close

Enter

Log in using OpenID

( uygun bulunmayan onaylanmayan ) projeler

embedDownload
KURMANCÎ
hejmar 51 - Payîz 2012
Min ev nivîsî ne ji bo sahibrewacan
Belkî ji bo biçûkêd Kurmancan
Ehmedê Xanî
(Sedsala XVII)
rojnameya taybetî ya Enstîtuya kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravayê kurmancî
Civîna
Civîna payîza 2012an
Civîna Kurmancî ya 51an, rojên di navbera 26.11 –
2.12.2012an de li Swêdê, li bajarê Västeråsê pêk hat.
Di vê civînê de li ser van babetan hat kar kirin: Peyvên
îranî-kurdî di Qur’anê de, Peyvên ji ”Folklorê kurdî”
ya Sadiq Bahaeddîn Amedî, Peyvên di qewl û beytên
Êzîdiyan de, Devoka Berrîya Mêrdînê, Peyvên kurdî
yên ji herêma Qûlûyê, Peyvên ji “Hikyatêd cimaeta
kurdîyê” ya Heciyê Cindî.
Di civînê de ev hevalên han beşdar bûn: Rojen Barnas
(Diyarbekir), Elîșêr (Wan), Lezgîn Çalî (Barzan),
Mistefa Aydogan (Mêrdîn), Hemîd Kiliçaslan
(Mêrdîn), Selam Nûman (Qamişlo), Têmûrê Xelîl
(Rewan), Seyfî Dogan (Xelika - Qûlû), Dr. Xanna
Omerxalî (Rewan), Reșo Zîlan (Agirî).
Berhemên civînê li vê jêrê têne pêşkêş kirin.
Peyvên di Qewlên Êzdiyan de
–V–
Amadekar: Dr. Xanna OMERXALÎ
Peyvên Qewl û Beytên êzdiyan zû mane diguherin. Ev maneyên ku me dane, dibe ku li ciyekî din maneyek yan jî çend maneyên din bide.
kurdî
babzer
badî: badîn
bang
bangîn: bang <zû bangîna wan dihate>
bihurîn: borîn, derbas bûn
coqe: coqet
dilqreş
delq
fer dîtin: ferz dîtin
firwar: ferwar, ferman
fiwar kirin: ferwar kirin, ferman dan
hêvên: havên
gotûbêj
gunehbar
kulik
lomandin: lome kirin, gazin kirin, gazind(e) kirin
lora: nola, nota, mîna
mewicîn: pêl vedan
nijyar: afirandin, xuliqandin
nijyar kirin
pêrastin
ronkayî: ronahî, rohnî
seyirîn
sinetxane, sunetxane
sur
şay-şoq: şayî û şoqî
şêresiwar, şêresiyar
tebab: tibab
te‘rîstan: tarîstan
toq
tirkî
yezidilikte dini bilge
bardak
1. ses, seda., çağrı, çağırma, seslenme; 2. ezan
çağrı
geçmek
gurup, küme, müfreze
yezidilerde feqîrlere denilir
derviş, feqîr, veya rahiplerin hırkası
zorunlu görmek
emir
emir vermek
maya
tartışma
yapılmasında, edilmesinde suç görülen
külah
yakınmak, serzenişte bulunmak
gibi
dalgalanmak
yaratma
sağlamak, meydana çıkarmak
bezemek
aydınlık
sefer yapmak
yezidi cemaeti
gizem, sır
sevinç ve şaka
sözcük anlamı aslan binicisi,
yiğit, kahraman
miktar
zifiri karanlık
1. dini sorumluluk; 2. çember; 3. halka
xas
xir
xozî: xwezila, xwezî
xwendkar: xwendekar
zebûn
zênda kirin: zindî kirin
çengil: çeng, çepil, çembil
ferdost <‘ezîzo, ferdosto, madera me rave>
<me yar bira hene ferdostê>
kemberbest
din seçkinleri
1. tüm, hepsi, 2. yuvarlak
keşke
öğrenci
güçsüz, aciz, perişan
diriltmek, canlandırmak
kol
mürit, takipçi
periştîn: peritîn, perijîn, qelîn, şewitîn
serekanî: çavkanî
terêq, ruhaniyên êzdiyan pîr û şêx li cem
êzdiyên Ermenistanê wek “terî” yan
“terêq” tên bi nav kirin
yanmak, yanıp kavrulmak, ıstırap çekmek
kaynak
1. tarikat, 2. yezidilerin din uluları
yezidilikte ruhbanlara mahsus bel kuşağı
fransizî
sage religieux yézidi
verre, gobelet
1. voix, appel ; 2. appel à la prière
appel
passer
groupe, bande
qui porte des habits noirs (feqirs)
bure des derviches ou feqirs yézidis
considérer comme obligatoire
ordre, commandement
ordonner, commander
présure, levain
discussion, dialogue
répréhensible
bonnet en laine
se plaindre
comme
onduler, ondoyer, former des vagues
création, révélation
obtenir, découvrir, révéler
orner, parer
clarté
voyager
communauté yézidie
mystère, secret
joie, bonheur
brave, héroïque
(qui chevauche un lion)
entièrement, en totalité
ténèbres
1. collier religieux,
2. responsabilité religieuse
saints, protecteurs
tous, entièrement
si seulement, pourvu que
disciple, étudiant
impuissant, faible, indigent
ressusciter, ramener à la vie
bras
adepte, suiveur
îngilîzî
A Yezidi expert in religious knowledge;
glass, goblet
1. voice, call; 2. call to prayer
appeal; call
to pass
group, band
black clothes of feqîrs
dervish’s or a yezidi feqî’s cowl,
to find s.th. obligatory
order, command
to order, to command
rennet; leaven
discussion, dialogue
sinner
a wool bonnet or hat
to complain
like, as
to undulate or make waves
creation; in religion could mean revelation
to obtain, to discover; to reveal
to adorn, bedeck
light, brightness
to travel
yezidi communities
mystery, secret
joyful, happy, cheerful
brave, heroics
(.o. who rides a lion)
in full, completely
darkness
1. religious neckband,
1. religious responsibility
holy men; protectors
all; entirely
if only, provided that
disciple, pupil, student
powerless, weak, destitute
to resuscitate , to bring back to life
arm
a person who follows orders
ceinture spécifique portée
par les religieux yézidis
brûler, souffrir
source
clergé yézidi, i.e. Pîrs et cheikhs
a specific belt worn by Yezidi religious
leaders
to burn, be burnt (i.e. to suffer)
source; spring
yezidi clergies, i.e. Pîrs and sheikhs
Peyvên îranî - kurdî di Qur’anê de
Amadekar: Selam NOUMAN
erebî
ebarîq (ibrîq) (‫أﺑﺎرﻳﻖ )إﺑﺮﻳﻖ‬
eraik (erîke) (‫أراﺋﻚ )أرﻳﻜﺔ‬
‫اﺳﺘﱪق‬
istebreq
‫ﺑﺮزخ‬
(‫)ﻓﺮﺳﺦ‬
berzex
‫ﺗ ﱡﻨﻮر‬
tennûr
‫ﺟﻨﺎح‬
cunah
‫ُﺟﻨﺪ‬
cund
‫ﺣﻮر‬
hûr
‫ﺧﺰاﻧﺔ‬
xezana
‫دﻳﻦ‬
dîn
‫رزق‬
rizq
‫روﺿﺔ‬
rewde
‫زرايب‬
zerabî
‫زور‬
zûr
‫ﻴﻞ‬
‫ﺳ ﱢﺠ‬
siccîl
‫اج‬
‫ﴎ‬
sirac
‫ﴎد‬
serd
‫ﺳﻨﺪس‬
sundus
‫أﺳﻮاق‬
sûq
‫ﻓﺮدوس‬
firdaws
‫ﻓﻴﻞ‬
fîl
‫ﻛﻨﺰ‬
kenz
‫اﳌﺠﻮس‬
el-mecûs
‫ﻣﺮﺟﺎن‬
mercan
‫ﻣﺴﻚ‬
misk
‫منﺎرق‬
nemariq
‫ﻫﺎروت‬
Harût
‫و ﻣﺎروت‬
Marût
‫وردة‬
werde
‫وزﻳﺮ‬
wezîr
pehlewî
ab+rêxten
stavr
fresengen
tenûre
vinas
gund
hurûst
genc
dên
roçik, rozek
rud (lake or riverbed)
zûr
seng (stone) + gil (clay)
çirax
zrih - Av. zrade (coat of mail)
in combination with istebreq
şoka
Av. Peirideêze (circular enclosure)
fîl
genj
meyoî
muşk
nerm Av. nemre
Av. Hevrvetat Xurdad
Av. Amiritat Murdad
verle Av. veride
viçir Av. Viçir
kurdî
îbrîx
tenûr, tendûr
binas, finas, gunah
gund
hûrî
gencîne
dîn
rizq
rû(bar)
zîrpa (under the foot)
zûr, zûre
çira, çirax
zirx
sundus
sûk
Firdews
fîl
gencîne
mecûs, mux
mircan
misk
nemr+ek (MP)
Harût
Marût
werd, gul
wezîr
farisî
abrîz
ewreng
sêtebr
ferseng
tenûr
gund
hûrî
gencîne
dîn
rêzq
rûd
çirax
zirêh
sundus
firdows
pîl, fîl
gencîne
meguş
mercan
misk
Harût
Marût
gol
wezîr
fransizî
aiguière
trône
brocart
barrière, intervalle
four
péché, faute
armée, troupe
houri
trésor
religion
subsistance, pain quotidien
prairie bien irriguée
tapis, carpette
fausseté
1. tablette d’argile ; 2. registre
torche, lampe
cuirasse, armure, blindage
soie fine
1. rue ; 2. marché
paradis
éléphant
trésor
Mage
corail
musc
coussin
les deux anges déchus
Babylone
rose
ministre, conseiller (du prince)
ingilîzî
water, ewer with handle
couches, throne
silk brocade
a barrier or partition or interval
oven
sin, misdeed,
army, troop
Maidens of Paradise, Houris
treasury, storehouse
religion
daily food, sustenance
a well watered meadow
rich carpet
falsehood
1. baked clay tablets 2. register
lamp or torch
chain armour
fine silk
1. a street; 2. market
paradise
elephant
treasure
the Magi
coral
musk
cushions
the two fallen angels
Babylon
rose
minister, prince’s counsellor
Sadiq Bahaeddîn Amêdî - Folklorê Kurdî
Dastana Memê Alan
Amadekar: ELÎȘÊR
kurdî
gêre jê çêkirin
pûte pê dan
lavij: lawij, lawje
berbena çîya
hemd
hejukanî: heçko, hesêvankî, hesêbke,
xwedêgiravî
qesîl: qesel, qersele, pirêze
rayêk: layîq, tekûz, rêkûpêk, lihevhatî
extexane
lê vehewîyan
jêlel: jêhil, jêlve, ji jêr ve
kit: fer
şekal
hizir
hizir kirin
hizirîn
rêkbûn: rêkûpêkbûn
hewal: hewale
posîde
posîde bûn
xuşîn
tirkî
harmanlamak
ehemmiyet vermek
türkü, ilahi
dağyamacı
keyf, rahat
hesap et ki
fransizî
battre (le blé, les céréales), mélanger
donner de l’importance, considérer comme important
1. chant ; 2. chant religieux, cantique
versant de montagne
aise
soi-disant, comme si
îngilîzî
to thresh (grain), to mix or blend
to consider important
1. song; 2. religious chant, hymn
mountain slope
temper
supposedly, allegedly, as if
kırılmış buğday, arpa vb sapları
laik, derlitoplu
tavla
başına toplanmak
aşağıdan yukarıya doğru
tek (çiftin karşıtı)
ayakkabı
fikir, düşünce
düşünmek
düşünmek
çekidüzenli olmak
teras
1. hayal kırıklığı; 2. sıkkın
1. hayal kırıklığına uğramak; 2. çok sıkılmak;
1. sürüklemek; 2. kaymak; 3.akmak
tiges coupées de céréales (orge, blé)
bien ordonné, en ordre
étable
s’attrouper, s’assembler autour de
vers le haut
impair
chaussure, godasse
pensée, réflexion
penser, réfléchir
penser, réfléchir
être bien arrangé, être en ordre
terrasse
1. déçu, désenchanté ; 2. déprimé
1. être déçu ; 2. être déprimé, broyer du noir
1. ramper ; 2. glisser ; 3. couler, s’écouler, bruire
xuşandin
1. sürüklemek; 2. kaydırmak; 3. akıtmak
1. traîner ; 2. faire glisser ; 3. faire écouler
malhazirî
sexmerat: ji bo xatirê
dil nedan
bi kutekî
bivê nevê: bixwazî nexwazî
halihazır yiyecek
hatırı için, hatırına
kıyamamak
zorla, zoraki
ister istemez
dan ser dil
delîve
malxulyan
malxulyayî
aşop
bangheldêr: delal, telal
bang heldêran
kerkirusk: dîk
gönlünü kırmak
fırsat
melankoli
melankolik
kabus
telal
çağrı yapmak
horoz
nourriture ou repas disponible à la maison
par égard pour
épargner qqn/qqch, ne pas se résoudre à lui nuire
par la force, de force, imposition
qu’on le veuille ou non, volens nolens,
inévitable, inéluctablement
ne pas tenir compte ; offenser, offusquer
opportunité, occasion
mélancolie
mélancolique
cauchemar
crieur public, héraut
annoncer, crier publiquement
coq
mown cereal stalks (barley, wheat)
tidy, neat, orderly
stable
to crowd around, gather round
upwards
odd
shoe
thought, idea
to think
to think
to be neat, to be tidy
terrace
1. disappointed; 2. depressed, low-spirited
1. to be disappointed; 2. to feel depressed
1. to creep, crawl; 2. to slide, slip, skid, glide;
3. to flow, run, gush
1. to drag, draw, creep, crawl; 2. to slide, slip,
skid, glide; 3. to flow, run, gush
prepared food or meal
for the sake of
not to assent, not to accede
enforcement, by force
inevitable, inevitably
Kurmancî hejmar - 51 -
to disregard, to wound
opportunity
melancholy
melancholic
nightmare, dread
herald
to announce, to herald
cock
-2-
Devoka Berrîya Mêrdînê (6)
Amadekar: Hemîd KILIÇASLAN
kurdî
gevizîn
gevizandin
vegevizîn
vegevizandin
gewrî ketin: aloqî bûn
li gewrî ketin: êlincî hatin, dil li hev ketin
gezo lêxistin
gulok: guruf
gulofîtk, gulomîtk
geraze: gereze
girar
gir(d)
girr
girrek: kerr
girrekî: girravî
givişk: givêşk
gizre
gizre gizreyî bûn: riskiyan
guç: guhişk: guçk, kujî
guhişk
tirkî
ağınmak, debelenmek
debelendirmek
debelenmek, kıvranmak
debelendirmek, ağnatmak
bademcikleri şişmek
midesi bulanmak
bitkiler için küf hastalığına yakalanmak
yumak
sarılmamış düzensiz yumak
toraman horoz
1. bulgur, dövme veya pirinç pilavı;
2. ayran çorbası
1. tepe; 2.iriyarı
1. uyuz; 2. şehvetli
çok bulanık
çok bulanık su
sıkım
granül, tanecik
şekerlenmek
köşe
hayvanın bacağından asıldığı yer
gulp
gulxe bûn
ağız dolusu su veya sıvı
agulama çağına gelmek
fransizî
se vautrer, gigoter
rouler, tortiller
se débattre, se tordre
tortiller, remuer
avoir une amygdalite
avoir la nausée
rouille, oïdium
pelote
écheveau
un coq de grande taille et de belle apparence
1. pilaf de riz ou boulghour ;
2. soupe au yaourt et aux céréales
1. colline ; 2. costaud, gros
1. galeux ; 2. lubrique, concupiscent
trouble, boueux
eau boueuse
boulette, poignée
granule
être cristallisé
coin
le tendon de la patte de l’agneau
où le boucher passe son crochet
une lampée d’eau ou de liquide
murmurer, gazouiller
îngilîzî
to wallow, to wriggle,
to wriggle, wallow
to struggle, writhe
to squirm, writhe
to have tonsillitis
to feel nauseated, to suffer nausea
a fungal infection of vegetables and other plants
ball (of wool/thread/string)
unwrapped irregular rope, skein, hank
sturdy cock
1. coocked rice and cereals;
2. soup made of yoghurt and cereals
1. hill; 2. gross, big, fat
1. suffering from scabies; 2. libidinous
muddy
muddy water
squeeze, squash, meat ball, hand-full
granule, pill (pour medicaments)
to be crystallized
corner
a tendon of a lab’s leg used by butchers
to hang the body on a hook
a mouthful or gulp of water or liquid
to gurgle
Peyvên kurdî yên ji herêma Qûlûyê
Amadekar: Seyfî DOGAN
kurdî
avandin: dewisandin, vepestin:
binkum (îdyom):
<wî binkum tune.>
<ketin bin kum>
<ev tişt nakeve bin kumê min>
başheval: başewal (bêşerwal)
balgî:
biling; binling:
berke bûn; berket bûn, bereket bûn
bernexur; nixurî, nuxrî, nexrî:
çavpêl:
çevberjêr: çavşor:
çîn û çûrtan:
çînevîz:
cîno:
cîlê: di cih de, demildest:
deng kirin:
devjê; devjen:
destîv: pelgirk, pelgez(k), maşik:
dêlegur:
ficana; ji nişkê ve:
<ficana de mir>
heta dêv hatin; heta dev anîn,
heta difnê înan, anîn serê poz:
hevalpişk; zirav:
hevgel:
(h)êvisîn; hêwisîn, hewisîn:
(h)êvisandin; hêwisandin, hewisandin:
hebs(t)artin; hilpisartin:
hot
hoto:
hoz; kerî:
hoz ajotin:
hukirin; hîro kirin, hîn kirin:
îzbend kirin; vavartin
kat kirin; behs kirin, vegêran
<çêrok kat kirin>
kurbecin
kanîstang
kat gotin
<kata dibêjê>
qolît; qolîtk, kolît, kol
xag
lê persiya bûn
nêrgur; nêregur
-3-
tirkî
bastırmak
kafa, akıl, zeka.
o kafasız biri
akla yatmak
bu aklıma yatmıyor
donsuz, tumansız, çıplak
yatağın baş tarafı
yatağın ayak tarafı
koyun sağımının bitiminde veya
mahsul kaldırıldıktan sonra bolluk
olsun anlamında söylenenir
ilk doğan çocuk
kötü huylu, kötü gözlü,
güvenilmez
yere bakan
oyun, hile,
cambazlık, sahtekarlık
oyunbaz
hemen, anında
konuşmak
geveze
maşa
dişi kurt
aniden, ficeten
aniden öldü
aşırı kızmak
öd
çoban arkadaşlığı
öğrenmek
öğretmek
dayamak, dayanmak
top
kambur
sürü
1. sürüyü sürmek; 2. kuzuların
koyunlara katımında, analarını
kolay bulmarı için sürüyü sürme
alıştırmak
hayvanların (koyun) tavlı olanların
zayıflardan ayıklanması
anlatmak
masal anlatmak
delî/şizofren
küçük, doğal su kaynağı.
hikaye (negatif anlamda)
hikaye anlatmak
kuzu barınağı (dışarıda)
kendini beğenmiş, kibirli
başına toplanmak/üşüşmek
erkek kurt
fransizî
comprimer
sagesse
écervelé, qui n’a rien sous le bonnet
comprendre, piger
je n’y comprends rien
en petite tenue, nu
tête de lit
pied de lit
bénédiction à la fin de la récolte pour éloigner
les mauvais esprits
ingilîzî
to compress
wisdom,
brainless
to understand, to catch on
I can’t get my head around it
with no knickers, naked
head of the bed
foot of the bed
end of month blessing to avert bad
lick or spirits
premier-né
qui a le regard fourbe, indigne de confiance,
qui a mauvais caractère
qui regarde vers le bas, éhonté, ignoble
intrigue, manigance
tricherie, imposture
tricheur, imposteur
immédiatement, tout de suite
parler
bavard, indiscret
pinces (pour la cheminée), tisonnier
louve
soudain , subitement
il est mort subitement
en avoir ras-le-bol, en avoir assez,
être excédé
1. bile; 2. courage
compagnonnage de berger
apprendre
apprendre, entraîner
appuyer, adosser
ballon
bosse
troupeau
1. conduire le troupeau ; 2 amener les
agneaux vers les brebis
firstborn
sly looking, untrustworthy, ill-natured
shameful, vile, ignoble
intrigue, scheme
cheating, deceiving
a cheat, an imposture
immediately
to speak, talk
talkative, babbler, indiscreet
fire tongs
she wolf, female wolf
suddenly
he died suddenly
to be fed up, to have had enough,
to be angry
1. bile; 2. courage
shepherds’ guild
to learn
to train, to teach
to lean
ball
hunchback
herd, flock
1. to drive a herd; 2. to lead the lambs
to the ewes
habituer, apprendre
séparer les moutons malades du reste
du troupeau
conter, raconter, relater
raconter une histoire
fou, dément, possédé
point d’eau, source
raconter des balivernes
il raconte des histoires
bercail
arrogant, hautain
se précipiter autour de qqn.
loup
to accustom, get used to s.thg
to separate ill animals from the rest
of the herd
to tell,
to tell a story
mad, crazy
Fount, spring
to talk nonsense
he’s telling tales he’s, talking nonsense
sheepfold
arrogant, haughty
to congregate or gather round s.o.
male wolf
Kurmancî hejmar - 51 -
netkî: <Baran got: netkî, me netkî da>
niqitîn; nuqitîn:
<niqitî zikê/dilê min>:
şûnger; şûngir:
<şûngerê şivana>
pê hate ser; pê qayîl bûn:
pirtû; pirtî, pertal:
pêçek; piçek, pîçek, xêlek, bîstek, weşek,
qasek, kêlîyek, pêlek, bêhnek
ragerîn
<me’lim î dîsa radigere>
rawêrîn
şerpelî
şerpelî bûyo! (wekî nifir tê gotin)
surî lê kirin
<mê’lîm li min pir surî kir>
sîsik; hulû, şahîk, şimşat
şûnî lê kirin
verêkirin
stran
serhevde
vi ber xistin
vexwarin
kurn
zarmasî
en çok oyunlarda ara vermek için kullanılır,
ara, fasıla
damlamak
içime doğdu
yedek/yardımcı
yedek çoban
yetinmek, kabullenmek, beğenmek
kumaş
bir an, çok kısa bir süre,
bir sarımlık zaman dilimi
deliye dönmek
öğretmen yine deliye döndü
refekat etmek, başına kötü bir şey gelmesin
diye birini bir yerden başka bir yere
götürmek – eskort
eliayağı işe yakışmayan, birbirine dolanan
(bedua olarak da söylenir):
elin ayağın birbirine dolana!
ezmek, incitmek, zülum etmek
öğretmen beni çok incitti
yası, kaygan
sahip çıkmak, değerlendirmek
1. yolcu etmek; 2. kaybetmek; daha çok
oyun oynamada / kumarda yenik düşmek
1. yoğurmak (hamur);
2. türkü (kilam) söylemek (stran)
iftira, aleyhte uydurma
öğretmek
1. içmek; 2. oyun oynama/kumarda kazanmak
ahırlarda büyük baş hayvanların
yemlendiği, duvara yapısık havuz
sığır kuyruğu
pause (dans un jeu)
take a break, half time
fuir, s’égoutter
je l’ai pressenti
remplaçant, substitut, adjoint
adjoint du berger
se contenter
tissu
un moment, un instant
to drip, leak
I had a premonition
replacement, surrogate, substitute
assistant shepherd
be satisfied with, to satisfy oneself with
fabric, cloth,
a jiffy, a trice
devenir fou
le professeur est à nouveau devenu fou
accompagner, escorter
become mad
the teacher got mad again
to accompany or escort s.o.
maladroit, gauche, qui les mains et les pieds liés
sois paralysé !
clumsy, awkward,
be devastated!
persécuter qqn, harceler qqn, rudoyer
le professeur m’a beaucoup rudoyé
lisse, glissant
veiller sur qqn, mettre en valeur
1. assister au départ de qqn ;
2. perdre (au jeu)
1. pétrir ; 2. chanter
to harass s.o., persecute or treat harshly s.o.
the teacher has treated me harshly
smooth, glossy
to look after s.o., appreciate s.o
1. to send s.o. away;
2. to lose (a game)
1. to knead; 2. to sing
calomnie
entraîner, apprendre
1. boire ; 2. gagner (au jeu)
mangeoire
to slander
to train
1. to drink; 2. to win (a game)
trough
(bot.) bouillon blanc
mullein
Folklor (V)
“Hikyatêd Cimaeta Kurdîyê” ya Hecîyê Cindî
Amadekar: R. ZÎLAN
kurdî
qewaz
mêşe: 1. daristan, 2. palamûd
nihaka
velezîn
zerp
derî dan ser piştê
gilol bûn, gilor bûn
kilîta firingî
dûrger
sovekar: soberkar, avjen
qurimsax
çarhilqe: çaralî
serdapê: dertapê, sertanpê
nikandin
sapok
hincirîn
hincirandin
çavronayî dan: çavronkahî/çavronahî dan
reva yekî hildan
<kesek reva te hilnede>
tîrik
soldurî: solbend
cêrge: rêz
hizhizî (pîreke hizhizî)
qûmlax: sêlewan
zînkir
kerge
kerge çêkirin
qoçax
forq: virq
cebayî
pekîn: peşkîn
pekandin: peşkandin
qapût: sako
liqap, niqāb
bi hev ketin
pişt kirin
keftorî, keftor, keftar
zerîterkî
meydan dayîna hespekî
çevnihêrî bûn
remildar
reml danîn: remil avêtin
tirkî
1. kurye; 2. muhafız
1. orman; 2. meşe ağacı
şu anda, hemen
uzanmak
şidetli darbe
kapıyı ardına kadar açık bırakmak
yuvarlanmak
alafranga kilit
dülger
yüzücü
kurumsak, deyyus
etraf
baştan ayağa, baştan başa
ağaç, fide vb dikmek
bot, çizme(rusça’dan)
ezilmek
ezmek
gözaydınlığı vermek, kutlamak
koşuda yetişmek/ önüne geçmek
koşuda kimse senin önüne geçmesın
ışık demeti
ayakkabıcı
sıra
sarsak, kocamış
kumluk
sarac
gergef
gergefle nakış işlemek
yiğit, kahraman
sürtük
caba
1. fırlamak; 2. sıçramak; 3. (kellesi, başı) uçmak
1. fırlatmak; 2. sıçratmak;
3. (kellesini, başını) uçurtmak
kaput, palto
nikap
anlaşmak
sırtlamak
kocamış, acuze, bunak
sarışın
atı bir koşu koşturmak
yolunu gözlemek, beklemek
kuma bakarak fal bakan
kum falına bakmak
fransizî
1. courrier ; 2. garde
1. forêt ; 2. chêne
maintenant
s’étendre, s’étaler
coup violent
laisser la porte grande ouverte
se rouler
clé moderne, serrure
charpentier
nageur
proxénète
alentour, environ
de la tête aux pieds
planter (un arbre)
botte
être écrasé, s’écraser
écraser, piétiner
féliciter
rattraper qqn (dans une course)
que personne n’arrive à te rattraper
faisceau de rayons de lumière
bottier, cordonnier
ligne, colonne, rang
décrépit, décati, complètement usé
terrain sablonneux
sellier
cadre pour broderie
broder sur cadre
brave, héros
traînée
gratuit
1. bondir ; 2. sauter ; 3. être décapité
1. jeter ; 2. faire bondir ; 3. décapiter
îngilîzî
1. courier; 2. guard
1. forest; 2. oak tree
just now
lay down, lie down
strong blow, smash
to keep door wide open
to roll over, roll down
modern lock
carpenter
swimmer
pimp, also as a pejorative addressing
around, surround
from head to toe
to plant (a tree, or a bush)
boot
to get crushed
crush, smash
to congratulate
to catch up
(no one should catch up with you in a race)
beam of rays
shoemaker
line, column. row
worn out
sandy
saddler
embroidery tender
to embroider on a tender
brave, hero
slut
free, for nothing
1. to fly out; 2. Jump; 3. to be decapitated
1. to throw 2. to fly out, jump 3. to decapitate
paletot, manteau épais
mors
convenir, se mettre d’accord
épauler, porter
mégère
blond
faire un tour à cheval
guetter l’arrivée de qqn
liseur de bonne aventure dans le sable
lire l’avenir dans le sable
winter coat
niqab, bit
to agree
to shoulder a burden
old woman, silly, ill-tempered
blond
to ride a lap on a horse
to await the arrival of s.o., watch, wait
fortune teller using sand
telling fortunes in sand
KURMANCÎ
MAGAZINE LINGUISTIQUE KURDE, supplément du Bulletin de liaison et d’information
© INSTITUT KURDE DE PARIS, 106, rue La Fayette, 75010 Paris - France, Tel. : 00 33 1 48 24 64 64, www.institutkurde.org
Directeur de la publication : Reşo ZÎLAN, Réalisation : M. HASSAN
Kurmancî hejmar - 51 -
-4-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content