close

Enter

Log in using OpenID

5.alt fon

embedDownload
YKY
(YBN) YKR A.S. B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI DEGISKEN ALT FO N (5.ALT FO N)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: (YBN) YKR A.S. B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI DEGISKEN ALT FO N (5.ALT FO N)
B. KURUCUNUN ÜNVANI
: YKY
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: YAPI KREDİ PO RTÖ Y YÖ NETİMİ A.Ş.
D. FON T UTARI
:
3,000,000.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
2,419,696.98
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
3,022,856.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
07.05.1997
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.800467
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.807719
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-0.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
1.01%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
11.26%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
Hisse Senedi
Devlet T ahvili
Hazine Bonosu
Özel Sektör T ahvili
:
1.88%
68.40%
0.00%
16.37%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
3.34%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
7.71%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
2.30%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.00%
06/03/2015 12:16:52
Sayfa 1 / 4
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
742.05%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
1.06%
2197352.11%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
A) HİSSE SENET LERİ
:
304.92
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
AKBNK
0.77
6.30
0.00
ALARK
0.01
0.04
0.00
ANSGR
0.84
1.19
0.00
CIMSA
200.00
3,330.00
0.14
DGGYO
0.70
3.19
0.00
DOHOL
0.78
0.55
0.00
ENKAI
0.12
0.61
0.00
EREGL
0.89
3.77
0.00
GARAN
0.00
0.01
0.00
HURGZ
0.12
0.09
0.00
ISCTR
0.05
0.31
0.00
KCHOL
0.83
9.71
0.00
KRDMD
0.30
0.55
0.00
OT KAR
40.00
3,780.00
0.16
PETKM
0.50
1.91
0.00
PT OFS
0.24
1.22
0.00
SAHOL
0.14
1.35
0.00
SISE
0.88
3.26
0.00
SKBNK
0.67
1.25
0.00
SKBNK
0.03
0.06
0.00
SKBNK
0.02
0.03
0.00
SNGYO
1.00
0.81
0.00
T CELL
0.21
2.72
0.00
T HYAO
0.19
1.76
0.00
T KFEN
0.08
0.42
0.00
T OASO
0.00
0.02
0.00
T RKCM
3.96
14.57
0.00
YKBNK
0.45
2.08
0.00
06/03/2015 12:16:52
Sayfa 2 / 4
T OPLAM
253.76
7,167.75
0.30
T RT190815T12
30,000.00
28,782.60
1.21
T RT170615T16
200,000.00
204,602.00
8.59
T RT270116T18
117,000.00
118,155.96
4.96
T RT240216T10
300,000.00
305,412.00
12.82
T RT130716T18
400,000.00
401,748.00
16.86
T RT161116T19
300,000.00
305,370.00
12.81
1,347,000.00
1,364,070.56
57.24
T RSCKKB61516
100,000.00
104,242.00
4.37
T RSKRSN51620
50,000.00
50,887.50
2.14
T RSRGYO61615
7,760.00
7,925.68
0.33
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
T OPLAM
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
T RSISGY71614
30,000.00
30,444.60
1.28
T RSRNSH71616
100,000.00
101,736.00
4.27
70,000.00
71,190.00
2.99
T RT251017T18
200,146.14
200,146.14
8.40
T OPLAM
200,146.14
200,146.14
8.40
386,266.98
386,266.98
16.21
386,266.98
386,266.98
16.21
59,074.09
59,074.09
2.48
59,074.09
59,074.09
2.48
T RSDGOZ81610
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
K) DİĞER
:
T OPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
T OPLAM
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
2,383,151.30
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
2,973.26
C. ALACAKLAR (+)
:
41,305.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
7,732.58
FON T OPLAM DEĞERI
:
2,419,696.98
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
06/03/2015 12:16:52
:
Sayfa 3 / 4
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
2,135.32
380.80
3 70031
SGMK T ahvil Borsa Payı
50.03
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
13.50
3 7004
Aracılık Komisyonu
50.65
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
76.70
37006
Saklama Giderleri
97.97
3 7 008
Banka Masrafları
107.10
37009
Noter T asdik ve Ücreti
102.23
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
3 7 023
VIOP İşlemi Komisyonu
82.46
7.42
T oplam
3,104.18
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
:
Açıklama
Giriş T arihi
Stok
Kazanılan Nominal
SKBNK Bdl :%5.06 Bds :%2.30
27.02.2015
0.67
0.03 0.02
06/03/2015 12:16:52
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content