close

Enter

Log in using OpenID

Cisco Z8398

embedDownload
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik
Model 8398DVB
SADRŽAJ
Daljinski upravljač ................................................................................................................................................................................................... 3
Prednja i zadnja strana ............................................................................................................................................................................................ 4
Povezivanje digitalnog prijemnika ........................................................................................................................................................................... 4
Povezivanje s televizorom ........................................................................................................................................................................................ 5
Gledanje televizijskog programa ............................................................................................................................................................................ 5
Podešavanje prilikom prvog priključivanja ............................................................................................................................................................. 5
Podešavanje PIN-a za roditeljsku kontrolu ............................................................................................................................................................. 5
Navigacioni meni ..................................................................................................................................................................................................... 6
Tasteri u boji ............................................................................................................................................................................................................ 6
Glavni meni ............................................................................................................................................................................................................. 7
Kategorije ................................................................................................................................................................................................................ 7
DVR funkcije ............................................................................................................................................................................................................ 8
Osnovno o baferu za TV program i snimcima ......................................................................................................................................................... 8
Upravljanje TV programom i snimcima ................................................................................................................................................................... 8
Trenutno snimanje ................................................................................................................................................................................................... 9
Meni za snimanje ..................................................................................................................................................................................................... 9
Snimanje .................................................................................................................................................................................................................. 10
Podešavanje za snimanje ........................................................................................................................................................................................ 11
Elektronski TV vodič kroz programe ....................................................................................................................................................................... 11
Snimanje iz TV vodiča ............................................................................................................................................................................................. 11
Pregled blokiranih kanala ....................................................................................................................................................................................... 12
Postavljanje opcija blokiranja .................................................................................................................................................................................. 12
Informacije o programu ........................................................................................................................................................................................... 12
Opcije ...................................................................................................................................................................................................................... 13
Liste omiljenih kanala .............................................................................................................................................................................................. 13
Kreiranje liste omiljenih kanala ............................................................................................................................................................................... 13
Podsjetnik za programe ........................................................................................................................................................................................... 14
Prikazivanje slike u slici (PIP) ................................................................................................................................................................................... 15
Rješavanje problema................................................................................................................................................................................................ 16
Nema slike ............................................................................................................................................................................................................... 16
Nema boje ............................................................................................................................................................................................................... 16
Nema zvuka ............................................................................................................................................................................................................. 16
2
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
DALJINSKI UPRAVLJAČ
1. Aktiviranje režima upravljanja digitalnim prijemnikom
15. Pristup Video klubu
2. Aktiviranje režima upravljanja televizorom
16. Kretanje kroz kanale
3. Uključivanje i isključivanje
17. Izbor liste omiljenih kanala
4. Pristup DVR snimcima
18. Pristup određenim kanalima
5. Gledanje televizije
19. Pristup funkciji slika u slici (PIP)
6. Pauziranje
20. Isključivanje zvuka
7. Premotavanje unaprijed
21. Podešavanje jačine zvuka
8. Programiranje snimanja
22. Listanje TV vodiča
9. Pristup glavnom meniju
23. Izlazak iz vodiča i menija
10. Prikaz informacija o programu
24. Prikaz vodiča
11. Povratak na prethodni kanal ili na prethodnu stavku menija
25. Premotavanje unazad
12. Listanje TV vodiča
26. Reprodukcija
13. Kretanje kroz stavke menija
27. Zaustavljanje reprodukcije
14. Pristup opcijama na ekranu obilježenim bojom
28. Ponovljeni snimak (vraćanje za 7 sekundi)
1
2
STB
TV
28
27
26
25
24
23
22
POWER
3
LIVE
My DVR
REC
GUIDE
INFO
EXIT
BACK
Page
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Page
13
OK
14
15
21
20
VOL
ON DEMAND
MUTE
CH
16
FAV
17
1 ,.;@
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7PQRS
8 TUV
9WXYZ
18
0
ON/OFF
Picture-i n-Picture
PIP+
PIP-
3
SWAP
19
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
PREDNJA I ZADNJA STRANA
–
REC
1
34
2
6 7
5
8
+
VOL
9
CH
11
10
1. USB priključak - rezervirano za buduću upotrebu
7. ® - svijetli kada je snimanje u toku
2. Otvor za smart karticu - rezervirano za buduću upotrebu
8. Record - pritisnite da biste odmah pokrenuli snimanje. Napomena:
® svijetli kada je snimanje u toku
3. Strelice - označava aktivnu vezu putem kablovskog modema
9. Vol-, Vol+ - podešavanje jačine zvuka
4. Koverat - označava poruku
10. CH-, CH+ - kretanje kroz kanale
5. Ekran - prikazuje broj izabranog kanala i tačno vrijeme
11. Power - uključivanje i isključivanje prijemnika
6. Infracrveni senzor - prima infracrvene signale daljinskog upravljača.
Senzor se nalazi iza prednje ploče
VIDEO
OUT
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
0011E611A756
SABKJNXPJ
N0023447426
0011E611A756
RF IN
USB
CATV CONVERTER
1
MULTI TV
ETHERNET
2
3
Y
4
Pb/Cb
Pr/Cr
S-VIDEO
OUT
5 6 7
1. RF ulaz - priključivanje RF kabla kojim dobijate signal od operatora
L
L
R
R
AUDIO
OUT
OPTICAL TEST
AUDIO OUT
8 9 10
180-240V~
50-60Hz
40W 0.5A
11
12
8. Audio izlaz (L/R) - povezivanje sa lijevim/desnim audio ulazom televizora ili nekog drugog uređaja (u paru sa komponentnim videom)
2. Multi TV - rezervirano za buduću upotrebu
9. Audio izlaz (L/R) - povezivanje sa lijevim/desnim audio ulazom televizora ili nekog drugog uređaja (u paru sa kompozitnim videom)
3. Ethernet - povezivanje sa uređajem koji podržava Ethernet
4. HDMI - povezivanje sa HDMI ulazom televizora
5. Y Pb Pr - povezivanje sa komponentnim video ulazom na televizoru
10. Optički audio izlaz - povezivanje s optičkim audio ulazom televizora
ili nekog drugog uređaja
6. Video izlaz - povezivanje sa kompozitnim video ulazom televizora
11. AC ulaz - povezivanje s utičnicom za mrežni napon
7. S-video izlaz - povezivanje sa S-video ulazom televizora
12. Prekidač za uključivanje/isključivanje - uključuje i isključuje digitalni prijemnik
POVEZIVANJE DIGITALNOG PRIJEMNIKA
Kako biste digitalni prijemnik priključili na uređaje za kućnu zabavu, pratite sljedeće korake:
5. Pritisnite taster POWER na daljinskom upravljaču.
1. Priključite televizor na digitalni prijemnik (pogledajte nacrt za
priključivanje).
6. Prilikom prvog uključivanja digitalnog prijemnika pokrenuće se
sekvenca za podešavanje prilikom prvog priključivanja. Pročitajte
i pratite uputstva na ekranu kako biste svoj digitalni prijemnik pripremili za upotrebu.
2. Digitalni prijemnik i televizor priključite na izvor napajanja bez
zidnog prekidača.
3. Uključite digitalni prijemnik i televizor.
4. Pričekajte da se uključi zeleni LED indikator. Digitalnom prijemniku
može trebati nekoliko minuta da preuzme najnoviji softver i informacije o programima.
4
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
POVEZIVANJE S TELEVIZOROM
Zadnja strana digitalnog prijemnika
VIDEO
OUT
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
0011E611A756
SABKJNXPJ
N0023447426
0011E611A756
USB
CATV CONVERTER
RF IN
MULTI TV
ETHERNET
Y
Pb/Cb
Ulaz
za kabl
Pr/Cr
S-VIDEO
OUT
L
L
R
R
AUDIO
OUT
OPTICAL TEST
AUDIO OUT
180-240V~
50-60Hz
40W 0.5A
Zadnja strana
HD tele iz ra
AUDIO
CENTER
CHANNEL IN
AUDIO IN
DVI/HDCP
R
HDMI
IN
L
S-VIDEO
ON
OFF
ANT (75 )
VIDEO
Y
VIDEO
L/
MONO
AUDIO
PB
L
PR
AUDIO
R
IN
PB
L
R
PR
AUDIO
R
HD 1
IN
Y
L/
MONO
OUT
R
HD 2
OUT
ANT-1
IN
U ti ni za
mre ni nap n
ANT-2
GLEDANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA
Kada uključite digitalni prijemnik, prikazaće se ekran sa logotipom operatora usluga sve dok digitalni prijemnik ne preuzme najnovije podatke
o programima.
PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG PRIKLJUČIVANJA
Prilikom prvog uključivanja digitalnog prijemnika prikazaće se prozor za podešavanje. Pomoću njega možete odabrati jezik i postavke ekrana
digitalnog prijemnika. Pročitajte i pratite uputstva na ekranima za podešavanje. Ako bilo koju od postavki želite promijeniti kasnije, sekvencu za
podešavanje možete otvoriti tako što ćete na glavnom meniju da odaberete Revert to Factory Settings (Vrati na fabričke vrijednosti). Na taj način
ćete izbrisati sve odabrane postavke i ponovo će se prikazati prozor za podešavanje.
PODEŠAVANJE PIN
DITELJSKU KONTROLU
Za podešavanje PIN-a za roditeljsku kontrolu pritisnite taster Menu na daljinskom upravljaču, a zatim idite do opcije Settings (Podešavanja) i
pritisnite taster OK. Zatim idite do opcije Parental Control PIN (PIN za roditeljsku kontrolu) i pritisnite taster OK.
5
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
Prvi put kad odaberete tu opciju, unesite zadati PIN broj (4321). Sljedeći put kada otvorite tu opciju, možete unijeti novi PIN koji sami birate.
Upamtite PIN koji ste odabrali jer ćete ga koristiti za blokiranje i deblokiranje TV programa ili kanala. Na daljinskom upravljaču pritisnite tastere
s brojevima kako biste unijeli svoj PIN, a zatim pritisnite taster OK na daljinskom upravljaču.
NAVIGACIONI MENI
U navigacionom meniju prikazuju se podaci o trenutnim programima i programima koji slijede. Navigacioni meni možete otvoriti tako što ćete na
daljinskom upravljaču pritisnuti taster NAV.
Trenutni kanal
Lista omiljenih
kanala
Logotip brenda
Prikaz
informacija
o programu
Naziv trenutne ili
sljedećih emisija
Podešavanje
snimanja
Prikaz opcija
kanala
Prikaz liste omiljenih
kanala
Blokiranje programa
TASTERI U BOJI
Opcije za odabir na dnu navigacionog menija (i na nekoliko drugih ekrana) označene su bojama kako bi odgovarale obojenim tasterima na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali željenu opciju pritisnite taster sa odgovarajućom bojom na daljinskom upravljaču.
6
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
GLAVNI MENI
Da biste pristupili glavnom meniju, pritisnite taster HOME na daljinskom upravljaču
TV vodič (Guide) - prikazivanje TV vodiča sa svim dostupnim kanalima i zakazanim programima
Kategorije - programi su sortirani po kategorijama koje je odredio dobavljač kablovske televizije
Snimanje (Record) - pristup snimcima pohranjenim na čvrsti disk, pregled i izmjena budućih snimaka i podešavanje ručnog snimanja
Video klub - video na zahtjev
Igrice - prikazuje igre
Poruke (Messages) - prikazivanje poruka i važnih obavještenja koje vam je poslao dobavljač kablovske televizije
Moje liste (Favorites) - praktično i brzo prikazivanje lista omiljenih kanala i kretanje kroz njih. Ova opcija vam također omogućava da kreirate
sopstvene liste.
Radio - prikazivanje lista radio stanica
Podešavanja (Settings) - mijenjanje raznih postavki, kao što su jezik, opcije zaštite za djecu i vrsta navigacije. Također omogućava vraćanje prije
mnika na fabričke postavke.
Nakon što izaberete željenu opciju, možete pritisnuti taster Back da biste se vratili u glavni meni. Pritisnite taster Exit da biste izašli iz glavnog menija.
KATEGORIJE
Kada na glavnom meniju odaberete Kategorije, možete odabrati kategoriju programa koji želite da gledate. Odaberite željenu kategoriju i na
daljinskom upravljaču pritisnite OK kako bi se prikazali kanali odabrane kategorije. Odabrane kanale možete pregledati u video prozoru unutar
ekrana „Kategorije“.
7
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
DVR FUNKCIJE
OSNOVNO O BAFERU ZA TV PROGRAM I SNIMCIMA
Bafer za TV program vam omogućava da kontrolirate TV program i DVR snimanje dok gledate TV program. Ovaj DVR bafer može da sačuva 60
minuta sadržaja kanala koji gledate.
Na dva primjera će biti objašnjen način rada bafera za TV program. Za oba primjera pretpostavka je da se na sportskom kanalu emitira fudbalski
meč koji počinje u 15:00 i završava se u 16:30.
Primjer 1:Prebacite na sportski kanal u 14:45 (15 minuta prije početka meča). Odlučite da počnete snimanje fudbalskog meča između 15:00 i 15:45
i pritisnete taster RECORD na daljinskom upravljaču, a zatim izaberete opciju snimanja do kraja programa. Zahvaljujući baferu za TV program, na
svoj DVR ćete snimiti čitav fudbalski meč, jer bafer za TV program sadrži program od početka u 15:00.
Primjer 2:Prebacite na sportski kanal u 15:05 i odlučite da započnete snimanje u nekom trenutku između 15:05 i 16:05. U ovom slučaju nećete
snimiti prvih 5 minuta utakmice, jer prije toga nije bio odabran taj kanal.
Napomene:
1. Programirajte DVR snimanje ili koristite opciju ručnog snimanja kako ne biste propustili svoje omiljene emisije.
2. Trenutak u kome započnete snimanje je od ključnog značaja – nije u pitanju bafer od 1 sata koji se napuni snimljenim sadržajem. Dvije stvari su
najvažnije kada snimate program na svoj DVR uređaj: vrijeme emitiranja programa i trenutak u kojem započinjete snimanje.
3. Možete da istovremeno snimite dva programa ili da snimate jedan program, a da gledate drugi.
UPRAVLJANJE TV PROGRAMOM I SNIMCIMA
5. Pritisnite taster PAUSE, a zatim pritisnite taster FORWARD ili
REWIND da biste aktivirali usporeni snimak dok gledate TV program. Da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom, ponovo
pritisnite taster PLAY.
1. Pritisnite taster PAUSE da biste pauzirali TV program ili snimak.
2. Pritisnite taster PLAY da biste nastavili reprodukciju TV programa
ili snimka.
3. Pritiskajte tastere REWIND ili FAST FORWARD da biste izabrali
željenu brzinu reprodukcije.
6. Pritisnite taster INSTANT REPLAY da biste vidjeli posljednjih 7
sekundi TV programa ili snimka.
4. Pritisnite taster LIVE da biste se uključili u TV program.
Ponovljeni snimak
v a anje a
7 sekundi)
Pristup DVR
snimcima
LIVE
Zaustavljanje
reprodukcije snimka
My DVR
Premotavanje
snimka una ad
REC
Gledanje
televi ije
Pau iranje
snimanja
Trenutno
snimanje
Reprodukcija snimka
Premotavanje snimka unaprijed
8
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
TRENUTNO SNIMANJE
Da biste aktivirali trenutno snimanje, pritisnite taster RECORD na daljinskom upravljaču, dođite do selekcije i pritisnite OK.
MENI ZA SNIMANJE
Meni za snimanje predstavlja meni sa opcijama za snimanje prilikom korištenja i konfiguriranja DVR funkcija. Da biste pristupili meniju za snimanje, pritisnite taster HOME na daljinskom upravljaču i dođite do stavke Snimci [Recordings].
9
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
Snimci – Prikazuje listu programa sačuvanih na vašem DVR-u.
Raspored – Prikazuje listu programa čije snimanje je zakazano.
Snimanje – Omogućava vam da ručno podesite snimanje izborom kanala, datuma i vremena.
Podešavanja – Omogućava vam da podesite način prikaza vaših programa u listi programiranih stavki i arhivi snimaka.
Snimke možete odmah da prikažete tako što ćete pritisnuti taster My DVR na daljinskom upravljaču.
Pristup
DVR snimcima
LIVE
My DVR
REC
Možete da snimite približno 175 sati programa u standardnoj rezoluciji (SD) ili približno 75 sati programa u visokoj rezoluciji (HD).
SNIMANJE
1. Pristupite ekranu Snimci iz glavnog menija.
4. Nakon što izaberete sve postavke, pritisnite OK da biste ih sačuvali
i izašli.
2. Izaberite Snimanje na ekranu Snimci.
3. Pomoću tastera sa strelicama pronađite kanal koji želite da snimite
i podesite vrijeme snimanja.
10
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
PODEŠAVANJE ZA SNIMANJE
Prozor Podešavanje za snimanje omogućava vam da podesite način sortiranja programa u listi snimaka i listi programiranih stavki. Programe
možete da sortirate po kanalu, datumu i vremenu.
ELEKTRONSKI TV VODIČ KROZ PROGRAME
U TV vodiču (EPG) prikazuju se rasporedi programa za trenutni datum i sljedeće dane. Pomoću navigacionih tastera i tastera OK na daljinskom
upravljaču krećite se kroz vodič i odaberite program koji želite da gledate. Pomoću obojenih tastera na daljinskom upravljaču prebacite se na
drugu listu omiljenih kanala, pregledajte raspored programa za prethodni ili sljedeći dan, postavite ili uklonite programirane podsjetnike.
SNIMANJE IZ TV VODIČA
1. Pritisnite taster GUIDE.
4. Pregledajte snimak koji ste programirali u programiranim stavkama, pritisnite taster HOME da biste ušli u meni za snimanje, a
zatim dođite do programiranih stavki u opciji Raspored.
2. Pomoću tastera sa strelicama izaberite program, a zatim pritisnite
taster RECORD.
3. Izaberite opcije snimanja, a zatim pritisnite OK.
11
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
PREGLED BLOKIRANIH KANALA
Kada otvorite program koji je blokiran roditeljskom kontrolom, prikazaće se prozor Channel Blocked (Blokirano). Program možete deblokirati
pritiskom crvenog tastera na daljinskom upravljaču i unosom četvorocifrenog PIN-a za roditeljsku kontrolu u prozor PIN Entry (Unos PIN-a).
POSTAVLJANJE OPCIJA BLOKIRANJA
Iz navigacionog menija pritisnite crveni taster kako bi se prikazala opcija za blokiranje. Dostupne su sljedeće opcije:
• Pritisnite crveni taster kako biste blokirali trenutno odabranu emisiju
• Pritisnite zeleni taster kako biste blokirali jedan kanal ili grupu kanala
• Pritisnite žuti taster kako biste blokirali jednu kategoriju ili grupu kategorija
• Pritisnite plavi taster kako biste blokirali vremenski termin
Kada otvorite blokirani kanal, pritisnite crveni taster i unesite svoj PIN kako biste deblokirali program.
INFORMACIJE O PROGRAMU
Da biste pristupili informacijama o programu, pritisnite taster INFO na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao navigacioni meni. Ponovo
pritisnite taster INFO. U prozoru s informacijama [Info] prikazaće se detaljne informacije o trenutnom programu. Pritisnite taster BACK da biste
se vratili u navigacioni meni. Pomoću tastera sa strelicama možete se kretati kroz informacije o drugim programima.
12
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
OPCIJE
Da biste pristupili prozoru Opcije, pritisnite taster INFO na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite zeleni taster na daljinskom upravljaču za opcije
za kanal. Prozor Opcije [Options] sadrži dostupne postavke zvuka i slike za kanal koji se trenutno prikazuje.
LISTE OMILJENIH KANALA
Da biste vidjeli neku od listi omiljenih kanala u EPG-u, pritisnite EPG, a zatim crveni taster. Kada pritisnete crveni taster, pojaviće se strelice
pored liste u gornjem lijevom uglu TV vodiča. Možete se kretati lijevo ili desno da biste promijenili listu omiljenih kanala. Pomoću strelica na
lijevo i na desno izaberite drugu listu omiljenih kanala, a zatim pritisnite taster OK.
KREIRANJE LISTE OMILJENIH KANALA
Da biste kreirali ili izmijenili listu omiljenih kanala u glavnom meniju, pomoću tastera sa strelicom idite do stavke Moje liste [Favorites], zatim
pritisnite OK. Liste omiljenih kanala koje kreirate biće označene zvjezdicom. To su jedine liste koje možete mijenjati.
13
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
Pritisnite zeleni taster da biste kreirali listu. Pomoću tastera sa strelicom unesite ime liste. Pomoću strelica na gore i na dole možete mijenjati
znakove, a strelica na desno služi za dodavanje novih znakova. Nakon što unesete ime, pritisnite taster OK. Lista dostupnih kanala prikazaće se
sa desne strane ekrana. Pomoću strelica na gore i na dole izaberite kanale koje želite da dodate, zatim pritisnite zeleni taster da biste ih dodali
na listu omiljenih kanala koja se nalazi sa lijeve strane.
Da biste izbrisali određene kanale sa liste, pritisnite taster sa strelicom na lijevo kako bi se istakao sadržaj liste. Izaberite kanal koji želite da
izbrišete, zatim pritisnite crveni taster da biste ga izbrisali. Po završetku, pritisnite taster OK da biste sačuvali listu ili taster Back da biste otkazali.
PODSJETNIK ZA PROGRAME
Možete postaviti podsjetnik da vas podsjeti na početak emitovanja određenog programa. Podsjetnike možete postavljati i uklanjati iz elektronskog
TV vodiča i navigacionog menija tako što ćete pritisnuti plavi taster na daljinskom upravljaču. 30 sekundi prije početka programa na ekranu će se
pojaviti poruka koja služi kao podsjetnik. Moći ćete da pređete na kanal na kojem se emitira željeni program ili da otkažete podsjetnik.
14
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
P
PIP
3. Pritisnite taster PIP SWAP da biste zamijenili program na slici u slici
programom na glavnom ekranu.
1. Pritisnite PIP ON/OFF da biste prikazali ili sakrili ekran sa slikom
u slici.
2. Pritisnite taster PIP + ili PIP – da biste promijenili kanal na slici u slici. 4. Kada je aktivan ekran sa slikom u slici, pritisnite taster INFO da
biste prikazali traku kanala na glavnom ekranu.
Napomena: U zavisnosti od kanala koji ste izabrali, PIP možda neće biti dostupan.
Prikaz ili
sakrivanje
slike u slici
ON/OFF
Zamjena kanala
na slici u slici
i onog na
glavnom ekranu
Picture-in-Picture
PIP+
PIP-
SWAP
Promjena kanala na slici u slici
15
Korisničko uputstvo za Cisco HD DVR digitalni prijemnik 8398DVB
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Ako digitalni prijemnik ne funkcionira pravilno, možda će vam pomoći sljedeći savjeti. Ako vam i dalje bude potrebna pomoć, obratite se dobavljaču kablovske televizije.
NEMA SLIKE
• Televizor i digitalni prijemnik priključite u strujnu utičnicu bez zidnog prekidača.
• Provjerite jesu li svi kablovi ispravno priključeni.
• Provjerite da li je televizor uključen.
• Provjerite da li je televizor postavljen na odgovarajući kanal ulaza.
NEMA BOJE
• Provjerite da li se emituje trenutni televizijski program u boji.
• Prilagodite kontrole za boju na televizoru.
• Provjerite jesu li svi kablovi ispravno priključeni.
NEMA ZVUKA
• Provjerite jesu li televizor i digitalni prijemnik ispravno priključeni na strujnu utičnicu.
• Provjerite jesu li svi kablovi ispravno priključeni.
• Provjerite da li je televizor postavljen na odgovarajući kanal ulaza.
• Provjerite da li je zvuk uključen.
17
www.telemach.ba | Kontakt centar: 1430
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
9 796 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content