close

Enter

Log in using OpenID

02 Brošura - Investirajte u Varaždinsku županiju

embedDownload
1$-=1$ÿ$-1,-(,1'8675,-(85(*,-,
/(*(1'$
Metalska industrija
Industrija kože i tekstila
Prehrambena industrija
Informacijsko-komunikacijske
tehnologije
Obnovljivi izvori energije
Turizam
Drvna industrija i
proizvodnja namještaja
Farmaceutska industrija
Energetika
Logistika
7
Industrija građevinskog
materijala
0(7$/6.$,1'8675,-$
“Od samog početka imali smo podršku lokalne zajednice koja
je shvatila važnost naše aktivnosti za standard svoje lokalne zajednice. Ta podrška, zajedno s kreativnošću i marljivošću naših
radnika, rezultirala je odlukom da 2008. izgradimo novu tvornicu
u Prelogu. Najbolji pokazatelj zadovoljstva učincima greenfield
ulaganja u Prelogu jest odobrenje korporacije Leggett & Platt za
proširenje proizvodnog objekta za dodatnih 7.500 m² u 2011.
godini, što je omogućilo otvaranje novih radnih mjesta i rast obujma proizvodnje”.
Davor Gečić, Direktor L&P Tehnologije d.o.o.,
Leggett and Platt Company
Financijski pokazatelji metalske industrije u tri sjeverne hrvatske županije u 2012. godini
Broj poduzeća
Broj zaposlenih
Prihodi
Izvoz
Ulaganja
Prosječna bruto plaća
301
7.831
425.935.970 EUR
265.773.794 EUR
23.640.478 EUR
831 EUR/mjesec
▶ Tradicionalna industrija regije
▶ Stručnost, iskustvo radne snage
▶ Kvalitetno sekundarno obrazovanje u mehanici, stalna edukacija
stručnih kadrova
▶ Primjena novih tehnologija u obradi metala
▶ Konkurentna cijena usluga
▶ Velik broj potencijalnih kooperanata koji nude i usluge više dodane
vrijednosti
▶ Poslovni i proizvodni procesi u skladu s ISO i ostalim standardima
kvalitete
Značajna poduzeća u sektoru
TE-PRO d.o.o.
L&P Tehnologije d.o.o.
MIV Metalska industrija Varaždin d.d.
Inox centar Hoegger d.o.o.
Hanjes d.o.o.
Ducati Komponenti d.o.o.
Zrinski Tehnologija d.o.o.
Strojo-metal d.o.o.
ITS-RB d.o.o.
Rasco d.o.o.
8
,1'8675,-$.2æ(,7(.67,/$
“Kulturne sličnosti Italije i Hrvatske, fizička blizina, izrazito kvalitetni ljudski resursi, puno viša produktivnost
od drugih lokacija u regiji – glavni su razlozi daljnjeg
širenja Calzedonije u Varaždinskoj županiji i RH“.
Francesco Ruffoli, direktor, Ytres d.o.o.,
Calzedonia Grupa
Financijski pokazatelji tekstilne industrije u tri sjeverne hrvatske županije u 2012. godini
Broj poduzeća
Broj zaposlenih
Prihodi
Izvoz
Ulaganja
Prosječna bruto plaća
168
13.458
568.979.838 EUR
450.581.865 EUR
14.721.941 EUR
470 EUR/mjesec
▶ Stručna, visoko produktivna radna snaga
Značajna poduzeća u sektoru
▶ Otvorena nova razredna odjeljenja za obućare u Čakovcu
▶ Konkurentne cijene radne snage
▶ Jaka tradicija i veliko iskustvo sektora
▶ Desetljeća suradnje s renomiranim globalnim brendovima
▶ Velika koncentracija proizvodnih pogona stranih ulagača
▶ Atraktivni poticaji za ulagače u radno-intenzivnu industriju
9
Ytres d.o.o.
Proizvodnja PG d.o.o.
Boxmark Leather d.o.o.
Haix obuća d.o.o.
Varteks d.d.,
Ivančica d.d.
Arche d.o.o.
,1)250$&,-6.2.2081,.$&,-6.(
7(+12/2*,-(
“MIC (Microsoft Innovation Center) u Varaždinu pri osnivanju
2005. godine bio je prvi MIC u jugoistočnom dijelu Europe.
Namijenjen je razvoju lokalnoga i regionalnoga gospodarstva,
kroz pojačanu suradnju akademskog, tehnološkog i gospodarskog sektora, a Varaždinska županija odabrana je zbog
svojeg geografskog položaja, ali i vrlo jake poduzetničke klime
i usmjerenja ka ICT poslovanju. Osim toga varaždinski se MIC,
zajedno s onim u Splitu, kroz program BizSpark te druge Microsoftove programe za poticanje poduzetništva trenutačno
brine za više od 250 tvrtki“.
Draško Ivanišević, Microsoft Hrvatska
Financijski pokazatelji IKT u tri sjeverne hrvatske županije u 2012. godini
Broj poduzeća
Broj zaposlenih
Prihodi
Izvoz
Ulaganja
Prosječna bruto plaća
284
1561
627.374.021 EUR
200.825.545 EUR
23.270.621 EUR
695 EUR/mjesec
▶ Inovativna, kreativna, obrazovana, fleksibilna i visoko motivirana radna snaga
▶ Kvalitetne i specijalizirane obrazovne institucije
▶ Razvijena mreža inkubatora za IKT start-up poduzeća
Fakultet elektrotehnike i računarstva (fer.unizg.hr)
Fakultet organizacije i informatike (foi.unizg.hr)
Međimursko veleučilište u Čakovcu (mev.hr)
Medijsko sveučilište (medijsko-sveuciliste.hr)
▶ MIT Klaster (mit-cluster.hr)
▶ Tehnološko-inovacijski centar Međimurje
▶ Tehnološki park Varaždin
▶ Nove inicijative u razvoju poslovne infrastrukture (financirane iz EU fondova)
▶ Blizina tržišta – idealno pilot tržište za razvoj i primjenu novih tehnologija
Značajna poduzeća u sektoru
Microsoft poslovno – tehnološki
centar Varaždin
K.G. Media d.o.o.
Media-Soft d.o.o.
Smartek Vision d.o.o.
Axiom d.o.o.
NTH Media d.o.o.
10
35(+5$0%(1$,1'8675,-$
“Carlsberg Croatia prisutan je u Koprivničko-križevačkoj županiji od
1997. godine, kada je u Koprivnici izgrađena najmodernija i ekološki
najnaprednija pivovara u Hrvatskoj i regiji. S ciljem što bolje suradnje
sa svim dionicima, kontinuirano ulažemo u razvoj djelotvornih partnerstava kako bismo pridonijeli održivom razvoju i u konačnici, stvaranju
pozitivnih vrijednosti u društvu. Kompanija suvremenu tehnologiju koristi kako bi minimalizirala utjecaje svog poslovanja na okoliš, što je u
skladu s ciljevima održivosti koje grupacija Carlsberg potiče i podržava
u svim zemljama u kojima posluje. Naše ulaganje u Koprivnici primjer
je odlične suradnje lokalnih vlasti i stranog ulagača koja je rezultirala
ostvarenjem poslovnih ciljeva tvrtke i društvenih koristi šire zajednice”.
Carlsberg Croatia
Financijski pokazatelji prehrambene industrije u tri sjeverne hrvatske županije u 2012. godini
Broj poduzeća
Broj zaposlenih
Prihodi
Izvoz
Ulaganja
Prosječna bruto plaća
169
9.094
7.420.718.923 EUR
1.171.205.035 EUR
234.050.505 EUR
816 EUR/mjesec
▶ Tradicionalna industrija regije
▶ Razvijena poljoprivreda (organizirana proizvodnja voća i povrća, žitarica, stoke i peradi)
Značajna poduzeća u sektoru
▶ Pogodni klimatski uvjeti
▶ Razvijena kultura kooperacije
▶ Prepoznata kvaliteta proizvoda stvorenih prema načelima održivog razvoja
▶ Kvalitetna, stručna i produktivna radna snaga
▶ Moderne procesne tehnologije
▶ Dobra povezanost s emitivnim tržištem
▶ Društvena odgovornost
▶ Socijalna osviještenost
▶ Briga za okoliš
11
Carlsberg Croatia d.o.o.
Perutnina Ptuj Pipo d.o.o.
Vajda d.d.
Čakovečki mlinovi d.d.
TSH d.d.
Vindija d.d.
Podravka d.d.
Danica d.o.o.
)$50$&(876.$
,1'8675,-$
“Belupo je vodeća farmaceutska tvrtka u Hrvatskoj po prodaji lijekova s učinkom na kardiovaskularni sustav, lijekova s
učinkom na živčani sustav te lijekova s učinkom na kožu, a druga je po veličini farmaceutska kompanija u Hrvatskoj prema
tržišnom udjelu. Kompanija je osnovana 1971. godine i posluje u sastavu Grupe Podravka. U najsuvremenijim proizvodnim
pogonima farmaceutske industrije u ovom dijelu Europe radi 1275 zaposlenika, od čega 850 u Koprivnici, a posluje na
16 europskih farmaceutskih tržišta. Pred Belupom je novi investicijski ciklus - gradnja dviju novih tvornica - polukrutih i
tekućih, te krutih oblika lijekova. Vrijednost ove, najnovije u nizu investicija Belupa, je oko 390 milijuna kuna u naredne tri
godine. Politika Belupa usmjerena je i nadalje ka novim tehnologijama, povećanju konkurentnosti, razvoju novih proizvoda,
otvaranju novih tržišta, ali i ulaganju u znanja i vještine zaposlenih s namjerom stvaranja poželjnog radnog mjesta.
Važno je napomenuti da kompanija aktivno sudjeluje u čitavom nizu društveno korisnih projekata, a financijski pomaže
mnogima kojima je naša pomoć potrebna. To je vrijednost Belupa kao uspješne perjanice Grupe Podravka i Koprivničkokriževačke županije”.
Belupo d.d.
Financijski pokazatelji farmaceutske industrije u tri sjeverne hrvatske županije u 2012. godini
Broj poduzeća
Broj zaposlenih
Prihodi
Izvoz
Ulaganja
Prosječna bruto plaća
3
1.021
757.761.617 EUR
133.043.263 EUR
8.110.089 EUR
1354 EUR/mjesec
▶ Industrija s dugogodišnjom tradicijom
▶ Orijentiranost na izvoz, odlična suradnja na europskim i
američkim tržištima
▶ Visoko educirani i zadovoljni ljudski resursi
▶ Kontinuirana ulaganja u razvoj kvalitete i stručnosti radne snage
▶ Visoka kvaliteta proizvoda i usluga
▶ Konstantna ulaganja u istraživanje i razvoj
▶ Visoko sofisticirana moderna oprema i tehnike rada
▶ Poslovanje prema suvremenim standardima zaštite okoliša
Značajna poduzeća u sektoru
Belupo d.d.
ACG Lukaps d.o.o.
Farmal d.d.
Labor test d.o.o.
12
29$5$æ',16.2-æ83$1,-,
Razlozi za posjetu: Razgledavanje Arboretuma
Opeka, parka u kojem rastu primjerci rijetkog
egzotičnog drveća iz cijelog svijeta, hortikulturni biser
grada Varaždina - Varaždinsko groblje, spomenik
prirode najviše kategorije, lovište Zelendvor.
Brojne manifestacije, izložbe, priredbe i festivali kao što su:
tradicionalni Sjajni bal grada Varaždina, Špancirfest - festival
dobrih emocija, Varaždinske barokne večeri - festival
barokne glazbe, Zeljarijada - festival zelja u Vidovcu,
Cvetlinski festival etno glazbe, Prvomajski susreti
u Trakošćanu, Šlingani dani u Jalžabetu, Seoske
igre Salinovca, avanturistički “Off road” festival u
Knegincu.
Više na http://www.turizam-vzz.hr/en/home/
Položaj: Varaždinska županija
nalazi se na krajnjem sjevernom
dijelu Republike Hrvatske i na
sjeverozapadu graniči s Republikom Slovenijom. Značajno obilježje
njenog geografskog položaja je i blizina Republike Austrije i
Republike Mađarske. Geografski se prostire između rijeke Drave na
sjeveru, obronaka Slovenskih gorica i gore Macelj na zapadu, te
Kalnika i njegovih obronaka na istoku i jugoistoku.
Administrativna podjela: Varaždinska županija administrativno
je podijeljena na 22 općine i 6 gradova u kojima živi 175 951
stanovnik. Sjedište županije je grad Varaždin sa 46.946 stanovnika.
Prostire se na površini od 1228 četvornih kilometara i jedna je od
teritorijalno manjih, ali i najgušće naseljenih hrvatskih županija.
13
VARAŽDNSKA ŽUPANIJA
Površina
Administrativno središte
1.262 km²
Varaždin
Broj gradova i općina
6 grada
22 općine
Broj stanovnika
175.951
Prosječna gustoća
naseljenosti
Klima
139,42 stan/km²
umjereno kontinentalna
*2632'$56.,352),/9$5$æ',16.(æ83$1,-(
Najznačajnije grane gospodarstva
Varaždinske županije u kontekstu
izravnih stranih ulaganja su:
▶ Industrija kože i tekstila
▶ Metalska industrija
▶ Informacijsko komunikacijske tehnologije
▶ Prehrambena industrija
Ekonomski pokazatelji županije za 2012. godinu
BDP po stanovniku, 2010.
Stopa nezaposlenosti (godišnji prosjek)
Prosječna bruto cijena radne snage (EUR/mjesec)
Broj zaposlenih
Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom
Broj poduzetnika
Ukupni prihodi
8.209 EUR
14,6%
824,70 EUR (6131 HRK)
35.648
3.719 HRK
2.783
2.744.977 EUR
Konsolidirani financijski rezultat - Dobit ili gubitak razdoblja
43.255 EUR
Izvoz
738.822 EUR
Uvoz
589.464 EUR
Trgovinski saldo (izvoz minus uvoz)
149.358 EUR
Ulaganja
133.290 EUR
Ukupna imovina – aktiva
▶ Drvna industrija i proizvodnja namještaja
3.218.421 EUR
14
./-8ÿ1,5$=92-1,352-(.7æ83$1,-(
3URMHNWWUDQVIRUPDFLMH6SHFLMDOQHEROQLFH
9DUDçGLQVNH7RSOLFHXGHVWLQDFLMX
]GUDYVWYHQRJWXUL]PD
Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice najveća
je rehabilitacijska ustanova
u Republici Hrvatskoj.
Poznata je i priznata i u
širem okruženju, asvojim
dosadašnjim rezultatima
zauzima vodeću poziciju.
Komparativne
prednosti
u odnosu na druge slične
centre u bližoj i daljoj
okolici uključuju vrhunske
specijaliste u području
medicinske rehabilitacije,
osobitu
lokaciju
uz
autocestu i prostor očuvane
prirode, tradiciju vrhunskog
lječilišta te dugogodišnju
koncesiju
na
izdašni
preljevni izvor termalne
vode
s
iskoristivom
temperaturom na izvoru
bez dodatnog hlađenja.
15
Projektom se namjerava Varaždinske
Toplice pretvoriti u suvremenu destinaciju
medicinskog i zdravstvenog turizma i to
kroz rekonstrukciju i adaptaciju postojećih
kapaciteta koji će omogućiti zadržavanje
postojećih i zapošljavanje novih stručnjaka.
Ujedno se planira i gradnja novih kapaciteta
lječilišnog hotela te novog krila suvremene
bolnice, što podrazumijeva ulazak
strateškog partnera u zajednički, tržišno
orijentirani projekt.
Planiraju se sljedeće aktivnosti:
ɽ Izgradnja hotela Jupiter (oko 33 000
m²) – izgradnja novog hotela kategorije 4*
s kompleksnim uslugama medicinskog i
wellnes programa
ɽGradnja specijalne bolnice Junona (oko
3500 m²) – izgradnja novog medicinskog
centra s medicinsko – stomatološkim
kompleksom i Spinalnim centrom
ɽ Adaptacija Hotela Minerva (oko 23 000
m²) – rekonstrukcija i uvođenje novih
usluga u ponudu
Varaždinska županija je 2013. godine putem
Ministarstva zdravlja aplicirala i dobila
projekt za sufinanciranje izrade tehničke
dokumentacije (studije izvodljivosti, analize
troškova i koristi i sl.) Spinalnog centra
Specijalne bolnice iz programa WBIF
(Western Balkan Investment Framework).
326/291(=21(89$5$æ',16.2-æ83$1,-,
Poduzetnička zona Jalžabet
(140 ha) nalazi se uz autocestu
Goričan – Zagreb, od Varaždina
je udaljena 5 km, od pretovarnog
kolosijeka u Turčinu 3 km dok sa
zapadne strane graniči s Općinom
Gornji Kneginec. Zbog svoje lokacije
potencijalnim je ulagačima bila
zanimljiva i prije početka komunalnog
opremanja.
Na području Varaždinske županije aktivno je više od 40 poslovnih, gospodarskih,
poduzetničkih i industrijskih zona u čiji su razvoj jedinice lokalne samouprave
uložile vlastita financijska sredstva ili sredstva dobivena iz natječaja vezanih u
razvoj poslovne infrastrukture. U njima radi 260 (većinom domaćih) poduzetnika.
Parcele su namijenjene za investicije
u proizvodnu, trgovačku i uslužnu
djelatnost. Raspoloživo je još 50 ha.
Od 11 zona koje su spremne za ulagače izdvajaju se tri nositeljice ICPR (Investment
Certification Programme for Regions) certifikata – Poduzetničke zone Kneginec,
Lepoglava i Jalžabet u kojima je sređeno vlasništvo, izrađeni su prostorni planovi
uređenja, a infrastruktura je izgrađena ili u fazi izgradnje.
16
Poduzetnička zona Kneginec ( 169 ha) nalazi se na južnom ulazu u grad Varaždin. Smještena je na čvoru Varaždin autoceste Goričan-Zagreb, kojom se za 30 minuta stiže u
glavni grad Zagreb. Uz odličnu komunalnu infrastrukturu prednost zone je i blizina željeznice prema Zagrebu te zračne luke u Varaždinu.
Parcele su namijenjene za ulaganja
u građevine proizvodne, trgovačke
i uslužne namjene. 2007. godine
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva proglasilo je Poduzetničku
zonu Kneginec najboljom zonom u
Republici Hrvatskoj. Raspoloživo je još
39,5 ha.
Poduzetnička zona Lepoglava (53,5 ha) smještena je uz državnu cestu D-35, a uz zonu
prolazi željeznička pruga Varaždin-Golubovec. Udaljena je 30 km od grada Varaždina i ulaza na
autocestu A4 Zagreb-Goričan te 20 km od graničnog prijelaza Zagreb-Macelj (Republika Slovenija). Cijelo područje ima status brdsko planinskog područja što pruža dodatne pogodnosti za
ulagače.
Parcele su namijenjene za ulaganja
u proizvodne i proizvodno uslužne
djelatnosti, trgovačke, servisne i
logističke usluge te djelatnosti metalske, drvoprerađivačke i kemijske
industrije. Raspoloživo je još 16,7 ha
u vlasništvu Grada Lepoglave.
17
327,&$-,=$8/$*$1-$
Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju investicija i
unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN, br. 111/12 i 28/13).
POREZNI POTICAJI
Atraktivan sustav poticaja za ulaganja u ciljane
sektore posebno za radno intenzivne djelatnosti
Povoljniji poticaji vezano za oslobođenje plaćanja
poreza na dobit u odnosu na zemlje konkurencije
Veći mogući maksimalni
intenzitet potpore u
odnosu na konkurentske
zemlje
Poticaji na razini JLS
Visina
investicije
Uvjet otvaranja
novih radnih mjesta
Stopa poreza na
dobit
Maksimalno razdoblje
korištenja poticaja
≥ 50 000 EUR
≥3
10%
5 godina
0,15-1 mil. EUR
≥5
10%
10 godina
1-3 mil. EUR
≥ 10
5%
10 godina
preko 3 mil. EUR
≥ 15
0%
10 godina
INVESTICIJSKI PROJEKTI KOJI SE POTIČU ZAKONOM
•
proizvodno-prerađivačke aktivnosti
•
razvojno-inovacijske aktivnosti
•
poticaji za mikro-poduzetnike
•
aktivnosti poslovne podrške
•
porezni poticaji
•
aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
•
poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta
•
poticaji za opravdane troškove usavršavanja
•
poticajne mjere su:
POTICAJNE MJERE
A. razvojno-inovacijske aktivnosti
POTICAJI ZA OPRAVDANE TROŠKOVE NOVIH RADNIH MJESTA
B. aktivnosti poslovne podrške
Županijska stopa nezaposlenosti
Visina potpore
(kao postotak dvogodišnje bruto II plaće)
do 10 %
10% odnosno max. do 3 000 EUR po
novootvorenom radnom mjestu
•
10 - 20%
20% odnosno max. do 6 000 EU po
novootvorenom radnom mjestu
poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog
projekta
•
preko 20%
30% odnosno max. do 9 000 EUR po
novootvorenom radnom mjestu
poticajne mjere za radno intenzivne investicijske
projekte
C. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
8 356 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content