Μητράρας Αριστοτέλης - Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Επώνυμο
: ΜΗΤΡΑΡΑΣ
Όνομα
: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Τόπος Γεννήσεως
: ΙΜΒΡΟΣ
Κλάδος
: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Ξένες Γλώσσες
: ΓΑΛΛΙΚΑ – ΤΟΥΡΚΙΚΑ
1. 1974 – 1977 : Σπουδές στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης.
2. 1978 – 1981 : Σπουδές στο Λύκειο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης στην
Κωνσταντινούπολη.
3. 1981 – 1985: Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Τμήμα Βυζαντινό
Νεοελληνικό)
4. 1987 – 1988 : Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού Σορβόννη IV
απ’ όπου και απέκτησα το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα (Master) στη Νεοελληνική
Λογοτεχνία υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Guy Saunier. Τίτλος του
μεταπτυχιακού διπλώματος (D.E.A. – Master): «Les valeurs symboliques du nom d’
Hélène dans la poésie grecque moderne» (Οι συμβολικές αξίες του ονόματος της
Ελένης στη Νεοελληνική Ποίηση).
5. 1989 – 1990: Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales απ’ όπου απέκτησα το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα (Master) στην
Οθωμανική Ιστορία υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Gilles Veinstein. Τίτλος του
μεταπτυχιακού διπλώματος (D.E.A. – Master): «L’ administration urbaine d’
Istanbul à l’ époque Ottomane» (Η αστική διοίκηση της Κωνσταντινουπόλεως κατά
την Οθωμανική περίοδο).
6. 1992 – 1994: Ανταποκριτής και μεταφραστής Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων της
Κωνσταντινούπολης (Α.Π.Ε.).
7. 1995 – 2006 : Διορίστηκα Μόνιμος Καθηγητής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
8. 2003 – 2006, υπηρέτησα ως διευθυντής σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
9. 2006 – 2010 : Αποσπάστηκα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για θέματα που αφορούν τα
τουρκικά σχολικά εγχειρίδια.
10. 2007 – 2010 μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΠΘ, η
οποία εξετάζει τα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια. Για το σκοπό αυτό πήρα μέρος στη
1
συνάντηση της Μεικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η οποία
έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 8 και 9 Φεβρουαρίου 2007.
11. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 αναγορεύτηκα διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
12. 2011 – 2012: Διδασκαλία στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αθηνών για το Χειμερινό Εξάμηνο με γνωστικό αντικείμενο:
Τουρκική Λογοτεχνία: Σύγχρονα Ρεύματα Ι. (Ε’ Εξάμηνο).
13. 2011 – 2012: Διδασκαλία στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αθηνών για το Εαρινό Εξάμηνο με γνωστικό αντικείμενο:
Τουρκική Λογοτεχνία: Σύγχρονα Ρεύματα ΙΙ. (ΣΤ’ Εξάμηνο).
14. 2012 – 2013: Διδασκαλία στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αθηνών για το Χειμερινό Εξάμηνο με γνωστικό αντικείμενο:
Τουρκική Λογοτεχνία: Σύγχρονα Ρεύματα Ι. (Ε’ Εξάμηνο).
15. 2012 – 2013: Διδασκαλία στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αθηνών για το Εαρινό Εξάμηνο με γνωστικό αντικείμενο:
Τουρκική Λογοτεχνία: Σύγχρονα Ρεύματα ΙΙ. (ΣΤ’ Εξάμηνο).
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (2009 – 2013)
 2012: Παρακολούθηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Αξιολογητών των Εξετάσεων
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) για τη διαβάθμιση του επιπέδου Β
(Β1&Β2).
 Μέλος της επιστημονικής ομάδας εκπόνησης θεμάτων εξετάσεων για το ΚΠγ
Τουρκικής Γλώσσας επιπέδου Β1 και διαβαθμισμένου Β1 – Β2 όπως επίσης και για το
επίπεδο Γ1.
 Αξιολογητής Τουρκικής Γλώσσας για το ΚΠγ στην προφορική εξέταση τον Μάιο του
2012.
 Αξιολογητής – Βαθμολογητής των γραπτών των εξετασθέντων για το ΚΠγ Τουρκικής
Γλώσσας επιπέδου Β1 διαβαθμισμένου Β1 – Β2, έτος 2012.
 Αξιολογητής Τουρκικής Γλώσσας για το ΚΠγ στην προφορική εξέταση τον Μάιο του
2013. (περίοδος Μαΐου 2013)
 Αξιολογητής – Βαθμολογητής των γραπτών των εξετασθέντων για το ΚΠγ Τουρκικής
Γλώσσας επιπέδου Β1 διαβαθμισμένου Β1 – Β2, έτος 2013, (περίοδος Μαΐου 2013).
2
 2013: Παρακολούθηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Αξιολογητών των Εξετάσεων
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) για την εξέταση επιπέδου Γ1.
 Αξιολογητής – Βαθμολογητής των γραπτών των εξετασθέντων για το ΚΠγ Τουρκικής
Γλώσσας επιπέδου Β1 διαβαθμισμένου Β1 – Β2, έτος 2013, (περίοδος Νοεμβρίου
2013).
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:
 Ο Τουρκικός Εθνικισμός του Ζιγιά Γκιοκάλπ και ο Κεμαλισμός, Εκδόσεις Παπαζήσης,
Αθήνα, 2012.
 Το Εθνικιστικό Τρίπτυχο Εκτουρκισμός – Εξισλαμισμός – Εκσυγχρονισμός στην ποίηση
του Ζιγιά Γκιοκάλπ – Ποιητική Περιήγηση, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2012.
 Ανθολογία της Νέας Τουρκικής Λογοτεχνίας – Μυθιστόρημα, Εκδόσεις Παπαζήσης,
Αθήνα, 2014.
 Ανθολογία της Νέας Τουρκικής Λογοτεχνίας – Διήγημα, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα,
2014.
3