close

Enter

Log in using OpenID

7.alt fon

embedDownload
YKB
(YKH) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI BAYILERE YO NELIK DEGISKEN O ZEL
ALT FO NU (7.ALT FO N)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: (YKH) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI BAYILERE YO NELIK DEGISKEN O ZEL
ALT FO NU (7.ALT FO N)
:
YKB
:
YAPI KREDİ PO RTFÖ Y YÖ NETİMİ A.Ş.
D. FON T UTARI
:
100,000,000.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
446,321.32
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
23,055,795.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
27.02.2012
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.019358
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.019526
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-0.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
1.40%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
36.26%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
Hisse Senedi
:
9.28%
Devlet T ahvili
78.22%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör T ahvili
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
0.08%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
10.29%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
2.13%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
06/03/2015 12:13:04
Sayfa 1 / 3
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
509.21%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
0.24%
367266.53%
:
208.67
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
ARCLK
100.00
1,515.00
0.35
OT KAR
30.00
2,835.00
0.65
A) HİSSE SENET LERİ
:
T CELL
TTKOM
T OPLAM
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
750.00
9,862.50
2.27
1,600.00
11,664.00
2.68
2,480.00
25,876.50
5.95
:
T RT250315T19
100,000.00
99,460.00
22.89
T RT270116T18
100,000.00
100,988.00
23.24
T RT240216T10
130,000.00
132,345.20
30.45
330,000.00
332,793.20
76.58
66,054.73
66,054.73
15.20
66,054.73
66,054.73
15.20
9,865.47
9,865.47
2.27
9,865.47
9,865.47
2.27
T OPLAM
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
K) DİĞER
:
T OPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
T OPLAM
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
06/03/2015 12:13:04
:
Sayfa 2 / 3
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
1,952.09
C. ALACAKLAR (+)
:
15,964.97
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
6,185.64
FON T OPLAM DEĞERI
:
446,321.32
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
434,589.90
:
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
712.98
3 7002
Denet im Ücreti
381.08
3 70031
SGMK T ahvil Borsa Payı
8.85
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
3 7004
Aracılık Komisyonu
31.17
0.21
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
76.70
37006
Saklama Giderleri
81.17
3 7 008
Banka Masrafları
121.17
37009
Noter T asdik ve Ücreti
104.81
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
20.02
T oplam
1,538.16
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
06/03/2015 12:13:04
:
Giriş T arihi
Stok
Kazanılan Nominal
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content