close

Enter

Log in using OpenID

42. GODINA S VAMA - Matica umirovljenika Grada Zagreba

embedDownload
MATICA UMIROVLJENIKA
SUSEDGRAD
Ilica 421, Zagreb
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 9-12 sati
tel. 01/2334 527
U Matici djeluje kreativna radionica-antistresna grupa, pjevački
zbor Matice umirovljenika Susedgrad, sekcija za sportske aktivnosti : viseća kuglana, pikado, košarka, šah, i kretanje
Ul. Grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb;
42. GODINA S VAMA
OIB : 947 496 38 783 ; Ž.R. 2340009-1100160132 , PBZ
Kontakt tel: 091 254 58 12
Aktivnosti: Dežurstva su po podružnicama.
Matica umirovljenika Grada Zagreba
Udruga umirovljenika „HEP-a“,
Udruga umirovljenika i starijih osoba „Špansko“
Ul.Kralja Zvonimira 17/IV kat
Kukuljevićev Trg 1,
KUD VALENTINOVO
Avenija Dubrava 203, Zagreb
Radno vrijeme: Poljanice-utorak-četvrtak od 18-20 sati
Vinodolska-utorak od 20-22 sati
U kudu djeluju sekcije: tamburaška, zbor, folklor, literarna,
dramska i sekcija za izradu etno nakita i ručnog rada
Kontakt tel: 01/3896 433 ; 098 650 400
Radno vrijeme:1.subota u mjesecu od 17-23h;
utorak, srijeda, petak od 18-23h.
Aktivnosti: medicinske vježbe, 5. Tibetanskih vježbi,
Bioterapija, kreativne radionica.
1972.
Udruga umirovljenika „Sesvetska Sela“
Društveni Dom, Glavna 74
MATICA UMIROVLJENIKA MEDVEŠČAK
Laginjina 11, Zagreb
tel: 01/4641 067
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 9-11 sati
Rad se bazira na socijalno humanitarnom polju.
Sesvetska Sela , 10360 Sesvete
OIB: 97892080044; Ž.R. 236 0000-1102342671 ZGB
Kontakt tel: 01/200 49 57; 098 163 00 64
Radno vrijeme : srijedom od 17-19h i prema potrebi društva
Aktivnosti: kreativne radionica, tečajevi, okrugli stolovi, zabava ,
osmišljavanje projekata za soc.i kulturni život 3 dobi.
Samostalna udruga umirovljenika Rudeš ,
Rudeška 71, 10 000 Zagreb
Kontakt tel. : 091 892 03 78 ;
Radno vrijeme: petkom od 17-20h, zadnji petak u mj.od 17-22h
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO
“VEDAR OSMIJEH”
Trg Slavoljuba Penkale 1, Zagreb
Radno vrijeme: ponedjeljak od 16-18 sati
Radionice: krojenje, šivanje,vezenje, izrada etno nakita, te nakita za
razne prigode
Sekcije: folkorna, tamburaška, literarna, pjevački zbor
UDRUGA UMIROVLJENIKA
NOVO BRESTJE
Ljubičica 33, Sesvete
Radno vrijeme: četvrtak od 16-20 sati
U Udruzi djeluje : pjevački zbor “Novo Brestje”.
Sekcije: vezilje, sportska grupa, pikado, šah, bela, gim.plesna
grupa
Aktivnosti: druženja, izleti, posjete kulturnim dobrima.
Udruga umirovljenika HRT-a
Bijenkinijeva 11, (Prisavlje 3) 10 000 Zagreb
OIB: 75749991789 ;
Kontakt tel: 095 455 66 77 ; 098/1965006 , 095 199 37 70 ;
[email protected]
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak od 15-18 sati.
Aktivnosti: Tečajevi stranih jezika, informatika, suradnja sa PBZ,
Suradnja sa EU-Unesco, društveni život, predavanje, Tribine –
kultura.
Udruga umirovljenika ZABA,
Savska 82, 10 000
OIB: 39293524383; Ž.R.: 2360000-1101577096 ;
Kontakt tel: 01/3311226; 091 548 30 45; [email protected];
Radno vrijeme: utorak od 17-20h.
Aktivnosti: sekcija za skrb, humanitarno socijalne aktivnosti,
UDRUGA UMIROVLJENIKA
DUBEC
Ivankovićeva bb, Zagreb
Radno vrijeme: utorak od 16-18 sati, na tel: 01/ 2925274
Druženje četvrtak od 12-14 sati na tel: 098/ 9482860
U Udruzi djeluje : pomoć i samopomoć, odmor i rekreacija, kult
zabavni život zadnja subota od 16-23 sati.
društveni život, kultura.
Dizajn i tisak: ORR “SVI SMO PROTIV”
01/6590-459, [email protected],www.orr.hr
Tel/fax:01/455 66 99
E-mail:[email protected]
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka
od 10 do 12 sati
Predsjednica: Marija Kalebota
Mob:098/966 5 808
Tajnica: Đurđa Novaković
Mob:091/525 9 650
Mreža zajednice Udruga Matice umirovljenika
Grada Zagreba
KLUB UMIROVLJENIKA BIJENIK-LUKŠIĆ
Bijenik 162, Zagreb
Radno vrijeme: četvrtak od 16,30-18,30 sati
tel. 01/37 38 961
Imaju gimnastiku za starije osobe u Gerontološkom centru doma
“SVETI JOSIP”
pon. i srijedom od 7,45-8,30 sati.
Kreativna radionica radi svaki utorak od 15,30-17,30 sati također u
Domu “SVETI JOSIP”
UDRUGA UMIROVLJENIKA DUBRAVA
Dubrava 49, Zagreb
Radno vrijeme: utorak i četvrtak od 9-12 sati
tel. 01/2989293 ili 091/442 26 14
Udruga u svom sustavu ima 15. podružnica
UDRUGA UMIROVLJENIKA INA
Naftaplin Gajeva 46, Zagreb
Radno vrijeme: ponedjeljak—utorak od 10-13 sati
tel. 01/457 2035
UDRUGA UMIROVLJENIKA JARUN
Hrgovići 57a, Zagreb
Radno vrijeme: srijeda od 17-20 sati
tel. 01/30 111 68
MATICA UMIROVLJENIKA CENTAR
Preradovićeva 33, Zagreb
Radno vrijeme: utorak i četvrtak od 16– 20 sati
tel. 01/373 2497 i 091/ 9019345
U udruzi se vrši gimnastika za stariju dob 2 puta tjedno, kontrolira
se tlak i mjeri šećer u krvi i druženje uz ručni rad, pjevanje i glumu
Radno vrijeme: utoraka do petka od 9-12 sati
tel. 01/66 02 120
Matica Novi Zagreb ima 24 podružnice i jedan klub u domu umirovljenika “Sveta Ana” koji radi ponedjeljkom od 14—17 sati i to ručni rad. Gotovo
sve podružnice imaju gimnastiku, mjerenje tlaka i šećera u krvi, povremene preglede mamografije, krvnih žila, dermatološke pregled, 10. dnevne
odmore na moru i u toplicama, te organizirane kompjuterske tečajeve. Imaju i pjevačko društvo—”Novi Zagreb”. Koji djeluje u podružnici Sloboština, ponedjeljkom u 17 sati.
Radno vrijeme: pon. utorak, četvrtak od 10-12 sati
tel. 01/4817193
Klub gerijatrija radi četvrtkom od10 sati
tel. 01/375 0009
MATICA UMIROVLJENIKA
ČRNOMEREC
Ilica 259, Zagreb
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda od 9-12 sati
Matica ima dvije kreativne radionice uklopljene u klubove
Matica
UDRUGA UMIROVLJENIKA GAJEVO
A. Prosenika 9, Zagreb
Radno vrijeme: utorak od 16-18 sati i
četvrtak od 16-20 sati
tel. 01/383 0630 ili 095/5499129
Imaju kreativnu radionicu
UDRUGA UMIROVLJENIKA KNEŽIJA
Rudolfa Bičanića 5, Zagreb
Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak od 8,30– 11 sati
Imaju stolnotenisku i šahovsku sekciju
UDRUGA MALEŠNICA
I.Brlić Mažuranić 18, Zagreb
MATICA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA NOVI ZAGREB
Trg Ivana Meštrovića 1g, Zagreb
MATICA UMIROVLJENIKA
PEŠČENICA
Donje Svetice 89, Zagreb
Radno vrijeme: utorak-četvrtak od 9-12 sati
tel. 01/2334 527
U Matici djeluje kulturno umjetničko društvo “Kud treć mladost”sa sekcijama: mješoviti zbor, amatersko kazalište i vokalno
instrumentalni sastav Matica Pešćenica ima 13. podružnica
MATICA UMIROVLJENIKA
SESVETSKI KRALJEVAC
Dugoselska 35/I, Sesvatski Kraljevac
Radno vrijeme: utorak, i petak od 10-12 sati
tel:01/2013 866
Matica ima 5.podružnica, dramsku i literarnu sekciju, u osnivanju je sekcija za izradu ručnih radova i nakita
GERIJATRIJSKA UDRUGA “PREČKO”
Prečko b.b., Zagreb
Radno vrijeme: utorak,srijeda, petak od 16-18 sati
Udruga ima mješoviti pjevački zbor “Prečko 50+”, dramsku
sekciju 50+, radionicu ručnog rada, električni pikado.
MATICA UMIROVLJENIKA TRNJE
Poljička 12, Zagreb
MATICA UMIROVLJENIKA SESVETE
Milke Trnine 4, Sesvete
Radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak
od 8,30-12 sati
tel:01/200 8349
Matica ima kreativnu radionice
UDRUGA STARA TREŠNJEVKA
Park stara Trešnjevka 1, Zagreb
Radno vrijeme: utorak i četvrtak od 10-11,30 sati
tel:01/3015 370
Udruga ima kreativnu radionicu
MATICA HRVATSKIH
UMIROVLJENIKA POSUSED
Podsusedski trg 3, Podsused
Radno vrijeme: utorak –četvrtak od 9-12 sati
tel. 01/3492 662
Matica Podsused ima 4. podružnice - Klub starijih osoba,
kreativnu radionicu “Čuvajmo našu starinu”
Radno vrijeme: ponedjeljak,srijeda, petak od 11-13 sati
tel. 01/6150 343
UDRUGA UMIROVLJENIKA MAKSIMIR
Maksimirska 51a, Zagreb
Radno vrijeme: ponedjeljak,srijeda, petak od 9-12 sati
tel. 01/4664 769
Imaju 13 podružnica, kreativnu radionicu, društvene igre, pjevačko društvo i šah. Pjevački zbor Maksimir djeluju u domu za starije Maksimir
UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA
ŠPANSKO
Trg I. Kukuljevića 1, Zagreb
Radno vrijeme: 1. subota u mjesecu od 17-23 sati, utorak,srijeda, petak od 18-23 sati
tel: 099/22 29 103
Udruga ima medicinske vježbe, 5. Tibetanskih vježbi, bioterapija, kreativna radionica .
MATICA UMIROVLJENIKA
TREŠNJEVKA
Park stara Trešnjevka 1, Zagreb
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak od 9-11
sati
tel. 01/3024 189
Matica ima 5. podružnica i 2. kluba, boćanje i ručni rad
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
574 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content