close

Enter

Log in using OpenID

7 mayıs 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
SIRA DOSYA
KARAR
İLGİLİ
KONU
NO
NO
ÖZETİ
1
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
………….. Esas sayılı
Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın ……… Esas sayılı
dosyalarında bulunan 30.01.2012
dosyasında elde edilen delillere göre ………… isimli kişinin
tarihli makbuzda adı geçen
avukat olmadığı halde, avukatlık ünvanı kullanarak hukuki işlem
…………. isimli şahsın avukat
yaptığı bildirilmiş olmakla;………….. hakkında 1136 sayılı
ünvanını kullanması ve hukuki
Avukatlık Kanunu'nun 35 ve 63. maddeleri uyarınca Ankara
işlem yapması sebebiyle, adı geçen
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, bu
hakkında suç duyurusunda
konuda Hukuk Müşavirliği'ne yetki ve görev verilmesine,
bulunulması talepli yazısının
değerlendirilmesi.
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
2
Günü: 07/05/2014
AVUKAT ……….
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Antalya ilinde görev yaptığı
anlaşılan, Baromuz üyesi Avukat
…………… sicil dosyasının
değerlendirilmesi.
Baromuz levhasına kayıtlı Avukat …………. Antalya ilinde
…………. A.Ş. Genel Müdürlüğü ………………… Grup
Müdürlüğü'nde Avukat olarak görev yaptığı grup müdürlüğünün
21.02.2014 tarih, ………. gelen evrak sayılı yazısı ile
anlaşılmakla, ilgiliye 25.02.2014 tarih ………… giden evrak
sayılı yazımızın 07.03.2014 tarihinde tebliğ edildiği ve Avukatlık
Kanunu'nun 66. maddesi uyarınca her avukatın bölgesi içinde
sürekli olarak avukatlık edeceği yerin Baro levhasına yazılmakla
yükümlü olduğunun bildirildiği görülmüştür. Yazının tebliğine
rağmen Antalya ilinde avukat olarak görev yaptığı sabit olan
Avukat …………….Ankara ili dahilinde büro adresi bildirmediği
ve uyarıya rağmen kayıtlı olduğu Ankara Barosu dışında sürekli
olarak avukatlık yaptığı anlaşıldığından, ilgilinin Baromuz
levhasındaki kaydının Avukatlık Kanunu'nun 72/c maddesi
uyarınca silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
3
AVUKAT …………….
Adana ilinde görev yaptığı
anlaşılan, Baromuz üyesi Avukat
……………….. sicil dosyasının
değerlendirilmesi.
4
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Baromuz üyesi Avukat
…………'ün, Kore gazisi olması
sebebiyle vergiden muaf olduğunu
bildiren, bu doğrultuda
kendisinden Baro yıllık keseneği
alınmamasına yönelik talebi
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
raporunun görüşülmesi.
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baromuz levhasına kayıtlı Avukat …………. 31.10.2014 tarih
…………… gelen evrak sayılı adres değişikliği bildirim formu
ile ……………….. Bölge Müdürlüğü Ceyhan/ Adana adresinde
avukatlık yaptığını bildirdiği, ilgiliye 03.02.2014 tarih
…………….. giden evrak sayılı yazımızın 17.02.2014 tarihinde
tebliğ edildiği ve Avukatlık Kanunu'nun 66. maddesi uyarınca her
avukatın bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin Baro
levhasına yazılmakla yükümlü olduğunun bildirildiği görülmüştür.
Yazının tebliğine rağmen Adana ilinde avukat olarak görev yaptığı
sabit olan Avukat ……………… Ankara ili dahilinde büro adresi
bildirmediği ve uyarıya rağmen kayıtlı olduğu Ankara Barosu
dışında sürekli olarak avukatlık yaptığı anlaşıldığından, ilgilinin
Baromuz levhasındaki kaydının Avukatlık Kanunu'nun 72/c
maddesi uyarınca silinmesine,
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda ve Avukatlık
Mevzuatı çerçevesinde Kore Gazisi olduğu belirtilen Avukat
……………'ün bu nedenle baro yıllık keseneğinden muaf
tutulması talebinin yasal olarak mümkün olmadığının ilgiliye
bildirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
5
6
7
Günü: 07/05/2014
AVUKAT …………….
55883
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat ……………..'un, Baromuz
Avukat ………….. hakkında ……….. tarihli Yönetim Kurulu
Disiplin Kurulu'nun ………. Esas
toplantısında tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararının
sayılı dosyalarında verilen tedbir
infazının 01.05.2014 tarihinden itibaren başlamasına karar
mahiyetinde işten yasaklama
verilmiş ve ilgiliye karar 14.04.2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.
kararının infazına ilişkin Baromuz
Tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararının Ankara Barosu
Yönetim Kurulu'nun ………. gün
Disiplin Kurulu tarafından verildiği ve yasal olarak Yönetim
ve …………. sayılı karara itirazını
Kurulu'nun sadece infaz tarihine karar verdiği gözetilerek ilgilinin
içeren dilekçesinin
itirazının reddine,
değerlendirilmesi.
RE'SEN
Avukat M. Beyazıt Boran'ın, T.C.
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel
Müdürlüğü nezdinde yapmış
Konunun incelenerek, gerektiğinde Avukat M. Beyazıt Boran ile
olduğu, Ceza Muhakemesi
de görüşme yapılarak rapor hazırlanmak üzere Hukuk
Kanunu'nun 299. maddesinin
Müşavirliği'ne tevdiine,
yürürlüğe girmesi talepli
başvurusunun değerlendirilmesi.
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ T.C. Aile ve Sosyal Politikalar
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığı Aile ve Toplum
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün,
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, 14-15-16 Mayıs 2014
14-15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde
tarihlerinde düzenlenecek olan VI. Aile Şurası'na Baromuz adına
düzenlenecek olan VI. Aile Şurası
katılmak üzere Avukat Meral Erdoğan'ın görevlendirilmesine,
için temsilci görevlendirilmesi
talepli yazısının değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
8
56529
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
9
56569
T.C. AYAŞ KAYMAKAMLIĞI
10
56588
ETİMESGUT ÖZEL EĞİTİM
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık
Müdürlüğü'nün, Akraba Dışı
Canlıdan Organ Nakli Başvuru
Toplantıya Baromuz adına daha önce katılan Avukat Pınar Aksoy
Değerlendirme Etik
Gülaslan'ın görevlendirilmesine,
Komisyonu'nun 28.04.2014 tarihli
toplantısı hakkındaki yazısının
değerlendirilmesi.
T.C. Ayaş Kaymakamlığı İlçe Yazı
İşleri Müdürlüğü'nün, mahalle
Kadın Hakları Merkezi üyeleri Avukat Sevim Tütüncüoğlu Örs,
Avukat Değer Güngör, Avukat Tülay Çelikyürek, Avukat Tülay
muhtarlarına verilecek kadın
haklarına yönelik eğitimler için
Örücü, Avukat İlkay Hasgül ve Avukat Güler Kaya'nın
Baromuzdan görevlendirme talep görevlendirilmesine,
eden yazısının değerlendirilmesi.
T.C. Etimesgut Kaymakamlığı
Etimesgut Özel Eğitim Mesleki
T.C. Etimesgut Kaymakamlığı Etimesgut Özel Eğitim Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün
Eğitim Merkezi okullarında 21.05.2014 tarihinde engelli ailelerine
21.05.2014 tarihinde engelli
yönelik "Engelli Hakları ve Adli Yardım Süreci" konulu seminerin
ailelerine yönelik "Engelli Hakları
düzenlenmesi için Avukat Sadık Onur Gelbal ve Avukat Olgun
ve Adli Yardım Süreci" konulu
Yılmaz'ın görevlendirilmesine,
seminer düzenlenmesi talepli
yazısının değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
11
56506
12
56669
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 07/05/2014
DOÇ. DR. UĞUR YİĞİT
Demokrat Yargı Derneği
tarafından 08.06.2014 tarihinde
Demokrat Yargı Derneği tarafından 08.06.2014 tarihinde
gerçekleştirilecek olan Genel
gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantısı için ABEM
Kurul toplantısı için ABEM
konferans salonunun talep edilen süre göz önünde bulundurularak
konferans salonunun tahsisini talep 200,00.TL+KDV bedel ile tahsisine, sözleşme imzalanması
eden dilekçesinin
konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK Tüketici Hakları Kurulu'nun,
07-08 Haziran 2014 tarihlerinde Tüketici Hakları Kurulu'nun yapacağı etkinlik için 07.06.2014 ve
08.06.2014 tarihlerinde ABEM sergi salonunun tahsisine,
ABEM sanat galerisinde
düzenlemeyi planladıkları çalıştay yapılacak çalıştaya katılacaklara öğle yemeği, çay ve kahve
ikramının Baromuz tarafından karşılanmasına,
hakkındaki dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
13
56672
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 07/05/2014
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK Tüketici Hakları Kurulu'nun
Kalecik, Güdül ve Etimesgut
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
görevlendirmeleri hakkındaki
yazısının değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baromuz Tüketici Hakları Kurulu'nun görüşü doğrultusunda;
1 - Kalecik Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Baro
Temsilciliği asil üyeliğine Avukat Göksel Demirtaş'ın (Baro
Sicil:10075), yedek üyeliğine Avukat Seyit Erbil'in (Baro Sicil:
14145) atanmalarına, kararın ilgililere ve Kaymakamlığa tebliğine,
2 - Güdül Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Baro
Temsilciliği asil üyeliğine Avukat Hakan Sarıkaya (Baro
Sicil:17556), yedek üyeliğine Avukat Hatice Er'in (Baro
Sicil:21659) atanmalarına, kararın ilgililere ve Kaymakamlığa
tebliğine,
3 - Etimesgut Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
Baro Temsilciliği asil üyeliğine Avukat Mehmet Çağrı Alperen'in
(Baro Sicil:17516), yedek üyeliğine Avukat Berrin Öztürk'ün
(Baro Sicil:15134) atanmalarına, kararın ilgililere ve
Kaymakamlığa tebliğine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
14
……..
AVUKAT …………….
15
……..
AVUKAT ………….
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat …………'nın, 28.12.2013 1 - ………….. Kaymakamlığı ……... Tüketici Sorunları Hakem
tarih ve ……….. sayılı Resmi
Heyeti Başkanlığı'nda Tüketici Hakları Derneği Temsilcisi olarak
Gazete'de yayınlanan ve Avukatlık görev yapan Avukat …………'ın Avukatlık Ücret Tarifesi
Asgari Ücret Tarifesi'nin "İl ve İlçe uyarınca hesaplanarak karar altında alınan vekalet ücretlerine karşı
Tüketici Hakem Heyetleri
oy kullandığı, aynı heyetin ………. tarih ………… sayılı
Nezdinde Sunulacak Hizmetler" kararında açık biçimde yazılı olduğu anlaşılmakla Avukat
bölümünün uygulanması
…………. hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin
2 - Tüketici Hakları Derneği'nin ……….. tarih ........ sayılı yazısı
değerlendirilmesi.
ile vekalet ücretlerine karşı dernek üyesi olan avukatlara vekalet
ücretinin verilmemesi konusunda heyet üyelerinin ikna edilmesi,
bu mümkün olmadığı takdirde karşı oy yazılmasını talep ettiği
anlaşılmakla, ilgili derneğe yasaya ve avukatlık mevzuatına aykırı
uygulamaya derhal son verilmesi için yazı yazılmasına, konunun
dernek nezdinde takibi için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Avukat…………… , ………….
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları
Hakem Heyeti'nde ……… Hukuk Avukat …………. ". ………-Koordinatör ……….. Hukuk
Bürosu'na ait kartvizitlerin dosya Bürosu - Law Office" şeklindeki kartvizit ve bunun dağıtımı
masraflarına ilişkin işlemlerin
iddiası ile ilgili olarak yazılı bilgi istenmesine, yazılı cevap
ücretsiz olarak takip edildiği
geldikten sonra konunun tekrar Yönetim Kurulu gündeminde
vaadiyle dağıtıldığı hakkında bilgi görüşülmesine,
veren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
16
17
Günü: 07/05/2014
AVUKAT ……………
54820
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Kamuoyunda ……….. Davası
olarak bilinen, İstanbul ………..
Ağır Ceza Mahkemesi'nin
………… Esas sayılı davasının
kararı doğrultusunda yapacağı
temyiz başvurusu için makul bir
süre verilmesine yönelik talebinin
takibi hususunda Baromuzdan
destek ve katkı talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat Memduh Tekelioğlu'nun,
stajyer avukat eğitimine ilişkin
görüş ve önerilerini içeren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
AVUKAT MEMDUH
TEKELİOĞLU
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Konunun Avukat …………… ile görüşülmesi için Avukat Erol
Yılmaz Aras'a görev verilmesine,
Avukat Memduh Tekelioğlu'nun görüşleri değerlendirildi;
1 - Stajyerlerimizin savcılık stajı sırasında halen 17 olan
soruşturma bürolarından tercih ettikleri büro nezdinde stajlarını
yapabilmeleri için Komisyon ve Başsavcılık nezdinde girişimde
bulunulmasına,
2 - Yeni kurulan mahkemeler nezdinde stajyerlerin tercih ettikleri
mahkemelerde stajlarını yapabilmelerini teminen Komisyon
nezdinde girişimde bulunulmasına,
3 - Kararın Avukat Memduh Tekelioğlu'na bildirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
18
56734
AVUKAT MERAL ERDOĞAN
Gelincik Merkezi Başkanlık
Divanı adına Avukat Meral
Erdoğan'ın, 9-10-11 Mayıs 2014
tarihlerinde yapılmasına karar
verilen Gelincik Merkezi gönüllü
avukatlar eğitimine ilişkin
taleplerini içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
19
56364
AKIN ERKOL
Akın Erkol'un İktisadi İşletme
bünyesinde sürdürmekte olduğu
görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
ABEM binasında bulunan klima
sistemlerindeki arızalara ilişkin
olarak Daikin Firması tarafından
hazırlanan raporun
değerlendirilmesi.
………. Staj sicil sayılı
Stj.Av……….'ın stajının ABEM
bölümünün devamsızlık nedeniyle
5 (beş) hafta uzaması konusunun
görüşülmesi
20
RE'SEN
21
STJ.AV………
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
1 - Gelincik Gönüllü Avukat Eğitiminin 30-31 Mayıs 1 Haziran
2014 tarihlerinde Limak Otel'de yapılmasına,
2 - Katılımcı sayısının 180 kişi olarak belirlenmesine,
3 - 180 kişilik kontenjanın dolması halinde derhal ikinci bir eğitim
açılarak kayıtların alınmasına,
4 - Eğitim ücretinin 180,00.TL olarak belirlenmesine,
5 - Verilecek eğitimin içeriği ve eğitimcilerin belirlenmesi ile tüm
eğitim konusunda Avukat Orhan Şimşek, Avukat Beyza Elif
Cabbar ve Avukat Hatice Korkmaz'ın görevlendirilmesine,
Bilgi edinildi,
Daikin yetkili servisi tarafından 31.03.2014 tarihinde ABEM'de
bulunan Daikin VRV klima sistemi ile ilgili yapılan inceleme ve
değerlendirme neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
için ihale açılmasına, Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a
yetki verilmesine,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……… Staj sicil sayılı
Stj.Av…………. 'ın stajının ABEM bölümünün TBB Staj
Yönetmeliği'nin 28. , Ankara Barosu İç Yönetmeliği'nin 18.
maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle 5 (beş) hafta
uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden
görüşmeye alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
22
STJ.AV………..
23
STJ.AV…………..
24
STJ.AV…………..
25
STJ.AV.. ……………..
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
………..Staj sicil sayılı ………'ın Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……..Staj sicil sayılı
stajının ABEM bölümünün
Stj.Av………….. 'ın stajının ABEM bölümünün TBB Staj
devamsızlık nedeniyle 6 (altı) hafta Yönetmeliği'nin 28. , Ankara Barosu İç Yönetmeliği'nin 18.
uzatılması konusunun görüşülmesi maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle 6 (altı) hafta
uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden
görüşmeye alınmasına,
…………. Staj sicil sayılı
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, …………. Staj sicil sayılı
………………'un stajının ABEM Stj.Av…………..’un stajının ABEM bölümünün TBB Staj
bölümünün devamsızlık nedeniyle Yönetmeliği'nin 28. , Ankara Barosu İç Yönetmeliği'nin 18.
1 (bir) hafta uzaması konusunun maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta
görüşülmesi
uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden
görüşmeye alınmasına,
…………. Staj sicil sayılı
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……… Staj sicil sayılı
................. stajının ABEM
Stj.Av.................. stajının ABEM bölümünün TBB Staj
bölümünün devamsızlık nedeniyle Yönetmeliği'nin 28. , Ankara Barosu İç Yönetmeliği'nin 18.
13 (onüç) hafta uzaması
maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle 13 (onüç) hafta
konusunun görüşülmesi
uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden
görüşmeye alınmasına,
……….. staj sicil sayılı Stj.Av… Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ……… Staj sicil sayılı
…………'nin stajının ABEM
Stj.Av…………….nin stajının ABEM bölümünün TBB Staj
bölümünün devamsızlık nedeniyle Yönetmeliği'nin 28. , Ankara Barosu İç Yönetmeliği'nin 18.
12 (oniki) hafta uzaması
maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle 12 (oniki) hafta
konusunun görüşülmesi
uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden
görüşmeye alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
26
112-İşl-13-296
27
112-İşl-13-428
28
112-İşl-13-358
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun………… Hukuk
Avukat …………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
(……………) sayılı Avukat
…………… hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M …………..
Hukuk (…………… Vekili
Avukat …………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat …………… ) sayılı
Avukat …………… hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun ……………..Hukuk
Avukat ………………hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
(…………) sayılı Avukat
…………. hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
29
112-İşl-13-494
30
112-İşl-14-52
31
112-İşl-14-114
32
112-İşl-14-132
33
112-İşl-14-110
34
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. …………..
Avukat ………..hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
(………………) sayılı Avukat
………… hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Daha önce aynı eylem ve konu ile ilgili olarak verilen karar
Bürosunun …………… Hukuk
kesinleşmiş olduğundan, Avukat ………………hakkında yeniden
(………………..) sayılı
karar verilmesine yer olmadığına,
Avukat…………… hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Avukat ……………'ın Avukat
………….. hakkındaki
Avukat ……………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
………………..'ün Avukat
…………. hakkındaki dilekçesinin Avukat ………………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
……………….'ın Avukat
Avukat …………………. hakkında işlem yapılmasına yer
……………….. hakkındaki
olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
………………'in Avukat
Avukat ……………….. hakkında disiplin soruşturması
…………….. hakkındaki
açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
35
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
36
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
…………………. Tic.Ltd.Şti'nin
Avukat ………………… hakkında işlem yapılmasına yer
Avukat ……………. hakkındaki
olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Daha önce aynı eylem ve konu ile ilgili olarak verilen karar
Bürosunun B.M. ……………
kesinleşmiş olduğundan, Avukat …………………. hakkında
Hukuk (……………..) sayılı
yeniden karar verilmesine yer olmadığına,
Avukat ……………. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin
Adli Yardım Merkezinin 2010/3265 sayılı dosyasında talepçi Z.B.
2010/3265 sayılı dosyasında
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine,
talepçi Z.B. hakkında Adli Yardım
taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği’ne yetki
Taahhütnamesinin işletilmesi
verilmesine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin
Adli Yardım Merkezinin 2012/1785 sayılı dosyasında talepçi K.Ç.
2012/1785 sayılı dosyasında
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine,
talepçi K.Ç. hakkında Adli Yardım
taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği’ne yetki
Taahhütnamesinin işletilmesi
verilmesine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/534
Adli Yardım Merkezinin 2014/534 sayılı dosyasında talepçi Y.Ç.
sayılı dosyasında talepçi Y.Ç.
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine,
hakkında Adli Yardım
taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği’ne yetki
Taahhütnamesinin işletilmesi
verilmesine,
hususunun görüşülmesi
37
ADLİ YARDIM
38
ADLİ YARDIM
39
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
40
Adli Yardım Merkezinin 2014/896 Adli Yardım Merkezinin 2014/896 sayılı dosyasında
sayılı dosyasında görevlendirilen görevlendirilen Avukat …………tarafından Ankara …... Aile
Av………………'nın tevkil yetkisi Mahkemesi …………….Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak
talebinin görüşülmesi
Avukat ……………….. verilen yetki belgesinin onaylanmasına,
Adli Yardım Merkezinin
2013/2476 sayılı dosyasında
Adli Yardım Merkezinin 2013/2476 sayılı dosyasında Avukat
talepçi S.T.’in yargılama
……………..’ın talep ettiği 232,00.TL yargılama masrafının Adli
masraflarının Adli Yardım
Yardım fonundan karşılanmasına,
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin
2013/3112 sayılı dosyasında
Adli Yardım Merkezinin 2013/3112 sayılı dosyasında
…………….’in itirazının kabulü ile Avukat………………’nin
Av……………. ve talepçi
………….' in Adli Yardım Kurulu görevinin sonlandırılmasına, talepçi hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesi işletilmesine yer olmadığına,
kararına itirazı hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım istemcisi
…………..'ın itirazı hakkındaki
Hukuk Müşavirliği’nin raporu doğrultusunda Adli Yardım
istemcisi …………………'ın itirazının reddine,
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
ADLİ YARDIM
41
ADLİ YARDIM
42
ADLİ YARDIM
43
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
44
Günü: 07/05/2014
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Adli Yardım İstemcisi …………… Hukuk Müşavirliği’nin raporu doğrultusunda, Adli Yardım
ile yeni bir taahhütname yapılması istemcisi ………………… ile bir önceki taahhütnameye göre
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
maddi kayıp olmaksızın, taahhütname gereğince işletilen ücretin
raporunun değerlendirilmesi.
aylık ödeme tutarı 210,00.TL.’ yi geçmeyecek şekilde yeni bir
taahhütname imzalanmasına,
Mas-Deha Büro Sistemleri Bilişim
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin,
Mas-Deha Büro Sistemleri Bilişim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin,
29.04.2014 tarihli, 336004 seri
29.04.2014 tarihli, 336004 seri numaralı, muhtelif kopya bedeli
numaralı, muhtelif kopya bedeli karşılığı KDV dahil 8.645,73.TL. tutarındaki faturasının
karşılığı KDV dahil 8.645,73.TL. ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
tutarındaki faturasının ödenmesi verilmesine,
hususunun görüşülmesi.
Mutlucell İletişim Hizmetleri
A.Ş.'nin, 30.04.2014 tarihli, 14397
Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin, 30.04.2014 tarihli, 14397
seri numaralı, 2014 yılı Nisan ayı
seri numaralı, 2014 yılı Nisan ayı toplu sms bedeli karşılığı KDV
toplu sms bedeli karşılığı KDV
dahil 10.431,91 .TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
dahil 10.431,91 .TL. tutarındaki
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
45
MUHASEBE
46
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
47
Deşifre ve Tercüme Hizmetleri
Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti.'nin,
05.05.2014 tarihli, 000772 seri
Deşifre ve Tercüme Hizmetleri Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti.'nin,
numaralı, VIII. Uluslararası Hukuk 05.05.2014 tarihli, 000772 seri numaralı, VIII. Uluslararası Hukuk
Kurultayı deşifre ve tercüme
Kurultayı deşifre ve tercüme bedelleri karşılığı KDV dahil
bedelleri karşılığı KDV dahil
26.461,50.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
26.461,50.TL. tutarındaki
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
İzmir Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İzmir Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
MUHASEBE
48
49
50
51
52
56405
56336
56381
56227
56515
ŞEYDA KAYA
EVREN APAYDIN
ÖZGÜR EMRE AKSOY
FİKRET SAMİ TİYEK
ÖZKAN SARIŞIK
53
9784
TUĞBA UYSAL BORAN
54
55
56
57
58
54072
55523
54360
54350
54154
ALİYE ALÇIK
ŞAHİKA ARDA
GÜLŞEN ÇALIK
DAMLA SEZER
AHMET GÖNEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
59
54184
60
61
54640
56610
MAHMUT CEMALETTİN
SARAÇER
SEVGİ SARGUT
İBRAHİM ARSLAN
62
56720
SELİN YILDIRIM
63
64
5598
55499
65
56341
CEM ÇİÇEKCİ
MUHAMMET MİSAFİR
SARUHAN
MESUT DEMİRBAŞ
66
56333
İDRİS FİDAN
67
56350
68
56213
DENİZ DAĞISTANLI
ALTINORDU
MEHMET FATİH DOĞAN
69
56236
SÜLEYMAN KAYNAR
70
56344
ŞERİFE MOLLAOĞLU IŞIK
71
56706
HAYDAR SÜNER
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Eski : Oğuz Çağlar Aslan (24790) İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
Yeni : Mehmet Sakarya (5163)
talebinin kabulüne,
Eski : Onur Bayraktar (15519)
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
Yeni: Sema Güleç Uçakhan (6331) talebinin kabulüne,
Baro levhasına yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Baro levhasına yeniden yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
istemi
yazılmasına,
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
72
…………………….
AVUKAT ……………….
2013/Ş.30 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
73
…………………….
AVUKAT ……………….
AVUKAT ………………
AVUKAT ……………….
2013/Ş.36 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.158 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
75
RE’SEN (…………)
AVUKAT …………………..
2013/Ş.282 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
76
AVUKAT ………………
AVUKAT ……………….
AVUKAT ………………
AVUKAT ……………….
AVUKAT ………………
AVUKAT ……………….
2013/Ş.430 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.432 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.434 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
RE'SEN
AVUKAT …………..
RE'SEN
AVUKAT …………….
2013/Ş.468 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.480 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
74
77
78
79
80
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
…………….. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
…………….. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere her iddia ile ilgili
olarak ayrı ayrı Avukat …………….. hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
…………….. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
…………….. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
…………….. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Bu şikayetin, tarafları ve konusu aynı olan 2013/Ş.432 soruşturma
sayılı dosya ile birleştirilmesine, soruşturmanın birleştirilen dosya
üzerinden yürütülmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
…………….. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
…………….. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
81
RE'SEN
AVUKAT ………………
2014/Ş.36 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
82
…………………………….
AVUKAT ………………..
AVUKAT HATİCE KORKMAZ
2014/Ş.56 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
07.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına
ilişkin mazeretinin
değerlendirilmesi
Sincan Cezaevinde ring servisi
yapacak aracın kiralanmasına
ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi
83
84
MUHASEBE
85
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
09.05.2014 tarihinde ABEM'de
yapılacak olan CumhuriyetMedeni Hukuk konulu uluslararası
konferans için simültane tercüme
hizmeti ve ses sistemi ekipmanı
tedarikine ilişkin tekliflerin
değerlendirilmesi
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
……………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Avukatın kimliğini kullandığı tespit edilen şahıs hakkında suç
duyurusunda bulunulmasına, bu konuda Hukuk Müşavirliği’ne
yetki verilmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Mazeretin kabulüne,
2011 model Ford Transit marka araç için en uygun teklifi veren
Küçük Öznet Turizm Ltd. Şti.'nden aylık 1.700,00.TL+KDV bedel
karşılığında bir yıl süre ile araç kiralama hizmeti alınmasına, ilgili
firma ile sözleşme imzalanmasına, bu konuda Başkanlık Divanı’na
yetki verilmesine,
En uygun teklifi veren ST Teknik Ses Işık Görüntü Sis. Tur. Org.
Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasından 2.645,00.TL.+KDV
bedel ile simültane tercüme hizmeti ve ses sistemi ekipmanı
tedariki hizmetinin alınmasına, Sayman Avukat Sema Güleç
Uçakhan'a yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
86
MUHASEBE
87
AVUKAT RIZA KARAMAN
88
RE'SEN
89
STJ. AV. ÖMER AKÇAY
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Şereflikoçhisar Baro Temsilciliği En uygun teklifi veren Mas-Deha Büro Sistemleri Bilişim San. ve
için fotokopi makinesi alımına
Tic. Ltd. Şti. firmasından 1.200,00.TL+KDV bedel ile Canon IR
ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi 1133A marka fotokopi makinesinin alınmasına, bu konuda
Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
Antalya Barosu'ndan Baromuza
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına naklen
nakil gelme isteminin görüşülmesi yazılmasına,
Baro albümünün ihalesinin
Her ne kadar 22.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
yeniden değerlendirilmesi
Baro Albümü basım işine ilişkin ihale sonucu en uygun teklifi
veren firmaya ihale sonlandırılmış ise de, teknik şartnamede eksik
ve hata olduğu anlaşılmakla, Baro albümü basım işinin 1000 adet
üzerinden yeniden ihaleye çıkılmasına, ihale ve teknik
şartnamenin hazırlanması konularında Müdür Yardımcısı Turgay
Coşkun'a yetki verilmesine,
04.02.2014 tarih 47129 gelen
evrak sayılı, yanında staj yapmak Stajyer Avukat Ömer Akçay'ın ikinci altı aylık stajını Avukat
üzere Avukat talep eden
Nesrin Sayın'ın yanında yapmasına, kararın ilgililere tebliğine,
dilekçesinin görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
90
55884
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 07/05/2014
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın
Avukat …………… hakkında
"dolandırıcılık" suçunun oluşup
oluşmadığının tetkik ve
incelemesinin yapılmasının temini
ile gereğinin takdiri hususunda
Ankara Cumhuriyet
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulunmak üzere göndermiş olduğu
………………….sayılı
kovuşturma dosyası ile
………….Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin………. E. sayılı
dava dosyasının görüşülmesi
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın………….. sayılı kovuşturma
dosyası ve muhakkik üye Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu'nun
görüşlerinin değerlendirilmesi neticesinde, devam etmekte olan
Cumhuriyet Savcılığı soruşturması da gözetilerek bu aşamada
yapılacak başkaca bir işlem bulunmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
91
Günü: 07/05/2014
MUHASEBE
92
56780
AVUKAT MURAT YILMAZ
VE ARKADAŞLARI
93
56729
AVUKAT …………..
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu gerek yeni araçlar yönünden,
gerekse takas edilecek araçlar yönünden en uygun teklifi veren
Er Motor Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasından
MTV+Sigorta+Tescil+Kasko hariç toplam 240.000,00.TL. bedel
ile 1 adet Ford Transit 370M 11+1 Deluxe min. , 1 adet Ford
Transit 410L 14+1 Deluxe min. ve 1 adet Ford Transit 460 ED
Baro hizmetinde kullanılacak
16+1 Deluxe min. marka aracın satın alınmasına, Baromuz adına
araçların alımına ilişkin tekliflerin
kayıtlı 06 AB 6962 plaka sayılı Wolkswagen crafter markalı,
değerlendirilmesi
06 AV 0452 plaka sayılı Wolkswagen caravelle markalı,
06 AH 6303 plaka sayılı Wolkswagen transporter markalı, 06 BU
2707 plaka sayılı Ford Transit markalı araçların 122.000,00.TL.
bedel ile bu firmaya takas edilmesine, bakiye bedelin ödenerek
araçların Baromuz adına tescili için Başkanlık Divanı’na yetki
verilmesine,
07.05.2014 tarih, 56780 gelen
evrak sayılı dilekçeleri ile katılan
Kayseri'de yapılan duruşmaya Avukat Hakları Merkezimizin ve
vekili olarak görev yaptıkları
CMK Merkezimizin üyelerinin de katılacağı göz önünde
davaya katılmak için Kayseri'ye
bulundurularak uygun bir aracın tahsisine,
gitmek üzere araç tahsisi
taleplerinin görüşülmesi
07.05.2014 tarihli, askerlik
Avukat …………….'in askerliği süresince Baromuz levhasından
hizmetini ifa etmek üzere göreve kaydını sildirmediği takdirde, başta aidat ve genel kurula katılma
başlayacağını bildiren dilekçesinin olmak üzere tüm yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının devam
görüşülmesi
ettiğinin ilgiliye yazılı olarak tebliğine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
94
56659
Günü: 07/05/2014
AVUKAT ÖZGE SOYLUÇİÇEK
95
AVUKAT…………
96
AVUKAT ELVAN ATAŞ ATA
97
AVUKAT HAKAN DURLANIK
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
İş yoğunluğu nedeniyle CMK
kurulu üyeliğinden istifasını
Bilgi edinildi,
bildiren dilekçesinin görüşülmesi
Baromuz levhasına kayıtlı Avukat …………….'in 07.05.2014
tarih ………..gelen evrak sayılı dilekçesinde Sivas ilinde Hukuk
Müşaviri olarak görev yaptığını ve Ankara'ya dönme ihtimali
bulunduğunu belirttiği, bürosunda yapılan tutanak tespitinde
"tebligatları ………….Genel Müdürlüğü/Sivas adresine
yönlendiriniz" yazdığı ve büroda kimse bulunmadığının
Sivas ilinde görev yaptığı
anlaşıldığı, ilgiliye 19.03.2014 tarih ………….giden evrak sayılı
anlaşılan, Baromuz üyesi Avukat yazımızın tebliğ edildiği ve Avukatlık Kanunu'nun 66. maddesi
…………….'in sicil dosyasının
uyarınca her avukatın bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık
değerlendirilmesi.
edeceği yerin Baro levhasına yazılmakla yükümlü olduğunun
bildirildiği görülmüştür. Yazının tebliğine rağmen Sivas ilinde
avukat olarak görev yaptığı sabit olan Avukat ………….'in yazılı
uyarıya rağmen kayıtlı olduğu Ankara Barosu dışında sürekli
olarak avukatlık yaptığı anlaşıldığından, ilgilinin Baromuz
levhasındaki kaydının Avukatlık Kanunu'nun 72/c maddesi
uyarınca silinmesine,
Baromuz vasi kütüğünde görev
Talebin kabulü ile , Avukat Elvan Ataş Ata'nın Baromuz vasi
alma talepli dilekçesinin
kütüğüne kaydının yapılmasına,
değerlendirilmesi
Baro levhasına yeniden yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
istemi
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
98
Günü: 07/05/2014
Baromuzca 12.04.2014 tarihinde
düzenlenen Uluslararası Çocuk
Kaçırma Davaları, Lahey
Sözleşmesi'nin Uygulanması
konulu uluslararası sempozyumun
basımının yaptırılması hususunun
görüşülmesi
Sabit telefon hizmeti, internet
hizmeti ve IP telefon cihazı
alımına ilişkin tekliflerin
değerlendirilmesi
RE'SEN
99
MUHASEBE
100
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Baromuzca 12.04.2014 tarihinde düzenlenen Uluslararası Çocuk
Kaçırma Davaları, Lahey Sözleşmesi'nin Uygulanması konulu
uluslararası sempozyumdan 500 adet bastırılmasına, Sayman
Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Baromuz birimlerinde kullanılan internet hizmetinde yaşanan
aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla toplanan tekliflerin
değerlendirilmesi neticesinde, fiyat ve işlemler yönünden en
uygun teklifi veren ve fiber optik kablo kullanması sebebiyle
altyapısı diğer firmalardan üstün olan Superonline İletişim
Hizmetleri A.Ş.’den hizmetin alınmasına, gerekli işlemlerin
koordinasyonu ve gözetimi konusunda Avukat Gökhan
Candoğan’a, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık
Divanı’na yetki verilmesine
Ankara Üniversitesi Hukuk
Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından çıkartılmakta olan Celse
Fakültesi öğrencileri tarafından
Dergisi'nden 100 adet alım yapılmasına, Sayman Avukat Sema
hazırlanan Celse Dergisi’nin alımı Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
hususunun görüşülmesi
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
101
56757
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
102
56869
SADİ SOMUNCUOĞLU
103
RE'SEN
104
ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde
17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan
İzmir'de düzenlenecek olan
"Stajyer Avukatlar Çalıştayı"na katılım sağlanmasına,
"Stajyer Avukatlar Çalıştayı"na
katılımcıların isimlerinin belirlenmesi ve İzmir Barosu’na
ilişkin davet yazısının
bildirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
değerlendirilmesi
Milli Düşünce Merkezi tarafından Milli Düşünce Merkezi tarafından 16.05.2014 tarihinde
16.05.2014 tarihinde düzenlenecek düzenlenecek olan "Çevre ve Sosyo Ekonomik Toplumda Doğaolan "Çevre ve Sosyo Ekonomik İnsan İlişkileri" konulu konferans için ABEM konferans
Toplumda Doğa- İnsan İlişkileri" salonunun talep edilen süre dikkate alınarak toplam
konulu konferans için ABEM
250,00.TL+KDV bedel karşılığında tahsisine, sözleşme
konferans salonunun tahsisini talep imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
eden dilekçesinin
değerlendirilmesi
IBA 9. Baro Liderleri
21-22 Mayıs 2014 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek olan IBA
Konferansı'na katılım
9. Baro Liderleri Konferansı'na Baromuzu temsilen katılmalarına
sağlanmasına ilişkin 16.04.2014 karar verilen Avukat Sema Aksoy ve Avukat Sema Güleç
tarihli Yönetim Kurulu kararının Uçakhan'ın mazeretleri nedeniyle, Avukat Sami Saygın
değerlendirilmesi
Yazıcıoğlu'nun katılımına,
Çocuk Hakları Merkezi'nin Kurul 24 - 25 Mayıs 2014 tarihlerinde ABEM'de Çocuk Hakları üzerine
içi eğitim yapılması isteği
kurul içi eğitim yapılmasına, eğitimin içeriği ve eğitimcilerin
hakkında
Çocuk Hakları Merkezi tarafından Baro Başkanlığımıza
bildirilmesinin istenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
105
106
Günü: 07/05/2014
İktisadi işletme bünyesinde garson Eray Akyüz'ün ABEM'de İktisadi İşletme bünyesinde garson
istihdamı hususunun görüşülmesi olarak brüt ……,00.TL. ücret ile 11 aylık sözleşme yapılarak
istihdam edilmesine, iş sözleşmesi imzalanması için Avukat Sema
Güleç Uçakhan ve Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu’na yetki
verilmesine,
…………'ın Avukat ………..
………..ın 27.03.2014 günlü, ………sayılı yazısı ile ilgili olarak
hakkındaki dilekçesinin
Avukat ……………'dan yazılı bilgi istenmesine,
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin
2013/2598 sayılı dosyasında
Adli Yardım Merkezinin 2013/2598 sayılı dosyasında talepçi
talepçi H.K.'ın yargılama
H.K.'ın yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan
masraflarının Adli Yardım
karşılanması yönündeki talebin reddine,
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Fabrika Medya firmasına baro
Fabrika Medya firmasına baro mobil uygulaması için 3.000,00.TL
mobil uygulaması için ödeme
avans ödenmesine, Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
yapılması hususunun görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
Staj bitim belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Baromuzdan Bursa Barosu’na
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin staj dosyasının Bursa Barosu’na
nakil gitme istemi
gönderilmesine,
MUHASEBE
52893
112-İşl-14-115
107
ADLİ YARDIM
108
MUHASEBE
109
YELİZ BAŞBİLEN
110
FATMA ZEHRA AKBIYIK
111
ONUR ÖRDEK
112
BURAK KAPLAN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :86
Günü: 07/05/2014
113
GÜLÇİN MOLA
114
115
YEŞİM ÇELİK
GÖKHAN ÇAYAN
116
FATMA ALTUN ŞAHİN
117
ENGİN ŞAHİN
118
Baromuzdan Afyon Barosu’na
nakil gitme istemi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Baro levhasına yeniden yazılma
istemi
HÜSEYİN COŞGUN
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin staj dosyasının Afyon
Barosu’na gönderilmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
yazılmasına,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
330 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content