close

Enter

Log in using OpenID

6. alt fon

embedDownload
YKB
(YTA) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI BUYUME AMAC LI DEGISKEN ALT FO NU
(6. ALT FO N)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: (YTA) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI BUYUME AMAC LI DEGISKEN ALT FO NU
(6. ALT FO N)
:
YKB
:
YAPI KREDİ PO RTFÖ Y YÖ NETİMİ A.Ş.
D. FON T UTARI
:
205,639.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
43,230,451.04
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
316,034.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
18.02.1988
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
136.790507
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
138.131811
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-0.97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
0.65%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
11.58%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
Hisse Senedi
Devlet T ahvili
Hazine Bonosu
Özel Sektör T ahvili
:
3.27%
44.43%
0.00%
40.01%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
3.22%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
1.54%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
2.02%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
06/03/2015 12:17:13
Sayfa 1 / 4
Vadeli_TL
5.50%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0100%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
701.80%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
1.56%
36846371.95%
:
379.37
:
Nominal Değeri
A) HİSSE SENET LERİ
Rayiç Değeri
%
0.56
3.89
0.00
3,000.00
184,500.00
0.43
:
ADANA
ADEL
AKBNK
0.88
7.21
0.00
ASELS
10,000.00
120,000.00
0.28
BIMAS
4,000.00
188,000.00
0.43
DOHOL
1.60
1.12
0.00
ENKAI
0.80
4.09
0.00
EREGL
0.90
3.80
0.00
FINBN
0.24
0.73
0.00
ISCTR
0.61
3.84
0.00
ISFIN
1.95
1.99
0.00
KCHOL
0.05
0.56
0.00
SISE
0.36
1.33
0.00
T ATGD
16,000.00
60,800.00
0.14
T CELL
10,000.76
131,510.02
0.30
T EBNK
0.01
0.01
0.00
T OASO
0.44
7.22
0.00
T TRAK
2,000.00
160,400.00
0.37
VAKBN
0.16
0.84
0.00
45,009.31
845,246.64
1.95
T RT150715T17
74,000.00
71,643.10
0.17
T RT181115T18
100,000.00
94,050.00
0.22
T RT071015T12
600.00
617.79
0.00
T RT270116T18
800,000.00
807,904.00
1.86
T RT240216T10
5,700,000.00
5,802,828.00
13.39
T RT130716T18
5,250,000.00
5,272,942.50
12.17
T OPLAM
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
06/03/2015 12:17:13
:
Sayfa 2 / 4
T RT080317T18
325,000.00
343,144.75
0.79
T RT140218T10
51,000.00
48,853.92
0.11
T RT141118T19
2,070,000.00
2,168,035.20
5.00
T RT270319T13
1,000,000.00
1,122,300.00
2.59
T RT100719T18
500,000.00
512,715.00
1.18
15,870,600.00
16,245,034.26
37.50
T RQFNBK31510
1,000,000.00
997,240.00
2.30
T RSAYGZ31511
966,800.00
995,813.67
2.30
T RSULFK41519
270,000.00
275,022.00
0.63
T RSPKPB61517
260,000.00
268,525.40
0.62
T RSCKKB61516
1,000,000.00
1,042,420.00
2.41
T RPAKYB71532
1,000,000.00
968,370.00
2.24
T RST PFC71516
390,000.00
395,031.00
0.91
T RSDMRE71518
500,000.00
506,830.00
1.17
T RSSRYH71514
674,930.00
680,417.18
1.57
T RSPLDG91517
500,000.00
516,085.00
1.19
T RSZORFA1516
1,000,000.00
1,038,800.00
2.40
T RST BTFA1517
555,833.00
567,021.92
1.31
T RSCKKBA1518
400,000.00
406,768.00
0.94
T RSDZBK21615
500,000.00
507,965.00
1.17
T RPAKYB31619
600,000.00
540,012.00
1.25
T OPLAM
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
T RSKRSN51620
250,000.00
254,437.50
0.59
T RSKFTF61610
1,000,000.00
1,024,070.00
2.36
T RSFINA61618
200,000.00
206,792.00
0.48
T RSRGYO61615
995,520.00
1,016,774.35
2.35
T RSRNSH71616
1,000,000.00
1,017,360.00
2.35
T RSAZEV71617
360,000.00
365,119.20
0.84
T RSNURL71614
500,000.00
504,030.00
1.16
T RSKORT81615
500,000.00
501,910.00
1.16
T RPAKYBE1620
1,000,000.00
841,180.00
1.94
500,000.00
510,390.00
1.18
T RT100719T18
2,001,569.86
2,001,569.86
4.62
T OPLAM
2,001,569.86
2,001,569.86
4.62
1,318,097.50
1,318,097.50
3.04
T RSGZDFA1611
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
K) DİĞER
06/03/2015 12:17:13
:
Sayfa 3 / 4
2,536,111.67
2,536,111.67
5.85
56,044.57
56,044.57
0.13
42
900,000.00
909,996.84
2.10
42
100,000.00
101,094.74
0.23
56
200,000.00
202,667.92
0.47
35
100,000.00
100,516.55
0.23
42
800,000.00
800,924.23
1.85
63
1,000,000.00
1,006,881.78
2.32
GSP
20,066,677.00
370,430.86
0.86
T OPLAM
27,076,930.74
7,402,766.66
17.09
881,198.40
881,198.40
2.03
881,198.40
881,198.40
2.03
Stok
Kazanılan Nominal
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
T OPLAM
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
43,324,200.04
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
1,802.36
C. ALACAKLAR (+)
:
0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
95,551.36
FON T OPLAM DEĞERI
:
43,230,451.04
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
86,015.58
381.08
3 70031
SGMK T ahvil Borsa Payı
132.07
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
160.00
3 7004
Aracılık Komisyonu
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
616.61
3 7 008
Banka Masrafları
587.91
37009
Noter T asdik ve Ücreti
104.81
3 7 0142
1,436.19
76.70
KYD Endeks Lisans Giderleri
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
3 7 023
VIOP İşlemi Komisyonu
708.00
280.74
2,523.83
T oplam
93,023.52
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
06/03/2015 12:17:13
:
Giriş T arihi
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content