close

Enter

Log in using OpenID

5 şubat 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
............
DİSİPLİN KURULU
2
............
DİSİPLİN KURULU
3
............
DİSİPLİN KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
KONU
KARAR
ÖZETİ
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın
Av. ………….. hakkında Ankara ………… Mahkemesi'nin ………….
............ Esas sayılı dosyalarına
Esas, ………… Karar sayılı, …………… tarihli kararı ile "hizmet
ulaşan, Av. ................... hakkında
nedeni ile güveni kötüye kullanma" suçundan mahkumiyetine karar
verilen Ankara ...........
verildiği, bu karara ilişkin yapılan temyiz başvurusunun Yargıtay
Mahkemesi'nin ........... günlü
………….. Dairesi'nin …………. Esas, …………… Karar sayılı
.............. Esas ve ............ Karar sayılı ………….. tarihli kararı ile süre yönünden reddedildiği ve bu şekilde
kararın kesinleşme şerhli fotokopisi ilgili hakkında verilen hükmün kesinleştiği anlaşılmakla, Avukat
ile Yargıtay ............. Dairesi'nin
………………..’nin Avukatlık Kanunu'nun 5/a, 72 ve 74. maddeleri
............. günlü, ............ Esas ve
kapsamında kalan durumu nedeniyle, aynı kanunun 71. maddesi
............ Karar sayılı ilamın
uyarınca yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere
fotokopisini sunan yazısının
05.03.2014 tarihinde saat 16:00'da yapılacak Yönetim Kurulu
değerlendirilmesi.
toplantısına davet edilmesine,
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.
................. hakkında re'sen açılan
soruşturma ile ilgili olarak verilen
Bilgi edinildi,
................ gün, ............. Esas ve
............. Karar sayılı karar örneğini
sunan yazısının değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.
................. hakkında re'sen açılan
soruşturma ile ilgili olarak verilen
Bilgi edinildi,
................ gün, ............. Esas ve
............. Karar sayılı karar örneğini
sunan yazısının değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
4
5
6
7
..............
..............
.............
Günü: 05/02/2014
DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.
................. ve Av.....................
hakkında re'sen açılan soruşturma ile
ilgili olarak verilen ................ gün,
............. Esas ve ............. Karar sayılı
karar örneğini sunan yazısının
değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.
................. hakkında re'sen açılan
soruşturma ile ilgili olarak verilen
................ gün, ............. Esas ve
............. Karar sayılı karar örneğini
sunan yazısının değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.
................. hakkında re'sen açılan
soruşturma ile ilgili olarak verilen
................ gün, ............. Esas ve
............. Karar sayılı karar örneğini
sunan yazısının değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.
................. hakkında re'sen açılan
soruşturma ile ilgili olarak verilen
................ gün, ............. Esas ve
............. Karar sayılı karar örneğini
sunan yazısının değerlendirilmesi.
DİSİPLİN KURULU
DİSİPLİN KURULU
............. DİSİPLİN KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Bilgi edinildi,
Bilgi edinildi,
Bilgi edinildi,
Bilgi edinildi,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
8
9
10
11
............
............
............
............
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Günü: 05/02/2014
DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.
................. hakkında re'sen açılan
soruşturma ile ilgili olarak verilen
................ gün, ............. Esas ve
............. Karar sayılı karar örneğini
sunan yazısının değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.
................. hakkında re'sen açılan
soruşturma ile ilgili olarak verilen
................ gün, ............. Esas ve
............. Karar sayılı karar örneğini
sunan yazısının değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.
................. hakkında re'sen açılan
soruşturma ile ilgili olarak verilen
................ gün, ............. Esas ve
............. Karar sayılı karar örneğini
sunan yazısının değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.
................. hakkında re'sen açılan
soruşturma ile ilgili olarak verilen
................ gün, ............. Esas ve
............. Karar sayılı karar örneğini
sunan yazısının değerlendirilmesi.
DİSİPLİN KURULU
DİSİPLİN KURULU
DİSİPLİN KURULU
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Bilgi edinildi,
Bilgi edinildi,
Bilgi edinildi,
Bilgi edinildi,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
12
Günü: 05/02/2014
13
46514
ANKARA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE T.C. Ankara Valiliği İl Kültür ve
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Turizm Müdürlüğü'nün, "TBMM
Onur Ödülü" yazısının
değerlendirilmesi.
ADLİYE POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ Adliye Polis Merkezi Amirliği'nin,
Av. .................’nun barokartı ile
adliye binasna giriş yapmakta olan
avukat katibi ............... hakkındaki
yazısının değerlendirilmesi.
14
............
ANKARA ............ MAHKEMESİ
15
46504
46936
Başkan
Av. Sema
AKSOY
AV. ............
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Ankara ………… Mahkemesi'nin,
mahkeme katibi ………..'nın Av.
…………. hakkında şikayetlerini
içeren dilekçesini sunan yazısının
değerlendirilmesi.
Baro levhasında Av. ..............'un
adresi olarak görünmekte olan
adreste, adı geçen avukatın
bulunmaması sebebiyle levhadaki
kaydın düzeltilmesi talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Gerekli incelemelerin yapılması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
Av. …………….'na ait barokartı kullanan …………….'un Baromuz
katiplik kütüğüne kayıtlı olduğu gözetilerek, Av. …………… hakkında
re'sen disiplin soruşturması açılmasına, ayrıca avukat katibi
………………. hakkında soruşturma açılmasına, avukat katibi hakkında
açılacak soruşturmaya ilişkin olarak İcra Hukuku Kurulu'ndan görüş
alınmasına,
Ankara ……….. Mahkemesi'nin yazısının bir örneğinin, yazılı görüş
alınmak üzere Avukat Hakları Merkezi'ne gönderilmesine, yazılı görüş
geldikten sonra yeniden gündeme alınarak konunun değerlendirilmesine,
Av. …………………’ın dilekçesi doğrultusunda,
1 - Av. …………….'un (…………….) Baromuz kayıtlarındaki büro ve
ev adresine yazılı bildirimde bulunularak değişmiş ise yeni büro
adresinin istenmesine, tebligata Av. …………..'ın dilekçesinin bir
örneğinin eklenmesine,
2- Av. ……………….'un (…………) Baromuz kayıtlarındaki büro
adresinde bulunup bulunmadığının tespiti için Baro Müdürü Erhan
Fırıncı’ya görev verilmesine,
3 – Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra dosyanın yeniden gündeme
alınmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
16
46603
AV. KEMAL ULUSOY
17
46898
AV. FAİK ERDOĞAN
18
46882
AV.DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK
19
47055
AV. DUYGU BEKTAŞ YILDIZ
20
46714
AV GÜNAY GÜNVER
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Taraf-Der organizasyonu ile
düzenlenecek olan "Türkiye'de Spor
Talep doğrultusunda uygun olan bir dersliğin "Türkiye'de Spor
Seyircilerinin Sorunları" konulu
toplantı için, 08-09 Şubat 2014
Seyircilerinin Sorunları" konulu toplantı için ücretsiz olarak tahsisine,
tarihlerinde ABEM'de derslik tahsis kararın ilgiliye bildirilmesine,
edilmesi talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Vefat eden merhum Av. Ekrem
Bilgin'in devam etmekte olan
dosyaları için Avukatlık Kanunu'nun Talebin incelenerek, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına kadar
42. maddesi doğrultusunda
Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi için Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
görevlendirme yapılmasını talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezi üyeliğinden
istifasını bildiren dilekçesinin
Bilgi edinildi,
değerlendirilmesi.
Gelincik Merkezi'nde rehber avukat Talebin kabulüne, Av. Duygu Bektaş Yıldız’ın (Baro Sicil:21672)
olarak görev alma talebini içeren
Gelincik Merkezi'nde rehber avukat olarak görevlendirilmesine, kararın
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Gelincik Merkezi’ne ve ilgiliye tebliğine,
Düzenlemeyi planladıkları çini sergisi Başvuru sahibinin avukat olduğu gözetilerek Av. Günay Günver ve
için 20 - 27 Nisan 2014 tarihlerinde arkadaşları tarafından düzenlenmesi planlanan çini sergisi için, 20 - 27
ABEM sanat galerisinin tahsisini
Nisan 2014 tarihlerinde ABEM sanat galerisinin Baromuzca seçilecek
talep eden dilekçesinin
iki adet eser karşılığında tahsisine, eser seçimi konusunda Av. Sema
değerlendirilmesi.
Güleç Uçakhan'a , sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık
Divanı'na yetki verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
21
46771
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
22
45546
AV. BALKAN ŞENCAN
23
45773
AV. FATİH GÖÇER
24
44776
AV. MUAZZEZ EDA SANER
AV. HASAN EMRE ÇAVUŞOĞLU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Av. ............'dan alınan, ................
tarafından Başkanlığımıza sunulan
05.12.2013 kayıt tarihli dilekçe
Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda Av. …………. hakkında
hakkındaki cevabi dilekçe
işlem yapılmasına yer olmadığına, kararın ilgililere bildirilmesine,
doğrultusunda hazırlanan Hukuk
Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Ankara Barosu Basketbol takımının Av. Balkan Şencan'ın dilekçesi ekinde sunulan forma bedeli karşılığı
forma masraflarının karşılanması
960,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesine,
talepli dilekçesinin görüşülmesi.
(Av. Orhan Şimşek'in karşı oyuyla, oy çokluğuyla)
Ankara Barosu Futbol Takımı olarak
Budapeşte'de düzenlenecek olan
Av. Fatih Göçer'in taleplerinin kısmen kabulü ile, Budapeşte'de
Dünya Avukatlar Futbol Şampiyonası düzenlenecek olan Dünya Avukatlar Futbol Şampiyonası için toplam
5.000,00.Avro tutarındaki turnuva katılım ücretinin karşılanmasına,
etkinliğine katılım sağlanmasına
yönelik taleplerini içeren dilekçesinin (Av. Orhan Şimşek'in karşı oyuyla, oy çokluğuyla)
değerlendirilmesi.
Ankara Barosu Bay ve Bayan
Voleybol takımlarının senelik
Bilgi edinildi,
masrafları hakkında bilgi veren
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
25
26
Günü: 05/02/2014
AV. Z. GÖRKEM ALYANAK
47148
Başkan
Av. Sema
AKSOY
AV. M. SAVAŞ ÖZDAĞ
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Hukuk Fakülteleri ile İletişim ve
İşbirliği Kurulu tarafından
10.02.2014-24.02.2014 tarihleri
arasında önstaj programı
düzenlenmesi ve bu program
kapsamında 09.02.2014 tarihinde
düzenlenecek olan bilgilendirme
toplantısı için ABEM konferans
salonunun tahsisi hususlarının
değerlendirilmesi.
Yasa İzleme Enstitüsü'nün,
düzenlenmesi planlanan çalıştay ve
panellerine ilişkin taleplerini içeren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Başvuru doğrultusunda 10.02.2014 - 24.02.2014 tarihleri arasında ön
staj programı düzenlenmesine, 09.02.2014 tarihinde ABEM konferans
salonunun 10:00-11:00 arasında Kurula tahsisine, programa ilişkin
afişlerin panolarda ve web sayfasında duyurulmasına,
Yasa İzleme Enstitüsü tarafından;
1- 24.02.2014 tarihinde düzenlenmesi planlanan “Karşı Vekalet Ücreti”
konulu panelin,
2 – 27.02.2014 tarihinde düzenlenmesi planlanan “Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Düzenlemeler” konulu
panelin,
3 – 21.02.2014 tarihinde düzenlenmesi planlanan “H Sınıfı Ehliyet
Alımına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Önerileri” konulu çalıştayın
düzenlenmesine yönelik taleplerin değerlendirilmesi konusunda Av.
Sema Güleç Uçakhan’a yetki verilmesine, etkinliklerin düzenlenmesinin
uygun bulunması halinde koordinasyonu konusunda Av. Sema Güleç
Uçakhan ve Av. Erol Yılmaz Aras’a yetki verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
27
46980
28
29
30
..........
..........
Günü: 05/02/2014
AV. DR. SERKAN AĞAR
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
tarafından düzenlenmekte olan İmar
Hukuku Sertifika programına ilişkin
taleplerini içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Baromuz eski üyesi .............'ın
25.12.2013 tarihli dilekçesi
doğrultusunda hazırlanan Hukuk
Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
.............Vekili Avukat ..............'ın
Avukat .............. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
...................... Hukuk (.............
Cumhuriyet Başsavcılığı) Sayılı
Avukat .......... hakkındaki yazısının
görüşülmesi
................'ın Avukat ................
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
................'in Avukat ..............
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
112-İşl-14-28
31
37962
112-İşl-13-390
32
42353
112-İşl-13-482
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
03.02.2014 tarihli dilekçe doğrultusunda,
1)İmar Hukuku Sertifika programında iki saatlik eksik kalan dersin
tamamlanması için 21.02.2014 günü ABEM binasında uygun bir
dersliğin tahsisine,
2) Dilekçede belirtilen Cafer Ergen'e izin alınmak üzere ilgili kuruma
yazı yazılmasına,
3)Programa ilişkin sertifika töreninin aynı tarihte ABEM 8. katta
yapılmasına,
Topluluk Sigortası kaydının silinmesine dair talebin muhatabı Baromuz
olmadığından, başvuru doğrultusunda yapılacak bir işlem olmadığının
başvuru sahibine bildirilmesine,
Av. ………………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Av. ………………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Av. ………………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Av. ………………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
33
Günü: 05/02/2014
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
34
112-İşl-14-2
35
112-İşl-13-490
36
112-İşl-13-434
37
112-İşl-13-232
38
ADLİ YARDIM
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
............................ 'un Avukat
...................... hakkındaki dilekçesinin Av. ………………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi.
Avukat …………… Vekili Avukat
…………..'ın Avukat ………………. Av. ………………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
................. San.Tic. Ltd. Şti. ve
............... Vekili Avukat ...............'ın
Avukat ………….., Avukat ………….., Avukat ………… ve Avukat
Avukat................, Avukat...............,
……………. haklarında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat............... , Avukat ................
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılıığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
.............. Hukuk (................,..........) Av. ………………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Sayılı Avukat ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
................... Hukuk (............ ,
Av. ………………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
............... ve............. ) Sayılı Avukat
...................... hakkındaki yazsının
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezi talepçisi S.A.
Talebin kabulü ile, Adli Yardım Merkezi talepçisi S.A.'ın 10,00.TL
'ın yargılama masraflarının Adli
tutarındaki fotoğraf çekim masrafının Adli Yardım fonundan
Yardım Fonundan karşılanması
karşılanmasına,
hususunun görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
39
ADLİ YARDIM
40
ADLİ YARDIM
41
ADLİ YARDIM
42
STJ.AV...................
43
STJ.AV...................
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Adli Yardım Merkezinin 2012/1684
Adli Yardım Merkezinin 2012/1684 sayılı dosyasında talepçi S.A.
sayılı dosyasında talepçi S.A.
hakkında Adli Yardım Yönetmeliği'nin 6/a maddesi gereğince Adli
hakkında Adli Yardım
Yardım taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi
Taahhütnamesinin işletilmesi
konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/38
Adli Yardım Merkezinin 2014/38 sayılı dosyasında talepçi D.E.'in Adli
sayılı dosyasında talepçi D.E. 'in Adli
Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan istişaren
Yardım Kurulu kararına itirazı
reddine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2012/2343
Adli Yardım Merkezinin 2012/2343 sayılı dosyasında görevlendirilen
sayılı dosyasında görevlendirilen Av.
Av. …………… tarafından Av. …………. ve Av. ………….'a verilen
.............'un tevkil yetkisi talebinin
yetki belgesinin onaylanmasına,
görüşülmesi
......................
Staj
Sicil
nolu
....................'un
askere
gitmesi ……………. Staj Sicil nolu …………'un askere gitmesi nedeniyle
nedeniyle
stajını
04.02.2013 stajını 04.02.2013 tarihinden itibaren terhis tarihinden 15 gün sonrasına
tarihinden itibaren dondurulması kadar dondurulmasına,
konusunun görüşülmesi
…………….Stj.Sicil Nolu
Staj Kurulu'nun raporu ve görüşü doğrultusunda ………. Stj.Sicil Nolu
…………'nın stajının ABEM
………………'nın stajının ABEM bölümünün, T.B.B. Staj
bölümünün devamsızlık nedeniyle 3 Yönetmeliği'nin 28., Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18.
(üç) hafta uzaması konusunun
maddeleri uyarınca devamsızlık nedeniyle 3 (üç) hafta uzatılmasına,
görüşülmesi
uzama süresinin bitiminden sonra görüşmeye alınmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
44
MUHASEBE
45
MUHASEBE
46
MUHASEBE
47
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Yetkin Basım Yayım Dağıtım Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'nin, 27.01.2014 tarihli,
Yetkin Basım Yayım Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 27.01.2014
025523 seri numaralı, 260 adet Temel
tarihli, 025523 seri numaralı, 260 adet Temel Ceza ve Yargılama
Ceza ve Yargılama Yasaları kitabı
Yasaları kitabı karşılığı KDV dahil 4.550,00.TL tutarındaki faturasının
karşılığı KDV dahil 4.550,00.TL
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
tutarındaki
faturasının
ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Karanfil Kitap Kırtasiye'nin
03.02.2014 tarihli, 653409 seri
Karanfil Kitap Kırtasiye'nin 03.02.2014 tarihli, 653409 seri numaralı,
numaralı, Adli Yardım servisi için
Adli Yardım servisi için toplu toner ve kırtasiye malzemesi karşılığı
toplu toner ve kırtasiye malzemesi
8.431,48 .TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
karşılığı 8.431,48 .TL tutarındaki
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi
Karanfil
Kitap
Kırtasiye'nin
03.02.2014 tarihli, 653408 seri Karanfil Kitap Kırtasiye'nin 03.02.2014 tarihli, 653408 seri numaralı,
numaralı, toplu toner ve kırtasiye toplu toner ve kırtasiye malzemesi karşılığı 17.899,42.TL tutarındaki
malzemesi karşılığı 17.899,42.TL faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
tutarındaki
faturasının
ödenmesi verilmesine,
hususunun görüşülmesi
Mutlucell Ltd. Şti.'nin 31.01.2014
tarihli, 39993 seri numaralı, ocak ayı Mutlucell Ltd. Şti.'nin 31.01.2014 tarihli, 39993 seri numaralı, ocak ayı
toplu SMS gönderim bedeli karşılığı toplu SMS gönderim bedeli karşılığı KDV dahil 13.692,69.TL
KDV dahil 13.692,69.TL tutarındaki tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
faturasının ödenmesi hususunun
Divanı'na yetki verilmesine,
görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
48
MUHASEBE
49
MUHASEBE
50
MUHASEBE
51
MUHASEBE
52
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Salmat Basım Yayıncılık Ltd. Şti.'nin
Salmat Basım Yayıncılık Ltd. Şti.'nin 31.01.2014 tarihli, 866625 seri
31.01.2014 tarihli, 866625 seri
numaralı, Hukuk Gündemi Dergisi numaralı, Hukuk Gündemi Dergisi 2013/2 sayısı basımı karşılığı
2013/2 sayısı basımı karşılığı
3.000,01 .TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
3.000,01 .TL. tutarındaki faturasının Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
ödenmesi hususunun görüşülmesi
Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin
31.01.2014 tarihli, 29279 seri
Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin 31.01.2014 tarihli, 29279 seri
numaralı , hizmet alım sözleşmesi
numaralı , hizmet alım sözleşmesi gereği personel ödemeleri karşılığı
gereği personel ödemeleri karşılığı
KDV dahil 42.016,91 .TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
KDV dahil 42.016,91 .TL tutarındaki
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi
Karanfil Kitap Kırtasiye'nin
03.02.2014 tarihli, 543407 seri
Karanfil Kitap Kırtasiye'nin 03.02.2014 tarihli, 543407 seri numaralı,
CMK servisi için toplu toner ve kırtasiye malzemesi karşılığı
numaralı, CMK servisi için toplu
toner ve kırtasiye malzemesi karşılığı 8.995,14.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
8.995,14.TL tutarındaki faturasının Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
ödenmesi hususunun görüşülmesi
Baro kaleminin ihtiyacı
2000 adet sicil dosyası bastırılması için ihale açılmasına, dosyanın şekli
doğrultusunda avukat sicil dosyası
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
bastırılması hususunun görüşülmesi.
2014/1 Baro dergisinin basımına Ankara Barosu Dergisi'nin 2014/1 sayısının 2000 adet olarak en uygun
ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi
teklifi veren Afşaroğlu Matbaası (Faruk Afşar'a) 4.900,00.TL+KDV
bedel ile bastırılmasına, basım süresinin yedi iş günü olarak
belirlenmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
53
46769
FİRDEVS NİLGÜN YILDIZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
54
46793
HÜSEYİN AYIK
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
55
46772
ESMA NUR BUÇAK
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
56
46511
EMİNE NALAN CİHAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
57
46533
HÜSEYİN ŞAHİN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
58
46655
ÖZGÜR YALÇIN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
59
46586
SEÇKİN ŞAHAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
60
46589
EFE CAN KARABULAT
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
61
46599
YILMAZ KOÇ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
62
46628
SEFA ŞAHİNOĞLU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
63
46849
GÖNÜL LALE ATLI
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
64
46961
UTKU TOPCAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
65
47003
EDA BOZBEYOĞLU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
66
46791
ABDULLAH KÜLBAY
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
67
46784
SUENDAM CANGÜR
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
68
46794
EMRE GÜR
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
69
46527
İDRİS FİDAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
70
46618
EMRE YURTALAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
71
46521
KÖKSAL SEKMEN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
72
46540
CENGİZHAN GÜR
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
73
46705
GÜLPAŞA SEZER
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
74
46719
HARUN KARABIÇAK
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
75
46720
SEDA ÖZLEM AYTEKİN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
76
46562
MUAMMER MEHMET KAYA
77
45903
GÖKNİL EMDİ
78
47141
RUKİYE YAPRAK ÖZTÜRK
79
46133
ŞERİF DEMİRCİ
80
45906
SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER
81
64172
ÇAĞRI AK
82
8090
ÇİĞDEM KOÇAK
83
7797
MUHAMMED AY
84
5872
NESLİ ŞARA TEMİZ
85
7943
GAMZE SÖNMEZ
86
1663
FATMA TÜRKAN EKİCİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
MUĞLA
BAROSU'nun
Nakil Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Muğla Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
87
6545
ÇİĞDEM ÇAYLI
88
8247
ÖMER DOĞU
89
6160
HALİL İBRAHİM ERASLAN
90
7035
FATMA DÖNMEZ
91
8167
SEDA ADA
92
60096
AYDIN UMUT BALTACI
93
8816
BEGÜM AĞAOĞLU
94
44544
MELİKE OFLUOĞLU
95
7942
GONCA SİLAHLI
96
7380
ÖZLEM KAVAK
97
64465
TUĞBA AKDEMİR
98
7934
BÜŞRA HACIER
99
7047
CEREN ÇİNKO
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
100
7974
ESRA ER
101
45250
CELAL EMRE DEMİRTAŞ
102
46869
SÜMEYRA BETÜL BABACAN
103
46590
BAHAR BAŞAK ARSLAN
104
45929
DİLAN KANAT
105
46384
BATUHAN BAK
106
44676
KEMAL ŞENOCAK
SÜMEYRA BETÜL BABACAN,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İzmir Barosu'na
Baromuzdan İZMİR BAROSU'na
gönderilmesine,
nakil gitme istemi.
BAHAR BAŞAK ARSLAN,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İstanbul Barosu'na
Baromuzdan İSTANBUL
gönderilmesine,
BAROSU'na nakil gitme istemi.
DİLAN KANAT, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Bitlis Barosu'na
BİTLİS BAROSU'na nakil gitme
gönderilmesine,
istemi.
BATUHAN BAK, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İstanbul Barosu'na
İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme
gönderilmesine,
istemi.
Baromuz levhasına yazılma talebi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
107
46415
MEHMET ÖZDAMAR
Baromuz levhasına yazılma talebi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
108
46471
NADİDE KODAMAN
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
109
45972
ALTAN ZİYA ÖZBEK
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
110
45567
ERDEM HACIM
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
111
46842
MEHMET MİRZA DOĞAN
112
46159
NURSELARAS
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
KARABÜK BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
113
46594
GÜLENAY AYDİNÇ ÖZDEMİR
114
46872
AV. RAMAZAN BURAK ŞAHİN
115
47034
İSA ÇETİN
116
46824
HAKAN FİDAN
117
46695
ASLI ÖNER
118
.......................
Av. ........................
........................
Av. .........................
....................... ADINA .............
Av. ..........................
RE'SEN (..................)
Av. .....................
..........................
Av. .................
119
120
121
122
123
İKTİSADİ İŞLETME
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
2013/Ş.180 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.186 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.198 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.284 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.457 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
İktisadi İşletme bünyesinde çalışan
..............'un iş akdinin karşılıklı
anlaşma ile sona erdirilmesi
hususunun görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
(Av. Orhan Şimşek görüşmeye ve oylamaya katılmamıştır)
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ………………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
İktisadi İşletme bünyesinde çalışan ………………'un yazılı talebi ve
iktisadi işletmeden sorumlu yönetim kurulu üyesinin görüşü
doğrultusunda, ikale sözleşmesi yapılarak ………….'un iş akdinin
feshine, ilgiliye sadece kıdem tazminatının ödenmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
124
İKTİSADİ İŞLETME
125
MUHASEBE
126
ADLİ YARDIM
127
AYŞE SÖNMEZ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Baromuz Gölbaşı Sosyal Tesisleri ile
Sincan Adliyesi ve icra müdürlükleri
ek binası avukat odalarına web
tabanlı kamera tesisatı kurulması için
Pronet firması ile sözleşme yapılması
hususunun görüşülmesi
Vadeli Mevduat ile ilgili tekliflerin
değerlendirilmesi
Baromuz Gölbaşı Sosyal Tesisleri ile Sincan Adliyesi ve icra
müdürlükleri ek binası avukat odalarına web tabanlı kamera tesisatı
kurulması için Pronet firması ile sözleşme yapılmasına, konuya ilişkin
olarak Av. Gökhan Candoğan ve Av. Sami Saygın Yazıcıoğlu'na yetki
verilmesine,
Başkanlığımız CMK vadeli mevduat hesabının en uygun teklifi veren
Denizbank Mithatpaşa Şubesinde 32 gün süre ile, % 11,35 faiz oranı ile
vadeli olarak değerlendirilmesine,
01-02 Şubat 2014 tarihinde
düzenlenen adli yardım eğitim
seminerinde eğitim veren Yrd. Doç.
Dr. Gamze Turan Başara'ya ve
Adli Yardım eğitiminde ders veren Yardımcı Doçent, Doçent ve
eğitmen olan merkez üyeleri Av.
Profesörlere ders saati başı 100,00.TL, eğitime katılan ve ders veren
Sadık Onur Gelbal, Av. Muazzez Eda avukatlara ders saati başı 60,00.TL. ödenmesine, Ekim 2014 tarihine
Saner, Av. Baha Cankut Sarıtaş ve
kadar yapılacak adli yardım eğitimlerinde bu kararın uygulanmasına,
Av. Mehmet Çağrı Songüç'e
ödenecek eğitim ücretlerinin
belirlenmesi hususunun görüşülmesi
İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku
Yüksek Lisans öğrencisi olarak
İstenilen bilgilerin Ankara Barosu kayıtlarında bulunmadığı, bilgilerin
hazırlayacağı bitirme tezi için bilgi Adalet Bakanlığı'ndan talep edilmesi gerektiği hususunun ilgiliye
talep eden dilekçesinin
bildirilmesine,
değerlendirilmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
128
RE'SEN
129
STJ. AV. ....................
130
RE'SEN
131
RE'SEN
132
RE'SEN
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
Hizmeti ile ilgili görüşme
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımı, gerek avukatlar gerek baroya
yararları konusunda çalışma yapmak ve Yönetim Kurulu'na rapor
sunmak üzere Av. Orhan Şimşek, Av. Gökhan Candoğan, Av. Sema
Güleç Uçakhan, Av. Hakan Bezginli ve Av. Sami Saygın
Yazıcıoğlu'nun görevlendirilmelerine,
.................... Stj.Sicil Nolu
Staj Kurulu'nun raporu ve görüşü doğrultusunda .................... Stj.Sicil
.................... 'nın stajının ABEM
Nolu .................... 'nın stajının ABEM bölümünün, T.B.B. Staj
bölümünün devamsızlık nedeniyle 2 Yönetmeliği'nin 28., Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18.
(iki) hafta uzaması konusunun
maddeleri uyarınca devamsızlık nedeniyle 2 (iki) hafta uzatılmasına,
görüşülmesi
uzama süresinin bitiminden sonra görüşmeye alınmasına,
CMK'da değişiklik yapılması
CMK'da öngörülen tutukluluğun tedbir olduğu, aynı kanunda adli
tartışılan tutukluluk sürelerine ilişkin kontrol uygulamanın mümkün olduğu ve kamuoyuna yansıdığı kadarıyla
basın açıklaması yapılması hususunun beş yıl peşin tutukluluğun AHİS ve Anayasa'ya uygun olmadığı
görüşülmesi
gözetilerek bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek üzere basın
açıklaması yapılmasına, bu konuda Baro Başkanı Av. Sema Aksoy'a
yetki verilmesine,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Sincan Kadın
etkinlikleri kapsamında Sincan Kadın Cezaevi'nde Baromuz Halk Müziği Korosu tarafından konser
Cezaevi'nde konser düzenlenmesi
düzenlenmesine, etkinliğe ilişkin masraflar konusunda Sayman Av.
hususunun değerlendirilmesi
Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Son günlerde yaşanan avukat
Konuya ilişkin olarak tüm meslektaşların yazı, kısa mesaj, ilan yoluyla
kimliklerinin kimlik sahibi ve avukat
bilgilendirilmelerine, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adli Yargı
olmayan kişiler tarafından adliyelerde
Komisyonu Başkanlığı'na konuya ilişkin yazı yazılmasına, bu konuda
kullanılmasına ilişkin sorunun
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :71
Günü: 05/02/2014
133
STJ. AV. .............................
134
AV. MERAL ERDOĞAN
135
METİN KILIÇ
136
KEREM ÖZYARDIMCI
137
TUGAY ÖZKAHRAMAN
138
ELİF DEMİREL
139
SELÇUK SEZER
………….. Stj.Sicil Nolu …………..
………….. Stj.Sicil Nolu ………….. 'ın stajının ABEM bölümünün
'ın stajının ABEM bölümünün
TBB Staj Yönetmeliği'nin 28, Ankara TBB Staj Yönetmeliği'nin 28, Ankara Barosu Staj Kurulu İç
Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliğinin Yönetmeliğinin 19,20,21,22,23 ve 24. maddeleri hükümleri uyarınca 2
(iki) hafta uzatılmasına, uzama süresi sonunda yeniden görüşmeye
19,20,21,22,23 ve 24. maddeleri
alınmasına,
hükümleri uyarınca 3 (üç) hafta
uzaması konusunun görüşülmesi
Gelincik Merkezi tarafından "çocuk
istismarı" ve "çocuk yaşta zorla
Ankara Barosu Gelincik Merkezi tarafından hazırlanan basın
evlendirme" konularında basın
açıklamasının, basın organlarına gönderilmesine,
açıklaması yapılması hususunun
değerlendirilmesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
ÇANAKKALE BAROSU’nun nakil Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Çanakkale Barosu'na
suretiyle Levhaya yazma kararı
gönderilmesine,
Talepten vazgeçme sebebiyle adının
Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesinden silinmesine,
staj listesinden silinmesi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content