close

Enter

Log in using OpenID

"HANGİ DERS NASIL ÇALIŞILMALI" Ortaokul Ekim Ayı Rehberlik

embedDownload
HANGİ DERS NASIL
ÇALIŞIMALI?
Rehberlik Servisi
2014-2015
ÖZEL TARKMANCAS ERMENI ORTAOKULU
Sevgili Öğrencilerimiz;
Sizler için hazırladığımız bu kitapçıkta öğrenmenizi kolaylaştıracak ve
edindiğiniz bilgileri unutmamanızı sağlayacak bazı püf noktalarını sizlerle
paylaşmak istiyoruz. Birbirinden farklı branş dersleri öğretmenlerinizden
aldığımız bilgiler ışığında sadece aşağıda belirtilen önerilere uyarak
zamanınızın tamamını ders çalışmakla geçirmeden de gerçek bir başarıya
ulaşabilirsiniz.
Unutmayın!
Başarıya giden yol çok çalışmakta değil
VERİMLİ ÇALIŞMAKTADIR.
Bu kitapçık, sizler dikkate aldığınız sürece sadece şu anda
bulunduğunuz sınıf düzeyi için değil, lise hatta üniversite hayatınızda da size
iyi bir yol gösterici olacaktır.
1
MATEMATİK DERSİ
Matematik dersi ödevleri o gün işlenen konuların pekişmesi amacı ile
verilmektedir. Bu nedenle ödevlerin verimli şekilde yapılması konunun tekrarı
anlamına gelir. Matematikte hedeflediğiniz başarıya ulaşabilmeniz için;
 Düzenli olarak not tutun.
 Dersi derste öğrenmeye çalışın. Matematiği tek başına öğrenmek
zordur.
 Anlamakta güçlük çektiğiniz konuları ders işlenirken mutlaka sorun
ve anlamadığınız konuları sormakta gecikmeyin, anlamadığınız
konuları biriktirmeyin.
 Ödev yapmaya başlamadan önce konuyu defterinizden tekrar edin.
 Ödevlerinizi mutlaka kendiniz yapın ve yapamadığınız bir soruyu
ödev kontrolleri sırasında mutlaka öğretmeninize sorun.
 Soruları anlayarak okuyun. Uzun sorular gözünüzü korkutmasın.
 Özellikle problem çözümlerinde olayları, sınıfta yaptığınız gibi
dramatizasyon yöntemi ile canlandırın.
 Problemlerde verilen bilgileri sembolleriyle yazın ve istenen bilgi
veya bilgileri de sembolleriyle yazıp soruyu özetleyin.
 Birim çevirme gerekip gerekmediğini kontrol edin.
 Verilenlerle istenilen bilgiye ulaşmak için gerekli formülleri yazıp,
formülde bilinenleri birimleriyle yerine koyarak çözmeye çalışın
 İşlem yaparken çok dikkatli olun ve bulunan sonucun mantıklı olup
olmadığına bakın. Son bir kontrol yapıp, istenen bilgiden emin olmaya
çalışın ve gerekirse problem çözme adımlarınızı baştan kontrol edin.
 Çözemediğiniz geometri sorularını daha büyük çizerek bir kağıda
aktarın. Soruyu çizmeye başladığınızda çözüm için ipuçları kafanızda
belirmeye başlar.
 Problemlerin sonucunu tahmin edin. Sonucun mantıklı olup
olmadığını düşünün.
Matematik dersi emek isteyen bir derstir. Verdiğiniz emeğin
karşılığını alacağınıza emin olun. Yukarıdaki önerileri yerine
getirdiğinizde derse ve özellikle sınavlara hazır olduğunuzu
göreceksiniz.
2
FEN ve TEKNOLOJİ
Fen bilgisi dersi fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden oluşur. Fen ve
Teknoloji derslerinde başarılı olmanız için dikkat etmeniz gereken noktalar
şunlardır:
 Derste mutlaka kendi notlarınızı kendiniz tutun ve öğretmenin
özellikle vurguladığı noktalara daha sonraki tekrarlarınızda
anlayabileceğiniz işaretler koyun.
 Derste çözülen örnek soruları eksiksiz olarak not alın. Notlarınızı
günü gününe tekrarlar yaparak öğrendiklerinizi pekiştirin ve sonra
konu ile ilgili örnekler (özellikle daha önceki yıllarda çıkmış soruları)
çözerek bilgilerinizin kalıcı olmasını sağlayın.
 Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için,
konuyu öğrendiğiniz akşam, 10 dakikalık bir tekrarını yapın.
 Formülleri ezberlemek yerine, formülü sık sık kullanarak, o bölümle
ilgili bol bol örnek sorular çözerek formüllerin hafızada kalıcılığı
sağlanmalıdır.
 Fen Bilgisi sınavlarında sorular yorum ağırlıklı olduğundan dikkat ön
plana çıkmaktadır. Bu nedenle dikkatsizlikten yanlış yapma oranı
oldukça fazladır. Burada dikkat edilecek nokta, sorunun açıklama ve
esas vurgulanan kısmının çok iyi okunmasıdır. Özellikle altı çizili
olan kelimeler dikkatle tekrar okunmalıdır.
 Biyoloji konularını öğrenmenin en etkili yolu sık sık tekrardır. Her
dersin yoruma dayalı yönü olduğu gibi ezberlenecek yönü de olabilir.
Biyolojideki bazı kavramları ezberlemeniz gerekiyorsa, bu yapılırken
görsel malzeme kullanılabilir. Örneğin kalp ile ilgili kavramları
öğrenecekseniz resim, afiş, fotoğraf, tablo veya maketlere bakarak
çalışabilirsiniz.
 Dersin önemli bir unsuru olan laboratuvar etkinlikleri öncesi, sırası ve
sonrasında hazırlanacak raporların bilgiyi pekiştirici amaçlı olduğu
unutulmamalı, raporların hazırlanmasında gerekli özen
gösterilmelidir.
 Herhangi bir sebeple derse devamsızlık yaptığınız zaman, ders
notlarında eksiğinizin olmaması için, derslerde verilmiş veya
çözülmüş olan çalışma kağıtlarını mutlaka edinin. Kaçırdığınız
konuları öğrenmeniz için öğretmeninizin boş zamanı olup olmadığını
kontrol edin ve kendisinden yardım isteyin.
3
SOSYAL BİLGİLER DERSİ
Sosyal bilgiler dersi tarih, inkılap tarihi, coğrafya ile vatandaşlık bilgileri
bölümlerinden oluşmaktadır. Sosyal bilgiler dersi doğru tekniklerle
çalışılmadığı zaman çabuk unutulan bir derstir. Sosyal bilgiler dersini
çalışırken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:
 Öncelikle konu öğrenilmelidir. Önemli yerlerin altı çizilmeli, bir
taraftan da not alınmalıdır. Konu öğrenilirken olabildiğince
yorumlama yapılmalı, olaylar arasında bağlantılar kurulmalıdır.
 Konuyla ilgili okuma yaparken önemli kısımların altını çizerek
anlaşılır bir özet çıkarıp, daha sonra bu özeti kendi sesinizden bir ses
kayıt cihazına (telefona) okuyup sonra da dikkatli bir şekilde
dinlerseniz, özellikle de tarihle ilgili konuları daha iyi öğrenebilirsiniz.
 Konu çalışılırken “önemli tarihler” mutlaka not edilmelidir. Böylece
zaman kavramı yerleşecek, olaylar arası ilişkiler daha rahat
kurulacaktır.
 Tarihi olaylar neden - sonuç ilişkisine dayanır. Bundan dolayı bir
konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir. Örneğin: Birinci Dünya
Savaşı bilinmeden Mondros Mütarekesi öğrenilemez.
 Özet çıkartarak çalışın. Öğrendiğiniz konu hakkında tarihleri, önemli
olayları, önemli kişileri özet çıkartarak çalışmak, konuları daha iyi
kavramanıza yardımcı olur.
 Ayrıca konuları/olayları/kişileri hayal dünyanızda görsel şekilde
hikayeleştirme tekniği de akılda kalıcı olmasına yardımcı olur.
 Tarih ve coğrafya dersine çalışırken mutlaka harita kullanılmalıdır.
Bu, öğrenmeyi pekiştirecek, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacaktır.
Konuları daha iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan, şekillerden,
fotoğraflardan ve resimlerden yararlanmalısınız.
 Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözülmemelidir.
Konu tam öğrenilmeden soru çözülürse, yapılan yanlışlar moralinizi
bozabilir.
 Konunun anlaşılması, bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir.
Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da
yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanılabilecek bir
niteliktir.
4
TÜRKÇE DERSİ
Türkçe dersinin konularını
1-Anlam Bilgisi
2-Dil Bilgisi
3-Anlatım Bozuklukları
4-Yazım Bilgisi
5-Edebiyat Bilgileri olmak üzere 5 temel başlıkta toplayabiliriz. Bu
başlıklar temel öğrenme alanlarımız olan " Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma ve
Dilbilgisi " becerilerimizi geliştirebileceğimiz etkinliklerle pratik
yollardan öğrenilebilir .
Anlam bilgisi, her şeyden önce hızlı ve doğru okumanızı; okuduğunuzu
anlamanızı ve anladığınızı yorumlamanızı gerektirir.
Değişik türlerde metinler okur, kitap okumayı alışkanlık haline
dönüştürür, sık sık da soru çözerseniz anlam bilgisi soruları sizin için
problem olmaktan çıkacaktır.
Sözcük anlamında, sözcüğün cümle içinde kazandığı değişik anlamları
bulma, yorumlama ve deyimlerin anlamlarını kavramaya yönelik sorular
sorulur.
Cümle anlamında cümlede verilen yargıyı kavrama, yargının oluşmasında
etkili olan yardımcı yargıları bulma, yargıyı aktaran kişinin yansıttığı
duyguyu, düşünceyi anlama ile ilgili sorular gelmektedir. Cümle anlamında,
sizlerin anlama yeteneğiniz ölçülür. Ayrıca birbirine benzer yargılar arasından
farklı olanı bulabilme üzerinde durulur.
Paragrafta sizden istenen, değişik yargılardan oluşan bir bütünü
kavramanızdır. Bunu kavrarken aynı zamanda onun parçalarla olan ilgisini de
anlamanız istenir. Paragraf soruları uzun olmasından dolayı zor soru olarak
algılanır. Oysa bu soruların cevabı soruda verilen parçanın içinde gizlidir. Bu
yönüyle belki de en kolay sorular paragraf sorularıdır. Paragraf sorularını
kolay çözmenin yolu bol bol paragraf sorusu çözmekten geçer. Paragrafı
okumadan önce soru kökünü mutlaka okuyun ve ne sorulduğunu anlamaya
çalışın. Kişisel görüşlerinizle yazarın görüşlerini karıştırmamaya özen
gösterin. “Paragrafa göre..” diyorsa buna göre yanıt arayın .
Türkçe’de başarı sağlamak için önemli bir etken de sözlük kullanmanız ve
söz varlığınızı zenginleştirmenizdir. Okuduğunuz metinde karşılaştığınız
kelimelerden anlamlarını bilmediklerinizi öğrenmek, deyimlerin tam
karşılığını bilmek, atasözlerini kavramak istiyorsanız bir Türkçe sözlük ve bir
5
de atasözleri sözlüğü edinmelisiniz. Böylece sınavlarda çıkacak muhtemel
deyim, atasözü ve kelime anlamı sorularını çok rahat çözebilme yeteneğine
kavuşmuş olacaksınız. Sözlük okuma alışkanlığı kazanmayı da
unutmamalısınız!
Her gün mutlaka anadilde yazılmış eserleri okumaya çalışmalısınız. Kitap
okuma alışkanlığı olmayanlar ilk başlarda gazetelerden ilgilerini çeken köşe
yazılarını, daha sonra dünya klasiklerinden olan hikâye ve romanları daha
sonra ise düşünsel içerikli deneme kitaplarını okumalıdırlar.
 Bir metin okunurken , “İşlenen konu nedir?” “Yazarın vermek
istediği mesaj nedir?” “ Yazarımız kim ve anlatım tekniği nedir ?”
sorularının cevaplarını aramalıyız.
 Okuma sırasında mutlaka “İşaretleyerek ve anahtar sözcük
belirleyerek okuma yapmalıyız.”
Unutmayalım! Not tutmak, özet çıkarmak mutlaka edinmemiz gereken
alışkanlıklardır.
 Anlayamadığınız yerleri mutlaka öğretmenlerinize danışın.
Anlam bilgisi sorularından geriye kalanlar ise dilbilgisi sorularıdır. Bu
soruları çözmek için de dilbilgisi kurallarının bilinmesi gerekir. Aynı
matematik gibi dilbilgisinde de konular birbiriyle bağlantılıdır. Dilbilgisi
çalışırken konuları belirli aralıklarla tekrar etmelisiniz. Günlük hayatta,
okurken, konuşurken, dinlerken, yazarken tüm bu kuralları aklınıza getirmeniz
unutmanızı engelleyici bir yol olabilir. Unutmayın okuryazar olmak, dilin tüm
kurallarını biliyor olmak demek değildir. “Okuma, dinleme, konuşma, yazma
ve dilbilgisi becerileri yaşam boyu geliştirilecek olan becerilerdir.”
6
YABANCI DİL
Tüm derslerde olduğu gibi, dil öğreniminde de öğrencilerin dersi iyi
dinlemesi özellikle yabancı dil için oldukça önemlidir. Yabancı dil dersleri
öğrencilerin dersi derste öğrenmeleri gereken, sürekli diyalog halinde olunan
ortamlardır. Yabancı dil derslerinde başarılı olabilmeniz için dikkat etmeniz
gereken noktalar ise şunlardır:
 Derse hazırlıklı gelin. Kitaplarınızı ve ders araç-gereçlerinizi her gün
getirin.
 Defterlerinize iyi not tutmaya özen gösterin. Öğretmenlerin tahtaya
yazdığı bilgiler, genellikle defterinize yazılması gereken notlardır.
Defterinize her gün için tarih ve başlık yazın.
 Size dağıtılan bütün fotokopi kağıtlarını klasörünüze koyun.
Klasörünüzü düzgün ve kağıtlarınızı sıralı tutun. Bütün fotokopilere
mutlaka isminizi yazın.
 Ödevlerinizi dikkatli ve tam yapın. Ödevlerinizi bitirdikten sonra,
birkaç dakika tekrar yapın. Özellikle yeni öğrendiğiniz sözcüklere
tekrar göz atın.
 Okuma becerinizi ve sözcük dağarcığınızı geliştirmek için,
kütüphaneden kitap alıp okuyun.
 Mümkün olduğu sıklıkta yaşınıza ve dil seviyenize uygun olan,
Yabancı Dil konuşulan televizyon programlarını izleyin.
 Bol bol pratik yapın, konuşmanızı geliştirebilmek için çokça
konuşmanız gerekir. Hata yapmaktan çekinmeyin
 Ailenizde Yabancı dil bilenler varsa onlarla diyalog kurun.
 Bilmediğiniz veya yeni öğrendiğiniz, anlamını bilmediğiniz kelimeler
için mutlaka sözlüğe bakın. Kelimelerin anlamlarını yazın ve bu
kelimeleri tekrar edin.
 Sınıfta soru sormaya ve cevap vermeye istekli olun. Ders içinde ve
ders dışında öğretmeninize anlamadıklarınızı sormaktan çekinmeyin.
 Öğrendiklerinizi tekrar edin. Evde o hafta öğrendiklerini tekrar eden,
ödevlerini yapan öğrenciler öğrendiklerini pekiştirebilir ve
anlamadıkları noktaları not alıp öğretmenlerine sorabilirler. Her hafta
küçük bir bölüm çalışmak, sınavlardan önce tüm öğrenilenleri topluca
öğrenmeye çalışmaktan çok daha doğrudur. Çalışmalarınızı son
dakikaya bırakmayın.
 Yabancı dilde yazılmış, dil gelişiminize uygun kitapları okuyun.
Çünkü yabancı dil, kullanıldıkça gelişir.
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
376 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content