close

Enter

Log in using OpenID

13. alt fon

embedDownload
YKB
(YKU) YAPI VE KREDI BANKASI A.S. B TIPI SEMS FO N BAG CO K UZUN VAD TAHVIL
BO NO ALT FO NU (13. ALT FON)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: (YKU) YAPI VE KREDI BANKASI A.S. B TIPI SEMS FO N BAG CO K UZUN VAD TAHVIL
BO NO ALT FO NU (13. ALT FON)
:
YKB
:
YAPI KREDI PO RTFO Y YO NETIMI A.S.
D. FON T UTARI
:
125,000,000.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
37,462,355.87
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
2,881,417,381.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
30.12.2010
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.013001
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.013275
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-2.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
0.68%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
12.44%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
Hisse Senedi
Devlet T ahvili
Hazine Bonosu
Özel Sektör T ahvili
:
0.00%
64.18%
0.00%
17.81%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
8.34%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
3.49%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
06/03/2015 12:06:06
Sayfa 1 / 4
Vadeli_TL
6.18%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
59.73%
32750381.24%
:
720.46
:
A) HİSSE SENET LERİ
:
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
T RT250315T19
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
300,000.00
298,380.00
0.79
T RT150715T17
100,000.00
96,815.00
0.26
T RT130515T11
4,200,000.00
4,229,274.00
11.23
T RT240216T10
1,500,000.00
1,527,060.00
4.06
T RT130716T18
2,400,000.00
2,410,488.00
6.40
T RT080317T18
502,000.00
530,026.66
1.41
T RT140218T10
49,000.00
46,938.08
0.12
T RT141118T19
66,000.00
69,125.76
0.18
T RT270319T13
2,000,000.00
2,244,600.00
5.96
T RT270319T13
500,000.00
561,150.00
1.49
T RT100719T18
2,706,000.00
2,774,813.58
7.37
T RT050220T17
1,000,000.00
978,890.00
2.60
T RT120122T17
1,500,000.00
1,613,055.00
4.28
T RT120122T17
61,000.00
65,597.57
0.17
T RT140922T17
292,000.00
307,221.96
0.82
T RT140922T17
1,400,000.00
1,472,982.00
3.91
T RT080323T10
590,000.00
566,624.20
1.51
T RT240724T15
58,000.00
60,825.18
0.16
19,224,000.00
19,853,866.99
52.73
T RFULFK91511
300,000.00
310,101.00
0.82
T RPAKYB41519
770,000.00
763,670.60
2.03
T OPLAM
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
06/03/2015 12:06:06
Sayfa 2 / 4
T RPAKYB71532
1,000,000.00
968,370.00
2.57
T RPAKYBA1517
360,000.00
331,956.00
0.88
T RST RYK21610
300,000.00
302,121.00
0.80
T RPAKYB31619
500,000.00
450,010.00
1.20
T RPAKYB31619
360,000.00
324,007.20
0.86
T RSRGYO61615
7,760.00
7,925.68
0.02
T RSCKKB71614
400,000.00
404,384.00
1.07
T RSKCTY71617
300,000.00
304,485.00
0.81
T RSNURL71614
500,000.00
504,030.00
1.34
T RPAKYB81614
200,000.00
174,162.00
0.46
T RSKORT81615
300,000.00
301,146.00
0.80
T RSAYENA1617
300,000.00
309,309.00
0.82
T RPAKYB11728
500,000.00
410,830.00
1.09
T RPAKYB41725
500,000.00
401,200.00
1.07
T RSYDATA1711
360,000.00
371,145.60
0.99
T RT080323T10
1,501,177.40
1,501,177.40
3.99
T RT230222T13
500,370.27
500,370.27
1.33
2,001,547.67
2,001,547.67
5.32
5,004,229.17
5,004,229.17
13.29
1,000,812.50
1,000,812.50
2.66
22,016.96
22,016.96
0.06
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
T OPLAM
K) DİĞER
:
403,850.00
402,095.43
1.07
35
600,000.00
605,310.68
1.61
42
400,000.00
404,443.04
1.07
44
400,000.00
404,715.78
1.07
56
400,000.00
405,335.86
1.08
42
400,000.00
400,462.11
1.06
70
400,000.00
400,455.95
1.06
9,030,908.63
9,049,877.48
24.04
T OPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
2,598.59
C. ALACAKLAR (+)
:
520,964.29
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
710,643.23
06/03/2015 12:06:06
37,649,436.22
Sayfa 3 / 4
FON T OPLAM DEĞERI
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
:
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
3 70031
370032
37,462,355.87
76,772.21
380.80
SGMK T ahvil Borsa Payı
537.95
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
397.50
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
76.70
37006
Saklama Giderleri
391.94
3 7 008
Banka Masrafları
119.32
37009
Noter T asdik ve Ücreti
104.81
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
509.12
T oplam
79,290.35
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
06/03/2015 12:06:06
:
Giriş T arihi
Stok
Kazanılan Nominal
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content