close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Eğitim Yılı İçin Kurum Tanıtım Kitapçığımız

embedDownload
Cogito Preschool
Cogito Okul Öncesi Akademi
İçindekiler
İçindekiler .......................................................................................................................................................................... 2
1
Cogito Nedir? ............................................................................................................................................................ 3
2
Fiziksel Koşullar ........................................................................................................................................................ 3
3
Kadromuz ................................................................................................................................................................. 3
4
Rehberlik Servisi ....................................................................................................................................................... 3
5
Yıllık Eğitim Planı ...................................................................................................................................................... 4
6
Eğitim Programı ve Yaklaşımlarımız .......................................................................................................................... 4
7
6.1
Yaklaşımlar ...................................................................................................................................................... 4
6.2
Branş Dersleri .................................................................................................................................................. 6
İletişim ..................................................................................................................................................................... 7
7.1
Bülten ............................................................................................................................................................. 7
7.2
İletişim Defteri ................................................................................................................................................ 8
7.3
Aylık Periyodlarda Bireysel Veli Görüşmeleri ................................................................................................... 8
7.4
Facebook ......................................................................................................................................................... 8
7.5
Internet Sayfamız ............................................................................................................................................ 8
8
Servis ........................................................................................................................................................................ 8
9
2013-2014 Eğitim Dönemi, Program Detayları........................................................................................................... 8
9.1
Gruplarımız ..................................................................................................................................................... 8
9.2
Oyun Grubu 1.Program (Haftada 3 gün) ........................................................................................................... 9
9.3
Oyun Grubu 2.Program (Haftada 5 gün) ........................................................................................................... 9
9.4
Yarı Zamanlı 1.Program (Haftada 3 gün) .......................................................................................................... 9
9.5
Yarı Zamanlı 2.Program (Haftada 5 gün) .......................................................................................................... 9
9.6
Tam Zamanlı 1.Program (Haftada 3 gün).......................................................................................................... 9
9.7
Tam Zamanlı 2.Program (Haftada 5 gün).......................................................................................................... 9
10
Kurumsal Anlaşmalar ......................................................................................................................................... 10
11
Yemek / Catering bilgileri ................................................................................................................................... 10
12
Temizlik ve Hijyen .............................................................................................................................................. 10
13
Ücretlendirmeler.................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
14
Projeler .............................................................................................................................................................. 11
2
1 Cogito Nedir?
Cogito kelimesi Latince olup, (tr: Kocito) modern felsefe dönemini başlattığı kabul edilen
Filozof René Descartes‘ ın ünlü deyişi “cogito ergo sum” - “düşünüyorum öyleyse varım”
dan yola çıkarak; düşünmeyi, içsel süreçleri ve deneyimleri vurgulamaktadır. Bu ifade
bize; okul öncesi eğitimin bireylerin karakter oluşumu ve ilk hayat deneyimleri, okul
kavramını şekillendirmeleri ile ilgili ne kadar ciddi ve sorumluluk gerektiren bir alan olduğunu
anımsatır.
Oyun oynayan, eğlenen, sosyalleşen, düşünmeyi öğrenen çocuğun, içgörü sahibi olabilmesi,
yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirebilmesi gibi hedef ve kazanımlar, bu isime yüklediğimiz
vizyon ve görevlerdir.
2 Fiziksel Koşullar
Cogito, Şişli – Esentepe bölgesinde oldukça merkezi bir konumda, toplu ulaşıma farklı
alternatifler ile olanak sağlayan (Gayrettepe metro çıkışına 1dk. Mesafede) , kendi açık
bahçesi ve oyun parkına sahip iki katlı müstakil bir binada işleyişini sürdürmektedir. Bina
içerisindeki kullanım alanları, güvenlik ve eğitim işleyişine maksimum uyacak şekilde
tasarlanmış ve sürekli geliştirilmektedir.
3 Kadromuz
Okul öncesi alanında deneyimli, genç ve dinamik bir kadroya sahip olan anaokulumuzda; her
grubun kazanım ve beceri hedefleri çocuklarımızın yaş dönemlerine göre belirlenmiştir.
Sınıf öğretmenlerimiz, okul öncesi öğretmeni olup, yardımcı öğretmen kadromuz ise çocuk
gelişimi alanından mezun ve alanda deneyime sahip eğitimcilerdir. Ayrıca her sınıfa bir
stajyer öğretmen destek verir.
Okulumuzda haftanın iki günü, tam zamanlı olarak iki uzman psikolog bulunur.. Rehberlik
servisi olarak; eğitim programının desteklenmesi, bireysel ve veli görüşmeleri, test ve
envanter uygulamaları, velilere yönelik seminer hazırlama gibi çalışma ve organizasyonlar
hazırlanır.
4 Rehberlik Servisi
Rehberlik, okul öncesi dönem çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından büyük önem taşır.
Çocuğun bu dönemde gelişimi, genç ve yetişkinlik dönemindeki bireysel özelliklerini
etkileyen ve şekillendiren önemli bir süreçtir. Bu dönemde ortaya çıkan yetenekler ve
davranış biçimleri saptanabildiği için gelişim alanlarının ayrıntılı biçimde takip edilmesi
3
gerekir. Kişilik özelliklerinin şekillenmesiyle birlikte ortak gelişim basamaklarının da takip
edilmesi gerekli müdahaleleri de olanaklı kılar. Bu hedefler doğrultusunda;
 Çocuğun okul uyumu, sosyalleşme ve gelişim alanlarının takibi
 Bireysel
farklılıkların belirlenmesi , olumsuz davranış biçimlerinin belirlenip
önlenmesi alanlarında rehberlik hizmetleri sürdürülmektedir.
 Aile Danışmanlığı
Bu çalışmalarda ölçme ve değerlendirme envanterleri olarak;






Denver II Gelişimsel Tarama envanteri
AGDE Gelişim envanteri
Metropolitan Okul Olgunluğu testi
Louisa Düss Psikolojik Hikayeler Testi
Bender – Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
Benton Görsel Algı Testi
ölçme ve değerlendirme materyalleri kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklar okul içinde
gün boyunca gözlenmekte ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır.
5 Yıllık Eğitim Planı
Sınıflarımız; Eylül ve Haziran ayları arasında; MEB.'in onayladığı müfredatı takip ederler.
Temmuz ve Ağustos aylarında Yaz Okulu konsepti ile yüzme ve spor dersleri ek branş dersi
olarak programa dahil edilir. Okulumuz resmi tatil günleri hariç 12 ay boyunca açıktır.
6 Eğitim Programı ve Yaklaşımlarımız
Okul öncesinde çocuklarımız; okul kavramanın ne olduğunu, aileden bağımsız zaman
geçirebilmeyi, günlük rutinleri ve temel kuralları öğrenip, tam zamanlı okulda kalabilme
becerilerinin temellerini atarlar. Adaptasyon sürecinin sağlıklı gerçekleşebilmesi ve bunun
sürekliliğini korumak; çocuğun, yaşamı boyunca okul kavramına olumlu bakabilmesini sağlar.
Eğitim saatleri 08:00 ile 18:30 arasıdır.
6.1.1 Reggio Emilia
Okul öncesi dönemi çocuklarına cevabı vermek için acele etmemek, onun yerine cevabı
kendilerinini bulması için teşvik etmek gereklidir. Erken çocukluk eğitiminde yapılması
gereken, çocuklara gelişimlerini destekleyici ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam
yaratabilmek ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat tanımaktır. Çocukların sayısız yaratıcı,
entellektüel ve iletişimsel potensiyelleri vardır ve her birine saygı gösterilmelidir. Çocuklar
4
teoriler geliştiren, bilgi üreten, gözlem yapan, aktif deneyimler edinen, sosyal, duygusal ve
zihinsel yönden farklı kaynaklara sahip olan kişilerdir.
Reggio Emilia yaklaşımında, çocuklara somut yaşantılar sunulur, bu sayede yeni deneyimler
kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran, üreten ve hipotezlerini test eden
kişilerdir. Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik araçlardan yararlanabilirler. Örneğin,
resim, heykel, müzik, gölge oyunları, dramatik oyun gibi. Reggio yaklaşımında buna “Çocuğun
Yüz Dili” adı verilir. Çocukların düşüncelerini ve duygularını; davranışta gösterebileceği birçok
dile sahip olduklarına inanılır. Bu diller aracılığıyla çocukların sembolik düşünmesi, yaratıcılığı
ve iletişim becerileri gelişir.
6.1.2 High/Scope Yaklaşımı
High/Scope programının dayandığı temel ilke “etkin öğrenme”dir. Diğer dört temel ilke ise;
olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi, öğrenme çevresi, tutarlı bir günlük program ve
değerlendirmedir. High/Scope yaklaşımında öğretmenlerin görevi, etkin öğrenmeyi
geliştirecek bir ortam sağlamak ve çocuklara eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı
olmaktır. Bir anlamda çocuklar, gelişmişlik düzeyleri elverdiğince bilimsel gözlem ve
müdahale yöntemiyle öğrenmektedirler.
6.1.3 GEMS International Schools
Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylem ile başlar. Kavramlar, öğrenciler konuyla
tanıştıktan ve konu hakkında bir fikre sahip olup soru sormaya başladıktan sonra
tartışılmaktadır. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden
harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi
edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır. İdeal olarak öğrencilerimiz, bu etkinliği
gerçekleştirerek anlamaları istenen kavramlara, sorularıyla kendiliklerinden yönelecektir.
GEMS etkinlikleri öğrencilerimizin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanımakta ve
öğretmen kılavuzları ise bu süreci destekleyip, vurgulayan yöntemler önermektedir. Bu
süreçte öğrencilerimiz, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha iyi dünya modelleri
oluşturacaktır. Bu gözetimli keşif yöntemi kısıtlı ders süresi içinde kavramları öğretmeniz ve
işlem becerileri edindirmeniz için pratik bir yöntemdir.
6.1.4 Değerler Eğitimi
Değerler Eğitimi Projesi; insan haklarının özünü oluşturan “özgürlük, eşitlik, hoşgörü, barış,
dürüstlük ve doğruluk” gibi temel insani değerlerle beraber; iyi niyet, incelik, saygı, sadakat,
vefa, ölçülülük, yüreklilik, sorumluluk ve adalet gibi evrensel değerler bilinci ve yaşadığı
toplumun ortak kültürel değerlerini geliştirmeyi hedef alır.
5
Okulumuzun yeni döneminin başlagıcında, her grup için "Demokrasi" dersi de eğitim planına
dahil edilecektir. Ülkemizde bir ilk olacak bu uygulama ile her grubun kendi kazanımlarına
uygun bir program ile demokrasi bilincinin, okul öncesi döneminden başlamasını
hedefliyoruz.
6.1.5 Belirli Gün ve Haftalar
Akademik takvim içerisinde; "İtfaiye haftası", "Deprem haftası","Dünya Sağlık Günü"
gibi belirli gün ve haftaların öğrenilmesini hedefleyen etkinlikler düzenlenmesi,
çocuklarımızın erken yaşta bu bilinci edinmesine yardımcı olur.
6.1.6 Aylık Gezi ve Kültürel Etkinlikler
Gruplarımız, her ay en az üç kere kültürel etkinliklere katılırlar. Belirli gün ve haftalar da göz
önüne alınarak hazırlanan aylık organizasyonlar, velilerimizin de yazılı onayı alınarak
düzenlenir. Bilim ve enerji müzeleri, çocuk tiyatroları, itfaiye ve benzeri etkinlikler ile
çocuklarımızın vizyonunu geliştirmelerini destekliyoruz.
6.2 Branş Dersleri
6.2.1 İngilizce
Çocukların özgüvenlerinin, muhakeme edebilme yeteneklerinin, iletişim becerilerinin
gelişebilmesi için anladıkları dilde, anadillerinde eğitim almaları bir avantajdır. Bununla
birlikte, dil becerilerindeki hızlı gelişimi dikkate almak, yeni bir dili öğrenmeleri için gerekli
uyaranları sağlamak, onlar için hem dil hem de zihinsel gelişimlerini olumlu yönde
etkilemektedir. Alıcı ve ifade edici dil bakımından gelişim döneminin hızını yakalamak, onların
yeni bir dil öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve desteklemek için; programımızda İngilizce
öğrenimine de önem veriyoruz.
6.2.2 Müzik
Okulöncesi müzik eğitimi, 0-6 yaş dönemindeki çocuğa kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak
temel müziksel davranışlar kazandırılması ve değiştirilmesi; yine çocuğun kendi yaşantısı
yoluyla amaçlı olarak temel müziksel davranışlarının değiştirilmesi, geliştirilmesi ve
yetkinleştirilmesi sürecidir. Okulumuz bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda; özgüven ve
yaratıcılık temaları işlenmekte, müzik; öğrencilerin iç dünyasına olumlu pekiştireçler ve keyifli
aktiviteler ile katılmaktadır.
6.2.3 Drama
Okul Öncesi Eğitimde uygulanacak drama çalışmaları; çocuğun bağımsız düşünme yetisinin
gelişmesine, sosyal ve psikolojik duyarlılığının artmasına, yaratıcılık ve estetik gelişiminin
6
sağlanmasına, hata yapma korkusundan arınarak yeni olumlu davranışlar geliştirmesine,
kendine olan güvenini kazanmasına, ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmasına ve onu kullanmaya
istekli duruma gelmesine yardımcı olur.
6.2.4 Sanat
Okul Öncesi Döneminde verilecek sanat eğitiminin amacı; çocuklara, sanatsal bakış açısı ve
estetik değerler kazandırmak ve yaratıcı düşünebilen geleceğin bireylerini yetiştirmektir. Bu
eğitim, sanatsal etkinliklerin içinde, oyun oynarken tat almayı ve eğlenmeyi yaşayarak
öğrenmeyi hedef alır.
6.2.5 Folklör, Dans ve Bale
Okul öncesi dönem çocuklarının hızla büyüyen beden yapılarına estetik kazandırabilmek ve
geliştirebilmek, büyük- küçük kas gelişimlerini desteklemek ve yaratıcılık kazandırabilmek
amacıyla uzman eğitici eşliğinde folklor ve modern dans eğitimi verilmektedir. Müziğin ve
estetik özellikler içeren hareketlerin birleşimiyle çocuklarımız kendileri iç dünyalarını özgürce
yansıtabilmektedir.
6.2.6 Yüzme (Yaz Dönemi)
Yaz mevsimi süresince, BJK Koleji Çilekli tesislerinde profesyonel eğitimciler eşliğinde
gerçekleştirmekte olduğumuz yüzme dersleri çocuklarımızın hem eğlenceli vakit geçirmesini
sağlamakta hem de onların bedensel koordinasyonunu geliştirmektedir. Her derste okul
psikologlarımız, yüzme eğitimine destek vererek; yüzme korkusu olan ya da yüzme ile ilgili
kaygılanabilecek çocuklarımıza destek olur.
7 İletişim
Okul, aile ve çocuk koordinasyonunun; eğitimin kalitesini doğrudan etkilediği gerçeğini göz
önünde bulundurarak, çeşitli iletişim araçları ve sistematize edilmiştir. Bu anlamda işleyiş;
günlük iletişim defteri, aylık bülten, periyodik veli görüşmeleri, etkinliklerin facebook
ortamında paylaşılması ile zenginleştirilmektedir.
7.1 Bülten
Her sınıf ile ilgili eğitim programları ve etkinlik takvimi, aylık olarak velilerimize “ basılı
bülten” olarak gönderilir.
7
7.2 İletişim Defteri
Her öğrencimizin okul tarafından tasarlanmış ve bastırılmış iletişim defteri bulunmaktadır. Bu
defterler ile günlük olarak, etkinliklerden yemek zamanlarına; okul içinde yaşanan
gelişmelerin ve diğer notların aile – öğretmen arasında sağlıklı ve sistematik bir şekilde
taşınmasını hedeflemekteyiz.
7.3 Aylık Periyodlarda Bireysel Veli Görüşmeleri
Periyodik uygulanan ölçek ve envanterlerin yorumlanmasından , okul düzenindeki gidişatın
değerlendirilmesi ve aileye veri sağlanmasına ,karşılıklı detaylı bilgi alışverişi amaçladığımız
bireysel görüşmeler kapsamında ,uzman psikologlarımız ve ebeveynler randevu sistemi ile
biraraya gelirler.
7.4 Facebook
Facebook sayfamızdan yapılan yayınlar, çocuklarımızın etkinliklerini velilerimizin görseller
vasıtası ile takip etmesini sağlamaktadır.
7.5 Internet Sayfamız
Internet sayfamızda uzmanlarımızın hazırladığı makaleler, güncel bilgiler ve projeler ile ilgili
dökümanlara ulaşılabilir. Seminer notları ve duyuruları takip edilebilir. Ayrıca okul hakkında
genel tanıtım ve kurumsal bilgilerin derlemesi edinilebilir.
8 Servis
Üç ayrı servis aracımız, çeşitli bölgelere servis hizmeti verir. Bölgeler ile ilgili ücretlendirme
için lütfen okulumuzu arayınız.
9 2013-2014 Eğitim Dönemi, Program Detayları
9.1 Gruplarımız
Sınıflarımız, yaş ve gelişim becerilerine uygun; 2 ile 3 yaş, 3 ile 4 yaş, 4 ile 5 yaş ve 5 ile 6 yaş
olarak dört gruptan oluşur. Çocuklarımızın kendi yaş grubu ya da benzer gelişim dönemine
sahip olan çocuklar ile beraber eğitim almasını önemsiyoruz.
Eğitimlerimiz; oyun grubu, yarı ve tam zamanlı olarak üçe ayrılır. Çocuklarımızın ihtiyacı göz
önüne alınarak, velilerimizin tercihi ve psikologlarımızın önerileri ile günler, adaptasyon
haftasından sonra, kararlaştırılır. Okulumuzun uzmanları ile yapacağınız görüşmelerde,
çocuğunuz için en uygun programı belirlemenizde destek alabilirsiniz
8
9.2 Oyun Grubu 1.Program (Haftada 3 gün)
Haftanın üç günü velimiz ile birlikte seçilen bu program; daha önce okul kavramını
deneyimlememiş ya da ilk denemesine olumsuz tepki gösteren, travmatik bir deneyimi olan
çocuklar ile okul kavramının olumlu oluşturulmasını ya da tekrar yapılandırılmasını
hedeflemektedir. Oyun grubu çocuklarımız, saat; 10:00 ile 12:00 arasında, yaş grubu ile
etkinliklere katılırlar.
9.3 Oyun Grubu 2.Program (Haftada 5 gün)
Haftanın beş gününü kapsayan bu program ile çocuklarımız hafta boyunca okula geldikleri
için alışkanlıkları ve rutinleri oluşturmakta daha avantajlı olurlar. Beş gün boyunca akran
grupları ile etkinliklere katılan çocuklarımız, ilk sosyalleşme süreçlerini kontrollü grup
içerisinde geliştirirler. Bu programın saatleri 10:00 ile 12:00 arasındadır.
9.4 Yarı Zamanlı 1.Program (Haftada 3 gün)
Haftanın üç günü velimiz ile birlikte seçilen bu program ile çocuklarımız; branş dersleri,
kahvaltı, atıştırma ve öğle yemeği gibi rutinlere dahil edilir. Okuldaki etkinliklere daha fazla
dahil olan çocuklarımız, okula alışma süreçlerini geliştirirler.
9.5 Yarı Zamanlı 2.Program (Haftada 5 gün)
Haftanın beş gününü kapsayan bu program ile çocuklarımız; hafta boyunca öğlene kadar olan
tüm branş derslerine, kahvaltı, atıştırma ve öğle yemeği gibi rutinlere dahil edilir. Beş gün
boyunca akran grupları ile akademik çalışmalara ve etkinliklere katılan çocuklarımız tam
zamanlı okulda kalabilmenin temellerini atarlar.
9.6 Tam Zamanlı 1.Program (Haftada 3 gün)
Haftanın üç günü velimiz ile birlikte seçilen bu program; seçilen günlerdeki branş derslerini,
kahvaltı, atıştırma ve öğle yemeği gibi rutinleri kapsamaktadır. Çocuklarımız; üç gün tam
zamanlı olarak akademik çalışmalara ve etkinliklere katılırlar.
9.7 Tam Zamanlı 2.Program (Haftada 5 gün)
Haftanın beş gününü kapsayan bu program ile çocuklarımız; hafta boyunca tüm branş
derslerine, kahvaltı, öğleden önceki ve sonraki atıştırmalara, öğle yemeği gibi tüm rutinlere
dahil edilir. Beş gün boyunca akran grubu ile tüm akademik çalışmalara ve etkinliklere katılan
çocuklarımız, okul öncesinde deneyimlemesi gereken tüm çalışmalara dahil olur ve gelişimi
en üst düzeyde desteklenir.
9
10 Kurumsal Anlaşmalar
Kurumsal Anlaşma Kapsamında;
 Eğitim ücretleri üzerinden kurum çalışanlarına %15 oranında indirim sağlanması,
 Okul eğitim programı ve çalışma saatinin, anlaşmalı kurumun ihtiyaçlarına göre
düzenlenmesi,
 Toplu servis kullanımı ile servis ücretlerinde indirime gidilebilmesi,
 Kurumsal anlaşma gereğince ön kayıtta öncelik tanınması sağlanmaktadır.
 Kurum ihtiyaçlarının belirlenmesi için ön çalışma yapılması önerilmektedir.
11 Yemek / Catering bilgileri
Okulumuzun yemekleri günlük olarak Kolej Catering'ten gelmektedir. Robert Koleji'nin
mutfağı da olan Kolej Catering, 1972'den bu yana dünya standartlarında hizmet vermektedir.
"ISO 9001:2000, Uluslarası Kalite Yönetim Sistemi" ve "ISO EN 22000:2005 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi" belgesine sahip olup ayrıca "Gıda Sicil Sertifakası" ve "Gıda Üretim İzin
Belgeleri"ne sahiptir.
Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, okul öncesi çocuğunun yaşamındaki önemi dikkate alınarak
ve kalori ve denge programı hazırlanmış , son derece titiz bir hijyen kontrolünde hazırlanan
yemekler günlük olarak okulumuza getirilir.
12 Temizlik ve Hijyen
Okulumuzun tüm temizlik malzemeleri, alanında lider Henkel firmasından tedarik
edilmektedir. Tüm malzemeler, çocukların güvenliğine ve okul öncesine uygun ve kimyasal
içeriği olmayan ürünlerden seçilmektedir. Bir personelimiz gün boyunca sadece temizlikten
sorumlu olarak, çocuklarımızın hijyenik bir ortamda eğitim almalarını sağlamaktadır.
10

Kırtasiye ücretleri; eğitim kitapları, kalem ve boya, temizlik malzemeleri gibi
çocuğunuz yıl boyunca kullanacağı materyalleri kapsar ve yılda bir kez (ilk kayıtta)
alınır.
 Üç ayrı servis aracımız, çeşitli bölgelere servis hizmeti verir. Bölgeler ile ilgili
ücretlendirme için lütfen okulumuzu arayınız.
13 Projeler
Okulumuzun 2013 – 2014 Eğitim Döneminde hayata geçirmeyi planladığı yurtdışı bağlantılı
iki aktif projesi bulunmaktadır. Bu projeler ile hedeflenen; yeni bir eğitim modelinin sadece
kurum çatısı altında değil, ileriki aşamalarda Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığı ile birlikte, Türkiye
genelinde pilot çalışmalar kapsamında birden fazla okulda başlatılmasıdır. Bilgi edinmek için
Cogito ile irtibata geçebilirsiniz.
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 404 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content