close

Enter

Log in using OpenID

BIZIM - 3Ç 2014

embedDownload
03.11.2014
BIZIM - 3Ç 2014
Şirket 3Ç14’te 1 mağaza açılışı gerçekleştirirken, performansı
düşük 2 mağazasını da kapatmıştır. Bizim Toptan, 81 ilin
65’inde 157 mağazasıyla, Cash & Carry sektöründe mağaza sayısı
bakımından en yaygın firmadır. Şirket gıda, alkolsüz içecek,
tütün mamülleri, temizlik, kişisel bakım ürünleri gibi ana
ürünlerinin toptan ticaretini yapmaktadır. Şirket 3. çeyrekte 1
mağaza açılışı gerçekleştirirken, performansı düşük olan 2
mağazasını da kapatmıştır. Böylece, Şirketin toplam mağaza
sayısı 157 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında satış ağındaki
genişlemeden ziyade karlılığa odaklanan Şirket yılın ilk dokuz
ayında 5 mağaza açarken, yıl sonu net 10 mağaza açılışı
hedefinin gerisindedir.
3Ç14’te net kar beklentilere paralel geldi. Bizim Toptan’ın
3Ç14’te net karı 4,5 milyon TL ile hem bizim hem de piyasa
beklentisi olan 4 milyon TL’ye paralel geldi. Hatırlanacağı gibi
Şirket geçen yılın aynı döneminde Şok Marketlerdeki %10'luk
payını Yıldız Holding'e satmıştı. Bu satış sonucu 14,4 milyon TL
tek seferlik kazanç yazmıştı. Bu nedenle 3Ç14’te net kar,
3Ç13’teki 18,8 milyon TL’ye oranla %76,3 azalış göstermiştir. Bu
rakam hariç bırakıldığında ise, net kar bir önceki yıl aynı döneme
göre paralellik göstermiştir.
Franchising sistemi net satışlara Ağustos-Eylül aylarında
toplam 18 milyon TL’lik katkı sağlamıştır. 3Ç14’te net satışlar,
bir önceki yıl aynı döneme kıyasla %5,5 yükselerek 628 milyon
TL oldu. Ana kategori satışları yıllık bazda %7,8 oranında artarak,
bir önceki çeyrek büyümesi olan %3,5 üzerinde gerçekleşirken,
tütün kategorisi satışlarında %1 gerileme görüldü. Mayıs ayında,
kredi kartı taksitlendirme sınırının kurumsal kredi kartları için
kaldırılmış olması talep koşullarını olumlu etkileyerek satış
büyümesine katkıda bulunurken, yeni iş segmenti franchising
sisteminin katkılarıyla birlikte, net satışlara Ağustos ve Eylül
aylarında toplam 18 milyon TL’lik katkı olmuştur.
EKLE
Hedef Fiyat: 21,20 TL
TL
18,20
US$
8,26
80.580
2,118
36.582
52 Hafta Yüksek:
23,86
11,75
52 Hafta Düşük:
17,65
7,91
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
BİST Kodu:
BIZIM
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
40,0
Piyasa Değeri (TL Mn):
728,0
Piyasa Değeri (US$ Mn):
330,5
Halka Açıklık Oranı (%):
46
Halka Açık PD (TL Mn):
334,9
Halka Açık PD (US$ Mn):
152,0
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
S1A
S1Y
YB
-1,9
-22,9
-21,8
0,8
-30,9
-24,7
BIST-100 Relatif Getiri (%):
-0,3
-6,0
-1,2
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
6,41
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
3,01
Beta
0,67
Yıllık Volatilite (Hisse)
0,30
Yıllık Volatilite (BIST-100)
0,28
25,0
6,0
23,0
5,5
21,0
5,0
19,0
4,5
17,0
DEĞERLEME
F/K
PD/DD
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
25,18
42,61
23,76
25,45
37,01
7,57
9,20
6,94
7,98
5,37
FD/VAFÖK
12,23
13,78
14,02
24,92
25,99
FD/Satışlar
0,42
0,37
0,40
0,80
0,56
Hisse Başına Kar (TL)
0,75
0,65
1,00
1,15
0,49
Firma Değeri ( Mn TL)
732
732
904
994
711
60
53
64
53
36
VAFÖK (Mn TL)
15,0
11-13
4,0
1-14
3-14
Hisse Fiyatı (TL)
5-14
7-14
9-14
BIST100 Relatif - Sağ Eksen
Banu Kıvcı TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
İlknur Hayır Turhan
Yönetmen
[email protected]
03.11.2014
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
9A13
1.656
146
8,8%
28
1,7%
52
3,2%
34
2,1%
9A14
1.683
162
9,6%
23
1,4%
52
3,1%
15
0,9%
Yıllık
1,6%
11,1%
-16,3%
-1,3%
-57,6%
3Ç13
595
48
8,0%
6
1,1%
15
2,5%
19
3,2%
3Ç14
628
58
9,2%
8
1,3%
18
2,9%
4
0,7%
Yıllık
5,5%
20,7%
26,8%
20,1%
-76,3%
2Ç14 Çeyreklik
559
12,2%
54
7,4%
9,6%
8
1,7%
1,4%
17
3,2%
3,1%
5
-16,4%
1,0%
Şirketin değişen müşteri ve ürün portföyü, brüt karlılığına katkı sağlamaya devam etmektedir. Şirket
karlılık odaklı stratejisi doğrultusunda, bu dönemde daha karlı ürün ve müşteri kanallarına odaklanmış;
bunun neticesinde 3Ç14’te brüt karı bir önceki yıl aynı döneme göre %20,7 artarak 58 milyon TL’ye
yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 3Ç13’teki %8 seviyesinden 3Ç14’te %9,2 seviyesine çıkarken, ana kategori
brüt kar marjı da geçen yıla göre 120 baz puanlık iyileşme kaydederek %11,4’e yükseldi.
Şirketin karlılık üzerine yoğunlaşması 3. çeyrekte de FAVÖK'e olumlu yansıdı. Kanal bazlı yönetim sistemi
ile Horeca ve kurumsal kanalın penetrasyon artışına ve daha karlı ürün satışına odaklanan Şirket
stratejisinin karlılık tarafında daha olumlu sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı
döneme göre 0,4 puan iyileşerek %2,9'a yükselirken, FAVÖK %20,1 artarak bir önceki yıl aynı dönemdeki 15
milyon TL seviyesinden 3Ç14’te 18 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
BIZIM için 21,80 TL hedef fiyatımızı 21,20 TL'ye revize ediyor; EKLE önerimizi sürdürüyoruz. Genel olarak
BIZIM'in 3Ç14 sonuçları beklentilere paralel gelirken, brüt karlılığında bu çeyrekte devam eden iyileşme ile
birlikte FAVÖK marjının daha fazla iyileşmesine olanak sağlayacağını düşünüyoruz. BIZIM, dönem içinde
yaptığı görüşmeler neticesinde franchising sisteminde kullanılmak üzere yeni markasını belirlediğini
açıkladı. Yeni marka için ödenecek olan isim hakkı tutarının, daha önceki marka için ödenen bedelin altında
olmasını ve faaliyet giderlerini olumlu etkilemesini beklemekteyiz.
BIZIM'in tahmini değerini, İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi ve Yurtdışı Benzer Piyasa Çarpanları
yöntemlerine göre ağırlıklandırarak (%60 İNA, %40 Piyasa Çarpanları) 849 milyon TL olarak
hesaplamaktayız. BIZIM hisse senetleri, bulduğumuz hedef piyasa değerine göre %17 oranında iskontolu
işlem görmektedir. Bu nedenle, BIZIM için daha önce verdiğimiz hisse başı 21,80 TL hedef fiyatımızı 21,20
TL'ye revize ediyor ve “EKLE” önerimizi sürdürüyoruz.
03.11.2014
BİLANÇO (Mn TL)
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
53
0
31
67
20
126
298
72
0
42
48
19
210
390
90
0
8
76
42
244
460
80
0
6
85
50
217
438
98
27
8
120
40
236
530
23,0
A.D
22,2
41,6
(20,1)
9,0
20,9
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
-
-
-
-
3
14
181
198
99
298
4
18
247
269
121
390
5
10
308
324
136
460
4
12
292
307
131
438
7
7
12
366
392
138
530
A.D.
62,4
3,3
25,5
27,4
5,6
20,9
GELİR TABLOSU (Mn TL)
Net Satışlar
SMM
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Giderleri
Net Kar (Zarar)
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
%Değ
1.733
1.585
148
94
53
3
(13)
37
8
30
1.974
1.803
171
112
59
25
(10)
33
6
26
2.247
2.049
197
141
56
28
(5)
47
7
40
1.656
1.511
146
103
43
20
(4)
40
6
34
1.683
1.521
162
122
40
25
(7)
18
4
15
1,6
0,7
11,1
18,2
(5,9)
24,6
93,7
(54,5)
(36,6)
(57,6)
FİNANSAL ORANLAR
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
Satışlar/Toplam Aktifler
32,9%
10,3%
8,5%
1,7%
3,5%
0,0%
582,4%
23,7%
7,6%
8,7%
1,3%
2,7%
0,0%
506,0%
31,0%
9,4%
8,8%
1,8%
2,9%
0,0%
488,5%
34,3%
10,2%
8,8%
2,1%
3,2%
0,0%
504,3%
14,2%
3,9%
9,6%
0,9%
2,2%
5,0%
423,9%
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 32
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
907 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content