close

Enter

Log in using OpenID

12 mart 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
AVUKAT ………….
2
KONU
AVUKAT ………….
3
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KARAR
ÖZETİ
Avukat ………………'nun, Baromuz
Disiplin Kurulu'nun ………………
gün ve ………………Esas,
……………… Karar sayılı kararı ile
hakkında verilen, 01.04.2014 01.07.2014 tarihleri arasında infaz
edilecek olan üç ay süre ile işten
yasaklama kararının ikinci kez
ertelenmesi talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Avukat ………………'ın, Türkiye
Barolar Birliği kanalıyla Baromuza
ulaşan, ……………… 'ın dilekçesi
hakkında yanıtlarını sunmuş olduğu
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, 2014 yılı 5 Nisan
Avukatlar Günü Etkinliklerinin
Türkiye Barolar Birliği ile ortak
olarak düzenlenmesine yönelik
talebimizin kabul edildiğini bildiren
yazısının değerlendirilmesi.
Avukat ………………'nun, Baromuz Disiplin Kurulu'nun
……………… gün ve ……………… Esas, ……………… Karar sayılı
kararı ile hakkında verilen üç ay süre ile işten yasaklama kararının
infazının ertelenmesi isteminin bir kez kabul edilmiş olması sebebiyle,
ikinci kez ertelenmesi yönündeki talebinin reddine,
………………'ın dilekçesi hakkında yapılacak her hangi bir işlem
bulunmadığına,
Bilgi edinildi, konu hakkında Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki
verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
4
Günü: 12/03/2014
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
5
RE'SEN
6
POLATLI İLÇESİ AVUKATLARI
7
RE'SEN
8
AVUKAT ………….
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Mustafa Mesci'nin vefatı
sebebiyle, Avukat Erkan Güçavlı'dan
alınan, merhumun yetki belgesi ile
takip ettiği dosyalarla ilgili bilgi
veren dilekçesi hakkında hazırlanan
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün,
Tüketici Sorunları Hakem
Heyetlerinde vekalet ücretine
hükmedilmesi hakkındaki görüşünün
değerlendirilmesi.
Polatlı ilçesi avukatlarının yargı
çevresi düzenlemesi ve ihtisas
mahkemeleri hakkındaki dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Baro personeli …………..’ın ücret
sözleşmesinin değerlendirilmesi.
Ankara …………. Ceza
Mahkemesi'nin 02.04.2014 günü
10:30'da yapılacak olan duruşması
için gözlemci talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Avukatlık Kanunu'nun 42.
maddesi doğrultusunda merhum Avukat Mustafa Mesci'nin devam
etmekte olan dosyalarını takip etmek üzere Avukat Özgür Yılmaz’ın
(Baro Sicil : 14771) görevlendirilmesine,
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'na aykırı bir karar alarak, uygulamaya
koyan kamu görevlileri hakkında suç duyurusu ve diğer işlemlerin
yapılmasına, bu işlemlerle ilgili olarak dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne
tevdiine,
Başvuru ile ilgili değerlendirme ve teknik konularla ilgili hazırlık
yapmak üzere dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
Baro personeli ………….'ın aldığı ücretin, 2014 yılı Ocak ayından
itibaren geçerli olmak üzere %15 oranında arttırılmasına,
Avukat ………….. 'ın başvurusu doğrultusunda, gözlemci ataması
yapılması için dilekçenin Avukat Hakları Merkezi'ne gönderilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
9
………………
10
AVUKAT SİNEM KAZAR
11
AVUKAT MELİHA SARIGÜL
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
………………'ın, Baromuza posta
yoluyla ulaşan ve Avukat
……………… hakkında yakınma
içeren dilekçenin kendisine ait
olmadığı hakkında bilgi veren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat Sinem Kazar'ın, Baromuzca
düzenlenen Türk Borçlar Kanunu
Eğitim Modülleri-4 programına
katılamayacak olması sebebiyle,
ödemiş olduğu bedelin tarafına
iadesini talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Avukat Meliha Sarıgül'ün, 5 Nisan
Avukatlar Günü Etkinlikleri
kapsamında, Baromuz Halk Müziği
Korosu tarafından 08.04.2014 günü
Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde konser düzenlenmesi
talepli dilekçesinin değerlendirilmesi.
Baromuza sunulan 14.02.2014 tarihli, ……………… imzalı şikayet
dilekçesi ile ilgili olarak ……………… T.C. Kimlik numaralı,
……………… olduğunu beyan eden ve nüfus cüzdanı suretini bırakan
yurttaşımız tarafından bu şikayet dilekçesinin kendisine ait olmadığı
belirtildiğinden yapılacak bir işlem olmadığına,
Sertifika programı sayıya göre düzenlenmiş olduğundan ve program
başlangıcından sonraki bir tarihte başvuruda bulunulduğundan talebin
reddine,
Talebin kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
12
Günü: 12/03/2014
HASAN AŞAN
Hayat Sende Gençlik Akademisi
Derneği tarafından düzenlenmekte
olan "Sosyal Duvarları Yıkalım"
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği'nce düzenlenecek olan
projesinin kapanış toplantısı için
toplantıya ait etkinliğin programının talep edilmesine,
18.04.2014 tarihinde ABEM
konferans salonunun tahsisini talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
AVUKAT HÜLYA YAZAR GÜNAY Düzenlemeyi planladıkları karma
ABEM sanat galerisinin 27-28-29 Haziran 2014 tarihlerinde, Baromuzca
resim sergisi için ABEM sanat
seçilecek iki adet eser karşılığında Avukat Hülya Yazar Günay ve
galerisinin 27-28-29 Haziran 2014
arkadaşlarına tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık
tarihlerinde tahsisini talep eden
Divanı'na yetki verilmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
AVUKAT EVRİM İZTAN
Düzenlemeyi planladığı resim sergisi
ABEM sanat galerisinin 15.09.2014-30.09.2014 tarihleri arasında
için 15.09.2014-30.09.2014 tarihleri
Baromuzca seçilecek dört adet eser karşılığında Avukat Evrim İztan'a
arasında ABEM sanat galerisinin
tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
tahsisini talep eden dilekçesinin
verilmesine,
değerlendirilmesi.
İLHAN AFŞİN
Büyükşehir Belediyesi Meslek
Edindirme Kursları çini öğretmenleri
ve öğrencileri tarafından açılması
Belirtilen tarih aralıklarında Baromuzca düzenlenecek etkinlikler olması
planlanan sergi için 17-24 Mayıs veya sebebiyle talebin kabulünün mümkün olmadığının başvuru sahibine
24-31 Mayıs tarihleri arasında ABEM bildirilmesine,
sanat galerisinin tahsisini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
13
14
15
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
16
Günü: 12/03/2014
OR-CEN TURİZM
Or-Cen Turizm Organizasyon İnşaat
Ulaştırma Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi'nin, 5 Nisan Avukatlar Günü
Balosu'na ilişkin teklifinin
değerlendirilmesi.
AVUKAT AHMET ERDEM AKYÜZ Hazırlamış olduğu "Ermeni Sorunu
ve Türkler" isimli kitabın, masrafı
Baromuzca karşılanmak
üzere,indirimli fiyat ile Baromuz
üyelerine dağıtılması talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
AVUKAT PELİN
Gelincik Merkezi'nde görev alma
HİSARCIKLIOĞLU
talebinin reddine ilişkin Yönetim
Kurulu kararı doğrultusunda, sunmuş
olduğu cevabi dilekçenin
değerlendirilmesi.
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK Tüketici Hakları Kurulu'nun, Akyurt
Kaymakamlığı Tüketici Hakem
Heyeti görevlendirmesi konulu
dilekçesinin değerlendirilmesi.
17
18
19
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Or-Cen Turizm Organizasyon İnşaat Ulaştırma Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi'nin sunmuş olduğu teklifin reddine,
Talebin değerlendirilmesi ve Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi
hususunda Avukat İbrahim Löklüoğlu'na görev verilmesine,
Başvuru ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Tüketici Hakları Kurulu'nun 11.03.2014 tarihli yazısı doğrultusunda
Akyurt Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti asil üyeliği için Avukat
Canan Palıt (Baro Sicil : 14513) yedek üyeliği için Avukat Fatoş Seven
Erk'in (Baro Sicil : 15988) atanmalarına, kararın ilgili avukatlara ve
Kaymakamlığa bildirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
20
AVUKAT MERAL ERDOĞAN
21
AVUKAT SEMRA DÜNDAR
22
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
23
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
24
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
25
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Gelincik Merkezi'nin, 15-16 Mart
2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Talebin kabulü ile, 15-16 Mart 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan
Gelincik Eğitiminde yemek verilmesi Gelincik Eğitimi için 110 kişilik yemek verilmesine, 13 Mart 2014
ve 13 Mart 2014 tarihinde Jandarma tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Personelinin Gelincik Merkezi
Genel Komutanlığı Personelinin
ziyaret için 60 kişilik çay-kahve ve pasta ikram edilmesine, mali
Gelincik Merkezi ziyareti esnasında konularda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
kuru pasta ve içecek ikramı yapılması
talepli dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat Semra Dündar'ın Baromuz
vasi ve kayyum kütüklerinde görev Avukat Semra Dündar'ın talebinin kabulü ile Baromuz vasi ve kayyum
alma talepli dilekçesinin
kütüklerine isminin eklenmesine,
değerlendirilmesi.
Baromuz eski üyesi ………………'in
Baromuz levhasına yeniden yazılma Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda talebin reddine, Avukat
istemi hakkındaki Hukuk Müşavirliği Erol Yılmaz Aras'ın karşı oyuyla, oyçokluğuyla,
raporunun değerlendirilmesi.
Tüketici Hakları Kurulu tarafından
Tüketici Hakları Kurulu tarafından hazırlanmış olan Hakem
hazırlanmış olan Hakem Heyetlerinde
Heyetlerinde Görevlendirilen Baro Temsilcilerinin Görev Çalışma Usul
Görevlendirilen Baro Temsilcilerinin
ve Esasları Hakkındaki Yönergenin kabulüne, gerekli işlemlerin
Görev Çalışma Usul ve Esasları
yapılması hususunda Tüketici Hakları Kurulu'na ve Avukat Sema Güleç
Hakkındaki
Yönergenin
Uçakhan'a yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
………………. Avukat …………….
Avukat …………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
………………. Avukat ……………. Avukat …………… ve Avukat …………… haklarında ayrı ayrı
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi disiplin soruşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
26
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
27
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
28
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
29
112-İşl-13-404
30
112-İşl-14-40
31
112-İşl-14-80
32
112-İşl-13-99
33
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
34
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
………………. Avukat ……………. Avukat …………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi soruşturma sonuçlanıncaya kadar ilgilinin CMK listesinden
çıkarılmasına,
………………. Avukat …………….
Avukat…………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ………………. Avukat
……………. hakkındaki dilekçesinin Avukat…………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
………………. Avukat …………….
Avukat …………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
………………. Avukat …………….
Avukat …………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
………………. Avukat …………….
Avukat …………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
………………. Avukat ……………. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun …………… gün ve
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi …………… Esas, …………… Karar sayılı kararı doğrultusunda
Avukat …………… ve Avukat …………… haklarında ayrı ayrı
disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ………………. Avukat
Dosyanın uzlaşma sağlanmak üzere muhakkik üye Avukat Erol Yılmaz
……………. hakkındaki dilekçesinin
Aras'a tevdiine,
görüşülmesi
Avukat ………………. Avukat
Dosyanın uzlaşma sağlanmak üzere muhakkik üye Avukat Erol Yılmaz
……………. hakkındaki dilekçesinin
Aras'a tevdiine,
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
35
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
36
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
37
ADLİ YARDIM
38
ADLİ YARDIM
39
ADLİ YARDIM
40
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
…………….. Barosu Başkanlığının Şikayet konusu eylemin Baromuza kayıtlı dönemde olmaması sebebiyle,
.............. tarih ve …………… sayılı …………. Barosu'nda kayıtlı olduğu dönemde olması sebebiyle ilgili
Avukat…………………….
avukat hakkında gereğinin takdir ve ifası için dosyanın ………….
hakkındaki dosyasının görüşülmesi Barosu Başkanlığı'na gönderilmesine,
112-2013-94 Sayılı Soruşturma
Sehven yapılan hatanın düzeltilerek dosyanın Disiplin Kurulu
Dosyasının görüşülmesi
Başkanlığı'na gönderilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/391
sayılı dosyasında talepçi H.G.’ın
Adli Yardım Merkezinin 2014/391 sayılı dosyasında Avukat
yargılama masraflarının Adli Yardım ……………. tarafından talep edilen 8,00.TL fotoğraf çekim masrafının
Fonundan karşılanması hususunun
Adli Yardım fonundan karşılanmasına,
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/276
sayılı dosyasında talepçi B.Ö.'ün
Adli Yardım Merkezinin 2014/276 sayılı dosyasında Avukat D.P.
yargılama masraflarının Adli Yardım tarafından talep edilen 8,00.TL fotoğraf çekim masrafının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
fonundan karşılanmasına,
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/393
sayılı dosyasında talepçi A.P.'ın
Adli Yardım Merkezinin 2014/393 sayılı dosyasında Avukat ………….
yargılama masraflarının Adli Yardım tarafından talep edilen 8,00.TL. fotoğraf çekim masrafının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
fonundan karşılanmasına,
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/1595
sayılı dosyasında görevlendirilen Av.
Adli Yardım Merkezinin 2013/1595 sayılı dosyasında görevlendirilen
……………. 'nın dosyasının disiplin
Av. …………..’dan yazılı olarak bilgi istenmesine,
işlemleri yönünden değerlendirilmesi
hususunun görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
41
ADLİ YARDIM
42
ADLİ YARDIM
43
STAJ KURULU
44
STAJ KURULU
45
STAJ KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin 2014/352
sayılı dosyasında talepçi S.P.’inAdli
Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2296
sayılı dosyasında görevlendirilen Av.
……………….’ın Adli Yardım
Kurulu kararına itirazı hususunun
görüşülmesi
…………… staj sicil sayılı
…………….. stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle 3
(üç) hafta uzatılması konusunun
görüşülmesi
…………… staj sicil sayılı
…………….. stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle 12
(oniki) hafta uzatılması konusunun
görüşülmesi
…………… staj sicil sayılı
…………….. stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle 5
(beş) hafta uzatılması konusunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/352 sayılı dosyasında talepçi S.P.’in Adli
Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan istişaren
reddine,
Adli Yardım Merkezinin 2013/2296 sayılı dosyasında görevlendirilen
Av. ………………..’ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının, Adli
Yardım sisteminde görevin iadesi müessesesi olmadığından reddine,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……….. staj sicil sayılı
…………..’nun stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3
(üç) hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin
yeniden görüşmeye alınmasına,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……….. staj sicil sayılı
…………..’nun stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 12
(oniki) hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin
yeniden görüşmeye alınmasına,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……….. staj sicil sayılı
…………..’nun stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 5
(beş) hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin
yeniden görüşmeye alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
46
STAJ KURULU
47
STAJ KURULU
48
STAJ KURULU
49
STAJ KURULU
50
STAJ KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
…………… staj sicil sayılı
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……….. staj sicil sayılı
…………….. stajının ABEM
…………..’nun stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 5
bölümünün devamsızlık nedeniyle 5
(beş) hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin
(beş) hafta uzatılması konusunun
yeniden görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
…………… staj sicil sayılı
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……….. staj sicil sayılı
…………….. stajının ABEM
…………..’nun stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 2
bölümünün devamsızlık nedeniyle 2
(iki) hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin
(iki) hafta uzatılması konusunun
yeniden görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
……………
staj
sicil
sayılı
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……….. staj sicil sayılı
……………..
stajının
ABEM
…………..’nun stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1
bölümünün devamsızlık nedeniyle 1
(bir) hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin
(bir) hafta uzatılması konusunun
yeniden görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
……………
staj
sicil
sayılı
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……….. staj sicil sayılı
……………..
stajının
ABEM
…………..’nun stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 2
bölümünün devamsızlık nedeniyle 2
(iki) hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin
(iki) hafta uzatılması konusunun
yeniden görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
…………… staj sicil sayılı
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……….. staj sicil sayılı
…………….. stajının ABEM
…………..’nun stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3
bölümünün devamsızlık nedeniyle 3
(üç) hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin
(üç) hafta uzatılması konusunun
yeniden görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
51
Günü: 12/03/2014
STAJ KURULU
52
MUHASEBE
53
MUHASEBE
54
…………… staj sicil sayılı
…………….. stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle 2
(iki) hafta uzatılması konusunun
görüşülmesi
CMK Vadeli mevduatına ilişkin
tekliflerin değerlendirilmesi.
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
CMK vadeli mevduatlarının, vermiş olduğu teklif çerçevesinde %12,25
oranlı 32 günlük vade ile Denizbank Mithatpaşa Şubesi'nde
değerlendirilmesine,
Forem Reklam ve Tanıtım
Hizmetleri'nin, 10.03.2014 günlü,
183823 seri numaralı, muhtelif
promosyon malzemesi karşılığı KDV
dahil 19.871,13.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve
Toptan Satış A.Ş.'nin, 06.03.2014
günlü, 249946 seri numaralı, ABEM
elektrik tüketim bedeli karşılığı KDV
dahil 14.642,34.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
MUHASEBE
Başkan
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……….. staj sicil sayılı
…………..’nun stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 2
(iki) hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin
yeniden görüşmeye alınmasına,
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Forem Reklam ve Tanıtım Hizmetleri'nin, 10.03.2014 günlü, 183823
seri numaralı, muhtelif promosyon malzemesi karşılığı KDV dahil
19.871,13.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin, 06.03.2014
günlü, 249946 seri numaralı, ABEM elektrik tüketim bedeli karşılığı
KDV dahil 14.642,34.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,ödeme
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
55
MUHASEBE
56
MUHASEBE
57
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Mas-Deha Büro Sistemleri Bilişim
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin,
Mas-Deha Büro Sistemleri Bilişim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin,
27.02.2014 günlü, 334983 seri
27.02.2014 günlü, 334983 seri numaralı, muhtelif kopya bedeli karşılığı
numaralı, muhtelif kopya bedeli
KDV dahil 8.649,47.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,ödeme
karşılığı KDV dahil 8.649,47.TL.
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Alcem Isıtma Soğutma Klima Taahhüt
Tic. Ltd. Şti.'nin 04.03.2014 günlü, Alcem Isıtma Soğutma Klima Taahhüt Tic. Ltd. Şti.'nin 04.03.2014
036040 seri numaralı, kompresör ve günlü, 036040 seri numaralı, kompresör ve R22 gaz bedeli karşılığı
R22 gaz bedeli karşılığı KDV dahil KDV dahil 16.689,92.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
16.689,92.TL. tutarındaki faturasının konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin,
SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin,
03.03.2014 günlü, 909396 seri
03.03.2014 günlü, 909396 seri numaralı, SDD Baronet- şubat ayı IVR
numaralı, SDD Baronet- şubat ayı
robot kullanım ücreti ve arama ücretleri karşılığı KDV dahil
IVR robot kullanım ücreti ve arama
3.613,22.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
ücretleri
karşılığı
KDV
dahil
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
3.613,22.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
58
Günü: 12/03/2014
MUHASEBE
59
UĞUR TEKERCİ
Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin,
28.02.2.2014 günlü, 29573 seri
numaralı, hizmet bedeli karşılığı
KDV dahil 41.592,16.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi
60
MURAT BEKTAŞ KILIÇ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
61
ÇAĞLA ERDOĞAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
62
NADİDE KODAMAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
63
MEHMET KELEŞ
64
NAZLI ÇETİN
65
MELİKE AKMAN
66
DİLAN KAFTANLI
67
ÖZGE SELİN SARP
68
KADİR KORKMAZ
69
EMİN UTKU YETİK
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin, 28.02.2.2014 günlü, 29573 seri
numaralı, hizmet bedeli karşılığı KDV dahil 41.592,16.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
70
TAMARA DURSUN
71
VAHİDDİN ATABEY ÖZDEMİR
72
HALİT BAYIR
73
TUBA SOLAK
74
NAZMİ KOBAL
75
SEDA BOYACI
76
EMRE KAYA
77
EBRU BAKAN
78
GÖKHAN TİTİZ
79
SEFATÜRKER
80
ELİF ECE ÜNAL
81
……………………..
82
ÇİĞDEM YİĞİT
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin değerlendirilmesi için dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
83
ÖZAL ÇOMAKLI
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
84
EDA ÖZCAN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
85
MERVE DİLER
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
86
AYSEL KILIÇ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
87
MUHAMMET ARİF FINDIK
Staj listesine yazılma istemi
88
MERYEM KAHRAMAN
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
89
BURÇİN EKMEKÇİ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
90
CANSU YARIMKALE
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
91
MEHMET KANBUR
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
92
DERYA EMİNOĞLU
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
93
İREM BAVBEK
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
94
HASRET AKI
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
95
ABDULKADİR AKILLAR
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
96
CAVİT SERT
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
97
BETÜL DURMAZ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
98
ENES DEMİR
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
99
MERVE ÖZDEMİR
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
100
HÜSEYİN KURT
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
101
DİDEM KOÇ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
102
HARUN SEMİZ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
103
TUĞBA AKYÜZ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
104
BİLGE CAHİT YILMAZ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
105
SEHER GÜLCAN
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
106
ŞEYMA NUR ÖZEN
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
107
MUSTAFA GÖKTUĞ TEMEL
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
108
FATMA ELİF AKSOY
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
109
DAVUT TERLEMEZ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
110
EVRİM ALTINBAŞ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
111
TARIK ÖNEL
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
112
EMRULLAH GÖKHAN ÖZKAYA
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
113
ERDİNÇ DEMET
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
114
GÜL HOŞOĞLU
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
115
RAMAZAN GÜLER
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
116
ESRA NUR AYDEMİR
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
117
SEMİH SEZER
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
118
SEÇKİN AKCAN
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
119
ANIL ÇEKİÇ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
120
HAMİDE KUTUB ZEREN
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
121
YUNUS CEMRE HAZAR
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
122
SERKAN ÜNAL
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
123
FATMA BETÜL KARAKAYA
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
124
HAMZA YÜCESOY
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
125
BAHATTİN BİÇER
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
126
AYŞE EGE GÖKÇEİMAM
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
127
NUMAN ZEMHERİ
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
128
ECEM İYİDİL
Staj listesine yazılma istemi
129
MUHAMMED HAYDAR KASAP
130
ZAHİDE BURCU ÜNALAN
Eski: Fahrettin Piyade (4819),
Yeni: Abdullah Çiftçi (7445)
Baro levhasına yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin staj listesine yazılmasına,
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
kabulüne,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
131
GÖZDE AYDIN
Baro levhasına yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
132
PINAR YAŞAR
Baro levhasına yazılma istemi
133
…………………………
Baro levhasına yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin değerlendirilmesi için dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne
gönderilmesine,
134
ENNUR KAHRAMAN
135
NURHAN KÜÇÜKKAYALAR
136
AYTEN ASLI AKŞİT
Baro levhasına yeniden yazılma
istemi
Baro levhasına yeniden yazılma
istemi
Baro levhasına yeniden yazılma
istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
137
İBRAHİM UZUN
138
SEDA TÜMER HÜSEMOĞLU
139
DENİZ YURDAKUL
140
ESRA GÜNAY
141
CANAN DEMİRCANLI
142
RE'SEN (……………….. )
AVUKAT ………………..
RE'SEN
(………………..)
AVUKAT ………………..
AVUKAT ………………..
AVUKAT ………………..
143
144
Çorum Barosu'ndan naklen Baromuz
Levhası'na yazılma istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
2013/Ş.222 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.314 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.66 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
145
RE'SEN
AVUKAT ……………
2014/Ş.68 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
146
……………
AVUKAT ……………
2014/Ş.70 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun …………… gün ve
…………… Esas , …………… Karar sayılı kararı doğrultusunda
Avukat …………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun …………… gün ve
…………… Esas , ……………Karar sayılı kararı doğrultusunda
Avukat ……………hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun …………… gün ve
…………… Esas, …………… Karar sayılı kararı doğrultusunda
Avukat …………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
147
……………
AVUKAT ……………
2014/Ş.78 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
148
……………
AVUKAT ……………
2014/Ş.82 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
149
……………
AVUKAT ……………
2014/Ş.84 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
150
……………
AVUKAT ……………
2014/Ş.90 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
151
RE'SEN (………………)
AVUKAT ……………..
RE'SEN (………………)
AVUKAT ……………..
RE'SEN
AVUKAT ………………….
RE'SEN
2013/Ş.484 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.86 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.24 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Staj Kurulu üyeliği için atama
yapılması hususunun görüşülmesi
152
153
154
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun …………… gün ve
…………… Esas, …………… Karar sayılı kararı doğrultusunda
Avukat …………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun …………… gün ve
…………… Esas, …………… Karar sayılı kararı doğrultusunda
Avukat …………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun …………… gün ve
…………… Esas, …………… Karar sayılı kararı doğrultusunda
Avukat …………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun …………… gün ve
…………… Esas, …………… Karar sayılı kararı doğrultusunda
Avukat …………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntılı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Avukat Filiz Polat Özüdoğru (Baro Sicil :12407 ), Avukat Savaş Çelik
(Baro Sicil: 15502), Avukat Uygar Ergin (Baro Sicil: 17812), Avukat
Mehmet Cemal Yoğurtçuoğlu (Baro Sicil : 16239) ve Avukat Tuna
Peker'in (Baro Sicil: 10000) Staj Kurulu üyeliğine atanmalarına, kararın
ilgili avukatlara ve Staj Kurulu'na bildirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
Günü: 12/03/2014
155
RE'SEN
156
SEVCAN ARSLAN
157
AVUKAT ORHAN ŞİMŞEK
158
Uluslararası çocuk yargılamasına
ilişkin Türkiye'nin taraf olduğu
konvansiyonun uygulamasındaki
aksaklıklara ilişkin Galatasaray
Üniversitesi ile ortak konferans
yapılması hususu
Yönetim Kurulumuzun…………
tarih ………… sayılı kararının
yeniden görüşülmesi
12.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin
mazeretinin değerlendirilmesi
12.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin
mazeretinin değerlendirilmesi
AVUKAT SEMA AKSOY
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Galatasaray Üniversitesi ile 12.04.2014 günü 09:00 - 18:00 saatleri
arasında, Baromuz konferans salonunda konferans düzenlenmesine,
ödeme konusunda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a, etkinliğin
koordinasyonu konusunda Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu'na yetki
verilmesine,
Yönetim Kurulumuzun ………… tarih ………….. sayılı kararından
dönülerek yasal koşulları taşıdığı anlaşılan Sevcan Arslan’ın Baromuz
levhasına yazılmaksızın adına ruhsatname tanzim edilmesine,
Mazeretin kabulüne,
Mazeretin kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :77
159
Günü: 12/03/2014
RE’SEN
30 Mart 2014 tarihinde yapılacak
yerel seçimlerin güvenliği ve
vatandaşlara yol gösterici nitelikte
geçici bir merkez kurulması
hususunun görüşülmesi
1 - 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev yapmak
üzere Seçim Hukuku ve Güvenliği Merkezi kurulmasına,
2 – Bu merkezde görev yapmak isteyen meslektaşların tespiti için
Baromuz web sayfası ve panolarında ilana çıkılmasına,
3 – ABEM binasında telefon hatları da devreye alınmak suretiyle 30
Mart 2014 tarihinde ve 24 saat görev yapacak merkezin ihtiyaçlarının
karşılanması için Avukat Orhan Şimşek’e yetki verilmesine,
4 – Hiçbir siyasi parti ile bağlantısı olmayan ve sadece seçim hukuku ve
güvenliği konusunda görev yapacak bu merkezin uygun araçlarla
Ankara’da yaşayan yurttaşlara duyurulmasına,
5 – Sair konularda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
(Mazeretli)
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
300 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content