close

Enter

Log in using OpenID

4 - Bistra

embedDownload
GLAS BISTRE
BESPLATNO JAVNO GLASILO OPĆINE BISTRA
GODINA V
prosinac 2011.
dodijeljena općinska priznanja
općinska medalja za 25. sdi bistra
komunalije i promet
bistranska zablistala u cijeloj dužini
otvoren novi vodospremnik
riješeni problemi s nestašicom vode
Sretan Uskrs
BROJ 20
Blagoslovljen Božić
i sretnu Novu 2012. godinu
želi vam
turistička promidžba
postavljene detaljne informacijske karte
općina bistra
1
2
3
4
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
impressum:
Časopis GLAS BISTRE je
besplatno javno glasilo Općine Bistra.
Ovaj broj časopisa tiskan je
u nakladi 2.000 komada.
Mještani Bistre koji, iz bilo kojeg
razloga, nisu dobili primjerak časopisa na
kućnu adresu primjerak časopisa mogu
podići u prostorijama Općine Bistra.
Materijale ne vraćamo.
izdavač:
OPĆINA BISTRA
Bistranska 98
Poljanica Bistranska
10298 BISTRA
glavni urednik:
Davorin Bažulić
RUBRIKE:
04 iz rada općinskog vijeća
14 obavijesti i odluke
20 iz rada mjesnih odbora
26 iz rada udruga građana
foto reportaže:
02 KUD ‘Bistra’ u Portugalu
47 Nk ‘Bistra’ - jesenski prvak
4. Hrvatske nogometne lige
kontakt:
tel: 01 3391 684
fax: 01 3391 684
gsm: 091 2122 959
e-mail: [email protected]
suradnici u ovom broju:
Nina Coha Godec, Šimun Čagalj,
Domagoj Eršek, Lucija Eršek,
Dražen Mufić, Karlo Novosel,
Domagoj Sironić, Danijela Studak,
Marinko Tirić, Smiljan Tomašević,
Branko Zbukvić
Krug inženjering d.o.o.,
odgovorne osobe
Mjesnih odbora i Udruga građana,
učenici OŠ ‘Bistra’
Povodom 6. prosinca, Dana Općine Bistra i 16
godina postojanja Općine Bistra u Kulturnom
centru Bistra je održana Svečana sjednica
Općinskog vijeća Općine Bistra.
U OVOM BROJU:
priznanja
08 Dobitnici općinskih priznanja
za 2011. godinu
razgovor s povodom
11 Stjepan Godec, dobitnik
Povelje Općine Bistra
izgradnja infrastrukture
uredništvo: 12 Otvoren novi vodospremnik
Davorin Bažulić, Krešimir Gulić,
Darko Sever-Šeni, Darko Slukan
06
sport i rekreacija
16 Nk ‘Bistra’ - jesenski prvak
4. Hrvatske nogometne lige
komunalna izgradnja
18 Nastavak intenzivne
komunalne izgradnje
18
Tijekom jeseni nastavljena je izgradnja brojnih
komunalnih i infrastrukturnih objekata pa je
- između ostaloga - kamenom obloženo dno
i obale potoka Polane u dužini od oko 200 m
nizvodno od mosta na Omladinskoj ulici.
kultura
25 Do sada najsadržajniji
‘Mjesec knjige’
gospodarstvo
35 13. Sajam gospodarstva i
male privrede u Zaprešiću
kulturno-umjetničko
društvo ‘bistra’
36 Na dalekom gostovanju ...
baština i tradicija
38 Sveti Nikola - zaštitnik Bistre
uz 20 godina hrvatske
neovisnosti
40 Domoljubna poezija
bistranskih školaraca
internet izdanje: dobro je činiti dobro
http://www.bistra.org 42 Projekt ‘ruksak’
20
Kroz cijelu godinu svjedočimo brojnim i
raznovrsnim aktivnostima Mjesnih odbora i
bistranskih udruga građana. Za prosinački broj
lista pripremili smo vam kraći pregled njihovih
aktivnosti.
grafička priprema:
oni su naš vječni plamen
43 Zagorski borci u Orašju
tisak: 44 Mario Rehor (1975.-1991.)
Bistragraf d.o.o. 45 Nemamo pravo zaboraviti
Davorin Bažulić
informativno i korisno
46
Prvi bistranski informativni
Kulturni centra Bistra
plakati
Foto: Davorin Bažulić (18.12.2010.)
slika na naslovnici:
42
Dobro je činiti dobro pa je dobro i istaknuti one
koji to čine. Pročitajte kako su bistrani pomogli
mališanima u dalekoj Africi.
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
14. 10. 2011.
4
19. sjednica općinskog vijeća
općine bistra
Tekst: Davorin Bažulić
Slika: Dražen Mufić
Poskupljuje vrtić
Jednoglasnom odlukom svih vijećnika
Općine Bistra prihvaćen je Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Donja Bistra - Poljanica.
Projekt kojeg Općina Bistra provodi prva u Republici Hrvatskoj,
temelji se na urbanoj komasaciji
i njime će 208.000 m2 poljoprivrednog zemljišta biti pretvoreno u građevinsko, a svi vlasnici zemljišta na tome području
dobiti će gradilišta sukladna
veličini parcela koje trenutno
imaju.
Interes vlasnika
zemljišta
Važno je naglasiti da bi oko
70% sadašnjih parcela ostalo
isključeno iz građevinske zone
jer nikako ne bi mogli ostvariti
uvjete za gradnju, a ugovorom
između općine i vlasnika sva će
zemljišta postati građevinska uz
otpuštanje 25 % svojih parcela
za uređenje potrebnih prometnica i infrastrukture. Prvi razgovori koje je načelnik Općine
Bistra Krešimir Gulić obavio s
vlasnicima zemljišta pokazali su
velik interes za ovakav projekt.
Vijećnici su mogli vidjeti
grafički prikaz kojim je prikazano korištenje i namjena prostora, prometna mreža, uvjeti
korištenja i uređenja zelenih
površina, načini i uvjeti gradnje
te komunalna mreža, a prijedlog
je izrado Arhitektonski ured ZiD
iz Zagreba.
GLAS BISTRE
Državni ured za
reviziju zadovoljan
poslovanjem
Jednoglasno i bez rasprave
vijeće je usvojilo i Izvješće
Državnog ureda za reviziju o
obavljenom uvidu u proračun i
financijske izvještaje za Općinu
Bistra za 2010. godinu. Za
raspravu nije bilo potrebe jer revizori Državnog ureda za reviziju
nisu nisu naišli na nepravilnosti
niti dali primjedbe na poslovanje Općine Bistra tijekom 2010.
godine.
Jednoglasni su vijećnici bili i kod
donošenja nepopularnih mjera.
Naime, Općina Bistra do sad je
boravak djece u predškolskom
programu financirala u potpunosti iako to nije obavezan program.
Budući se provodi racionalizacija u svim granama poslovanja
predloženo je i usvojeno da se
sufinanciranje smanji na 50 % pa
će roditelji od 1. siječnja iduće
godine sudjelovati s iznosom
oko 140 kuna mjesečno.
Nepopularno, ali opet jednoglasno, prihvaćen je i prijedlog o vrijednostima jediničnih
iznosa za položajne zone u
svrhu
obračuna
naknade
za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada. Vrijednost
jediničnog iznosa je 20 kuna, a
Članovima Općinskog vijeća Općine Bistra prezentiran je grafički prikaz
Urbanističkog plana uređenja Donja Bistra - Poljanica kojim je prikazano
korištenje i namjena prostora, prometna mreža, uvjeti korištenja i uređenja zelenih površina, načini i uvjeti gradnje te komunalna mreža
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
stavnicima ZET-a na kojima je 1. Proširenje mosta u
dogovoren nastavak suradnje
Bistranskoj ulici
pod istim uvjetima i u 2012. godini. Tijekom razgovora uočeno
Na
vijećničko
pitanje
o
je da vožnja bez kupljene karte
proširenju mosta na Stubičkoj
tzv. ‘švercanje putnika’ predstavulici načelnik Krešimir Gulić je
lja velik problem.
odgovorio kako se o tome vodi
Dogovorena je pojačana kon- briga, no s partnerima koji bi
trola kupnje karata, a i vozači morali sudjelovati u ovoj akće imati zadatak provjeriti karte ciji još nije postignut dogovor,
svim putnicima koji ulaze u au- odnosno od njih nema nikakva
tobus, makar to za posljedicu odgovora. Stoga se razmišlja o
imalo malo duže zadržavanje na privremenom rješenju poput
stanicama. Na taj način očekuje gradnje pješačkog mosta pored
se osigurnje većeg prihoda ZET- sadašnjeg, ali na način da ne
u i posljedično manji trošak smeta budućim radovima na
proširenju postojećeg mosta.
Općini Bistra.
To je značajno pitanje jer su sad
pješaci izuzetno ugroženi na
Aktualni sat
tom dijelu prometnice.
Predsjednik Vijeća Stjepan Drviš
nije imao težak zadatak i sjednica
je protekla gotovo bez rasprave,
a tome je svakako pridonijelo
i izlaganje načelnika Krešimira
Gulića o aktivnostima koje su
provedene od posljednje sjednice. No, kako ni to vrijeme nije
bilo dugačko nije bilo potrebe
za velikim govorima, pa je tako
samo spomenuto kako radovi
na kanalizaciji i vodovodu idu
dalje svojim tempom te da će se
raditi sve dok to vrijeme bude
dozvoljavalo. Završeno je 700 m
nove plinske mreže prema gos- pitanja vijećnika
podarskoj zoni po Krapinskoj
ulici, a do kraja listopada asfalti- Kao i kod svake prethodne, tako
rat će se i Bistranska od Oborova je i dio ove sjednice bio rezerviran za pitanja vijećnika. Obzirom
prema Gornjoj Bistri.
na kratak razmak od prethodne
sjednice OV Općine Bistra kao i
Javni prijevoz ZET-om obzirom na detaljno našelnikovo
uvodno izlaganje, nije bilo puno
U daljem tijeku sjednice pitanja. Izdvajamo tri vijećnićka
Načelnik je izvijestio vijećnike pitanja.
o svojim razgovorima s s pred-
Ukinute noćne autobusne linije
Općina Bistra je od 5. studenog 2011. ukinula prometovanje noćne autobusne linije Jarek – Gornja Bistra
zbog nedovoljnog broja korisnika.
Praćenjem kretanja broja putnika kroz ljetne mjesece utvrđeno
je da navedene linije nemaju dovoljan broj korisnika te da ne
postoji ekonomska opravdanost za njihovo održavanje. Kako
ne bi bilo nikakvog ishitrenog zaključka praćenje broja putnika
nastavljeno je i u rujnu mjesecu, a nastavljeno je i kroz mjesec
listopad.
Na osnovi izvješća o kretanju broja putnika na spomenutoj liniji
s polascima u 0,45 h, 1,50 h, 3,00 h i 4,00 h iz Jarka Donjeg i u 1,10
h, 2,20 h i 3,30 h iz Gornje Bistre - koje je za potrebe Općine Bistra
napravio prijevoznik tvrtka Meštrović prijevoz d.o.o. - očigledno
je da za navedene noćnu liniju ne postoji dovoljan interes te je
odlučeno da od početka mjeseca studenog linija neće prometovati.
2. Radno vrijeme
poštanskog ureda
Pitanje glede radnog vremena bistranske pošte nije imalo
konkretnog odgovora, iako su
svi svjesni situacije u kojoj pošta
služi isključivo umirovljenicima
i domaćicama. Zaposleni ne
mogu do pošte preko tjedna,
a subotom pošta ne radi pa se
postavlja pitanje gdje da oni
obave poslove za koje im je
potreban poštanski ured. Općina
će ponovno zatražiti od Hrvatske
pošte da se uvede rad subotom.
3. Poslovni prostor u
Novakima
Bez konačnog rješenja je ostalo i
pitanje poslovnih prostora u Novakima koje bi općina rado dala
u najam. Dosadašnji najmoprimac nije voljan potpisati sporazum, a kako postoje i određena
dugovanja, vjerojatnost da će se
to brzo riješiti baš i nije velika.
Unatoč svim zakonskim mjerama izgledno je da će se ova trakavica vjerojatno odužiti barem
do kraja godine.
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
ukupan iznos kojeg je vlasnik
nezakonito izgrađene zgrade
dužan platiti izračunava se uz
pomoć brojnih koeficijenata i
bodova.
5
16. svečana sjednica
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
općinskog vijeća općine bistra
6
Početkom prosinca oko Dana svetog Nikole koji se slavi kao Dan Općine
Bistra i Dan župe Bistra tradicionalno se održava Svečana sjednica
Općinskog vijeća Općine Bistra
stavljen novi vodospremnik, Pored spomenutih Svečanoj
kapitalni objekt bistranskog sus- sjednici nazočili su i dobitnici
općinskih priznanja, djelatnici
tava opskrbe vodom.
Ove godine Svečana sjedKomunalnog gospodarstva Bisnica Općinskog vijeća Općine
tra, predsjednici i tajnici brojnih
Bistra bila je samo prvi dio Domaćini i gosti
bistranskih udruga, župnik Župe
obilježavanja 16. obljetnice
Bistra velečasni Tomislav Nopostojanja Općine Bistra kao Kao i obično pored domaćina,
vosel te predstavnici medija.
neovisne jedinice lokalne samo- predsjednika Općinskog vijeća
gospodina Stjepana Drviša,
uprave.
članova
Općinskog
vijeća, Obilje aktivnosti na
Kao što je to već uobičajeno, načelnika Općine Bistra gos- svim područjima
sjednica je bila prilika za sumi- podina Krešimira Gulića, zamranje rezultata postignutih u jenika načelnika Općine Bistra Svečana sjednica započela
proteklom razdoblju, ali i prilika gospodina Darka Sever-Šenija je državnom himnom koju
kada se prigodno na jednom te djelatnika Općine Bistra ve- su otpjevale članice ‘Bistrajnmjestu okupe svi oni koji su ti- lika dvorana Kulturnog centra skih kraluša’, odrasle sekcije
jekom protekle godine svojim Bistra bila je ispunjena brojnim Kulturno-umjetničkog društva
osobnim doprinosom bitno štovanim gostima i uzvanicima Bistra nakon koje čega je minuutjecali na kvalitetu i standard iz društveno-političkog i gospo- tom šutnje odana počast premiživota stanovnika općine te da darskog okruženja.
nulima za slobodu Hrvatske.
se najistaknutijim pojedincima,
skupinama i tvrtkama dodijele Zagrebačku županiju pred- Sjednicu je svojim prigodnim
zaslužena priznanja.
stavljali su gospodin Damir obraćanjem otvorio Stjepan
Tomljenović, zamjenik župana Drviš, predsjednik Općinskog
Zagrebačke županije i gospođa vijeća Općine Bistra. Gospodin
U svečarskom,
Marija Ledinski Anić, potpred- Drviš u svojem je obraćanju
ali i radnom ozračju
sjednica Županijske skupštine zaželio svim nazočnim ugodan
Pored ovog svečarskog tona, Zagrebačke županije, u ime boravak u Bistri te im zaželio sve
Dan Općine Bistra često se is- Grada Zaprešića nazočio je gos- najbolje u Novoj godini.
koristi i da bi se stanovnici- podin Damir Benčević, zamjenik
ma Bistre na uporabu predali gradonačelnika Grada Zaprešića, Središnji dio svake, pa tako i ove
novoizgrađeni kulturni, općinski a nazočili su i načelnici Bistri Svečane sjednice, je pozdravni
govor načelnika Općine Bistra,
ili infrastrukturni objekti. Još su u okolnih općina i drugi.
gospodina Krešimira Gulića koji
živom sjećanju zbivanja od prije
gospodarstvenicima u svome obraćanju redovito
nekoliko godina kada su upravo Među
prednjačili
su
direktori tvrtki s daje iscrpan prikaz aktivnosti
na taj dan u uporabi i na korist
svih građana Bistre zaživjeli Kul- kojima Općina Bistra u duljem iz društvenog i gospodarskog
turni centar Bistra i Općinska vremenskom razdoblju tradi- života Općine Bistra u razdoblju
knjižnica Bistra ili nove općinske cionalno dobro surađuje na od prosle svečane sjednice.
prostorije, a ovogodišnji Dan izgradnji objekata infrastrukture
Općine Bistra u sjećanju će os- kojom svakodnevno poboljšava Nakon govora načelnika uslijetati kao dan kada je u funkciju kvalitetu života svojih građana.
dilo je uručenje ogovodišnjih
Tekst i slika: Davorin Bažulić
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
Događanja - Općina Bistra redovito sudjeluje i/ili financira značajna
međunarodna i domaća društvena
zbivanja ( Svjetski kup na Sljemenu,
Dani Bistre, promocije zbirki pjesama, Posvetilovo, Zajedno za zajednicu)
Rad sa udrugama - općina je
osigurala sve uvjete za rad 24 bistranske udruge
Branitelji - općina pruža finan-
cijsku pomoć te organizira redoviti
obilazak grobova branitelja
Društveni domovi - izgradnja,
rekonstrukcija i stalno održavanje 10
domova na području Općine
gospodarstva u Zaprešiću
Vi vuz nas – mi vuz Vas
Struja - izvršena je rekonstrukcija
visokonaponske i niskonaponske
mreže u nekoliko ulica te proširena
javna rasvjeta
U ime ovogodišnjih laureata zahvalila se gospođa Verica Grgac
riječima:
Telefonija i komunikacije - jedina u Hrvatskoj Općina Bistra ima
potpuno izgrađenu optičku mreža
na cijelom prodručju općine
Vodotoci i kanali - uređenje korita potoka Polane, Strmec, Kutinci,
Dedin i Bistra te izgradnja nasipa na
potoku Polane kod Dječjeg vrtića
‘Kapljica’
Kanalizacija - izgradnja novih ki-
lometara ulične mreže te izgradnja
Dječja igrališta - tijekom 2011. g. crpnih stanica
utrošeno je ukupno 200.000 kuna na
uređenje dječjih igrališta u Gornjoj
Bistri, Bukovju, Oborovu i Novakima
Ambulanta - na zgradama ambulante opće medicine i zubarskoj ambulanti uređene su fasade, ugrađena
nova stolarija i uređen je okoliš
Vrtić - uređenje okoliša, ograde i
igrališta
Škola - uređenje kružnog toka,
nabava namještaja za učionice, lokacijska dozvola za dogradnju škole
Crkva - općina organizira uređenje
okoliša te financira obnovu tornja
sa 128.000 kuna preuzetog kredita
godišnje
Mjesni odbori - redovito se
održavaju zborovi građana, a na
male komunalne akcije tijekom
2011. utrošeno je 1.600.000 kuna
Groblje - uređenje novog groblja i
uređenje parkirališta kod groblja
Poslovna
zona
Bistra
-
izgrađena je infrastruktura
Gospodarstvo - općina suorga-
nizira sajam i financira nastup bistranskih gospodarstvenika na sajmu
priznanja istaknutim pojednicima, udrugama i tvrtkama
o čemu više možete vidjeti na
sljedećim stranicama časopisa.
Vodovod - novi kilometri ulične
mreže; izgradnja vodospreme 400
m3 u Gornjoj Bistri
Plinovod - izgrađen plinovod do
područja poslovne zone
Promet - potpuno je uređena Bistranska ulica u cijeloj dužini; proširen
je most na potoku Bistra; izgrađeno
je 1650 m oborinske kanalizacije,
1200 m DTK instalacije, 1890 m nogostupa, 1650 m novog asfaltnog
sloja te usporivači prometa kod O.Š.
u Gornjoj Bistri i na križanju bistranske s Podgorskom i Ulicom Franje
Gulića
Komunalno Gospodarstvo
- redovito održava postojeću infrastrukturu i izgrađuje nove kućne
priključke; održava prometnice
uključujući i njihovo završno asfaltiranje te kosi i održava kanale uz
prometnice; formirano je i opremljeno 5 ekipa zimska službe
Glasila - općina financira redo-
vito izdavanje časopisa Glas Bistre i
održavanje postojeće internet stranice; općina je financirala i izradu info
karata dimenzija 250 x 175 cm koje
su postavljene u Novakima, Donjoj
Bistri, Poljanici i Gornjoj Bistri
Pozdravljam štovanu gospodu,
uvijek nam drage i rado viđene
goste, našega župnika, vijećnike
i osobito prvoga među Bistranima, našega načelnika – gospodina Krešimira Gulića.
Zadovoljstvo mi je i čast reći
Vam hvala, hvala što ste prepoznali naša nastojanja, nastojanja svakoga od nas da na sebi
svojstven način doprinese promociji Bistre, bilo postignućem
visokih rezultata na natjecanjima znanja, športa, aktivnosti
naših udruga, gospodarstva,
općega dobra, ‘domače rieči’ te
njegovanja i čuvanja tradicijske
kulture kroz otkrivanje u izvornom značenju predaje.
Hvala Vam od srca, Vaše
priznanje iskazano nama, neka
bude poticaj i drugima, da bi objedinili talente, znanje, mudrost
i duhovnost, a to uvijek rezultira
služenjem općemu dobru. Naš
fundament je Bistra, Hrvatsko
Zagorje i Hrvatska. Mi smo doprinesli: ki kak je mogel, ki kak je
znal, a f sakem časku imali smo
Vašu potporu.
Vi vuz nas – mi vuz Vas
Fala Vam vu ime sē nas!
Nakon zahvale gospođe Grgac
obilježavanje 16. obljetnice
Dana Općine Bistra preseljeno je
u Gornju Bistru gdje je održana
svečanost puštanja u pogon
novoizgrađenog vodospremnika.
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
osnovni Pregled aktivnosti koje je
organizirala, realizirala ili financira
Općina Bistra u 2011. godini
7
P R I Z N A NJ A
dobitnici priznanja općine bistra
Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisao je 22. rujna 2011. Natječaj
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Bistra za 2011.
godinu. Tijekom Svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra dobitnicima su uručena priznanja.
Općinski načelnik Općine Bistra dodijelio je povelje:
1
2
STJEPANU GODECU - za izvanredne zasluge u VERICI GRGAC - za izvanredne zasluge i dopriorganizaciji 16. Športskih susreta Udruga umirov- nos promicanju bistranske riječi, običaja i tradicijljenika Zagrebačke županije
ske kulture
Općinski načelnik Općine Bistra dodijelio je medalje:
3
4
25. SAMOSTALNOJ DRUŽINI IZVIĐAČA
BISTRA - povodom 10. godišnjice postojanja, KRUG INŽENJERINGU d.o.o. - za iz-
8
za uspješnu organizaciju 7. zborovanja Saveza vanredne poslovne rezultate u izgradnji infraizviđača Hrvatske i doprinos obilježavanju Europ- strukturnih objekata za unaprjeđenje kvalitete
ske godine volontera
življenja u Općini Bistra
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
Općinski načelnik Općine Bistra dodijelio je zahvalnice:
1. ZDENKU POLJSKOM - za doprinos radu
Vijeća za prevenciju Općine Bistra
2. BORISLAVU HUIĆU - za uspješnu suradnju u
domeni zaštite okoliša i zdravlja ljudi na području
Općine Bistra
3. MARKU ŠKROBI - za doprinos razvoju elektrifikacije na području Općine Bistra
4. ZVONKU MARENIĆU - za uspješnu suradnju i doprinos razvoju sustava vodoopskrbe i
odvodnje na području Općine Bistra
1
P R I Z N A NJ A
za 2011. godinu
5. PODUZEĆU H.T. d.d. ZAGREB - za doprinos razvoju telekomunikacija na području Općine
Bistra
2
3
4
5
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
9
P R I Z N A NJ A
Općinski načelnik Općine Bistra dodijelio je diplome:
1. TAMBURAŠKOM SASTAVU KUD-a
BISTRA - za osvojeno 1. mjesto na
Međunarodnom natjecanju tamburaške glazbe
2. SELEKCIJI JUNIORA NK BISTRA - za osvojeno 1. mjesto u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi i
ulazak u 2. ligu
3. MATKU MINKOVIĆU - za osvojeno 3. mjesto u slobodnom stilu na Hrvačkom prvenstvu
Hrvatske
4. NIKOLI MARTINČIĆU - za osvojeno 7. mjesto na državnom natjecanju iz kemije
1
5. IVANU PUZJAKU - za osvojeno 1. mjesto na
županijskom natjecanju iz geografije
2
4
10
GLAS BISTRE
3
5
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
dobitnik povelje općine bistra
Jedan od ovogodišnji dobitnika javnih priznanja Općine Bistra je i
Stjepan Godec, predsjednik Udruge Umirovljenika Općine Bistra,
kojemu je općinski načelnik Krešimir Gulić dodijelio Povelju za
izvanredne zasluge u organizaciji 16. Sportskih susreta Udruga
umirovljenika Zagrebačke županije.
Tekst: Darko Slukan
Slika: Davorin Bažulić
Dobivena nagrada bila je povodom za naš mali razgovor
sa Stjepan Godecom, vezan
uz njegovo cjelokupni radni i
umirovljenički životni vijek i njegova dostignuća.
Glas Bistre: Kao prvo čestitke na
dobivenoj nagradi, uz poziv na
kratko prisjećanje na navedene
sportske susrete umirovljenika.
S. Godec: Lijepo se je prisjetiti
toga događanja i okupljanja u
Bistri više od 1800 umirovljenika
iz svih sredina naše županije,
koji su se osim u sportskim disciplinama natjecali i u zbornom
pjevanju. Za organizaciju suseta
dobili smo brojne pohvale kako
od samih sudionika tako i od
predsjedništva naše županijske
udruge umirovljenika.
Glas Bistre: Ovaj razgovor
započeli smo od, mogli bismo reći, svježih i nedavnih
događanja, a sada se vratimo malo unatrag, pa nam
recite nešto o svojem radnom
životnom vijeku?
S. Godec: Radni vijek proveo sam radeći 27,5 godina u
OKI-ju, te, kao instrumentarac
elektroničar, još 8,5 godina na
radu u Njemačkoj, s tim da sam
za vrijeme rada u OKI-ju dva
mandata proveo kao profesionalni predsjednik podružnice
sindikata.
Glas Bistre: Koje godine odlazite
u mirovinu, a od koje godine ste
aktivni u Udruženju umirovljenika Općine Bistra, te da li Vam
je teško pao prijelaz iz radne u
umirovljeničku kategoriju?
S. Godec: U prijevremenu
mirovinu odlazim 1998. godine,
a privikavanje na mirovinu nije
bilo lako. Naime, u početku mi se
je teško bilo priviknuti na smanjenje obaveza i višak slobodnog vremena, no s vremenom i
to je došlo na svoje.
Vukovaru i Kopačkom ritu, dok
upravo sada, u predblagdansko vrijeme, radimo na organiziranju poklona za je bolesne
i nemoćne članove. Slične aktivnosti očekuju nas i sljedeće
godine.
P R I Z N A NJ A
stjepan godec,
Glas Bistre: I za kraj kako kratite, odnosno provodite, svoje
slobodno vrijeme, vrijeme kada
miruju aktivnosti Vaše udruge?
S. Godec: Predsjednik udruge
već sam četvrtu godinu i ta
funkcija
mi
uzima podosta
slobodnog
vremena,
a
kada ga ipak
pronađem
provodim ga
sa
svojom
unučadi. I za
kraj dozvolite
mi da se zahvalim onima
koji su me kandidirali za ovu
nagradu, kao i
onima koji su
Glas Bistre: Kada je riječ o radu prihvatili taj prijedlog, a sama
KLIMATIZACIJA i POPRAVAK UREĐAJA
bistranskih umirovljenika pojas- nagrada bit će mi daljnji poticaj
GORNJA BISTRA, Pljuskovec 4, 098/ 212-783
nite nam koje su bile glavne pro- u budućem radu.
gramske zadaće udruge tijekom
tekuće 2011. godine, te koje su Bio je to naš Štef Godec, koaktivnosti stavljene u plan za jemu uz ponovljene čestitke za
nadolazeću godinu?
dobiveno priznanje želimo da
S. Godec: Ove godine or- još dugo i uspješno ‘kormilari’
ganizirali smo puno izleta i bistranskom umirovljeničkom
druženja, između kojih i posjete udrugom.
BOROVEC
ŽELIMO VAM SRETAN BOŽIĆ I 2012. GODINU
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
11
izgradnja komunalne infrastrukture
12
svečano
otvoren
Novi vodospremnik u Gornjoj Bistri svečano je otvoren 2.
prosinca 2012. godine u okviru obilježavanja 16. obljetnice
postojanja općine Bistra
Tekst : Davorin Bažulić
Slike: Krug inženjering d.o.o. / Davorin Bažulić
Područje Općine Bistra opskrbljuje se zdravom i pitkom vodom iz sljemenskih izvorišta,
a uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva i poduzeća Hrvatske vode Općina Bistra je posljednjih godina
investirala više od 30.000.000 kuna u izgradnju
vodoopskrbnih objekata i vodovodne infrastrukture. Intenzivnom izgradnjom nove vodovodne
mreže od 2007. godine u naseljima Općine Bistra
izgrađeno više od 35 kilometara novih glavnih i
magistralnih cjevovoda.
Početkom 2011. godine počela je izgradnja pristupnog puta i grubi građevinski radovi na parceli
u Gornjoj Bistri iznad naselja ‘Batini’. Tijekom godine izgrađen je novi vodospremnik opremljen
najmodernijom mjerno-regulacijskom opremom
koji će svojim kapacitetom od 400 m3 stanovništvu
Bistre osigurati dovoljnu količinu pitke vode i u
sušnim ljetnim razdobljima.
tacijom čime se odvijanje samog posla višestruko
ubrzava, a i sustavi financiranja su pristupačniji.
Nakon što je završila Svečana sjednica Općinskog
vijeća Općine Bistra u velikoj dvorani Kulturnog
centra Bistra okupljeni uzvanici su se zaputili
prema Gornjoj Bistri gdje je održana svečanost otvaranja novog vodospremnika. Samoj svečanosti
otvaranja nazočio je i veći broj mještana Gornje
Bistre i drugih naselja Bistranskog podgorja.
Poslije kraćeg načelnikovog izlaganja čast da
otvori novi vodospremnik pripala je dr. Siniši
Šircu, zamjeniku generalnog direktora poduzeća
Hrvatske vode.
Nakon svečanog otvaranja vodospremnik je posvetio bistranski župnik velečasni Tomislav Novosel, a okupljeni su razgledali objekt u kome
Dr. Širac je u svojim pozdravnim riječima potvr- je za ovu priliku uređena svojevrsna ‘izložba’ od
dio odličnu suradnju s Općinom Bistra koja re- tridesetak fotografija koje prikazuju izgradnju vozultira ubrzanom izgradnjom infrastrukturnih dospremnika od početka do njegovog završetka.
objekata posebno naglasivši da Općina Bistra sa
svoje strane svakom zajedničkom projektu pris- Za sve one koji nisu vidjeli objekt u članku dotupa krajnje ozbiljno, racionalno i svrsishodno, s nosimo nekoliko fotografija koje prikazaju gradpripremljenim projektima i sređenom dokumen- nju ovog objekta.
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
12.3.2011.
4.4.2011.
IZGRADNJA PRISTUpNOG PUTA
26.5.2011.
betoniranje temelja
14.4.2011.
izgradnja upravne zgrade izoliranje vodospremnika
22.7.2011.
završni radovi
izgradnja komunalne infrastrukture
novi vodospremnik
20.11.2011.
vodospremnik u funkciji
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
13
vijesti
Obavijest o organiziranju
programa za osposobljavanje
poljoprivrednih proizvođača
Općina Bistra i Učilište za obrazovanje odraslih APIS organiziraju program
za
osposobljavanje
poljoprivrednih
proizvođača i članova OPG-a za zvanja:
1. Voćar
2. Vinogradar – vinar
Naučite više o gnojidbi, prihrani, zaštiti,
proizvodnji, berbi, skladištenju i preradi
voća te proizvodnji vina i podrumarstvu, o
bolestima i štetnicima te kako ih pravovremeno i uspješno suzbijati, poljoprivrednoj
mehanizaciji i zaštiti na radu.
Ukupna cijena osposobljavanja iznosi
Nakon uspješno završenog osposoblja- 3.000,00 kuna po polazniku. Članovi
vanja stečeno zvanje upisuje se u radnu Obiteljskih
poljoprivrednih
gospoknjižicu.
darstava (OPG-a) ostvaruju pravo na
subvenciju troškova osposobljavanja u
iznosu od 1.000,00 kuna koje osigurava Zagrebačka županija, te subvenciju
Općine Bistra u jednakom iznosu, pa tako
članovi OPG-a samostalno uplaćuju tek
1.000,00 kuna za svoje osposobljavanje.
14
Uvjet za upis je završeno minimalno
osnovnoškolsko obrazovanje ili viši stupanj stručnog obrazovanja, te minimum
15 godina starosti. Program je namijenjen
za one, kojima je poljoprivredna proizvodnja osnovna ili dopunska djelatnost,
kao i hobby voćarima ili vinogradarima i
Svoj interes za osposobljavanje za zvaproizvođačima vina.
nje voćar ili vinogradar – vinar iskažite do
Osposobljavanje obuhvaća 40 sati teo- 15.1.2012. godine u stručnim službama Jeretske nastave, odnosno predavanja, koja dinstvenog upravnog odjela Općine Bistra.
će se održavati radnim danom u večernjim
satima u prostoru Osnovne škole Bistra, te Uz dostatan odaziv program osposoblja80 sati stručne prakse u voćnjaku, odnosno vanja će započeti početkom veljače 2012.
godine.
vinogradu i vinskom podrumu.
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
ViJESTI
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 361-03/11-01/01
URBROJ: 238/02-04/01-11-01
Bistra, 15.12.2011.
Temeljem članka 28. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11) Općina Bistra objavljuje
JAV N I PO Z I V
za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
nezakonito izgrađene zgrade
Ukoliko ste vlasnik ili investitor zgrade, odnosno rekonstruiranog dijela postojeće zgrade,
izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje odnosno protivno tom aktu, temeljem odredbi
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama možete, najkasnije do 31. prosinca
2012. godine, podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sa dokumentacijom
iz članka 8. Zakona, Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša, ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ u Zaprešiću, Nova cesta 10, na II. katu, soba 220,
presliku zahtjeva dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bistra, Poljanica Bistranska,
Bistranska 98, 10298 Bistra.
Propuštanjem podnošenja zahtjeva do gore spomenutog roka, izlažete se riziku nemogućnosti
priključenja takve zgrade na komunalne vodne građevine, na elektroenergetsku mrežu i drugu
infrastrukturu, nemogućnost obavljanja poslovne djelatnosti u nezakonitoj zgradi, nemogućnost
evidentiranja zgrade u katastarskom operatu, nemogućnost upisa u zemljišne knjige, te
nemogućnost prometa nezakonite zgrade i zemljišta na kojem se ta zgrada nalazi.
Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. Zakona, Općina Bistra dužna je, najkasnije do 31. prosinca 2011. godine, pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje
već ima saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora. S
tim u svezi građani mogu prijave izvršiti pismeno ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, 10298 Bistra.
Obrazac prijave može se preuzeti u tajništvu na gore navedenoj adresi .
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
15
SPORT I REKREACIJA
16


nk ‘Bistra’ - jesenski prvak 4. hnl




































Dovođenjem Renata Jurčeca za trenera senoirske momčadi bilo je jasno
da Uprava kluba ozbiljno radi na plasmanu u viši rang natjecanja.
Tekst i slike*: Marinko Tirić

Od samog početka sezone nova
Uprava kluba na čelu sa predsjednikom Maroltom visoko je
postavila letvicu, a cilj je svima
bio jasan – plasman Bistre u viši
rang natjecanja.
seniori
Dovođenjem Renata Jurčeca
za trenera senoirske momčadi
(slika 1) bilo je jasno da Uprava
kluba ozbiljno radi na plasmanu
u viši rang. Momčad se pojačala
sa dobro poznatim bivšim ‘bis
tranima’ Zovkom i Čehulićem
a

vratio nam se i D. Brezak koji
je


ponikao u našem omladinskom

pogonu. Iako praćeni brojnim


ozljedama na samom početku
prvenstva, naši igrači su uz veliko zalaganje i odlične igre
uspjeli pobijediti sve izravne
konkurente za vrh tablice.


 
   










































































































































baš uspješnom 15om mjestu. Rezultati i
nisu loši ako uzmemo
u obzir da su većinu
utakmica kadeti igrali
sa velikim brojem pionira za koje je ovaj
stupanj
natjecanja
ipak malo prevelik
zalogaj, a juniori su
većinu utakmica igrali
sa jedva dovoljnim
brojem igrača.
Nažalost, na kraju
prvenstva došlo je do
 


 
 

prekida suradnje sa
trenerima Pintarićem

Tablica
4. HNL na kraju odigrane jesenske polusezone
(preuzima
seniore
uspjehu puno su doprinijeli Kraljevog Vrha) i Kušecom koi navijači koji su voljeni klub jima želimo puno uspjeha u
pratlili na svakoj utakmici, na daljnoj karijeri. Novi treneri bit
tome im se Uprva kluba puno će predstavljeni na početku prizahvaljuje i nadamo se još većoj prema.
posjećenosti na proljeće kada
se nastavlja pohod Bistre na 3. Nogometni klub ‘Bistra’
poziva sve igrače iz Bistre i
HNL-u.
bliže okolice koji žele igrati u
najvećem i najorganiziraniNajviše nas boli poraz u 6. kolu
jem klubu na ovom prostoru
od susjednog Laduča (slika 2),
(zasad poslije prvoligaša
jer smo u tu utakmicu ušli kao
Intera) da se na proljeće
veliki favoriti i nitko nije mogao
pridruže svojim vršnjacima
niti pomislit da bi nakon pobjei uživaju igrajući nogomet u
da u Samoboru i Bedenici Laduč
uglednom društvu.
mogao uzeti i bod u toj utakmici.
Navijači
‘dvanaesti
igrač
NK
Bistra’
Taj poraz možda je i dobro došao
Pioniri su ostvarili odlične reda se glave malo ohlade i da se
zultate, možda i veće nego smo
spustimo na zemlju. Tako smo JUNIORI i KADETI
očekivali!
opet nastavili sa pobjedama i na
kraju jesenskog dijela prvenstva Prošlogodišnjim odličnim rezulu neizvjesnoj završnici uspjeli tatima selekcije juniora i kadeta MLAĐI PIONIRI
završiti na samom vrhu tablice plasirale su se u 2. HNL-u gdje
ostavivši iza sebe klubove iz su nas čekali puno jači klubovi Mlađe pionire trenira voditelj
nego u dosadašnjim sezonama. omladinske škole Dragutin
puno većih općina i gradova.
Pavalić (slika 3 i 4). Sezonu su
U
jakoj
konkurenciji
JUNIORI
završili na odličnom trećem
Uz velike zasluge igrača ovom
su zauzeli 10. Mjesto a KADETI mjestu, a igrama i postignutim
* slike su na 47. stranici časopisa
su polusezonu završili na ne golovima posebno se isticao i
GLAS BISTRE
BROJ 18 • GODINA V • svibanj 2011.
zaslužuje sve pohvale najbolji strijelac i igrač lige
Luka Batina.
PIONIRI
Pionire vodi Stjepan Žagmešter. Ekipa je zauzela
10. mjesto, uz malo sreće na proljeće se nadamo
puno boljm rezultatima jer su dosta bodova nesretno izgubili u zadnjim sekundama.
POČETNICI
Ekipa trenera Željka Šturlana završila je ovaj dio
prvenstva na 9. mjestu. Treba napomenuti da
su jedna od najmlađih momčadi lige i time je
ovaj rezultat od još većeg značenja jer su svojim
igrama pokazali da se nemamo razloga bojati za
budućnost Bistre.
LIMAČI
Ispravak
U prošlome broju na stranici 45 u dijelu teksta
koji govori o stručnome vodstvu ekipe Poljanice,
ovogodišnjeg pobjednika Turnira sela, potkrala
se pogrješka jer stručno vodstvo ekipe nisu činile
osobe navedene u našem tekstu već su ekipu vodili
Zvonko Brezak i Ivica Zrinski.
Ovime ispravljamo našu nenamjernu pogrešku i
ujedno se ispričavamo stručnom vodstvu ekipe
Poljanice.
Želimo Vam
blagoslovljen
Božić
Ekipu vodi Ivan Masnjak, a uz dobre igre postigli
su i odličan rezultata. Jesenski dio su završili na 2.
mjestu, a na proljeće se nadamo možda i stepenici
više.
LIMAČI II
Ovo je ekipa koja već niz godina iza sebe uvjerljivo ostavlja sve konkurente pa tako i vršnjake iz
INTERA koji se i ovu godinu mogu samo klanjati
našim Šampionima!
I kod ovih selekcija došlo je do promjena u vodstvu. Na proljeće Limače će preuzeti trener Šturlan,
a Početnike će voditi Robert Brezak (igrač seniora).
Želimo im da nastave sa dobrim igrama i rezultatima na radost svojih roditelja, djedova, baka i svih
koji ih prate na svim treninzima i utakmicama.
VETERANI
Ekipa veterena NK ‘Bistra’ je završila jesenski dio
prvenstva na 6. mjestu što i nije realno jer su
igrački puno jači i zaslužuju biti u samom vrhu tablice.
Sveukopno polusezona je jako uspješna, iza nas
su odlični rezultati svih kategorija, a na proljeće se
nadamo još boljim rezultatima. Uprava Kluba se
zahvaljuje svima koji su svojim dobrovoljnim radom pomogli u ostvarenju ovih izvrsnih rezultata.
i sretnu Novu
2012. godinu
POVODOM PROSLAVE 40 GODINA OBRTA
klesarstvo Đurin
ŽELI VAM
Nudimo vam:
• IZRADU NADGROBNIH SPOMENIKA
• GRAVIRANJE I OBNAVLJANJE SLOVA
• ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GROBOVA
• IZRADA KAMENIH TACNI ZA SVIJEĆE
• IZRADA I MONTAŽA STEPENICA,
KLUPČICA, KAMENIH PODOVA I
MOZAIKA OD MRAMORA I GRANITA
Telefoni i GSM:
3310-536, 091/ 582-7043
3310-458, 095/ 903-0315
3390-606, 091/ 537-4370
[email protected]
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Nastavak intenzivne komunalne
I poslije sezone godišnjih odmora nastavljena je intenzivna izgradnja
Tekst i slike: Davorin Bažulić
UREĐENJe KORITA
POTOKA POLANe
Nakon što je ljeti uređen dio korita potoka Polane
i izgrađen zaštitni nasip kod Dječjeg vrtića ‘Kapljica’ pod kraj godine uređeno je novih dvjestotinjak
metara korita potoka nizvodno od mosta u Omladinskoj ulici.
Donje Bistre posebno zahtjevan jer je zbog konfiguracije terena potrebno izuzetno duboko kopati. Takav je slučaj i s ovim objektom pa je stoga bilo
potrebno koristiti najsnažniju mehanizaciju, a i
promet u ulici je bio jedan dan u cijelosti zatvoren
dok se još nekoliko dana otežano prometovalo.
uveden kružni tok
prometa kod oŠ ‘bistra’
Sve bržim tempom života raste i potreba za
povećanom uporabom prijevoznih sredstava.
Povećan broj vozila u vlasništvu stanovnika Općine
Bistra iziskivao je rješavanje problema prometnih
gužvi i opasnosti koje su iz toga prozlazile na prostoru pred ulazom i oko ulaza u OŠ ‘Bistra’, pogotovo u vrijeme dolaska i odlaska djece s nastave.
Dno i obale potoka obloženi su kamenom pa je
i na ovome dijelu regulacija vodotoka kvalitetno
riješena za dulje vremensko razdoblje.
prepumpna stanica
na peščenki
Nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacijske
mreže, a jedan od većih objekata u ovoj sferi je
prepumpna stanica na Pešćenki.
Zato je izgradnjom spojne ceste između plinske
stanice i školskog igrališta omogućeno kružno odvijanje prometa s ulazom iz Bistranske ulice i izlaskom na Potočnu ulicu, a postavljanjem stupića
onemogućen je dolazak automobilima pred zgradu škole čime je poboljšana protočnost vozila i
bitno umanjena opasnost prvenstveno za djecu,
ali i za roditelje i nastavnike škole.
dječje igralište
u oborovu
18
Nastavljajući realizaciju plana po kojem svako
mjesto u općini mora imati sportsko i dječje
igralište Općina Bistra je u drugoj polovini godine
Već smo u nekoliko navrata pisali kako je ovaj dio uredila dječje i malonogometno igralište u Brezinpodručja na ulazu u Bukovje od strane Poljanice i skoj ulici u Oborovu.
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
izgradnje
Ovaj dio igrališta popločen je betonskim kockama, montirane su sprave za igranje manje djece
(ljuljačka, vrtuljak, tobogan i klackalica), a postavljen je stol i parkovne klupe za sjedenje te koševi
za otpatke s pepeljarama.
DANAS
U jednom je dijelu uređen teren za mali nogomet
dok je drugi dio igrališta namijenjen manjoj djeci i
roditeljima u njihovoj pratnji.
PRIJE
komunalne infrastrukture
Krajem listopada asfaltiran je i drugi dio bistranske
ulice čime su radovi na ovoj prometnici u cijelosti
dovršeni. U uređenje ove ulice 1.700.000 kuna investirala je Općina Bistra dok je 1.300.000 kuna
financirala Županijska uprava za ceste. O koliko
zahtjevnom projektu se radi ilustriraju i sljedeći
podaci. Ukupno je izgrađeno:
- 1.540 m oborinske kanalizacije
- 1.260 m DTK instalacija
- 1.890 m nogostupa
- 1.650 m novog asfaltnog sloja
Da bi sve izgledalo kako danas izgleda (vidi slike
desno) bilo je također potrebno proširiti most
na potoku Bistra te izgraditi usporivače prometa
i postaviti stupiće kod Područne škole u Gornjoj
Bistri i kod križanja Stubičke ulice s Podgorskom i
Ulicom Franje Gulića.
DANAS
BISTRANSKA ULICA
U PUNOM SJAJU
PRIJE
Tako je samo u ovoj godini za izgradnju igrališta
u Gornjoj Bistri (Sljemenska), Bukovju, Oborovu i
za postavljanje ograde oko igrališta u Novakima
općina utrošila ukupno 200.000 kn.
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
19
IZ RADA MJESNIH ODBORA
Kraj godine uobičajeno je vrijeme za svođenje računa i pregled učinjenog.
Kako na svakodnevni život mještana ‘sitnice koje život znače’ često imaju veliki utjecaj - a Mjesni odbori po svim naseljima su i formirani upravo
zbog takvih ‘sitnica’ - donosimo kratki pregled učinjenog u ovoj godini.
20
Slike:Davorin Bažulić
mo bUKOVJE bISTRANSKO
Za potrebe stanovnika Bukovja u svrhu
posuđivanja nabavljena su dva kompleta pivskih
stolova s klupama. Slijedeće godine namjeravamo nabaviti još dva kako bi omogućili stanovnicima Bukovja da prilikom organiziranja vlastitih
zabava mogu bez naknade koristiti sav inventar
društvenog doma Bukovje.
Izvršena je košnja svih jaraka ispod Lugarića,
Kučasa i Sklepića i motokros staze. Popravljeno
je nekoliko mostova koji vode na razne parcele i
izrađen je propust vode ispod oranica ulice Nikole
Tesle.
Svim stanovnicima Općine Bistra sretan Božić i
ugodne blagdane te sretnu novu 2012. godinu
želi Mjesni odbor Bukovje Bistransko.
Tajnik MO Bukovje Bistransko
Vedran Špoljar
mo dONJA bISTRA
Tijekom 2011. godine Mjesno odbor Donja Bistra
proveo je više malih komunalnih akcija, s ciljem
poboljšanja kvalitete svakodnevnog života u
Donjoj Bistri. Među tim akcijama ističu se:
-uređenje preostalog dijela vodotoka potoka Bistra kroz naselje;
- Mokrička postavljanje prometnog znaka za
maksimalno opterećenje od 5t u Mokričkoj ulici;
-postavljene su cijevi u grabu kod Milana Piculka;
-u ulici Ante Kovačića postavljeno je 3 komada
horizontalnih usporivača prometa tzv. ‘ležećih
policajaca’;
-u ulici Vladimira Nazora nasipavan je put
šljunčanim materijalom te produljena javna rasvjeta;
Uređen je okoliš oko kapele Sv. Stjepana u ulici A.
Mihanovića. Postavljeni su novi rubnjaci i izvršena
priprema za postavljanje betonskih kocki.
Zasađeno je cvijeće oko kapele i kod raspela na
križanju Stubičke i ulice A. Mihanovića.
Završeno je dječje igralište kod društvenog doma
u Bukovju. Izvršena je asfaltacija igrališta, postavljeni su golovi i zaštitne mreže. Na igralištu -uređen je zdenac u centru Donje Bistre, a u
za najmlađe postavljene su klackalice, ljuljačke i izvođenju radova su sudjelovali mještani, obrtnici
klupe te javna rasvijeta.
i članovi MO Donja Bistra.
Svim stanovnicima Općine Bistra sretan Božić i
Ovom prilikom Mjesni odbor Bukovje htio bi ugodne blagdane te sretnu novu 2012 godinu želi
uputiti veliku zahvalu gospođi Barici Kurjan koja Mjesni odbor Bukovje Bistransko.
samostalno sve ove godine mukotrpno uređuje i
čisti okoliš oko raspela na križanju Stubičke i ulice Tajnik MO Donja Bistra
A. Mihanovića.
zdenko savnik
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
Godina 2011. bila je izborna za mjesne odbore na
području općine Bistra, no to se nije odrazilo na
aktivnosti mjesnog odbora Gornja Bistra koji je od
polovice godine krenuo u ostvarivanje programa
zacrtanog na prošlim izborima. Svakako moramo
spomenuti kapitalne radnje na našem području
koje su dovršene u ovoj godini. Ovim putem
mjesni odbor Gornja Bistra želi u ime svih svojih
građana zahvaliti našem načelniku Općine gospodinu Krešimiru Guliću i svim djelatnicima koji su
pridonijeli izgradnji tako potrebne vodospreme, a
posebno dovršetku Bistranske ulice koja je zasjala
u novom ruhu na dionici od Kulturnog centra Bistra do okretišta autobusa u Gornjoj Bistri.
Radnje mjesnog odbora u protekloj godini svode
se na:
- čišćenje i uređenje graba svih sporednih ulica,
- redovitu košnju trave po bankinama,
- krpanje udarnih rupa asfaltom,
- postavljanje vertikalne signalizacije,
- iskapanje odvodnje i postavljanje željezne
rešetke na križanju Vinogradske ulice i ulice
Kapelšćak,
- uređenje i asfaltiranje puta prema tzv. Karasovom vodospremniku,
- ugrađivanje betonskih cijevi i proširenje ulice u
svrhu sigurnijeg prometovanja u ulici Zelengaj i
naselju Grgci te postavljanje odvodnih šahtova na
istoj lokaciji kako bi se spriječilo zadržavanje vode
na prometnici,
- kupnja i geodetske izmjere zemljišta u naseljima
Štreki i Lešnjaki koja je namijenjena izgradnji malih dječjih igrališta s popratnim sadržajima; zemljani radovi biti će nastavljeni čim vremenske prilike to dozvole,
- geodetske izmjere izvršene na spojnom putu
Lovački dom – Lešnjaki u svrhu uknjižbe javnog
dobra,
- geodetske izmjere i uknjižba javnog dobra u
cijeloj dužini Tončine ulice.
Prigodno i ove godine MO Gornja Bistra organizirati će kićenje božićne jelke i podjelu darova
najmlađima povodom nadolazećih blagdana.
Čestit i blagoslovljen Božić i sretnu Novu Godinu
svim stanovnicima općine Bistra od srca želi mjesni odbor Gornja Bistra.
Predsjednik MO
IVAN COHA
MO Novaki Bistranski
Tijekom 2011. godine na području MO Novaki
bistranski izvršeni su sljedeći radovi:
1. Sanacija slivnika u Frankopanskoj ulici
2. Uređenje raspela i prostora ispred raspela na
križanju Selske ulice i Bana Josipa Jelačića
3. Uređenje puta „Stare Jame“
4. Popravak ceste u ulici Ljudevita Gaja
5. Komunalne akcije (krpanje rupa,košnja graba,
čišćenje mostova)
6. Usluga navoza šljunka sa deponija i dopremanje 24 m³ šljunka za put „Cerje“
7. Čiščenje puta-produžetak Novačke
IZ RADA MJESNIH ODBORA
MO Gornja Bistra
8. Postavljanje mreže i stupova na igralištu kod
crkve Sv. Roka te uređenje prostora ispred.
Čestit i blagoslovljen Božić i sretnu Novu Godinu
svim stanovnicima općine Bistra od srca želi mjesni odbor Novaki Bistranski.
Predsjednik MO
NIKOLA CAR
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
21
IZ RADA MJESNIH ODBORA
MO OBOROVO bistransko
MO pOLJANICA BISTRANSKA
Tijekom druge polovice 2011. godine Mjesni od- Tijekom druge polovine 2011. godine na području
bor Oborovo je realizirao brojne male komunalne MO Poljanica Bistranska izvršeni su sljedeći radovi:
akcije.
- demontirana je stara i postavljena nova autobusna stanica u Podgorskoj ulici (kod Brezaka),
- šljunkom je navožena ulica Jalšina
- šljunkom je navožena Omladinska ulica
- postavljeni stupovi i uvedena javna rasvjeta u
Brezovečkoj ulici od kućnog broja 34 do kućnog
broja 43
- postavljeni stupovi i uvedena javna rasvjeta u
Juričkovoj ulici
- sanirano klizište i asfaltiran dio ulice u Crkvenoj
ulici
- pokošene su grabe i bankine uz prometnice
Najviše truda je uloženo u uređenje okoliša
dječjeg igrališta u Brezinskoj ulici. Postavljen je
novi pločnik, kompletno uređen stari zdenac i
postavljene nove ljuljačke i ostali sadržaji za djecu.
- djelomično je oćišćen i uređen ‘Brezakov potok’
- obnovljen most u ulici Molbice
- postavljene 4 betonske cijevi 100 cm te su izbetonirani završni krajevi mosta preko potoka Drenovec
- novim slojem asfalta pokrpane su rupe na cestama na nekoliko mjesta na području MO Poljanica
Kod društvenog doma u Oborovu je postavljena Bistranska.
ograda oko dječjeg igrališta. U ulici Franje Gulića
je proširena mreža javne rasvjete, te je obavljeno MO Poljanica Bistranska koristi priliku da obavijesčišćenje dijela graba u ulicama Franje Gulića, Bre- ti mještane da će počevši od 1.1.2012. dežurstva
zinskoj i Hrastinskoj. Tijekom sljedeće godine, održavati svake prve srijede u mjesecu u vreuz redovno održavanje ulica i okoliša, u planu je menu od 18-19 sati u prostorijama MO Poljanica
i nastavak izgranje malonogometnog igrališta Bistranska u Kulturnom centru Bistra, Bistranska
u Brezinama te sanacija nekoliko puteva koji su 98. Informacije možete dobiti i na broj mobitela
dosad bili zapostavljeni.
098 877 253.
Čestit i blagoslovljen Božić i sretnu Novu Godinu Čestit i blagoslovljen Božić i sretnu Novu Godinu
svim stanovnicima općine Bistra od srca želi mjes- svim stanovnicima općine Bistra od srca želi mjesni odbor Oborovo Bistransko.
ni odbor Poljanica Bistranska.
22
Tajnik MO
ANDRIJA ERŠEK
GLAS BISTRE
Predsjednik MO
STJEPAN MIKIĆ
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
Frizerski obrt Lolita
Renata Špoljar
lolita
a Donja Bistra, Belušići 3
t + 385 33 58 926
m + 385 98 871 547
Radno vrijeme:
Pon-sri-pet 9.00 - 20.00 Utorak 8.00 - 15.00
Četvrtak 13.00 - 20.00 Subota 7.00 - 14.00
SEVER
Blagoslovljen Božić
i sretna Nova godina
Frizerski salon
BISERKA
Oborovo, Brezinska 5
tel: 3390 289
BOJE I LAKOVI
Sretan Božić i Novu godinu
želi Vam
POTOČNA 59
POLJANICA BISTRANSKA
10298 DONJA BISTRA
HRVATSKA
tel/fax: ++ 385 1 33 90 391
L IMO X
DONJA BISTRA
MOKRIČKA 10
Sretan Božić
i Nova 2012. godina
Krapinska ulica 14
10298 Donja Bistra
Tel/fax: 01/ 3390 879
Nevenka Miškić
direktor
TRGOVINA: Stubička 511a
TEL: 01/ 3390-504
FAX: 01/ 3357-607
GSM: 091/ 5045-535
BOROVEC
KLIMATIZACIJA i POPRAVAK UREĐAJA
GORNJA BISTRA, Pljuskovec 4, 098/ 212-783
ŽELIMO VAM SRETAN BOŽIĆ I 2012. GODINU
mob: 091/ 522 77 40
PROIZVODNJA RADNE ODJEĆE PO NARUDŽBI
Želimo Vam Blagoslovljen Božić
PROIZVODNJA RADNE ODJEĆE
i uspješnu
2012. godinu
PO Novu
NARUDŽBI
CVJEĆARNA I POKLON GALERIJA
LUNA
Stubička 511, Donja Bistra
091 4142 600 / 01 3392 055
www.galerija-luna.hr
Radno vrijeme:
PON-PET od 13-20 / SUBOTOM 9-20
Želimo Vam blagoslovljen Božić i sretnu Novu 2012. godinu
GRANITI & MRAMORI
Lovgradnja
ić
-nadgrobne ploče
-spomenici
-stepenice
d.o
-klupčice
.o.
DONJA BISTRA, GAJEVA 14 A
tel./fax: 01 3310 634
mobitel: 098 475 488
SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA
AGRO - CAR
Poduzeće za voćarstvo
vrtlarstvo i vinogradarstvo d.o.o.
Novaki Bistranski, Podgorska 10, 10298 Donja Bistra
tel: 01/3391-017, 091/5105-751
Sretan Božić i Nova 2012. godina!
‘SUZICA’ d.o.o.
Tel: 01 3390 883
GSM: 091 5002 899
Blagoslovljen Božić i sretna Nova godina
BISTRAJNSKI
VOĆNJACI
Vlasnik
IVICA ŠKRLIN
Gornja Bistra
Sejurska 9
NOVO! NOVO! NOVO! NOVO!
STOLARIJA
HRASTINA
Drvena i PVC stolarija
tel/fax: 01 3390 263
mob: 099 7942 922
mob: 098 424 731
ENERGETO 8000 (6 i 7 komora )
POGREBNO PODUZEĆE I CVJEĆARSTVO
ŽELIMO VAM
BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I NOVU GODINU
Želimo Vam
Blagoslovljen Božić i sve najbolje u Novoj 2012. godini
LJEKARNA BISTRA
Vl. Ljubica Pleško-Fruža
Bistranska 1 A
10298 Donja Bistra
FRIZERSKI SALON BONACA
Vl. Željka Vodopija
Bistranska 1 A
10298 Donja Bistra
PAPIRNICA BISTRA
Vl. Jasminka Pušek
Bistranska 1 A
10298 Donja Bistra
Ovodišnje obilježavanje ‘Mjeseca hrvatske knjige’ bilo je ispunjeno
brojnim događanjima namijenjenim svim dobnim skupinama
U sklopu ovogodišnje manifestacije ‘Mjesec
hrvatske knjige’ svoje mjesto je vrlo uspješno
našlo i multimedijsko putopisno predavanje
Ovodišnje obilježavanje Mjeseca hrvatske Siniše Glogoškog, nazvano ‘Od Zagreba do
knjige bilo je ispunjeno brojnim događanjima Damaska’.
u Općinskoj knjižnici Bistra i u Kulturnom
centru Bistra, protkano paletom raznovrsnih Pod kraj ‘Mjeseca hrvatske knjige’, 29. listosadržaja namijenjenih svim dobnim skupina- pada u Velikoj dvorani kulturnog centra Bisma.
tra pred tridesetak zainteresiranih slušatelja
predstavljanje svoje najnovije knjige ‘Hrvatski
domovinski rat: 1991-1995’ . održao je admiral
Program za mlade
Davor Domazet-Lošo.
Od događanja za one najmanje izdvajamo literarno-likovnu radionicu posvećenu
Međunarodnoj godini šišmiša, te likovnu radionicu na temu obilježavanja Međunarodne
godine šuma, kroz koju su djeca izrađivala
makete stabala i šuma od raznovrsnih recikliranih materijala.
Tekst: Darko Slukan / Davorin Bažulić
Foto: Danijela Studak / Davorin Bažulić
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
Do sada najsadržajniji ‘Mjesec knjige’
Na svoj prepoznatljiv način, admiral je okupljenima nadahnuto i emotivno pričao o
svojim pogledima na pripreme za rat i o
strateškim postavkama sukobljenih strana
prema podacima dobivenim uglavnom iz
stranih obavještajnih izvora. Na koncu predstavljanja okupljeni su mogli kupiti admiralovu knjigu po cijeni od 120 kuna.
Osim ovih radionica, u kojima se snažno
ocrtavala i njihova edukativna crta, bistranska
knjižnica je, u suradnji s Osnovnom školom Bistra, za bistranske školarce priredila i književni
susret s piscem za djecu i mlade Božidarom
Prosenjakom.
Dobar izbor raznovrsnih sadržaja kao i vođenje
brige o njihovoj zanimljivosti različitim dobnim uzrastima, rezultirali su dobrim odzivom
U društvu boema
publike, a ukupnim događanjima, kako po njiOd događanja za odrasli uzrast održana je hovoj, brojnosti i sadržajnosti tako i po smisaglazbeno-poetska večer posvećena Tinu onosti njihovih poruka, bistranska knjižnica
Ujeviću pod nazivom ‘U društvu boema’, a u sve se više prepoznaje i dokazuje i na kulturnom planu bistranske društvene pozornice.
izvedbi Vedrana Mlikote i Siniše Ružića.
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
25
iz rada bistranskih udruga građana
26
U Bistri djeluju 24 registrirane udruge građana. Aktivnosti mnogih od njih već su
našle svoje mjesto u prethodnim brojevima časopisa i na našim internet stranicama. Kako dio njihovih djelatnosti obrađujemo u sadržaju ovog broja, donosimo
samo kraći pregled njihovih aktivnosti, bazirajući se prvenstveno na drugom dijelu 2011. godine i na informacijama iz prve ruke jer su autori tekstova uglavnom
aktivni dužnosnici pojedinih udruga.
L.D. „Šljuka“ - Bistra
U skladu sa programom rada za 2011. Godinu
društvo je organiziralo niz radnih aktivnosti vezanih uz lovno gospodarenje.
Uredno su održavani lovno-tehnički objekti,
djelomično obnovljeni ili novo izgrađeni ( čeke
– osmatračnice, hranilišta i solišta) . Organizirano
je čišćenje i uređenje okoliša u dijelovima lovišta,
posebno u blizini lovno tehničkih objekata . U
proljeće je zasijan kukuruz za prihranu divljači na
više parcela, ukupne površine oko 2 hektara. U jesen ubrani kukuruz je pospremljen, a veći dio je
razvezen direktno na hranilišta po cijelom lovištu.
Foto: arhiva LD ‘Šljuka’- Bistra
U toku prošle godine uz pomoć Općine Bistra
osigurana su inicijalna sredstva za planiranu
izgradnju, odnosno proširenje lovačkog doma u
Gornjoj Bistri. Realizacija je uslijedila u toku ljetnih mjeseci, sve do početka dvanaestog mjeseca.
Završeni su kompletno svi zemljani, zidarski i
betonski radovi. Izmijenjeno je staro i ugrađeno
kompletno novo krovište, kao i novi pokrov sa crijepom, uključujući i sve limarske radove, kako na
starom, postojećem dijelu lovačkog doma i tako i
na dograđenom dijelu
Lovne aktivnosti organizirane su prema planu
lovno - gospodarske osnove za tekuću godinu i
provode se prema kalendaru lova.
Predsjednik L.D. „Šljuka“ - Bistra
Franjo Novosel
malonogometni klub ‘gorbi’
MNK ‘Gorbi’ je tijekom ovog polugodišta odradio
nekoliko velikih i značajnih aktivnosti,
- organizirali smo malonogometni turnir otvorenog tipa koji je bio jako dobro posjećen kako po
broju ekipa tako i po gledanosti, a u finalnom dijelu su se sastale najbolje malonogometne ekipe
Zagreba i okolice;
- organizirana je po drugi put ‘Škola malog nogometa’ za djecu od 1-4 razreda , koja je trajala
cijeli 6. mjesec. Pod stručnim vodstvom školu je
završilo 36 djece djevojčica i dječaka koji su bili
raspoređeni u dvije grupe. Kako i doliči za svoje zalaganje i trud nagrađeni su diplomama i roštiljem;
Foto: DB
- održan je i turnir u sklopu ‘Dana Bistre’ uz odličnu
organizaciju te fer i korektno igranje i navijanje;
pehar je otišao u Jablanovec koji je u finalu bio
bolji od Donje Bistre;
- za sam završetak godine organiziran je i turnir u
beli koji je sada već treći po redu i ove godine je
imao humanitarni karakter.
Dobrom organizacijom svih radova, kao i
odličnom suradnjom sa Općinom, uz osobni do- Članovi kluba i ove godine su pokazali da imaju
prinos članova društva, planirani radovi I. faze veliku želju i htjenje da nam svima bude bolje
izgradnje završeni su u cijelosti.
i ljepše, te su odradili nekoliko hvalevrijedGLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
cuske. Naše goste Francuze ugostili smo desetak
dana prije logorovanja u Bistri te smo im pokazali Zagreb, Plitvička jezera, dvorac Trakošćan, a i
propješačili smo Medvednicu uzduž i poprijeko.
Jesen smo započeli s redovitim tjednim sastancima i izletima. Sudjelovali smo i na tradicionalnom
natjecanju “Ulicama Varaždina” koje je ove godine
okupilo 500-tinjak izviđača iz cijele Hrvatske, a
U iduću godinu krećemo već sa Snježnom naši su najmlađi poletarci s ekipom “Tulipani i rotkraljicom kada ćemo opet dati sve od sebe da kvice” osvojili odlično treće mjesto u ukupnom
dočekamo sve drage nam goste koji dolaze na poretku. Osim u Varaždinu bili smo i na natjecanju
utrke preko Bistre.
“Nevenov memorijal” te na “Nikolinoj čizmici” u
Zagrebu.
Svima od srca želimo Sretan Božić te zdravljem,
srećom i blagostanjem ispunjenu 2012 godinu.
Kao i svake godine do sada izviđači su u
predbožićno vrijeme iz Beča donijeli u Hrvatsku,
Predsjednik MNK ‘GORBI’
u Zagrebačku katedralu, “Betlehemsko svijetlo
Michael Muhar
mira”, a bistranjski izviđači su to svijetlo već tradicionalno donijeli u svoju župu Sv. Nikole kako
bi i naši vjernici mogli svijetlo ponijeti u svoje
25. samostalna družina
domove i na taj način osjetiti duh Betlehema uz
izviđača ‘bistra
božićnu jelku.
Nedugo nakon završetka organizacije i sprovedbe
7. Zborovanja SIH-a, a o čemu ste mogli čitati u Ove jeseni udruga bistranjskih izviđača je naprošlom broju Glasa Bistre, 25. Samostalna družina punila prvih 10 godina samostalnog rada pa smo
izviđača Bistra je u drugu polovicu 2011. godine tom prigodom organizirali malu proslavu kako
zakoračila s redovitim godišnjim logorovanjem bi se ponovno skupili svi koji smo u ovih 10 goza svoje članove koje se ove godine održalo u ter- dina prošli kroz udrugu te obnovili neka prošla
minu od 20.7. do 5.8. u mjestu Barotul na otoku sjećanja.
Pašmanu.
Uz izviđački pozdrav, Budi Pripravan!
Foto: Arhiva 25. SDI ‘Bistra’
Predsjednik 25. SDI ‘Bistra’
Petar Špoljar
hrvački klub ‘bistra’
Osim 30-ak članova udruge zajedno s nama su na
logorovanju sudjelovali već dobro nam znani prijatelji iz 28. SDI Dubrava te 30-tak izviđača iz Francuske, točnije iz Pariza, tako da je naš veseli mali
šatorski grad brojao preko 100 izviđača različitog
uzrasta.
Osim u sprovođenju redovitog izviđačkog programa i aktivnosti vrijeme smo provodili i kratili različitim igrama na moru i uz more kao i u
zajedničkim aktivnostima, radionicama, upoznavanju i razmjeni iskustva s izviđačima iz Fran-
17.09.2011.
- održano je Prvenstvo hrvatske za juniore slobodnim načinom
- na turniru je nastupio 51 hrvač
- u kategoriji do 74 kilograma u iznimno jakoj
konkurenciji Ervin Golač osvojio je 5. mjesto
25.09.2011.
- održano je Prvenstvo hrvatske za kadete slobodnim načinom
- na turniru je nastupilo 77 hrvača
- u kategoriji do 63 kilograma Kristijan Minković je
osvojio 3. mjesto
01.10.2011.
- održano je Prvenstvo hrvatske za mlađe dječake
slobodnim načinom
- na turniru je nastupilo 139 hrvača
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
iz rada bistranskih udruga građana
nih akcija: pomoć oko uređenjai ograđivanja
dječjeg igrališta u Orešju, ofarbali su drveni dio
nadstrešnice kod Društvenog doma, uredili prostor oko doma te su se redovito odazvali i poduprli
svaku humanitarnu akciju. U ime MNK ‘Gorbi’ želio
bih se zahvaliti svim igračima i gledateljima koji su
svojom nazočnošću uveličali naše manifestacije, a
posebna zahvala našim najmlađim članovima.
27
iz rada bistranskih udruga građana
- u kategoriji do 44 kilograma Matko Minković osvojio je 3. mjesto
08.10.2011.
- održano je Prvenstvo hrvatske za starije dječake
slobodnim načinom
- na turniru je nastupilo 106 hrvača
- u kategoriji do 59 kilograma Kristijan Minković
osvojio je 3. mjesto
Foto: DB
U prosjeku je svaka intervencija trajala 2 sata, te
je na svakoj prosječno bilo prisutno po 6 vatrogasaca. Prema vrstama intervencija dominiraju
požari otvorenog prostora, a na intervencije se
izlazilo i na područja izvan područja općine Bistra. U vlasništvu društva su 3 vozila za gašenje
požara od kojih je najstarije ove godine temeljito
uređeno.
Foto: DB
12.11.2011.
- održane su Kvalifikacije za Božićni turnir
- nastupilo je 123 hrvača
- u iznimno jakoj konkurenciji Kristijan Minković
osvojio je 3. mjesto
26.11.2011.
- održana je Liga za dječake zagrebačke županije i
grada Zagreba
- nastupilo je 102 hrvača
- u kategoriji do 32 kilograma Luka Prihistal osvojio je 2. mjesto
- do 38 kilograma Matija Selimović osvojio je 3.
mjesto
- do 59 kilograma Ivan Šmit osvojio je 2., a Matija
Bažulj 3. mjesto
Kroz ovu sezonu zadovoljni smo radom i napretkom te očekujemo da će generacije koje iduće
sezone ulaze u natjecanja također postići dobre i
zapažene rezultate
Trener HK ‘Bistra’
Josip Kovačević
dobrovoljno vatrogasno
društvo ‘bistra’
28
U udruzi već treću godinu za redom djeluje 20-tak
članova vatrogasne mladeži. Mladež odlazi redovito na natjecanja u bližu okolicu, te je organizirano
vatrogasno natjecanje u Bistri. Radu s mladeži se u
zadnjih nekoliko godina pridaje dosta značaja što
se odražava i na popularnosti prijavljivanja djece
u vatrogasnu mladež.
Osim vatrogasnih djelatnosti društvo se uključuje
u okviru svojih mogućnosti i u aktivnosti u organizaciji drugih udruga s područja općine, te
je između ostalog bilo prisutno na zborovanju
izviđaća te u organizaciji proslave ‘Vendelinske
nedelje’ u Donjoj Bistri.
Tajnik DVD ‘Bistra’
Mario Špoljar
Udruga ratnih veterana
Hrvatski domobran,
Ogranak Bistra
Kratki pregled najvažnijih aktivnosti udruge u
razdoblju od lipnja do studenog 2011.godine.
18.lipanj 2011.
Našice (Crni potok) - obilježavanje Dana sjećanja
DVD Bistra se tijekom 2011. godine bavilo vatro- na žrtve rata i poraća – svečanom činu je prisustgasnom operativom što uključuje izlaske na inter- vovalo 9 članova Udruge kako slijedi : Mijo Škrlin
vencije pri čemu su 23 člana DVD Bistra sudjelovali Batina, Ivan Škrlin Batina, Rok Žiljak, Dragutin
na ukupno 40 intervencija, te je utrošeno sveuku- Štrek, Rok Sever, Josip Košutić, Juraj Derviš, Stjepan Faber i Marica Faber.
pno 483 dobrovoljnih radnih sati.
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
raca. Najbolje rezultate u pojedinačnoj konkurenciji ostvarili su osvajači zlatnih medalja Jan Flegar,
koji je proglašen i najboljim natjecateljem turnira,
i Mihael Mihalić, dok su srebrne medalje osvojili
Patrik Ivanković i Ana Muhek, a brončane Adrian
Bogdan, Ema Miđan i Bruno Škrlin Batina.
Foto: MARTINA ŠAREC
Foto: DB
Još bolji nastup TK Bistra imao je na
prošlomjesečnom turniru u zagrebačkim Sutinskim vrelima, gdje se je okupilo 850-ak natjecatelja
iz 71 kluba, između kojih i 12-ero boraca iz Bistre,
od kojih je čak njih desetero osvojilo medalje.
Zlatna odličja pripala su Marti Jagustović, Dori
Troha i Mihaelu Mihaliću, srebrna Janu i Neri Flegar i Mariji Radić, a brončana Adrianu Bogdanu,
Bruni Škrlin Batina, Nicol Fumić i Nikoli Vrabecu.
30.10.2011.
Poljanica Bistranska - odavanje počasti žrtvama
rata i poraća kod spomenika na groblju u Poljanici
Zahvaljujući ovako uvjerljivim rezultatima osvojili
Bistranskoj.
su i četiri momčadske medalja – po jednu zlatnu,
1.11.2011.
Poljanica Bistranska - polaganje vijenaca članova dvije srebrne i jednu brončanu medalju.
Udruge i odavanje počasti žrtvama rata, uz
nazočnost Mjesnog odbora Bistre, Udruge Darko Slukan
Hrvatskih branitelja te načelnika Općine Bistra na
groblju u Poljanici Bistranskoj.
Bistrajnski potepuhi
Zahvaljujemo na mogućnosti da udruga može na
ovaj način prezentirati svoje aktivnosti.
Svoj ove godine najbolji nastup Bistrajnski potepuhi imali su na zaprešićkim Danima Jelačića,
U ime Tajnika Udruge Božidara Lobora
gdje su nastupili na šestoj kajkavskoj večeri,
Zdenko Mutka
pod nazivom ‘Veneček kaja zaprešićkoga kraja’.
Ovogodišnja manifestacija bila je zamišljena kao
prikaz pjevnog i govornog izričaja Zaprešića i njeTaekwondo klub ‘Bistra’
gove okolice, u kojoj je Potepuhima pripala čast
da osmisle i predstave bogatstvo bistranske pjeU listopadu i studenom mjesecu TK Bistra zabilježio vane i govorene riječi, a koji su, ovom prigodom,
je dva odlična nastupa na jakim međunarodnim u svoj program uključili i polaznike Osnovne škole
turnirima, s kojih su se u Bistru, već tko zna po koji Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica.
puta, vratili s pregršt osvojenih vrijednih odličja.
Na ovom prvom, ili jednom od prvih, kulturnih
Na prvom od turnira, održanog u Zagrebu 8. lis- događanja koje je karakteriziralo shvaćanje ovih
topada, u konkurenciji 600-tinjak natjecatelja iz prostora kao zajedničkog kulturnog podneblja,
63 klubova sudjelovalo je i 15-ero bistranskih boprosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
iz rada bistranskih udruga građana
5.kolovoza 2011.
Senj (Krivi put) - posjet crkvi na krivom putu,
posjet spomeniku hrvatskom branitelju Damiru
Tomljenoviću-Gavranu te druženje s udrugama
Hrvatskih domobrana i Hrvatskih branitelja.
Nazočni članovi udruge : Juraj Derviš, Ivan Škrlin
Batina, Josip Košutić, Božidar Lobor i Dražen
Minković.
23.listopad 2011.
Maribor - posjet crkvi Alojzije Stepinac, misa,
te odlazak na spomen obilježje žrtvama rata i
poraća. U posjetu su sudjelovali : Božidar Lobor,
Juraj Derviš i Josip Košutić.
29
iz rada bistranskih udruga građana
30
Bistrajnski potepuhi ostavili su odličan dojam na Damiru Mikuljanu, na pomoći oko realiziranja
brojnu publiku, a najveće ovacije pripale su izved- sredstava za kupnju stanica.
15.06.2011.
bama vrtićkih mališana.
Skijaški klub Bistra pozvan je kao pridružena
Nakon ovoga događanja, svoj novi nastup Po- članica skijaškog Saveza Hrvatske, na redovnu
tepuhi su imali na Jakovljanskim jesenima, gdje su skupštinu koja se održala u hotelu Westin u Zagrese predstavili tradicijskim zanatima i recitacijama bu. Za skijaški klub Bistra to je bio važan događaj iz
razloga što se kroz izlaganja i izvještaje u nekoliko
poezije bistranskih autora.
navrata spominjalo ime našeg kluba u pozitivnom
Jesenske aktivnosti nisu mimoišle niti domaću kontekstu, a posebno nas je razveselilo priznanje
scenu, na kojoj su Potepuhi nastupili povodom direktora Vedrana Pavleka da je skijaški klub Bistra
obilježavanja Dana Mjesnog odbora Donje Bistre i ove sezone napravio najbolji startni plato izrađen
ikad do sad.
„vendelinske nedele“.
Foto: DARKO SLUKAN
Foto: ŽARKO ŠKREBLIN
Osim aktivnosti vezanih uz nastupe Potepuhi su
odradili i jednu radionicu izrade tradicijskog remena, kao dijela živopisne bistranske nošnje,
kojom su za potrebe udruge izradili 30-ak novih
remena, a po uzoru na negdašnji izgled i način
njegove izrade.
Tajnik Udruge ‘Bistrajnski potepuhi’
Darko Slukan
skijaški klub ‘bistra’
02.07.2011.
Članovi skijaškog kluba Bistra u dogovoru sa
Skijaškim Savezom Hrvatske, točnije s g. Marinom
Marušićem ključnom osobom za logistiku prije, za
i poslije utrke Snježne Kraljice, napravili su akciju
čišćenja i održavanja ceste Bistra – Sljeme. Čistile
su se odvodne kanalice i šahtovi od blata i lišća,
obrezivale su se grane koje vise na cestu i betonirali su se dijelovi kanalica koje je uništila voda ili
trupci prilikom izvlačenja iz šume.
22 i 29.10.2011.
Članovi kluba sudjeluju u akciji pripreme skijaške
kučice na Sljemenu za sezonu. Uređen je dio
kućice ispod tende, na način da se oblicama zatvorila veranda i stavila izolacija isto tako i plafon,
kako bi u zimskom periodu što lakše održavali
prostor topline. U taj projekt uloženo je cca 7.000
kn.
05.11.2011.
Počinju već lagane pripreme sa SQT. Naime
članovi ekipe koja radi na Snježnoj Kraljici, odradili
su po-sao prematanja, krpanja i mjerenja zaštitnih
mreža kako bi bile spremne za sezonu.
17 i 19.11.2011.
Članovi tima SQT, odrađuju poslove za Skijaški
savez u skladištu, gdje se popravljala još preostala
količina mreža, pripremali kolci za markiranje i radila inventura dereza.
10.-12.06.2011.
Od 10-12.06.2011. skijaški klub Bistra, sudjeluje u organizaciji 7. Zborovanja Saveza Izviđača
Hrvatske na području općine Bistre. Budući da
se događaj smatra jednim od najvećih u kojem
je sudjelovalo oko 1500 izviđača, skijaški klub je
odradio dvadeset i četiri satno redarstvo za vrijeme događanja. Radilo se u tri smjene po četiri
čovjeka. Manifestacija je protekla u najboljem
redu. Temeljem tog događanja Zagrebačka
Županija je skijaškom klubu odobrila sredstva za
kupnju još tri radio uređaja za komunikaciju, te
smo time još više poboljšali kvalitetu skijaškog
kluba. Ski klub ‘Bistra’ se zahvaljuje predsjed- Tajnik Skijaškog kluba ‘Bistra’
niku Skupštine Zagrebačke Županije gospodinu Žarko Škreblin
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
BIMAG d.o.o. Novaki Bistranski
Trgovina mješovitom robom, Stubička ul. 246, Jablanovec
tel/fax 3390-759 mob: 098/ 164 50 10
ŽELIMO VAM SRETAN BOŽIĆ I NOVU GODINU
Svim na zemlji mir i veselje,
blagoslovljen Božić i Novu godinu
želi Vam
POLJODOM d.o.o.
OBOROVO BISTRANSKO
BREZINSKA 6
10298 DONJA BISTRA
tel. 3390-290
fax: 3390-048
Blagoslovljen Božić i
sretna Nova 2012. godina
POLJOKEM
d.o.o.
Tel: 01/ 3391-595 • Tel./Fax: 01/ 3390-246
OBOROVO BISTRANSKO, F. GULIĆA 4
-
jednodnevni pilići
plin u boci
sjemenska roba
gnojiva
stočna hrana
cement, vapno ...
- prodaja autodijelova
- prodaja dijelova za traktor
( IMT, Ursus, Zetor )
- ležajevi i semerinzi
- klinasto remenje
- tekući metal i brtvene mase
Radno vrijeme:
Mogućnost nabave svih dijelova prema
ponuđenoj cijeni u najkraćim rokovima.
pon - sub 7 - 20 h
ned: 7 - 11 h
ŽELIMO VAM SRETAN BOŽIĆ I NOVU GODINU
KRŠĆANSKI OBITELJSKI
CENTAR ZAPREŠIĆ
Blagoslovljen Božić
i sretna Nova godina
Kvico
d.o.o. za trgovinu i usluge
POLJOPRIVREDNA APOTEKA DONJA BISTRA
STUBIČKA 510
DONJA BISTRA
E-MAIL: [email protected]
TEL: 01 3390 021
RADNO
VRIJEME
ponedjeljak - petak: 7 do 19
subotom: 7 do 15
• SVE ZA POLJOPRIVREDU
• STOČNA HRANA VALPOVKA
• SVE VRSTE JEDNODNEVNE PERADI
Blagoslovljen Božić
i sretnu 2012. godinu
žiteljima Bistre želi uredništvo ‘Žive riječi’
i zajednica Kristove crkve u Zaprešiću
tijekom čitave godine
• SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
ZEMLJA ZA CVIJEĆE
SJEMENSKA ROBA, SADNI MATERIJAL I UMJETNA GNOJIVA
UREĐENJE OKOLIŠA
RUŠENJE PROBLEMATIČNIH STABALA DO 30 METARA VISINE
PIROTEHNIKA MIRNOVEC
IVETA MARKETING
OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE
ST
Donja Bistra, Stubička 523
za trgovinu i usluge
CAFFE BAR
VENECIJA
POLJANICA BISTRANSKA
Donja Bistra, Stubička 558
tel.
TRGOVAČKI OBRT
DUGA
Svim korisnicima naših usluga
Poljanica, Bistranska
SRETAN BOŽIĆ I NOVA 2012. GODINA
NOVO! PLAĆANJE NA RATE!
NOVO!
Ciklama
pogrebne usluge
vl. Darko Franja
091 89 16 602
3390-516
099 31 19 022 091 50 05 223
CIKLAMA - OBRT ZA POGREBNE USLUGE I TRGOVINU
Kraljev vrh, Sljemenska cesta 64
Poljanica Bistranska, Crkvena bb, tel: 01 33 52 679
želimo sretan Božić
i Novu 2012. godinu
30.12.2011. u 18 sati
Zajednički božićni koncert sa KUD-om Jablanovec
Uz redovite vježbe pod vodstvom dirigenta i u crkvi Marije Pomočnice u Ivancu Bistranskom
voditelja Hrvoja Banaja, MPZ Bistrani svojim ra- 08.01.2012. u 18 sati
dom podržava i sudjeluje u više kulturnih, vjer- Svečana pjevana misa u Mariji Bistrici
skih, gospodarskih zbivanja Bistranskog kraja.
Predsjednik Muškog pjevačkog zbora ‘Bistrani’
Među već održanim kao i aktivnostima koje tek Stjepan Car
slijede ističemo:
16.10.2011.
Gostovanje na Gospodarskom sajmu u Zaprešiću planinarsko društvo ‘bistra’
27.11.2011.
Iako su redoviti društveni sastanci koji se i
Gostovanje na orguljaškom recitalu Hrvoja Banaja
dalje održavaju svake prve srijede u mjesecu u
u crkvi Marije Kraljice Apostola u Zaprešiću
Društvenom domu u Bukovju s početkom u 20:30
10.12.2011.
sati - nažalost - izuzetno slabo ili nikako posjećeni,
Gostovanje na manifestaciji Advent u Ključu
bistranski planinari i ove su godine izveli nekoliko
Brdovečkom
zapaženih uspona u zemlji i inozemstvu.
18.12.2011.
Koncert na otvorenju Božićnog sajma u Dvorcu
U prvome redu tu su usponi malobrojne, ali uLužnica u Zaprešiću
porne skupine planinara, koji su tijekom prošle
21.12.2011.
godine započeli obilazak Hrvatske planinarske
Prigodni koncert povodom početka rada Doma
obilaznice. Dijelu njih Hrvatski planinarski savez
Severović u Novakima Bistranskim
je već prošle godine dodijelio brončani znak HPS,
a najbolji su već do sada izvršili uspone na više od
60 vrhova (od njih 150 ukupno) čime su stekli uvjete za dodjelu srebrnog znaka HPS.
Foto: DB
26.12.2011. u 9 sati
Zajednički nastup sa KUD-om Jablanovec u crkvi
Svetog Roka u Novakima Bistranskim, pjevana
misa MPZ Bistrani te prigodni koncert KUD-a
Jablanovec
26.12.2011. u 11 sati
Koncert božićnih pjesama u Župnoj crkvi Svetog
Nikole u Poljanici
27.12.2011. u 19 sati
Sudjelovanje na Božićnom koncertu KUD-a Jablanovec
28.11.2011. u 19 sati
Zajednički božićni koncert sa mješovitim
pjevačkim zborom župe Tijela Kristova u Sopotu,
Novi Zagreb
Foto: DB
Istovremeno s obilaskom hrvatskih vrhova, dvije
grupe planinara ljetnu sezonu su iskoristile za obilazak najatraktivnijih vrhova susjednih zemalja.
Tako se jedna grupa s 2 naša člana uspješno popela na 2.523 m visok veh Bobotov kuk, najviši vrh
Durmitora i države Crne Gore, dok je druga grupa
svoj uspon završila na 2.679 m visokom vrhu Mangrt, šestom po visini u Julijskim alpama u Sloveniji.
Koristim priliku zamoliti sve članove planinarskog društva ‘Bistra’ kao i sve ostale zainteresirane
osobe da mi se jave radi moguće promjene vremena sastanka kako bi zajednički pronašli novi
termin društvenih sastanaka koji bi svima više odgovarao.
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
iz rada bistranskih udruga građana
MUŠKI PJEVAČKI ZBOR ‘bistraNI’
33
iz rada bistranskih udruga građana
34
Ujedno svim mještanima Općine Bistra želim blagoslovljen Božić i svako dobro u Novoj 2012. godini.
Predsjednik Planinarskog društva ‘Bistra’
Davorin bažulić
kulturno-umjetničko
društvo ‘bistra’
Nakon kraće ljetne stanke, dolazak jeseni značio
je ponovo aktiviranje svih sekcija Kulturnoumjetničkog društva ‘Bistra’. Između brojnih nastupa članova svih sekcija izdvojimo samo dva
natjecateljskog tipa u kojima su naši članovi iskazali visoku kvalitetu i uvježbanost i potvrdili se
kao najuspješnije društvo zaprešićkog kraja ove
godine.
Stručno gledano, najveći uspjeh izborila je sekcija
naših najmlađih članova koja je potvrdila dominaciju prikazanu na smotri u Zaprešiću i novom pobjedom - ovaj put na županijskoj smotri - ostvarila
plasman na državnu smotru sljedeće godine u Kutini. Drugu pobjedu ostvarila je naša tamburaška
sekcija u Dugom Selu na međunarodnom natjecanju tamburaških sastava u organizaciji Glazbene
škole iz Dugog sela za što su nagrađeni općinskim
priznanjem.
‘Kraluši’ su nastupili također u izuzetno jakoj
konkurenciji na županijskoj smotri u Buševcu. Usprkos pohvalama ocjenjivačkog suda plasman na
državnu smotru izborila je domaća skupina. No,
‘Kraluši’ su ostvarili veliki uspjeh prilikom svog
do sada najdaljeg gostovanja realiziranog krajem
kolovoza u Portugalu. Ovdje smo nastupili u programu međunarodnog folklornog festivala ‘Folkambra 2011’ u mjestu Vale de Cambra kao prva
hrvatska grupa u više od 40 godina dugoj povijesti
održavanja festivala. Bogatim programom i sudeći
po reakcijama domaćina (vidi stranicu 2 ) opravdali
smo povjerenje domaćina i bili na ponos Bistri i
cijeloj domovini.
Čuvamo bistransku kulturu i običaje što je prepoznato i od strane Dokumentarnog programa
HTV s kojim smo ostvarili uspješnu suradnju. Materijali koje smo snimili su u montaži i očekujemo
njihovo skoro prikazivanje na državnoj televiziji.
Prošle godine s početkom jeseni pokrenuli smo
školu violine koja vrlo uspješno radi i njeni polaznici već sudjeluju u našim koncertima. Ove godine
išli smo korak dalje i u suradnji s Dječjim vrtićem
Foto: DB
‘Kapljica’ formirali još jednu grupu djece koja rade
pod stručnim vodstvom voditeljice naših najmlađih
skupina čime se nadamo da je budućnost društva
dobila dodatnu bazu iz koje će se u skorom roku
popunjavati naše starije sekcije.
Svim mještanima Bistre želim se zahvaliti za
podršku u našem radu i zaželiti im blagoslovljen
Božić i sretnu Novu godinu.
Predsjednica KUD-a ‘Bistra’
Marija Bažulić
udruga mladih bistre
Nakon izložbe fotografija fotografa amatera koju
Udruga mladih tradicionalno priređuje u okviru priredbi ‘Dana Bistre’ u drugom dijelu godine aktivnost
Udruge mladih Bistre prepoznatljiva je po još jednoj reprezentativnoj izložbi koju nam priređuju
mladi Bistrani. Radi se o izložbi inovacija i tradicijskog stvaralaštva koja je u petak 9. i subotu 10.
prosinca održana po 3. put u Bistri. Ovogodišnju
izložbu inovacija pod nazivom BUM 2011. Udruga
mladih Bistre je organizirala u suradnji sa Hrvatskim
savezom inovatora i pod pokroviteljstvom Općine
Bistra te potporom ministarstva gospodarstva, rada
i poduzetništva.
Veliki značaj i važnost ove izložbe pokazuje i činjenica
da je upravo naša izložba uvrštena kao jedna od 7
izložbi u svijetu kojoj Hrvatski savez inovatora pridaje najveću važnost za ovu, ali i iduću godinu.
Predsjednik Udruge mladih Bistre
TOMISLAV KEREP
13. sajam gospodarstva i male
privrede u zaprešiću
Pored potpore organizatoru sajma, Općina Bistra je kao i prethodnih godina, potporu dala i bistranskim obrtnicima i tvrtkama preuzevši cjelokupne troškove njihovog pojavljivanja na sajmu.
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Tradicionalno i nezaobilazno događanje u sklopu obilježavanja
Dana Grada Zaprešića je Gospodarski sajam koji je ove godine održan po 13. put. Više od dvjesto izlagača iz Hrvatske
i Slovenije, pokazalo je svoje proizvode i prezentiralo usluge
u sportskoj dvorani zaprešićke srednje škole. Sajam je kao i
uvijek do sada organiziralo Udruženje obrtnika iz Zaprešića, a
potporu je dala i Općina Bistra.
Općina Bistra je potporu dala i bistranskim obrtnicima i tvrtkama preuzevši na sebe cjelokupne troškove pojavljivanja na
sajmu. Iskoristili su to: AGRO – CAR d.o.o. za voćarstvo, vrtlarstvo i vinogradarstvo, AGROVIT – obrt za poljoprivredu i proizvodnju eteričnih ulja vl. Višnja Špoljar, ANIMA-MEDIA d.o.o. za
usluge dizajniranja, proizvodnju i održavanje, Cvjećarna i poklon galerija LUNA vl. Kristina Flegar, Cvjećarna S&Z vl. Suzana
Brezak, ‘MVM’ – ljevaonica obojenih metala vl. Marijan Špoljar,
Soboslikarski i ličilački obrt BELINIĆ vl. Valentino Belinić, STIL
d.o.o., poduzeće za proizvodnju i prodaju radne odjeće i
Udruga vinogradara ‘Sv. Nikola – Bistra. Izložbeni prostor
Općine Bistra i njenih poduzetnika obišli su mnogobrojni pos-
jetitelji sajma koji su iskazali interes za ponuđene proizvode
i usluge, a u kulturnom dijelu programa Sajma zapažen nastup ostvarili su i članovi bistranskih udruga građana - Muški
pjevački zbor ‘Bistrani’ i ‘Tičeki’, najmlađa skupina podmlatka
Kulturno-umjetničkog društva Bistra.
kulturno-umjetničko društvo ‘bistra’
na dalekom gostovanju ...
Na poziv organizatora od 24.-28. kolovoza članovi KUD-a Bistra gostovali su u Portugalu. Vremensko trajanja, duljina puta i atraktivnost
posjećenih lokacija daju materijala za članak puno većeg opsega, ali zbog
ograničenosti prostora donosimo vam samo nekoliko detalja s puta koji je
u konačnici iznosio punih 6.000 kilometara. Ostatak pogledajte na putopisnoj prezentaciji planiranoj tijekom siječnja.
Tekst i slike*: Davorin Bažulić
Ovaj članak je svojevrsna najava
putopisne prezentacije koja se
planira za mjesec siječanj. Opseg
članka je premalen za ozbiljniji
putopis, a isto je i s prostorom za
slike no toga neće nedostajati tijekom spomenute prezentacije.
Članak je prvi i bitno skraćeni dio
priče o ovogodišnjem boravku
folkoraša u Portugalu. Zbog puta
dugog 2.600 km u jednom smjeru,
vremenskog trajanja putovanja i
boravka te zbog festivalskih obveza folkloraša, cijelo gostovanje je
od samog početka moralo biti vrlo
pomno isplanirano. Kad se počelo
baratati s kilometrima, satima,
pravcima kretanja, obaveznim
stajanjima i sličnim sitnicama
koje ne možete zanemariti bilo je
jasno da nije moguće proći ‘pola
Europe’ sjedeći u autobusu. A kad
se već mora stati, bio bi grijeh ne
iskoristiti vrijeme i ne pogledati
svjetski poznate atrakcije koje su
na ili neposredno uz pravac našeg
kretanja, pogotovo zbog činjenice
kada je dobar dio putnika u autobusu školska ili studentska omladina (slika 1).
Zato je i cjelokupan put isplaniran
tako da se u Maciera de Cambru,
naše konačno odredište, dođe
vožnjom kroz kontinentalni dio
Francuske, dok je povratak planiran pravcem uz obalu Mediterana.
Oba pravca imaju zajednički dio
puta kroz Italiju, Španjolsku i Portugal i podjednako su dugački.
36
* slike su na 2. stranici časopisa
GLAS BISTRE
Varate se ako mislite da je za toliko dugi put nevažno krenete li
ujutro ili poslijepodne. Možda to
i nije tako važno kada putujete u
vlastitoj izvedbi, ali kada ste putnik u autobusu onda ovisite i o
strogim europskim prometnim
propisima koji vam zabranjuju
bilo kakvo kretanje nakon 16 sati
vožnje. Jednostavnom računicom
dolazimo do spoznaje da je na
ovakovom putovanju u jednom
smjeru potrebno dva puta noćiti.
‘Sikstinskom kapelom prapovijesnog doba’ i koja je uz Altamiru u
španjolskoj u svijetu najpoznatija
po prekrasnim zidnim slikarijama
špiljskog čovjeka od prije 17.000
godina.
Primijetili ste da špilja ima uz ime
brojčanu oznaku. To je stoga jer se
ne posjećuje originalna špilja već
njezina vjerna kopija. Naime, čim
je otkrivena 1945. godine špilja
je odmah postala turistička atrak-
U siječnju je planirana putopisna prezentacija o
Portugalu, vjerojatno u Kulturnom centru ‘Bistra’
Kako se očekuje da u hotel dođete
barem do 22 sata, za naše prvo
noćenje izabrali smo oko 1.000 km
udaljeni Lyon. Na put smo krenuli
s prvim zrakama sunca da bi nakon vožnje Slovenijom i sjevernom Italijom te prolaskom kroz
tunel Mont Blanc ušli u Francusku.
U predvečerje prvog dana smjestili smo se u hotelu u Lyonu, gradu
klasične arhitekture smještenom
na ušću rijeka Saona i Rhona,
u kojem pojedine zgrade jako
podjećaju na neke zagrebačke.
Sikstinska kapela
kamenog doba ...
Drugo jutro put smo nastavili
vožnjom po Francuskoj u pravcu
Bordeauxa. Dvjestotinjak kilometra od Lyona nalazi se čarobni
gradić Montignac u čijoj je
neposrednoj blizini svjetska atrakcija, špilja Lascaux II koju nazivaju
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
cija, ali se masovni posjet pokazao pogubnim za zidne slikarije.
Stoga su francuzi originalnu špilju
zatvoriti i danas je u nju dozvoljen ulaz samo znanstvenicima
s posebnom dozvolom Francuske
akademije znanosti. Za turističke
je potrebe dvjestotinjak metara
od originalne špilje izgrađena
točna kopija originalne špilje u
kojoj su, korištenjem kemijskim
sastavom istih boja i istovjetnim
načinom oslikavanja, naslikane
vjerne kopije svih crteža iz originalne špilje. Špilja ima i poseban
klimatizacijski sustav koji temperaturu, vlažnost zraka i ostale klimatske uvjete održava potpuno
istovjetnim uvjetima koji postoje
u originalnoj špilji. Da bi izgradili
i oslikali kopiju špilje francuzi su
utrošili ukupno 12 godina rada.
Originalna špilja je svjetsko čudo
pod posebnom zaštitom UNES-
kako sam imao priliku nazočiti
i službenom dijelu protokola
kao i neformalnim druženjima,
ne mogu se oteti dojmu da je
naša grupa ipak imala poseban,
povlašteni tretman.
Na svim dosadašnjim gostovanji-
Među poznatim mjestima koje sam imao priliku vidjeti
širom Europe malo je onih koja su me se toliko dojmila
kao Fatima.
Svjetovno gledajući, dio oko mjesta Gospina ukazanja
predstavlja savršenu kombinaciju tradicionalne i ultramoderne arhitekture.
Duhovno, vidjevši svu tu gužvu nepoznatih ljudi oko
sebe, gledajući među njima i lica dragih prijatelja, sva
ta lica na koja je samim ulaskom u Santissima Trinidade
naglo provalila navala istinski proživljavanih nadanja
i najdubljih osjećaja, dobivao se dojam kako nad cijelim kompleksom kao da lebdi neko pozitivno, smireno
i dostojanstveno ozračje, istovjetno u tradicionalnom
kao i u ovom modernom dijelu kompleksa. Bilo je potpuno bjelodamo da su nazočni ovdje našli neki čudesan
mir i istinsku sreću i zadovoljstvo.
Konačno Portugal ...
Nakon još jednog odmora - ovaj
put u autobusu na stajalištu uz
autocestu - i cjelodnevne vožnje
kroz Španjolsku i Portugal u
kasno poslijepodne dolazimo
u Maciera de Cambra, konačno
odredište našeg puta. Naš dolazak mještanima je ‘razglašen’
svečanim podizanjem hrvatske
zastave na glavnom trgu. Tijekom
svečanosti trg je odjekivao ‘Lijepom našom’, nešto zahvaljujući
razglasu domaćina, a još više
zahvaljujući spontanoj pjesmi
naših folkloraša.
Portugalci su srdačni i otvoreni
ljudi, a životni im je standard
sličan našem. Sve aktivnosti - a
nije ih nedostajalo - tijekom našeg
boravka u Portugalu u cijelosti su
financirali domaćini. Pored nas
na festivalu su gostovale i grupe
iz Češke Republike i Belgije, no
ma našeg KUD-a koja sam imao
priliku pratiti folkloraši su uvijek
srdačno dočekivani, ali Portugal
je ipak priča za sebe, neponovljiva
i nezaboravna ...
Našim portugalskim domaćinima
folkloraši su se odužili prikazavši
najbogatiji program, a izvedbom
triju koreografija i konstantnim
presvlačenjem nošnji ‘zaradili’ su
pravo otvarati koncerte, nastupati u sredini koncerta i zatvarati
koncerte, ne jednom praćeni i
oduševljenim domaćim auditorijem (slika 2).
Fatima
Između nekoliko atraktivnih
lokacija čiji su nam obilazak
omogućili domaćini riječ dvije o
posjetu Fatimi. Ostalo, grad Porto,
vinarija, Atlantski ocean i drugo
biti će obrađeni u putopisnoj
prezentaciji (vidi okvir).
Fatima, danas gradić s oko 10.000
stanovnika u svijetu je poznat po
jednom od najvažnijih Marijanskih svetišta Rimokatoličke crkve.
Mjesto ukazanja Gospe pastirima umnogome se izmjenilo od
prvog ukazanja 13.5.1917. godine. Danas je na mjestu Drva
ukazanja kapelica koju dnevno
pohode tisuće hodočasnika, a
mise se služe na više desetaka
jezika. Kapelica je u sredini velikog platoa na kome je s jedne
strane stara crkva Basilica Rosario dok je nova crkva Santissima
Trindade dovršena 2008. godine
smještena na suprotnoj strani
platoa. Santissima Trinidade je
izgrađena u nimalo klasičnom stilu i oblikom niti ne odaje klasičnu
vizuru crkve. Njeno obličje kao i
s pojedini detalji izvedbe predstavljaju arhitektonsko, dizajnersko pa i dekoratersko savršenstvo
od kojeg zastaje dah i koje nikoga od nazočnih nije ostavilo
ravnodušnim. (slika 4).
Crkva ima nešto manje od 9.000
sjedećih mjesta. Unutrašnjost
crkve promjera 125 m - što je
više nego duljina nogometnog
igrališta - u cijelosti je otvorena
prema oltaru. U crkvi nema niti
jednog jedinog potpornog stupa
koji bi smetao izravnom pogledu
prema oltaru s bilo kojeg mjesta
u crkvi, već je cijela konstrukcija ‘obješena’ na dva 250 metara
dugačka betonska nosača. U
crkvu se ulazi kroz 13 vrata koja
simboliziraju Krista i 12 apostola.
Crkvu je projektirao grčki arhitekt Aleksandros Tombazis, a
izgrađena je od 2004. do 2008.
uz cijenu od 80.000.000 € prikupljenih isključivo donacijama
hodočasnika.
Za konac recimo da nad Fatimskim svetištem ‘bdiju’ figure Ivana
Pavla II i Pavla VI, omiljenih u Portugalu i jedinih dviju papa koji su
pohodili Fatimsko svetište (slika
3).
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
kulturno-umjetničko društvo ‘bistra’
CO-a, no i nova špilja je (upravo
zbog svoje vjernosti originalu)
izrazito osjetljiv eko-klimatološki
sustav te je i u njoj zabranjeno
fotografiranje. Slike ove špilje
koje će biti prikazane na prezentaciji biti će jedine koje porijeklo
vuku s interneta.
37
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
38
sveti nikola - zaštitnik bistre
«Sveti Niko dođi skoro
vrijeme nam prolazi sporo!»
Tekst: Domagoj Sironić
Slika: Davorin Bažulić
Tako, i još na mnoge druge
načine, u kasnu jesen i neposredno prije zime djeca zovu sv.
Nikolu. Stavljaju se škornje u
prozor da bi ih sv. Nklola napunio darovima.
Pisana veza između svetog
Nikole i Bistrana stara je 800
godina, a da li i duže ne znamo.
Naime, već u prvom pisanom
spomenu Bistre, ispravi kralja
Andrije iz 1209. god. spominje
se crkva sv. Nikole u Poljanici.
Zato smo tri zlatne jabuke, simbol dobrote i darežljivosti sv.
Nikole stavili i u naš bistranski
grb.
Sv. Nikola je jedan od najpoznatijih kršćanskih svetaca. Kao
zaštitika zazivaju ga i moreplovci, trgovci, djevojke koje žele
dobrog muža, nerotkinje, a i zatvorenici… Danas na početku
trećeg tisućljeća možemo se
sjetiti jednog davnog, tužnog i
ružnog događaja, a to je crkveni
raskol iz 1054. godine. Sv. Nikolu možemo smatrati i svecem
ujedinjenog kršćanstva jer je
proživio svoj život na istoku, a
na zapadu, u Bariju, se časte njegovi posmrtni ostaci. Štovan je i
na kršćanskom istoku i zapadu!
U cijelom svijetu posvećeno mu
je oko šest tisuća crkava!
No ipak, o njegovom se životu
malo zna. Njegovi su životopisi
isprepleteni mnogim legendama, a povijesnih podataka
je vrlo malo. Pa zar je to bitno?
Radi se o vjeri, a u njoj nam je
ionako potreban odmak od
GLAS BISTRE
suhoparnih povijesno-znanst- Nikolu nije privlačila crkvena
karijera, no upravo ovaj njegov
venih činjenica.
čin bio je presudan za to da
Zemaljski život proveo je neg- postane biskup, a uz to se veže
dje u drugoj polovici III. i prvoj i legenda da je Gospodin u snu
polovici IV. stoljeća. Odlikovao javio jednom od biskupa susjedse ljubavlju prema siromasima i nih gradova da izaberu za biskupotrebnima. Sv. Nikola rođen je pa onoga tko na dan izbora prvi
u mjestu Patara u današnjoj Tur- uđe u crkvu. Naravno pobožni,
skoj. Nikola je bio i biskup grada mladi, Nikola je prvi jutrom
Mire, pa onda kažemo kako je ulazio u crkvu.
naša crkva crkva sv. Nikole biskKad je već bio biskup neki su
upa.
ljudi sudjelovali u pobuni proDogađaj koji je siguran je onaj tiv cara Konstantina i zbog toga
kada je sv. Nikola osigurao mi- su bili osuđeni na smrt odsjecaraz siromašnim djevojkama i njem glave. Sv. Nikola je dotrčao,
on je ušao u ikonografiju pri- provukao se kroz gomilu i ponukazom triju zlatnih jabuka. To dio svoj život za njihov. Nitko se
je poznata priča o siromašnom nije usudio ubiti Nikolu.
ocu koji nije mogao svojim
kćerima osigurati miraz, a kao Kako je car Konstantin 313.
rješenje za siromaštvo mu se dopustio kršćanstvo, sada više
učinila mogućnost da kćeri oda nije bilo opasno biti kršćanin, a
prostituciji. Ova je vijest stigla i guverner, predstavnik careve
do Nikolinih ušiju koji je vlas- vlasti u Miri, je procjenio da bi
titim sredstvima odlučio spasiti bilo zgodno u novim prilikama
djevojke teške sudbine. Stoga dodvoriti se biskupu. No naletio
je strpao zlatnike u jednu krpu, je na Nikolu koji ga je počastio
sačekao noć, i približio se zidu izrazima: ‘lopov, oskvrnitelj,
kuće očajnog oca i kroz prozor krvopija…’ Današnjim jezikom
ih ubacio te se izgubio u mraku. rečeno, prekorio je korumPri tome je slijedio Kristove riječi pironog političara, koji je na to
da se preporuča milostinja nes- odgovorio da će ga tužiti caru.
retnima ne očekujući zahvalnost No saznala su se nedjela navena ovom svijetu. To je ponovio denog, pa je onda Nikola rekao
još jednom, za drugu kćer. Kod da će tužiti njega. Ipak, trojica
treće kćeri otac se pripremio i časnika su ga odgovorila od
kad je Nikola bacio novac, otac tužbe kako guverner ne bi straga je spremno dočekao, susti- dao. Kazne u ono doba nisu bile
gao i povukao za ogrtač. Bacio tako ‘nježne’ kao danas.
se na koljena i zahvaljivao Nikoli.
Nikola mu je zabranio da ikome U to doba je i u samoj Crkvi
o tome priča, ali sretni otac nije bilo puno doktrinarnih probmogao čuvati tajnu. Tako su svi lema, zastrnjivanja, svađa, te su
doznali za Nikolino milosrđe. Ne se crkveni oci sastali na koncilu
kaže se uzalud u Bibliji: ‘Ne može koji je trebao riješti probleme.
Nikola se i tu angažirao. U probse sakriti grad na gori!’
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
A kako je sam sebe zvao?
‘Grešnik Nikola’. Eto primjera
poniznosti pred Bogom.
I na kraju, sv. Nikolu u našem dijalektu od milja zovemo Mikula,
a da smo išli na misu kažemo
da smo bili pri Mikule. Zanimljivo i Istrijani kažu Sv. Mikula.
Možda zbog toga jer kad mijenjamo slova B i I imamo nešto
slično: Bistra – Istra... U nekim
krajevima Hrvatske zovu ga sv.
Niko. Naši susjedi Slovenci ga
zovu Miklavž, a na njemačkom
i na sjeveru Europe kažu Klaus.
To dolazi od latinskog Nikolaus.
U doba pokrštavanja kako bi
poganski narodi lakše prihvatili kršćanstvo misionari su često
kršćanske svece povezivali s lokalnim legendama. Tako su Nikolu su povezali i s nekom skandinavskom legendom koja je do
nas došla pod imenom Djed
Mraz. U toj legendi spominje
se neki dobri starčić s crvenom
kapom. Ti su Skancinavci došli u
Ameriku i kad su u Americi radile
reklame za Coca-Colu, tamo su
ga stavili te dali izgled djedice s
debelim trbuhom koji se smije
„hou-hou-hou“. Na američkom
engleskom se i onako kaže Santa Claus (čit. Santa Kloz) tj. sv.
Nikola, ili skraćeno Santa, što
nekim čudom naši prevoditelji
redovito tako ne prevode. Kažu
i St. Nick. U Engleskoj postoji izraz Father Christmas što su kod
nas preveli kao Djed Božičnjak.
Gledajući televiziju vidjeli smo
da ta mješavina našega Mikule,
skandinavskog mita i reklame
za Coca Colu donosi darove za
Božić.
Kod Amerikanaca možda da, ali
kod nas naš sv. Mikula donosi
darove 6. prosinca, a za Božić
mali Isusek. U nekim Hrvatskim
krajevima, posebno u Dalmaciji,
djeca dobivaju darove na Tri kralja. Tak su našega Mikulu stavili u
reklamu za bezalkoholna pića.
Eto, još jedan primjer banalnosti
modernog potrošačkog društva.
On se sigurno previše ne ljuti na
to, već nam se vjerojatnije smije
kak smo i nakon dvije tisuće godina još uvijek bedasti, pa makar
letjeli i u svemir…
Mogli bi malo naučiti od njega i
njegove poniznosti.
SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
bistrajnska verzija by Domagoj Sironić
SVETI MIKULA JE DOŠEL V BISTRU
Koj si tak zmotan
da nisi znal?
Da došel je i taj
liepi dan?
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
lemima koji su nastali, čak ga je
i sam Konstantin strpao u zatvor,
no noću su mu se ukazali Isus i
Marija i oslobodili ga. Sveti Nikola je djelovao i u slučaju oluje na
moru te spasio brod i putnike…
V Bistru Mikula
došel je sad!
I škornji sad su spremni
za darove baš se...
I jake sad smo sretni, jer
Jezuša čekame!!!
I jake ti sad pazi
i naj se tak durit,
jer gda Mikula dojde
veselje je to!
V Bistru Mikula
došel je sad! /2x
I koj si ti tak zmotan
da nisi znal za to...
Da Bistru naš Mikula
zagovarja saki dan!?
I jake ti pazi...
V Bistru Mikula... /2x
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
39
uz 20 godina hrvatske neovisnosti
40
Od Bašćanske ploče do Domovinskog rata i današnjih dana o Hrvatskoj su govorili stihom
najbolji naši ljudi - domoljubi. Bez te teme naše pjesništvo bilo bi jako, jako siromašno.
Ovdje govorim o ljubavi, a ona je uvijek pozitivna, stvaralačka, okrenuta svemu što je
dobro i lijepo. Ima i onih koji se zaogramu maskom domoljublja, pa čine sve osim dobra,
ali o njima nije riječ.
Oni prvi čuvali su n ašu riječ, naše ime, svijetu pokazali veličinu i snagu hrvatske duše i
duha. Bez njih i njihova kamena tko zna kako bi izgledala hrvatska kuća. Kroz vihorna
vremena oni su Domovinu grijali srcem, hranili svojom kljubavlju. Samo zbog toga je
Hrvatska izdržala sva nevremena i sve bure. Stoga, za danas i sutra, vrijedi ona Matoševa:
‘ Dok je srca - bit će i Kroacije!’
A da vrela nisu presušila, muze nisu zanijemile, evo vam stihova naših najmlađih. I ove je
domoljubne verse ljubav otkala.
Uvodnik i izbor za tisak: Šimun Čagalj
V srcu te nosim
Domovinu v srcu nosim
i nigdar ju pozabil nem,
na nju su vmrli mnogi,
da bi mi živeli v slobodi.
Za se te ledine, brege i šume
vmirali su stari naši,
a denes one koji su živi ostali,
v rešte sme zatirali.
Domovino ja te v srcu nosim.
i ti dobro znaš da te volim.
Franjo Bajzec, 8. a
oj, domovino hrvatska
Oj, domovino Hrvatska,
Oj zemljice moja mila.
Lijepa si kao cvijet,
čarobna kao vila.
Tvoje sinje more,
i ponosni planinski lanci,
male brežuljkaste gore,
i zeleni tihi klanci.
Prekrasna si i lijepa sva,
šlemeniti ljudi tu žive.
Jako te volim ja,
domovino moja Hrvatska!
Lorena Đurin, 6. d
GLAS BISTRE
Mojoj domovini
O predivna
Hrvatsko moja, vrijedna si
svake kapi
krvi i znoja.
Mnogo je dobrih ljudi
za te ginulo,
mnogo se za njih
noću i danju molilo.
Ti hrabri ljudi
su te obtanili
od pučine plave
sve do rijeke Drave.
Legenda o njima
nije minula.
Ni mala ih djeca
nisu zaboravila.
Ti si mi bila
utočište i nada,
od rođenja
pa do sada.
volim te
gotovo kao majku,
ali si dovoljno mudra
za baku.
Ivan Puzjak, 6. c
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
Domovina
Domovina moja draga
ro je moj dom,
volim je iz dubine duše
i ponosim se njom.
Puno je toga
u prošlosti prošla
da bi velikom mukom
do slobode došla.
Domovino moja mila
za tebe moje srce kuca
lijepa si kao najljepša vila.
Neka se vidi i čuje
kako se ovdje slavi,
crven, bijeli, plavi.
Filip Vulić, 8. b
Moja domovina
U srcu te nosim, domovino mila,
Ljubav mi tvoja podarila krila.
Moja domovina
zemlja je predivna.
Ljepoti tvojoj se nadiviti ne mogu,
Za te uvijek zahvaljujem Bogu.
Ima prekrasno Jadransko more
i visoke lijepe gore.
Jako volim sinje more tvoje,
Očaravaju me te divne modre boje.
U mojoj domovini sunčani dan
je kao najljepši san.
Brežuljci se nadižu ponosni kao divovi,
Za sve vijeke neka prođu silni ratovi.
Hrvatska ima prekrasne zelene doline
i lijepe snježne planine.
Ravnice velike, zlatne i plodne,
Polja u kršu i masline rodne
Ja Hrvatsku volim
i za nju se molim
Mia Škrlin-Batina, 8. a
Slobodno živim ja
Borili se hrabro,
Njihova žrtva
I svi prijatelji moji
Ginuli časno,
Bila je velika i prava,
Za slobodu naši
Prolijevali krv svoju,
Zato im od srca
Ginuli su heroji.
Za Hrvatsku domovinu moju.
HVALA!
Pjesma domovini
Domovina
Zavičaju, Domovino mila,za
Domovina je meste gde sam se rodila
tvoju ljepotu svatko zna.
i gde se saki čovek veseli
Sve što vidim u ovoj zemlji,
kak prijatel s prijatelima
lijepo je poput sna.
V noj buš sega našel i videl
Tvoja brda, tvoje guste šume,
od lepih hiž, brega i potoka
tvoje more, nizine, divote,
pa se do suza, plača i smeha
Zvonimir Medo, 6. c
Monika Eršek, 6. d
uz 20 godina hrvatske neovisnosti
U srcu te nosim ...
rijeke, jezera pa i tvoji ljudi,
ne vidjeh nigdje takove ljepote.
I zate vam velim:
Junačka tvoja povijest je bila,
imajte rada svoju Domovinu
tvoji ljudi stradali su za te,
nigdar ju ne pozabite
I ja ću uvijek govoriti ovo:
i zanavek ju v srcu
nema ljepše zemlje za Hrvate.
nosite!
Mirna Đurin, 8. b
Magdalena Prša, 8. a
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
41
dobro je činiti dobro
Projekt ‘ruksak’
‘... osjećaj da smo s malo dobre volje omogućili mnogim djevojčicama i dječacima
školovanje i kartu za bolji život ostavlja u nama neizbrisiv trag milosrđa, ljubavi i
radosti’. (Lucija Eršek)
Tekst: Lucija Eršek
Domagoj Eršek
slika:
Država Malavi, jeste li čuli za nju ?
Meni je bila nepoznata sve dok 16.09. nisam pročitala
poruku koju je na Facebooku objavila Kristina iz moje
župe.
‘Za osmijeh jednog školarca/školarke u Malaviju
dovoljno je sljedeće: u ruksak ili školsku torbu do kraja rujna (bolje ipak prije nego li u zadnji čas) staviti
bilježnicu ili blok – 2 komada, 2 olovke, 2-3 kemijske
olovke, drvene bojice ili pastele, 1 gumicu, 1 ravnalo,
1 šiljilo, 1 pernicu, 1 rucnik, 1 kratke hlačice + 1 majica /ili 1 suknju + 1 majicu/ ili 1 haljinu, 1 japanke
(ili sandale), 1 mala loptica (npr. loptica za tenis), 1
sapun, 1 četkica za zube, 1 pasta za zube, 1 žlica.
Radi se o projektu ‘’Ruksak’’ u organizaciji Marijini
obroci.
Cilj projekta je u državi Malavi (u Africi) omogućiti
školovanje što većem broju izrazito siromašne djece.
Njihove obitelji često im ne mogu priuštiti osnovni
školski pribor poput olovaka i bilježnica zbog čega
djeca propuštaju nastavu i obrazovanje. Upravo obrazovanje je najbolji način da ta djeca pobjegnu od
siromaštva kasnije u životu. ‘
Tog popodneva bilo je potrebno pregledati odgovara
li sadržaj svakog ruksaka popisu stvari. Osobno mi je
taj dio projekta ostavio najsnažniji dojam. Kad smo
otvarali ruksake, vidjeli smo s kako velikom ljubavlju i
brigom su neki od njih pakirani. U mnogima smo našli
krunice i razne nabožne sličice, a sljedeća dva pisma
koja smo našli zasigurno najbolje i najljepše opisuju
smisao cijelog projekta.
Tekst prvog pisma :
Ja sam Anđelina. Tebi poklanjam ove stvari s ljubavlju da uspiješ u životu. Iako imam samo 8 godina
shvačam koliko je tvoje odrastanje teško. Želim da
znaš da mi je jako žao zbog toga. Želim ti puno, puno
sreće.
Anđelina Bedek (8)
Tekst drugog pisma:
Hi ! My name is Đan Karlo Bedek. I’m 14 years old
and I live in Croatia. I believe that knowledge is very
important because whole world need smart people.
School is your ticket to get out of poverty and I really
hope that you will use this opportunity and become
someone who can change the world.
Đan Karlo Bedek (14)
Zaista, ovaj projekt je jednostavan način sa se s malo
učini mnogo! I za djecu koja će primiti ruksake i za darivatelje.
Projekt ‘RUKSAK’ u župi Bistra
Pročitavši osnovne detalje projekta u glavi mi je bila
samo misao : ‘’Kako odličan projekt !’’. Razgovarajući
toga dana s Kristinom, u želji da pomognemo koliko
možemo jer vremena je malo ostalo. Odluka je pala –
pokrenut ćemo projekt ‘’Ruksak’’ u našoj župi. Župnik
nam je pružio veliku potporu i na nedjeljnim misama
pozvao sve župljane da se odazovu i pomognu djeci
u Africi. Rok završetka akcije 25.9. je bio vrlo blizu pa
nismo mnogo očekivali, ali već interes župljana te
nedjelje je bio iznad svih nadanja. Svi su željeli ponijeti
kući letak s popisom stvari koje je potrebno staviti u
ruksak.
42
Prikupljajući ruksake sljedeće nedjelje 25.9. nakon
svih svetih misa ponovno smo pomalo u nevjerici i
s osmjesima od uha do gledali odaziv župljana i sve
šareniju hrpu ruksaka. Mnogi su donijeli i više od jednog ruksaka, mnogi su govorili da bi ovakvih projekata
trebalo biti više, no svi su izgledali uistinu radosni što
na tako jednostavan način mogu učiniti mnogo za
nekog koga ni ne poznaju.
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
Iz naše župe sv. Nikola biskup u Bistri prema Malaviju je poslano 117 ruksaka, a iz cijele Hrvatske gotovo
5000 ruksaka prikupljenih u posljednja 3 mjeseca.
No bez obzira na brojke osjećaj da smo s malo dobre
volje omogućili mnogim djevojčicama i dječacima
školovanje i kartu za bolji život ostavlja u nama neizbrisiv trag milosrđa, ljubavi i radosti.
Prisjećajući se herojskih vremena pripadnici satnije „Ban Jelačić“ tradicionalno svake godine obilaze mjesta i lokacije na kojima su branili i obranili
hrvatsku grudu od srpskog agresora.
Tekst: Smiljan Tomašević/Davorin Bažulić
Slike: Smiljan Tomašević
Satnija „Ban Jelačić“ prva je organizirana dragovoljna postrojba s područja Grada Zaprešića,
Grada Oroslavlja te Općina Bistra i Jakovlje.
Pripadnici satnije na Velebitsko
ratište odlaze već u jesen 1991.
godine te tamo ostaju do sredine 1992. godine. U ekstremnim planinskim uvjetima pripadnici satnije su uspjeli obraniti zadarsko zaleđe od agresora.
U trima drugim ratnim operacijama živote je izgubilo ukupno
osam pripadnike satnije „Ban
Jelačić“.
Satnija Ban Jelačić kod spomen ploče na Velebitu
Ovogodišnji program prisjećanja
na herojska vremena počeo je u
mjesecu svibnju kada su članovi
satnije „Ban Jelačić“ tradicionalno obišli ratne staze na području
Prisjećajući se herojskih vre- Starigrada i Paklenice gdje su
mena pripadnici satnije „Ban položili vijence na centralnom
Jelačić“ tradicionalno svake križu gradskih groblja Grada
godine obilaze mjesta i lokaci- Zadra i na grob poginulog prije na kojima su branili i obra- padnika Duška Zorića te na Velenili hrvatsku grudu od srpskog bitu kod spomen ploče poginuagresora.
lim pripadnicima satnije.
Satnija Ban Jelačić u Vidovicama
23.10.2011. satnija „Ban Jelačić“
obišla je ratište na području
Grada Orašja gdje je postrojba
sudjelovala u oslobađanju sela
Vidovice u oraškom području.
ONI SU NAŠ VJEČNI PLAMEN
zagorski borci u orašju
Tijekom oslobađanja sela Vidovice poginuo je pripadnik satnije
Stjepan Lepčin. Nakon Svete
mise u selu Vidovice za poginule branitelje pripadnici satnije položili su vijence i zapalili
svijeće kod spomen ploče
na mjestu pogibije Stjepana
Lepčina te na centralnom spomeniku svim poginulim braniteljima. Mještani sela Vidovice
priredili su ručak za pripadnike
satnije „Ban Jelačić“, a pripadnici
satnije pozvali su braniteljske
udruge iz sela Vidovice da ih
posjete iduće godine u Hrvatskom zagorju.
Za kraj su članovi satnije „Ban
Jelačić“ ostavili posjet Vukovaru 18.11.2011. na Dan
sjećanja na Vukovar i time
okončali ovogodišnji program
obilježavanja ratnog puta.
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
43
ONI SU NAŠ VJEČNI PLAMEN
MARIO rehor
29.5.1975. - 30.12.1991.
HRVATSKI BRANITELJ
ČASNIČKI NAMJESNIK HV
POGINUO U komletincima
Mlada je neovisna Hrvatska država - sredinom siječnja 2012. napunit će tek dvadeset
godina. Izborena je snagom volje cijelog naroda i spremnošću na najveću žrtvu. U
njenu snagu, u njenih dvadeset godina utkani su brojni životi, ponekad i mladića koji
nisu imali sreće da dožive ni njenu ‘starost’. Ovo je priča o jednom od njih ...
Tekst i slika: Branko Zbukvić
Bilo mu je samo 16
godina
Mario Rehor jedan je od onih
vrlo mladih junaka čije su istovjetne priče ispisale najsjajnije
stranice naše najnovije povijesti.
Djetinstvo je proveo u zagrebu,
u Kustošiji. Sve do odlaska u rat
kao dragovoljac HOS-a, živio
je s majkom Nadom i sestrom
Magdalenom. Bio je vrlo živahan
dečko, tipični poznati fakin,
uživao je odlazeći s tatom Miroslavom u ribolov.
frontu. Majka Nada kaže: ‘Nisam
dala svoga sina, jer kao majka ne
bih ga dala ni za što na svijetu,
međutim on se samovoljno, s
ljubavi, dao domovini’.
Pogibija u
komletincima
Mario je u prvim danima rata
bio kao pripadnik HOS-a na
Baniji. Međutim, svoj mladi život
izgubio je u akciji izviđanja u
Komletincima kada su upali u
četničko okruženje, što je naknadno ispričao preživjeli iz akcije, njegov kolega iz školskih
Srce tate Miroslava nije dugo klupa, Sven Glenđa. Tužnu
izdražalo (umro 05.11.2001.). vijest o Marijevom stradavanju
Iako vrlo mlad u predvečerje obitelji je javio njegov bratić
surovog rata zajedno s pri- Gordan Božanović koji je bio
jateljem sakupljao je sanitetski na izvlačenju poginulih. Sestra
materijal i skrivao ga na skrovita Magdalena nije mogla podnijeti
mjesta. Tada se još nije znalo da gubitak dragog brata, gotovo
će biti rata. Kada se rat zahuktao godinu dana nije bila spremna
Mario je bio učenik 3. razreda pohađati fakultet. Direktor škole
grafičke škole. Bio je dijete koje u svim prigodama posjećuje
je naglo odraslo. Nitko ga nije Mariov grob, a pjesnikinja Ana
mogao zaustaviti da ode na Ivelja posvetila mu je pjesmu.
44
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA v • prosinac 2011..
NAŠEM HEROJU
Mariu Rehoru
Ne možemo oplakati mladost
tvoju.
Dao si najviše svome rodu,
darovao život za slobodu.
Danas pjevamo ljubav tvoju,
naš heroju.
Kako ti reći: ‘Junače, hvala’.
Srce te moli: daj nam pokloni
hrabrost tvoju.
Častiti želimo ljubav tvoju,
naš heroju.
Hrvatska mati mora znati:
slavan si, pao si za nju u boju.
Mi sada slavimo ljubav tvoju,
naš heroju.
Ana Ivelja
Jedan prije rata prekrasan barokni grad trajno ostaje Hrvatima u svijesti
Hrvata, a ostalom ‘uljuđenom’ svijetu na savjesti ...
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Vukovar je jedan od rijetkih
gradova u kome mi gužva ne
odgovara, dapače smeta mi.
Njime uvijek šetam sam ili
samo uz nekoliko najmilijih. I s
foto-aparatom.
Barokni grad na Dunavu
Vukovar, taj prije rata prekrasan
barokni grad trajno ostaje u
svijesti Hrvata i na savjesti ostalog ‘uljuđenog’ svijeta.
Spomen groblje
Grad koji je zauvijek zapamćen
po
strašnim
razaranjima
u Domovinskom ratu, neprispodobivim ‘civiliziranom’
20. stoljeću. Naravno, ako pod
civiliziranim ne smatrate i aktivnu primjenu svih mogućih
sredstava za masovno istrebljenje onih koji ne misle kao
vi.
No, to je grad koji je preživio,
koji je dobrim dijelom obnovljen i koji polako, ali uporno
vraća dio svog sjaja. Stare
građevine će biti obnovljene,
vjerujem da će s vremenom
vratiti stari sjaj, ali grad će nažalost - nadalje u povijesti
biti poznatiji po svojim novim
građevinama dio kojih vidite i
na slikama.
ONI SU NAŠ VJEČNI PLAMEN
nemamo pravo zaboraviti
Ovčara
Baš zbog toga, prikazano na
ovim slikama ne smijemo zanemariti, još manje zaboraviti.
To pravo nemamo. Ni zbog Maria s prethodne ni zbog Mateja
s ove strane časopisa.
Matej nije navršio ni 3 godine ..
prosinac 2011. • GODINA V • BROJ 20
GLAS BISTRE
45
informativno - pregledno - korisno
46
prvi bistranski INFORMACIJSKi plakati
O općenito plakatima
Info-plakati izrađeni su povodom 16. obljetnice
postojanja Općine Bistra, a namijenjeni su kako
mještanima tako i osobama koje dolaze u Bistru. Izrađeni su korištenjem orto-foto snimaka
Državne geodetske uprave, u dimenzijama 250 x
175 cm i na papiru koji dozvoljava prosvjetljavanje. Postavljeni su u informacijske ormariće s rasvjetom koji su smješteni u Novakima na križanju
Stubičke s Podgorskom ulicom, u centru Donje
Bistre, u Poljanici na autobusnoj stanici kod Kulturnog centra i u Gornjoj Bistri na okretišu autobusa. Svaki info-plakat sadrži informativnu kartu
Općine Bistra na kojoj su oznake pozicija drugih
info-plakata i detaljnu kartu podučja na kome se
nalazi svaki plakat. Tako plakat u Novakima prikazuje područje Novaka i Bukovja, plakat plakat u
Poljanici područje Poljanice i Oborova dok plakati u Gornjoj i Donjoj Bistri zbog veličine samog
prodručja prikazuju samo ta naselja.
Tekstualni sadržaji plakata
· Općinske i druge stručne službe
· Društveni domovi
· Zdravstvena skrb
· Odgoj i obrazovanje
· Kulturne ustanove i objekti
· Spomenici kulture
· Dječja igrališta i sportski objekti
· Sakralni objekti
· Javna parkirališta
· Ostali objetki i lokacije
Pored toga što svaki plakat ima različitu kartu i nazivi objekata su prikazani na različitoj boji podloge
ovisno o tome jesu li vidljivi na karti spomenutog
područja ili nisu. Objekti vidljivi na karti dotičnog
područja uvijek su ispisani na žutoj podlozi, odnosno, ako naziv objekta nije ispisan na žutoj podlozi
onda ni poziciju tog objekta nećete vidjeti na toj
karti.
Na kartama su upisani i nazivi pojedinih zemljopisnih lokacija na Medvednici i nazivi potoka koji
protiču područjem općine.
Od tekstualnih sadržaja svaki plakat sadrži kratki
tekst o Bisti na hrvatskom, engleskom, njemačkom
i talijanskom jeziku, dok su kraći tekst o utrkama
Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu i prva kitica
naše tradicionalne pjesme ‘Stara Bistra’ ispisani
isključivo na hrvatskom jeziku.
Ilustrativni sadržaji plakata
Ilustrativne sadržaje čine 13 slika najpoznatijih
bistranskih objekata i građevina, jedna slika sa
sljemenskog skijališta i nešto veća slika bistranske
Autor svih ilustracija kao i cjelokupne pripreme
mlade i mladenca u narodnoj nošnji.
karte je Davorin Bažulić, dok je tekst o Bistri napisao Darko Sever-Šeni.
Informacijski sadržaji plakata
Iako se na karti radilo više od dva mjeseca, svjesni smo da ima grešaka, a možda će biti potrebne
i neke dopune. Ove promjene bit će ispravljene
u sljedećem izdanju plakata. Na ovim plakatima
nećemo vršiti ispravke iz jednostavnog razloga
jer bi bilo kakva prepravljanja imala loš utjecaj na
prosvjetljavanje papira, što danju ne bi bio problem, no noću bi se vidjele mrlje.
Informacijske sadržaje čini nekoliko grupa podataka. Prije svega tu su na kartu upisani nazivi svih
ulica i ucrtane lokacije svih stajališta autobusnih
linija ZET-a. Svaka karta sadrži jedinstveni popis
važnijih telefonskih brojeva u općini, a ucrtane
su i pozicije 68 značajnijih objekata i lokacija na
području općine. Svi objekti označeni su brojevima na kvadratima čija različita boje podloge ovisi Svoje sugestije vezane uz design, ispravke ili doo tipu objekta. Objekti su sortirani u 10 kategorija punu podataka na info-plakatima možete javiti
i to:
uredništvu časopisa (vidi Impressum stranica 3.)
GLAS BISTRE
BROJ 20 • GODINA V • prosinac 2011.
NOGOMETNI KLUB ‘BISTRA’
1
2
3
4
Blagoslovljen
Božić
i sretnu Novu
2012. godinu
žele Vam
djelatnici
KOMUNALNOG GOSPODARSTVA BISTRA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
9 158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content