Ελιές - Χατζηγιαννάκη

dr agŽes óïëïì áôáó
chocol ate dr agŽes
dragées σοκολάτας /
chocolate dragées
Οι σοκολατένιες ελιές... μια γεύση κλασική, που πλημμυρίζει το
νου με αναμνήσεις... Αναδείξαμε τον παραδοσιακό χαρακτήρα
τυλίγοντας καβουρδισμένα αμύγδαλα σε λαχταριστή, εξαιρετικής
ποιότητας σοκολάτα. Ακολουθώντας τους δρόμους της φαντασίας
οδηγηθήκαμε σε νέες γευστικές εκδοχές με πυρήνες φουντουκιών,
τραγανών δημητριακών, ζουμερών φρούτων. Όλα συνδυασμένα
με ποικιλία επικαλύψεων που μαγεύει τις αισθήσεις...
The chocolate dragēes… a classic taste, that floods the
mind with memories… We accentuated the traditional
character by wrapping roasted almonds in delicious,
excellent quality chocolate. Following the roads of
imagination we were led to new savorous versions with
cores of hazelnut, crusty cereals, juicy fruits. All combined
with a variety of coatings that fascinate the senses…
2
περιεχόμενα / contents
σελίδα 04.dragées σοκολάτας με stevia
σελίδα 05.dragées σοκολάτας με αμύγδαλο
σελίδα 10. dragées σοκολάτας με φουντούκι & καρύδι
σελίδα 12. dragées σοκολάτας με τραγανό πυρήνα
σελίδα 15. dragées σοκολάτας με φρούτα
σελίδα 17. dragées σοκολάτας με καφέ
σελίδα 17. dragées σοκολάτας με σοκολάτα
σελίδα 18. συσκευασίες
page 04.chocolate dragées with stevia
page 05.chocolate dragées with almond
page 10. chocolate dragées with hazelnut & walnut
page 12. crispy bite
page 15. chocolate dragées with fruits
page 17. chocolate dragées with coffee
page 17. chocolate dragées with chocolate
page 18. packages
3
dragées σοκολάτας με stevia / chocolate dragées with stevia
i. ονομασία προϊόντος / product name
5015. dragée αμυγδάλου υγείας με stevia /
dark chocolate almond dragée with stevia
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με επικάλυψη σοκολάτας
με γλυκαντικά (γλυκοζίτες στεβιόλης) / whole roasted almond
coated with chocolate with sweeteners (steviol glycosides)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
39. display 6 σακουλάκια 150g / 6 bags 150g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5016. dragée αμυγδάλου γάλακτος με stevia /
milk chocolate almond dragée with stevia
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με επικάλυψη σοκολάτας
γάλακτος με γλυκαντικά (γλυκοζίτες στεβιόλης) / whole roasted almond
coated with milk chocolate with sweeteners (steviol glycosides)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
39. display 6 σακουλάκια 150g / 6 bags 150g
4
dragées σοκολάτας με αμύγδαλο / chocolate dragées with almond
i. ονομασία προϊόντος / product name
5005. dragée αμυγδάλου supreme /
chocolate almond supreme dragée
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με επικάλυψη
σοκολάτας (55% κακάο) / whole roasted almond
coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
39. display 6 σακουλάκια 150g / 6 bags 150g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5001. ελιά αμυγδάλου κλασσική /
chocolate almond classic
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με επικάλυψη
σοκολάτας (55% κακάο) / whole roasted almond
coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5002. ελιά αμυγδάλου βασική /
chocolate almond basic
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με επικάλυψη
σοκολάτας (55% κακάο) / whole roasted almond
coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5006. dragée αμυγδάλου γάλακτος /
chocolate almond milky dragée
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με επικάλυψη σοκολάτας
γάλακτος / whole roasted almond coated with milk chocolate
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
39. display 6 σακουλάκια 150g / 6 bags 150g
5
dragées σοκολάτας με αμύγδαλο / chocolate dragées with almond
i. ονομασία προϊόντος / product name
5007. dragée αμυγδάλου γάλακτος κανέλα /
chocolate almond milky dragée with cinnamon
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με επικάλυψη
σοκολάτας γάλακτος & κανέλα / whole roasted almond
coated with milk chocolate & cinnamon
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
39. display 6 σακουλάκια 150g / 6 bags 150g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5008. dragée αμυγδάλου λευκή /
chocolate almond white dragée
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με επικάλυψη
λευκής σοκολάτας / whole roasted almond coated
with white chocolate
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5010. dragée αμυγδάλου ανάμικτη /
chocolate almond dragée mixed
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με επικάλυψη σοκολάτας,
σοκολάτας γάλακτος & λευκής σοκολάτας / whole roasted
almond coated with chocolate, milk & white chocolate
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
6
dragées σοκολάτας με αμύγδαλο / chocolate dragées with almond
i. ονομασία προϊόντος / product name
5020. dragée αμυγδάλου γεύση πορτοκάλι /
chocolate almond orange taste dragée
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με σοκολάτα (55% κακάο)
& επικάλυψη με γεύση πορτοκάλι / whole roasted almond
with chocolate (55% cocoa) & coating with orange taste
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5021. dragée αμυγδάλου γεύση μέντα /
chocolate almond mint taste dragée
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με σοκολάτα (55%
κακάο) & επικάλυψη με γεύση μέντα / whole roasted almond
with chocolate (55% cocoa) & coating with mint taste
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5022. dragée αμυγδάλου γεύση μπανάνα /
chocolate almond banana taste dragée
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με σοκολάτα (55% κακάο)
& επικάλυψη με γεύση μπανάνα / whole roasted almond
with chocolate (55% cocoa) & coating with banana taste
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5023. dragée αμυγδάλου γεύση φράουλα /
chocolate almond strawberry taste dragée
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με σοκολάτα (55% κακάο)
& επικάλυψη με γεύση φράουλα / whole roasted almond with
chocolate (55% cocoa) & coating with strawberry taste
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
7
dragées σοκολάτας με αμύγδαλο / chocolate dragées with almond
i. ονομασία προϊόντος / product name
5701. city bite υγείας –
γεύση πορτοκάλι / city bite
dark - orange taste
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με σοκολάτα
ή με σοκολάτα & επικάλυψη γεύση πορτοκαλιού /
whole roasted almond with chocolate or
with chocolate & orange taste coating
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5702. city bite υγείας - γεύση
μέντα / city bite dark - mint taste
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με
σοκολάτα ή με σοκολάτα & επικάλυψη γεύση
μέντας / whole roasted almond with chocolate
or with chocolate & mint taste coating
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5703. city bite γάλακτος γεύση μπανάνα / city bite
milky - banana taste
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με σοκολάτα
γάλακτος ή με σοκολάτα & επικάλυψη γεύση
μπανάνας / whole roasted almond with milk
chocolate or with chocolate & banana taste coating
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
8
dragées σοκολάτας με αμύγδαλο / chocolate dragées with almond
i. ονομασία προϊόντος / product name
5704. city bite γάλακτος γεύση φράουλα / city bite
milky - strawberry taste
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με σοκολάτα
γάλακτος ή με σοκολάτα & επικάλυψη γεύση φράουλας /
whole roasted almond with milk chocolate or
with chocolate & strawberry taste coating
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5705. city bite λευκό - γεύση φράουλα /
city bite white - strawberry taste
ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο με λευκή
σοκολάτα ή με σοκολάτα & επικάλυψη γεύση
φράουλας / whole roasted almond with white
chocolate or with chocolate & strawberry
taste coating
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
9
dragées σοκολάτας με φουντούκι & καρύδι / chocolate dragées with hazelnut & walnut
i. ονομασία προϊόντος / product name
5030. dragée φουντούκι υγείας /
chocolate hazelnut dark dragée
ολόκληρο καβουρδισμένο φουντούκι με επικάλυψη
σοκολάτας (55% κακάο) / whole roasted hazelnut
coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5032. dragée φουντούκι γάλακτος /
chocolate hazelnut milky dragée
ολόκληρο καβουρδισμένο φουντούκι με
επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος / whole roasted
hazelnut coated with milk chocolate
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
51. κουτί / box 1kg
39. display 6 σακουλάκια 150g / 6 bags 150g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5033. dragée φουντούκι ανάμικτο /
chocolate hazelnut dragée mixed
ολόκληρο καβουρδισμένο φουντούκι με επικάλυψη σοκολάτας
(55% κακάο) & σοκολάτας γάλακτος / whole roasted hazelnut
coated with chocolate (55% cocoa) & milk chocolate
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
51. κουτί / box 1kg
10
dragées σοκολάτας με φουντούκι & καρύδι / chocolate dragées with hazelnut & walnut
i. ονομασία προϊόντος / product name
5031. dragée φουντούκι γάλακτος
κανέλα / chocolate hazelnut
milky dragée with cinnamon
ολόκληρο καβουρδισμένο φουντούκι με επικάλυψη
σοκολάτας γάλακτος & κανέλα / whole roasted
hazelnut coated with milk chocolate & cinnamon
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
51. κουτί / box 1kg
39. display 6 σακουλάκια 150g / 6 bags 150g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5035. dragée καρύδι /
chocolate walnut dragée
καρυδόψιχα με επικάλυψη σοκολάτας
(55% κακάο) / crushed walnut coated
with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
09. κουτί / box 900g
11
dragées σοκολάτας με τραγανό πυρήνα / crispy bite
i. ονομασία προϊόντος / product name
5062. crispy bite υγείας /
crispy bite dark
τραγανός πυρήνας από δημητριακά με επικάλυψη σοκολάτας (55%
κακάο) / crispy core of cereals coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
07. κουτί / box 700g
30. display 6 σακουλάκια 100g / 6 bags 100g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5061. crispy bite γάλακτος /
crispy bite milky
τραγανός πυρήνας από δημητριακά με επικάλυψη σοκολάτας
γάλακτος / crispy core of cereals coated with milk chocolate ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
07. κουτί / box 700g
30. display 6 σακουλάκια 100g / 6 bags 100g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5063. crispy bite λευκό /
crispy bite white
τραγανός πυρήνας από δημητριακά με επικάλυψη λευκής
σοκολάτας / crispy core of cereals coated with white chocolate ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
07. κουτί / box 700g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5065. crispy bite ανάμικτο /
crispy bite mixed
τραγανός πυρήνας από δημητριακά με επικάλυψη
σοκολάτας (55% κακάο), σοκολάτας γάλακτος & λευκής
σοκολάτας / crispy core of cereals ccoated with chocolate
(55% cocoa), milk & white chocolate
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
07. κουτί / box 700g
12
dragées σοκολάτας με τραγανό πυρήνα / crispy bite
i. ονομασία προϊόντος / product name
5090. mini crispy bite γάλακτος /
mini crispy bite milky
μίνι τραγανός πυρήνας από δημητριακά με
επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος / mini crispy core of
cereals coated with milk chocolate
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
56. κουτί / inner carton 2.5kg
07. κουτί / box 700g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5091. mini crispy bite υγείας /
mini crispy bite dark
μίνι τραγανός πυρήνας από δημητριακά,
με επικάλυψη σοκολάτας / mini crispy core
of cereals coated with chocolate ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
56. κουτί / inner carton 2.5kg
07. κουτί / box 700g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5092. mini crispy bite λευκό /
mini crispy bite white
μίνι τραγανός πυρήνας από δημητριακά, με επικάλυψη
λευκής σοκολάτας / mini crispy core of cereals coated
with white chocolate ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
56. κουτί / inner carton 2.5kg
07. κουτί / box 700g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5093. mini crispy bite ανάμικτο /
mini crispy bite mixed
μίνι τραγανός πυρήνας από δημητριακά, με επικάλυψη
σοκολάτας, σοκολάτας γάλακτος & λευκής σοκολάτας /
mini crispy core of cereals coated with chocolate,
milk chocolate & white chocolate ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
56. κουτί / inner carton 2.5kg
07. κουτί / box 700g
13
dragées σοκολάτας με τραγανό πυρήνα / crispy bite
i. ονομασία προϊόντος / product name
5094. mini crispy bite χρώμα /
mini crispy bite color
μίνι τραγανός πυρήνας από δημητριακά με ροζ ή κίτρινη
ή πορτοκαλί επικάλυψη / mini crispy core of cereals with
pink or yellow or orange coating
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
56. κουτί / inner carton 2.5kg
07. κουτί / box 700g
iii. χρωματισμοί / colorings
006. ροζ, γυαλισμένο /
083. κίτρινο, γυαλισμένο /
095. πορτοκαλί, γυαλισμένο /
pink, polished
yellow, polished
orange, polished
i. ονομασία προϊόντος / product name
5095. mini crispy bite πολύχρωμο /
mini crispy bite multi-colors
μίνι τραγανός πυρήνας από δημητριακά με ροζ,
κίτρινη & πορτοκαλί επικάλυψη / mini crispy core of
cereals with pink, yellow & orange coating
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
56. κουτί / inner carton 2.5kg
07. κουτί / box 700g
14
dragées σοκολάτας με φρούτα / chocolate dragées with fruits
i. ονομασία προϊόντος / product name
5041. dragée πορτοκάλι /
chocolate orange dragée
σιροπιαστό πορτοκάλι με επικάλυψη σοκολάτας (55% κακάο) /
orange pieces in syrup coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / products name
5042. dragée λεμόνι /
chocolate lemon dragée
σιροπιαστό λεμόνι με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος /
lemon pieces in syrup coated with milk chocolate
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / products name
5055. dragée σταφίδα υγείας /
dark chocolate raisin dragée
ολόκληρη σταφίδα με επικάλυψη σοκολάτας (55% κακάο) /
whole raisin coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5051. dragée κεράσι /
chocolate cherry dragée
ολόκληρο σιροπιαστό κεράσι με επικάλυψη
σοκολάτας (55% κακάο) / whole cherry in syrup
coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
09. κουτί / box 900g
15
dragées σοκολάτας με φρούτα / chocolate dragées with fruits
i. ονομασία προϊόντος / product name
5052. dragée κουμ κουατ /
chocolate kumquat dragée
ολόκληρο σιροπιαστό κουμ κουατ με επικάλυψη
σοκολάτας (55% κακάο) / whole kumquat in syrup
coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
08. κουτί / box 800g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5053. dragée βύσσινο /
chocolate sour cherry dragée
ολόκληρο σιροπιαστό βύσσινο με επικάλυψη
σοκολάτας (55% κακάο) / whole sour cherry in
syrup coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
09. κουτί / box 900g
i. ονομασία προϊόντος / product name
5054. dragée κεράσι-αμαρένα /
chocolate cherry-amarena dragée
ολόκληρο σιροπιαστό κεράσι-αμαρένα με επικάλυψη
σοκολάτας (55% κακάο) / whole cherry-amarena
in syrup coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
53. κουτί / inner carton 3kg
09. κουτί / box 900g
16
dragées σοκολάτας με καφέ / chocolate dragées with coffee
i. ονομασία προϊόντος / product name
5101. dragée καφές υγείας /
dark chocolate coffee dragée
κόκκος καφέ με επικάλυψη σοκολάτας (55% κακάο) /
coffee bean coated with chocolate (55% cocoa)
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
i. ονομασία προϊόντος / product name
5110. dragée καφές cappuccino /
chocolate coffee dragée cappuccino
κόκκος καφέ με επικάλυψη λευκής σοκολάτας με κανέλα /
coffee bean coated with white chocolate with cinnamon
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
dragées σοκολάτας με σοκολάτα / chocolate dragées with chocolate
i. ονομασία προϊόντος / product name
5201. ελιά σοκολάτα υγείας /
dark chocolate dragée
ii. διαθέσιμες συσκευασίες / available packaging
54. κουτί / inner carton 4kg
51. κουτί / box 1kg
17
συσκευασίες - packaging
σακουλάκια / bags
5015. dragée
αμυγδάλου υγείας
με stevia / dark
chocolate almond
dragée with stevia
39. display
5016. dragée αμυγδάλου
γάλακτος με stevia /
milk chocolate almond
dragée with stevia
39. display
6 σακουλάκια 150g /
6 bags 150g
6 bags 150g
Βραβείο - Award: Top 2 Innovations
Products - ISM 2013 (Germany)
18
6 σακουλάκια 150g /
συσκευασίες - packaging
σακουλάκια / bags
5005. dragée
αμυγδάλου supreme /
chocolate almond
supreme dragée
39. display
5006. dragée αμυγδάλου
γάλακτος /
chocolate almond
milky dragée
39. display
6 σακουλάκια 150g /
6 σακουλάκια 150g /
5007. dragée
αμυγδάλου γάλακτος
κανέλα / chocolate
almond milky dragée
with cinnamon
39. display
6 bags 150g
6 bags 150g
6 σακουλάκια 150g /
6 bags 150g
19
συσκευασίες - packaging
σακουλάκια / bags
5031. dragée
φουντούκι γάλακτος
κανέλα / chocolate
hazelnut milky dragée
with cinnamon
39. display
6 σακουλάκια 150g /
6 σακουλάκια 150g /
6 bags 150g
6 bags 150g
20
5032. dragée φουντούκι
γάλακτος /
chocolate hazelnut
milky dragée
39. display
συσκευασίες - packaging
σακουλάκια / bags
21
5061. crispy bite
γάλακτος / crispy
bite milky
30. display
5062. crispy bite
υγείας / crispy
bite dark
30. display
6 σακουλάκια 100g /
6 σακουλάκια 100g /
6 bags 100g
6 bags 100g
συσκευασίες - packaging
51. κουτί / box 1kg
display 6 σακουλάκια / 6 bags
κουφετοποιία χατζηγιαννάκη α.ε.
γραφεία θηβών 70
1o εργοστάσιο_ θηβών 5-59
18542 πειραιάς
t. 2104202962, f. 2104201039
2o εργοστάσιο_ ολύμπου 56
57009 καλοχώρι, θεσσαλονίκη
t. 2310755556, f. 2310755557
dragées hatziyiannakis s.a.
head quarters 70 thivon ave.
1st factory_ 55-59 thivon ave.
18542 pireas, greece
t.+30 2104202962, f.+30 2104201039
2nd factory_ 56 olympou st.
57009 kalochori, thessaloniki, greece
t.+30 2310755556, f.+30 2310755557
[email protected]
www.hatziyiannakis.gr
Απαγορεύεται η ανατύπωση, η αντιγραφή εν όλω ή εν μέρει αυτού του εντύπου από οποιονδήποτε, άνευ έγγραφης συγκατάθεσης της εταιρίας μας, καθώς επίσης και η άντληση φωτογραφίας ή φωτογραφιών
και η παρουσίασή τους σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. Η εταιρία σε περίπτωση που θα συμβεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω θα προβεί στη χρήση των νόμων 2121/1993, 146/1914.
Prohibition: reprint or copy, partly or completely, this documentation without any written consent from our company, as well as dragging photograph/s and presenting
them in any printed or electronic means. Dragée Hatziyiannakis will proceed legally against these actions in case any of the above premises take place.
Ε.5,9/2014