close

Enter

Log in using OpenID

BM516 ˙ILER˙I OLASILIK TEOR˙IS˙I ve RASSAL SÜREÇLER -ÖDEV-I

embedDownload
DERS˙
IN Ö˘
GRET˙
IM ÜYES˙
I:Dr. Salim CEYHAN
BM516
GÜZ DÖNEM˙
I
30 Eylül 2014
˙
ILER˙
I OLASILIK TEOR˙
IS˙
I ve RASSAL SÜREÇLER -ÖDEV-I
Soru 1.
A¸sa˘
gıdaki olayları bir S örneklem uzayındaki A1 , A2 , A3 olaylarına
veya tümleyenlerine ba˘
glı olarak ifade edin.
(a) B0 = {s ∈ Ss; A1 , A2 , A3 olaylarına ait de˘
gil }
(b) B1 = {s ∈ Ss; A1 , A2 , A3 olaylarından sadece birine ait }
(c) B2 = {s ∈ Ss; A1 , A2 , A3 olaylarından sadece ikisine ait }
(d) B3 = {s ∈ Ss; A1 , A2 , A3 olaylarının hepsine ait }
(e) C = {s ∈ Ss; A1 , A2 , A3 olaylarının en fazla ikisine ait }
(f) D = {s ∈ Ss; A1 , A2 , A3 olaylarının en fazla birine ait }
Soru 2.
i
5 rakamdan olu¸san 0, 1, 2, . . . , 9 rakamları arasından seçilsin. Tüm
farklı posta kodlarının sayısını bulun.
ii
X(posta kodu)= posta kodunda bulunan sıfır olmayan rakamların sayısı olan
r.d.’nin olası de˘
gerleri nedir?
iii
3 posta kodu örne˘
gi ve kar¸sılık gelen X rastlantı de˘
gi¸skeni de˘
gerini verin.
Soru 3.
1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarını kullanarak; tek basamaklarda tek sayılar,
çift basamaklarda çift sayılar olacak s¸ ekilde 5 basamaklı kaç sayı olu¸sturulabilir?
i
Tekrara izin verildi˘
gi durumda,
ii
tekrara izin verilmedi˘
ginde bulun.
Soru 4.
Düz bir do˘
gru üzerinde n tane yer ya nokta ya da tire ile dolduru-
lacaktır. Bu s¸ ekilde olu¸sturulacak kaç farklı sembol vardır? n = 5, 10, 20 için sonuç
nedir?
Soru 5.
40 soruluk bir test sınavında her sorunun A, B ve C ile gösterilen üç
s¸ ıkkı vardır. Aynı seçene˘
gin do˘
gru cevap oldu˘
gu iki ardı¸sık soru bulunmadı˘
gına
göre cevap anahtarı için kaç mümkün sonuç vardır?
Soru 6.
332025 sayısının rakamları ile kaç farklı altı basamaklı sayı yazılabi-
lir?
Soru 7.
C:150
A, B, C, D, E, F harfleriyle ve her harf bir kez kullanılarak 5 harfli keli-
meler yazılıyor. Bunların kaç tanesinde sesli harfler yanyana bulunabilir?
C:192
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content