close

Enter

Log in using OpenID

ALARKO GYO - Yapı Kredi Yatırım

embedDownload
ÖNERİ DEĞİŞİKLİĞİ
GYO sektörü
26 Şubat 2014
Araştırma
ALARKO GYO
AL
(Önceki TUT)
Tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz
1 Ay
3 Ay
6 Ay
YBB
Getiri
BIST100 Rölatif getiri
10.0
10.4
-7.5
8.9
22.2
24.6
14.7
25.2
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
Fiyat (TL)
01/14
09/13
05/13
01/13
09/12
05/12
01/12
09/11
05/11
01/11
09/10
05/10
Alarko GYO 4Ç13’te büyük kısmı Hillside Beach Club’taki değer
artışı kaynaklı 29 milyon TL yeniden değerleme farkı geliri açıkladı
(YKY tahmini: 23 milyon TL). 177 milyon TL tutarındaki yabancı para
cinsi pozisyonu sebebiyle (3Ç13’te 166 milyon TL) kur farkı gelirleri
çeyreklik %11 düşüşle beraber 8 milyon TL oldu (YKY tahmini: 7
milyon TL). Şirketin 5.5 milyon TL’ye 10 mağaza almasına rağmen
net nakit pozisyonu sene sonunda 168 milyon TL oldu.
ALGYO TI
11
24.35/17.20
2.7
Fiyat Performansı (%)
01/10
ƒ Yeniden değerleme ve kur farkı gelirleri net karı yükselti.
Bloomberg Kodu
Hisse Sayısı (mn)
Son 12 ay Hisse Fiyat Aralığı
3 ay Ortalama Günlük İşlem Hacmi (mn dolar)
09/09
ƒ Faaliyet gelirlerinin katkısı sınırlı. Villa ya da arsa satışı
olmaması nedeniyle ciro kira gelirleri ile sınırlı kalarak 4Ç13’te 1
milyon TL’ye geriledi (3Ç13’te 12 milyon TL). Alarko GYO’nun kira
gelirleri 3. çeyrekte artıyor, zira bu dönem Hillside’ın yüksek
sezonunu oluşturuyor, ayrıca geçen çeyrekte bir miktar arsa satışı
da gerçekleşmişti. Yeni muhasebe kuralları gereği şirket amortisman
gideri ayırmadığı için brüt marj %100 seviyesine yükseldi (3Ç13:
%99). Faaliyet giderleri ise çeyreksel olarak %13 düşerken yıllık
bazda enflasyona paralel olarak %9 arttı. FAVÖK -0.3 milyon TL
zarar yazdı, beklentilerimize paralel gerçekleşti.
TRY20.65
TRY29.1
TRY0.4
43%
TRY220 mn/US$100mn
Mevcut fiyat
Hedef fiyat
Hisse başına temettü
Getiri
Mevcut Piyasa Değeri
05/09
yıllık bazda yaklaşık üç katına çıkarak 38 milyon TL oldu ve
beklediğimizden yüksek gelen kur gelirleri ve yeniden değerleme
farkları sebebiyle bizim beklentimiz olan 31 milyon TL’nin üzerinde
kaldı. Operasyonel sonuçlar bizim beklentilerimize paralel geldi.
Şirket hisse başına 0.4 TL temettü dağıtmayı planlıyor, bu da %2
temettü verimine işaret ediyor. Piyasa beklentisi bulunmasa da, net
kardaki dikkate değer artış hisse fiyatına hafif olumlu yansıyabilir.
24 Şubat 2014
Hisse Verileri
01/09
ƒ Net kar beklentimizin üzerinde. Alarko GYO’nun 4Ç13 net karı
Rölatif Fiyat (TL)
ƒ NAD yükseldi. Büyükçekmece’nin ekspertiz değeri Belediye’ye
yapılan kısmi satıştaki yüksek metrekare fiyatı sebebiyle geçen
seneki 6 milyon TL’den 44 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 2012
yılındaki gayrimenkul portöyünün %40’ını oluşturan Hillside Beach
Club’ın Euro bazlı kira gelirleri sebebiyle ekspertiz değeri yıllık %30
arttı. Kur gelirleri ve arsa satışı karıyla birlikte şirketin NAD’ı çeyreklik
%19 yıllık %36 büyüme ile 430 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin
çoğunluğu yabancı para cinsi olan nakdi ise NAD’ın %40’ını
oluşturuyor. Hisse NAD’ına göre %49 iskontolu işlem görüyor.
ƒ Hisse önerimizi AL’a çekiyoruz. TL’deki değer kaybı ve
arsalarının yükselen ekspertiz değeri sebebiyle 12 aylık hedef
fiyatımızı 24 TL’den 29.10 TL’ye yükseltiyoruz. %43 getiri oranı ile
(%2 temettü verimi dahil) Alarko GYO’daki önerimizi TUT’dan AL’a
çekiyoruz. Hisse fiyatında artışı tetikleyebilecek en önemli unsurlar
ise Maslak arsasındaki imar planında olabilecek değişiklikler, yeni bir
proje ve TL’nin değer kaybının devam etmesi olarak gösterilebilir.
Elvin Akbulut Daglier
[email protected]
ÇEKİNCE:
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek
zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek
kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu
raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere
gösterilemez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content