close

Enter

Log in using OpenID

21 ağustos 2014 - Ekonomi Gazetesi

embedDownload
AB'DE NAKIT
PARA SIKINTISI
erkez Bankası nakit para
sıkıntısını gidermek
üzere darphaneyi
çalıştırıyor. Bulgaristan Merkez
Bankası (BNB) piyasadaki nakit para
sıkıntısını gidermek için darphaneyi
çalıştırma karar aldı.BNB resmi internet sitesinde yapılan açıklamada,
10, 20 ve 50 levalık toplam 60 milyon
adet yeni kağıt paranın basılması
için darphaneye sipariş verildi.
ey Pars Saran'ın, Gün 'de tam kapa20
hası'nın 20 ete geçmesi
y
siteyle faali en büyük
ın
n
a
y
n
ü
d
n
nin ardındaracatçıları arasına gire
sı
ih
ra
z
a
luslara
doğalg
örülüyor. U
bileceği öng nın (IEA) "Orta Vadeliey
Enerji Ajansı Raporu"na göre, Gün
Gaz Piyasası'nın İran'a ait bölümünz
Pars Sahası metreküplük doğalga de 14 trilyonnuyor. İran'ın 20 gaz sa
rezervi bulu i olan Güney Pars Sa- r
ir
hasından b toplam doğalgaz reze
in
n
e
lk
ü
eliyor.
,
sı
a
h
ne karşılık g
si
2'
4
%
e
d
vinin
n oluşan
ayrı alanda
Raporda, 24 Sahası'nın yarıya
paGüney Pars aliyete geçtiği, tam ka
fa
ın
ın
rd
in a
yakının
e geçilmesin
m
ti
re
ü
le
y
r
site
ek 300 milya
dan ise yıllı k üretim sağlanacağı b
lü
p
ü
k
e
tr
me
lirtildi.
sında
ülkeleri ara
İran ile P5 1 e 24 Kasım 2014'e ertele
v
şn
la
le
n
a
tü
yürü
lerin
n
r müzakere
nen nüklee çlanması halinde İran'ı ı
n
u
rı
n
la
so
m
yatırı
mayla
ynaklarına
doğalgaz kalkeyi yeniden güçlü en
ü
e
,
il
sı
b
a
a
taşıy
artırm
ısı konuma
erji ihracatçlüyor.
ceği öngörü
İ
M
D ü nya
d oğa lga z ı n a
İran hamlesi
21 AGUSTOS 2014 Perşembe
thal ürün toptan fiyatlarından derlenen yurt dışı üretici fiyat endeksi
(YD-ÜFE), Temmuz ayında bir
önceki aya göre % 0.62 yükseldi. Buna karşı
lık, bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin
toptan fiyatları ise Temmuz'da % 5.68
düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, endeksteki artış yılın ilk
yedi ayında % 2.09 ve yıllık bazda da %
POLiTiKA
10.90 arttı.Fiyatlar, sanayinin iki sekÜRK Hava Yolları’nın töründen madencilik ve taşocakçılığında
ikinci çeyrek net kârı % 0.39 düşerken, imalat sanayi sekyolcu büyümesi ve
töründe % 0.64 yükseldi.Bir önceki aya
kur etkisi ile % 177 artarak
göre endekslerde en fazla artış, % 1.79 ile
398.2 milyon TL’ye ulaştı.
kauçuk ve plastik ürünler, % 1.76 ile
Şirketin ikinci çeyrek sonuç
giyim eşyası ve % 1.64 ile ana metaller
larına dair yaptığı açıklamada,
sektörlerinde gerçekleşti.Buna karşılık
yılın ilk altı ayında 26 milyon
bilgisayarlar ile elektronik ve optik
yolcu taşıyan THY’nin yolcu
ürünlerde % 5.68, metal cevherlerinde
sayısında % 17, arz edilen kolt
% 1.11) ve makine ve ekipmanlarında %
uk kilometrede % 19, ücretli yolcu kilo0.34 fiyat düşüşleri yaşandı.
www.ekonomigazetesi.net metrede ise % 19 artış sağladığı belirtildi.16’da
onom
HERKES iÇiN EKONOMi
KDV dahil 25 Krş
İTHAL ÜRÜNLER
% 0.62 ZAMLANDI
İ
‘KUR’ UÇURDU
T
TüRKiYE’DEN FiLiSTiN’E ENERJiDE
TAM DESTEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Filistin’in herhangi bir ihale
açması halinde ihalelere katılacağımızı buradan bu vesile ile söylüyorum.
oğalgaz ve petrol aramacılığı ile alakalı uluslararası firmaların yaptığı gibi buna kesinlikle öncü olacağız”
dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Filistin Enerji Bakanı Dr. Omer Kıttaneh Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görüştü. Toplantının ardından basın mensuplarının
karşısına geçen ikili, Filistin ve Gazze’nin enerjiyle alakalı konularında bir kısım detayları görüştüklerini artardı. Türkiye’nin, Mısır,
Libya, Filistin, Irak, Suriye ve Lübnan’ın içinde bulunduğu 8 ülkenin
enterkonneksiyonunu üstlendiğini anımsatan Yıldız, özellikle
Gazze’de çok farklı bir durum
oluştuğunu
ifade
D
ederek, “Son Derece dikkatli yaptığımız görüşme ile beraber Filistin’in, Gazze’nin enerji ile alakalı konularında bir kısım detayları
görüşme imkânımız oldu. Mısır, Libya’ya varıncaya kadar Irak,
Suriye, Lübnan, Filistin’in içinde bulunduğu 8 ülkenin enter
konneksiyonu Türkiye üstlenmişti. Master planının yapılması
ile alakalı ama özellikle Gazze’de çok farklı bir durum oluş
tu. Orada enerji sistemi tamamen çöktü. Santraller bombalandı. Dolayısıyla yeni bir durum oluştu” diye konuştu.
Filistin’de kısa, orta ve uzun vadede enerji sektöründe
neler yapılması gerektiğini çıkardıklarını ifade eden
Yıldız, şöyle konuştu:“Türkiye olarak biz enerji sektörün
de Filistin’e, Gazze’ye neler yapabiliriz? Bunun uluslararası zeminin nasıl sağlanır bunlar üzerinde bir
kısım detayları görüştük. Bu görüşmeden çıkacak sonuçla rında özellikle Filistinli kardeşlerimize iyi sonuçlar getirmesini
diliyoruz. Filistin ile alakalı enerji
sektöründe ne yapmamız
gerekiyorsa kısa, orta ve
uzun vadede bunları
çıkardık.
343 MiLYA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
uzun süredir üzerinde çalıştığı Perakende
Kanun Tasarısı ile tüketicinin aldatılmasına
neden olan outlet, seri sonu, ihraç fazlası ve
fabrika fiyatından satışlara ayar getiriliyor.
G
Faruk BAKAÇ
Güne Bakış
Süleyman GÖKSU
Gündemde
Neler Var?
IMF YETKİLİSİNDEN
ÜLKEMİZE ÖVGÜ
Yazısı S.4’de
BORSA
Yazısı S.10’da
R
VARiLE ÇIKARILACAK
R
AYA
Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS)
kurulacak. Böylece bütün iş süreçleri
tanımlı ve standart hale getirilecek.
PERBİS ile iş yerlerinin ruhsatlı olup
olmadığı denetlenebilecek.Küçük
ölçekli üretici ve tedarikçilerin
markalaşması desteklenecek.
Kampanyalı satışlarda süre, iş yeri
açılışı, devri, kapanışı, adres
veya faaliyet konusu değişiklikler
3 ayı geçemeyecek. Outlet
ibaresinin AVM’lerde
kullanılabilmesi, işletmelerin
tamamının sürekli indirimli
satış yapıyor, işletmelerce
kullanılabilmesi ise mallarının
en az yüzde 70’inin outlet olmasına
bağlı olacak.AVM’lerde acil tıbbı
müdahale ünitesi,
bebek bakım
odası gibi ortak
kullanım alanları
oluşturulacak.
Geleneksel, kültürel
veya sanatsal değeri
olan kaybolmaya yüz
tutmuş meslekleri icra
edenlere kiraya verilmek
üzere AVM’lerde toplam satış
alanının en az binde 2’si
oranında yer ayrılacak.
usya, bazı AB ülkelerine ait gıda
ürünlerinin Belarus'tan yasal olmayan yollarla Rusya'ya ithalat
yapıldığını tespit etti. Rusya Federasyonu Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetimi Federal Servisi, bazı Avrupa
Birliği ülkelerine ait gıda ürünlerinin
Belarus'tan yasal olmayan yollarla
Rusya'ya ithal edildiğini belirledi.
İthal ürünleri denetleyen Federal
Servis yetkilileri tarafından,
Polonya, Slovenya, Hollanda, Litvanya ve başka AB ülkelerinden
yasak olmasına rağmen elma,
kaysı, erik, domates ithalatı
yapıldığı tespit edildi. Federal
Servis Başkanı Sergey Dankvert,
Belarus üzerinden Rusya'ya ithali
istenen bazı ürünlerin evrakının
bulunmadığını ve ambalajlarda
ülke adı belirtilmediği için
kuşkulandıklarını ve araştırma
başlattıklarını kaydetti. Biz bundan sonra da sıkı denetimler
yapacağız ve o ülkelerden ürün
ithaline müsaade etmeyeceğiz"
KüRT PETROLü 220 BiN
IK
ümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı, büyükşehir
statüsündeki yerlerde
AVM’lerin tasarım, ruhsatlandırma,
işletmesine ilişkin konularda belediye
lerin yetkili olduğunu belirterek, büyük
mağazalar ve AVM’lerdeki sosyal ünite,
çocuk bakım ve ibadet yerleri gibi
birimlere ilişkin kriterlerin yönetme
likle düzenleneceğini kaydetti. Yazıcı,
içki satışını düzenleyen yasa ile çelişme
mesi için düzenleme yapıldığını da
sözlerine ekledi. Türkiye’de 1 milyon
800 bin kişinin çalıştığı, 2012 itibariyle
cirosu 343 milyar liraya ulaşan
perakende sektörüyle ilgili kuralları
tepeden tırnağa düzenleyen Perakende
Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu. 26
maddelik tasarı ana hatlarıyla şu
yenilikleri getiriyor:
RL
RUSYA'DAN
gizli ithalat
Türkan BAYRAKÇI
İçimden Geldiği Gibi
BİR SİNCAP
GÖRDÜM GALİBA
Yazısı S.10’da
TÜRK
GÖRÜNÜMLÜ
AVRUPALI
DOMATES
uzey Irak'tan Kerkük-Ceyhan'a
bağlanan petrol boru hattının kapasitesinin şu andaki günlük 120,000 varilden 200,000-220,000 varile çıkarılması için inşaat
çalışmalarının başladığı ve ay sonuna kadar
tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Merkezi
Irak hükümetinin itirazlarına rağmen, Kuzey Irak
Bölgesel Kürt Yönetimi yılın başından itibaren
Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden petrol ihracatına
başladı. Bugüne kadar Kuzey Irak'tan Ceyhan'a 7.8
milyon varil petrol gönderilirken, bunun 6.5 milyon varili yedi ayrı tankerle ihraç edildi. Büyük
ihtimalle yapım işi bu ay sonunda tamamlanır.
K
Gündem
8
GÖRDÜĞÜM KADARIYLA
AHMET BEY DEVRALACAK
vrupalı gıda üreticileri Rusya’nın uyguladığı ambargoyu
delmek için ürünlerine
‘Made in Turkey’ damgası
basmaya başladı. Rus
yetkililerin açıklamasına
göre Avrupalılar bu tip
ürünleri Beyaz Rusya üzerinden sokmaya
çalışıyor.TÜRK üreticiler
düne kadar mallarını
daha cazip hale getirmek için Avrupa
etiketleri kullanırken,
şimdi bu trend tersine
döndü. Rusya’nın 7
Ağustos’tan itibaren
Batılı ülkelere uyguladığı ambargo kararı
yüzünden tarım ve
gıda ürünlerini bu
ülkeye satamayan
Avrupalı üreticiler,
ürünlerine ‘Made in
Turkey’ damgası
vurmaya başladı.
A
2
21 AĞUSTOS 2014
Ekonomi
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
ASPİRDE HEDEF 2 MİLYON TON YAĞ ÜRETİMİ
uraklığa dayanıklı bitki grubu içinde
K
yer alan yağlık bitki aspirin, alternatif
enerji sektöründeki yeri de gittikçe artıyor.
Biyodizel ve jet yakıtının yanı sıra
yemeklik yağ üretiminde de kullanılan
aspir, Türk çiftçisi tarafından son yıllarda
yoğun ilgi görüyor. Yılda iki kez üretimi
yapılabilen aspirin son yıllarda daha fazla
ilgi görmesinde, üretimine verilen devlet
desteği primiyle yetiştirilmesinin kolay ve
zahmetsiz oluşunun etkili olduğu ifade
ediliyor.
Açıklama yapan, Selçuk Üniversitesi (SÜ)
Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri
Anabilim Dalı ve Türkiye Aspir Derneği
Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem,
aspirin 2000'li yıllarda hayvan yemi
THY'nin kârı dudak
uçuklatacak
olarak kullanıldığını hatırlattı.Son
yıllarda aspirin biyodizel üretiminde
kullanılmasıyla endüstriyel bitki
özelliğine kavuştuğunu, bunun da
üretimine büyük oranda yansıdığını
aktaran Akınerdem, bu bitkinin devlet
desteğiyle yetiştirilmesiyle üretim
alanının arttığını vurguladı.
üretiminin 2000 yılında 18 ton olduğuna
dikkati çekerek, şöyle devam etti:"2013'te
ise bu rakam 45 bin 500 tona çıktı.
Neredeyse 3 bin kat artış söz konusudur.
Hedefimiz 50 binler, yüz binler değil,
milyonlarca ton elde etmek. Ülkemizde
her yıl 5 milyon hektar tarım alanı boş
bırakılmaktadır.
Aspir yağının gıda ve enerji sektöründe
önemli bir yere sahip olduğunu aktaran,
"Aspir üretimi yıllar yılı gelişti.
Kuraklık bitkisi olan aspiri bu alanda
yetiştirmiş olsak, en azından 6 milyon ton
çekirdek üretir, bundan da 2 milyon ton
yağ elde etmiş oluruz. 2023 yılı hedefi
olarak kendimize bunu koyduk.
Ekilemeyen araziler var. Bunların çeşitli
nedenleri var. Yetersiz yağıştan dolayı
ekilemeyen arazileri aspirle
değerlendirmeliyiz."
Son 3 yılda 30 bin hektar alanda 45 bin
500 ton üretim gerçekleştirildi.
Önümüzdeki yıllarda 60 bin ton civarında
üretim hedefliyoruz. Buna potansiyelimiz
müsait" diye konuştu.Akınerdem, aspir
Bu yıl aspir hasadının başladığını,
yaklaşık 76 bin ton üretim beklediklerini
anlatan Akınerdem, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin gıda ve enerji sektöründe
ithalatla karşılanan yağ ihtiyacını aspirle
karşılayabiliriz. Aspirin, ülke ekonomisine
büyük katkısı olacak. Çünkü bu bitkinin
kendisi başlı başına bir sektör haline
gelecektir. Ayrıca aspirden elde edilen
gıdalık yağ da sofralara girmeye başladı.
Oldukça sağlıklı bir gıdadır. Türkiye'nin
yemeklik yağ ithalatı 200 bin ton
civarında seyrediyor. Biz 2 milyon ton yağ
elde edersek bununla hem enerji
sektöründeki yağ ithalatının hem de
yemeklik yağ ithalatının önüne geçmiş
oluruz."AA
Rusya "tavuk budu" arıyor
Dünya, Türk
halısını sevdi
Rusya'nın Ukrayna krizi nedeniyle birçok Batılı ülkeye karşı yaptırım kararı almasının ardından büyük bölümü
ABD'den ihraç edilen tavuk ihtiyacının giderilmesi için alternatif tedarikçi arayışları gündeme geldi.
ürk Hava Yolları'nın ikinci
çeyrekte yolcu sayısındaki
T
büyüme ve geçen yılki gibi kurdan
kaynaklı bir kayıp oluşmamasının
pozitif etkisiyle net kârını geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 81
artırarak 260 milyon TL'ye
yükseltmesi bekleniyor.
Şirket geçen yılın aynı döneminde
144 milyon TL net kâr açıklamıştı.
Şirketin satış gelirlerinin yüzde 28
artarak 5.93 milyar TL'ye çıkması
bekleniyor.
Ünlü Menkul tarafından yapılan
yorumda şirketin satış gelirlerinde
yolcu büyümesinden kaynaklı olarak
artma beklendiği ancak iç pazarda
yaşanan yoğun rekabet nedeniyle
FAVÖK'te daralma beklendiği
kaydedildi.
Notta, "Yolcu gelirlerinde Pegasus ile
iç pazarda artan rekabetten dolayı
dolar bazında yaşanan yüzde 5
gerileme nedeniyle FAVÖK marjında
daralma bekliyoruz. Ancak net kârda
kur kaynaklı kayıp olmayacağı için
artış bekliyoruz" denildi.
Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı
Ocak-Haziran'da yüzde 16.8 artışla
26.2 milyon oldu.ilk çeyrek sonunda 3
TL olan euro kuru ikinci çeyrek
sonunda 2.9 TL'ye gerilerken; TL
yüzde 3.5 değer kazandı.11 analist
arasında yaptığı ankete göre şirketin
FAVÖK'ünün yüzde 6 düşüşle 738
milyon TL olması bekleniyor.CİHAN
ASELSAN Ürdün'den
dünyaya ihracat yapacak
usya, Batılı ülkelere
yaptırım kararı almasının
R
ardından büyük bölümünü
ABD'den ihraç ettiği tavuk
ihtiyacını gidermek için
alternanif arıyor.
Devlet Başkanı Vladimir
Putin'in, Batı'nın Ukrayna
nedeniyle Rusya'ya uyguladığı
yaptırımlarına "gıda kozunu
oynayarak" cevap verip ABD,
AB, Kanada, Avustralya ve
Norveç'ten "gıda, tarım ürünü
ve hammadde" alımını bir
yıllığına yasaklamasının
ardından piyasada kümes
hayvanı eti arzının azalması
bekleniyor.
Rusya, bu ihtiyacı gidermek
için aralarında Türkiye ve
Brezilya'nın da bulunduğu
alternatif tedarikçilerle
görüşmelerini sıklaştırıyor.
"Rusya'nın et konusunda en
önemli açığı tavuk budu"
Rusya'nın önde gelen taze ve
helal et tedarikçilerinden Türk
işadamı Mustafa Çalkan,
yaptırımların olası etkilerini ve
piyasa beklentilerini
değerlendirirdi.
Çalkan, Rusların tavukta en
çok but kısmını tercih ettiğini
belirterek, bu nedenle et
konusunda en önemli açığının
"tavuk budu" olacağını ifade
etti. Çalkan, yaptırımlardan
önce bu ihtiyacın ABD ve
Brezilya gibi ülkelerden
karşılandığını hatırlatarak,
Rusya'nın bu açığı Türkiye ve
Brezilya gibi alternatif
ülkelerden kapatabileceğini
dile getirdi.
Çalkan'ın verdiği bilgiye göre,
Rusya yılda 3 ila 3,5 milyon ton
beyaz kanatlı eti ve yaklaşık 1,5
milyon ton kırmızı et tüketiyor.
Bu ihtiyacın büyük bölümü iç
piyasadan karşılanıyor.
Rusya, yedi yıl önce hayata
geçirdiği projeyle et üretiminde
yerel firmaların gelişmesine ve
yerli üretime ağırlık vermeye
başladı. Yedi yıl önce Rusya'da
tüketilen beyaz etin yaklaşık
yarısı yurt dışından gelirken,
bugün bu oranın yüzde
20'lere kadar çekildiği
kaydediliyor. Rusya'nın
iki yıl sonraki hedefi ise
bağımlılığı
sonlandırmak.
Kırmızı ette dışarı
bağımlılık ise yüzde 3035 seviyesinde
bulunuyor.
önem vermesi durumunda
Rusya'nın yeni yaptırımlarını
fırsata çevirerek ticaret
hacmini artıracağını
düşünenlerden. Moskova'nın
yaptırım krizinde de önceliği
Türkiye'ye verdiğini savunan
Çalkan, buna rağmen burada
önemli olanın dünya serbest
piyasasıyla rekabet edebilmek
olduğunu vurguladı.
Çalkan, beyaz ette kota ve
gümrük sorununun çözülmesi
durumunda ciddi bir artış
kaydedileceğini ifade ederek,
"Özellikle beyaz ette bizim
üretim fazlamız var.
Bu noktada karşılıklı bir ortak
nokta bulunursa çok hızlı bir
yol alabiliriz. Çünkü Türkiye
hem önemli bir pazar hem de
mesafe olarak Rusya'ya yakın.
SELSAN Middle Eastin Ürdün King
Abdullah Design and Development
Bureau (KADDB) Endüstri Parkındaki
fabrikasında, Türkiyeden transfer
edilen teknoloji yoluyla Ürdünlü
teknisyen ve mühendisler tarafından
üretim gerçekleştiriliyor.
A
ASELSAN ve KADDB investment Group
(KIG) ortaklığında kurulan ASELSAN
Middle East Psc. Ltd. (AME),
kuruluşunun üzerinden iki yıl gibi kısa
bir süre geçmesine rağmen gece görüş
ve termal sistemler konusunda yetkin
ürünler veriyor.
Fabrika iki yılda Ürdün Silahlı
Kuvvetlerine 23 milyon dolarlık gece
görüş ve termal cihaz satışı
gerçekleştirdi. AME, ürünlerine geniş
bir yelpazede satış sonrası desteği
vermeye devam ediyor.
" Rusya tavuğun but kısmına
ihtiyaç duyuyor. Bunu
sağlamak için de kiloda 50 cent
gümrük alıyor. Bütün tavukta
ise dışa ihtiyaç olmadığı için
kilo başı 2 dolar vergi alıyor.
Burada üzerinde durulması
gereken konu Rusların
bütüntavuk vergilerinde de
indirime gitmesi. O zaman
ticarette rekabet ederiz."CİHAN
En çok küçük ev aletleri
sektörü büyüdü
2014 yılının ikinci
çeyreğinde büyük beyaz
eşya sektöründe
tüketicilerin harcadığı
para, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 9.2
artarak 1.88 milyar lira
oldu. Dört büyük beyaz
eşyada tüm kategoriler
pozitif bir büyüme gösterdi
ve en büyük büyüme
yüzde 18.3 ile fırın
artarak 1,3 milyar dolara
ulaştı.
İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçı
Birlikleri (İTKİB) verilerinden
derlenen bilgiye göre, geçen
yılın ocak-temmuz döneminde
1 milyar 243 milyon 53 bin
dolar olan halı ihracatı, bu
yılın aynı döneminde yüzde
6,8'lik artışla 1 milyar 327
milyon 542 bin dolara
yükseldi.
Ülkenin ihracat artış hızının
üzerinde büyüme kaydeden
sektör, bu dönemde 145 ülkeye
dış satım gerçekleştirdi.
Alt mal grupları bazında ilk
sırayı 1 milyar 133 milyon 845
bin dolarla sektör ihracatının
yüzde 85'ini oluşturan makine
halıları aldı.
Türk işadamı Çalkan,
Türkiye'nin beyaz ete
zincirleri tarafından
hediye çekleriyle ödeme,
doğrudan satış
noktasından alınan banka
kredileriyle ödeme gibi
alternatif ödeme
yöntemleri geliştirildi. Bu
yöntemler satışların
artışına belli bir ölçüde
etkili oldu fakat mayısta
hediye çekleriyle
taksitlendirme yöntemi de
durdurulunca satışlar
geriledi. Akıllı telefon
pazarını ikinci çeyrekte
yeni lansmanlar pozitif
yönde etkiledi. Türkiye
pazarında öne çıkan ürün
özelliklerinden biri geniş
ekran boyutu oldu. Beş
inçten büyük ekrana sahip
telefonlar ikinci çeyrekte
toplam pazarın adetsel
olarak yüzde 14'üne sahip
oldu. Akıllı olmayan diğer
cep telefonları pazarı ise
adetsel olarak yaklaşık
yüzde 60 civarında daraldı
ve toplam telefon
pazarında payları ciddi
şekilde düştü.
ürkiye'nin halı ihracatı,
T
ocak-temmuzda geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 6,8
Bunu 114 milyon 765 bin
dolarla tüfte halılar, 71 milyon
596 bin dolarla el halıları, 7
milyon 890 bin dolarla
kilimler takip etti. CİHAN
ÇEYREKTE ATAĞA KALKTI
teknolojisi ürünleri
pazarında, bu yılın ikinci
çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine göre en
dikkat çekici büyüme
performansı küçük ev
aletleri sektöründe
yaşandı. Bu dönemde
tablet, akıllı telefon TV
kategorileri de büyümeye
önemli ölçüde katkı
sağladı. Pazar, 2014'ün
ikinci çeyreğinde bir
önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 18.8
büyüme performansıyla
8.6 milyar liralık ciro elde
etti. Şubat ayında kredi
kartı taksitlerinin bazı
sektörler için 9 ayla
sınırlandırılması, telekom
sektörüne yönelik
taksitlerin ise
kaldırılmasının etkileri
ikinci çeyrekte görüldü.
İkinci çeyrekte perakende
Türk üreticilerin sektörel
olarak Rusya pazarını iyi
görmesi, taleplerini ve
ihtiyaçlarını iyi anlaması
gerektiğine vurgu yapan
Çalkan, şöyle devam etti;
"Rusya rekabetçi
fiyat ister"
TEKNOLOJİ PAZARI İKİNCİ
fK TEMAX tarafından
yapılan araştırmaya
G
göre, Türkiye tüketici
Ancak Rusya rekabetçi fiyat
ister. İkili ilişkilerimiz üst
seviyede. İyi fiyat verdiğimiz
takdirde Türkiye'yi tercih
ediyorlar" diye konuştu.
Teknoloji
pazarında
büyüme sürüyor.
Türkiye tüketici
teknolojisi ürünleri pazarı,
yılın ikinci çeyreğinde bir
önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 18.8
büyüyerek 8.6 milyar
liralık ciroya
ulaştı
kategorisinde oldu. Ayrıca
ankastre ocaklar,
mikrodalga fırınlar ve
kurutma makineleri geçen
senenin aynı dönemine
göre iki haneli büyüme
gösterdi. Bu yılın ikinci
çeyreğinde sektör geçen
senenin aynı dönemine
göre yüzde 16.7'lik adetsel
büyüme gösterdi. Ciro ise
yüzde 31.7'lik büyümeyle
852 milyon lira değerine
ulaştı. Küçük ev aletleri
sektörü diğer sektörlerle
karşılaştırıldığında en çok
büyüyen sektör oldu.
Ekmek yapma makineleri
ve fritözler cirosal olarak
küçülme gösteren iki
kategoriyi oluşturdu.
Anneler günü hediyesi
olarak en büyük büyüme
gıda hazırlayıcılar ve sıcak
içecek hazırlama
makinelerinde görülürken,
babalar günü döneminde
tıraş makineleri geçen
senenin aynı dönemine
göre yüzde 8 büyüme
gösterdi. CİHAN
'Anne reçeli'ni yaptı
22 ülke sıraya girdi
ın sahibi
aruk Güllüoğlu markasın eli'
reç
ne
'An
n
'nü
llü
Gü
uk
Far
markasına
konseptiyle kurduğu Lalingeliyor.
22 ülkeden ihracat talebi llüoğlu
Tatlıcılık sektöründeki Gü u
geleneğini Faruk GüllüoğlFaruk
markasıyla devam ettiren larla
Güllü, yaptırdığı araştırmavaltı
Türkiye'de insanların kah tatmak
sofrasında 'anne reçeli'ni klarını
istediklerinin ortaya koydu
söyledi.
VDİRDİK
ORTADOĞU'YA REÇELİ SE
önce Lalin
Bu araştırma üzerine 12 yıl Güllü,
uk
Far
markasını oluşturan
yanına
şimdi ise dünyanın dört birşılamaya
kar
ebi
tal
ürünlerine gelen
Samsun'a
metrobüs geliyor
F
birlikte
çalışıyor. Lalin markasıyla rine reçeli
ele
ülk
ğu
Avrupa ve Ortado
belirten
sevdirmeye başladıklarınıalı ve
rup
Av
tık
'Ar
Faruk Güllü,
dışında Türk
Ortadoğulular marmelat ve
r
iyo
sev
çok
a
reçelini dah
konuştu.
sofralarında arıyor' diye
ize Sanayi
an
Org
is
Kil
i
ber
2012'den
ve sürekli
if
akt
en
Bölgesi'nin (OSB)
biri olan
dan
rın
ala
firm
an
yap
ihracat
i pazar
yen
i
ekl
sür
Lalin'in ihracatta
çeken
kat
dik
na
uğu
old
a
ınd
arayış
i pek çok
Faruk Güllü, 'Japonya gib sürüyor'
iz
rim
ele
üşm
gör
de
e
eyl
ülk
dedi
'Öncelikle sağlıklı ürün'
islerini
Kilis OSB'deki üretim tes Güllü,
uk
Far
en
gazetecilere gezdir
n
tile
üre
el
reç
ton
30
e
günd
lığın ve
sağ
e
ikl
cel
ön
fabrikalarında
bir
ği
ldi
edi
a
faz
ha
mu
n
lığı
doğal
ın altını
ığın
ıld
yap
tim
üre
teknolojiyle
154
la
sıy
rka
çizdi. Güllü, Lalin ma
enisine
beğ
rin
cile
eti
tük
ni
ürün çeşidi
uk
Far
ı.
lad
rgu
sunduklarını da vu
bilgi
da
a
nd
kkı
ha
sı
rka
ma
u
Güllüoğl
ni
esi
şub
53.
,
veren Faruk Güllü
sonunda 70'e
açtıkları mağazalarını yılCİHAN
ti.
det
kay
çıkaracaklarını
amsun Büyükşehir
S
Belediye Başkanı AK Partili
Yusuf Ziya Yılmaz, inşaatı
devam eden tercihli yol
çalışmalarıyla ilgili bilge verdi.
Deniz dolgusunun
tamamlanmak üzere olduğunu
böyleyen Başkan Yusuf Ziya
Yılmaz şunları söyledi:
"Seçimden önce başladığımız
hizmetlere doludizgin devam
ediyoruz. Birçok projemiz var.
Bunlardan bir tanesi de
tercihli yol. 2015 yılının
Haziran ayına kadar
sonuçlarını çok iyi alacağımız,
ilk etapta Tekkeköy İlçesi ile
şehir merkezi arasında hizmet
verecek metrobüs ulaşım
sisteminin alt yapısını
bitirmek üzereyiz. Seneye yol
inşaatını bitireceğiz.
Araçlarıyla beraber proje,
Haziran 2015'te hizmete girmiş
olacak. Şu an bunun
omurgasını şekillendiriyoruz.
Vatandaşlarımız Tekkeköy'den
bindiği zaman Shell
kavşağına, oradan da tramvay
ile üniversite kavşağına kadar
gidebilecek. Haziran 2015'te de
üniversite kavşağı ile Dereköy
arasındaki güzergahın
inşaatına başlayacağız. Yani
önümüzdeki 2- 3 yıl içinde
doğu batı istikametinde
çalışan tren sistemini mutlaka
kuracağız. Samsun böylece
Türkiye'nin en uzun sahilinde
çalışan modern toplu ulaşım
omurgasına da kavuşmuş
olacak."CİHAN
3
21 AĞUSTOS 2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
İstanbullular'ın beklediği haber
İstanbullular'ın beklediği haber geldi. Minibüslerle ilgili yapılan
çalışmada sona gelindi, takvim ise 1 yıl sonra bu zamanlar...
adıköy – Kartal
Metrosu’nun açılışına
K
müteakip kaldırılacağı
uygulanamamasından
kaynaklı sürekli kötü
vesilelerle gündeme
geliyor.
iddia edilen hatlı
minibüslerle ilgili
çalışmanın yüzde 80’ni
tamamlandı. 1 yıl sonra
hayata geçirilecek
projeyle birlikte
İstanbullular rahat bir
nefes alabilecek.
İstanbul’da hali hazırda
çalışan 7 bin hatlı
minibüs var. Minibüslerin
günlük yolcu yükü ise 3
milyona yakın. Bunun
yanı sıra 15 bin
dönüşümlü şoförde bu
araçlardan ekmeğini
çıkartıyor.
3 HATLA İLGİLİ
PLANLAMA YAPILIYOR
Rakamlara bakıldığında
İstanbul’da yolcu
ulaşımının hiç de
azımsanmayacak bir
bölümünü taşıyan
minibüsler maalesef
kuralların tam olarak
Başlatılan çalışma
kapsamında ilk pilot
bölge İstanbul’un
Anadolu Yakası’nda E-5
güzergâhı oldu. Güzergâh
üzerinde çalışan 3 farklı
hatla ilgili yeniden bir
İşte bu algıyı yıkmak
üzere harekete geçen
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Ulaştırma
Koordinasyon Merkezi
(UKOME) ve İstanbul
Minibüsçüler Odası
mevcut minibüslerin
durumunu düzeltmek ve
ulaşımda oluşan minibüs
terörünü sonlandırmak
için bir çalışma başlattı.
planlama ve iyileştirme
yapılıyor.
Planlamaya tabii olan
hatlar, Gebze-Harem,
Yakacık-Kartal ve
Kadıköy-Kartal olarak
belirlendi. Hatlarda
toplam 276’sı GebzeHarem’de, 70 tanesi
Kadıköy-Kartal’da ve 40
tanesi de Yakacık –
Kadıköy hattında olmak
üzere 386 araç bulunuyor.
SON DURAKLAR
DEĞİŞECEK
Uzun bir süredir üzerinde
uğraşılan çalışmada sona
yaklaşıldı. Yapılan
planlamaya göre birçok
minibüsün son durağı
artık Kadıköy olmayacak.
Örneğin; Kadıköy – Kartal
hattında bulunan
minibüslerinin belli bir
bölümünün son durağı
Küçükyalı’da Ulusoy
tesislerinin bulunduğu
bölgede olacak.
Aynı uygulama Yakacık–
Kartal minibüsleri için de
geçerli olacak. Mevcut
planlama ile E-5
üstündeki minibüs
yoğunluğunun azaltılması
hedeflenirken,
Kadıköy’ün minibüs yükü
de hafifletilmiş olacak.
GEBZE – HAREM’DEKİ
SORUN AŞILMAYA
ÇALIŞILIYOR
Yapılan çalışmalarda
planlaması bitirilmeyen
tek hat ise Gebze-Harem…
Çünkü bu hatta çalışan
araçların bir bölümünde
E-5 güzergâhında
çalışmalarından ötürü
getirilen 34 plaka şartı
bulunuyor.
İzmit Belediyesi ile
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi arasında ortak
çalışmaların yürütüldüğü
sorunla ilgili ise 34 şartlı
minibüslerin tekrardan 41
plaka olması gündemde.
Ve bu hat üzerindeki
araçların bir bölümünün
de İzmit’e kaydırılması
düşünülüyor.
TEK TİP KIYAFET
GÜNDEMDE
Yapılan çalışma sadece
güzergâh planlamaları ile
de sınırlı kalmayacak.
Kullanılan aracın
yaşından, donanımına ve
hatta minibüsçülerin kılık
kıyafetine kadar birçok
noktada yenilikler de
hayata geçirilecek. CİHAN
SANAYİYE 408 BİN
Yetkin: AB'nin çağrısı kabul edilemez
ZD Genel
Başkanı
T
Yetkin, AB
dışişleri
bakanlarının
çağrısının
kabul edilebilir
bir yaklaşım
olmadığını
söyledi.
Türkiye
Ziraatçılar
Derneği (TZD)
Genel Başkanı
İbrahim
Yetkin, AB'nin,
aday ülkelerin,
Rusya'nın
uyguladığı
ticari
yaptırımlardan
kaynaklanan
fırsatları kendi
lehlerine
kullanmaktan
kaçınmaları
çağrısının,
kabul edilebilir
bir yaklaşım
olmadığını belirtti.
Yetkin, yazılı
açıklamasında,
AB'den aday ülkelere
yapılan Rusya
çağrısını
değerlendirdi.
AB'nin, Türkiye ile
ilişkilerinde üyeliği
dışlayıcı her türlü
tavrı takındığına
dikkati çeken Yetkin,
"AB, ülkemizin kendi
çıkarları
YENİ İŞÇİ ALINDI
Sanayide istihdam edilenlerin sayısı, yılın ilk 5
ayında 408 bin kişi arttı.Türkiye'de sanayi
kuruluşlarında istihdam edilenlerin sayısı, ocakmayıs döneminde 408 bin kişi artarak 5 milyon
364 bine ulaştı.Türkiye İstatistik Kurumunun
(TÜİK) "Hanehalkı İşgücü İstatistikleri"nden
derlenen bilgiye göre, geçen yılın sonunda 4
milyon 956 bin olan sanayi kuruluşlarında
çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde 408 bin
kişi artışla 5 milyon 364 bine yükseldi.
Türkiye'de 2002 yılından
beri işgücüne katılım
oranında ciddi artış
yaşandığını belirterek, bu
oranının nisan ve mayısta
yüzde 51'i geçtiğini söyledi.
- "Bu artış Türkiye'de
üretimin gücünü
gösteriyor"
anayide istihdam
S
edilenlerin sayısı, yılın
ilk 5 ayında 408 bin kişi
arttı.Türkiye'de sanayi
kuruluşlarında istihdam
edilenlerin sayısı, ocakmayıs döneminde 408 bin
kişi artarak 5 milyon 364
bine ulaştı.
Türkiye İstatistik
Kurumunun (TÜİK)
"Hanehalkı İşgücü
İstatistikleri"nden derlenen
bilgiye göre, geçen yılın
sonunda 4 milyon 956 bin
olan sanayi kuruluşlarında
çalışan sayısı, bu yılın aynı
döneminde 408 bin kişi
artışla 5 milyon 364 bine
yükseldi.
Ülkedeki istihdamın yüzde
20,2'sini karşılayan sanayi
sektöründe, söz konusu
dönemde erkek istihdamı
312 bin artarak 4 milyon 152
bine, kadın istihdamı da 96
bin artarak 1 milyon 212
bine ulaştı.
Sanayide istihdam
edilenlerden 4 milyon 977
bininin imalat, 236 bininin
elektrik, gaz, buhar, su
temini ve kanalizasyon, 151
bininin de madencilik ve
taş ocakçılığı alt
sektöründe çalıştığı
kayıtlara geçti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık,
Türkiye'nin 2014 yılında 1
milyon 353 bin yeni
istihdam oluşturduğunu
dile getiren Işık, "Bu,
özellikle hala 2008
krizinden çıkamamış
dünyada çok önemli bir
artış. Bu artışın da önemli
bir kısmının yüzde 30'dan
fazlasının sanayi
sektöründe olması,
Türkiye'de aslında üretimin
gücünü de gösteriyor" diye
konuştu.
Işık, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Şu anda bölgede çok ciddi
sıkıntılar yaşanıyor, ciddi
belirsizlikler var, buna
rağmen Türkiye, üretmeye
devam ediyor. Bir ülkenin
üretmeden sürdürülebilir
büyüme sağlaması çok
mümkün değil, 2008
krizinde bunu net gördük.
Dolayısıyla sanayi üretimi,
Türkiye'nin sürdürülebilir
büyümesi ve kalkınması
için çok ama çok önemli.
Buradaki istihdam artışı
Türkiye'nin büyüdüğü,
geliştiği ve kalkındığı
anlamına geliyor.
Sanayideki istihdam artışı
dolaylı olarak hizmet
sektöründeki artışa da çok
ciddi katkı sağlıyor."
Türkiye'nin 2023
hedeflerini yakalaması için
daha fazla üretim ve
yatırım yapmak
durumunda olduklarını
vurgulayan Işık, "Yatırımın
da niteliğini teknoloji
düzeyi düşük sektörlerden
yüksek teknolojili alanlara
kaydırmak durumundayız.
Bir taraftan üretimi ve
istihdamı geliştirecek
tedbirleri alırken, diğer
taraftan da teknoloji
düzeyini, marka değerini,
tasarımı güçlendirecek ve
Türkiye'yi 2023 hedeflerine
ulaştıracak çalışmaları
yürütüyoruz" ifadesini
kullandı.CİHAN
doğrultusunda
hareket etmesi
durumunda hemen
Türkiye'nin 'aday
ülke' olduğunu
hatırlamakta ve bu
durumu adeta
ülkemizi tehdit etmek
amacıyla
kullanmaktadır"
ifadesini kullandı.
yaklaşımlarını
uygulayabilmesi için
bir zemin
oluşturduğunu
savunan Yetkin,
Türkiye'nin, BM
kararıyla
gerçekleştirilmeyen
hiçbir yaptırıma
uymak zorunda
olmadığını belirtti.
Geçmişte, yanlış bir
kararla Türkiye'nin
üye olmadan önce
Gümrük Birliği'ne
girmiş olmasının,
AB'nin bu
Yetkin, Türkiye'nin
Rusya ile ticaretinin,
her iki ülkenin ortak
çıkarları
doğrultusunda
geliştirilmesi
Perakende sektöründe
yeni dönem
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, uzun zamandır gündemde
olan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı'nın TBMM'ye sevk edildiğini bildirdi.
ümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
G
Yazıcı, uzun zamandır gündemde
olan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı'nın TBMM'ye
sevk edildiğini bildirdi.
Yazıcı, düzenlediği basın toplantısında,
2000'li yıllardan itibaren hızlı bir gelişme
gösteren perakende sektörünün 2011'de
182 milyar dolarlık ciroya ulaştığını
söyledi.
Türkiye'de 1 milyon 800 bin kişinin
perakende sektöründe faaliyette
bulunduğunu anlatan Yazıcı, bunun
çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 16'sına
karşılık geldiğini belirtti.
Sektörün ülkenin büyümesine katkı
sağladığını ifade eden Yazıcı, "2002-2012
döneminde toptan ve perakende ticaret
hizmetleri sektörünün büyümeye katkısı
yüzde 14,1'dir. Sektör, son 10 yılda yüzde
5,7'lik yıllık ortalama büyüme hızıyla
Türkiye'nin en hızlı gelişen
sektörlerinden birini oluşturmaktadır"
ifadesini kullandı.
Tüm bu gelişmelerin perakende
sektöründe yeni düzenlemeler yapılması
ihtiyacını doğurduğunu ifade eden
Yazıcı, bugüne kadar perakende
sektörünün düzenlenmesiyle ilgili 3
taslak hazırlandığını ancak bunların
sonuçlandırılamadığını belirtti.
Yazıcı, Bakanlık olarak perakende ticaret
sektöründe yaşanan sorunları dikkate
alarak, önceki hazırlık süreçlerinden
Taner Yıldız: İsrail'in tavrı değişecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız ve
Filistin Enerji Bakanı Dr.
Omer Kıttaneh'le bir
araya geldi.Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, “Filistin’in
herhangi bir ihale
açması halinde ihalelere
katılacağımızı buradan
bu vesile ile söylüyorum.
Doğalgaz ve petrol
aramacılığı ile alakalı
uluslararası firmaların
yaptığı gibi buna
kesinlikle öncü
olacağız” dedi.
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ve Filistin Enerji Bakanı Dr. Omer
E
Kıttaneh'le bir araya geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, “Filistin’in herhangi bir ihale
açması halinde ihalelere katılacağımızı
buradan bu vesile ile söylüyorum.
Doğalgaz ve petrol aramacılığı ile alakalı
uluslararası firmaların yaptığı gibi buna
kesinlikle öncü olacağız” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız,
Filistin Enerji Bakanı Dr. Omer Kıttaneh
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında
görüştü. Toplantının ardından basın
mensuplarının karşısına geçen ikili,
Filistin ve Gazze’nin enerjiyle alakalı
konularında bir kısım detayları
görüştüklerini artardı. Türkiye’nin, Mısır,
Libya, Filistin, Irak, Suriye ve Lübnan’ın
içinde bulunduğu 8 ülkenin
enterkonneksiyonunu üstlendiğini
anımsatan Yıldız, özellikle Gazze’de çok
farklı bir durum oluştuğunu ifade ederek,
“Son Derece dikkatli yaptığımız görüşme
ile beraber Filistin’in, Gazze’nin enerji ile
alakalı konularında bir kısım detayları
görüşme imkânımız oldu.
Mısır, Libya’ya varıncaya kadar Irak,
Suriye, Lübnan, Filistin’in içinde
bulunduğu 8 ülkenin enterkonneksiyonu
Türkiye üstlenmişti. Master planının
yapılması ile alakalı ama özellikle
Gazze’de çok farklı bir durum oluştu.
Orada enerji sistemi tamamen çöktü.
Santraller bombalandı. Dolayısıyla yeni bir
durum oluştu” diye konuştu.
gerektiğine işaret
ederek, şunları
kaydetti:"Brüksel'de
toplanan AB dışişleri
bakanlarının,
'AB'ye aday
ülkelerin, üçüncü
ülkelerin (Rusya'nın)
uyguladığı ticari
yaptırımlardan
kaynaklanan fırsatları
kendi lehlerine
kullanmaktan
kaçınmaları'
şeklindeki çağrısı,
kabul edilebilir
bir yaklaşım
değildir."AA
TÜRKİYE OLARAK ENERJİDE GAZZE'YE
YARDIMCI OLACAĞIZ
Filistin’de kısa, orta ve uzun vadede enerji
sektöründe neler yapılması gerektiğini
çıkardıklarını ifade eden Yıldız, şöyle
konuştu:
“Türkiye olarak biz enerji sektöründe
Filistin’e, Gazze’ye neler yapabiliriz?
Bunun uluslararası zeminin nasıl sağlanır
bunlar üzerinde bir kısım detayları
görüştük.
Bu görüşmeden çıkacak sonuçlarında
özellikle Filistinli kardeşlerimize iyi
sonuçlar getirmesini diliyoruz. Filistin ile
alakalı enerji sektöründe ne yapmamız
gerekiyorsa kısa, orta ve uzun vadede
bunları çıkardık”dedi.AA
farklı bir yol izlediklerini kaydetti.
Ticari faaliyetlerin kapsamının niteliği
itibariyle 2 başlık altında toplandığını
ifade eden Yazıcı, bunlardan birisinin
organize perakende ticaret, diğer alanın
ise geleneksel perakende ticaret
olduğunu bildirdi.
Yazıcı, tasarıyla sektörün gelişmesinin
desteklenmesi, kuruluş izinleri, ödeme
süreleri ve çalışma saatleri, sorun
alanlarına çözümler getirilmesi,
perakendecinin ve tüketicinin
korunması, rekabetin sağlanması, kayıt
dışılığın önlenmesi, verimlilik ve
kalitenin arttırılması ve sektör içi
kesimler arasında dengeli ve
sürdürülebilir bir büyüme ortamının
tesis edilmesinin hedeflendiğini
söyledi.CİHAN
4
21 AĞUSTOS 2014
Borsa Finans
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Gündemde Neler Var?
11:30_İngiltere Merkez Bankası
Toplantı Tutanakları
Faruk BAKAÇ
21:00_Fed tutanakları (29-30
Temmuz toplantısına ait)
DÜNYA
Şirket Haberleri
Adese Alışveriş
Merkezleri %200
oranında bedelsiz
sermaye artırımı kararı
aldı.
Jantsa Jant Sanayi
şirketin hakim
ortağının daha önce
imzaladığı hisse satış
sözleşmesinin
süresinin bittiğini ve
şirketin ortaklık
yapısında herhangi bir
değişimin olmadığını
açıkladı.
Vakıf Menkul Kıymet
Yatırım Ortaklığı 1 TL
rüçhan hakkı kullanım
fiyatıyla %33 oranında
bedelli sermaye artırımı
kararı aldı.
Özel sektörün borcu
arttı. Merkez Bankası
verilerine göre, özel
sektörün yurtdışından
sağladığı uzun vadeli
kredi borcu, Haziran
sonu itibariyle 2013 yıl
sonuna göre 8.9 milyar
dolar artarak 166.5
milyar dolar düzeyinde
gerçekleşti. Haziran
sonu itibarıyla, özel
sektörün yurtdışından
sağladığı, ticari krediler
dışındaki kısa vadeli
kredi borcu 2013 yıl
sonuna göre 3.3 milyar
dolar artarak 43.7
milyar dolar olarak
gerçekleşti.(milliyet)
Fitch: Türk bankaları şoklara dirençli
itch Ratings Kıdemli Direktörü Janine Dow, Türkiye
F
bankacılık sektörünün olası finansal şoklara karşı dirençli
olduğunu kaydetti.
Dow, uluslararası birçok finans
kuruluşunun Türkiye'nin bu yılki
ekonomik büyümesine ilişkin
yukarı yönlü revizyonlar yaptığını hatırlatarak, Fitch olarak
kendilerinin de yakın zamanda
Türkiye'nin bu yıl için büyüme
tahminini yüzde 2,4'ten yüzde
2,7'ye yükselttiklerini ifade etti.
kredi büyümesinin tarihsel
olarak en düşük seviyelerde
olduğunu, bu yılın ikinci
yarısında kredi talebinde belirgin
bir artışın gerçekleşmesini beklemediklerini anlattı.
Türkiye'de uzun zamandır
devam eden faiz oranları ve yüksek enflasyon ilişkisine de değinen Dow, "Faizler belki inebilir.
Fakat bu gerçekleşirse kur üzerinde negatif etkileri olacaktır.
Enflasyon halen yüksek
seyrediyor. Cumhurbaşkanlığı
güçlü olduğunu düşünmesek de
halen sermaye tamponları beklenmeyen kayıpları absorbe edebilecek yeterlilikte görünüyor.
Türk banklarının sermaye rasyolarının bankaların büyümesinden kaynaklı zayıfladığını
görüyoruz. Bankaları sermayeyi
büyümek için kullandılar. Fakat
genel olarak Türk bankalarının
sermaye pozisyonları iyi."
- "Oynaklığın sebebi
yapısal zayıflıklar"
Türkiye'nin yakın çevresindeki
jeopolitik sorunlara da değinen
Dow, şunları kaydetti:
"Irak jeopolitik sorunlardan
sadece biri. Türk bankalarının
Irak'a ilişkin doğrudan riski
oldukça düşük seviyede.
Türkiye'nin ticaret ortağı olarak
Irak önemli bir yerde.
"Diğer uluslararası finans kuruluşları da Türkiye'nin ekonomik
büyümesine ilişkin tahminlerini
yukarı yönlü revize etti. İlk
çeyrekte yüzde 4,3 ile güçlü bir
büyüme gördük" diyen Dow,
Türkiye'nin ekonomik büyüme
hızının bankacılık sektörünü de
yakından ilgilendirdiğini vurguladı.
Dow, "Bankaların ekonomik performansı ekonomik ortamla çok
yakından ilişkili. Ekonomik
büyüme olması bankaların
faaliyetleri için destekleyici bir
ortam oluşturur" dedi.
- "İkinci yarıda kredi
büyümesinde artış
beklemiyoruz"
Türkiye'de bankacılık sektörünün kredi büyümesine ilişkin değerlendirmede bulunan
Janine Dow, yılın ilk yarısındaki
Fibabanka
atağa kalktı
seçimlerini geride bıraktık ama
önümüzdeki yıl yapılacak olan
genel seçimleri bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.
- "Türk bankalarının
sermaye rasyoları iyi"
Türk bankacılık sektörünün olası
küresel şoklara karşı nasıl bir
sınav verebileceğinin sorulması
üzerine Dow, Türk bankalarının
şokları nasıl absorbe edip, iyi bir
performans gösterebilme becerisi
sergilediğine bakıldığında, özellikle Türk bankalarının son
derece iyi sermayelendirilmiş durumda olduğunu belirtti.
Bankaların sermaye yapılarının
olası şoklara karşı tampon işlevi
gördüğünü vurgulayan Dow,
şöyle konuştu:
"Her ne kadar sermayelendirmenin eskiden olduğu kadar
Fakat Türkiye'de ihracatçılar çok
yönlü ve kolayca yeni pazarlara
yönlenebiliyorlar. Türkiye'nin
ekonomik olarak önümüzdeki
dönemde kendi sınıfındaki
ülkelere oranla daha volatil olacağını düşünüyoruz. Bu oynaklığın sebebi bazı yapısal
zayıflıklar ve dışsal yansımalar.
Oynaklığın ne kadar süreceğine
dair bir zaman limiti yok.
Hükümetin politikalarına bağlı
bir şekilde Türkiye'nin tasarruf
oranının artması, uzun vadeli
doğrudan yatırımın artması gibi
temel değişimler ekonomideki
oynaklığı azaltacaktır."
Putin ve Poroshenko, 2 ay
aradan sonra bir araya
gelecekler… Rusya Devlet
Başkanlığı Sözcüsü Dimitri
Peskov, Vladimir Putin'in 26
Ağustos'ta Belarus'un başkenti
Minsk'te Gümrük Birliği ülkeleri
liderleri ve Ukrayna
Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko
ile görüşeceğini belirtti.
Görüşmede Ukrayna'daki
mevcut durum ile gelecekte
Gümrük Birliği ve Ukrayna
arasındaki ilişkiler ele alınacak.
TÜRKİYE
Babacan denklemi… Hürriyet
gazetesinden Nuray Babacan ve
Turan Yılmaz'ın haberine göre,
Ahmet Davutoğlu’nun yeni
hükümette başbakan olma
ihtimaline karşı ekibinin
açıktan, ‘Ali Babacan
ekonominin başında kalsın”
kulisi yapmaya başladığı,
Numan Kurtulmuş için de
‘Kabineye girmek yerine partide
ikinci adamlığı tercih ediyor”
iddiaları ortaya atıldı.
Güngör Uras
Hesap kitap oyunuyla
enflasyon düşürülemez
Enflasyonu doğru dürüst düşüremeyince, şimdi hesap
oyunu ile enflasyonu düşük gösterme arayışları başladı.
“Madem ki, gıda fiyatları çok artıyor, madem ki, gıda
harcamalarının toplam tüketim harcamalarındaki
payının büyüklüğü nedeniyle enflasyon artışı devam
ediyor... Buna bir çare bulalımÖ Ne yapalım? Toplam
tüketim harcamalarında gıdaya giden harcamanın
ağırlığını düşürelim... Bizde toplam tüketim
harcamalarında gıda ve alkolsüz içkilere yapılan
harcamaların payı yüzde 24.45 oranında. Halbuki
ABD’de yüzde 8.51, Almanya’da yüzde 10.27 oranında. Biz
de enflasyon hesabında gıdanın payını “Dünya
Ölçülerinde” indiririz... Enflasyon düşmüş olur(!)...”
Anadolu’da “Bir deli kuyuya bir taş atar, bin akıllı
çıkaramaz“ derler ya... İşte o biçim...
Gerçek nedir ?
1) TÜİK’in enflasyon hesabında kullandığı yüzde 24.45
gıda ve alkolsüz içecek harcaması payı, Türkiye
genelinde belirlenen bir paydır. Alt gelir gruplarında
toplam tüketim harcamasının daha büyük bölümü gıda
harcamasına gider.
2) İnsanın yaşamını sürdürmesi için yapmak zorunda
olduğu harcamanın başında gıda harcaması gelir. Aç
insan yaşamını sürdüremez. İnsanın hayatta kalabilmesi
için belli ölçüde yeme içme mecburiyeti ve de bunun için
yapması gereken belli bir harcama vardır.
3) Önemli olan bir insanın yaşamını sürdürmesi için
yapması gereken asgari harcamanın rakamıdır.
4) Kişinin gelirinin büyüklüğü ile tüketim
harcamalarının büyüklüğü farklı şeylerdir. Ama kişinin
geliri ve tüketim harcaması arttıkça, gıda için yapılan
harcamanın payı (oranı) da azalır.
5) Önemli olan oran değildir. Kişilerin gıda için harcamak
zorunda oldukları paranın miktarıdır.
6) Farklı ülkelerin kişi başı yıllık gıda harcamaları ile
ilgili göstergelerde, Türklerin kişi başı yıllık gıda
harcaması 1680
dolar olarak görülmektedir. Bu
rakam, Batı’daki ülkelerin, Yunanistan’ın, İspanya’nın
Fitch, haziran ayında Türkiye İş
Bankası, Türkiye Garanti
Bankası ve Akbank'ın uzun
vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notlarını "BBB"den
"BBB-"ye revize ettiğini belirtmişti. Aynı açıklamada Fitch,
Yapı Kredi Bankası'nın ise not
görünümünün Unicredit SpA'nın
değerlendirmesi ile uyumlu
olarak "durağan"dan "
negatife" revize edildiğini açıklamıştı.AA
ibabanka’nın müşteri ziyaretlerinde tabletle kulF
landırdığı krediler Microsoft’ta
ders olarak okutuluyor. Banka,
yeni operasyon merkezinin
sağladığı hız ile sektördeki rekabette fark yaratmaya odaklandı.
2013 yılında 40’a yakın şube
açarak, sektörde ağırlığını artırmaya başlayan Fibabanka,
Kağıthane’deki yeni operasyon
merkeziyle rekabette ‘hız’ farkı
ile öne çıkmaya hazırlanıyor.
Büyük bankalarla rekabette
çabuk hareket etme faktörüne
dikkat çeken Bilgi İşlemden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Adem Aykın, “Şube müdürlerimiz kredi kullandırma iznine
sahip. Kurduğumuz altyapı ile
müşteri ziyaretinde karar verip,
genel merkeze aktarmadan
kredi kullandırabiliyoruz.
Geçen yıl 3 ticari krediden birini
bu şekilde kullandırdık.
Şubelerimizde sıramatik bulunmuyor. Çağrı merkezimizde ise
beklemeden işinizi halledebiliyorsunuz. Bu hızımızla sektörle
ayrışıyoruz” diye konuştu.
Hazine'ye 2 aday… Başbakan
Tayyip Erdoğan'ın Köşk'e
çıkmasıyla birlikte ekonomide
de yeni bir dönem başlıyor.
yıllık kişi başı gıda harcamalarının çok altındadır.
7) Enflasyonu perdelemek için gıda ve alkolsüz içecek
harcamalarının toplam tüketim harcamalarındaki
payının yüzde 24.45’in altına çekilmesi halinde, gıda ve
alkolsüz içecek harcamalarının kişi başına dolar olarak
değeri gerçek dışı rakamlara inecek,küçülecektir.
Gıdaya para yok
8) Gıda ve alkolsüz içeceğin tüketim harcamalarındaki
yüzde 24.45 ağırlığına göre, kişi başı milli gelirdeki payı
2722 dolardır. ABD’de tüketimde gıda ve alkolsüz içkinin
payı yüzde 8.51 dir ama, kişi başı gelir 52800 dolar
olduğundan gıda ve alkolsüz içecek harcamasının kişi
başına milli gelire göre büyüklüğü 4493 dolar olmaktadır.
Benzer hesaba göre bu rakam Yunanistan’da 4568,
İspanya’da 5523 dolardır.MİLLİYET 19.08.2014
Yeni hükümet, kartları yeniden
kararken, ilk kritik atama
Hazine Müsteşarlığı'na
yapılacak. Sabah gazetesinden
Hazal Ateş'in haberine göre,
IMF İcra Direktörlüğü görevine
atanan İbrahim Çanakcı'nın
yerine gelecek isim konusunda
çalışmalar hız kazandı,
adaylarla ilk görüşmeler yapıldı.
Hazine Müsteşar Yardımcıları
Burhanettin Aktaş ile Cavit
Dağdaş'ın isimleri ön plana
çıktı.
21 AĞUSTOS 2014
Muhasebe
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
5
6 ayda 3 bin 868 yeni milyoner
Hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudilerin parası 500 milyon
liraya dayanırken, son 6 ayda 3 bin 868 kişi daha milyoner oldu.
1 milyon lira ve
Hesabında
üzeri parası olan
mudilerin banka
hesaplarındaki parası 500
milyon liraya dayandı.
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK)
verilerinden yapılan
derlemeye göre, 2014 haziran
sonu itibariyle Türkiye'de
hesabında 1 milyon lira ve
üzeri parası olan 70 bin 714
mudi bulunuyor.
Bu mudilerin banka
hesaplarındaki meblağ ise 455
milyar 730 milyon 840 bin
liraya denk geliyor. Böylece
milyonerlerin bankadaki
parası 500 milyar liraya
dayandı.
Türkiye'de sıfır bakiyeli
hesaplar hariç banka hesap
sayısı haziran sonu itibariyle
56 milyon 653 bin 651 oldu.
Bu rakam 2013 aralık sonunda
58 milyon 230 bin 977 idi.
Buna göre 6 aylık süre
zarfında 1 milyon 577 bin 326
hesap ya kapandı ya da
hesaptaki paralar çekildi.
Haziran sonu itibariyle
bankalardaki 56 milyondan
"YOL ÜSTÜ TATİLCİ TUZAKLARINA DİKKAT"
İmrek, ramazan
ayının ardından
özellikle iç turizmde
yaşanan canlılığa
dikkat çekerek,
tatilcilere iyi bir tatil
planlaması
yapmadan tatile
çıkılmaması
uyarısında bulundu.
Büyük hayal
kurularak çıkılan
tatillerin bazen zehir
olabildiğini bazen de
aylar süren bir borç
yüküne yol
açabildiğini
vurgulayan İmrek,
şöyle devam etti:
7 günlük tatilin bedeli
700 günde ödeniyor
"Koca bir yıl içinde
yapacağımız bir
haftalık tatil için
senelerce çalışarak
bunu telafi etmek
zorunda kalabiliriz.
Banka kredisi ile tatil
planlayanlar,
kesinlikle uzun vade
borçlanmaya
gitmemelidir. Çünkü
birçok kişi bir haftalık
tatil için bankaların
cazip gibi sunulan
kredilerinden
çekerek, 3-5 yıl
borçlanıyor. 7 günlük
tatilin bedelini, 700
günde hatta daha
fazlasında
ödüyorlar."
Fiyatlar hakkında ön
araştırma yapılmalı
Bütçe imkanları göz
önüne alarak
gidilecek güzergahlar
ve tatil yerlerinin
belirlenmesi
gerektiğine de vurgu
yapan İmrek, "Bir
tesiste konaklama
yapılacaksa otelin
sınıfı, seyahat, yemek
öğün sayısı gibi
hizmetlerin
tanıtımlarda
vadedildiği şekilde
tur firmasının
sözleşmesinde yazılı
olup olmadığına
dikkat edilmeli.
Herhangi bir tesis
dışında serbest
olarak tatil
yapılacaksa gidilecek
tatil yerlerine ait
güzergahlar, seyahat
ve konaklama süresi,
ulaşım maliyeti,
gezilecek ve
konaklanacak yerler,
alışveriş yerleri ile
yemek yenilecek
yerler ile fiyatları
hakkında ön bir
araştırma
yapılmalıdır" dedi.
Gelişigüzel planlanan
tatil programında yol
güzergahı üzerinde
seyahat ederken
market ve
lokantalardaki
ürünlerin
etiketlerine, son
kullanma tarihlerine
ve fiyatlarına iyi
bakılmasını öneren
İmrek, şunları
kaydetti:
"Kışın 7 liraya
sattıkları bir porsiyon
köfteyi yazın 15
liradan veriyorlar"
"Birçok tatilci, yola
çıktıktan sonra
bilinçsiz bir harcama
içine girerek 5 günlük
seyahatini
borçlandırarak
bitiriyor. Tatile
çıkanların önemli
bölümü, ucuz ya da
pahalı olduğuna
bakmadan seyahatin
rehavetine kapılıp,
kredi kartına
yükleniyor. 5 ya da 7
günlük tatil bittiğinde
kredi kartı da bitmiş
olabiliyor. Bu yüzden
tatile çıkanlar, yol
üstü tatilci
tuzaklarına dikkat
etmeli.
Örneğin, yol
kenarındaki birçok
yemek sunan lokanta
ya da küçük tesis,
kışın 7 liraya
sattıkları bir porsiyon
köfteyi yazın 15
liradan veriyor. Tatilci
enflasyonu olarak
nitelediğimiz bu yaza
dönük fiyat
artışından
vatandaşlar mağdur
oluyor. Bazen 3-4
kişilik bir yemeğin
bedeli, orta ölçekli bir
konaklama tesisinin
günlük ücretinden
pahalı olabiliyor."
Yol üstü lokanta ya
da küçük tesislere
dikkat!
idi. Buna göre ilk yarıda
milyoner sayısı 3 bin 868 kişi
daha artmış oldu.
Tüm mudilerin bankalardaki
bakiyesi ise 1 trilyon liraya
yaklaştı. 56 milyondan fazla
mudinin hesabında toplam
922 milyar 578 milyon 760 bin
lira bulunuyor.
Milyonerlerin hesabında olan
meblağ ise 455 milyar 730
milyon 840 bin lira olarak
gerçekleşti. Böylece
bankalarda bulunan toplam
mevduatın neredeyse yarısı
milyonerlere ait durumda.AA
Hesabında 1 milyon lira ve
üzeri bulunan mudi sayısı
haziran 2014 itibariyle 70 bin
714'e çıktı. Bu rakam 2013
aralık itibariyle 66 bin 846 bin
E- vize, Türkiye'nin
ayıbı oldu
Birçok yol üstü
lokanta ya da küçük
tesiste satılan et
ürünlerinin hepsinin
güvenilir olmadığını
ileri süren İmrek, "Bir
köfte ya da sucuğun
içinde sakatat ya da
tavuk eti olabiliyor.
Dana eti diye yüksek
fiyattan verilebiliyor.
Bu yüzden güvenilir
yerlerde durmak en
doğrusu. İnsan
sirkülasyonu ve
tüketimin çok olduğu
bu gibi yerlerde
içeriği belli olmayan
et ve et ürünlerinin
satılabileceği
ihtimaliyle hareket
edilmeli buna göre
tercih ve tüketim
yapılmalıdır" dedi.
İmrek, aynı durumun
hediyelik eşya satan
yerler için de geçerli
olduğunu ifade
ederek, alınan her
ürünün harcama
planı dışına çıkmak
anlamına geleceğini
ve bütçeye yük
olacağını sözlerine
ekledi.CİHAN
üzerinden e-vize alıp
İbunternet
Dalaman’a, Bodrum’a uçan yabancılar,
uygulamanın kapıda kabul
edilememesi nedeniyle Türkiye’ye giriş
yapamıyor. Uygulama sadece İstanbul’da
Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara
Esenboğa Havalimanları’nda geçerli.
İnternet üzerinden alınabilen e-vize,
Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan’da
başlatıldı. İşlemlerin hızlandırılması
amacıyla yapılan uygulamada,
Türkiye’nin vize uyguladığı ülke
vatandaşları internet üzerinden vize
alması sağlandı.
Hem konsolosluklardaki hem de girişte
yoğunluğu azaltacak düzenleme ilk
olarak İstanbul ve Ankara’daki
havalimanlarında pilot olarak başlatıldı.
Ancak yaz sezonu başlarken
yurtdışından yoğun uçuşların yapıldığı
Milas-Bodrum, Dalaman
Doktora başvuru sayısında artış
Havalimanları’nda ise bu uygulamaya
geçilemedi. E-vize alan çok sayıda yolcu,
turizm bölgelerine uçtuktan sonra
pasaport girişinde e-vize uygulaması
hazır olmadığı için geri çevrilmeye
başlandı.
Havayollarında ‘deporte’ olarak
adlandırılan bu durumda yolcular
geldikleri uçaklarla ülkelerine geri
döndürülmeye başlandı.
Tur operatörleri, bu durumun hem
Türkiye’nin imajı hem de turizm
açısından olumsuz bir durum
oluşturduğunu belirterek, "E-vize
başlayınca sevinmiştik.
Ancak pilot uygulamanın sadece
İstanbul ve Ankara ile kısıtlandırılması,
milyonlarca turistin geldiği diğer
noktalara açılmaması bizleri mağdur
ediyor. Turlar Türkiye’ye gelmeden önce
bu konuda uyarıda bulunuyoruz"
dedi.CİHAN
ISSN 1308 7606
üketici Hukuku
T
Enstitüsü Genel
Sekreteri Mehmet
fazla hesabın 53 milyon 713
bin 463'ünü hesabında 10 bin
liraya kadar bakiye bulunan
mudiler, 4 milyon 28 bin
388'ini 10 bin ile 50 bin lira
olanlar, 1 milyon 697
bin 209'unu 50 bin ile 250 bin
lira olanlar, 308 bin 797'sini
250 bin ile 1 milyon lirası
olanlar, 70 bin 714'ünü de 1
milyon lira ve üzeri olanlar
oluşturuyor.
Yıl:70 Sayı:24896 Tarih:21 Ağustos 2014 Perşembe
Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Bakanlığı psikolojik
Sağlık
şikayetlerle doktora başvuran kişi
sayılarına ilişkin istatistikleri
yayımladı. 2009-2013 yılları arasını
kapsayan istatistiklere göre
Türkiye'de psikolojik rahatsızlıklar
nedeniyle doktora başvuran kişi
sayısı 3 kat artarak 3 milyondan 9
milyona çıktı.
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan AYTEKİN
Sorumlu Müdür
Bilal ÇETİN
Sayfa Editörü
Sayfa Editörü
Gülşan KURT
İstihbarat Şefi
Caner ERDOĞAN
Sağlık bakanlığı CHP İstanbul
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun
verdiği bir soru önergesi üzerine
Türkiye’de psikolojik rahatsızlık
vakalarına ilişkin verileri yayımladı.
2009 ve 2013 yılları arasındaki
verilerin incelendiği çalışmada 2009
yılında İstanbul’da 262 bin 364
kişinin psikolojik sıkıntılarla doktora
başvurduğu görüldü. 2013 yılına
gelindiğinde ise bu rakam 1 milyon
498 bin 340’a çıktı. Yani psikolojik
sıkıntılarla İstanbul’da doktora
başvuranların sayısı neredeyse 6 kat
arttı. Ankara’da 2009 yılında
psikolojik rahatsızlıkları dolayısıyla
doktora başvuran kişi sayısı 73.370
iken 2013 yılında bu sayı 487 bin 29’a
çıkarak rekor seviyede arttı.CİHAN
Yazıişleri Müdürü
Şüheda YILDIRIM
Yasemin ERENER
Haber Müdürü
İnternet Site Editörü
Kenan KURTOĞLU
İdari Merkez
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu
Cad. No:2 Sefaköy/
Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45 Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Ankara Temsilciliği
Macun Mah.3. Cadde No:2
Yenimahalle /ANK.
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
İstanbul Dağıtım
ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM
Kübra ERENER
Reklam Pazarlama ve Dağıtım
Tevfik Bey Mah. Tahsin
Tekoğlu Cad. No:2
Sefaköy/ Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45
Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
ANKARA İRTİBAT
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
Ankara Dağıtım
AKDAĞ DAĞITIM ABDULGANİ AKDAĞ
Yayın Türü: Yerel Ticari Süreli
Basıldığı Yer İstanbul
Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic.A.Ş.
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No:2 Sefaköy/ İSTANBUL
Tel : 0212 540 40 45 Resmi ilanlarınızı internet sitemizden de
görebilirsiniz (www.ekonomigazetesi.net)
EKONOMİ Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
6
21 AĞUSTOS 2014
Dış Haberler
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
İRAN
İran’ın Irak sınırında 6.1
büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Yerel
yetkililer, can kaybı
yaşanmayan depremde
maddi hasar oluştuğunu
ve yaralılar olduğunu
açıkladı. İran devlet televizyonu depremin
başkent Tahran’ın 500
kilometre güneybatısındaki Murmuri
kasabasında yerel saatle
07.02’de yaşandığını
duyurdu.
Yerek yetkili Muhammed
Rıza Murvarid, yaralılar
olduğunu söyleyerek,
sayılarının ise henüz bilinmediğini açıkladı.
Ayrıca deprem sonrası
çok sayıda artçı şok da
yaşandığını ifade etti.
Murvarid, ayrıca çok
sayıda binanın da hasar
gördüğünü kaydetti.
CİHAN
ABD
Musul Barajı'nı ele
geçiren Irak-Şam İslam
Devleti (IŞİD) adlı
örgüte yönelik
Amerikan saldırıları
devam ediyor. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, hava
saldırılarında 6 zırhlı
araç, bir hafif zırhlı
araç, araç kasasına yerleştirilmiş uçaksavar
bataryası, kontrol noktası gibi hedefler tahrip
edildi.
ABD'nin 8 Ağustos'tan
bu yana Irak'ta 68
saldırı düzenlediği ve
bunun 35'inin Musul
Barajı çevresinde
gerçekleştirildiği ifade
edildi. Bu arada
Peşmergelerin de destek
verdiği Irak Ordusu,
ülkenin en büyük barajı
olan Musul Barajı'nın
kontrolünü yeniden ele
geçirdiklerini duyurdu.
IŞİD ise bu iddiayı
yalanladı. Bölgede
çatışmaların devam ettiği belirtiliyor. CİHAN
FİNLANDİYA
Finlandiya Başbakanı
Alexander Stubb, Rusya
yanlısı ayrılıkçılarla
savaşan Ukrayna Ordusu'na AB ve NATO'nun askerî destek
vermesinin mümkün olmadığını söyledi. Devlet
radyosu YLE'ye
konuşan Stubb, NATO'nın sadece üyelerine
askerî destek verdiğini,
AB'nin de bu tarz bir
destek verecek kapasiteye sahip olmadığını
dile getirdi. AB'nin
Ukrayna ile imzaladığı
ortaklık anlaşması kapsamında da sadece yumuşak güç unsurlarının
aktarılabileceğini vurguladı. Ukrayna önceki
gün NATO ve AB'den
askerî destek talep etmişti. Öte yandan AB
Komisyonu, Rusya'nın
yaptırımlar sebebiyle
sebze meyve alımını
durdurduğu üye ülkelerdeki üreticilerin zararlarının karşılanması
için 125 milyon Euro'luk
ödenek ayırdı. CİHAN
ALMANYA
Almanya Başbakanı
Angela Merkel, NATO
müttefiki Türkiye'nin
uzun yıllar Alman istihbaratı tarafından dinlenildiği iddialarıyla ilgili
soruya cevap vermedi.
Merkel, gerekirse bu
konudaki bilginin
Alman Parlamentosu'nda istihbarat kuruluşunu denetleyen
komisyona verileceğini
söyledi.
Alman haber ajansı
dpa'ya göre Letonya'da
konuyla ilgili sorulara
cevap veren Merkel,
daha önce yaptığı 'dostlar arasında casusuluk
olmaz' açıklamasıyla
da ABD'yi kast ettiğini
dile getirdi.
CİHAN
Afganistan’da
saldırı
planlayan
5 kişi çok sayıda
patlayıcı ile
tutuklandı
fganistan’ın başkenti Kabil’de
saldırı planlayan 5 teröristin
çok sayıda patlayıcı madde ile
ele geçirildiği bildirildi. Afganistan
Ulusal Güvenlik Başkanı Rahmetullah Nabil, tutuklanan teröristlerin
görüntüsünü yayınladı.
A
Saldırı hazırlığında olan ve tutuklanan 5 kişi ile birlikte patlayıcı maddeler dolu araç, intihar yeleği,
Pakistan yapımı ve telefonla patlatılmaya ayarlanmış 10 adet mıknatıslı
mayın ve silahların ele geçirildiği
kaydedildi.
Tutuklananların suçlarını kabul ettiklerini ifade eden Nabil, teröristlerin Afganistan'ın bağımsızlığının
95. yıl dönümünde şehrin değişik
yerlerinde intihar saldırıları düzenleme planları olduğunu açıkladı.
Afganistan Kralı Emanullah Han, 95
yıl önce 1919 yılında, İngiltere'den
bağımsızlığını elde etmişti. Daha
önce değişik programlarla kutlanan
bağımsızlık günü, güvenlik gerekçesiyle bir kaç yıldır kutlanmıyor.
CİHAN
Filipinler'in Zamboanga şehrindeki
mültecilerin büyük dramı
Filipinler'de, güvenlik
güçleriyle Moro Ulusal
Kurtuluş Cephesi
arasında çıkan
çatışmalardan dolayı
evlerini terk eden
insanlar, yerleştirildikleri
Zamboanga şehrindeki
mülteci kamplarında zor
şartlarda hayatlarını
sürdürüyor. Sağlık
sorunlarının yanı sıra
gıda sıkıntısı çekilen
kamplarda kalan
mülteciler, ilgisizlikten
ve yardımların
yetersizliğinden
şikayetçi.
eçen yılın eylül ayında güvenlik
güçleriyle Moro Ulusal Kurtuluş
Cephesi arasında çıkan çatışmalardan dolayı binlerce insan evlerini terk etmek zorunda
kalmıştı.Yaklaşık 3 ay süren çatışmalarda birçok insanın evi kullanılamaz hale gelmişti.
G
Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre,
olayın üzerinden yaklaşık bir yıl
geçmesine rağmen 10 binden fazla insanın hala tahliye kamplarında
yaşam mücadelesi veriyor.
Yetkililer, bölgedeki güvensizlik ortamından dolayı insanların evlerine
hala dönemediğini, birçok insanın da
çatışmalardan ve bombalamalardan
dolayı evlerinin kullanılamaz durumda olduğunu aktardı. Kamplarda
kalan mülteciler, yiyecek içecek sıkıntısı çektiklerini, aynı zamanda sağlık
sorunlarının en büyük problem
olduğundan şikayetçi. Cihan Haber
Ajansı'na (Cihan) konuşan mülteci bir
kadın, hükümetin kendilerine sahip
çıkmadığını, gidecek başka bir yerlerinin olmadığını ve erzak sıkıntısı
çektiklerini aktarıyor.
Yaklaşık bir yıldır kampta kalan
başka bir aile ise 6 çocukla evlerini
terk ederek buraya gelmek zorunda
olduklarını anlatıyor.
Aylardır şehir stadyumunda yapılan
prefabrik evde kaldıklarını ve çocuklarının bu yüzden okula gidemediğini
söyleyen aile, aynı zamanda çocuklarının sağlıksız ortamdan dolayı devamlı hasta olduklarından yakınıyor.
Zamboanga sağlık yetkililer, eylül
ayından beri kamplardaki ölümlerin
yaklaşık 100'ü bulduğunu ve bunların
en büyük nedeninin ise sağlık proble-
minden kaynaklandığına dikkat
çekiyor. Yetkililer, asıl başlıca ölüm
sebebinin ise ishal ve zatürre
olduğunu belirtiyor. Savaştan sonra
yeğeniyle birlikte kamplara sığınan
mülteci bir kadın, çocuğun anne ve
babasının çalışmak için yurt dışına
gittiğini, kendisinin yeğeniyle burda
kaldığını belirtti.
Mülteci kadın, doğuştan hidrosefali
hastası (kafa büyümesi) olan
yeğeninin çok acı çektiğini, doktorların eğer ameliyat yapılırsa iyileşebileceğini, bu yüzden yardım
beklediklerini söyledi.
Kamp merkezlerinde meydana gelen
ölümlerdeki artışlardan kaygı duyduklarını açıklayan yerel yetkililer, bir
an önce bu duruma çözüm bulunması
gerektiğini, aksi taksirde ölümlerin
artabileceğini ifade ediyor. CİHAN
YENİ BULUŞLAR-TEKNOLOJİ
Telefon ilk çaldığında
sakın açmayın!
Barzani: Bu
toprakların
korunması
Hıristiyanların da
görevidir
rak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı
Mesud Barzani, Lübnan Dışişleri Bakanı
Cübran Basil'i Başkanlık
divanında kabul etti.
I
Irak'taki gelişmeleri
yakından takip etmek
üzere Erbil'e gelen Basil,
Mesud Barzani ile Irak'taki son durum
hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Irak Kürdistanı'nın mültecilere karşı gösterdiği
nezaketten dolayı
Barzani'ye teşekkür eden
Basil, uluslararası
toplumun Erbil'in
yanında yer almasını
istedi.
Ü'den yapılan yazılı açıklamaya
göre, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Osman Demirhan başkanlığında,
cep telefonu, kablosuz internet ağı,
dizüstü ve tablet bilgisayarlardan
yayılan elektromanyetik dalgaların
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymak için yapılan bilimsel çalışma sonuçlandı.
Ç
Anne karnındaki bebeğin sıvısından
alınan hücre örnekleri üzerinde
çalışan uzmanlar, çalışmada manyetik
alana maruz kalan kültürlerde yeni
oluşan kromozomlarda hasar tespit
etti.
Prof. Dr. Demirhan, manyetik alanların
özellikle cep telefonlarında daha
yaygın olduğunu, bu telefonlara insanların sürekli maruz kalma olasılığının
da yüksek olduğunu belirterek, "10 yıldan fazla cep telefonu kullanmak veya
manyetik alana maruz kalmak kanseri
tetikliyor, arttırıyor ve uyarıyor"
ifadesini kullandı.
Anne karnındaki bebeğin etrafındaki
sıvı üzerinde deney
İnsanların günlük yaşantısının
manyetik alanlar içerisinde geçtiğine
dikkati çeken Demirhan, bu alanların
insana etkilerini araştırma amaçlı yaptıkları çalışmanın sonuçlandığını kaydetti.
tığımız kültürlerin 12 gün boyunca
kontrolünü yaptık. Çalışmamızın sonucunda, yeni oluşan kromozomlarda
bozulmalar tespit ettik." Demirhan,
kromozomlarda ortaya çıkan bozulmaların gen yoluyla nesilden nesile de
geçebildiğine dikkati çekti.
Çalışmada anne karnındaki bebeğin
etrafındaki sıvıyı kullandıklarını
bildiren Demirhan, deneylerini insan
üzerinde yapma olasılıkları olmadığı
için bebeğin etrafındaki sıvı içerisindeki hücreleri kültür ortamına aldıklarını, bu ortamlardaki hücreleri
manyetik alana maruz tutarak değerlendirme yaptıklarını aktardı.
"TELEFONU İLK ÇALDIĞINDA AÇMAYIN"
Demirhan, şu bilgileri verdi: "Anne
karnındaki bebeğin etrafındaki sıvı
içerisindeki hücreleri, önce normal
kültür ortamına aldık. Daha sonra ise
bu hücreleri kültür ortamında 900 ve
bin 800 megahertzlik olmak üzere iki
grupta çalışmamızı gerçekleştirdik.
Her gurubu da kendi içerisinde 3, 6 ve
12 saat olmak üzere 3'er gruplara
ayırdık. Manyetik alana maruz bırak-
Cep telefonlarında ilk aramada çok
yüklü manyetik alan olduğunu vurgulayan Demirhan, telefonun ilk
çaldığında açılmaması gerektiği
tavsiyesinde bulundu.
Cep telefonu seçerken de soğurma
değeri anlamına gelen "sar değerlerine" dikkat edilmesini isteyen
Demirhan, şöyle devam etti: "Telefonlarımızı alırken sar değerlerine bakmamız gerekiyor.
O telefonun soğurma değeri, yani kaynaktan veya uydudan aldığı ya da baz
istasyonundan çektiği gücün değeridir.
O güç çok önemli. Bu güce bakarak
telefonlarımızı almamız lazım."
Barzani ise bölgede Hristiyanların korunma altında olduğu, Irak
Kürdistan'ında hiçbir
etnik grubun ezilmesine
izin vermeyeceklerini
ifade etti.
Peşmerge güçleri ile beraber tüm farklı etnik ve
mezhepsel grupların
teröre karşı durduğunu
dile getiren Barzani, "Biz
hepimiz bu topraklarda
doğduk ve burada öleceğiz.
Kimsenin kendi
toprağını bırakıp başka
yerlere yönelmesine
sıcak bakmıyoruz. Bu
toprakların korunması
nasıl Peşmerge'nin
görevi ise Hristiyanlar
için de öyledir.
Irak Kürdistan Hükümeti
de Hristiyanların daha
aktif bir şekilde
Peşmerge güçlerine katılmalarına kolaylık sağlamaya çalışıyor." ifadelere
yer verdi.
CİHAN
21 AĞUSTOS 2014
Politika
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Bal: İstiklal
Mahkemeleri
üzerinden oy
isteyenler aynı
uygulamaları
yapıyor
ütahya Bağımsız Milletvekili İdris
Bal, sabah saatlerinde İzmir’de
başlayan operasyonların algı
oluşturmaya yönelik olduğunu söyledi.
İstiklal Mahkemeleri’nden, darbelerden, tek parti üzerinden oy isteyen bir
zihniyetin bugün aynı uygulamaları
yaptığını kaydeden Bal, “Siz ilelebet iktidarda kalmayacaksınız. Bu kadar yolsuzluk soruşturması varken, bu kadar
dünyada dışlanmışken, bu kadar kara
para iddiaları varken, El Kaide ve IŞİD
ile bağlantılar iddia edilirken çok
devam etmezsiniz. Bir gün bu size
döner.” dedi.
K
Milletvekili Bal, Meclis’te düzenlediği
basın toplantısında İzmir’de başlatılan
operasyon ile ilgili değerlendirmelerde
bulundu. Algı operasyonu ve psikolojik savaşın devam ettiğini belirten Bal,
“İzmir’de asker ve sivil bazı bürokratlarının devletin gizli belgelerini sızdırmakla suçlandığı ve İzmir Liman
İşletme Müdürlüğü’ndeki rüşvet ve yolsuzlukla ilgili takip yapan ve soruşturmayı yürüten polisler, kendileri
soruşturulur duruma düştüler,
gözaltına alınmaya başladılar. İşin ilginç tarafı bu limanla ve yolsuzlukla ilgili soruşturmada eski Ulaştırma
Bakanı’nın bacanağı da var. Yani ben
sandıktan çıktıysam bana ve benim
yakınlarıma yönelik soruşturma yapamaz, takip edemezsiniz. Ederseniz
bunun cezasını ödersiniz. Soruştururken soruşturulacak duruma
düşersiniz.” dedi. Sabah 05.30 civarlarında İzmir’de, Aydın, Erzurum’da 30
polis hakkında gözaltı ve adreslerinde
arama kararı çıkmasında, daha önce
yapılan hukuksal değişikliklerin
olduğunu belirten Bal şöyle devam
etti:
“Önce yargıyı dizayn edeceksiniz. 160
yıllık Sulh Ceza Mahkemelerini
kaldıracak, onun yerine düzmece Sulh
Ceza Hâkimlikleri oluşturacaksınız.
Bunu da daha önce dizayn ettiğiniz
HSYK 1. Dairesi bu mahkemelere
hâkimleri atayacak. Ayakkabı kutuları
ile yakalanan Halk Bankası Genel
Müdürü’nü bırakan Haluk Pür’ün
atanması tesadüf mü? Zerrab’ı bırakan
İslam Çiçek’in atanması tesadüf mü?
Bir üst mahkeme yerine başka bir
hâkime itiraz yapılması tesadüf mü?
Karşımızda İstiklal Mahkemeleri’nden,
darbelerden, tek parti üzerinden oy
isteyen bir zihniyetin aynı uygulamaları yaptığını görüyoruz. Bu milletin
gözünden kaçmıyor.”
Bu kılıç size doğru çevrilebilir. Ben
bunu da istemen. Çünkü AK Parti kapatılmaya yönelik dava açıldığında,
‘Partiler gazete kupürleriyle kapatılamaz’ diye savunmuştum. Ben aynı
yerde duruyorum ama parti durduğu
yerde durmuyor. Dün korkuları olduğu
için durmadan demokrasi, kardeşlik,
hukukun üstünlüğü diyorlardı. Zira o
gün baskılardan, korkulardan dolayı
diyorlarmış. Ne zaman korkular bitti
gerçek yüzleriyle toplumu dizayn etmeye başladılar.” açıklamalarında bulundu.
CİHAN
Ş
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve Veli
Ağbaba, CHP Genel Sekreter
Yardımcısı Özgür Özel, CHP Kadın
Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan, Beşiktaş Belediye Başkanı
Avukat Murat Hazinedar, Beşiktaş
Belediye Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Tüy, Türkiye'ye sığınan
Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan konutlarda kalan
Ezidileri ziyaret etti. Ezidileri ziyaret eden CHP heyetini Silopi
Belediye Eşbaşkanı Seyfettin Aydemir karşıladı. Konutlarda ve
çadırlarda kalan Ezidileri ziyaret
Hükümet bu topraklarda
IŞİD’e sağladığı bu lojistik
desteğin acı bedelini şimdi
Musul’da Türkmenlere ve tüm Türk
halkına ödetiyor. Aynı zamanda bu
katliamların zeminini de verdiği
desteklerle IŞİD bu seviyeye gelmiş.
Verdiği silah destekle ve diğer
destekle IŞİD bu topraklarda
güçlendi ve insanları öldürüyor.
Buradan da artık çok açık ve çarpıcı
bir şekilde açığa çıkan bu desteklerinden artık son vermesini diliyorum.” şeklinde konuştu. Ezidilere
devletin yardımı ile ilgili sorulan
soruyu da cevaplayan Sezgin Tanrıkulu şunları söyledi: “Duyunca da
Tanrıkulu
Türkiye kendi toprakları sayılan
konsolosluğunu IŞİD’e hediye etti
Ama Ezidi halkına yardım
yapmanın başka bir manevi
anlamı var. Çünkü yüz yıllardır bu topraklarda 76 kez
katliama maruz kalmıştır. Sayıları
kılıçtan geçirile geçirile milyonlardan yüz milyonlara çıkmış ve bulundukları yerde dışlanmışlar. Hiç
olmasa bu vahşet karşısında
sığındıkları bu topraklarda insani
bir yaşama kavuşsunlar. Amacımız
budur. Bizim bütün belediyelerimizin katkıları devam edecektir.”
diye konuştu. Halen Musul’daki
konsolos çalışanlarının IŞİD’in
elinde olması ile ilgili sorulan
soruya yönelik Tanrıkulu, “Biliyorsunuz yayın yasağı getirildi.
Dolayısıyla bilgi akışı olmuyor.
C
İktidarın yapmış olduğu uygulamaların çok uzun süreli olmadığını belirten Bal, AK Parti’nin geçmişteki
çizgisinde durmadığını kaydetti. Bal,
“Siz ilelebet iktidarda kalmayacaksınız. Bu kadar yolsuzluk soruşturması
varken, bu kadar dünyada dışlanmışken, bu kadar kara para iddiaları
varken, El Kaide ve IŞİD ile bağlantılar
iddia edilirken çok devam etmezsiniz.
Bir gün bu size döner.
Ancak 10 Haziran’dan beri rehinlerdir. Türkiye maalesef kendi
toprakları sayılan konsolosluğunu
IŞİD’e hediye etti. Açık alanda teslim etti. Şimdi büyük bir anlaşma
içerisinde. IŞİD nasıl olsa bize
karışmaz. Ama en büyük darbeyi
IŞİD’ten yedin hükümet ve şuanda
enayi durumdadır. Siyaset anlamında çok da konuşmak
mümkün değil.
şaşırdık gerçekten. Devletin bu
büyük imkanlarının Silopi’ye 2 bin
kişiye ulaşmaması ben çok yadırgacı, manalı, anlamlı buluyorum.
Bu insanların eğer kimliği, inancı
bu yardımların buraya yetişmesini
engelleşmişse bu çok vahim bir durumdur. Bu konuda çağrı yapıyoruz. Silopi’ye sadece Silopi
Belediyesi değil bizzat devletin
bütün imkanları olması lazım. Bir
kez daha sesleniyorum. Bir vahşetten kaçan insanlardan siz nasıl pasaport sorarsınız?
IŞİD’çiler buradan geçerken
siz pasaport mu sordunuz?
Yani Kilis’te, Hatay’da,
Antep’te pasaport mu sordunuz?
Halen karargahları orası. Daha 3
gün önce basın toplantısı yapmış.
Röportajı Reyhan’lıda almış ve bir
komutan vermiş, pasaport mu sordunuz onlara. Vahşetten kaçan insanlardan pasaport mu, kimlik mi
sorulur? Halepçe katliamında yine
biz buradaydık. Kamyonlarla onlara yardım götürdük. Kim pasaport
sordu o insanlara Halepçe
katliamında. Şimdi Habur’dan
geçenlere pasaport soruyorsunuz.
Altını çizerek söylüyorum. Eğer
Ezidilerin kimliklerinden dolayı bu
bilinerek yapılıyorsa bunu şiddetle
kınıyoruz. Döne YILDIRIM-Ekonomi
CHP'li Çıray:
Hukuka
göre Erdoğan
hem müstafi,
hem de düşük
başbakandır
HP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr.
Aytun Çıray, Yüksek Seçim
Kurulu’nun (YSK) 15 Ağustos’ta
geçici seçim sonuçlarını açıklamasıyla birlikte Erdoğan’ın
Başbakanlık ve milletvekili
görevinin sona erdiğini belirterek, “Hukuka göre, artık
kendisi, hem müstafi hem de
düşük başbakandır. Hiçbir
atama kararnamesi imzalayamaz” dedi. Konu hakkında
yazılı değerlendirme yapan
CHP’li Çıray, “15 Ağustos’ta Yüksek Seçim Kurulu, geçici seçim
sonuçlarını resmen açıklamıştır.
Bu çerçevede, Erdoğan’ın hem
başbakanlık hem de milletvekilliği görevi fiilen ve resmen sona
ermiştir. Hukuka göre, artık kendisi, hem müstafi hem de düşük
başbakandır. Bu durumda Erdoğan cumhurbaşkanlığı yeminini edinceye kadar
cumhurbaşkanı da değildir.
“AK PARTİ DAHA ÖNCE DURDUĞU
YERDE DURMUYOR”
ırnak’ın Silopi ilçesine yerleşen Ezidileri ziyaret eden
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Sezgin Tanrıkulu, “Türkiye maalesef kendi toprakları sayılan konsolosluğunu IŞİD’e hediye etti. Açık
alanda teslim etti. Şimdi büyük bir
anlaşma içerisinde. IŞİD nasıl olsa
bize karışmaz. Ama en büyük darbeyi IŞİD’ten yedi hükümet ve
şuanda enayi durumdadır.” dedi.
eden heyet, burada Ezidilerin
sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi.
Ayrıca Sezgin Tanrıkulu Ezidilerle
Kürtçe konuşup onların sorunlarını
Kürtçe olarak anlatılmasını istemesi Ezidileri sevindirdi. CHP İstanbul Beşiktaş Belediyesi
tarafından heyetle getirilen yardım
kamyonları da Ezidelere verildi. Ziyaretten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan bulunan CHP
Genel Başkan Yardımcısı Sezgin
Tanrıkulu, “Bizim belediyelerimiz
zaten her yerde mültecilerin bulunduğu yerlere yardım yapıyorlar.
Loğoğlu:
BMGK'nın
IŞİD’e yaptırım
kararı AKP’ye
de uyarıdır
7
HP Genel Başkan Yardımcısı Faruk
Loğoğlu, “Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin (BMGK) IŞİD’e yaptırım
kararı AKP’ye de uyarıdır. ” dedi. Faruk
Loğoğlu, yaptığı yaılı azıklamada; “AKP iktidarı Türkiye’yi yolsuzluklar, rüşvet ve antidemokratik uygulamalarla geriye götürerek
ülkemizin geleceğine korkunç zararlar vermiştir. En azından teröre karşı dik ve net bir
tavır alması AKP’nin ulusumuza karşı asgari
bir vicdan borcudur.” diye ifade etti. Faruk
Loğoğlu’nun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)’e yaptırım kararını değerlendiren açıklamasında,
“Irak ve Suriye’de etkinliğini son aylarda
artıran IŞİD terör örgütünün ilerleyişi
karşısında uluslararası toplum gecikerek de
olsa önlem almaya başlamıştır. Bölgedeki
petrol yataklarının ve su kaynaklarının bir kısmını ele geçiren, önemli bir kısmını da tehdit
eden örgütün Kürtler, Türkmenler, Yezidiler ve
Alevilere yönelik dehşet verici katliamları bölgenin demografik ve kültürel haritasını
değiştirmektedir.” dedi.
C
Bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren IŞİD ve
benzeri örgütlere karşı Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bir dizi yaptırım
uygulama kararı aldığını ifade eden Loğoğlu,
şöyle devam etti: “BMGK’nın 15 Ağustos 2014
tarihinde aldığı 2170 sayılı karar uyarınca Irak
ve Suriye’de faaliyet gösteren başta IŞİD ve
Nusra Cephesi olmak üzere, El Kaide uzantılı
örgütlere maddi destek veren ve vatandaşlarının bu örgütlere üye olmasına göz
yuman ülkelere ekonomik yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca, BMGK bu kararıyla söz
konusu örgütlere mensup olan teröristlerin
üye devletlerin topraklarından çatışma bölgelerine geçmelerinin engellenmesi için de bir
çağrı yapmıştır. Anlaşılmaktadır ki
önümüzdeki dönemde, uluslararası toplum
BM aracılığıyla IŞİD başta olmak üzere El
Kaide uzantılı örgütlerin silahsızlandırılması
ve etkisiz hale getirilmeleri hususlarında daha
etkin bir rol oynayacaktır. Türkiye, uluslararası
toplumun bu çabalarının dışında kalmamalı,
aktif bir rol oynayarak teröre karşı mücadeleye
destek vermelidir.”
CHP’li Loğoğlu, IŞİD ve benzeri örgütlerin,
Türkiye’yi, çatıştıkları bölgelere geçiş yapmak
için kullandıkları, Türkiye’den militan ve silah
başta olmak üzere her türlü desteği temin ettiklerinin sır olmadığına işaret etti. Ulusal ve
yabancı basın organlarında IŞİD militanlarının
Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin haberlerin
sıkça yer aldığını belirten Loğoğlu, “AKP iktidarının muğlak yalanlamaları bu gerçeği
değiştirmemektedir. Bu nedenle BMGK’nın
2170 sayılı kararı AKP Hükümeti için doğrudan
bir uyarı niteliği taşımaktadır. Bugüne kadar
CHP’nin uyarılarını göz ardı ederek bölgedeki
radikal örgütlerle ilişkilerini sıcak tutmuş olan
AKP’nin BMGK’nın bu son kararını ciddiye almasını bekliyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin
teröre destek verdiği gerekçesiyle yaptırımlara
uğrayarak telafisi imkânsız itibar kaybına
uğraması ne yazık ki uzak bir ihtimal değildir.
AKP iktidarı Türkiye’yi yolsuzluklar, rüşvet ve
anti-demokratik uygulamalarla geriye götürerek ülkemizin geleceğine zaten korkunç
zararlar vermiştir. En azından teröre karşı dik
ve net bir tavır alması AKP’nin ulusumuza
karşı asgari bir vicdan borcudur.” görüşünü
belirtti.
CİHAN
28 Ağustos 2014 tarihi itibariyle
görev süresi dolacak olan mevcut Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün yerine Köşk’e çıkacaktır.
Yani Erdoğan’ın şu anda
başbakan veya cumhurbaşkanı
olarak iş ve işlem yapma yetkisi
yoktur. Ne var ki, Erdoğan,
hukuk tanımaz zorba tavrını bu
süreçte bir kez daha ortaya koymuştur. Artık başbakan olmamasına rağmen bu görevden
kaynaklanan yetkilerini hukuk
dışı bir şekilde kullanmaya
devam etmektedir. Başbakanlık
yetkileri olmamasına rağmen 16
Ağustos 2014 tarihinde iki atama
kararnamesine imza atmış ve 17
Ağustos’ta bunları Resmi
Gazete’de yayımlatmıştır. Fakat
ne ilginçtir ki, Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim
sonuçlarıyla ilgili kararını hâlâ
Resmi Gazete’de yayımlatmamıştır. Erdoğan ve Gül, bu tutumlarıyla Anayasa ihlâli suçu
işlemişlerdir.”
Aytun Çıray, eleştiri oklarını
mevcut Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de yöneltti. Abdullah
Gül’ün de kendisine Başbakanlık tarafından yollanan iki adet
üçlü kararnameyi imzalamasının hukuka ve Anayasa’ya
aykırı olduğunu vurgulayan
Çıray, şöyle devam etti: “Sayın
Gül; belki 7 yıl boyunca adeta
‘partili bir cumhurbaşkanı’ gibi
AKP hükümetinin yolladığı çoğu
hukuka uygun olmayan yasa ve
kararnameleri imzaladınız. Ama
el insaf… Hukuka ve Anayasa’ya
göre, Başbakanlık ve milletvekilliği görevi düşen bir zat’ın yolladığı kararnamelere nasıl onay
verirsiniz? Söz konusu tasarruflarınızın bir geçerliliği olmadığını düşünmüyor
musunuz? Cumhurbaşkanı’nın
en temel görevlerinden biri de
hukukun üstünlüğünü ve
Anayasa’yı korumak ve kollamak değil midir?
Bu son tasarrufunuzla anlıyoruz
ki; sizin için ‘değil’dir.” Aytun
Çıray, Recep Tayyip Erdoğan’ın
hem hakkındaki yolsuzluk iddialarından hem de 'siyasi çıkar
amaçlı' hukuku çiğneyen uygulamaları yüzünden Yüce Divan’da yargılanacağını söyledi.
Abdullah Gül’ü de bu atama
kararnamelerine niçin imza attığına dair açıklama yapmaya
çağıran Çıray, Köşk’ten şu
soruya cevap istedi: “Cumhurbaşkanı olarak, sizin bildiğiniz
ne, bizim bilmediğimiz ne ki,
hukuka aykırı olarak üçlü kararnameyi onayladınız? Önce bunu
kamuoyuna açıklayın. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve
Askeri Yargıtay’daki bu atamaların Erdoğan tarafından
süratle çıkarılmasının mantığı
ve anlamı nedir? Bu acele nedir
ki, Türk siyasi tarihine bir
'hukuk garabeti' olarak geçen
bu atama kararnamelerine imza
atabiliyorsunuz?” diye sordu.
CİHAN
8
==
Gündem
dayanamayarak
kesinlikle bırakacak.
Bırakmaz ise uluslar
arası güçler
tarafından
öldürülebilir.”
"ERDOĞAN
MUTLAKA GİDECEK"
B
İddialara göre; İdris Bal’ın,
‘Erdoğan sonrası’ için ittifak
çalışması yaptığı, Ensar Vakfı
Çorum Şube Başkanı Halil
İbrahim Aşgın’ın verdiği bilgiyle
ortaya çıktı. Aşgın, 17-25 Aralık
2013 operasyonlarının ardından
Bal’ın daveti üzerine Ankara’da
yaptıkları toplantının ne
anlama geldiğini fark ederek,
durumu Ankara Savcılığı’na ve
polise anlattı. Aşgın, 17 Ağustos
2013’te, daha önce Çorum’da
görev yapmış bir FEM
dershanesi yöneticisi
aracılığıyla İdris Bal’ın
kendisini Ankara’ya davet
ettiğini belirterek, başka
katılımcıların da bulunduğu bir
kahvaltıda buluştuklarını
söyledi. Aşgın, Bal’ın
kendilerine şunları söylediğini
anlattı:
ULUSLARARASI GÜÇLER
İSTEMİYOR
“Hükümet çok iyi gitmiyor,
kuruluşunda olduğu gibi AK
Parti herkesi kucaklamıyor, bazı
kesimleri dışlıyor. Özellikle dış
politikada büyük yanlışlıklar
yaptı, Suriye’de yanlış bir
politika izledi, bu yüzden
binlerce insan öldü. Mısır’da
tüm dünya bir şekilde gizli veya
açıktan darbeyi desteklerken
Türkiye neredeyse tek başına
Mursi’den yana tavır koydu. Bu
ve benzeri politikalar
neticesinde uluslararası bir
takım güçler artık Erdoğan ile
çalışmak istemiyorlar.”
ERDOĞAN ÖLDÜRÜLEBİLİR
“Bu uluslararası güçler
Erdoğan’ı görevinden mutlaka
uzaklaştıracaklar. Türkiye’de
çok kötü gelişmeler olacak. 2013
yılı sonuna doğru Başbakan
Erdoğan’ın görevini bırakması
yönündeki baskılar artacak ve
Erdoğan bu baskılara
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Erdoğan sonrası Başbakan'ın kim olacağını açıkladı
Gül: Gördüğüm kadarıyla
Ahmet Bey devralacak
KURDUĞUM PARTİYE
DESTEĞE DEVAM
EDECEĞİM
“Bizim gibi vatanını,
milletini, devletini ve
dinini seven
mütedeyyin
muhafazakar
insanlar bu süreçte
etkin olmayacak. Ya
da Erdoğan mutlaka
gidecek, mütedeyyin
insanlar hazırlık
yaparak Erdoğan sonrasında
daha etkili olacaklar.
Bu nedenle Erdoğan sonrası
için bir takım hazırlıklar
yapılması gerekiyor. Bu konuda
bizler bir takım çalışmalar,
görüşmeler yapıyoruz. Sizlerle
de bu konuda sürekli irtibatlı
olalım, biz buna benzer
görüşmeler yapıyoruz. Çorum’a
geldiğimizde bize yardımcı
olun.”
- Tecrübemi yine
davama, kendi kurduğum partinin
başarılı olması için
şüphesiz desteklemeye, aktarmaya çalışacağım.
umhubaşkanı Abdullah Gül, AK Parti kongresinin
cumhurbaşkanlığını devretmeden 1 gün önce
yapılacağını anımsatarak,
C
"Göründüğü kadarıyla devralacak arkadaşımız
Dışişleri Bakanı Ahmet
bey, siyasete de devlet
hayatına da kazandıran
benim" dedi.
BENİ YENİ CEPHEYE
ÇEKMEYE ÇALIŞTIL
Bu ara çeşitli yazılanlar, çizilenler
konusunda, bir
taraftan benim Cumhurbaşkanı olmam sürecinde
'Aman cumhurbaşkanı olmasın' diyenlerin bana
parti kurdurması, yeni
cephelere çekmesi, onu
gördüm.Bir taraftan da
bizim cenahtan yapılan
epeyce saygısızlıkları da
gördüm, bu son süre
içerisinde. Bunların hepsini de takip ettim.
Çevremdeki herkes
görevini yapıyor, tarafsız
bir cumhurbaşkanlığı
mevkisinde.
O KARAR
CUMHURBAŞKANLIĞI
MAKAMINA AİT DEĞİL
Bir kişinin TBMM
üyeliğinin düşüp
düşmediğine karar vermek, tespit etmek,
Cumhurbaşkanlığı
makamına ait değil.AA
KOL KANGREN OLMUŞ!
KESİLMELİ!
Aşgın, bu sözleri üzerine İdris
Bal’a, “Eğer uluslararası bir
takım güçler Erdoğan’ı çizdiyse,
İslami bir cemaat olduğunu
söyleyen sizlerin tam da bu
yüzden Erdoğan’ın yanında
olmanız gerekmez mi?” diye
sorduğunu belirterek, aldığı şok
edici cevabı da aktardı: “Çok
duygusal davranıyorsun. Kol
kangren olmuş, biz bu kolu
kesmek lazım diyoruz. Çünkü
eğer bunu kesmezsek bütün
vücut gidecek, yani ülke elden
gidecek. Bugün duygusal
olmanın vakti değildir.” AA
CHP'de vitrin de değişecek
Başakşehir Belediyesinden yapılan
yazılı açıklamaya göre Güllüce,
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal'ı makamında ziyaret etti.
Güllüce, İstanbul'un tek bakanı
olduğu için tüm ilçe belediye
başkanlarını makamlarında ziyaret
K
CHP'de Cumhurbaşkanlığı
seçiminden sonra
başlayan tartışmalar ve
olağanüstü kongre kararı,
partinin vitrininde de
değişikliklere yol açacak.
Gazeteport'un edindiği
bilgiye göre, Şimdilik
Kemal Kılıçdaroğlu ile
Yalova milletvekili
Muharrem İnce'nin aday
olduğu Genel Başkanlık
yarışını kim kazanırsa
kazansın parti vitrini de
değişecek.
Kılıçdaroğlu'nun
hazırlayacağı Parti Meclisi
listesinde yeni isimlere yer
vereceği, PM arasından
seçilecek MYK'da da,
Genel Başkan yardımcıları
arasında özellikle
performanslarından
memnun olmadığı isimler
arasında değişiklikler
yapmayı planladığı
öğrenildi.
çerçevede bazı Genel
Başkan yardımcılarının da
değişmesi planlanıyor.
Gazeteport'un haberine
göre, CHP kongresinde
tüzük değişiklikleri ve
Genel Başkan seçimi 5
Eylül günü tamamlanacak
daha sonra da Parti
meclisi seçimlerine
geçilecek.
CHP MYK'da halen Genel
Başkanının yanı sıra, 16
Genel Başkan yardımcısı
ile bir Genel Sekreter
bulunuyor.
PM seçimlerinin de 6 Eylül
günü sona ermesi
bekleniyor.
Kılıçdaroğlu'nun
hazırlayacağı 60 kişilik
Parti Meclisine gazeteciler
İzmir milletvekili Mustafa
Balbay ile Tuncay
Özkan'ın da aday
gösterilmesi bekleniyor.AA
Kurultaydan sonra
partinin en yetkili organı
olan MYK'nın, yeniden
dizayn edilmesi bu
Gül: 28 Şubat'ta bile bu kadarını görmedik
umhurbaşkanı Abdullah
C
Gül'ün eşi First Lady
Hayrunnisa Gül Çankaya'daki
son günlerinde serzenişte
bulundu.
First Lady Hayrunnisa Gül
gazetecilere içini döktü. Gül,
Çankaya Köşkü'ne çıkmadan
önce yaşadıklarını anlatırken o
zamanlar neler hissettiğini şu
sözlerle dile getirdi:
“Bir turnusol döneminden
geçiyoruz. Neler yazıldı, gördük.
Neler söylendi, duyduk. Ben her
şeyi biliyorum. Abdullah Bey,
ben üzülmeyeyim diye interneti
kapatıyordu, gazeteleri, basın
bültenlerini önümden alıyordu
ama neyin ne olduğunu çok iyi
biliyoruz. Abdullah Bey
kibarlığından söyleyemiyor.
Kendisine çok yanlışlar, çok
saygısızlıklar yapıldı. Bu süreçte
bazı yaşadıklarımızı, 28 Şubat
döneminde benim başörtümün
tartışıldığı günlerde bile bu
kadarını görmedik.”AA
Beşir Atalay: Heykel işi provokasyondur
ir televizyon programına konul
olan Başbakan Yardımcısı
B
Beşir Atalay, Diyarbakır'ın Lice
Başbakan
Yardımcısı
Beşir Ata lay, Lice'de
PKK'lı Mah sum Korkmaz'ın
heykelinin
kaldırılmasıyla ilgili "Böyle
şeylere
müsamaha
edilmez"
dedi
ilçesinde PKK'lı Mahsum Korkmaz'ın heykelinin kaldırılmasıyla
ilgili açıklamalarda bulundu.
BÖYLE ŞEYLERE
MÜSAMAHA EDİLMEZ
Atalay, ''Böyle şeylere müsamaha
edilmez. HDP kesiminin de onayladığı bir şey değil. Bugün
gereken yapıldı, yapılır. Sürece
provokasyondur'' dedi.
PROVOKASYONDUR BU
Atalay'ın konuşmalarının satır
başları;"Aniden bir heykel olayı
çıktı Lice'de. Ben Perşembe günü
çözüm süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyorum, İmralı
heyeti önemli açıklamalarda bulunuyor iş en ciddi şekilde
yürüyor tam o günde bir heykel
çıkıyor ortaya. Bir iki gazete
hemen ertesi gün haber olarak
HP’nin yurt dışındaki örgütleri
yaptıkları açıklamada, CHP
C
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu
desteklediklerini kaydetti.
''ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUZ''
Yurt dışı örgütlerinden yapılan
açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı
seçim sonuçlarının partinin yetkili
organlarında değerlendirilmesi ve
hataların gözden geçirilmesi elbette ki sosyal demokrat bir partinin yapması gerekenin ötesinde
bir zorunluluktur.
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce
Salıpazarı Kruvaziyer Liman Projesi
hakkında konuştu.Başakşehir Belediyesin den yapılan yazılı açıklamaya göre Güllüce, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal'ı makamında ziyaret etti.
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
raporuyla ilgili "ÇED raporu ruhsat
demek değil, 'Ben şu şu şartları
yerine getireceğim' demek. Rapor
verilirken de o şartları yerine
getirirsen bir sorun olmaz. Bize bir
taahhüt zinciridir ÇED raporu"
ifadelerini kullandı.
etmeye özen gösterdiğini ifade
ederek, "Başkanımızla bizim
bakanlığımız ilgilendiren konularda
görüşmeler yapacağız. Buradaki en
önemli vurgumuz kentsel
dönüşümle ilgili konular olacak.
Kentsel dönüşümle ilgili
başkanımızın hazırlıkları var. Bu
durumu biran önce hızlandırarak,
başlamanın yollarına birlikte karar
vereceğiz" değerlendirmesinde
bulundu.Galataport olarak da
bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Liman
Projesi için hazırlanan ÇED
raporuna da değinen Güllüce,
şunları söyledi:"ÇED raporu ruhsat
demek değil, 'Ben şu şu şartları
yerine getireceğim' demek. Rapor
verilirken de o şartları yerine
getirirsen bir sorun olmaz. Bize bir
taahhüt zinciridir ÇED raporu.
Yeterli midir taahhütler, verdiği
taahhütlere göre problem var mı
buna bakılıyor. Oranın asıl kurumu
isterse devam ettirir. 'Raporla bu
şartları yerine getirirseniz doğaya
zarar vermemiş olursunuz' demiş
oluyoruz." dedi. AA
Fakat seçim sonuçlarının resmi
ilanını dahi beklemeden, kamuoyu
önünde Partimizi ve Genel
Başkanımızı haksız tartışma ve
değerlendirmelerin hedefi haline
getiren sayın Milletvekillerinin
açıklamalarını şaşkınlıkla izlemekteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi
ülkemizde eksiksiz demokrasiyi ve
katılımı hedefleyen bir siyasal partidir. Bizler için, parti içi demokrasi
ve katılım kanallarının işletilmesi
ceklerini belirten 78 CHP
İl Başkanı ile ilgili ise
İnce, "Onlara kızmıyorum" dedi.
CHP 5-6 Eylül'de yapılacak 18.
olağanüstü kurultaya
hazırlanırken gözler CHP eski
Genel Başkanı Deniz
Baykal'ın atacağı adıma
çevrildi.
Kaset skandalının ardından
genel başkanlığı bırakan
Baykal'ın, olağanüstü
Çözüm sürecinde ikinci yılı
doldurmak üzereyiz. Biz AK Parti
hükümeti olarak 12 yıldır çok insani çok erdemli ve çok demokrat
bir tavır içindeyiz. Ülkemizde bu
tür sorunlar varsa çözelim,
“Parti içi iktidarı hedefleyen,
hastalıklı, eski siyaset anlayışını
terk etmemiz gerekir. Büyük kongremizin iradesi doğrultusunda
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partimizin Genel Başkanı’dır. Yurt Dışı
Örgütleri olarak Partimizin birleştirici gücü olan Genel
Başkanımızın yanındayız ve aldığı
olağanüstü kurultay kararını da
yürekten destekliyoruz. Partimiz
Genel Başkanı’ndan üyesine tüm
örgütleri ile 2015 seçimlerine odak
lanmalı iktidarı hedeflemelidir.
"2015 SEÇİMLERİNE
ODAKLANILMALI"
Bu durumda konuşmaktan çok
çalışmanın anlamlı olduğunu
inanıyoruz. Tüm CHP sevdalılarının bu çabanın içinde olmaları tarihi zorunluluktur ve
bizleri güçlü kılacak, iktidar hedefimize daha da yaklaştıracaktır.
Solun evrensel ilkeleri, çoğulculuk,
katılımcılık, eşitlik, adalet,
dayanışma, kadın hakları, emeğin
önceliği, çevre duyarlılığı ve barış
bu büyük yürüyüşümüzün
meşaleleri olacaktır.”AA
Partinin desteğini açıkladığı aday
aleyhine kamuoyunun önünde
değerlendirmeler içinde olmak ve
alternatif aday çalışmaları yapmak,
partililik bilinci ve partililik sorumluluğu kavramlarını içselleştirememek, parti disiplinini de ihlal
etmek demek olduğunun
bildirildiği açıklamada şunlar
kaydedildi:
İnce'den CHP'li 78
İl Başkanı'na cevap
urultayda CHP Genel
Başkanı Kemal KılıçK
daroğlu'nu destekleye-
bulması halinde yeniden
partinin başına geçmek için
aday olacak.
veriyor bunu. Çözüm sürecinden
mutlu olmayan bu işlerin
bitmesini istemeyen kesimlerden
de beyanatlar geliyor.
Tabi olayla ilgili araştırıyoruz
kabul edilebilir bir şey değil.
Mülki idarenin de konuyla ilgili
fazla bilgisi yok. Esas bilgisi olması gereken jandarmadır ama
onların yeterli bilgisi yok. Bilgi olunca gereken yapıldı tabi. Sürece
provokasyondur bu. Provokasyon
her yerde var siyaset içinde de
var, orada da var basın içinde de
var. Hepsinin işbirliği ile bu provokasyon atlatılmış oldu. HDP
heyetiyle filanda görüşüldü onların da bilgisi olan bir şey değil
onlar açısından bu bir provokasyondur. Olan bir cana oldu
yazık oldu.
de çok önemli ve değerlidir. Ancak,
en az onun kadar parti içi disiplin
ve partililik sorumluluğuna da
sahip çıkmamız gerekmektedir.
Partimizin her üyesinin ve gönül
yoldaşlarının cumhurbaşkanlığı
seçim süreci ile ilgili önerileri ve
değerlendirmeleri olabilir ve olmalıdır. Ancak bu konuda parti kurullarında bir karar alındıktan
sonra, bu defa parti disiplini ile her
bir partilimiz, öncelikle de Milletvekillerimiz alınan bu karara
sahip çıkmak zorundadır” denildi.
CHP Yalova Milletvekili
Muharrem İnce, "Benim
genel başkanlık sevdam
yok. Ben bu ülkeye
başbakan olmak istiyorum" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu ve İnce'ye rakip mi geliyor?
HP'de kurultay için Deniz
Baykal da istişarelerde
C
bulunuyor. Baykal destek
9
geçmişte yapılan haksızlıklar
yapılmışsa ki yapılmış bunları
çözelim. Kürt vatandaşlarımıza
haksızlıklar yapılmış dilini
konuşamamış, çocuğuna istediği
ismi verememiş. Bunlardan devlet
adına özür dileyen bunları telafi
etmeye çalışan bir politika izledik.
Bu yönde çok adımlar attık. Sonrasında da şiddeti ve terörü tamamen bitirmeyi hedefleyen
bir politika ortaya koyduk.
ANA MUHALEFET İLK KEZ
BİZİMLE BİRLİKTE BÖYLE BİR
ÇALIŞMAYA DESTEK VERDİ
Kürt vatandaşlarımızın vicdanının
bunları çok iyi anladığı
kanaatindeyim ben. Geldiğimiz
noktada biz çözüm süreci ile ilgili
en önemli adımı da Haziran
ayında parlamentoda süreçle ilgili
yasayı çıkararak attık. Meclisin
yüzde 80'inin oyuyla geçmiş oldu.
Ana muhalefet partisi ilk defa bizimle birlikte böyle bir çalışmaya
destek vermiş oldu."AA
Yurtdışından Kılıçdaroğlu'na destek
Bakan
Güllüce: ÇED
raporu ruhsat
değil
evre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce, Salıpazarı Kruvaziyer
Ç
Liman Projesi için hazırlanan
ılıçdaroğlu da,
memnun olmadığı
isimleri, yeni PM ve
MYK'ya almayacak.
Gündem
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Erdoğan sonrası' için çalışma
azı STK temsilcileriyle
toplantı yapan Kütahya
Bağımsız Milletvekili İdris
Bal’ın teklifi, 4 ay sonraki darbe
girişimini anlatır nitelikte:
“Uluslararası güçler Erdoğan’ı
istemiyor, yıl sonuna kadar
uzaklaştırılacak, kendisi
çekilmezse öldürülecek.
Erdoğan sonrası için hazırlık
yapıyoruz, birlikte çalışalım.
Kol kangren olmuş, kesilmesi
lazım.”
21 AĞUSTOS 2014
kurultayda Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı
aday olup olmayacağı sorusu
ise Baykal'ın örgütlerde nabız
yoklamasının ardından
vereceği kararla yanıt
bulacak.
BAYKAL'IN ASIL
DERDİ YENİDEN
GENEL BAŞKAN
OLMAK
CHP kulislerinde kurultay
tartışmalarının arkasındaki
isim olarak gösterilen ve
gerek adaylığını ilan eden
Muharrem İnce gerekse de
adı adaylar arasında geçen
Metin Feyzioğlu'na 'aday
olmaları' yönünde telkinde
bulunduğu dile getirilen
Baykal'ın asıl hedefinin 4 yıl
aradan sonra partinin
yeniden başına geçmek
olduğu konuşuluyor.
KENDİNİ
YIPRATMIYOR
Baykal'ın kurultay
tartışmaları içerisinde ismini
yıpratmamak için geri planda
kaldığı, bir süre örgütlerin
nabzını tuttuktan sonra
gerekli desteği alabileceğine
inandığı takdirde kurultayda
aday olabileceği belirtiliyor.
DENİZ BAYKAL NABIZ
YOKLUYOR
Son günlerde Baykal'ın çeşitli
il ve ilçelerde sıkça katıldığı
nikah ve düğün davetlerinin
de 'örgütlerin nabzını' tutmak
için kamuflaj olduğu ve eski
genel başkanın gittiği il ve
ilçelerde kurultay için
temaslarda bulunduğu öne
sürülüyor. AA
CHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ederek CHP Genel
Başkanlığı'na aday
olduğunu açıklayan CHP
Yalova Milletvekili
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da genel
başkan gibi karşılandı.
Partisinin il Başkanı
Özcan Özel, Yalova
Belediye Başkanı Vefa
Salman, İl Genel ve
Belediye Meclis üyeleri
ile çok sayıda partili
tarafından karşılanan
İnce burada bir de açıklama yaptı.
"Benim genel başkanlık
sevdam yok. Ben bu ülkeye başbakan olmak istiyorum" diyen İnce,
"Benim derdim makam
mevki değil. Benim
derdim kurultay kazanmaktan ziyade benim
derdim seçim kazanmak.
Ben seçim akşamları CHP'lileri, bu partiye gönül
verenleri ağlatmak istemiyorum.
Ben arkadaşlarıma
horon, halay çektirmek
istiyorum. Solcuların
artık bu ülkede yenilmesini istemiyorum.
Sorum şu; seçim
sonuçlarından memnun
musunuz? Gelecek
seçimden umutlu
musunuz? Ben umutlu
değilim. Ben bu partiye
bir umut olmak istiyorum. Benim genel
başkanlık sevdam yok.
Ben bu ülkeye başbakan
olmak istiyorum" şeklinde konuştu.
"İL BAŞKANLARINA
KIZGIN DEĞİLİM"
Kurultayda CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirten 78 CHP
İl Başkanı ile ilgili ise
İnce, "Eğer bugün bu kurultay CHP'nin 950 bin
üyesi ile yapılmış olsaydı
emin olun ki 800 bin oy
almıştım. Ama kurultay
delegeleriyle de
yapılınca sorun olmayacak. İl başkanlarının
açıklamasına bakmayın.
Bu siyasi partilerde
normaldir. Biz de bu partinin il başkanlığını yaptık. Arkadaşların bunu
yapmaları normal
kızmıyorum onlara ben.
Ben il başkanlarına söz
veriyorum. Üyelerin
önüne sandığı koyacağım bu partide.
Güveniyorsanız kendinize çıkar gelirsiniz.
Genel merkezde, genel
başkanın, genel başkan
yardımcılarının kapısı
önünde kimseyi bekletmeyeceğim" diye
konuştu.
İnce daha sonra Yalova
sokaklarında yürüyerek
halkı selamladı.AA
CHP'de Umut Oran
da sessizliğini bozdu
urultay takviminin
K
kısa zaman dilimine
sıkıştırılmasının tek
eleştiri konusu olduğunu
belirten Umut Oran, “Bu
kurultayda herhangi bir
özel ve kişisel talebim
yok, isimler değil parti
önemli! Kartacalı komutan Hannibal’in de
aradığı iktidara giden o
yolun ilk taşlarını
döşeyeceğimiz gün 5
Eylül 2014 tarihi olmalıdır.
‘Dün dünde kaldı cancağızım,
bugün yeni şeyler söylemek
lazım’ diyen Hz. Mevlana bize
yol göstermektedir. CHP bir
Zümrüdü Anka kuşudur ve küllerinden yeniden doğuşun zamanı artık gelmiştir.
Kurultayda parti içi demokrasi
daha da ileri götürülmeli, asla
geri adım atılmamalı. Yeni
parti yönetimi hem Türkiye’ye
güven veren hem de CHP
örgütünün vicdanını yansıtan
isimlerden oluşmalı” dedi.
CHP’li Umut Oran’ın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını
hem de 5-6 Eylül’de yapılacak
CHP olağanüstü kurultayına ilişkin yazılı açıklaması şöyle:
KURULTAY ÇOK DOĞRU AMA
ZAMAN DİLİMİ ÇOK DAR
“ CHP’de gelişen olağanüstü
kurultay iradesi doğru ve
yerinde bir karardır. Çünkü son
kurultayın üzerinden 2 yılı
aşkın bir süre geçti ve bu
zaman diliminde birisi yerel
diğeri cumhurbaşkanlığı olmak
üzere iki seçim yaşandı. Her iki
seçimin sonucunun da masaya
yatırılması ve katılımcı,
çoğulcu biçimde sonuçların
değerlendirilerek, yanlışlıkların ve eksikliklerin saptanması gerekmektedir. CHP
olarak Kurultaydan tazelenerek, ideolojik olarak
güçlenerek çıkılmasını dilerim.
Kurultay tarihinin çok kısa
zaman dilimine sıkıştırılmış olması ise bu konudaki tek
eleştirimdir.
KİŞİLER GELİP GEÇİCİ
ÖNEMLİ OLAN CHP
Bu kurultayda kişiler üzerinden tartışmalar değil,
örgütsel yapımızın güçlenmesi,
iktidar kararlılığımızın bilenmesi, geleceği elbirliğiyle inşa
etme azim ve inancımızın ve de
kurumsal kapasitemizin artırılması asıl amaç olmalıdır.
Kişiler gelip geçicidir, ama CHP
ve onun kuruluş felsefesi, 90
yıllık çınarımızın tüm hücreleri
aracılığıyla kuşaktan kuşağa
aktarılacak ve en kritik zamanda ihtiyaç duyulduğunda
güzel ve mağrur ülkemizi
yeniden ayağa kaldıracaktır.AA
10
21 AĞUSTOS 2014
Basın-Kritik
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Türkan BAYRAKCI-İçimden Geldiği Gibi
Süleyman GÖKSU
Bir sincap gördüm galiba
IMF yetkilisinden ülkemize övgü
B
ir sabah erken saatlerde, küçük ormana bakan yemek salonunda
kahvaltı yaparken bahçede hızlıca
koşup kaybolan bir hayvan gördüm.
Sincap olabilir mi diye aklımdan geçti
ama şehrin ortasında sincap görmeye
ihtimal vermedim.
Ama biraz sonra tekrar ortaya çıkıp rahatça görebileceğimiz bir ağaca tırmandı. Evet, bu bir sincaptı.
Hayatımda ilk defa doğal ortamda sincap gördüm. Burası neresi diyeceksiniz,
anlatayım:
On iki- on beş Ağustos tarihlerinde
Okçuluk Minikler Türkiye Şampiyonası
için ailecek Bolu’daydık. Her yarışmada
olduğu gibi, heyecanlandık, kalbimiz
bizi zorladı, biz kalbimizi zorladık,
yorulduk, gerildik, sevindik, üzüldük,
ağladık, güldük, gururlandık ve de her
yenilgide ve galibiyette olması gerektiği
gibi biraz daha büyüdük.
Turnuva süresince Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelinde konakladık. İyi
ki de burada kaldık. Şehir merkezinde
bu kadar doğal, bu kadar sakin bir yer
beklemiyordum doğrusu. Bahçeden girince iki katlı, mütevazı bir bina bizi
karşıladı. Arabamızı koyu gölgeli,
büyük ağaçların altına park ettik.
Ağaçların büyüklüğünden işletmenin
geçmişinin de eski olduğu anlaşılıyor.
Zira bir şehrin veya bir mekânın tarihine tanıklık eden varlıklardan biri de
ağaçlardır. Ağaçlar ne kadar büyükse
oranın tarihi de o kadar eski oluyor.
Otelden içeri girince aklıma ilk gelen
kelimeler “ferahlık, aydınlık” oluyor
çünkü geniş bir salona girdik ve girişin
tam karşısında arka bahçeye açılan
kapı var.
Kayıt işlemleri bitince soluklanmak ve
çay içip yorgunluk atmak için arka
bahçeye çıktık. Yine uzun çam
ağaçlarının ve değişik cinste ağaçların
olduğu küçük bir orman bize hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk.
Büyük şehirde yaşayan biri olarak
başımı gökyüzüne kaldırdığım zaman
görmeye alışık olduğum şey maalesef
yüksek binaların işgali altındaki çirkin
manzaralardır.
Burada ise başımı gökyüzüne kaldırıyorum ve gördüğüm şey mavi ve yeşilden
ibaret. Yaşı büyük ağaçları çok seviyorum. Onların gölgesinde oturmak, saygı
duyduğum, güvendiğim, olgun bir in-
sanla keyifli bir sohbet etmişim ya da
eski bir tanıdığı görmüşüm duygusu
veriyor bana. Bizim geldiğimizi gören
garson yanımıza geliyor ve siparişimizi
alıyor. Uygulama oteli olduğu için müşterilere hizmet edenler öğrenci. Hepsi
efendi, saygılı ve çalışkan çocuklar.
Eğitimci olduğum için kendi öğrencilerim bana hizmet ediyormuş gibi hissettim. Bu duygu burayı bana daha da
sevdirdi.
Bir de devlete ait bir kurum olması buraya karşı aidiyet duygumuzun oluşması için bir başka sebep yani milletçe
hepimize ait bir yer olduğu için daha
çabuk benimsiyoruz.
Evimizin dışında bir yerdeysek ve
kaldığımız yere para ödüyorsak, haklı
olarak orada rahat olmak ve oradan
memnun ayrılmak isteriz.
Bu otel, merkeze yürüme mesafesiyle,
sessizlik, sakinlik, temizlik yönüyle ve
güzel yemekleriyle (ee Bolu’dayız),
doğal ortamıyla rahat ettiğimiz bir yer
olarak anılarımızda yer edecek. Otelde
emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize, aşçılara ve diğer çalışanlara
teşekkür ederiz.
B
ir zaman kredi aldığımız
ve rüyalarımıza giren,
şimdi ise kredi verdiğimiz
Uluslararası Para Fonu, yetilisinin açıklamaları oldukça
dikkat çekici.
tında kaldığı öğrenildi.
Minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Esatpaşa Mahallesi Ziya Paşa
Caddesi üzerinde meydana
geldi.
İddialara göre siteye yemek getiren belediyeye ait minibüs
geriye doğru giderken yaşlı
kadını fark etmedi. Bu sırada
minibüsün altında kalarak
kafası ezilen kadın feci şekilde
can verdi.
Olayı gören vatandaşların polise
haber vermesi üzerine gelen
ekipler, sürücüyü polis
merkezine götürdü. Olayla ilgili
inceleme başlatıldı.
Murat BÜLBÜL-Ekonomi
Eylül 2010’da Türkiye Temsilciliği’ne atanan Lewis,
yaşadığı deneyimi “heyecan
verici” olarak nitelendirdi.
Türkiye’den ayrılacak olan
Lewis, “Bu süre boyunca
Türkiye’de çok olumlu
gelişmelere tanık oldum.
Bu süreçte Türkiye ile IMF’nin herhangi bir program
yürütmediğini hatırlatan
Lewis, “Ancak 4’üncü madde
çerçevesinde Türkiye’yle normal olarak tanımladığımız ilişkilerimiz oldu.
Küresel ekonomide yaşanan
büyük kırılmalara rağmen
Türkiye belli bir dayanıklılığa
sahip olduğunu gösterdi.
Yani rüştünü ispat etti.
Ekonomi gayet iyi bir performans gösterdi. Genel olarak
bu konudaki politikaları
“Burada yaşananlar 7 ay önce başladı. Biz, burada bonzai satmayacaksınız dedik. Bonzaiden
bir sürü insan ölüyor. Bizim amacımız bu mahallede bonzai ve eroin sattırmamak. Ve buna
karşı çıktığımız için bu olaylar başımıza geliyor.
Geliyorlar gece kahvemizi tarıyorlar. Sürekli
Lewis, “Türkiye ekonomisi
gerçekten çok sağlam.
Bunun en önemli
göstergelerinden biri küresel
ve bölgesel ölçekteki
gelişmelere esneklik göstermesi” değerlendirmesini
yaptı.
Bu neticelerin, uluslararası
kredi değerlendirme kuruluşları tarafından nasıl
karşılanacağını gerçekten
merak ediyorum.
Tuzla’da, görme engelli Erkan Karakuş (23), ailesi tarafından kardeşlerini rahatsız ettiği gerekçesiyle sokağa atıldı.
Tuzla’nın gece
tenha ve tehlikeli
olması sebebiyle
karanlıkta başına
bir şey gelmesinden korkan görme engelli genç, insanların daha yoğun
olduğu Kadıköy’e geldi. Bir bankta oturarak sabahlayan Karakuş, yetkililerden yardım bekliyor. Gündüzleri bir
derneğe ait gazeteleri satarak para
kazandığını söyleyen Karakuş, “Altı
Nokta Körler Derneği’nde ben
sporcuyum. Spor yapmaya giderken
babam aradı. Evi terk etmemi istedi.
Ben, saat geç olduğu için akşam
babamı aradım yarın giderim diye.
Gidecek bir yerim de yok. Aradım her
yeri, dernekleri falan aradım dernekler
de bulamadı. Mecburen ben de buraya
geldim. Babama "Neden beni dışarı
attın?" diye sordum, kovma nedeni de
yok. Bana bir neden de söylemiyor.
Manisa’daki ablamı arayıp benim
hakkımda olup olmadık şeyler
söylemiş. Ben de o yüzden şimdi hayırsever insanlardan yardım istiyorum.
Kalabilecek bir yer istiyorum. Bugün
ablam aradı, ablamla konuşmuş.
Bonzai satıcılarının saldırısına
uğrayan mahalleli yetkililerden şikayetçi
Mehmet Akif Mahallesi’nde son günlerde artan
bonzai satışı, mahalleliyi ayağa kaldırdı.
Yaşadıkları semtte uyuşturucu satıcılarını istemeyen mahalleli, son günlerde satıcıların
hedefi haline geldi. Semt sakinlerinin uğrak
yeri olan bir kıraathane 6 ayda 17 kez silahlı
Tıpkı Çin, Amerika ve Fransa
ile yürüttüğümüz gibi.
Araştırma ve eğitimde işbirliği yaptık. Ekonomi politikalarıyla ilgili çeşitli
diyaloglarımız oldu” diye
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyadaki risklere
de dikkat çeken Lewis, bu
noktada Avrupa’ya yapılan
ihracattaki artışın önemine
dikkat çekti.
Görme engelli genç, babası
tarafından gece vakti sokağa atıldı
Çocuklarının gözü
K
önünde cep telefonu çaldı
arasında son 6 ayda yaşanan çatışmalarda 3
mahalle sakini yaralandı. Yetkililerin uyuşturucu satıcılarıyla yeterince mücadele etmediklerinden yakınan bir mahalleli, duruma tepki
gösterdi.
Türkiye’nin küresel ölçekte
ekonomi koordinasyonunda
önemli bir rol oynadığını
söyleyen Lewis, “Bunu G20
ve IMF içindeki rolünden de
görmek mümkün” dedi.
4 yıl önce IMF Türkiye
Masası Kıdemli Şefliği’ne
atanan Mark Lewis’in görev
süresi doldu.
Ataşehir'de
bir
Körler Derneği’nde sporcu
Karakuş, evinin bulunduğu TuAltıolanNokta
sitenin zla’nın
gece ıssız olması nedeniyle inyoğun olduğu Kadıköy’e
otoparkı sanların
gelerek bir bankta sabahladı. Karakuş,
yetkililerden yardım bekliyor. Altı
nda
Nokta Körler Derneği Futbol Takımı'nda
forma giyen Erkan Karakuş, antrenmeymana gittiği sırada iddiaya göre yüksek
hızlı trende elektrik işçisi olarak çalışan
babası Hacı Karakuş tarafından aradana
narak evi terk etmesi istendi. 4 kardeşi
ve üvey annesini rahatsız ettiği gerekçegelen
siyle evden sokağa atılan görme engelli
bavulunu alarak gece yarısı
kazada Karakuş,
Tuzla’da bulunan evinden çıktı. Bavubirlikte bir parkta oturan Karakuş,
yaşlı bir luyla
Manisa’da bulunan öz annesini ve
ablasını arayıp durumu anlatarak
yanına gitmek istediğini söyledi. Ankadın
nesinin “Yer yok!” cevabıyla şaşkına
Erkan Karakuş, bağlı bulunduğu
hayatını dönen
derneklerden de olumsuz cevap alınca
kaybetti. çaresiz sokakta yapayalnız kaldı.
saldırıya uğradı. Yaşanan bu saldırılarda 3 kişi
yaralandı. Defalarca şahısları polise, savcılığa
isim vererek bildirdikleri halde şahısların mahallede elini kolunu sallaya sallaya gezmesi
mahalleliyi isyan ettirdi. Satıcıları defalarca
polise isimlerini vererek bildirdikleri halde bu
şahıslar tarafından saldırıya uğradıklarını
söyleyen mahalle sakini,
Kamu finansmanı ve
bankacılık sektörü gayet
güçlü.
Türkler yetenekli ve son
derece çalışkan insanlar. Bu
ülkenizin en güçlü yönü”
dedi.
venlik kamrsızlık anı, gü fonunu inhı
a
ad
ar
rlikte
ı. Cep tele
i çocuğuyla bi
erasına yansıd telefonu çalma anı ve
ağıthane’de, ik azasına giren
n
nı
dı
n ka
ları
ağ
cep telefonu m gözü önünde tele- celeye e oynayan çocukların olan
ri
nd
ın
ri
ye
ın
ye
İş
ar
.
iş
kl
or
cu
ıy
ço
ns
kadın,
ntülere ya
meralara
rü
ka
ı,
gö
i
an
es
n
ık
m
zl
pa
le
sı
iz
ya
n
fon çaldı. Hır
Adin, hırsızlık
sahibi, kadını
sahibi Nedim
Adin, “Bu
yansıdı. İş yeri
i.
ü.
ed
rd
yl
sü
sö
e
nı
ön
ğı
nu
kadını tanıdı
du,
Suriyeli olduğu tan Cadburaya geliyor
Va
kadın sürekli
Olay, Çağlayan p telefonu
ce
Suriyeliydi.
desi’ndeki bir
i.
meydana geld
da
ın
nuna
as
az
ağ
m
tiyordu, telefo
elde yardım is falan… Ben de
en
G
n
mesini
iddia edile
müzik yüklen yardımcı oluyordum.
Suriyeli olduğu yla birlikte
ye
di
ır
ğu
cu
nd
ço
ba
lefonumu
n- gari
kadın, iki
de beni cep te
Burada telefo
in
i.
liş
ld
ge
ge
a
n
fark
ay
So
az
mağ
nı 1 saat sonra
kadın, iş yeri
çaldı. Çalındığı esnafı bu kadını
ları inceleyen lığından fayın
ettim. Çağlayan m camilerde dilencilik
sahibinin dalg 0 lira
tü
50
n
tanıyor zaten, rek olayı anlattı.
dalanarak bi
ye
fonunu
di
le
”
te
u.
p
rd
ce
yo
i
pı
ek
CİHAN
ya
değerind
ını da
ar
kl
cu
ço
a
nr
so
a
ah
D
ı.
ld
Bu
ça
yıplara karıştı.
alan kadın, ka
üçükçekmece’de bir mahallede son günK
lerde artan bonzai satışı mahalleliyi ayağa
kaldırdı. Bonzai satıcıları ile mahalle sakinleri
konuştu.
Yabancı yetkili gözü ile,
Ülkemizdeki tüm gelişmeleri
izlediği belli.
Minibüs yaşlı
kadını ezdi
zerinde kimlik çıkmayan
Ü
kadının manevra yapan 34
GH 5560 plakalı minibüsün al-
doğru buluyorum.
tarıyorlar ve bu en son olayda esnaf bir
abimizin hanımı 65 yaşında bir teyzemiz vuruldu. Biz, bununla ilgili defalarca şikayetlerimiz var. İsim vererek şikayette bulunmuşuz.
Polis kimi yakalıyorsa savcı öteki kapıdan
bırakıyor. Biz savcılıktan gelene kadar bizi arıyorlar ‘Biz akşama geleceğiz hazır olun!’ diye.
Bunun sonuçları ne olursa olsun biz buradayız
ve bonzaiye karşıyız. Polis bize soruyor 'neredeler' diye. Komik bir şey bu. İsim verdiğimiz
kişiler için bunlar neredeler diye... Ben zaten
bulduktan sonra senle ne işim var ki. Yetkililerden, sadece savcılardan görevlerini yapmalarını
istiyoruz.” diye tepkisini dile getirdi.
CİHAN
Ablama kardeşimin çalıştığı yere gidip
onu rahatsız ediyormuşum. Çalışmasını
engelliyormuşum!. Halbuki öyle bir şey
yok. İşten geldiğimde onun yanına
gidip bir şeyler yiyip paramı ödeyip
evime gidiyordum. Oraya gitme nedenim de; benim indiğim yerle evim
uzak, görme engelliyim ben. Mecburen
kardeşimden yardım istemek zorundayım. Sokakta kaldım yapacak bir
şeyim yok. Derneklere başvurdum,
dernekler bir şey yapamıyor. Abim İstanbul’da, abim bir şey yapmıyor.
Hiçbir şey bilmiyorum, sokakta kaldım
yapacak bir şeyim yok. Başka bir yere
başvurmadım. Yurda yerleştirecekler
beni. Orda da yaşamak istemiyorum,
yurt hayatını duydum. Şu an kalacak
bir yer istiyorum. O yüzden yetkililerden yardım istiyorum. Buradan sürekli
insan geçtiği için güvenilir bir yer saydım, yani başka gidecek bir yer yoktu
ki. Ya buraya gelecektim ya Taksim’e
gidecektim. Ya sonuçta görmüyorum,
insanlar gelip tehdit etse, telefonumu
almak istese, çantamı almak istese ne
yapabilirim? Sonuçta burada polis de
vardır, sivil de vardır. En azından
Beykoz'da Suriyeli cesedi bulundu
ailesiyle kalmaya başladı. Bu
hafta ailesini Adıyaman’a gönderen Suriyeli şahıs yalnız
kalmaya başladı. Son olarak
görülen Binhannan’dan daha
sonra haber alınamayınca polis
ekiplerine haber verildi.
eykoz’da, Suriye uyruklu 47
B
yaşındaki bir kişinin cesedi
bulundu. Ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp
Kurumu’na gönderildi. Olay, İncirköy Mahallesi, Gün Sokak’taki 2
katlı binada meydana geldi. İddialara göre bir süre önce evi kiralayan Ahmad İsso Binhannan
Kapıyı açarak içeriye giren polis,
şahsın cesediyle karşılaştı. Ceset
yapılan incelemelerden sonra
kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Komşuları Ahmad İsso
Binhannan’ın kolonya içtiğini
iddia etti.
CİHAN
21 AĞUSTOS 2014
Eğitim
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
11
MEB'den okullara NNY Üniversitesi öğrencilerinden
TÜBİTAK proje başarısı
ergenlik uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez ortaokula başlayacak öğrencilere uygulanacak uyum eğitimi için illere gönderdiği yazıda, ergenlik uyarısında bulundu.
M
EB, "uyum programına" ilişkin valiliklere yazı gönderdi. Sadece okul öncesi ve
ilkokula başlayan değil, ortaokula
başlayan öğrencilerin de yeni bir
okul ve öğrenme ortamıyla
karşılaştığına dikkat çekilen
yazıda, bu nedenle, 2014-2015
eğitim öğretim yılından itibaren 5.
sınıf öğrencileri için de uyum programının uygulanmasının planlandığı ifade edildi.
Yazıda, ortaokul döneminde
çocuğun, artık çocukluk döneminden çıkarak ergenlik dönemine
girmeye başlaması, okul ve çevre
değişikliği, derslerdeki akademik
içerik ve düzeyinin farklılaşması,
farklı ve çok sayıda ders çeşidi ve
öğretmenle karşılaşılacak olması
nedeniyle bu uyum programının
önem taşıdığı belirtildi.
Bu bağlamda, 2014-2015 eğitim
öğretim yılında; okul öncesi,
ilkokul 1. sınıf, ortaokul ve imam
hatip ortaokullarının birinci
sınıfına başlayacak öğrencilerin
uyum programının, 8-12 Eylül'de
uygulanacağı kaydedildi.
Söz konusu uygulama kapsamında; okulun çevre ve fiziki
koşulları, öğrencilerin gelişim
düzeyleri dikkate alınarak
öğrencinin okulu tanımasını ve
uyumunu kolaylaştıracak okul
uyum programının okul öncesi
öğrencileri için okul öncesi öğretmenleri; ilkokul 1. sınıf öğrencileri
için sınıf zümre öğretmenler kurulu; ortaokul 5. sınıf öğrencileri
için ise okul müdürlüğünce branş
öğretmenlerinden oluşturulan
D
Ü
N
K
Ü
Ç
Ö
Z
Ü
M
Ç
E
N
G
E
L
B
U
L
M
A
C
A
komisyon tarafından 1-5 Eylül'de
hazırlanarak uyum haftasında
uygulanması istendi. Yazıda, program kapsamında öğrencilerle
okul yöneticilerinin, öğretmenlerin
ve okul personelinin tanıştırılması;
müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer okul personelinin
odaları, rehberlik birimleri, güvenlik görevlisi odası gibi okulun idari
birimleri ile okul kütüphanesi, bilgisayar sınıfları, laboratuvar, konferans ve spor salonu ile kantin
gibi mekanların gezdirilmesi istendi.
Okul çevresi, okuldaki hizmetler,
mevzuat ve kurallar, okulun
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, okulda ve çevresinde doğacak
ihtiyaçlarını nasıl giderecekleri
hakkında bilgi verilmesinin önerildiği yazıda, öğrencilerin ve
velilerin birbiriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlayacak etkinlikler
yapılmasının uygun olacağı belirtildi.
Velilerin çocukların eğitimi
konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla okul,
öğrenci ve veli ilişkisinin önemi,
öğrencilerde oluşabilecek
kaygılarda alınacak tedbirler gibi
konularda rehber öğretmenler
tarafından bilgilendirme yapılmasının tavsiye edilen yazıda, ortaokul 5. sınıf öğrencilerine,
seçmeli derslerle ilgili detaylı bilgi
verilmesi, öğrencilere yaka kartı
takılarak onlara okul ortamında
yönetici, öğretmen ve diğer personel tarafından isimleriyle hitap
edilmesinin sağlanması istendi.
Yazıda, okul öncesi ve 1. sınıf
öğrencilerimizin okula uyumlarını
kolaylaştırabilmek için uygun ve
gerekli görülen zaman ve şartlarda
velilerin sınıf ortamına alınmaları,
okul rehber öğretmenlerinin uyum
haftası sürecine aktif olarak
katılımlarının sağlanmasının
uygun olacağı değerlendirildi.
AA
uh Naci Yazgan ÜniverN
sitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü'nden beş
proje ve Erciyes Üniversitesi
işbirliği ile hazırlanan bir
proje, TÜBİTAK tarafından
başarılı bulunarak desteklenmesine karar verildi.
NNY Üniversitesi’nden
yapılan açıklamada, projelerle ilgili şu bilgiler verildi:
“TÜBİTAK’ın; üniversitelerin doğa bilimleri,
mühendislik ve teknoloji,
tıbbi bilimler, tarımsal bilimler, sosyal bilimler ve
beşeri bilimler alanlarında
öğrenim görmekte olan
lisans öğrencilerini projeler
yoluyla araştırma yapmaya
teşvik etmek için lisans
öğreniminde yapacakları
araştırma projelerine destek
veren 2209/A-Üniversite
Öğrencileri Yurt İçi
Araştırma Projeleri Destek
Programı'nın açıklanan
sonuçlarına göre;
NNYÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü'nden beş
proje ve Erciyes Üniversitesi
işbirliği ile hazırlanan bir
proje başarılı bulunmuş
olup, toplam altı projenin
desteklenmesine karar verilmiştir.
Türkiye genelindeki üniversitelerin Sağlık Bilimleri
fakülteleri ile Beslenme ve
Diyetetik bölümleri tarafından sunulmuş ve TÜBİTAK
tarafından desteklenmesi
kabul edilmiş proje sayıları
dikkate alındığında, üniversitemiz Beslenme ve
Diyetetik Bölümü ilk sırada
yer almıştır.
Projelerin hepsinin
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü birinci sınıf öğrencilerimiz tarafından sunulmuş olması da işin mutluluk
verici diğer tarafıdır.
Ayrıca, öğrenci başına
düşen proje sayısı açısından
değerlendirildiğinde de
üniversitemiz, ülkemizdeki
üniversiteler içerisinde birinci sıradadır.”
Üniversite yönetimi, proje
yürütücüsü olan öğrencilerden Ahsen Erginsoy, Berna
Seniyye Köseahmetoğlu, Elif
Gökçe İnbaşı, Merve Tengizler, Feyza Gizem, Nur
Demiryol ve Hatice Bölükbaşı’yı üniversite eğitimlerinin henüz başlangıcında
göstermiş oldukları bu çaba
ve başarı için kutladı.
CİHAN
KÜ'de tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programı açıldı
ırıkkale Üniversitesi (KÜ)
K
yüksek lisans ve doktora
programına, güz dönemi için
lisansüstü öğrenci alımı
gerçekleştirecek.
Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde
2014-2015 öğretim yılı güz
dönemi için ikinci öğretim
tezsiz yüksek lisans programları olan, eğitim yönetimi ve denetimi, eğitim
programları ve öğretimi,
felsefe, işletme, kamu
hukuku, özel hukuk, Türk
dili ve edebiyatı bölümlerinin açıldığı bildirildi.
Açıklamada KÜ Rektörü
Prof. Dr. Ekrem Yıldız da,
genellikle çalışanların mesai
saatlerinden ötürü yüksek
öğrenimlerine devam
edemediklerini söyledi.
Rektör Yıldız, yeni açılan
programlar için özellikle
hem iş hem de öğrenim hayatını sürdürmek isteyen kişileri desteklemeyi
amaçladıklarını açıkladı.
Yıldız, "Sosyal Bilimler Enstitüsü
bünyesinde açılacak
olan programları için
Akademik Personel ve
Lisansüstü Eğitimi
Giriş Sınavı (ALES) ve
Yabancı Dil şartı aranmamaktadır ve programlar ücretlidir.
Öğrenim ücretinin
kredi saat başına 120 liradır.
Bir dönem için ders aşaması
için en çok bin 800 lira olmaktadır.
Başvuru tarihlerinin 26-27-28
Ağustos 2014 olduğu programlar çalışanlar için bir
avantaj olmaktadır." dedi.
CİHAN
12
21 AĞUSTOS 2014
Sağlık
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Çiğ yumurta yemek gıda
zehirlenmesine neden oluyor
Yunan değil hintli doktor ibtiyoruz
Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
nsanların acılarını dindiren, rahat
İmalarını
nefes almalarını, sağlıklı yaşasağlayan, dertlerine deva
olan modern tıbbın giderek insanları hasta eden bir sisteme
dönüştüğünü fark edenlerin sayısı
her geçen gün artıyor.
“Aşırı teşhis” ve “aşırı tedavi” üzerine kitaplar yazılıyor, kongre ve
konferanslar düzenleniyor.
BMJ, “Too Much Medicine” isimli
kampanyasıyla modern tıbbın
zararlarına dikkat çekiyor.
Ben de “Biri Bizi hasta Ediyor”,
“Adamın Biri Doktora Gitmiş… Gidiş
O Gidiş”, “Kalbime Koy Başını Doktor”, “Hasta Etmeyin Adamı” isimli
kitaplarımla bu mevzuya dikkat
çekmeye çabalıyorum. Güzel bir
haber de Hindistan’ dan geldi.
Kısa adı AIIMS olan All India Institute of Medical Sciences‘ ın önde
gelen kardiyologları “Daha Az
Araştırıcı Tıp Topluluğu” (Society
for Less Investigative
Medicine=SLIM) adını verdikleri bir
hareket başlattılar.
SLIM, halkı onlara “yutturulmaya”
çalışılan gereksiz incelemelere karşı
duyarlı kılmayı ve bu tür tarama ve
tetkiklerin ne zaman gerekli
olduğunu gösteren kılavuzlar hazırlamayı planlıyor.
Amaçlarını, kardiyolojiden başlayarak aşırı tıbbi tetkiklerin yarattığı
giderek büyüyen tehlikeden
toplumu haberdar etmek olarak
açıklıyorlar.
Kardiyologlar, tüm dünyada yapılan
birçok çalışmanın senelik sağlık
kontrollerinin (check-up) gereksiz
olduğunu ortaya koyduğunu, sağlık
harcamalarını anormal derecede
artırmasına karşılık faydalarının
buna uygun olmadığını vurguluyorlar.
Birçok tarama testinin, teşhis
merkezlerinin ve bu testleri isteyen
doktorların banka hesaplarını
kabartmak dışında mantıklı olmadığı bildiriliyor.
Ülkenin önde gelen birçok doktoru,
Hindistan’ ın tanınmış gastroenterologlarından Dr. Samiran Nundy’
nin bahşiş ve rüşvetin sağlık
hizmetleri sisteminin her tarafına
bulaştığı iddiasına destek veriyor.
Risk faktörlerini takip etmek daha
doğru
Hareketin başı olan Prof. Dr. Balram
Bhargava “Tomografi, anjiyo ve
eforlu EKG gibi testlerle koruyucu
sağlık kontrolleri yapılacağına, risk
faktörlerini takip etmek daha
doğrudur” diyor ve ekliyor:
BUZDOLABINDA
SAKLANMALI
“İlk önce kardiyolojiyle alâkalı
tetkik ve girişimler için rehberler
hazırlayacağız. Daha sonra diğer
uzmanlık alanlarındaki hekimlere
ulaşarak onların da bu tür rehberler
hazırlamasını sağlayacağız”.
ukurova Üniversitesi (ÇÜ)
Ç
Ziraat Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan
Benli, yumurtanın kesinlikle
çiğ tüketilmemesi gerektiğini
söyledi. Yumurta tüketimi ve
saklama koşulları hakkında
açıklamalarda bulunan Yrd.
Doç. Dr. Benli, çiğ tüketilen
yumurtanın gıda
zehirlenmesine neden
olacağını söyledi.
Tarama ve check-up’ ların faydası
yok
Tıp araştırmacısı ve Nordic
Cochrane Merkezi müdürü Prof.
Peter C Goetzche ve iki arkadaşı
BMJ’ de yayınlanan makalelerinde,
Avrupa ve USA’ daki sistematik
araştırmaların genel sağlık checkup’ larının total mortalite veya
kardiyo-vasküler hastalık ve kanser
mortalitesi üzerine bir etkisinin olmadığını gösterdiğini yazıyorlar:
Araştırmalar, check-up’ lar için
bunun tam tersini gösteriyor; bunların önemli bir faydası yok ama
zararları olabilir.
araştırmada, sigara içen kadınların içmeyenlere oranla ortalama 8 yıl 2 ay, erkeklerin ise 7
yıl 10 ay daha az yaşadığı gözlemlendi. Sigarayı bırakmış
kişilerin içmeyenlere göre hayatlarından 2 buçuk yılı kaybettikleri sonucu çıkan araştırmada,
Yumurtanın satın
alınmasında ve
saklamasında
dikkat edilmesi
gerekenleri de
aktaran Yrd. Doç. Dr. Hakan
Benli sözlerine şöyle devam
etti: "Satış noktalarında ve
evlerde yumurtalar buzdolabı
(yaklaşık +4 °C) koşullarında
saklanmalı.
Ayrıca yumurta kabuğu temiz,
düzgün görünüşlü, kalın ve az
pürüzlü olmalıdır. Çatlak ve
kırık yumurtalar satın
alınmamalıdır. Bu tip
yumurtalar
mikroorganizmaların üremesi
için uygun bir ortam
oluşturabilirler.
Satın alınan yumurta
yıkanmadan muhafaza
edilmelidir. Yıkandığı takdirde
doğal koruyucu tabakasını
yitirir ve çabuk bozulur. Ancak
yumurtalar kullanılmadan
kısa bir süre önce yıkanmalı."
Günlük taze yumurtaların 28
gün içerisinde
tüketilebileceğini belirten Yrd.
Yaz meyvelerini aşırı tüketmek kilo aldırıyor
Doktorlar, hastalarına genel sağlık
kontrollerini tavsiye etmemeli ve
idarecilerini sağlık tarama programlarından caydırmalıdır“.
Gelelim neticeye
BİR: İnsanlara zarar vermeye
başlayan modern tıbbın kendisine
çeki-düzen vermesi şart; yoksa meydan otçu-çöpçü takımına kalacak.
ÜÇ: İlaç meftunu, anjiyo âşığı, bypass müptelası kardiyologlarımız da
umarım Hintli meslekdaşlarından
ders alırlar.
zmanlar, özellikle
U
karpuza tüketimine
dikkat çekti. Acıbadem Bursa
Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Gülay Hamzaoğlu
Öztürk, tüketilen meyvelerin
kalorilerine dikkat edilmesini
tavsiye etti.
sigara içenlerin yaşam
kalitesinin de önemli ölçüde
düştüğü görüldü. Araştırmanın
yayımlandığı Le Parisien gazetesine konuşan madde bağımlılığı
uzmanı Dr. Muriel AnguenotFiol, kalp yetersizliğine ve beyin
damarlarında sorunlara neden
olan sigaranın, insanı yaşlılıkta
birçok işi yapamaz hâle geAA
tirdiğine dikkat çekti.
Öztürk, şu bilgileri verdi:
“Sindirim sisteminizin
hareketi metabolizma
hızınızın göstergesini oluşturuyor.
Dolayısıyla bağırsak hareketinizi artıracak lifli beslenmeye yer vermek gerekiyor.
Bunun için; besin grupların-
dan en kıymetlilerinden biri
olan sebze ve meyvelerde
mutlaka çeşit yapın. İsterseniz tek olarak, isterseniz
meyve ve sebze salataları
olarak tüketebilirsiniz.
Örneğin, ananas, kivi, elma
ve armut gibi meyveleri küp
küp doğrayarak içine bir miktar ılık süt ve 1-2 yemek kaşığı
kadar kepek ilave edilmiş bir
karışımı kabızlık durumunda
programınızda yer verebilirsiniz.
Ancak aşırı meyve tüketimi
kilo vermenize engel olabiliyor, hatta tam aksine kilo
Yumurta bayatladıkça koyu
kıvamda olan yumurta akı
gittikçe sulu bir hal alır. Su
yumurtanın beyaz kısımdan
sarı kısmına geçer ve yumurta
sarısı yassılaşır."
Yumurtanın üretiminden
yemeklerin hazırlanmasına
kadar mikrobiyolojik anlamda
güvenliğinin sağlanması
gerektiğini vurgulayan Yrd.
Doç. Dr. Hakan Benli,
"Yumurtaların çiğ tüketilmesi
veya çiğ yumurtaların pişmiş
ürünler ile temas ettirilmesi
durumlarında Salmonella adı
verilen bakterilerin neden
oluğu gıda zehirlenmeleri
ortaya çıkabilir.
Bu nedenle yumurtalar daima
soğuk ortamda saklanmalı, iyi
pişirilmeli ve çiğ
tüketilmemeli." dedi. CİHAN
Yaz aylarında dah
a
ması ve hafif yiye hareketli olunsayesinde kilo ve cekler yenilmesi
rm
ancak bazı yaz m enin kolaylaştığı
tüketilmesinin kil eyvelerinin aşırı
oya neden olduğu
belirtildi.
almanıza neden olabiliyor. Örneğin yaz
meyvesi olan karpuz
kilo almanıza yol açabiliyor.
İKİ: Keyfine düşkün, siesta meraklısı Yunan doktor yerine Hindistan’
lı kardiyologlar gibi doktor ithali
daha doğru olur.
Sigara ömürden sekiz yıl çalıyor
elçika Kamu Sağlığı Bilim EnB
stitüsü'nde görevli Herman
Van Oyen tarafından yapılan
Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre yıllık yumurta
üretiminin 2003 yılında köy
tavukçuluğu da dâhil olmak
üzere 12,5 milyar adet
civarında olduğunu belirten
Yrd. Doç. Dr. Benli, 2013 yılı
sonunda sadece sanayi tipi
üretimin 16.5 milyar adet
civarına ulaştığını, son
rakamlarla ülkemizde kişi
başına yıllık yumurta
üretiminin yaklaşık 215 adet
olduğunu söyledi.
Yaz sıcaklıklarında gıda
kaynaklı sağlık sorunlarının
yaşanmaması için başta, ilgili
kurumlar kadar tüketicilere de
önemli görevler düşüyor.
Özellikle sıcak havaların
etkisiyle yaz aylarında gıda
kaynaklı sorunların daha fazla
görülebildiğine dikkat çeken
Yrd. Doç. Dr. Hakan Benli,
zengin protein kaynağı olan ve
ucuzluğu nedeniyle
sofralardan eksik etmediğimiz
“Sağlıklı insanlar üzerinde yapılan
tarama programları randomize
çalışmalar bunların faydalarının
zararlarından çok olduğunu ispatladığı zaman müdafaa edilebilir.
Check-uplar tıpkı tarama testleri
gibi aşırı teşhis ve aşırı tedaviyi
dolayısıyla da bunların yan etki ve
psikolojik sonuçlarını da beraberinde getiriyor.
yumurtayla ilgili doğru bilinen
yanlışları anlattı. Protein
kaynağı olan yumurtanın
beslenmedeki öneminden söz
eden Hakan Benli, "Yumurta
sadece bir protein kaynağı
olmaktan öte aynı zamanda A,
E, D ve B vitaminleri ve demir,
çinko, magnezyum ve
kalsiyum gibi mineraller
yönünden de önemli bir gıda
maddesidir." dedi.
Doç. Dr. Benli, yumurtanın
taze olup olmadığının ise şu
şekilde anlaşılabileceğini
söyledi: "Yumurtanın tazeliği
en iyi kırıldıktan sonra
anlaşılabilir. Taze yumurta
kırıldığında yumurta akı ve
sarısı tamamen yayılmaz ve
birbirine karışmaz.
Bu nedenle meyvenin
büyüklüğüne ve porsiyonlara dikkat edin. Gün
içinde aktif bir yapıya
sahipseniz ve metabolizmanızı iyi çalıştırıyorsanız
kilo almamak için yaz
meyvelerini günde ortalama
3-4 porsiyon tüketin.”
SOĞUK ÇORBA İÇİN
Sıcak havalarla birlikte çorba
gibi sıvı gıda alımının
azaldığına dikkat çeken
Öztürk, şöyle devam etti:
“Mümkün olduğunca çorba
tüketimini azaltmayın. Sıvı
tüketimi metabolizmanızı
hareketli tutmanıza yardımcı
oluyor. Beslenmenizde soğuk
çorbalara yer verilebilirsiniz.
Kilo kontrolünde ve sağlığı
korumada bir diğer çevresel
etmen de düzenli bir egzersizin, diyetinizde olması.
Dünya Sağlık Örgütü, haftada
en az 3 kez, en az 45-60
dakikalık aralıksız spor yapılmasını öneriyor.”
Öztürk, sağlıklı beslenme için
şu tavsiyelerde bulundu:
“Mutlaka kahvaltı etme
alışkanlığı kazanın, metabolizmanızı hızlandırmak için
az ve sık beslenin, öğün atlamayın, bol su tüketin,
susamadan da su için, posa
alınımını artırın, lifli gıdalar
tüketin, fast food tüketimine
dikkat edin, önerilenden
fazla protein almayın, az ve
uygun yağ tüketin, şeker ve
şekerli besinleri fazla tüketmeyin, tuz tüketimini dengeleyin, yavaş yiyin ve çok
çiğneyin…”
CİHAN
Türkiye'nin batısında sıcaklık yeniden artmaya başlıyor, hafta sonuna doğru 35 dereceleri
bulacak. Yağış ise Kastamonu, Kayseri, Erzurum'a kadar uzanan kesimde var. Güneydoğu'ya
ise Suriye üzerinden gelen çol tozları solunum yolu rahatsızlığı olanları olumsuz etkileyebilir.
İstanbul'da sıcaklık yine artmaya başlıyor 31 derece, rüzgarlar da hafifleyecek ancak nem oranı azalıyor, o nedenle
geceler bunaltıcı olmayacak. Ankara'da yağış kesildi, sonraki günler güneşli, sıcaklık 31 derece. İzmir'de sıcaklığın 33 dereceye yükselmesi ve rüzgarın hafiflemesiyle, hava yeniden bunaltmaya başlıyor. Bursa açık 31 derece, Adana'nın kuzeyinde
kısa süre sağanak oluşabilir, 34 derece sıcaklık var. Marmara'da önümüzdeki günlerde yağış yok, 31-32 derece civarında olan
sıcaklık, Cuma 35-36'lara çıkacak, serinlik veren rüzgarların hızı azalıyor. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri arasında 1 gün daha
yağmur geçişleri var, 30 dereceye inen sıcaklık, Cuma'ya doğru 33-34 dereceye doğru yükselecek. Ege'de sıcaklıklar yeniden
bunaltan değerlere çıkıyor ve rüzgarlar da fazla serinlik vermeyecek.
Yeniden 33-35 dereceyi gören sıcaklık, Cuma 38 dereceye çıkacak. Akdeniz'de hava yüksek nemle bunaltıcı ama Karaman, Mersin, Adana arasında kuvvetli yaz sağanakları oluşacak, Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Cuma'dan
itibaren bölgede sıcaklıklar 40 dereceye doğru yükselecek. Dikkat! Güneydoğu'ya yoğun çöl tozu taşınıyor, sıcaklık ise 3738 derece civarında. Doğu Anadolu sıcaklık hala çok yüksek, Erzurum 31, Malatya 38 derece. Van-Hakkari civarında da
gökyüzü çöl tozlarıyla kaplanabilir. Erzurum, Kars, Ardahan arasında ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz bölgesinde
Çorum, Samsun, Ordu, Rize, Gümüşhane, Artvin boyunca yağmur şiddetli yağacak, tedbirli olmalı, sonraki günlerde ise
yağış çoğu yerde kesilecek ve sıcaklık artmaya başlıyor.
ANKARA
İS TAN BUL
Bugün
21 Ağustos Perşembe
29
Rüzgar
14
22
Bugün
21 Ağustos Perşembe
Nem
%63
31
Rüzgar
13
15
AN TAL YA
İZ MİR
Bugün
21 Ağustos Perşembe
Nem
% 76
36
Rüzgar
22
22
Bugün
21 Ağustos Perşembe
Nem
% 96
36
Rüzgar
20
23
Nem
% 72
21 AĞUSTOS 2014
Turizm
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
13
Mardin evlerini andıran mahalle,
turizme kazandırılmayı bekliyor
ayseri’ye 17 kilometre uzakK
lıkta bulunan Molu Mahallesi’nin eski yerleşim yeri, Mardin
evlerine benzerliğiyle dikkat
çekiyor.
Açık hava müzesini andıran mahallede vatandaşlar, yıkılan taş
evlerin onarılarak turizme
kazandırılmasını istiyor.
Köy iken son yerel seçimlerde
Kayseri’nin mahallesi haline
gelen Molu Mahallesi, değişik ev
mimarisiyle dikkat çekiyor.
Burada taş işçiliğinin mimari
örneklerini taşıyan tarihi evler,
adeta Mardin evlerini andırıyor.
Evler, Mazı dağının eteklerine
kurulan Mardin evleri gibi karşıdan bakıldığında birbiri üstüne
yığılmış gibi duruyor. Doğal konumdan doğan bu durum, mahalleye özgü bir görünüm
kazandırmış.
hamam kalıntısı var. Tek kubbelik bölümü günümüze kadar
ulaşabilen hamamın çevresi
yıkık taş duvarlarla çevrili.
Osmanlı’nın son dönemi ve
cumhuriyet dönemi yapılar,
kalın duvarlı, kemerli ve taş
süslemeli olarak inşa edilmiş.
Mahallede ayrıca Osmanlı
dönemi 1713 yılında yaptırılan
bir de cami bulunuyor. Yakın zamanda restore edilen cami, mahallenin tarihi zenginliğine ayrı
bir güzellik katmış.
Göçten dolayı ise mahallede
birçok taş yapı ev, terk edilmiş,
yıkılmış ve bazılarının içinden
ağaçlar boy vermiş durumda.
Birçoğu kullanılmayan evlerden
ayakta kalanlar görenleri adeta
geçmişe götürüyor. Bu evlerde
yaşamak mahallede bir ayrıcalık.
Çünkü yazın serin, kışın sıcak
oluyor. Mahallede tarihi geçmişi
tam olarak bilinmeyen bir de
1960’larda 550 hane olan mahalle şimdi 90 haneye kadar
düşmüş. 60 yaşındaki Takdir
Işık, Mardin evlerini anımsatan
tarihi köy evlerinin ayağa
kaldırılarak yaşatılmasını istediklerini söyledi.
Bu köyde doğup büyüdüğünü
anlatan Işık, “Yerleşim tarihi çok
Kuşadası’na 620 bin
kruvaziyer turisti bekleniyor
ürkiye'nin önemli kruvaziyer turizm merkezlerinden olan
Kuşadası'na, aynı günde 4 gemiyle 12 bin 750 turist geldi.
T
Kuşadası'na Limanı, "Louis Olympia", "Splendour Of The Seas",
"Thamson Majesty" ve "Celebrity Reflection" isimli kruvaziyerleri
ağırladı.
Gemilerle toplam 12 bin 750 turist ilçeye giriş yaptı. Çoğunluğu
Amerikalı turistlerden oluşan ziyaretçilerin bir kısmı, düzenlenen tur
programlarıyla Efes antik kenti ile Meryemana Evi'ni ziyaret etti. Tur
programına katılmayan turistler ise Kuşadası'nda alışverişe çıktı.
Kuşadası Liman Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen
yıl ilçeye 33 farklı firmaya ait 434 gemi ile 582 bin 360 turist geldi.
Sezon sonuna kadar Kuşadası’na gemilerle 620 bin turistin gelmesi
bekleniyor.
AA
Topkapı Sarayına ait 118 resimli
belge gün yüzüne çıktı
O
smanlı sultanlarına
dört yüz yıl boyunca ev
sahipliği yapmış Topkapı
Sarayı'na ait daha önce
yayımlanmamış 118 resimli
belge gün yüzüne çıktı.
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür AŞ'den
yapılan açıklamaya göre,
"Resimli Belgelerde Topkapı
Sarayı" adlı kitapta
toplanan 118 resimli
belgede, sarayın bölümlerini gösteren, çeşitli törenleri konu edinen
minyatürler, İstanbul'a
gelmiş sanatçıların gravürleri ve son dönem cam fotoğraflar yer alıyor.
Topkapı Sarayı'nda 19902005 yıllarında farklı
kademelerde görev yapan
Hilmi Aydın tarafından
sarayı tanıtma ve belgeleme
amacıyla hazırlanan kitap,
sarayın tarihsel serüvenini
anlatarak, dönemler
arasında karşılaştırma yapabilme imkanı sunuyor.
Kitapta ilk kez yayımlanan
118 belge içindeki Abdullah
Biraderler ve Sebah Joaillier
tarafından 19. yüzyıl sonları
ile 20. yüzyıl başlarında çekilmiş fotoğraflarda, terbiye
gereği el kavuşturmuş Saray
görevlileri, avluda dolaşan
hocalar, hazine dairesi
kapısı, Harem dairelerinin
önündeki basamaklara
gelişi güzel bırakılan
ayakkabılar, sıcak bir yaz
günü dinlenen Saray
görevlileri, Harem'deki
Valide Sultan Taşlığı'nda
bekleyen iki siyahi Saray
görevlisi gözlenebiliyor.
Belgelerde, bugün kırk beş
bin metrekarelik alanda yer
alan Topkapı Sarayı'nın
geçmişte bahçe ve köşkleriyle yaklaşık yedi yüz bin
metrekarelik bir alanda kurulduğu görülüyor.
Minyatürlerde, tek katlı
Saltanat Kapısı'nın bir zamanlar iki katlı olduğu göze
çarpıyor.
Gravürlerde de sarayın
sahile kadar varan geniş
alanında birçok köşk ve
yalının bulunduğu, buranın
sadece denizle birleşen
yeşillik bir alan olmadığı,
gezinti ve yürüyüşlere de
açık olduğu dikkati çekiyor.
AA
eski olan mahallemizdeki tarihi
evlerin turizme kazandırılmasını
istiyoruz” dedi. Ev ve sokakları
tarih kokan mahalleden hiç bir
zaman ayrılmayı düşünmediğini
belirten 65 yaşındaki Ahmet
Çırak da, “Birçok kişi şehre
göçerken ben kalan ömrümü bu-
rada tamamlamak istiyorum.
Çünkü buranın hem doğası güzel
hem de tarihi evleri." diye
konuştu.
CİHAN
st
ri
tu
n
yo
il
m
.5
4
i
ef
ed
h
in
n
si
ge
Manavgat böl
turizm sezonuyla ilgili değerlendirmel2ciler014
erde bulunan Manavgat Side Turistik OtelBirliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar
Barut, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl
yüzde 7’lik artış hedefiyle 4 buçuk milyonun
üzerinde turist ağırlayarak sezonu kapatmayı
hedeflediklerini söyledi. Manavgat bölgesinin
Türkiye'nin en büyük yatak kapasitesine sahip
bölgesi olduğuna dikkat çeken MASTOB
Başkanı Barut, "Bu yıl bölgemizde 15 bine yakın yatak kapasitesi artışımız oldu.
Ama 2014 yılını değerlendirecek olursak ilk başlarda hafif sıkıntılı başlamasına rağmen
yatak artışlarımızdan dolayı Temmuz, Ağustos aylarında ve önümüzdeki aylarda doluluk
oranlarımız oldukça iyi" dedi. En büyük yatak kapasitesine sahip olunmasından dolayı
bölgede bazı altyapıda birtakım sıkıntılar yaşandığını da vurgulayan Barut, “Ancak yeni
Büyükşehir Yasasından sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ile diyaloglar sayesinde bölgemizdeki problemleri mümkün olduğu kadar hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz. Tabii
önümüzdeki yıllar için bir an önce alt yapı yatırımlarının hızlandırılması lazım. Belediye
başkanlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.
AA
FUTBOL SAHASI SENTETİK ÇİM YENİLEME VE ATLETİZM PİSTİ ÜST TABAKA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL
BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çatalca Ziya Altınoğlu Futbol Sahası Sentetik Çim Yenileme ve Atletizm Pisti Üst Tabaka Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/99958
1- İdarenin
a) Adresi
: BARBAROS MAH ALAATTİN YAVAŞÇA SK. 10/1, 34662 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 216 6516262-216 6516290
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kikgov.tr/EKAP
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Spor ve rekreasyon alanları saha tanzim işleri-Yapım işi 1 adet. Ayrıntılı bilgiye EKAP"ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer
: İSTANBUL-Çatalca
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BARBAROS MAHALLESİ
ALAATTİN YAVAŞÇA SOKAK NO:10 ÜSKÜDAR
b) Tarihi ve saati
: 08.09.2014-10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu
iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A- XVIII. GRUP SAHA İŞLERİ 5. grup spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TESİSLER SERVİSİ 4. KAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel
sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
BASIN:53179/www.bik.gov.tr
14
21 AĞUSTOS 2014
Magazin-Tv
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
İlk kez el ele
evlilik yolunda
zun süredir televizyoncu Erhan Çelik ile aşk
U
yaşayan şarkıcı Gülben Ergen, geçen hafta
sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.Bodrum Palmarina’nın içerisinde alışveriş yapan ikili, daha önce
fotoğraf çekilirken birbirlerinden uzak
duruyorlardı.HABER MERKEZİ
İstinyepark’taki kahve zincir mağazasını fazla kira bedeli nedeniyle kapatan Duran, ticarette dikiş tutturamayınca ardından eşiyle birkaç ay önce Amerika’nın
yolunu tutmuştu. L.A.’e yerleşen çiftin, Amerika’da
doğan çocukları Selin ve Emir’in eğitimi için buraya
yerleşmek istedikleri ortaya çıktı.HABER MERKEZİ
urcu Esmersoy
evlilik yolunda emin
adımlarla ilerliyor Burcu
Esmersoy,
sevgilisi
Başar
Savur'un
ailesiyle
tanışmak
için Antakya'daydı.B
urcu Esmersoy, 2 ay önce
aşk yaşamaya
başladığı
Başar
Savur'un
memleketi
Antakya'ya
gitti.
Posta'nın
haberine
göre ünlü
sunucu
sevgilisinin
anne ve
babasıyla
tanıştı. Aileye ait çiftlikte 3 gün
tatil
yaptı.Burcu
Esmersoy ile
Başar
Savur'un ilişkilerinin iyi
gittiği, yakın
zamanda
evlenebilecekleri iddia
ediliyor. İş
adamı Başar
Savur daha
önce Özgü
Namal ile
sevgiliydi.HA
B
ı
t
t
a
ir
m
e
d
a
’y
a
ik
r
e
m
A
Eğitim için
merika’ya yerleşen eski manken Güzide Duran’la
A
eşi Adnan Aksoy’un çocuklarının eğitimini
düşünerek bu kararı aldıkları öğrenildi.Bir süre önce
Buse çok kızdı
Milli Takım Teknik Direktörü
A
Fatih Terim'in kızı Buse Terim
21 Mayıs 2014’te işadamı Volkan
Bahçekapılı’yla evlenmişti. Yaz aylarını tatil yaparak geçiren mutlu çift
dün bazı gazetelerde yer alan ‘Buse
Terim kilo aldı’ haberlerine ve sosyal
medya da yapılan kötü yorumlara
tepki gösterdi. Buse Terim instagram
hesabından şunları yazdı;Şükürler
olsun ki sağlığım ve huzurum
yerinde. Bana bugün yapılan tüm o
yorumları ve yapanları Allah'a
havale ediyorum. Ben insanım, istediğim zaman kilo alırım, istediğim
zaman veririm bu kendimden başka
hiç kimseyi ilgilendirmez.Ayrıca ben
manken değilim, vücudumla para
kazanmıyorum. İnsanların hayatlarında bazı dönemler olur kilo alırlar veya verirler.Ayrıca ben manken
değilim, vücudumla para kazanmıyorum. İnsanların hayatlarında bazı
dönemler olur kilo alırlar veya verirler.”HABER MERKEZİ
BER MERKEZİ
KANAL AKIŞLARI
08:35Böyle Bitmesin
10:40Beni Böyle Sev
13:00Haber
13:15Spor
13:18Hava Durumu
13:25 1 Çorba
13:30Küçük Hanımefendi
15:25Hayat Yokuşu
16:25Zengin Kız Fakir Oğlan
18:20Yoldaki Haber
19:00Ana Haber Bülteni
19:45Spor
19:50Hava Durumu
19:55Kızılelma
21:55Reis-i Cumhur
07:00Oynat Bakalım
08:30Batman
09:00Casper
09:30Duck Dodgers
10:00Aramızda Kalsın
12:15Özge İle Güzel Bir Gün
14:30Batman
14:55Casper
15:25Duck Dodgers
15:45Oynat Bakalım
16:45Söyle Söyleyebilirsen
18:00Batman
20:00O Ses Türkiye
06:00Geniş Aile
08:00Galip Derviş
10:00Küçük Ağa
12:00Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14:00Akasya Durağı
16:30Arka Sokaklar
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Çarkıfelek
21:45Arkadaşım Hoşgeldin
23:15 112 Acil
06:05Benim Annem
Bir Melek
07:00Doksanlar
08:40Selena
10:25Karadayı
13:10Adanalı
15:10Çocuklar Duymasın
17:10Alemin Kıralı
18:55ATV Ana Haber
20:00Truvalı Helen
23:00Şoray Uzun’la 7’de 7
07:00Her Sabah
08:45Gagguk
09:15Dünyayı Geziyorum
10:20Burada Ne Yenir?
11:20Yeter Ki Sen Kazan
12:30Öğle Haberleri
12:50Derya'nın Dünyası
14:30Fatmagül'ün Suçu Ne?
16:30Dolu Dolu Anadolu
17:55Sıcak Gündem
18:15Ana Haber
18:50Ekip
19:50Uçuş 93
01:00Gossip Girl
01:405 Yıldızlı Şefler
02:10Kanıt
03:30Acemi Pilotlar
05:00Gossip Girl
06:00Shappies
07:30Ejder Avcıları
08:305 Yıldızlı Şefler
09:10Elveda Derken
11:10Kavak Yelleri
13:10Çalıkuşu
15:10Kuzey Güney
17:30Ejder Avcıları
18:30Gossip Girl
19:30Yalan Dünya
21:30Anneler ve
Kızları
23:20The Killing
04:5020 Dakika
05:20Geniş Aile
06:45İki Aile
08:30Kadın İsterse
10:00Dürüye'nin Güğümleri
12:00Aramızda Kalsın
14:00Medcezir
16:45En Güzel Bölüm
17:15Benim Kuaförüm
19:00Star Haber
20:00Açlık Oyunları
22:45Kardeş Payı Görmedikleriniz
08:45Lifestyle
08:55 Hava Durumu
09:00Haber Merkezi
09:15Ekonomi Piyasalar
09:20Spor
09:30Ekonomi Notları
10:00Haber Merkezi
10:15Ekonomi Piyasalar
10:20Spor
10:30Seçim Aktüel
10:45Spor
10:55Hava Durumu
11:00Haber Merkezi
11:15Ekonomi Piyasalar
11:20Spor
11:30Haber Merkezi
11:35Ekonomi Piyasalar
11:40Spor
06:30Cennet Mahallesi
07:30Ayı Kardeşler
08:00Pepee
08:30Hayat Bilgisi
10:00Elveda Dostum
12:00Ender Saraç ile
Sağlıklı Günler
14:00Dila Hanım
16:30Fatih Harbiye
19:00Show Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show
22:00Muhteşem Yüzyıl
02:00Gece Haberleri
02:15Tarafsız Bölge
04:00Gece Haberleri
04:155N1K
05:20Serra ile İtalyan İşi
06:00Güne Merhaba
07:40Spor
07:50Güne Merhaba
08:40Spor
08:49Güne Merhaba
09:00Parametre
10:00Haber
10:35Paranın Gündemi
11:00Haber
12:00Bugün
13:48Hava Durumu
14:00Günlük
14:50Hava Durumu
05:00Rizzoli and Isles
06:30Sullivan and Son
07:00Geri Sayım
09:45Cnbc-e.com'da Bugün
10:00Piyasa Ekranı
10:30Piyasaya Bakış
11:00Piyasa Ekranı
12:00Finans Cafe
14:00Piyasaya Bakış
14:30İş Dünyasından
15:00Piyasaya Bakış
15:30Piyasa Ekranı
16:00Kapanışa Doğru
17:00Son Baskı
17:30Piyasaya Bakış
18:00Planet Sheen
18:30Penguins of Madagascar
11:35Spor Bülteni
11:55Hava Durumu +
Yol Durumu
12:00Ajans Bugün
12:35İşin Sırrı
12:503 Dakika
12:55Hava Durumu +
Yol Durumu
13:00Ajans
13:50Hava Durumu
13:55Yol Durumu
14:00Ajans
14:30Spor Bülteni
14:50 3 Dakika
15:00Ajans Gün İçi
15:25Bize Sorun
16:00Ajans Gün İçi
16:30Spor Bülteni
01:15Ruhumun Aynası
03:00BKM Güldür Güldür
04:45Komedi Türk
05:30Çocuklar Duymasın
07:30İsmail Küçükkaya
ile Çalar Saat
10:00BKM Güldür Güldür
12:00O Hayat Benim
14:30Ruhumun Aynası
16:30Çocuklar Duymasın
19:00Fatih Portakal ile FOX
Ana Haber
19:45Kocamın Ailesi
21:00Kocamın Ailesi
23:30Kiraz Mevsimi
12:00Haber Masası
12:25Dünya Raporu
12:35Ekonomide Görünüm
12:45Spor Bülteni
13:00Gün Ortası
13:35Ekonomide Görünüm
13:45Spor Bülteni
14:00Gün Ortası
14:45Ekonomide Görünüm
15:00Güne Bakış
15:35Ekonomide Görünüm
15:45Spor Bülteni
16:00Güne Bakış
16:35Ekonomide Görünüm
16:45Spor Bülteni
17:00Akşam Haberleri
18:00Akşam Raporu
20:00Televizyon Gazetesi
21 AĞUSTOS 2014
Spor
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Arsenal ile Londra'da
oynayacakları karşılaşma öncesinde umutlu konuştu. Bilic,
"Biz oraya turistik gezi veya alışveriş yapmaya gitmiyoruz." dedi.
Slaven Bilic: Londra'ya alışveriş
yapmaya ve gezmeye gitmeyeceğiz
Ş
ampiyonlar Ligi playoff ilk turunda Arsenal
ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın bitiminde düzenlenen basın
toplantısına katılan Hırvat
hoca, "Gerçekten harika bir
maç oldu. Sonuç 0-0 bitse
bile sıkıcı bir karşılaşma
değildi. Oyuncularım
harika bir performans ortaya koydular. Planladığımıza sadık kalarak
oynadılar.
Arsenal da bize karşı
pozisyon buldu. Ancak biz
3 tane net pozisyona
girdik. Bunlardan birisini
değerlendirmemiz lazımdı.
Ancak ben oyuncularımı
suçlayamam, onlar ellerinden gelenin en iyisini
yaptılar. Bu kadar performanstan sonra Londra'ya
umutlu gideceğiz.
Arsenal ile deplasmanda
oynayacağız. Gol yemeden
gidiyoruz. Gol atabilir. En
önemli oyuncumuz Atiba
sakat olduğu için oynayamadı. Rövanş maçına
yetişebilecek gibi
gözüküyor. Yine rakipte en
önemli oyuncularından
birisi olan Ramsey'i kullanamayacak." diye
konuştu. Yarından itibaren
rövanş maçına hazırlanacaklarını kaydeden
Bilic, sözlerini şöyle
sürdürdü:z "Biz, Londra'ya
turistik gezi ya da alışveriş
için gitmiyoruz. Bizim çok
önemli hedeflerimiz var.
Bazıları bunu hayal olarak
görebilir. Biz bunu gerçekleştirmek için elimizden
geleni yapacağız." Tecrübeli teknik adam, maçın
sonlarına doğru oyundan
atılmasıyla ilgili olarak,
şunları kaydetti:
"Kesinlikle küfür ve
hakaret yok. Aşırı reaksiyon gösterdiğim için
atıldım. Maç sonunda
hakemlerden ve Arsene
Wenger'den de özür
diledim. Londra'daki
maçta yedek kulübede olmamam için böyle bir
karar çıkacağını tahmin etmiyorum."
Wenger: Tur için yapmamız
gerekeni biliyoruz
Arsenal Teknik Direktörü
Arsene Wenger, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için kendi evlerinde
neler yapmaları gerektiğini
bildiklerini söyledi.
Şampiyonlar Ligi play-off
turu ilk maçında Beşiktaş
ile 1-1 berabere kaldıkları
karşılaşmanın sonrasında
düzenlenen basın toplantısına katılan tecrübeli
teknik adam, zor bir maç
oynadıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş yüzde yüz
tempoyla oynadı. Konsantrasyonu en üst seviyede tutmamız gerekiyor.
Sonuçta 90 dakika maç oynadık ve elimizden geleni
yaptık.” dedi.
Bir gazetecinin Ramsey’in
gördüğü kırmızı kart ile ilgili sorusuna ise Wenger,
"Oyuncumun görmüş
olduğu birinci kart doğru
olabilir ama ikinci kart çok
ağırdı. Bize yapılan faullere
oranla kart konusunda
adaletsizlik olabilir.
Hakemin ikinci yarıdaki
performansı çok kötüydü.
En basitinden Ramsey'e
gösterdiği ikinci kart buna
yeter. Bu da hakem için
üzücü bir maç olabilir."
diye cevap verdi. Bir
gazetecinin "Tur şansınız
nasıl görüyorsunuz ?"
sorusuna ise tecrübeli
teknik adam, "Biz her
zaman kazanmak istiyoruz.
Bu akşam Beşiktaş'ta
kazanabilirdi ama beraberlik oldu. Beşiktaş kendi
evinde iyi oynadı. Bir sonraki maçı evimizde oynayacağız. Yapmamız gerekeni
biliyoruz." diye cevapladı.
Öte yandan karşılaşmanın
hakeminin Bilic'i oyun
dışına göndermesini ise
Wenger, şöyle yorumladı:"Kararı ben vermedim
ben verecek olsam yapmazdım. Bilic ile hakem
arasındaki konuşmalar
hep devam etti.
Kendisi daha iyi açıklayabilir." Tecrübeli hoca,
Mesut Özil ve diğer oyuncuların takıma geri dönmesiyle daha iyi
olacaklarını sözlerine ekledi.
CİHAN
15
UEFA'nın 4 yıldızlı stadında
yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kadir Has
Stadı, 2014-2015
futbol sezonuna yönelik
hazırlıklarına
devam ediyor.
UEFA'nın en
yüksek standardı olan 4
yıldızın verildiği statta
yeni sezon
öncesi bir dizi
çalışma
yapıldı.
Büyükşehir
Belediyesi Spor
A.Ş. Genel Koordinatörü Ali
Üstünel, statta
geçtiğimiz sezonun sonundan itibaren
ciddi bakım ve
tadilat çalışmaları planladıklarını
söyledi.
larına en iyi
yserispor maç yapmış
Ka
a
nd
su
pliği
ğrultu
şekilde ev sahi Kadir Has
apılan plan do
.
e
di
m
le
de
ni
."
ye
ız
ağ
ok
olac
birç
inin UEFA
es
lit
ka
Stadı'nın
çalışmalarının
ne
n
te
lir
da tescillendiği
iğini be
gerçekleştirild ın etrafındaki tarafından Üstünel, her
n
an
vurgu yapa
Üstünel, "Sah süreli
ıyla
n yüzlerinin ak
tartan pist uzun yı aşınmıştı. denetimde
,
ek
er
ed
de
la
çıktıklarını ifa mamladı:
kullanımdan do edip drenaj
ta
tal
sözlerini şöyle
Tartan pisti ip dirmek
ı, Futbol
ad
St
en
çl
as
H
gü
i
ir
in
ad
"K
sistem
ığı
rl
zı
fından Türk
ha
ra
in
ta
m
u
ze
on
Federasy
suretiyle yeni
de
in
iç
Eu
n
ın ro 2016
aç gü
Milli Takımı'n
içindeyiz. Birk erecek.
alarını
ak
ab
na
eleme müs
bu çalışma so sporda
stadlardan
ay
ad
te
ğı
ik
rl
ca
bi
oynaya
Bununla
lik
ildi.
ir
ne
ld
yö
bi
e
ey
şiddeti önlem klerini yerine birisi olarak
re
ge
n
kanununu
a
stadımızda iki
a birçok çalışm
Bu bağlamda
getirmek adın
UEFA
ay kadar önce
yaptık.
fından bir
ra
ta
ri
ile
tç
dene
eve
ig
ı ve bunun
ol
ld
ss
pı
Pa
ya
inceleme
Bu çalışmalar
e
in
iğ
nl
ve
A
m gü
sonucunda UEF inin en
bilet ile stadyu arı
eler
al
rm
m
di
lış
en
rl
ça
ğe
lik
de
ız
yöne
rdı olan 4 yıld
evcut 160 adet
yüksek standa ümüzdeki
kapsıyordu. M
n
te
ve
ila
a
ın
ön
as
da
güvenlik kamer çözünürlüklü verildi. Bu
mımızın
ek
mde milli takı lmesi
ne
dö
460 adet yüks
ge
ne
e
Yi
i.
i'y
tirild
yeniden Kayser . İnşallah bu
kamera yerleş
54
n
gu
uy
or
e
liy
in
ge
em
anlamına
Passolig sist
iz de boşa
yerleştirildi.
daki beklentim
nu
ko
dijital turnike
da
milli
malarımız
çıkmayacak ve n Kayseri'de
Ufak tefek çalış adyumumuz
de
ni
ye
St
ı
.
ız
or
iy
ım
takım
devam ed
" diye konuştu.
ve eksiksiz
z.
m
ğı
ta
ca
na
ya
la
zo
ır
se
ağ
yeni
CİHAN
Hem Kayseri
olarak girecek. de
m
Erciyesspor he
Y
Shota: Sezona iyi başlamak istiyoruz
Malouda kadro
dışı bırakıldı!
rabzonspor Kulübü,
T
Florent Malouda'nın
kadro dışı bırakıldığını
açıkladı. Trabzonspor'un
hocası Halilhodzic ile idmanda tartışan Trabzonspor'un yıldız
oyuncularından Malouda'ya bu tartışmanın
faturası ağır oldu. Trabzonspor yönetimi Malouda'yı süresiz kadro dışı
bıraktı.
a, Keş
a
p
m
ı
s
Ka
az
merburg eni
de y
n
'
i
r
e
l
s
i
s
Te
zırlıksezon ha ürdü.
rd
larını sü öncesi
an
Antrenm irektör
teknik d ladze,
ve
Shota Ar rda buala
açıklam veladze,
r
lundu. A i zor bir
in
kendiler n beksezonu lirtip
be
lediğini başlayi
sezona i iklerini
d
mak iste di.
söyle
skişehirspor ve Antalyaspor'la oynayacakE
ları iki hazırlık maçında takımın son durumunu göreceklerini anlatan başarılı teknik
adam, yeni sezon için ise "Bütün çalışmalarımızı lige iyi başlamak için yaptık. Geçen
sezonu 6. bitirdik. Eğer puanlarımız alınıp
başkalarına verilmeseydi 4. bitirirdik. Bu
sezon ligi ilk 8 arasında bitirmek istiyoruz. İlk
4 çok güçlendi. Trabzonspor çok güçlü bir
kadro kurdu. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın,
Galatasaray'ın kalitesi belli. Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor da iyi takımlar.
Kulüp genel menajeri Serhat Altıncı, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada
"Teknik direktörümüz
Vahid Halilhodzic, oyuncumuz Florent Malouda'yı disiplinsiz
davranışları nedeniyle
kadro dışı bırakmıştır.
Teknik direktörümüzün
vereceği rapor sonrasında yönetim kurulumuz Florent Malouda ile
ilgili kararını
Çok zor bir lig olacak. Ligin başlamasıyla ne
kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi. Gürcü teknik adam, takıma
yeni bir oyuncu almayı düşünmediklerini
ifade etti. Transfer çalışmaları için Arveladze,
"Geçen sezon bütün yabancılarımızı aldık. Bu
sene de yabancı kontenjanı değişti. Yabancı
oyuncularımızdan memnunuz. Futbol ilginç
bir oyun. İyi bir santrafor transfer ettik
derken, kötü bir olay yaşadık. Eren'i aldık ama
sakatlandı. Ne kadar sürer bilmiyorum ama 7 8 ay yok gibi. Şu anda takıma başka bir trans-
fer yapmayı düşünmüyoruz. Transfer
konusunda sakiniz ve fazla terlemiyoruz." şeklinde konuştu.
ORHAN ŞAM: GEÇEN SEZONUN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUZ
Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Orhan
Şam ise yorucu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, sezona galibiyetiyle başlamak
istediklerini ifade etti. Kaliteli bir kadrolarının
olduğunu kaydeden Orhan Şam, "Hazırlık
F.Bahçe'de gidecek isim belli oldu
abancı kontenjanı nedeniyle
kadrosundan en az iki ismi
Y
göndermesi gereken Fenerbahçe,
Cristian Baroni'yle bu konuda
anlaştı. Sıradaki isim ise Yobo...
Kulüpler, transfer döneminin son
günleri yaklaşırken kadrolarını
yeni yabancı kuralı 5+3+1'e göre
ayarlamaya çalışıyor. Bu konudaki
en sıkıntılı kulüplerden biri
şüphesiz ki Fenerbahçe.
Kadrosunda tam 11 yabancı
bulunan ve yeni transfer Diego'ya
lisans çıkarabilmek için en az iki
tanesiyle mutlaka yollarını
ayırması gereken SarıLacivertliler'de, krize dönüşen bu
konuya başkan Aziz Yıldırım el
atmıştı. Gönderilmesine karar
verilen Baroni, Yobo ve Krasic'le
Roma seyahati öncesinde bir
toplantı yapan başkan, "Size
gereken kolaylığı yapacağım, bu iş
artık uzamasın" mesajı vermişti.
Krasic kulüpleri bekliyor
Başkanın bu toplantısı, etkisini
kısa sürede gösterdi. Baroni'yle
anlaşmaya varıldı. Tecrübeli
oyuncunun sözleşmesi birkaç gün
içinde feshedilecek, resmi
açıklama yapılacak. Yıllık 1.8
milyon Euro kazanan Baroni'ye ne
kadar tazminat ödeneceği henüz
bilinmiyor. Sıradaki isim ise Joseph
Yobo. Çok sayıda talibi olan
Nijeryalı savunmacı da gelen tüm
teklifleri yalnızca sözleşmesinin
tek taraflı feshi için bekletiyor.
Yıllık 2 milyon Euro kazanan ve bu
paranın tamamını isteyen Yobo'yla
da pazarlıklar sürüyor. İspanyol
ekibi Elche'yle anlaşan Krasic ise
kulüplerin aradaki pürüzleri
gidermesini bekliyor.
Haber Merkezi
maçlarında iyi bir görüntü çizdik ama bu bir
ölçü değil. Geçen sene Beşiktaş maçımız iptal
edilmese ligi ilk 4'te bitirecektik. Bu kadro her
şeyi hak ediyor. Geçen sezonun üstüne çıkmak
istiyoruz." diye konuştu. Takım arkadaşı Eren
Derdiyok'un sakatlığı hakkında ise başarılı
futbolcu, "Rabb'im kimseye göstermesin. Bu
meslekten para kazanıyoruz. Düşmanımın bile
başına gelmesin. Ben de sakatlıklar yaşadım.
Çok zor bir durum. Hiçbir şey yokken çapraz
bağları koptu. Sabırlı olması gerektiğini
söyledim kendisine." dedi.
CİHAN
verecektir" ifadelerini
kullandı.
İDMANADA ALMAMIŞTI
Trabzonspor, UEFA
Avrupa Ligi play-off turunda 21 Ağustos
Perşembe günü sahasında Rusya'nın Rostov takımı ile yapacağı
maçın hazırlıklarını
sürdürdü.
Teknik direktör Vahid
Halilhodzic yönetiminde,
basına kapalı gerçekleşen antrenmana Malouda'nın katılmadığı
öğrenildi.
Fransız futbolcunun
Halilhodzic ile pazar
akşamı tartıştıktan sonra
teknik heyetin isteği
doğrultusunda antrenmanlara alınmadığı
bildirildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı
antrenmanla Rostov
maçının hazırlıklarını
tamamlayacak.
AA
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
21 AĞUSTOS 2014 Perşembe
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
T
üRKiYE
doğrudan yatırımcılar
iÇiN CAZiP BiR ÜLKE!
Ekenomi Bakanı Zeybekçi, Türkiye’nin uluslararası doğrudan
yatırımcılar için güvenli bir liman ve cazip bir ülke olmaya devam
ettiğini söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımcılar için güvenli bir liman ve cazip bir
ülke olmaya devam ettiğini belirterek, yılın ilk yarısında gerçekleşen 6 milyar 763 milyon dolar tutarındaki uluslararası doğrudan
yatırım miktarının bunun en güzel kanıtı olduğunu ifade etti.
TüRKiYE YOKSULLUKLA
MüCADELEDE öRNEK BiR ÜLKE
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Özel Sektörün Yoksullukla
Mücadele ve Sosyal
İçermedeki Rolü' adlı
konferansa katıldı. Hisarcıklıoğlu Türkiye'nin,
dünyanın önde gelen
ekonomilerinden
olduğunu belirterek,
'Türkiye yoksullukla
mücadeleye örnek olacak bir ülkedir' dedi.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Four Seasons
Otel'de 'Özel Sektörün Yoksullukla
Mücadele ve Sosyal İçermedeki
Rolü' adlı konferansa katıldı. Konferansta bir konuşma yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya nüfusunun 7.2
milyara dayandığını söyledi.
T
Hisarcıklıoğlu, 'Önümüzdeki 12 yıl
içerisinde nüfusun 1 milyar daha artması beklenmektedir. Projeksiyonlarda gösteriyor ki, 2050'e
gelindiğinde dünya nüfusu 9.6 milyara ulaşacak. Hükümetlerden,
STK'lara, uluslararası kuruluşlardan
bireylere hepimizin arzusu, gelecek
nesillere daha yaşanabilir bir
Türkiye bırakmaktır. Maalesef şuan
dünya istediğimiz rotada ilerlememektedir' dedi.
TÜRKİYE YOKSULLUKLA MÜCADELEYE ÖRNEK OLACAK ÜLKEDİR
Dünyanın önde gelen ekonomileri
denilince akla ilk gelen ülkelerden
birisinin Türkiye olduğunu belirten
Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Sanayisi,
tarımı, doğal zenginlikleri ve
yetişmiş insan gücüyle G-20'nin en
aktif üyelerinden birisidir.
Aslında Türkiye aslında yoksullukla
mücadele açısından herkese örnek
olabilecek bir rol modeldir. Çünkü
Türkiye bu noktaya kolay ulaşmadı.
Çok çetin zamanlardan geçtik ve
büyük krizler atlattık. Bizlerde yoksulluğun ve yokluğun ne olduğunu
bilenlerdeniz' ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ OLAN HER YIL KAÇ TANE
MİLYARDERİ ORTAYA ÇIKARABİLDİĞİNİZDİR
Türkiye'de bu dönemde girişimciliğin önemli bir yükselişe geçtiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, '30 yıl
önce binlerle ifade ettiğimiz girişimci sayımız bugün 1 buçuk milyona ulaştı. Anladık ki, zenginliğin ve
refahın anahtarı girişimciliktedir.
Ülkede özel sektör büyüdükçe yeni
iş olanakları ortaya çıkıyor. İşte
bugün Türkiye'de güçlü bir orta
sınıfın oluşması son 30 yıldaki
dönüşümün ve zihniyet değişiminin
eseridir. Tabi bu Türkiye'de yoksulluğun azaltılmasında da önemli bir
ol oynamıştır. Özel sektör tabana
yayıldıkça, yoksulluk azalmıştır. Burada altını özellikle çizmek istediğimiz bir nokta var. Bir ülkede özel
sektörün gelişmesi ve ekonominin
büyümesi, tek başına yoksulluğun
azaltılmasına yetmiyor. Hem özel
sektörün gelişmesi hem de girişimciliğin tabana yayılması gerekiyor.
Yani yoksullukla mücadele için milyarder sayınızın kaç olduğu değil
her yıl kaç milyardere ortaya çıkartabildiğiniz önemlidir. İşte Türkiye'nin
başarısı da buradadır. Biz tüm
Anadolu'ya yayılmış girişimci bir
orta sınıfı ortaya çıkartabildiğimiz
için başarılı olduk. Daha iyi başarmamız, daha fazla milyonlarca girişimciyi ortaya çıkartmamız lazım'
şeklinde konuştu.
2015 yılında Filistin Odalar Federasyonu ve İsrail İthalatçılar Birliği
ile Ankara Forumu'nu kurduk.
Önemli bir diyalog platformu oluşturuldu. Bu önemli girişimin
sonuçlarını şimdi alıyoruz. TOBB
olarak Filistin'de 10 bin kişiye istihdam sağlayacak CENİN Organize
Sanayi Bölgesi yapım aşamasına
geldi. Bu proje hayata geçtiğinde
aileleriyle birlikte 50 bin Filistinli
yoksulluktan kurtulacak. Belki de
bu bölgede çalışanlar Filistinin girişimcisi haline gelecek. Filistin için
yeni bir umut doğacak. Umarız
bölgede bu tür insiyatifler artar ve
özel sektör hem barış sürecinde hem
yoksulluğu azaltılmasında daha
büyük bir rol oynamış olur.
ARZUMUZ İHTİYACI OLANLARA
BALIK TUTMAYI ÖĞRETMEKTİR
Projelerin tamamındaki amacımız
özel sektör eliyle yoksulluğun
azaltılmasına ve istikrara katkıda
bulunmaktır. Zaten yoksulluğu
azaltabilmenin tek yolu ve ilacı özel
sektörü geliştirmekte ve girişimcileri
artırmakta olduğunu biraz önce
ifade ettim. Arzumuz, ihtiyacı olanlara balık vermek yerine onları
doğrudan balık tutmayı öğretmektir.
UNDP gerçekleştirdiğimiz projelerin
özünde bu felsefe yatmaktadır. Bu
felsefeyi her platformda yaymak ve
yoksullukla mücadelenin sadece
sosyal yardımlarla alakalı olmadığını herkesin benimsemesini
sağlamak son derece önemlidir' diye
konuştu.Konuşma daha sonra panel
ile devam etti.
Panelin ardından Nobel
ödüllü ekonomist Joseph
Stiglitz de konferansa gelerek yoksullukla mücadele
hakkında bir konuşma yaptı.
THY 172 milyon lira net kar elde etti
Türk Hava Yolları (THY) 2014
yılının ikinci çeyreğinde 495
milyon lira esas faaliyet karı
ve 398 milyon lira net kar
elde ederek, ilk altı ayı 312
milyon lira esas faaliyet karı
ve 172 milyon lira net karla
tamamladı.
ürk Hava Yolları açıklamasına göre,
THY'nin 2014 yılı ilk altı aylık konsolide mali tabloları Borsa İstanbul’a
bildirildi. Buna göre THY, 2014 yılının ikinci
çeyreğinde 495 milyon lira esas faaliyet karı
ve 398 milyon lira net kar elde ederek, ilk
altı ayı 312 milyon lira esas faaliyet karı ve
172 milyon lira net kar ile tamamladı.Yılın
ilk altı ayında 26 milyon yolcu taşıyan Türk
Hava Yolları’nın yolcu sayısında yüzde 17,
T
arz edilen koltuk kilometrede (AKK) yüzde
19, ücretli yolcu kilometrede (ÜYK) ise
yüzde 19 artış sağlandı. Yolcu doluluk oranı
da yüzde 79 olarak gerçekleşti.Dıştan dışa
transfer yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak toplam dış hat
yolcu içerisinde yüzde 44 paya ulaştı.
Türk Hava Yolları bugün itibariyle 45 iç hat,
218 dış hat olmak üzere dünya üzerinde 108
ülkede 260 şehir ve 263 havalimanına uçuş
gerçekleştiriyor. Avrupa’nın en genç filolarından birine sahip olan THY'nin filosunda 200 dar gövde, 54 geniş gövde ve 9
kargo olmak üzere toplam 263 uçak bulunmaktadır.Açıklamaya göre, 2011, 2012 ve
2013’ün ardından 2014 yılında da Avrupa
’nın En İyi Havayolu Şirketi ödülüne layık
görülen THY, dünyanın önde gelen beş
yıldızlı havayollarından biri olma hede fi
doğrultusunda hizmet kalitesini artırma ya
ve sağlıklı finansal yapısını koruyarak karlı
büyümeye odaklanmaya devam ediyor.
eybekci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye
yılbaşından bu yana yapılan tüm spekülasyonlara rağmen güvenli bir şekilde rotasında
ilerlediğini kaydetti.Türkiye'nin uluslararası
doğrudan yatırımcılar için güvenli bir liman ve
cazip bir ülke olmaya devam ettiğini ifade eden
Zeybekci, şunları kaydetti:
Z
"Haziran ayında gerçekleşen 990 milyon $ tutarındaki uluslararası doğrudan yatırım girişi ile
birlikte, 2014 yılının ilk 6 ayında (Ocak-Haziran)
Türkiye’ye 6 milyar 763 milyon $ uluslararası
doğrudan yatırım girişi gerçekleşmiştir. Bu rakam
geçen yılın aynı dönemine göre % 28’lik artışı
ifade etmektedir. Geçen yılın aynı döneminde
uluslararası doğrudan yatırımlar 5 milyar 284 milyon $ olmuştu. Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımcılar için güvenli bir liman ve cazip bir
ülke olmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında
gerçekleşen 6 milyar 763 milyon $ tutarındaki
uluslararası doğrudan yatırım verileri bunun en
güzel kanıtıdır.2014 yılının ilk yarısında gerçekleşen uluslararası sermaye girişlerinin % 68,1’i
AB (3,6 milyar $), % 14,1’i (741 milyon $) Asya
ülkeleri kaynaklı olmuştur. AB ülkeleri arasında
ilk üç sırayı 1,7 milyar $la Hollanda, 793 milyon
$la İngiltere ve 432 milyon $la İtalya almıştır.
Asya ülkeleri arasında ise Azerbaycan 171 milyon
$ ile ilk sırada yer alırken, Japonya 153 milyon $
ile ikinci, Suudi Arabistan 111 milyon $ ile üçüncü
sırada yer almaktadır. "Yılın ilk yarısında uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin sektörel
bazda incelendiğinde hizmet sektörünün 2 milyar
314 milyon $ ile ilk sırada yer aldığını ifade eden
Zeybekci, imalat sektörünün 1 milyar 925 milyon
$ ile ikinci sırada, enerji sektörünün ise 901 milyon $ ile üçüncü sırada yer aldığını belirterek,
hizmetler sektöründe en büyük payın 1 milyar 79
milyon $ ile finans ve sigorta faaliyetleri sektörüne ait olduğunu; imalat sektöründe ise en
büyük payın 681 milyon $ ile elektrik-elektronik
ve optik ürünlerler imalatı sektörüne ait
olduğunu aktardı.
En çok Yakın ve Orta Doğu ülkeleri
ortaklı şirket kuruldu
Bakan Zeybekci, yılın ilk 6 ayında 2 bin 105'i uluslararası sermayeli şirket kuruluşu ve 76'sı yerli
sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki
olmak üzere toplam 2 bin 181 şirketin faaliyete
geçtiğini bildirdi. Zeybekci, söz konusu şirketlerin
1.001’inin Yakın ve Orta Doğu, 640'sının AB
ülkeleri ortaklı olduğuna işaret etti.Haziran ayı
sonu itibarıyla Türkiye’de toplam 39 bin 738 adet
uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösterdiğini
belirten Zeybekci, bunların % 82’si'nin (32 bin
598) yeni, % 16’sının (6 bin 195) iştirak, % 2’sinin
(945) şube şeklinde kurulduğunu bildirdi.Söz
konusu şirketlerin % 48'inin (18 bin 868) AB, %
26'sının (10 bin 261) Yakın ve Orta Doğu ülkeleri
ortaklı olduğunu belirten Zeybekci, Almanya'nın
5 bin 891 şirket ile ilk sırada yer aldığını ifade etti.
Zeybekci, AB ülkeleri içinde 2 bin 723 şirketle İngiltere'nin ve 2 bin 388 şirketle Hollanda'nın önde
gelen diğer ülkeler olduğunu kaydetti.Şirketlerin
sektörel dağılımına bakıldığında, 13 bin 685 uluslararası sermayeli şirket ile toptan ve perakende
ticaret sektörü ilk sırada yer aldığına dikkati
çeken Zeybekci, 6 bin 412 şirket ile gayrimenkul,
kiralama ve iş faaliyetleri sektörü ve 5 bin 541 şirket ile imalat sanayi, en fazla uluslararası sermayeli şirket bulunan diğer iki sektör olduğuna
işaret etti.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 577 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content