ανακοινωση για το μητρωο αξιολογητων της εθνικης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2754/123/5.2.2015 Απόφασης ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, θα θέλαμε να
ενημερώσουμε ότι το μητρώο αξιολογητών παραμένει ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια
ορισμού του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως ΕΜΣ του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία.
Λόγω της επάρκειας του αριθμού των ενταγμένων στο μητρώο αξιολογητών, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξακολουθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, οι
οποίες θα αξιολογηθούν προς ένταξη, κατόπιν νέας Απόφασης ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ και
σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του προγράμματος.