close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Soruları

embedDownload
2014-2015 Vize Sınavı Matematik Dersi
Çalışma Soruları
(DİKKAT BU
SORULAR SINAV
SORUSU DEĞİLDİR)
1. 4  2 x  7   9  3  3x  2   7 işleminde x
değerini bulunuz.
x y
x y
2. 12     15     30 işleminde
2 4
3 5
x değerini bulunuz.
13
5
 2014
4
3
8.
kesrinin değerini
21
17
2
18 

 
    
 19 7   19 7 
bulunuz.
2015
40
 7 denklemindeki x
30
3
12
2
x
değerini bulunuz.
9. 2 
7 x 1
eşitliğinde y’nin hangi
3x  4
değeri için x hesaplanamaz.
10. y 
3.
3x  2 y  23
denklem sisteminde x ve y
x  3 y  7
değerlerini bulunuz.
2
4. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılar;
ab  ba  45 eşitliğini sağlayan tüm ab iki
basamaklı sayılarının toplamını bulunuz.
5. ABC üç basamaklı sayısı 39 ile çarpılıyor
ve sonuç X bulunuyor. ABC sayısının
yüzler basamağı 3, onlar basamağı 5
artırılıp; birler basamağı 7 azaltılıp yine 39
ile çarpıldığında sonuç 13377 artıyor. Buna
göre ABC sayısının rakamları toplamını
bulunuz.
6. 5 ve 7 sayı tabanı olmak üzere;
 4 xx 5   2267 olduğuna göre
1
2
11.    3  41 
işleminin sonucunu
2
7
bulunuz.
12. x bir gerçel sayı olmak üzere; 15x  3x2
olduğuna göre 5x1 işleminin sonucunu
bulunuz.
13. 425  2526 işleminin sonucunun kaç
basamaklı olduğunu bulunuz.
915.37
 33 x2 işleminde x değerini
27 4
bulunuz.
14.
denklemdeki x değerini bulunuz.
7. 2 ve 8 sayı tabanı olmak üzere;
11100101112   abcd 8 eşitliğindeki a, b,
c ve d rakamlarının toplamını bulunuz.
15. 3x 1  3x 1  72 denklemini sağlayan x
değerini bulunuz.
1 
 1  1  1  
16. 1  1  1   ... 1  
 2  3  4   99 
işleminin sonucunu bulunuz.
27. 813 165  24 x1 denkleminde x değerini
bulunuz.
 1  1  1   1 
17. 1  1  1   ... 1    20
 5  6  7   x 
işleminde x değerini bulunuz.
28.
18. 5 ve 6 sayı tabanı olmak üzere,
 x5x 6  10315 eşitliğinde x değerini
bulunuz.
29.
19. aa, ab, ba ve bb iki basamaklı doğal
sayılar, aa  ab  ba  bb  154 eşitliğini
sağlayan ab sayılarının toplamını bulunuz.
20. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılar,
ab  ba  132 eşitliğini sağlayan ab
sayılarının toplamını bulunuz.
21. 2x2  2x1  2x  112 denklemini
sağlayan x değerini bulunuz.
22. 3x  2 ve 2 y  7 olduğuna göre,
3x y  2 y 2  3x1 toplamının sonucunu
bulunuz.
23. 2x3  2x1  2x  176 eşitliğini sağlayan
x değerini bulunuz.
24. 42 x5  8x2 denklemini sağlayan x
değerini bulunuz.
25. 92 x3 y 3  27 x2 y 7 denklemini sağlayan
x değerini bulunuz.
26. 3x  5 ve 2 y  19 olduğuna göre,
32 x  2 y1 toplamının sonucunu bulunuz.
2712
 35 x1 denkleminde x değerini
95
bulunuz.
2 x  3 y 1  17
denklem sistemini
2 x 1  3 y  19
sağlayan x ve y değerlerini bulunuz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content