close

Enter

Log in using OpenID

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ

embedDownload
ISSN: 1303-9210
LEGAL
Hukuk Dergisi
LEGAL JOURNAL OF LAW
Cilt: 12 / Sayı: 136
Volume: 12 / Issue: 136
Yıl / Year: 2014
YARGITAY KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI
VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI,
HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER,
GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ,
ÖNEMLİ BİLGİLER
COURT OF CASSATION DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS
AND OTHER SUPREME COURT DECISIONS, LEGAL NEWS, LEGAL
WRITINGS, CURRENT LEGISLATION, ABSTRACTS OF OFFICIAL
GAZETTE, MAJOR INFORMATION
Legal Hukuk Dergisi
Legal Journal of Law
“Hakemli Dergidir”/“Peer reviewed Journal”
Cilt: 12/Sayı: 136
Volume: 12/Issue: 136
Yıl/Year: 2014
Yayın Sahibi/Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel
Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık
INC. Publisher and Executive Editor
Av. / Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
(Sertifika No./Certificate No. 27563)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Responsible Manager: Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Basım ve Cilt/Printing and Volume: Kitap Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
(Sertifika No./Certificate No.: 16053)
Tel.: 0212 482 99 10 Faks/Fax: 0212 482 99 78
Basıldığı Yer/Place of Publication: Davutpaşa Cad. No: 123, Kat:1
Topkapı/İstanbul
Basıldığı Tarih/Publication Date: Nisan/April 2014
Yönetim Yeri/Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
Tel. 0216 449 04 86 Faks/Fax: 0216 449 04 87
Yayın Türü/Type of Publication: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/This
journal is a peer reviewed national law journal
published per month
İzmir Temsilcisi/
Izmir Representative
Av. / Aal. İsmet KÖYMEN
Mersin Temsilcisi/
Mersin Representative
Av. / Aal. H. Hulki ÖZEL
ISSN: 1303-9210
Dergiye yapılan atıflarda “LHD” kısaltması kullanılmalıdır.
For citations please use the abbreviation: “LHD”
E-mail: [email protected]
Telefon/Phone: 0 216 449 04 85
Faks/Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi/Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the contributors.
Copyright © 2014
Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’ye aittir.
Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç
olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve
yayınlanamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied,
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by means, without the prior expressed permission in writing of the
LEGAL YAYINCILIK A.S.
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr
E-mail: [email protected]
DANIŞMA ve YAYIN KURULU
EDITORIAL and ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Gökhan ANTALYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Cevdet ATAY
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Süheyl BATUM
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa ÇEKER
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gürsel ÇETİN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Osman DOĞRU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nüvit GEREK
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tevfik GÜLSOY
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ
Prof. Dr. Eser KARAKAŞ
Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Işıl KARAKAŞ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi - Devletler Umumi Hukuku
Prof. Dr. Mahmut KOCA
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Serap Keskin KİZİROĞLU
Okan Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Necip ORTAN
İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayhan ÖNDER
Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü
Prof. Dr. Saba ÖZMEN
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK
İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şükran ŞIPKA
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Samim ÜNAN
Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Serap YAZICI
Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hamdi YILMAZ
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Faruk ACAR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Doç. Dr. Pınar AKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Müslüm AKINCI
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Murat ALIŞKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Çetin ARSLAN
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Osman CAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ebru CEYLAN
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Medeni Hukuk
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet ERDEM
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Pelin GÜVEN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Şafak NARBAY
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Caner YENİDÜNYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. İlhan YILMAZ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Sevtap YOKUŞ
Kocaeli Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Taner AYANOĞLU
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Sevi BAKIM
İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Birgül SOPACI
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Varol KARAASLAN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflasHukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Nur KARAN
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku
Yrd. Doç. Dr. A. Kürşat TANGÜN
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti Hukuku Anabilim Dalı
Dr. İsmet Nezih ABANOZ
Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Dr. Ahmet M. GÜNEŞ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Haşmet Sırrı AKŞENER
İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi E. Başkanı
Hasan ÖZKAN
Em. İstanbul Hukuk Hâkimi
İzzet DOĞAN
Em. İstanbul Hukuk Hâkimi
Arş. Gör. Mustafa ÜNLÜTEPE
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Av. Atilla COŞKUN, Av. Süleyman ÇETİN,
Av. İbrahim Murat HAZNEDAR, Av. Recep KAHRAMAN, Av. Dr. Filiz KESKİN,
Av. Fikret İLKİZ, Av. Hasan KÖROĞLU, Av. Mehmet UÇUM, Av. Talih UYAR
LEGAL HUKUK DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF LEGAL
JOURNAL OF LAW
1. Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir
dergidir.
Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per
month.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren
içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning law.
Articles, case notes and comments, discussions of legislative
development, book reviews and other similar type of papers which are
written in Turkish and in other European languages are welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri
versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış
olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme
alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana
yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc
or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher
versions). Articles should be written according to the following style
guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,
justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,
justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and
contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in the order of
mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul
edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler,
anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar
durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar
hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an
anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report,
amendments may be done or the article may be decided not to be
published. After the amendments are completed, the article may be sent
to peer reviewer again, by the editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik)
dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin
bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other
party.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the of the published issue will be sent both to the
author (s) and to the reviewer (s).
Dergimiz Hakkında/About Our Journal
Legal Hukuk Dergisi (LHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli
bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide
hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk
ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme
alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve
diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin
daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per
month, concentrating on issues of law and considers for publication articles,
case notes and comments, discussions of legislative developments and book
reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly
works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and
practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives
on law; with your contributions and support our journal will progress.
EDİTÖRDEN…/FROM THE EDITOR…
Değerli abonelerimiz, 2014 yılının dördüncü sayısıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz.
Dergimizin makaleler kısmında Yard. Doç. Dr. Neşe KIZIL’ın
“Geçmişten Günümüze Hukuki ve Yapısal Özellikleriyle Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Değerlendirilmesi”, Yard. Doç. Dr.
Muzaffer EROĞLU’nun “Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık
Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yeni Sistem”, Yard. Doç.
Dr. Hilal YENER COŞKUN’un “Gemi Mülkiyeti” ve Araş. Gör. Aytuğ
Ceyhun ÇAKIR’ın “El Yazılı Vasiyetnamede Düzenleme Tarihi” isimli
makaleleri yeralmaktadır.
Dergimizin uzman görüşü kısmında Enver KARMIŞ’ın “Bankacılık, Adi ve Ticari İşte Akdi, Temerrüt Faiz, 3095 s. Faiz K.’nun
Uygulanması, Yasal/Ticari Faiz Cetvelleri ve Bazı Yargıtay İçtihatlarına
Eleştirel Bakış” ve Yavuz AKBULAK’ın “Halka Açık Anonim Şirketlerin Kar Dağıtımında Yeni Dönem” isimli yazısı yeralmaktadır.
Dergilerimizin 2014 yılı abonelik dönemi devam etmektedir. Her
biri alanında uzman hukukçulardan oluşan yayın ve danışma kurullarının
hukuka katkı amacıyla gönüllü olarak çalıştığı zengin içeriğe sahip hukuk dergilerimiz sadece sizlerin abonelikleri ile yayın hayatına devam
etmektedir. Dergilerimize abone olarak verdiğiniz destek ile hukukun
gelişmesine ve yaygınlaşmasına yapmış olduğunuz katkıların bu yıl da
devam etmesini beklemekteyiz.
Legalbank elektronik hukuk programımız sizlerin değerli desteği
ile güçlenerek ve abone sayısını hızla arttırarak yoluna devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Dergilerimizi de elektronik ortama aktarmayı
planlamaktayız. Legalbank sitemizden ücretsiz 3 günlük tam kullanım
imkanı devam etmektedir. Programımızı denememiş abonelerimizin
www.legalbank.net internet adresinden sitemizi ziyaret etmelerini beklemekteyiz.
Editör/Editor
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 12/Sayı: 136
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri ........................................................... XXI
Hukukî Makaleler......................................................................................................... 1
Geçmişten Günümüze Hukuki ve Yapısal Özellikleriyle Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Değerlendirilmesi
Yard. Doç. Dr. Neşe KIZIL....................................................................................... 3
Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim
İlkelerine İlişkin Yeni Sistem
Yard. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU ........................................................................ 31
Gemi Mülkiyeti
Yard. Doç. Dr. Hilal YENER COŞKUN ................................................................ 73
El Yazılı Vasiyetnamede Düzenleme Tarihi
Araş. Gör. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR ........................................................................ 105
Uzman Görüşleri....................................................................................................... 129
Bankacılık, Adi ve Ticari İşte Akdi, Temerrüt Faiz, 3095 s. Faiz K.’nun
Uygulanması, Yasal/Ticari Faiz Cetvelleri ve Bazı Yargıtay İçtihatlarına
Eleştirel Bakış
Enver KARMIŞ..................................................................................................... 131
Halka Açık Anonim Şirketlerin Kar Dağıtımında Yeni Dönem
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) .................................................................. 207
Hukuk Haberleri....................................................................................................... 231
Yargıtay Hukuk Kararları....................................................................................... 283
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları............................................................... 285
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 301
Yargıtay Ceza Kararları .......................................................................................... 351
Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı........................................................................ 353
Yargıtay Ceza Daire Kararları............................................................................... 359
Danıştay Kararı ........................................................................................................ 377
Danıştay Daire Kararı ........................................................................................... 379
Anayasa Mahkemesi Kararları ............................................................................... 385
XVIII
Güncel Mevzuat ........................................................................................................ 395
Kanunlar................................................................................................................ 397
Resmî Gazete Özetleri .............................................................................................. 427
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 439
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ............................................. 486
Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri ....................................................... 487
Kavramlara Göre Arama Dizini ............................................................................ 489
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ............................................................... 493
LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 495
LEGAL JOURNAL OF LAW
Volume: 12/Issue: 136
Year: 2014
CONTENTS
Plot Summary of Supreme Court Decisions .......................................................... XXI
Legal Writings............................................................................................................... 1
From Past to Present Assessment about the Legal and Structural
Feutures of the Proffessional Organisations with the Public
Institution Status
Asst. Prof. Dr. Neşe KIZIL .......................................................................................... 3
Examination of the New System for Corporate Governance
Principles of Listed Companies in a Stock Exchange
Asst. Prof. Dr. Muzaffer EROĞLU........................................................................... 31
Ship Property
Asst. Prof. Dr. Hilal YENER COŞKUN.................................................................... 73
Creation Date of Holographic Will
Res. Asst. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR ............................................................................ 105
Expert Opinions ........................................................................................................ 129
The Implemantation of Banking, Contractual and Default
Interest at Ordinary and Business Transaction and Law No. 3095
Interest Code
Enver KARMIŞ ........................................................................................................ 131
New Term in Allocation of Profit for Open Joint Stock Company
Yavuz AKBULAK (Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey) ............ 207
Legal News................................................................................................................. 231
Court of Cassation Civil Chamber Decisions ......................................................... 283
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions ................................. 285
Court of Cassation Civil Chambers Decisions ...................................................... 301
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions.................................................. 351
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision ................................ 353
Court of Appeal Criminal Chamber Decisions ..................................................... 359
Council of State Decision.......................................................................................... 377
Council of State Chamber Decision ...................................................................... 379
XX
Turkish Constitutional Court Decisions ................................................................. 385
Current Legislation................................................................................................... 395
Law Codes............................................................................................................. 397
Abstracts of Official Gazette................................................................................. 427
Major Informations .................................................................................................. 439
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 486
Index of Supreme Court Decisions .......................................................................... 487
Index of Related Legal Terms ............................................................................... 489
Index of Related Law Code Articles ..................................................................... 493
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL
DATABASE ......................................................................................................... 495
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI KISA ÖZETLERİ
PLOT SUMMARY OF SUPREME COURT DECISIONS
AİLE HUKUKU
Bir Yıllık Süre Şartı Gerçekleşmeden Davanın Kabulüyle
Boşanmaya Karar Verilmesi- Evlilik en az bir yıl sürmüş ise,
eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul
etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır........................... 307
AVUKATLIK HUKUKU
Davacı Vekilinin Mazeretinin Kabulü Halinde Vekalet ÜcretiDavacı vekili, mazeret bildirerek duruşmaya katılmamış,
mahkemece mazeretin kabulüne karar verilerek davanın kabulüne
karar verilmiştir. Buna göre, davacı yararına karar tarihinde
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret Tarifesi uyarınca 440,
00 TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekir. .......................................... 330
Reddedilen Kısım İçin Davalı Lehine Vekalet Ücretine
Hükmedilmesi- 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren ve karar tarihinde yürürlükte olan
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, mahkemece, reddedilen
kısım dikkate alınarak davalı lehine vekalet ücretine
hükmedilmemesi de usul ve yasaya aykırı görülmüş ve hükmün
bozulmasını gerektirmiştir........................................................................... 309
BORÇLAR HUKUKU
Alım-Satım Sözleşmesine Dayanan Zamanaşımının Başlangıç
Tarihi- Taşınmazda davacının zilyetliğinin devam ettiğine göre
davalının zamanaşımı iddiasının dinlenmesi mümkün olmadığı gibi
davacı alım-satım sözleşmesine dayandığına göre, olayda bir yıllık
değil B.K. 125 maddesi gereğince on yıllık zamanaşımı süresinin
uygulanması gerekir. ................................................................................... 310
Eser Sözleşmesinin İfası Sırasında Sözleşme Dışı Olarak Yapıldığı
İleri Sürülen Fazla İmalat Bedelinin Tahsili İstemi- Davacı,
Ankara 30. Noterliği'nden keşide ettiği 15.5.2008 tarihli
ihtarnameyle 1.881.297, 45 TL alacağın ödenmesini istemiştir. Bu
ihtarnamenin tebliğ şerhi bulunmamakta ise de, davalı idare İzmir
26. Noterliği'nden keşide ettiği 27.5.2008 tarihli cevabi ihtarıyla
yüklenicinin alacağının kalmadığını bildirerek ödemeden
kaçındığından temerrüdün engeç bu tarih itibariyle oluştuğu kabul
edilerek, dava dilekçesinde talep edilen 100.000, 00 TL'ye
27.5.2008 tarihinden faiz uygulanması gerekirken, temerrüde esas
teşkil etmeyen ihtar tarihinden faiz yürütülmesi de usul ve yasaya
aykırı bulunmuştur. ..................................................................................... 334
Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri
XXII
Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk- Dava, haksız fiile dayalı olup
gerek ceza dosyası, gerek adli raporlara göre davalının davacıyı
sınıfta dövdüğü, davacının bu sebeple bozmadan önceki raporunda
15 gün mutad iştigaline engel, 20 günde iyileşecek, bozmadan
sonraki raporda ise 20 günde iyileşebilecek şekilde yaralandığı
anlaşılmaktadır. Maddi tazminat istemi daimi işgücü zararına dair
olduğundan ve daimi işgücü kaybı bulunmadığı anlaşıldığından bu
kalem istemin reddi doğru ise de davacının yaralanması sebebiyle
istediği manevi tazminatın reddi, dosya içeriğinde yaralanma sabit
olduğundan doğru görülmemiştir. ............................................................... 311
CEZA HUKUKU
Mühür Bozma Suçu- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca,
hükümde sanık hakkında hak yoksunluğuna karar verilirken
tereddüte neden olunduğuna ilişkin Özel Dairenin ( 2 ) nolu bozma
nedeninin isabetli olduğu, ancak bu aykırılığın hükmün
düzeltilerek onanması suretiyle giderilmesi isteminde bulunulmuş
ise de yerel mahkeme hükmündeki hak yoksunluğuna ilişkin
bölümün TCK’nun 53/1, 2, 3 maddesinin uygulanmasına şeklinde
olduğu, bu ifadenin hükmün infazında herhangi bir tereddüte
neden olmadığı gibi, yasal ve yeterli olduğu anlaşıldığından, Özel
Dairenin ( 2 ) nolu bozma nedeni de isabetsiz olup, yerel mahkeme
hükmünün düzeltilmesine gerek bulunmamaktadır..................................... 353
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa Muhalefet Suçu- 6352
Sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde ifadesini bulan ve başkaca
yazım biçimleri arasından tercih edilen düşünce ve kanaat
açıklama yöntemleri ibaresi bu ilkeler ve Kanunun genel gerekçesi
çerçevesinde değerlendirilmiş, örgütlenme özgürlüğü bağlamında
ele alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğünün
kollektif niteliği, ifade özgürlüğü ile yakın ilişkisi ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesince değerlendiriliş biçimi nazara alınmıştır.
Buna göre, sanığın 2911 Sayılı Kanunun 32/1 ve 33/1. maddelerine
uygun olduğu kabul edilen eyleminin mutad ve meşru bir düşünce
ve kanaat açıklama yöntemi olduğu kabul edildiğinden, sanığa
yüklenen suçların tarihi ve işlenme yöntemi ile temel şekli
itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre, hüküm tarihinde
yürürlükte olan 6352 Sayılı Kanunun geçici 1. maddesi
kapsamında düşünce ve kanaat açıklama yöntemiyle işlendiği ve
bu sebeple sanık hakkında açılan davaya dair olarak
kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi gerektiğinin
gözetilmemesi yasaya aykırıdır................................................................... 369
Bütün kararlar bu şekilde özetli olarak dergimizin
Nisan 2014 tarihli 136. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
HU KU KÎ MA KA L E L E R
LEGAL WRITINGS
* Geçmişten Günümüze Hukuki ve Yapısal Özellikleriyle Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Değerlendirilmesi
From Past to Present Assessment about the Legal and Structural Feutures of
the Proffessional Organisations with the Public Institution Status
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Neşe KIZIL
* Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim
İlkelerine İlişkin Yeni Sistem
Examination of the New System for Corporate Governance Principles of Listed
Companies in a Stock Exchange
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Muzaffer EROĞLU
* Gemi Mülkiyeti
Ship Property
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Hilal YENER COŞKUN
* El Yazılı Vasiyetnamede Düzenleme Tarihi
Creation Date of Holographic Will
Araş. Gör./Res. Asst. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR
H
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HUKUKİ VE YAPISAL
ÖZELLİKLERİYLE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ
MESLEK KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(FROM PAST TO PRESENT ASSESSMENT ABOUT THE LEGAL AND
STRUCTURAL FEUTURES OF THE PROFFESSIONAL ORGANISATIONS WITH
THE PUBLIC INSTITUTION STATUS)
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Neşe KIZIL*
ÖZET
Makalemizde, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarını, yapısal ve fonksiyonel özellikleri ile değerlendirmeye çalıştık. Ahilik teşkilatından günümüze değin gelen tarihsel süreçte bunların toplumsal
anlamdaki önemine değindik. Bu kuruluşların meslek etiğinin sağlanmasındaki görev ve sorumlulukları üzerinde durduk. Alanımız icabı daha
çok bir avukat meslek kuruluşu olan barolarla ilgilendik. Sonuçta bu
mesleki kuruluşların etik işlevleri yanı sıra mesleği yerine getirenleri
yönlendirici ve meslekleri geliştirici bir kimlikle faaliyet sürdürmesi
gereği üzerinde durduk.
Anahtar Kelimeler: Ahilik, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, etik, etik kurallar, mesleki sorumluluk, mesleğin itibarı ve gelişmesi, zorunlu tescil, barolar ve diğer mesleki birlikler.
ABSTRACT
We tried to explain the structural and functional features of
professional organisations with public institution status. We wrote the
historical voyage of these professional organisations from very early
times of (ahilik organizations) to our modern age. We dealt with the
duties and responsibilities of these organisations establishing the
professional ethics. We generally talked about Turkish Bar Association
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi ve
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı
Teknik konulardaki desteğinden dolayı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nden
Ömer Er’e teşekkür ederim.
4
Geçmişten Günümüze Hukuki ve Yapısal Özellikleriyle Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Değerlendirilmesi
due to our own profession. At the end of the article we emphasized on
the reality that these professional organisations should be effective on
the development of the professional improvement as well as protecting
the ethical values of the profession.
Keywords: Ahi community, professional organisations with public
institution status, ethic, ethical rules, professional liability, development
and reputation of the profession, obligation of registration, bars and
other association.
***
“...Kamu yönetimindeki anlayış değiştikçe meslek teşekküllerinin
ağır basan disipliner kimliği zaman içinde çokta yerinde olarak mesleki
koşulları düzeltici, düzenleyici ve haksızlıklarla mücadele edici bir kimliğe dönüşmüştür. Odalar artık üyeleri için belirli etik kurallar belirleyen,
kurallara uyulmadığı zaman disiplin cezası uygulayan, topladıkları aidatlarla meslekle ilgili sıradan işler yapan kuruluşlar olmak yerine; bilimsel, hak arayıcı, haksızlıkların temelini ortaya çıkarıcı bir kimlikle
hareket etmeye başlamışlardır. Eskiden baro örneğinden hareketle, toplanan aidatlarla mahkemelerde baro odası açıp bunların iç düzenlemesini
yapmak, cübbe tedarik etmek, baro dergisi çıkarmak gibi işlerin yanı sıra
günümüzde barolar konferanslar tertip ederek hukuk biliminin gelişimine katkıda bulunmakta, çeşitli üniversitelerin hukuk fakülteleriyle
ortak çalışmalar yapmakta, avukatların gereği gibi yetişmesi için seminerler ve bilimsel etkinlikler düzenlemektedirler. Hukuk devleti ve bunun temel taşlarından olan kuvvetler ayrılığı, demokrasi, bağımsız ve
tarafsız yargı gibi konulara gölge düştüğü hissedildiğinde barolar söz
sahibi kimlikleriyle hem savunma makamının hem de haksızlığa uğrayan
vatandaşların hukuksal çerçeve içinde yanında ve yakınında yer almaktadırlar. Hukuk mesleği için olduğu kadar bütün diğer meslekler açısından da Odalar, mesleği icra edenler için gerçek anlamda bir koruyucu ve
kollayıcı görevi yerine getirmektedirler.
Makalenin devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
H
PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN HALKA AÇIK
ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN
YENİ SİSTEM
(EXAMINATION OF THE NEW SYSTEM FOR CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES OF LISTED COMPANIES IN A STOCK EXCHANGE)
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Muzaffer EROĞLU*
ÖZET
Şirketlerin kurumsal yönetiminin gelişmesine ilişkin son yıllara
Türkiye’de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ticaret Kanunu’nun 2011
yılında kabulü ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 2012 yılı sonunda yürürlüğe girmesi kurumsal yönetimin Türkiye’de yerleşmesi açısından
önemli gelişmeler olarak değerlendirilmelidir. Bu kanunlara ek olarak
birlikte Sermaye Piyasası Kurulu 2011 yılından itibaren halka açık şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamasının etkinleştirilmesi
için önemi adımlar atmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2011
yılında payları borsada işlem gören şirketlerin, uy ya da açıkla temelli
bir sistem öngörmüş olan Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bazı hükümlerine uyması zorunlu hale getirilmiştir. 2012 yılında
ise Kurumsal Yönetim Tebliği ile payları borsada işlem gören şirketlerde
kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına ilişkin daha detaylı ve sistematik kurallar konulmuştur. Bu Tebliğ ile uyulması zorunlu kurallar
konulurken aynı zamanda Kurumsal Yönetim İlkelerinin hükümleri güncellenmiş ve bu hükümlerden birçoğuna uyum zorunluluğu getirilmiştir.
Ayrıca bu kurallara uyulmaması durumuna şirketler için çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür. ....
Anahtar Kelimeler: Kurumsal yönetim, Sermaye piyasası, Halka
açık şirketler, Bağımsız yönetim kurulu üyesi, uy ya da açıkla.
ABSTRACT
There have been important developments regarding corporate
governance in Turkey in recent years. Enactment of Turkish Commercial
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Makalenin gözden geçirilmesinde yardımları için Yard. Doç. Dr.Varol Karaaslan
ve Araş. Gör. Sevda Bora’ya teşekkür ederim.
6
Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim
İlkelerine İlişkin Yeni Sistem
Code in 2011 and introduction of Capital Markets Law at the end of
2012 are considered as important developments for improvement of
corporate governance in Turkey. In addition to these laws, the Capital
Markets Board has taken important steps in order to improve corporate
governance practices in publicly traded companies since 2011.
Beginning from 2011, Capital Markets Board, have introduced new rules
which oblige publicly traded companies to comply with certain provisions of
the Capital Market Board’s Corporate Governance Principles which were
previously introduced only on comply or explain basis. ...
Keywords: corporate governance, capital market, publicly traded
companies, independent board members, comply or explain.
***
“..Son 15 yıldaki gelişmeler göstermektedir ki borsa şirketleri
açısından kurumsal yönetim artık tercih unsuru değildir. Şirketler
kurumsal yönetim kurallarına kendileri uyma konusunda direttikçe
düzenleyici otoritelerin müdahaleleri kaçınılmaz olacaktır. İşte SPK da
uyum sorununu çözmek için kanunlardan aldığı yetkiyi de kullanarak
KYİ’nin birçok önemli hükmüne uyum zorunluluğu getirmiş ve bunlara
ek olarak da KYT ile yeni kurallar oluşturmuştur. Geçmiş tecrübeler
göstermektedir ki, ilk önce tavsiye niteliğinde konulan hükümlerin
zamanla zorunlu hükümler arasına girmesi beklenmelidir. Örneğin
bağımsız YK üyesi atanması işlemine ilişkin hükümler Türkiye dâhil
birçok ülkede tavsiye niteliğinde başlamış ve fakat zamanla uyulması
zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle şirketlerin direnmekten ziyade
özellikle tavsiye niteliğinde olan ilkelerin gelecekte zorunlu olacağı
öngörüsü ile kurumsal yönetim konusuna gerekli önemi vermeleri
gerekmektedir...”
Makalenin devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
H
GEMİ MÜLKİYETİ
(SHIP PROPERTY)
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Hilal YENER COŞKUN*
ÖZET
Gemi mülkiyeti, 6102 sayılı TTK m.996- m.1011 arasında düzenlenmiştir. TTK ile gemi mülkiyeti konusunda getirilen düzenlemeler,
ETTK düzenlemelerine göre farklılıklar taşımaktadır. Sicile kayıtlı gemilerde mülkiyetin kazanılması noktasında, ETTK’ ndaki sadece tarafların anlaşmasını yeterli gören hükümden ayrılınmış ve menkullerdeki
mülkiyetin iktisabı hükümlerine uygun şekilde anlaşma ve zilyetliğin
devri ile mülkiyetin iktisap edileceği benimsenmiştir. Ancak, mülkiyetin
devrini sağlayan anlaşma yönünden şekil şartı getirilmiştir. Tescilli gemilerde mülkiyetin kazanılması için zilyetliğin devrinin gerekli olması
ve tescilin sadece açıklayıcı nitelikte olması karşısında kamu güveninin
korunması ilkesi uygulanamaz hale gelebilecektir. Gemi mülkiyetinin
zamanaşımı ile kazanılması konusunda, sicile kaydedilmesi gerekirken
kaydedilmemiş gemilerle ilgili olarak olağanüstü zamanaşımı ile kazanım düzenlenmiş, sicile kayıtlı olmayan, kaydı da gerekmeyen gemiler
ise TMK’ndaki menkul malların mülkiyetinin zamanaşımı ile kazanılması hükümlerine tabi tutulmuş, böylelikle sicile kayıtlı olmayan gemilerin mülkiyetinin zamanaşımı ile kazanılması konusunda, sicile kaydı
gerekirken kaydedilmemiş gemiler ile sicile kaydı gerekmeyen ve kaydedilmemiş gemiler yönünden farklı düzenlemeler getirilmiştir. Diğer
yandan gemi payının devri ile iştirak payının devri hükümleri arasındaki
uyumsuzluk da uygulamada sorunlara yol açabilecek niteliktedir.
Anahtar kelimeler: Gemi mülkiyeti, mülkiyetin kazanılması, sicile kayıtlı gemi, sicil, sicile kayıtlı olmayan gemi, taşınır mülkiyeti,
taşınmaz mülkiyeti, zamanaşımı, sahiplenme, mülkiyetin kaybı, yazılı
şekil, zilyetlik
ABTRACT
Ship ownership is regulated between art 996 and 1011 in the
Turkish Commercial Code (TTK) numbered 6102. Regulations in TTK
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, [email protected]
Gemi Mülkiyeti
8
about ship ownership are different according to the regulations in the
former Turkish Commercial Code (ETTK) numbered 6762. ETTK
requires only agreement of the parties about ships which are registered
in the register at the point of acquisition of ownership, in the otherwise
TTK requires agreement and transfer of possession for the acquisition of
ownership compatible with regulations about acquisition of ownership
of chattels. However, written form is regulated in terms of the agreement
which transfers the ownership. Fundamentals of protection of public
confidence will not be implemented because of requirement to the
transfer of possession for the acquisition of ownership in the registered
ships and explanatory function of register. TTK regulated unusual laps
of time for the ships which are not registered regardless of the fact that
the registration is obligated. TTK refers to regulation about laps of time
for the acquisition of ownership of chattels for the ships which are not
registered and not obligated with the registration. In order that TTK
regulated different rules for the ships which are not registered but
obligated with registration and ships are not registered and not
obligated with the registration about acquisition of ownership with laps
of time. On the other hand the incompatibility between the regulation
about transfer of share of ship and participation share may cause some
conflicts in practice.
Keywords: Ship ownership, acquisition of ownership, ship
registered in the registry, the registry, the ship is not registered in the
registry, ownership of chattel, ownership of real estate, laps of time,
appropriation, loss of ownership, written form, possession
***
“..TTK m.999 ile sicile kayıtlı gemiler için olağan kazandırıcı zamanaşımını, TTK.m.1000/f.1 ile sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş
gemiler için olağanüstü kazandırıcı zamanaşımını, TTK.m.1000/f.2 ile
sicile kayıtlı gemiler için olağanüstü zamanaşımını düzenlemiştir. Sicile
kayıtlı olmayan ve kaydı da gerekmeyen gemiler için ise, TTK.m.997/f.1
in atfı ile TMK.m.777 hükümleri uygulanacaktır. TTK.m.1000/f.1 ile
sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş gemilerin olağanüstü zamanaşımı
süresi ile iktisaba tabi tutulması, zamanaşımı ile kazanım için geçmesi
gereken sürenin 10 yıl olarak belirlenmesi ve iktisap edende iyiniyetin
aranmaması nedeni ile tescil edilmemiş gemiler yönünden ikili bir ayrım
yapılmış, tescili zorunlu olan ancak sicile kaydedilmemiş gemiler için
TMK’ ndan farklı düzenleme getirilmiştir. Bu durum da uygulamada
sorunlara ve tartışmalara neden olabilecektir...”
Makalenin devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
H
EL YAZILI VASİYETNAMEDE DÜZENLEME TARİHİ
(CREATION DATE OF HOLOGRAPHIC WILL)
Araş. Gör./Res. Asst. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR*
ÖZET
Miras bırakan şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapmak suretiyle, ölümünden sonrası için
mal varlığının geleceğine ilişkin birtakım öngörülerde bulunabilir. Bu
noktada vasiyetname türlerinden el yazılı vasiyetname, yapımındaki kolaylık ve miras bırakanın son arzularını üçüncü kişilerden gizleyebilme
özelliği ile ön plana çıkar. El yazılı vasiyetnamenin zorunlu unsurları
arasında yer alan düzenleme tarihinin, bizzat miras bırakan tarafından el
yazısı ile belirtilmesi madde metninde düzenlenmesine rağmen; düzenleme tarihinin kısmen ya da tamamen eksikliği ile düzenleme tarihinin
doğruluğu meselesi öğretide tartışma konusu olmuştur. Özellikle birden
fazla vasiyetnamenin varlığı halinde, düzenleme tarihine atfedilen önem
kolaylıkla anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vasiyetname, El Yazılı Vasiyetname, Miras
Bırakan, Mirasçı, Düzenleme Tarihi.
ABSTRACT
Legator may forecast about his estate’s future for post mortem by
way of doing testamentary disposition which is will or inheritance
contract. At this point, holographic will, which is a kind of will, comes to
the forefront by force of its easiness to create and its feature that
provides a possibility to hide last wishes of legator from third parties.
Although dating by the legator personally with its handwriting, which is
one of compulsory elements of an holographic will, is embodied in the
article text; matters of partially or completely creation date’s lack and
accuracy of creation date are debate topics in the doctrine. Particularly,
in case of existence of more than one will, the importance, that refers
dating, is understood easily.
Keywords: Will, Holographic Will, Legator, Inheritor, Creation Date.
***
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı.
El Yazılı Vasiyetnamede Düzenleme Tarihi
10
“...TMK. m.538 uyarınca el yazılı vasiyetnamenin; düzenlendiği
yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el
yazısı ile yazılmış ve imzalanmış olması gerekir. TKM. m.485’te aranan
düzenleme yerinin belirtilmesi unsuruna TMK. m.538’de yer
verilmeyerek, düzenleme yeri el yazılı vasiyetnamenin zorunlu bir
unsuru olmaktan çıkarılmıştır. Bu halde miras bırakanın el yazısı ile
kaleme alınan vasiyetname metni, düzenleme tarihi ve imza el yazılı
vasiyetnamenin geçerlilik şartı olan şekil şartlarını oluşturur.
Düzenleme tarihinin miras bırakan tarafından rakamla gösterilmesi
şart değildir. Vasiyetname içerisinde dolaylı ifadelerle tarihin belirtilmesi de mümkündür. Şüpheye yer bırakmamak kaydıyla, tarih belirtilirken birtakım kısaltmalar kullanılabilir. Vasiyetname birden fazla gün
boyunca kaleme alınmışsa, katıldığımız görüş uyarınca, bu günlerden
birinin düzenleme tarihi olarak belirtilmesi yeterli kabul edilmelidir.
Düzenleme tarihinin miras bırakan tarafından el yazısı ile belirtilmiş olması kanunun aradığı bir şekil şartıdır. Fakat kısmen matbu kısmen el yazısı olan düzenleme tarihini geçerli kabul etmenin kanaatimizce bir sakıncası yoktur. Düzenleme tarihinin belirli bir yerde gösterilmesi aranmaz. Önemli olan vasiyetname ile bütünlük teşkil edecek
şekilde vasiyetnamede yer almasıdır.
Gerek düzenleme tarihinin doğruluğu, gerekse de düzenleme tarihinin kısmen ya da tamamen eksik olması konusunda yabancı hukuk
düzenlemeleri ve özellikle mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nun 520a
maddesi, Türk Hukuku bakımından da kabul edilebilecek, yol gösterici
bir çözümü benimsemektedir. Fakat kanun koyucu bu noktada değişikliğe gitmeden; pozitif hukuktan ayrılarak, fiili bir değişikliğin uygulamaya koyulmasını isabetli bulmuyoruz.
Kanun koyucunun; vakit kaybetmeden İsviçre Medeni Kanunu’nun 520a maddesinin işlevsel olarak sağladığı çözümü sağlayacak
benzer bir düzenlemeye, Türk Medeni Kanunu’nda yer vermesi gerektiği
düşüncesindeyiz...”
Makalenin devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
UZMAN GÖRÜŞLERİ
EXPERT OPINIONS
* Bankacılık, Adi ve Ticari İşte Akdi, Temerrüt Faiz, 3095 s. Faiz K.’nun
Uygulanması, Yasal/Ticari Faiz Cetvelleri ve Bazı Yargıtay İçtihatlarına
Eleştirel Bakış
The Implemantation of Banking, Contractual and Default Interest at Ordinary
and Business Transaction and Law No. 3095 Interest Code
Enver KARMIŞ
* Halka Açık Anonim Şirketlerin Kar Dağıtımında Yeni Dönem
New Term in Allocation of Profit for Open Joint Stock Company
Yavuz AKBULAK
(SPK Başuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey)
BANKACILIK, ADİ VE TİCARİ İŞTE AKDİ, TEMERRÜT FAİZ,
3095 S. FAİZ K.’NUN UYGULANMASI,
YASAL/TİCARİ FAİZ CETVELLERİ VE BAZI YARGITAY
İÇTİHATLARINA ELEŞTİREL BAKIŞ
(THE IMPLEMANTATION OF BANKING, CONTRACTUAL AND DEFAULT
INTEREST AT ORDINARY AND BUSINESS TRANSACTION AND LAW NO. 3095
INTEREST CODE)
Enver KARMIŞ*
Yeni Türk Ticaret ve Borçlar yasası faiz uygulamasına önemli yeni
düzenlemeler getirmiştir.
Ticari işlerde faizin serbest belirlenmesi esas olmakla birlikte
(TTK/m. 8), 6098 Sayılı T. Borçlar Kanunu 88 ve 120. Maddesi ile akdi
ve temerrüt faiz oranlarına sınırlamalar getirilerek, mal alan, kredi kullanan borçluların korunması, fahiş faizin önüne geçilerek haksız kazancın
önü kesilmeye çalışılmıştır.
...
3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un ticari faizi düzenleyen 2. Maddesi 4489 nolu Yasa’nın 2. Maddesiyle değişime uğramış ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Hakkında
Kanunun 2. Mad.’de yapılan değişikiliğe göre TCMB tarafında belirlenen Avans faiz devre ve oranları referans alınarak, 30 Aralık ile 31 Haziran itibarıyla 5 puanlık değişimler gözetilerek, 01.01.2000 tarihinden
sonra Ticari Faiz olarak uygulanacak “avans” faiz devre ve oranları ismiyle faiz uygulaması getirilmiştir.
Uygulama olarak, 1 Ocak – 31 haziran arası TCMB’nın belirlediği
avans faiz dönem ve oranlarında -, + 5 puanlık değişim olduğu takdirde,
01.07…- 01.01…. tarihinden itibaren değişen bu oran değerlendirilecek,
31 Haziran – 30 Aralık arası -, + 5 puanlık değişim olursa 01.01…. –
01.07…. bu değişen oran ticari işlerde avans faizi olarak nazara alınacaktır.
Hukuki ve fiili durum bu olmakla birlikte, 3095 Sayılı Yasa’nın 2.
Md. ‘de 4489 nolu Yasa’nın 2. Maddesiyle yapılan değişiklik gözetilmeden
yüksek mahkeme,
aa- Y. 12. HD. E. 2011/7281, K. 2011/22483, T. 17.11.2011 kararında,
*
Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, İst. İcra İflas Daireleri Emekli Müdürü (21451)
İktisatçı (Marmara Ünv. İTİA 2628)
14
Bankacılık, Adi ve Ticari İşte Akdi, Temerrüt Faiz, 3095 s. Faiz K.’nun
Uygulanması, Yasal/Ticari Faiz Cetvelleri ve Bazı Yargıtay
İçtihatlarına Eleştirel Bakış
“….Alacaklı tarafından, borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlu, takipten önce uygulanan
işlemiş faize ve takipten sonrası için uygulanması istenen %29 faiz oranına da itiraz etmiştir.
Takip dayanağı belge, bono niteliğinde olduğundan taraflar arasında ticari bir ilişkinin olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, 3095
Sayılı Yasada yer alan ticari temerrüt faizine dair 2 ve 3. maddelerinde
öngörülen ticari reeskont faiz oranının (avans faiz oranlarının) uygulanması gerekir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda,
07.11.2009- 19.03.2010 tarihleri arasında % 20 faiz oranıyla hesap yapıldığı görülmektedir.
Oysa 3095 Sayılı Kanun'un 4489 Sayılı yasayla değişik 2. maddesine göre avans faiz oranı, 07.11.2009 tarihinde %19, 01.01.2010 tarihinden itibaren ise %16'dır. Mahkemece, alacaklının takip talebinde
belirttiği döneme dair avans faiz oranının araştırılıp belirlendikten
sonra; belirtilen oranlar esas alınarak bilirkişiden ek rapor alınmak ve
işleyecek faiz oranının da %16 ve değişen oranlarda düzeltilmek suretiyle şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken, hiçbir inceleme yapılmaksızın itirazın reddine dair karar verilmesi isabetsizdir….”
İçtihadında görüldüğü gibi, 4489 sayı 15.12.1999 tarihli 2. Maddesi ile getirilen -, + 5 puanlık değişim gözetilerek uygulanacak avans
(ticari) faiz dönem ve oranları (3095/md.2) 01.01.2006 tarihinde % 25,
01.07.2009 tarihinde % 19, 01.01.2013 tarihinde % 13, 75 iken,
Yüksek Mahkeme TCMB’nın avans faiz cetvelini aynen almış ve
07.11.2009 tarihinde % 19 oranı 01.01.2013 tarihinden sonra % 13, 75
olarak uygulanması gerekir iken, bankanın belirlediği ve 22.12.2009
tarihinde oluşan % 16 avans faizinin uygulanması gerektiğine hükmederek, 3095 s. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2. Maddesinde, 4489 sayı 15.12.1999 tarihli 2. Maddesi ile getirilen 5 puanlık
değişim uygulaması gözetilmemiştir.
bb- Bilirkişi sıfatıyla yaptığımız iflas depo hesabı raporuna uygun
olarak sayın Mahkeme’nin hükmü, Y. 23. HD. 2012/3521 E. 2012/5785
K. Sayı ve 08.10.2012 tarihli;
Makalenin devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERİN KAR DAĞITIMINDA
YENİ DÖNEM*
(NEW TERM IN ALLOCATION OF PROFIT FOR OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Yavuz AKBULAK
(SPK Başuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey)
“...Bu yazıda, 6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunu ve 6362
sayılı (yeni) Sermaye Piyasası Kanunu sonrasında Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yapılan ikincil düzenlemeler de dikkate alınarak,
örnek verilerek, halka açık anonim şirketlerin kar payı dağıtımlarına
ilişkin temel esaslar üzerinde durulacak ve dipnot marifetiyle çok kısa
kar payı gelirlerinin vergilendirme rejimine değinilecektir.
...
Halka açık anonim şirketler açısından, kar payına ilişkin olarak
yukarıda yer alan hükümler birlikte dikkate alındığında, ulaşılan sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
a) Halka açık ortaklıkların, karlarını genel kurullarınca belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtacakları düzenlenerek; kar dağıtım politikasında bulunması gereken asgari hususlar belirlenmiştir.
b) Ortaklıklarda kar payının, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın
payları oranında eşit olarak dağıtılacağı düzenlenmiştir.
c) Kar payı dağıtımının tamamlanmasına ilişkin sürenin belirlenmesi yerine, dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, kar payının ödenme zamanının kar dağıtım politikasında yer alması
gerektiği düzenlenerek, ödeme zamanına serbesti tanınmıştır.
ç) Kar payının, genel kurul toplantısında karara bağlanması koşuluyla, taksitlerle ödenebileceği hüküm altına alınarak, bu kapsamda kar
payının taksitle ödenmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.
*
Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın
çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm
hata ve eksiklikler yazarına aittir.
16
Halka Açık Anonim Şirketlerin Kar Dağıtımında Yeni Dönem
d) Esas sözleşmede imtiyazlı pay sahiplerine, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay verilebilmesi hususunda hüküm bulunmasına
rağmen, kar payına ilişkin olarak herhangi bir oran belirlenmemişse; bu
kişilere dağıtılacak kar payı tutarının, her durumda pay sahiplerine dağıtılan kar payının %25’ini aşamayacağı düzenlenmiştir.
e) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %20’sinden az olamayacak
şekilde kar payını tam ve nakden dağıtmalarının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
f) Ortaklıklarca bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm
bulunmasının şart olduğu, yapılacak bağışın sınırının ortaklık genel kurulunca belirleneceği ve SPK’nın bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
g) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından ara
dönem finansal tablolara göre oluşan kar üzerinden dağıtılacak kar payı
avansı tutarının hesaplanmasına ilişkin yeni esaslar belirlenmiştir.
ğ) Ortaklıklarca net dağıtılabilir dönem karının en az %25’i oranında nakit kar payı dağıtımına karar verilmesi durumunda, dağıtıma
ilişkin genel kurul kararının alınmasından itibaren 1 yıl içinde gerçekleştirilecek pay ihraçlarında, SPK kayıt ücretlerinde %25 oranında indirim uygulanması düzenlenmiş olup, bu bir teşvik mekanizması olarak
öngörülmüştür.
h) Kar dağıtımı ilke olarak ihtiyari kılınmış olup, payları borsada
işlem görmeyen halka açık anonim şirketlerde ise kar payı dağıtımı zorunludur.
ı) Dağıtılacak kar payı tutarının üst sınırı, Vergi Usul Kanunu’na
göre tutulan yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının
dağıtılabilir tutarı kadardır.
i) 6102 sayılı TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana
sözleşme ve kar dağıtım politikasında ortaklar için öngörülen kar payı
ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına
karar verilemez.
Makalenin devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
HU KU K HA B E R L E R İ
LEGAL NEWS
* Bazı Kanunlar Değiştirildi
* Adli Kolluk Yönetmeliği Değiştirildi
* Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğler Değiştirildi
* Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği
Değiştirildi
* 4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Yönetmelik Değiştirildi
* Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlar Değiştirildi
* Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Değiştirildi
* Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı
* İller Bankası Anonim Şirketi Sermayesi Hakkında Karar Yayınlandı
* Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı
* Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve
Atama Yönetmeliği Yayınlandı
* İşkolları Yönetmeliği Değiştirildi
* Mobbing Bir İnsan Hakları İhlalidir
Haberlerin tamamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY
HU KU K KA R A R L A R I
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBER
DECISIONS
* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Court of Cassation Civil Chambers Decisions
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
COURT OF CASSATION ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/2-472
Karar No. 2014/41
Tarihi:
29.01.2014
İlgili Kanun/Madde
4721 s. TMK/194
• AİLE KONUTU HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI
İPOTEK KALDIRILMASI İSTEMİ
ÖZETİ: Hukuk Genel Kurulu görüşmeleri sırasında bir kısım üyeler
tarafından, dava konusu taşınmazda ipotek tesis edildiği tarihte davalı Banka tarafından rıza açıklaması başlıklı belge
alınmakla, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun
zımnen kabul edildiği, davalı Banka’nın mülga 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nun 20/2.maddesi (Yeni 6102 s.TTK
madde 18/2) uyarınca basiretli bir tacir gibi hareket ederek,
usulüne uygun olarak eşin rızasının alınması gerekirken, almadığından ipoteğin usulsüz olarak konulduğu ve davanın
kabulünün gerektiği ileri sürülmüş ise de, bu görüş çoğunluk
tarafından kabul görmemiştir. Açıklanan gerekçe ile Yerel
Mahkemece verilen usul ve yasaya uygun olan direnme kararı
bu nedenle onanmalıdır.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/10-436
Karar No. 2013/1748
Tarihi:
25.12.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/109
• SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ
• TESPİT DAVASI AÇMAKTA HUKUKİ YARAR
BULUNMAMASI
ÖZETİ: Dava, sürekli işgöremezlik oranının tespiti istemine ilişkindir.
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının Kurum ile
anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşundaki tedavisi karşılığı
düzenlenen fatura bedelinin; hastanenin acil ve yoğun bakım
ünitesindeki tedavisi karşılığı olan kısmının Kurumca karşılanması gerektiğinin tespitini talep ve dava etmiştir. Davacının, faturaya konu edilmiş, miktarı belirli sağlık harcamasının
Kurumca karşılanması istemiyle eda davası açma olanağı
varken, tespit davası açmakta hukuki yararı bulunmadığının
kabulü gerekir.
Yargıtay Hukuk Kararları
22
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/23-1625
Karar No. 2013/1497
Tarihi:
23.10.2013
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/Gç3
• TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
ÖZETİ: Davacıya ait 12/06/2013 havale tarihli temyiz dilekçesinin
davalı T.A. ve dahili davalı Ö.A.'e tebliğ edilmesi ve yasal süre
beklenildikten sonra dosyanın gönderilmesi için dosyanın
mahal mahkemesine geri çevrilmesi gereklidir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/4-155
Karar No. 2013/1488
Tarihi:
23.10.2013
İlgili Kanun/Madde
1086 s. HUMK/429
6100 s. HMK/Gç3
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
• HUKUKA AYKIRI EL KOYMA
ÖZETİ: Dava konusu zarar iddiasının oluşmasına neden olan el
koyma işleminin haksız olduğu kesinleşen ceza dosyası ilamı
ile sabit olduğundan, hukuka aykırı olarak el konulan kürklerin düşük bedelle satılması iddiası ile açılan eldeki davada,
davacı tarafın kendi talebi üzerine kürklerin teminat karşılığı
teslimine yönelik Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ara kararının davanın reddine gerekçe yapılması
mümkün değildir. Zira, ceza mahkemesi ilamı ile sabit olan
hukuka aykırı el koymanın neden olduğu olumsuz sonuçları
ortadan kaldırmak esasen el koyma işlemini yapan tarafın
sorumluluğunda olması gereken bir husustur.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/12-339
Karar No. 2013/1474
Tarihi:
23.10.2013
23
İlgili Kanun/Madde
1086 s. HUMK/429
6100 s. HMK/Gç3
• İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKÂYET İSTEMİ
ÖZETİ: Somut olayda mahkemenin direnme kararı, davacı vekiline
21.11.2012 tarihinde tefhim edilmiş olup, karar 10 günlük
yasal temyiz süresi geçirildikten sonra 04.12.2012 ( salı ) günü
temyiz edilmiştir. 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici
madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı HMUK'nun
432/4. maddesi uyarınca, süresinden sonra yapılan temyiz
istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi,
01.03.1990 gün ve 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince Yargıtay tarafından da bu yönde karar verilebileceğinden, davalı vekilinin temyiz dilekçesinin süre yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/6-106
Karar No. 2013/1467
Tarihi:
09.10.2013
İlgili Kanun/Madde
1086 s. HUMK/429
6100 s. HMK/Gç3
• BİR ADET TAŞINMAZDA PAYDAŞLIĞIN
GİDERİLMESİ İSTEMİ
ÖZETİ: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle bilirkişi raporları ile Gölbaşı Belediye
Başkanlığı'nın 19.10.2011 tarihli yazısının son bölümünde
dava konusu taşınmazın taksiminin mümkün olup olmadığı
hususunun Tarım İl Müdürlüğünden de sorulması gerektiğinin bildirilmiş olması hususları gözetildiğinde, Hukuk Genel
Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya
aykırı olup, direnme kararının bozulması gerekir.
Kararların devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/12662
İlgili Kanun/Madde
1086 s. HUMK/326
Karar No. 2013/16024
6100 s. HMK/332
Tarihi:
18.11.2013
• MİRAS PAYI ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL
İSTEMİ
ÖZETİ: Somut olayımızdaki dosyada toplanan tüm bilgi, belgeler, Bilirkişi raporu ve tanık ifadeleri ve davalı tarafın muvazzayı
doğrulayıcı yanıt dilekçesi değerlendirildiğinde; davacılar ve
davalının murisin çocukları olduğu, davaya konu taşınmazda
davalı ile murisin birlikte muris ölünceye kadar oturdukları,
davacı tanıklarının beyanlarına göre davalının dava konusu
taşınmazı herhangi bir bedel ödemeksizin tapuda devraldığı,
murisin dava konusu taşınmazı satması için makul bir nedeninin olmadığı, muris ile davalı arasında yapılan işlemlerin
diğer çocuklarından mal kaçırmaya yönelik olduğu ve bu işlemlerin muvaazalı olduğu, sözleşmelerdeki taraf iradelerini
yansıtmadığı, davaya konu yerin gerçekte bedelsiz olarak diğer
çocuklarından mal kaçırmak amacıyla temlik edildiği kanısına
varıldığından, davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve
aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2013/15255
Karar No. 2014/1349
4721 s. TMK/194, 1023
Tarihi:
20.02.2013
• AİLE KONUTU OLAN TAŞINMAZIN DİĞER BANKA
LEHİNE KENDİ RIZASI ALINMADAN İPOTEK TESİS
EDİLMESİ
ÖZETİ: Davacı, aile konutu olan taşınmazın, davalı eşi tarafından
diğer davalı banka lehine kendi rızası alınmadan ipotek tesis
edildiğini, Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince
ipoteğin kaldırılmasını istemiştir. Davalı banka iyiniyetli olduğunu savunmuştur. Davacı, davalı bankanın kötüniyetli olduğunu gösteren bir delil getirememiştir. Bu durum nazara
alınmadan davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne
karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
25
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/19835
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/1007
6100 s. HMK/243
Tarihi:
21.01.2014
• TANIK LİSTESİNİN VERİLECEĞİ ZAMAN
ÖZETİ: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda tanıkların ne
zaman gösterileceği belirtilmemiştir. Ön inceleme duruşmasında taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu belirlendikten
sonra taraflara delillerini bildirmeleri için süre verilir. Davacı
dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış bir tanık ismi bildirmiştir. Ön inceleme duruşmasından önce de 27.04.2012
tarihli delil listesiyle diğer tanıklarının isimlerini bildirdiğinden bu liste ikinci tanık listesi olarak kabul edilemez.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
2013/24061
Esas No.
Karar No. 2014/275
4721 s. TMK/166
Tarihi:
13.01.2014
• BİR YILLIK SÜRE ŞARTI GERÇEKLEŞMEDEN
DAVANIN KABULÜYLE BOŞANMAYA KARAR
VERİLMESİ
ÖZETİ: Türk Medeni Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
ile “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması
ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik
birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir.
Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 11/01/2012 tarihinde
evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin
dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri
delillerin toplanarak Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin bir ve ikinci fıkrasındaki şartların oluşup oluşmadığı
araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Türk
Medeni Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü Akasında
öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden davanın kabulüyle boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
26
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/13867
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/30
6100 s. HMK/117, 164
Tarihi:
13.01.2014
• YETKİ İTİRAZI HAKKINDA VERİLEN KARARIN
TEBLİĞİ
• YETKİ İTİRAZININ İNCELENMESİ
ÖZETİ: Kesin yetki kuralının söz konusu olmadığı hallerde mahkemelerin yetkisine yönelik itirazlar, ilk itirazlardan olup bu
husus, mahkemece öncelikle ve esasa girilmeden ön sorunlar
gibi incelenir ve karara bağlanır. Hakim, ön sorun hakkındaki
kararını taraflara tefhim veya tebliğ eder. Görüldüğü gibi
yetki itirazı hakkında verilen ara kararın ilgilisine tebliğinde
yasal zorunluluk bulunmaktadır. Davalı vekili süresi içinde
verdiği dilekçesi ile yetki itirazında bulunmuş, mahkemece bu
itiraz ile ilgili karar verilmeden yargılamaya devam edilmiştir.
Belirtilen yasal kurala uyulmadan yetki itirazı ile ilgili olumlu
ya da olumsuz karar verilmeden davalının yokluğunda hüküm
kurulması savunmayı ve davanın sonucunu etkileyen önemli
bir usul hatası olup bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
2013/18138
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/2039
1086 s. HUMK/427
Tarihi:
12.02.2014
6100 s. HMK/326
• YARGILAMA GİDERLERİNİN HAKLILIK ORANINA
GÖRE PAYLAŞTIRILMASI
• REDDEDİLEN KISIM İÇİN DAVALI LEHİNE
VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ
ÖZETİ: Mahkemece, yargılama giderlerinin haklılık oranına göre
paylaştırılması gerekirken, yargılama giderlerinin tamamının
davalı tarafa yükletilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüştür.
Ayrıca, 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve karar tarihinde yürürlükte
olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, mahkemece,
reddedilen kısım dikkate alınarak davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi de usul ve yasaya aykırı görülmüş ve
hükmün bozulmasını gerektirmiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
27
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/17522
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/1959
818 s. BK/125
Tarihi:
11.02.2014
• ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİNE DAYANAN
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİ
ÖZETİ: Taşınmazda davacının zilyetliğinin devam ettiğine göre davalının zamanaşımı iddiasının dinlenmesi mümkün olmadığı gibi
davacı alım-satım sözleşmesine dayandığına göre, olayda bir
yıllık değil B.K. 125 maddesi gereğince on yıllık zamanaşımı
süresinin uygulanması gerekir. Bu sürenin başlangıç tarihi de
davacının elinden taşınmazın çıktığı tarihtir. Bu durumda,
mahkemece davalının zamanaşımı defi reddedilerek işin esasına girilmesi gerekirken, bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/5951
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/348
818 s. BK/41, 47
16.01.2013
Tarihi:
6098 s. TBK/49, 56
• BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ
NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT
• HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUK
ÖZETİ: Dava, haksız fiile dayalı olup gerek ceza dosyası, gerek adli
raporlara göre davalının davacıyı sınıfta dövdüğü, davacının
bu sebeple bozmadan önceki raporunda 15 gün mutad iştigaline engel, 20 günde iyileşecek, bozmadan sonraki raporda ise
20 günde iyileşebilecek şekilde yaralandığı anlaşılmaktadır.
Maddi tazminat istemi daimi işgücü zararına dair olduğundan
ve daimi işgücü kaybı bulunmadığı anlaşıldığından bu kalem
istemin reddi doğru ise de davacının yaralanması sebebiyle
istediği manevi tazminatın reddi, dosya içeriğinde yaralanma
sabit olduğundan doğru görülmemiştir. Şu durumda davacının yaralanması ve dosya içeriği değerlendirilmek, B.K. 47.
maddesi gereğince bedensel bütünlüğün ihlali durumunda
manevi tazminata hükmolunmak gerektiği hususu gözetilerek
davacı yararına manevi tazminata hükmolunmak gerekir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
28
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/19298
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/18505
2942 s. KamulaştırmaK/12
Tarihi:
04.11.2013
• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZIN
BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI
ÖZETİ: Bilirkişi raporları ve dosya kapsamına göre taşınmazın paydaşlar arasında fiilen bölünerek, her bir paydaşın tasarruf ve
yararlanmasına bırakıldığı ve maliklerin zımmi muvafakati ile
kamuya terk edildiği anlaşılan dava konusu yolların bedeli
istenemez. Davanın bu nedenle reddi yerine yazılı gerekçelerle
Karabağlar Belediye Başkanlığı yönünden kabulüne karar
verilmesi doğru görülmemiştir.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/7207
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/768
6098 s. TBK/117/2
Tarihi:
23.01.2014
• KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ
ÖZETİ: 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar
Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 6101
Sayılı Kanun'un 7. maddesinde Türk Borçlar Kanunu'nun
kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları ile geçici
ödemelere ilişkin 76. faize ilişkin 88. temerrüt faizine ilişkin
120. ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138. maddelerinin görülmekte olan davalarda da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Türk Borçlar Kanunu'nun 120. maddesi gereğince, uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte bulunan
mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık
faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. Akdi faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdi faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen
faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdi
faiz oranı geçerli olur. Bu durumda mahkemece davacının
faiz talebi konusunda davanın halen derdest olması nedeni ile
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 120. maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken asıl alacağa dava tarihinden itibaren aylık %5
faiz isletilmesine karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
29
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/9889
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/16405
4857 s. İşK/23
Tarihi:
07.10.2013
• İŞÇİNİN İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞINI
İSPATLAYAMAMASI
• İŞÇİLİK ALACAKLARI
ÖZETİ: Dinlenilen davacı tanıklarından hiçbiri davalı işyerinde davacı
ile birlikte çalışan kişiler değildir. Davacının ne çalışma süresi, ne ücreti ne de iş akdinin sona ermesi konusunda bilgi
sahibi değildirler. Davalı tanıkları ise bizzat davalı ile iş yapan
bu nedenle işyerinin durumunu ve çalışanlarını bilebilecek
durumda olan kişilerdir. Dosyaya sunulan resimler ve davacı
adına olan araç kaydı birlikte değerlendirildiğinde davacının
kendi adına bağımsız seyyar çay ocağı işlettiği anlaşılmaktadır. Üstelik, SGK kayıtlarına göre davacının, 1.7.200531.5.2006 tarihleri arasında S. G. isimli işyerinden 330 gün
sigorta bildirimi yapılmıştır. Ancak davacı davanın tüm aşamalarında davalı yanında kesintisiz olarak çalıştığını beyan
etmiş ve beyanında ısrarlı olmuştur. Davacının, Bölge Çalışma
Müdürlüğüne yapmış olduğu şikayetinde işten ayrılış tarihini
13.1.2011 olarak bildirdiği ve yapılan denetimde davacının
davalı işyerinde çalışmasını doğrulayan bir belgeye rastlanmadığı için müfettiş raporu ile dava açmasının önerildiği görülmüştür. Dosya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacı, davalı işyerinde çalıştığını ispatlayan hiçbir belge, kayıt
sunamamış, davacının soyut iddiası dışında davanın kabulüne
gerektirir bir delile rastlanamamıştır. Bu durumda mahkemece, davanın reddine karar vermek gerekirken yanlış değerlendirme ile kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozma
nedenidir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
30
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/9777
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/9969
1086 s. HUMK/429
Tarihi:
25.06.2013
6100 s. HMK/Gç3
• TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA İFRAZ
ÖZETİ: Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından; davaya konu
127 ada 341 parsel sayılı taşınmazın İl Özel İdaresi İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 25.4.2013 tarihli yazısında
ifrazının uygun olmadığının bildirildiği görülmekle anılan
parselin teknik bilirkişi raporuna ekli krokide B harfiyle gösterilen kısmının parselin toplam miktarından çıkartılarak kalan kısmın 1/2 payının davacı adına tesciline dair kurulan
hükmün imar mevzuatı kapsamına aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, davaya konu parselin ifraz edilmeksizin
davacı tarafa tercih hakkı da sorularak davaya konu taşınmaz
üzerinde taraflar paydaş kılınmak suretiyle karar verilmesi
gerekir.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/19733
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/19759
4857 s. İşK/2/6, 7
27.06.2013
Tarihi:
• İŞÇİLİK ALACAKLARI
• EKSİK İNCELEMEYE DAYANARAK HÜKÜM
KURULMASI
Davacı,
1.6.2005 tarihinde davalı Bakanlığa bağlı Bursa ŞevÖZETİ:
ket Y. Devlet Hastanesi'nde santral görevlisi olarak çalışmaya
başladığını, iş sözleşmesinin 2009 yılı Şubat ayında haksız
olarak hastane ve şirket yetkilileri tarafından sona erdirildiğini, en son taşeron firma tarafından kendisinin bir ay süreyle
çalışması olduğu belirtilerek alacaklarının ödenmediğini iddia
etmiştir. Mahkemece iş sözleşmesinin gerçekten feshedilip
feshedilmediği usulünce saptanmamıştır. Öncelikle dava tarihi
itibariyle iş sözleşmesinin devam edip etmediği kesin olarak
saptanmalıdır. İş sözleşmesinin devam ettiğinin anlaşılması
halinde feshe bağlı işçilik alacağı taleplerinin reddi gerekir. İş
sözleşmesi sona ermiş ise davacının iş sözleşmesinin hangi
taşeron şirket nezdindeki çalışma sırasında sona erdiği ve bu
sona ermenin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde meydana geldiğinin belirlenmesi halinde davalı Bakanlığın tüm
işçilik alacaklarından sorumluluğuna hükmedilmesi gerekir.
Sona ermenin işçi açısından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmediğinin anlaşılması durumunda ise
kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yoluna gidilmelidir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
31
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/13256
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/12758
6102 s. TTK/57/5
Tarihi:
18.06.2013
• HAKSIZ REKABETTE İMHA TALEBİ
ÖZETİ: Marka hakkına tecavüz oluşturan işaretin, üretilen jant kapaklarından başka bir yolla çıkarılması suretiyle tecavüzün
giderilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılmaksızın, yine
jant kapaklarının üretimine yarayan araç, cihaz ve makine
benzeri vasıtaların da münhasıran tecavüz oluşturan ürünlerin imalatına tahsis edilip edilmediği hususlarında gerektiğinde konusunda uzman bir bilirkişiden görüş alınmaksızın
yazılı şekilde ürünlerin ve üretimde kullanılan makinelerin
toplatılarak imhasına şeklinde karar verilmesi dahi doğru
görülmemiş, kararın davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
2013/35958
Esas No.
Karar No. 2014/3330
2004 s. İİK/366
Tarihi:
26.12.2013
1086 s. HUMK/427
• KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ
ÖZETİ: Mahkemece, taşınmaz üzerinde ipotek bulunduğu halde kıymet takdirinde üzerinde eklenti olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmadan ve icra dairesinin belirlediği değerden daha düşük bedele göre ihalenin yapılması usulsüz olup
istemin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile
reddi isabetsizdir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/35767
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/366
Karar No. 2014/2239
Tarihi:
29.01.2014
1086 s. HUMK/428
• İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI NEDENİYLE
AÇILAN TAKİPLERİN DURACAĞI HAKKINDA
ÖZETİ: İflasın ertelenmesi davası nedeniyle verilen bu tedbir kararı
üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere evvelce başlamış veya başlatılacak
takipler durur.
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
32
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/35520
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/1384
7201 s. TebligatK/11
Tarihi:
22.01.2014
• VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN
VEKİLE YAPILMASI ZORUNLULUĞU
ÖZETİ: 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 11, Avukatlık Kanunu'nun
41. ve HMK.nun 73 üncü maddeleri gereğince vekil takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Bu durumda
satış ilanın borçlunun adı geçen vekiline tebliğ edilmesi gerekirken asile tebliği usulsüz olup, İİK. nun 127 nci maddesi
uyarınca bu husus başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/35204
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/1343
7201 s. TebligatK/35
Tarihi:
21.01.2014
• İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR HAKKININ SINIRLI
OLDUĞU HAKKINDA
ÖZETİ: Alacaklının şikayeti, ödeme emri tebliğ işlemine yönelik olup,
bu iddia mahkemede her türlü delille ispat edilebileceğinden,
öncelikle duruşma açılarak şikayetçiye ve karşı tarafa (borçluya) anılan konudaki delillerini mahkemeye ibraz etmeleri
için imkan tanınmadan dosya üzerinden karar verilmesi usule
aykırıdır İcra müdürlüğüne yasada tanınan taktir hakkı sınırlı
olduğundan Tebligat Kanunun 35. maddesine göre borçluya
tebligat çıkarılması talebini icra müdürünün reddetme yetkisi
bulunmamaktadır.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
33
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/5245
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/4872
4077 s. TüketiciK/22
Tarihi:
25.02.2014
• TEMYİZ HAKKININ PARASAL SINIRI
ÖZETİ: Dava, 4822 Sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı yasanın 22.
maddesi gereğince Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen
kararın iptali isteğine ilişkindir. Anılan yasanın 22. maddesinin 5. fıkrasında; Değeri beş yüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemeleri tarafından verilen kararların kesin olduğu belirtilmiştir. Yasada
öngörülen parasal sınır 1.1.2013 tarihinden itibaren 1.191, 52
TL'ye çıkarılmıştır. Karar tarihi itibariyle dava değeri 1.185,
00 TL olduğuna göre davacının temyiz hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi
gerekmiştir.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/25742
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/30381
1136 s. AvK/2, 15
Tarihi:
24.12.2013
• DAVACI VEKİLİNİN MAZERETİNİN KABULÜ
HALİNDE VEKALET ÜCRETİ
ÖZETİ: Davacı vekili, mazeret bildirerek duruşmaya katılmamış, mahkemece mazeretin kabulüne karar verilerek davanın kabulüne
karar verilmiştir. Buna göre, davacı yararına karar tarihinde
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret Tarifesi uyarınca
440, 00 TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
34
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/8353
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/9927
4721 s. TMK/733
Tarihi:
27.06.2013
• ÖNALIM HAKKINI KULLANMAK İSTEĞİNİ
BELİRTEREK DAVA KONUSU PAYIN ADINA TESCİLİ
İSTEMİ
ÖZETİ: Pay devrini yapan İbrahim S. mirasçılarıyla davacı arasında
fiili bir paylaşım bulunmaktadır. Dolayısıyla davalı dava konusu taşınmazdan bu fiili paylaşıma uygun olarak pay edinmiştir. Paylı taşınmazın paydaşlar arasında kullanım biçimi
belirlenmiş olup her paydaş payına ilişkin belli bir yeri kullandığı sırada paydaşlardan birinin kendine ayrılan yeri göstererek tapuda payını üçüncü bir kişiye satması durumunda,
öbür paydaşların alıcıya karşı önalım hakkını ileri sürmeleri
TMK'nun 2 nci maddesi hükmüne aykırılık oluşturur. Davaya
konu olayda da fiili paylaşım kanıtlandığından mahkemece
davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması
doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2013/8350
Karar No. 2013/9903
2004 s. İİK/121
27.06.2013
Tarihi:
• ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ
ÖZETİ: Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda taşınmazın niteliğinin arsa
olması da dikkate alındığında payın haczi ve satılması mümkün olup borçlu F.Ö.'nün payının da müstakilen haczedilip
satılabileceği anlaşıldığından mahkemece davanın reddine
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde satışa karar verilmesi
doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
35
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/6289
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/4192
818 s. BK/413
Tarihi:
27.06.2013
• ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI SIRASINDA
SÖZLEŞME DIŞI OLARAK YAPILDIĞI İLERİ
SÜRÜLEN FAZLA İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ
İSTEMİ
ÖZETİ: Davacı, Ankara 30. Noterliği'nden keşide ettiği 15.5.2008 tarihli ihtarnameyle 1.881.297, 45 TL alacağın ödenmesini istemiştir. Bu ihtarnamenin tebliğ şerhi bulunmamakta ise de,
davalı idare İzmir 26. Noterliği'nden keşide ettiği 27.5.2008
tarihli cevabi ihtarıyla yüklenicinin alacağının kalmadığını
bildirerek ödemeden kaçındığından temerrüdün engeç bu
tarih itibariyle oluştuğu kabul edilerek, dava dilekçesinde talep
edilen 100.000, 00 TL'ye 27.5.2008 tarihinden faiz uygulanması gerekirken, temerrüde esas teşkil etmeyen ihtar tarihinden faiz yürütülmesi de usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/7472
Karar No. 2013/7486
28.06.2013
Tarihi:
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/331, 349
5237 s. TCK/50
7201 s. TebligatK/35
5271 s. CMK/195
• SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA
• ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ
MECBURİYETİ
• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK
YAPTIRIMLAR
• İCRA CEZALARINDA YARGILAMA USULÜ
• ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE
MEVCUDUNU EKSİLTEN BORÇLULARIN CEZASI
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
36
ÖZETİ: CMK'nun 195 inci maddesinin “Suç yalnız veya birlikte adli
para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir..” hükmünü içermesine ve
İİK'nun 331 inci maddesinin yaptırımı hapis cezası olmasına
rağmen, sanığa tebliğ edilen duruşma davetiyesine İİK'nun
349 uncu maddesinin 5 inci fıkrasındaki açıklama yapılmadan, sadece CMK'nun 195 inci maddesine göre ve aynı zamanda MERNİS adresi dışındaki bir adresine yapılan ve adresinde tanınmadığından bahisle iade edilen tebligat evrakı üzerine daha önce usulüne uygun olarak yapılmış bir tebligata
dosya içerisinde rastlanılmadığı halde aynı adrese bu defa
Tebligat Kanunu'nun 35 inci maddesine göre yapılan tebligatla yetinilerek sanığın yokluğunda yargılama yapılmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması, gün olarak tayin olunan adli para cezasının paraya çevrilmesi esnasında uygulanan yasa maddesinin gösterilmemesi ve 5237 sayılı
TCK'nunda cezaların içtimaı müessesesinin bulunmamasına
rağmen hükmedilen adli para cezalarının toplanmasına karar
verilmesi hatalıdır.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/18984
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/17574
2004 s. İİK/281/1
Tarihi:
26.12.2013
• TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ
ÖZETİ: Somut olayda davacı alacaklı vekilinin ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebi yönünden; 10.4.2013 tarihli tensip kararı ile
dava değerinin %15 oranında teminat karşılığı dava konusu
taşınmazların 3.kişilere rızai devrenin önlenmesi bakımından
dava sonuna kadar ihtiyati tedbir kararı verilmesine, davacının ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiştir. Mahkemece İİK'nun 281/1-2 maddesi gereğince değerlendirilme
yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken mahkemece ihtiyati tedbir talebinin kabulüne, ihtiyati haciz talebinin
reddi yönündeki kararı kendi içinde çelişkiye neden olduğundan isabetli görülmemiştir.
Davalılar S. Altunsüzen, U. Derinel ve S. Geçgel vekili
20.5.2013 tarihli cevap ve 5.6.2013 tarihli dilekçeleri ile ihtiyati tedbir kararına itirazlara mahkemece 19.7.2013 tarihli ara
kararla adı geçen davalılar vekilinin "tedbirin kaldırılması
talebinin reddine "karar verilmiş ise de red kararı HMK'nun
297/1-c ve Anayasanın 141/3 maddesi hükmü gereğince gerekçesiz olduğundan doğru görülmemiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
37
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/15485
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/17309
2004 s. İİK/277
Tarihi:
09.12.2013
• TASARRUFUN İPTALİ
ÖZETİ: Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış
tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Davaya konu aracın satış
bedelinin 3. kişi durumundaki davalı K... tarafından ödendiğinin ispat edilemediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar
verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir. Davalı K...’nin H...’da uzun yıllardır çalıştığı ve
gelirinin bulunduğu hususu dosyaya sunulan belgelerden
anlaşılmaktadır. Bu gelirler ile dava konusu aracı satın almış
olabileceği de açıktır. Aksinin ispatı ise davalıdan değil davacı
taraftan beklenmesi gerekirken davalı K...’nin ispat edemediği
yönündeki kanaat ile davanın reddi doğru değildir.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
2013/16177
Esas No.
Karar No. 2014/366
1086 s. HUMK/427
Tarihi:
16.01.2014
• NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVALARINDA
TARAFLAR
ÖZETİ: Nüfus kaydında sağ gözüken kişinin ölü olduğunun tespiti için
açılan davada, öldüğü iddia olunan kişinin tüm mirasçılarının
davacı veya davalı olarak yer alması gerekir.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/16175
Karar No. 2014/365
Tarihi:
16.01.2014
• YAŞ TESPİTİ
İlgili Kanun/Madde
1086 s. HUMK/427
ÖZETİ: Mahkemece, röntgen dışında tıbben yaş tespitinin mümkün
olup olamayacağı da ilgili sağlık kurumundan sorularak gerekirse hamilelik sonuna kadar beklenerek doğum sonrası davacının sağlık kuruluna sevk edilerek alınacak raporla gerçek
yaşının istem ile bağlı olmaksızın ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi gerekir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
38
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/13512
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/16667
3226 s. FinansalKiraK/23
Tarihi:
30.10.2013
• İHTARNAMENİN TEBLİĞİ
ÖZETİ: Davacı vekilinin temyiz dilekçesi ekinde anılan ihtarnamenin
davalıya 18.06.2009 tarihinde tebliğine ilişkin tebligat parçasında davalı kiracının mernis adresinin yer aldığı, yargılama
aşamasında da davalının aynı adresine dava dilekçesinin
usulüne uygun olarak tebliğ edildiği görülmüştür. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, anılan ihtarnamenin ve bu
ihtarnamenin davalıya tebliğine ilişkin tebliğ parçasının aslının veya aslına uygun onaylı suretlerinin noterlikten istenerek
bu belgeler incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesinden
ibarettir.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2013/10213
Karar No. 2014/44
5403 s. ToprakKorumaK/14/2
06.01.2014
Tarihi:
• KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI
ÖZETİ: 3116, 4785 ve 5658 sayılı kanunlar karşısındaki durumu saptanmalı; tapu ve zilyedlikle ormandan toprak kazanma olanağı
sağlayan 3402 sayılı Kanunun 45. maddesinin ilgili fıkraları,
Anayasa Mahkemesinin 01.06.1988 gün ve 31/13 E.K.;
14.03.1989 gün ve 35/13 E.K. ve 13.06.1989 gün ve 7/25 E.K.
sayılı kararları ile iptal edilmiş ve kalan fıkraları da
03.03.2005 gününde yürürlüğe giren 5304 sayılı Kanunun 14.
maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan, bu yollarla
ormandan yer kazanılamayacağı, öncesi orman olan bir yerin
üzerindeki orman bitki örtüsü yokedilmiş olsa dahi, salt orman
toprağının orman sayılan yer olduğu düşünülmeli; toprak
yapısı, bitki örtüsü ve çevresi incelenmeli; yukarıda değinilen
diğer belgeler fen ve uzman orman bilirkişileri eliyle yerine
uygulattırılıp; orijinal-renkli memleket haritasının ölçeği kadastro paftası ölçeğine, yine kadastro paftası ölçeği de memleket haritası ölçeğine çevrildikten sonra, her iki harita komşu
ve yakın komşu parselleri de içine alacak şekilde birbiri üzerine aplike edilmek suretiyle, çekişmeli taşınmazın konumunu
çevre parsellerle birlikte haritalar üzerinde gösterecekleri yalnız büro incelemesine değil, uygulamaya ve araştırmaya dayalı, bilirkişilerin onayını taşıyan krokili bilimsel verileri bulunan yeterli rapor alınmalıdır.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
39
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/19751
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/22879
506 s. SSK/6, 79/10
Tarihi:
05.12.2013
• HİZMET TESPİTİ VE İŞÇİLİK HAKLARINA İLİŞKİN
DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLEMEMESİ
ÖZETİ: Sigortalılığa ilişkin “hizmet tespiti” davaları, Sosyal Güvenlik
hakkına ilişkin olarak ortaya çıkan davalardır. İşçilik haklarına ilişkin davalar ise, 4857 sayılı yasadan kaynaklanmaktadır. Bu tür davalar, kişi iradesine önemli rol verilip, taraf anlaşmalarına geçerlilik tanınan, alacak ve tazminat türünde
olan davalardır. Taraflar bu tür haklarından her zaman vazgeçebilir. Bu nedenle hakim, kendiliğinden araştırma yapmaz.
Tarafların bildirdiği deliller dışında delil toplanması da olanaklı değildir. Kaldı ki, Kurumun bu davalarda davalı sıfatı da
bulunmamaktadır. Bu durumda, her iki dava türünün, taraflarının statüsü, hakimin delil araştırma bakımından kendiliğinden hareket etmesi, taraf iradelerine atfedilen rol, dava konusu edilen haktan vazgeçilip vazgeçilememesi gibi yönlerden
yasal konumları birbirinden tamamen farklıdır. Her iki dava
türünün birlikte görülmesi durumunda; davanın birinde bir
kısım delillerin kendiliğinden dikkate alınması, diğerinde
alınmaması gerekecektir ki, aynı dava dosyasında birbiri ile
çelişkili kararlar yer alabilecektir. Kaldı ki, işçilik haklarına
ilişkin olarak Dairemiz kararları ile işçilik alacaklarına ilişkin
davalar yönünden asıl görevli Yargıtay ilgili dairelerinin kararları arasında farklı uygulamalar ortaya çıkabilecektir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
40
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/6920
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/605
2004 s. İİK/280
Tarihi:
31.01.2014
• TASARRUFUN İPTALİ DAVASI SIRASINDA
KONULAN İHTİYATİ HACZİN TARİHİ
ÖZETİ: Tasarrufun iptali davasının amacı borçlunun henüz tasarruf
yetkisinin kısıtlanmamış olduğu bir dönemde yaptığı tasarruflarla mal varlığından uzaklaştırdığı mallardan, bunlar
sanki borçluya aitmiş gibi, alacaklıların tatmin edilmesini
sağlamaktır. Bu nedenle tasarrufun iptali davası sırasında
konulan ihtiyati haczin tarihi daha sonra olsa bile, davayı
kazanan alacaklı, sonraki malikin haciz koydurmuş alacaklılarından daha önce tatmin edilmelidir; zira iptal edilen tasarrufun artık davacıya karşı ileri sürülmesi mümkün değildir.
Kararların devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
YARGITAY
CEZA KARARLARI
COURT OF CASSATION CRIMINAL CHAMBER
DECISIONS
* Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision
* Yargıtay Ceza Daire Kararları
Court of Appeal Criminal Chamber Decisions
YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARI
COURT OF APPEAL ASSEMBLY OF CRIMINAL CHAMBERS DECISION
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
Esas No.
2012/5-1277
Karar No. 2013/24
Tarihi:
22.1.2013
İlgili Kanun/Madde
5271 s. CMK/38/A
• MÜHÜR BOZMA SUÇU
ÖZETİ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hükümde sanık hakkında hak yoksunluğuna karar verilirken tereddüte neden
olunduğuna ilişkin Özel Dairenin ( 2 ) nolu bozma nedeninin
isabetli olduğu, ancak bu aykırılığın hükmün düzeltilerek
onanması suretiyle giderilmesi isteminde bulunulmuş ise de;
yerel mahkeme hükmündeki hak yoksunluğuna ilişkin bölümün "TCK’nun 53/1, 2, 3 maddesinin uygulanmasına" şeklinde olduğu, bu ifadenin hükmün infazında herhangi bir
tereddüte neden olmadığı gibi, yasal ve yeterli olduğu anlaşıldığından, Özel Dairenin ( 2 ) nolu bozma nedeni de isabetsiz
olup, yerel mahkeme hükmünün düzeltilmesine gerek bulunmamaktadır.
Kararların devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY CEZA DAİRE KARARLARI
COURT OF APPEAL CRIMINAL CHAMBER DECISIONS
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2011/5785
İlgili Kanun/Madde
5237 s. TCK/61
Karar No. 2013/6003
Tarihi:
07.11.2013
• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA HAKARET
SUÇUNDAN VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ
GERİ BIRAKILMASINA İLİŞKİN KARAR
ÖZETİ: Oluşa ve dosya kapsamına göre; suça sürüklenen çocuk
(H.)'ın, bıçakla mağdura biri toraksa nafiz olup diğeri sağ
dirsek bölgesine olmak üzere toplam iki kez vurarak yaraladığı, mağdurun hemopnömotoraksa ve yaşamsal tehlike geçirmesine sebebiyet verdiği, suça sürüklenen çocuğun, eylemine devam etmeden olay yerinden kaçtığı olayda; suça sürüklenen çocuğun ciddi engel hal bulunmaksızın eylemine
kendiliğinden son vermesi, yaşamsal tehlikeye yol açan yaranın tek olması, diğer yaranın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olması, suça sürüklenen çocuk ile mağdur arasında öldürmeyi gerektirir bir husumetin bulunmaması, öldürme kastını gösterir her türlü kuşkudan uzak, kesin ve yeterli kanıt
bulunmamış olması karşısında; suça sürüklenen çocuğun
yaralama kastı ile hareket ettiğinin kabulü ile TCK.nun 86/1,
86/3-e, 87/1-d, 29, 31/3, 62. maddeleri uyarınca hüküm kurulması gerektiği gözetilmeksizin, öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması, kabule göre de; ceza uygulaması yapılırken, TCK 61. maddeye göre belirlenen temel ceza üzerinden
sırasıyla haksız tahrik ve yaş küçüklüğü nedeniyle indirim
yapılarak hüküm kurulması gerekirken, yaş küçüklüğüne
ilişkin maddenin, haksız tahrike ilişkin maddeden önce uygulanarak TCK.nun 61/5. maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/17033
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/5244
5237 s. TCK/168
Tarihi:
26.02.2014
• SORUŞTURMA AŞAMASINDA GERÇEKLEŞEN KISMİ
İADE NEDENİYLE KATILANDAN KISMİ İADEYE
RIZASININ BULUNUP BULUNMADIĞI SORULMASI
GEREKLİLİĞİ
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
45
ÖZETİ: Suça konu telefonun soruşturma aşamasında katılana iade
edildiği, kontür yükleme nedeniyle oluşan zararın ise kovuşturma aşamasında karşılandığının anlaşılması karşısında;
öncelikle soruşturma aşamasında gerçekleşen kısmi iade nedeniyle katılandan kısmi iadeye rızasının bulunup bulunmadığı sorulup, sonucuna göre 5237 sayılı TCY. nın 168. maddesinin 1. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi
bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/19717
Karar No. 2013/27839
03.07.2013
Tarihi:
İlgili Kanun/Madde
5271 s. CMK/309
5275 s. CezaİnfazK/48
• HÜKÜMLÜNÜN HÜCREYE KOYMA DİSİPLİN
CEZASININ İNFAZININ GECİKMESİ
• İYİ HALİN KAZANILMASINDA 1 YILLIK SÜRE
ÖZETİ: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun'un 48/4-f maddesi gereğince, disiplin cezasının infaz
edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının kaldırılmasına ve
iyi halin kazanılmasında bir yıllık süre geçmesi gerektiği, 5275
sayılı Kanun'un 48/3-b maddesi gereğince ise, disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilmeden yararlandırılmayacağının hükme bağlandığı, hükümlünün hücreye koyma disiplin cezasının kesinleşme tarihi olan
07/07/2011 tarihinden itibaren infaz edilmeye başlanması
halinde 22.07.2011 tarihinde infazının tamamlanacağı,
22/07/2012 tarihinde infaz edilen disiplin cezasının kaldırılabileceği ve 09.08.2012 tarihinde koşullu salıverilebileceği,
hükümlünün hücreye koyma disiplin cezasının infazının kendisinden kaynaklanan bir kusur nedeniyle gecikmediği, bu
durumun hükümlü aleyhine yorumlanamayacağı gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nun
309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun
ihbar olunduğu anlaşıldı.
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
46
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/302
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/4628
5237 s. TCK/125
Tarihi:
13.02.2014
• HAKARET VE AĞIR ELEŞTİRİ
ÖZETİ: Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer,
kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi
için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre
değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret
suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur,
şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil
veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
2012/14352
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/1062
5237 s. TCK/247
Tarihi:
30.01.2014
• ZİMMET SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME
ÖZETİ: Sanığın görev yaptığı yıllar itibariyle 8.974, 45 TL fazladan
ödeme yaptığı iddiasına ilişkin olarak ön inceleme raporunda
belirtilen bir kısım harcama belgelerinde ödeme yapılan kişilerin imzalarının bulunmadığı, usulsüz evrak konularak toplam
3.194, 68 TL harcama gösterildiği şeklindeki atılı eylemlerinin
TCK'nın 247. maddesinde düzenlenen zimmet suçunu oluşturabileceği anlaşılmakla delillerin takdir ve tartışması ile davaya bakma görevinin 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza
Mahkemesine ait olduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerekir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
47
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/15381
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/16217
5237 s. TCK/150
Tarihi:
11.07.2013
• FİİLİ İŞLEDİĞİ SIRADA 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ
KİŞİYE TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN
UYGULANMASI
ÖZETİ: Yağma suçu TCK'nın 6/1-f-4. maddesi kapsamında silahtan
sayılan bira şişesi ile işlenmesine karşın temel ceza belirlenirken anılan Kanunun 149/1. maddesinin a bendinin değerlendirmeye esas alınmaması ve 5237 Sayılı TCK'nın 150. maddesinin 2. fıkrasındaki malın değerinin azlığı kavramının, 765
Sayılı TCK'nın 522. maddesindeki hafif veya pek hafif ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması
dışında benzerliği bulunmadığı, değerin azlığının 5237 Sayılı
Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, Yasa koyucunun
amacı ile suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alma olanağı
varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, somut olayda koşulları bulunmadığı halde, 150. maddenin 2.
fıkrasına düzenleniş amacının dışında yorumlar getirilerek
cezadan indirim yapılması, karşı temyiz olmadığından bozma
nedeni yapılmamış, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde
incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara,
gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve
yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın tekerrüre esas alınan
ilama konu suçu 18 yaşını doldurmadığı tarihte işlediği anlaşılmakla, TCK'nın 58/5. maddesine aykırı olarak hakkında
tekerrür uygulaması yapılması bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2009/19674
İlgili Kanun/Madde
5271 s. CMK/231
Karar No. 2013/12626
Tarihi:
05.06.2013
• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
KOŞULLARININ TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ
HAKKINDA
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
48
ÖZETİ: Her olaya özgü ayrı değerlendirme yapılarak, maddi zararın
kanaat verici basit bir araştırmayla tespit edilebilmesi halinde
zararın giderilebilmesi koşulundan bahsedilebileceği, somut
olayda suçun işlenmesiyle ortaya çıkan ölçülebilir bir zarar
bulunmadığı gibi, C.M.K.nun 231. maddesindeki diğer objektif
ve subjektif koşullar tartışma konusu yapılmadan yalnızca
zararın ödenmemiş olması sebebiyle hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi, yasaya
aykırıdır.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
2013/3348
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/1815
1412 s. MülgaCMUK/321
Tarihi:
29.01.2014
• SUÇA KONU SİLAHIN NASIL İNCELENECEĞİ
HAKKINDA
ÖZETİ: Dava konusu tabancanın marka, model ve üretim yılı tespit
olunup Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından marka,
model ve üretim yılı itibariyle bu silahların mevcut haliyle
üretilmesine izin verilip verilmediği sorulup, bu silahların
üretim şeması getirtilip üretim şemasının temin edilememesi
halinde ise suça konu silahın gaz ayırıcı parçasını da gösteren
fotoğraflar, ekspertiz raporu eklenerek suça konu tabancanın
gaz ayırıcı parçasında üretim sonrası tadilat yapılıp yapılmadığı sorulup dosya kül halinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek silahın üretim izni verilen orijinal haline göre bilye geçişine imkan verecek şekilde gaz ayırıcı parçasının tadil edilip
edilmediğine dair alınacak bir rapor ile 6136 sayılı Yasa kapsamında kalıp kalmadığı hususu kesin olarak saptanarak sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun
tayin ve takdiri gerekir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
49
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/2223
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2013/6013
5237 s. TCK/220/6
Tarihi:
16.04.2013
• TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ KANUNUNA
MUHALEFET SUÇU
ÖZETİ: 6352 Sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde ifadesini bulan ve
başkaca yazım biçimleri arasından tercih edilen düşünce ve
kanaat açıklama yöntemleri ibaresi bu ilkeler ve Kanunun
genel gerekçesi çerçevesinde değerlendirilmiş, örgütlenme
özgürlüğü bağlamında ele alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü
yapma özgürlüğünün kollektif niteliği, ifade özgürlüğü ile
yakın ilişkisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince değerlendiriliş biçimi (29.6.2006 tarihli Öllinger-Avusturya,
26.7.2007 tarihli Barankevich-Rusya kararları gibi) nazara
alınmıştır. Buna göre, sanığın 2911 Sayılı Kanunun 32/1 ve
33/1. maddelerine uygun olduğu kabul edilen eyleminin mutad
ve meşru bir düşünce ve kanaat açıklama yöntemi olduğu
kabul edildiğinden, sanığa yüklenen suçların tarihi ve işlenme
yöntemi ile temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine
göre, hüküm tarihinde yürürlükte olan 6352 Sayılı Kanunun
geçici 1. maddesi kapsamında düşünce ve kanaat açıklama
yöntemiyle işlendiği ve bu sebeple sanık hakkında açılan davaya dair olarak kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi
gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/12914
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/467
5271 s. CMK/309
Tarihi:
20.01.2014
• DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ
ÖZETİ: Ağır Ceza Mahkemesinin 12/03/2013 tarihli ve 2013/168 değişik iş sayılı kararıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası olarak içtima
ettirilerek infaz edilmesine dair karar gözetildiğinde, hükümlünün infaz etmesi gereken süresinin, 5275 sayılı Kanun’un
105/A-1-b. Maddesinde belirtilen tedbir süresinden fazla olması nedeniyle hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinin
kaldırılarak cezaevine iadesine karar verilmesi gerekir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 136 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
50
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/24685
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/1337
5271 s. CMK/309
Tarihi:
22.01.2014
• KEFİLLİK İŞLEMİ İLE TAAHHÜT VERME
İŞLEMİNİN AYNI EVRAK ÜZERİNDE YAPILMASI
ÖZETİ: Olayda alacaklı vekili ile sanıkların birlikte icra müdürlüğüne
geldikleri, sanıkların borca icra kefili oldukları, alacaklı vekilinin de bu hususu kabul ettiği, kefalet harçlarının yatırıldığı,
talep üzerine kefillere icra emri çıkarılıp tebliğ edildiği, sanıkların sürelerden feragat ederek fer'ileri de açıkça gösterilen borcu ödeme taahhüdünde bulundukları, bu işlemlerin
aynı gün ve evrakla yapılmasının taahhüdü geçersiz hale getirmeyeceği, ayrıca İİK'nun 340. maddesinde “makbul bir
sebep olmaksızın” ödeme şartını ihlal eden borçlunun cezalandırılacağı öngörülmüş olup, uygulamada postaya gününden önce verilen taksidin icra dosyasına gecikerek girmesi,
hastalık, yangın, su baskını ve deprem gibi olağanüstü olayların geçerli sebep olarak kabul edilmesi karşısında, sanıklardan
A...'in hamile olması olağanüstü bir sebep olmayıp, borçlunun
ekonomik durumunun borcu ödemeye yetmemesine rağmen
taahhütte bulunması ve bu borcu ödeyememesinin makbul
sebep olarak değerlendirilemeyeceği ve taahhüdün geçerlidir.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/9534
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/4151
1412 s. MülgaCMUK/322
06.03.2014
Tarihi:
• ADLİ PARA CEZALARI BELİRLENİRKEN ASGARİ
HADDEN UZAKLAŞILMASI
ÖZETİ: Sanık hakkında uygulanan hapis cezaları alt sınırdan tayin
edildiği halde, adli para cezaları belirlenirken yeterli ve yasal
gerekçe gösterilmeksizin, aynı gerekçeyle, asgari hadden
uzaklaşılması suretiyle belirlenerek sanığa fazla ceza tayini
yasaya aykırıdır.
Kararların devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
DANIŞTAY KARARI
COUNCIL OF STATE DECISION
* Danıştay Daire Kararı
Council of State Chamber Decision
DANIŞTAY DAİRE KARARI
COUNCIL OF STATE CHAMBER DECISION
DANIŞTAY
5. DAİRE
Esas No.
2013/10296
İlgili Kanun/Madde
2577 s. İYUK/10
Karar No. 2014/1034
Tarihi:
13.02.2014
• YOLLUK ÖDENMESİ TALEBİNDE DAVA AÇMA
SÜRESİ
ÖZETİ: Yolluk ödenmesine (hak kazanılmasına) neden olan işlemin
hukuki sebebi, genellikle atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemlerinden biri olmakla birlikte, yolluğun ödenmesi
konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyuşmazlığın
doğması, yolluk konusunda bir işlemin tesis edilmiş olması
koşuluna bağlıdır. Yolluk konusundaki işlem ise ya yolluğa
hak kazandıran atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemiyle birlikte, atama, nakil veya görevlendirmenin "yolluklu
veya yolluksuz" olduğunun işlemde belirtilmesi suretiyle, ya
da yolluğa hak kazandığı iddiasında olan kişinin yolluk talebiyle başvurusu üzerine tesis edilebilir. Doğal olarak sözü
edilen işlemle birlikte tesis edilmiş bir yolluk işleminin varlığı
halinde, yani yolluklu veya yolluksuz ibaresinin işlemde yer
alması durumunda dava açma süresi, yolluksuz ibaresi yer
alan işlemin tebliğ tarihine göre belirlenecek; yolluk konusunda işlemde bir ibare konulmamış ya da ayrı bir işlem kurulmamış olması halinde dava açma süresi, 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesinde öngörüldüğü gibi ilgili tarafından
yöneltilecek bir başvuru üzerine oluşacak açık veya zımni bir
ret işlemine göre hesaplanacaktır.
Kararların devamına, dergimizin Nisan 2014 tarihli
136. sayısından ulaşabilirsiniz
A N A Y A S A MA HKE ME S İ
KA R A R L A R I
TURKISH CONSTITUTIONAL COURT
DECISIONS
Güncel Anayasa Mahkemesi kararları dergimizde ayrıntılı
b i r ş e k i l d e y e r a l m a k t a d ı r v e 8 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
GÜNCEL MEVZUAT
CURRENT LEGISLATION
* Kanunlar
Law Codes
* Resmî Gazete Özetleri
Abstracts of Official Gazette
KANUNLAR
LAW CODES
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Güncel Anayasa Mahkemesi kararları dergimizde ayrıntılı
b i r ş e k i l d e y e r a l m a k t a d ı r v e 3 0 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
KANUNLAR
MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR
TÜZÜK
BAKANLAR KURULU KARARLARI
YÖNETMELİKLER
Aylık resmi gazete özetleri dergimizde yer almaktadır ve 12
s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
ÖNEMLİ BİLGİLER
MAJOR INFORMATIONS
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
ASGARİ ÜCRET
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
İHBAR TAZMİNATI
(AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2012 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2011 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2009 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
KURUMLAR VERGİSİ ORANI
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
DEĞERLİ KÂĞITLAR (2014)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A
GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
DAMGA VERGİSİ (2014)
HARÇ TARİFESİ (2014)
Yargı Harçları (2014)
NOTER HARÇLARI (2014)
VERGİ YARGISI HARÇLARI (2014)
TAPU VE KADASTRO HARÇLARI (2014)
KİRA ARTIŞINA YARGITAY’CA UYGULANAN ENDEKSLER
ENFLASYON ORANLARI (%) (TUİK Verilerine Göre)
AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2014)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
HMK’YA GÖRE PARASAL SINIRLAR TABLOSU
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
Önemli bilgilerin detayları en güncel halleri ile dergimizde
y e r a l m a k t a d ı r v e 4 6 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 136 / Yıl: 2014
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
Y Ü KS E K MA HKE ME
KA R A R L A R I
ARAMA DİZİNLERİ
INDEX OF SUPREME COURT
DECISIONS
* Kavramlara Göre Arama Dizini
Index of Related Legal Terms
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Law Code Articles
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LEGAL TERMS
A
Adli Para Cezaları Belirlenirken Asgari Hadden Uzaklaşılması.................... 375
Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti .............................................. 336
Aile Konutu Hukuksal Nedenine Dayalı İpotek Kaldırılması İstemi ............. 285
Aile Konutu Olan Taşınmazın Diğer Banka Lehine Kendi Rızası
Alınmadan İpotek Tesis Edilmesi................................................................... 305
Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksilten
Borçluların Cezası .......................................................................................... 336
Alım-Satım Sözleşmesine Dayanan Zamanaşımının Başlangıç Tarihi .......... 310
B
Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Nedeniyle Manevi Tazminat.................. 311
Bir Adet Taşınmazda Paydaşlığın Giderilmesi İstemi.................................... 298
Bir Yıllık Süre Şartı Gerçekleşmeden Davanın Kabulüyle
Boşanmaya Karar Verilmesi........................................................................... 307
D-F
Davacı Vekilinin Mazeretinin Kabulü Halinde Vekalet Ücreti...................... 330
Denetimli Serbestlik Süresi ............................................................................ 371
Eksik İncelemeye Dayanarak Hüküm Kurulması........................................... 319
Eser Sözleşmesinin İfası Sırasında Sözleşme Dışı Olarak Yapıldığı
İleri Sürülen Fazla İmalat Bedelinin Tahsili İstemi........................................ 334
Fiili İşlediği Sırada 18 Yaşını Doldurmamış Kişiye Tekerrür
Hükümlerinin Uygulanması ........................................................................... 365
H
Hakaret ve Ağır Eleştiri.................................................................................. 363
Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk ................................................................. 311
Haksız Rekabette İmha Talebi........................................................................ 322
Hizmet Tespiti ve İşçilik Haklarına İlişkin Davaların Birlikte
Görülememesi................................................................................................. 347
Hukuka Aykırı El Koyma............................................................................... 295
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Tartışılması
Gerektiği Hakkında ........................................................................................ 367
Bütün kararların bu şekilde kavramlara göre arama dizini
d e r g i m i z d e y e r a l m a k t a d ı r v e 6 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LAW CODE ARTICLES
Avukatlık Kanunu
(1136)
Sayfa
Madde
2................................................... 330
15................................................. 330
Borçlar Kanunu (Mülga)
(818)
Madde
Sayfa
41................................................. 311
47................................................. 311
125............................................... 310
413............................................... 334
Ceza Muhakemeleri Kanunu
(5271)
Madde
Sayfa
38................................................. 353
195............................................... 336
231............................................... 367
309...............................361, 371, 374
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun
(5275)
Sayfa
Madde
48................................................. 361
Finansal Kiralama Kanunu
(3226)
Madde
Sayfa
23................................................. 343
Madde
Sayfa
109 ............................................... 288
117 ............................................... 308
164 ............................................... 308
243 ............................................... 306
326 ............................................... 309
332 ............................................... 301
Gç3 .............294, 295, 297, 298, 318
Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu (Mülga)
(1086)
Madde
Sayfa
326 ............................................... 301
427 ...................... 309, 324, 341, 342
428 ............................................... 325
429 ...................... 295, 297, 298, 318
İcra ve İflas Kanunu
(2004)
Madde
Sayfa
121 ............................................... 333
277 ............................................... 340
280 ............................................... 349
281 ............................................... 338
331 ............................................... 336
349 ............................................... 336
366 .......................................324, 325
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
(6100)
Bütün kararların bu şekilde kanun maddelerine göre arama
dizini dergimizde yer almaktadır ve 4 sayfa devam etmektedir
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE
340 ¨
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
2 437 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content