαδουράκη, Σοφία Γαβριηλίδου, Ερατώ Γαζάνη, Αναστασία Γκαϊνταρτζή,
Σταύρος Καμαρούδης, Εύη Κομπιάδου, Kατερίνα Κομπιάδου, Aντώνης Λενακάκης,
Εύη Μάρκου, Εύη Μπαλαμπέκου, Χρυσάνθη Παναγιωτίδου, Mαρία Παπαδοπούλου,
Σάσα Παπατζιάμου, Ιωάννα Πισκιουλή, Χάρης Στανιμεράκης, Ελπινίκη Τσιάμου, Ρούλα
Τσοκαλίδου
Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου
Γιώργος Ανδρουλάκης, Σοφία Γαβριηλίδου, Christine Helot, Βασιλεία Καζούλλη, Σταύρος
Καμαρούδης, Αγγελική Κοιλιάρη, Αργύρης Κυρίδης, Αντώνης Λενακάκης, Vicky Macleroy,
Σούλα Μητακίδου, Σμαράγδα Παπαδοπούλου, Μαρίτα Παπαρούση, Ελένη Σκούρτου,
Κωστής Τσιούμης, Σταυρούλα Τσιπλάκου, Μένη Τσιτουρίδου, Ρούλα Τσοκαλίδου, Άσπα
Χατζηδάκη, Σωφρόνης Χατζησαββίδης, Andrea Young
Επικοινωνία/Communication
[email protected]
[email protected] Ιστοσελίδες/Sites
www.nured.auth.gr
www.frell.nured.auth.gr
www.polydromo.gr
www.stavrodromiglwsswn.auth.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2014
FRIDAY 30 MAY 2014
09:00 – 10:00 Εγγραφές – ΧαιρετισμοίRegistration
Μένη Τσιτουρίδου, Κοσμητόρισσα Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ., Μαριάννα Τζεκάκη,
Πρόεδρος ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ., Ρούλα Τσοκαλίδου, Αναπ.Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ. &
επιστ. υπεύθυνη ‘Πολύδρομο’
Promoting intergenerational communication
through reading picturebooks
Sofia Gavriilidis
10:00 – 12:00 Συνεδρία A Session
Συντονισμός/Chair: Roula Tsokalidou
Multilingual Children’s Literature: From
Translation to Translanguaging, Developing
new approaches to multiliteracy
Christine Hélot
14:30 – 17:00 Διάλειμμα για γεύμα/Lunch
Break
The creation of identity texts by Roma
students
E. Skourtou, V. Kourtis-Kazoullis & X. Lambrou
17:00-21:00 Parallel ECML Workshop for
educators members of ‘Polydromo’ Group
Παράλληλο Εργαστήρι ECML για εκπαιδευτικούς μέλη της ομάδας ‘Πολύδρομο’
Beyond language borders to translanguaging: (ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι-POLY.ST.EK.I)
challenging social and educational ‘norms’
Presentation of the ECML project
Roula Tsokalidou
‘Collaborative Community Approach to
Migrant Education’ and an interactive
Greek as a marker of identity in Melbourne, approach towards the production of
Australia
multimodal, multilingual educational
Maria Avgoulas & Rebecca Fanany
practices
Negotiating the place of Turkish as an MFL in
17:00 – 18:30 Συνεδρία Γ/ Session C
Greek-Cypriot secondary education
(10ος όροφος Πύργου/10th floor of Tower)
C. Charalambous, P. Charalambous & Ben
Συντονισμός/Chair: Αγγελική Κοιλιάρη
Rampton
Γλωσσική Εκμάθηση και Διδασκαλία σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα: Πώς θα ενσωματώσουμε τη γλωσσική απόκλιση και
12:30 – 14:30 Συνεδρία B Session
γλωσσική ποικιλία στην τάξη
Συντονισμός/Chair: Aspa Chatzidaki
Preparing future teachers for dealing with Μαρίνα Τζακώστα
classroom diversity
Απόψεις εκπαιδευτικών για την Δι/ΠολυAspa Chatzidaki
γλωσσία και Διαγλωσσικότητα ως (διδακτική) πράξη: Συγκριτική έρευνα στην Ελλάδα
Aspects of work in bilingual specific
και στη Γερμανία
conditions
Σοφία Αναστασιάδου & Αργυρώ ΠαναγιωValentina Çela & Musa Kraja
τοπούλου
-312:00 – 12:30 Διάλειμμα/Coffee Break
Ζητήματα γλωσσικής πολιτικής και ιδεολο- Διδακτική της Αγγλικής Γλώσσας στα ΙΕΚ:
από την εκπαιδευτική πολιτική στη διδακτιγίας για την ελληνική γλώσσα
κή πράξη
Μαρία Παρασκευά
Συμεών Νικολιδάκης & Καλλιόπη Τσάνταλη
Αξιοποιώντας το ιστορικό περιεχόμενο των
εθνικών επετείων ως γνωστικό αντικείμενο 19:00 – 21:00 Ε’ Παράλληλη Συνεδρία/
για τη γλωσσική διδασκαλία σε μεικτές τά- Parallel Session E
ξεις: μία διδακτική προσέγγιση για τη διδα- (Ισόγειο Πύργου/Groundfloor of Tower)
σκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης Συντονισμός/Chair: Σοφία Γαβριηλίδου
με βάση το περιεχόμενο
Θεοδώρα Αγάπογλου & Μαριάνα Καπετα- Ο ρόλος της λογοτεχνίας στη διδασκαλία
νίδου
της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης
Γλώσσας
Σχολικές συμπράξεις υπέρ της ανάδειξης Στέλλα Νεστοράτου
της πολυγλωσσίας και των μειονοτικών
γλωσσών
Δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής
Χαρά Λιάκου
ως ξένης γλώσσας
Ε. Γεωργαντζή, Ε. Ραυτοπούλου & Λ. Βάσκα18:30 – 19:00 Διάλειμμα /Coffee Break
Παϊδούση
19:00 – 21:00 Δ’ Συνεδρία/Session D
Η Κριτική Παιδαγωγική στην Εκμάθηση και
(10ος όροφος Πύργου/10th floor of Tower) Διδασκαλία των Ξένων γλωσσών: Μια μελέΣυντονισμός/Chair: Αναστασία Γκαϊνταρτζή τη για την εφαρμογή της Μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow στην εκμάθηση
Η διαπολιτισμική ενσυνείδηση στην εκπαί- και διδασκαλία της αγγλικής ως Γ2
δευση. Μια εμπειρική διερεύνηση στην Ελεωνόρα Πασσαλίδου & Χρυσούλα ΤοσουΚύπρο
νίδου
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη & Βαρβάρα Αβραμίδου
Γλωσσική Οικολογία στην Πολυπολιτισμική
Τάξη των Ξένων Γλωσσών
‘Γιατί επιλέγουμε τη δίγλωσση εκπαίδευση’: Ευαγγελία Βωβού
ερευνώντας ένα πρόγραμμα ελληνο-γερμανικής εκπαίδευσης μέσα από τα μάτια των Το φύλο και ο σεξισμός στη γλώσσα
μαθητών του
Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου & Χρυσούλα
Σοφία Καρατζά & Παναγιώτα Χαραλάμπους Ζιώγα
Οι κοινωνιογλωσσικοί και οι εκπαιδευτικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τη διγλωσσία
στο Ν. Ροδόπης: συγκριτική μελέτη ανάμεσα στις δίγλωσσες ομάδες μειονοτικών και
παλιννοστούντων από την Ε.Σ.Σ.Δ
Χρύσα Χαλκοπούλου
Η ιστορία της γαλλικής γλώσσας και του
γαλλικού πολιτισμού μέσα από τα τραγούδια και τη μουσική τους
Χαρούλα Χατζημιχαήλ
-4-
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΙΟΥ 2014
SATURDAY 31 MAY 2014
09:30 – 12:00 Συνεδρία A Session
Συντονισμός/Chair: Δήμητρα Κογκίδου
Γιατί ακούγεται προκλητικό ή υπερβολικό
«η κοσμητόρισσα ή βουλεύτρια» και όχι «η
μαγείρισσα ή χορεύτρια»; - Λαμβάνει υπόψη του το εκπαιδευτικό μας σύστημα την
αναγκαιότητα της μη σεξιστικής γλώσσας;
Δήμητρα Κογκίδου
Econolang: A Greek-French research project
on the impact of financial crisis on languages.
G. Androulakis, R. Kitsiou & Z. Liveranou
A study on primary school children learning
English as an L3 in Greece; A profile of the
more successful L3 learners and the most
influential factors towards their making
Fotini Anastassiou & Georgia Andreou
Αλληλεπιδράσεις δασκάλων και παιδιών
μεταναστών στη σχολική τάξη
Traslanguaging in the teaching of a foreign
Δήμητρα Προβελεγγίου & Σούλα Μητακίδου language: The creation of a children’s
multilingual dictionary
Εκπαιδευτική πολιτική για τις ξένες γλώσ- Anastasia Gkaintartzi
σες σε περίοδο οικονομικής κρίσης: Από τη
συναρθρωτική πολιτική πρακτική στην επι- Narration of stories from different
λεκτική θέσμιση
countries and continents
Ευαγγελία Καλεράντε
Aφήγηση παραμυθιών από
διαφορετικές χώρες και ηπείρους
Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύ- Action Art/Εικαστική Δράση
τερης γλώσσας σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας: ζητήματα γλωσσικής πολιτικής
και εφαρμογής
14:30 -17:00 Διάλειμμα για γεύμα/Lunch
Ά. Κοκκινίδου, Θ. Αλεξίου & Θ. Ρουσου- Break
λιώτη
17:00 – 18:30 Συνεδρία Γ/ Session C
Υδρογλωσσολογία: ένα σχέδιο εργασίας για (10ος όροφος Πύργου/10th floor of Tower)
την πολυγλωσσική αφύπνιση στη Στ’ τάξη Συντονισμός/Chair: Κωστής Τσιούμης
του Δημοτικού Σχολείου
Σ. Καμαρούδης, Μ. Ζωγράφος & Θ. Μαλέ- Γλωσσική Πολιτική: To διακύβευμα της ποτσκος
λυγλωσσίας στην Εκπαίδευση
Αγγελική Κοιλιάρη
12:00 – 12:30 Διάλειμμα/Coffee Break
Προφορική ιστορία στους Λόφους της Φλώ12:30 – 14:30 Συνεδρία B Session
ρινας και γλωσσικές πρακτικές
Ι. Βαμβακίδου, Α. Κυρίδης, Α. Σολάχη & Α.
Συντονισμός/Chair: Christine Helot
Collaborative Community Approach to Τσιγλόπουλος
Migrant Education: a project that explores
new ways to enhance young migrants’ Τα δημόσια μνημεία στη Φλώρινα: Στρατηeducation by developing stronger links γικές διδασκαλίας σε αλλόγλωσσους μαθηbetween schools, the home and local partners τές προσχολικής ηλικίας
Ι. Βαμβακίδου, Γ. Ψωμαδάκης, Μ. Μηλώση
Vicky Macleroy & Andrea Young
& Α. Κατσάκη
-5-
Γλωσσική πολιτική και πολυπολιτισμικότητα
στο Μεσοπόλεμο: Η διαχείριση της διαφορετικότητας στα σχολικά αναγνωστικά της εποχής
Χρήστος Γεωργίου
Συνάντηση πολιτισμού και αξιών στα Μαθηματικά της Γ΄ Δημοτικού
Α. Χριστοδούλου, Α. Σταύρου, Α. &
Χ. Λεμονίδης
Δίγλωσση εκπαίδευση και η περίπτωση των Η μέθοδος CLIL. Διδακτική πρόταση για το
προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά
μάθημα των Μαθηματικών
Π. Βαϊοπούλου, Α. Χατζηαποστόλου & Ε.
Σοφία Κολοσίδου
Τσιουπλή
18:30 – 19:00 Διάλειμμα/Coffee Break
19:00 – 20:30 Δ’ Συνεδρία/Session D
(10ος όροφος Πύργου/10th floor of Tower)
Συντονισμός/Chair: Σούλα Μητακίδου
Διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού σε
ξένους φοιτητές με την τεχνική του field trip
Έφη Γαβριήλ
Η παιδαγωγική αξία της διαγλωσσικής διαμεσολάβησης στην ελληνική εκπαίδευση
Ειρήνη Βοϊδάκου
Πολυγλωσσία, πολλαπλογλωσσία και πολυπολιτισμικότητα. Η Εκμάθηση της Ξένης
Γλώσσας στην προσχολική ηλικία
Εργαστήρι: Πολυγλωσσικές διαδρομές,
Παναγιώτα Παπαδοπούλου & Βενετία Πο- πολυπολιτισμικές συναντήσεις στην Πρωσταντζόγλου
τοβάθμια Εκπαίδευση Βιργινία Αρβανιτίδου, Θεόδωρος ΜανιάΤα κείμενα ταυτότητας και η παιδαγωγική κας, Σουλτάνα Παπαδημητρίου και ομάδα
αξιοποίησή τους στο νηπιαγωγείο
εκπαιδευτικών
Εύη Κομπιάδου
Όσα λέγονται, όσα γίνονται και όσα γράφονται για το σχολείο, στο σχολείο και στην
κοινωνία: αντινομίες στην εκπαιδευτική
διαχείριση «πτωμάτων»- ανθρώπων: μεταναστών, Ρομά και άλλων γλωσσικών και πολιτισμικών μειονοτήτων
Άγγελος Χατζηνικολάου
Εργαστήρι: Γνωριμία με τη Ρομανές και τις
γυναίκες Ρομά
Ευαγγελία Τρέσσου, Σούλα Μητακίδου,
Χρυσάνθη Παναγιωτίδου, Άννα Μάγγα,
Ελένη Δημοπούλου, Ειρήνη Δημοπούλου,
Σοφία Σαμπάνη
20:30-9:30: Κλείσιμο συνεδρίου/Closing of
the conference
(10ος όροφος Πύργου/10th floor of Tower)
Θέατρο Κωφών/Τheatre of the Deaf
Παραμύθι στη Νοηματική «ο Σπουργίτης
και το ουράνιο τόξο»
Visual Vernacular «Ζόμπι»
Παναγιώτης Κατσιπίδης-Panagiotis
Katsipidis
Παράλληλη Έκθεση Φωτογραφιών
κοινοτήτων Ρομά & Διαγλωσσικότητας
Parallel Exhibition of Photographs of Rom
19:00 – 20:30 E’ Παράλληλη Συνεδρία/ Communities and Translanguaging
Parallel Session E
(Ισόγειο Πύργου/Groundfloor of Tower)
Συντονισμός/Chair: Σταύρος Καμαρούδης
-6-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
4 905 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content