close

Enter

Log in using OpenID

benzilpenicilin

embedDownload
LJEKOVITI
PRIPRAVCI ZA
LIJEČENJE
MASTITISA
Ana Koturić
Tajna Kovač Stefani Levak
Kristina Lučić
Anamarija Magdić
Ivana Pintar
Maja Platiša
UVOD
modificirane lojne žlijezde egzokrinog tubuloalveoranog tipa • mesojeda i svinja ‐ sise,
• preživači i konji ‐ vime (uber, grč. mastos)
•
•
tipovi mliječne žlijezde:
A) torakalni‐žena, slonica i majmunica
B) torakoabdominalni‐mačka, pas
C) torakoingvinalni‐krmača
D) ingvinalni‐kobile,krave,ovce i koze
GRAĐA MLIJEČNE ŽLIJEZDE
•
mamarni kompleks
– mamarne jedinice
• corpus mammae
• papilla mammae
•
modificirana koža
– Koža koja prekriva sise ‐bez dlaka
– koža na tijelu ‐ nešto dlaka, ovisno o vrsti
•
•
•
apparatus suspensorius mamarius
lamellae suspensoriae
sulcus intermammarius
MAMARNI KOMPLEKS
mamarna jedinica papilla mammae
ostium papillare
(mišićni ili elastično‐
vezivnotkivni sustav zatvaranja)
• Sustav cjevčica svake mamarne jedinice može se podijeliti u sljedeće:
1.
2.
3.
završni dijelovi žlijezde (alveolus glandulae) – mjesto stvaranja mlijeka
mliječne cjevčice (ductus lactiferi) –
sustav cjevčica za odvođenje mlijeka
mliječni sinus ili cisterna (sinus lactifer) – prostor za skupljanje mlijeka
IZLUČIVANJE MLIJEKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lobuli glandulae mammariae ‐
prava mjesta stvaranja i sekrecije mlijeka
lobi glandulae mammarie
Mlijeko otječe u intralobularne cjevčice koje se spajaju u veće Vodovi odvode mlijeko u velike sabirne prostore ‐ sinus lactifer
pars glandularis sinus lactiferi
pars papillaris sinus lactiferi
Sinus u sisi ‐ u ductus papillaris – ostium papillare
m. sphincter papillae
Cisterna ‐ za sabiranje mlijeka
Sekrecija mlijeka može započeti nekoliko sati ili nekoliko dana prije porođaja
• Prve kapi mlijeka vide se na vrhu sise ‐ približavanje porođaja
• Poslije porođaja stvaranje i sekrecija mlijeka nastavlja se samo u onim mamarnim kompleksima koji su stimulirani sisanjem novorođenčadi • Sisanje sise i masaža tijela mliječne žlijezde potiče neurohormonalni refleksni luk koji stimulira žljezdano tkivo na ispuštanje mlijeka. •
Mamarni kompleksi koji nisu dovoljno stimulirani ubrzo podliježu involuciji
• Mliječne žlijezde su u potpunosti razvijene i u punoj funkciji samo na vrhu laktacije
• Involucija ‐ kraju laktacije, kad majka odbije svoje mlado ili kada prestane stimulacija mliječne žlijezde, a tkivo mliječne žlijezde koje stvara mlijeko podliježe regresiji
• Žljezdano tkivo zamjenjuje se vezivnim i masnim tkivom
žlijezda se nikad ne vraća na predlaktacijsku veličinu
•
HORMONSKA REGULACIJA
estrogen (iz posteljice)
hormon rasta
prolaktin
glukokortikoidi
Inzulin
rast i grananje sustava kanalića +
povećanje količina strome
+
odlaganje mnogo masti
progesteron
INZULIN, KORTIZOL, GH, PTH
PROLAKTIN
(potiče lučenje mlijeka –
adenohipofiza)
„majčinski hormoni”
aminokiseline, masne kiseline, glukoza i kalcij –
mlijeko
ESTROGEN
OKSITOCIN
(aktiviraju receptore oksitocina i prolaktina)
Sisanje/mužnja
Hipotalamus
Oksitocin (i prolaktin)
hematogeno
Sisa
Kontrakcija mioepitelnih stanica
Istiskivanje mlijeka u kanaliće
MLIJEKO (LAC)
karakterističan sekret mliječne žlijezde za prehranu novorođenčadi
• mljezivo ili kolostrum
• Zbog svojeg sastava mlijeko preživača, posebno krava, važan je sastojak ljudske hrane
• Upala mliječne žlijezde (mastitis) u mliječnih krava i tumori mliječnih žlijezda u kuja, pogotovo starijih, katkad iziskuju drastične operativne zahvate poput mastektomije – uklanjanja mamarnog kompleksa
•
MASTITIS
•
•
•
•
•
•
Upala mliječne žlijezde tj. onog dijela vimena koje luči mlijeko (alveole)
najčešće kod krava ‐ lakše obolijevaju zadnje četvrti manje mlijeka, lošije kvalitete, koje nije pogodno ni za ishranu, a ni preradu + opasnost od antibiotika
najčešće uzrokuju bakterije (95 – 98 %), a mogu i neke gljivice
uloga ishrane, držanja, način mužnje i dr.
u prvim mjesecima nakon telenja i pretežno obolijevaju visokomliječne krave, dok krave koje se ne muzu rijetko kad obole.
• Nema vidljivih promjena na vimenu niti mlijeku
• Prisutnost m.o.(bakterija)u mlijeku –
kultura
• Upalni proces –somatske stanice
• Najveći broj slučajeva
• ‘Rezervoar’mikroba
SUBKLINIČKI MASTITIS
• Promjene u mlijeku –
krpice(flokule),
• vodenastsekret
• Vime –blage promjene ili nepromijenjeno
• Temperirano, otečeno, osjetljivo tj. bolno
SUBAKUTNI KLINIČKI MASTITIS
• Nagla pojava
• Vime –otečeno, crveno, bolno
• Mlijeko –jako promijenjeno, smanjena količina
• temperatura, smanjen apetit, smanjene ruminacije, ubrzan puls...
• Dugotrajan
• Promjene u sastavu mlijeka
• Povećava se broj somatskih stanica
• PMN (polimorfonuklearni) dominantni tip stanica
• Stanice sekretornogepitela –malo
AKUTNI MASTITIS
KRONIČNI MASTITIS
Slika: Kontinuirano praćenje pada BSS u mlijeku prilikom oporavka od akutnog mastitisa
•
•
•
•
•
Krivulje prikazuju geometrijsku sredinu ‐ vrijednosti od 20 četvrti inficiranih gram‐pozitivnim bakterijama
Krivulje se počinju razdvajati već u prvih nekoliko dana, što znači da je odluka ‐ hoće Ii se eliminirati infekcija, to jest upala, donesena u ranoj fazi mastitisa
U slučaju subkliničke upale mliječne žlijezde krava tolerira prisustvo bakterija u vimenu.
Subklinički mastitisi ‐ krave kliconoše
ako četvrt sa supkliničkim mastitisom bude pokusno izložena novoj infekciji , ili podražena endotoksinima, tada će slabije i sporije odgovoriti 'četvrti kliconoše infekcije,' u odnosu na zdrave četvrti. –
javlja se kada domaćin, nakon 'prve linije obrane', 'prihvati drugu liniju obrane' ‐ što se može označiti stanjem toleriranja (podnašanja) infekcije
MIKROORGANIZMI KOJI UZROKUJU
MASTITIS
Tablica 1. Mikroorganizmi uzročnici mastitisa razvrstani prema podrijetlu i značenju u širenju upale vimena
Izrazito kontagiozne bakterije trebaju „životinju da bi se održale“ –
razmnožavaju se u vimenu, sisnom kanalu ili na koži „Glavni uzročnici“
Uvjetno patogeni – „ubikviterni mikroorganizmi“ ‐
preživljavaju i razmnožavaju se u okolini životinje Staphylococcus aureus Escherichia coli Streptococcus agalactiae Klebsiella sp.
Streptococcus dysgalactiae Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus uberis
Actinomyces pyogenes
„Sporedni uzročnici“
Koagulaza – negativni stafilokoki plijesni, gljivice i dr. Corynebacterium bovis
Streptococcus agalactiae
• ulazi kroz otvore na sisnim kanalima
• Kada se nađe u mlijeku inficiranih krava, može kontaminirati sve sa čime mlijeko dolazi u dodir, uključujući ruke muzača, opremu za mužnju, te ležište krave
• Širi se strojevima za mužnju, te utječe na broj somatskih stanica u mlijeku jednog srada (BSS)
Staphylococcus aureus
• U početku antibiotske ere bio je osjetljiv prema penicilinu, postupno su se javili rezistentni sojevi, jer su u stadima počeli prevladavati sojevi stafilokoka koji opsežno proizvode β‐laktamaze
• Staphylococcus aureus i Streptococcus agalactiae uzrokuku više od 50% mastitisa u krava
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i Streptococcus uberis
• E. coli i Streptococcus uberis koje nalazimo u okolišu krave
• koliformni mastitisi
• adekvatnom higijenom držanja krava, te higijenom vimena i mužnje • Oporavak nastupa za 1‐2 tjedna u stadima gdje okliš nije zagađen i gdje se između pojedinih mužnji ne zagađuje vime, tj. stroj za mužnju
OSOBITOSTI PRIPRAVAKA ZA
INTRAMAMARNU UPOTREBU
INTRAMAMARNE FORMULACIJE
Da bi antibiotik bio djelotvoran u mlijeku, mora nakon i/mam. primjene zadržati visoku koncentraciju, ostati stabilan u mliječnoj fazi i u prisutnosti bakterijskih enzima (npr. β‐laktamaza) • Podloge u kojima su suspendirani antibiotici ne smiju lokalno dražiti, pogotovo oni koji se rabe u suhostaju •
Danas, niti jedna podloga ne povećava vrijednosti BSS/mL iznad granične vrijednosti od 500,000
podloge koje se koriste za antimastitisne pripravke za suhostaj,
lokalno ne draže
POŽELJNE ODLIKE INTRAMAMARNIH PRIPRAVAKA:
1.
liječenje mastitisa tijekom laktacije
–
–
–
–
–
–
–
2.
minimalno draženje tkiva žlijezde
niska vrijednost MIK‐a
niski stupanj vezanja za mlijeko i bjelančevine mliječne žlijezde
niski stupanj ionizacije u mliječnoj žlijezdi (mlijeku)
brzo otpuštanje aktivne tvari iz ulja, odnosno iz podloge
primjereno dugo djelovanje da se postigne antibakterijski učinak
kratko razdoblje karencije
pripravci za liječenje krava u suhostaju
– podloga uopće ne smije dražiti
– učinak mora biti baktericidan (dugotrajno izlaganje bakterija antibiotiku)
– u visokom postotku aktivna tvar mora se vezati za sekrete vimena
– antimikrobna aktivnost mora biti stabilna
– antibiotik se mora vrlo sporo otpuštati iz podloge
– aktivna tvar mora biti velike molekulske mase
• važno je ujednačeno otpuštanje antibiotika
• održavanje gustoće na različitim temperaturama
• S obzirom na brzinu otpuštanja ljekovite tvari postoje podloge
– „dugog djelovanja“ (sporog otpuštanja) za terapiju krava u suhostaju (aluminijev monostearat)
– „srednje dugog djelovanja“ tj. brzo otpuštaju antibiotike (biljna ulja i antibiotik prokain‐
benzilpenicilin
• Kortikosteroidi smanjujući edem u upalno promijenjenom tkivu žlijezde, omogućuju prodiranje lijeka i antibiotika do dubljih žarišta
• u EU se uskoro očekuje zabrana primjene intramamarnih pripravaka sa kortikosteroidima
POJAVA REZISTENTNIH SOJEVA
BAKTERIJA UZROČNIKA MASTITISA
penicilinaze, β‐laktamaze
Problem rezistencije stafilokoka ‐ primjena penicilina otpornih na β‐laktamaze ‐
benzilpenicilin (peniclin G) • kombiniranja beta‐laktamskih antibiotika sa specifičnim inhibitorima bakterijske beta‐
laktamaze
• mastitis u suhostaju ‐ NE primjenjivati antibiotike širokog spektra (u zasušenom vimenu ne preživljavaju gram negativne bakterije)
• akutni i klinički mastitisima ‐ izmuzivati upaljenu četvrt kako bi se uklonio gnoj i endotoksini
•
•
Tablica 2. Intrinzični antibakterijski faktori u mlijeku
Specifični antibakterijski faktori
imunoglobulini stvoreni od B‐limfocita
T‐limfociti
fagociti: polimorfonuklearni leukociti, makrofagi
komponente komplementa
Nespecifični antibakterijski faktori
laktoferin
laktoperoksidaza
lizozim
NAČIN PRIMJENE INTRAMAMARNIH
PRIPRAVAKA
Pranje i dezinfekcija vimena
Izmusti bolesnu četvrt, dezinficirati vrh sise i okolinu sisnog kanala s priloženim dezinfekcijskim rupčićem
• Skinuti zaštitnu kapicu injektora i kroz sisni kanal oprezno uvesti nastavak aplikatora
• Laganim pritiskom na klip injektora sadržaj se istisne u bolesnu četvrt ili u sve četvrti • Sisu promasirati od vrha prema bazi( bolja raspodjela lijeka)
• dezinficirati vrhove sisa uranjajući ih u dezinficijens
•
•
LIJEKOVI ZA I/MAM. PRIMJENU U LAKTACIJI
IME LIJEKA DJELATNA TVAR
POMOĆNA TVAR
KARENCIJA (dani)
Mlijeko Meso
COBACTAN® LC Cefkvinom sulfat Bijeli vazelin, tekući parafin
5 4
KLAVUXIL® suspenzija i.mam Amoksicilin trihidrat Klavulanska kiselina prednizolon Sicilijevdioksid precipitirani Parafin tekući Vazelinbijeli 3 7
KLOKSAFORT® LC Kloksacilin natrij Kolistin sulfat Benzilni alkohol Butilirani hidroksianizol Kikirikijevo ulje 5 3
KLOKSAVET® M Kloksacilin natrij Prednizolon acetat Parafin tvrdi
Parafin rijetko tekući 3 7
LINCOCIN® FORTE S Linkomicinklorid Neomicinsulfat Dinatrijev edetat Kloridna kiselina Natrijev hidroksid Voda za injekcije 3,5 MAMIFORT® Ampilicin natrij Kloksacilin natrij Vazelin bijeli Parafin tekući 3 7
MASTIJET FORT® Tetraciklinklorid Neomicinsulfat Prednizolon Magnezijev stearat tekući parafin
4 14
MASTIMYXIN® injektor Polimiksin‐B sulfat Propilenglikol polietilenglikol 5 3
MASTIQUICK® Benzilpenicilin prokain Streptomicin sulfat Neomicin sulfat predinzolon Vazelin bijeli Parafin tekući 3 7
3
IME LIJEKA
DJELATNA TVAR
POMOĆNA TVAR
KARENCIJA (dani)
Mlijeko Meso
ORBENIN® LA Kloksacilin natrij Koloidni silikagel Butilirani hidroksianizol Ulje kikirikija 3,5 0
PATHOZONE® Cefoperazon natrij α‐tokoferol Glicerol monostearat Ulje kikirikija 3‐5 2
RILEXINE 200 LC® Cefaleksin monohidrat Butil‐hidroksianizol Benzilni alkohol Ulje kikirikija 2
SYNULOX® LC Amokscilin trihidrat Klavulanska kiselina Prednizolon Aluminijev natrijev silikat Emulgirajući vosak Bijeli vazelin Rijetkotekući parafin 2,5 7
TERREXINE® intramammary Kanamicinsulfat Cefaleksin monohidrat Vazelin žuti Tekući parafin 4 7 TETRA‐DELTA® Novobicin natrij Neomicin sulfat Prokain benzilpenicilin Dihidroksistreptomicin sulfat prednizol
Alumonijev monostearat Ulje kikirikija 3
VETRAMYCIN® injektor Benzilpenicilin prokain Dihidroksistreptomicin Retinol palmitat Kalcijev patentoat Glicerol monostearat Parafin tekući Vazelin bijeli 5 7
4
7
BETA‐LAKTAMSKI PREPARATI SA ILI BEZ GLUKOKORTIKOIDA
•
•
•
•
•
•
•
•
MAMIFORT®(kloksacilin, ampicilin)
ORBENIN®LA (kloksacilin)
KLAVUXIL®i.mam.susp. (amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon)
KLOKSAVET®M (kloksacilin, prednizolon)
SYNULOX®LC (amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon)
COBACTAN®(cekvinom)
PATHOZONE®(cefoperazon)
RILEXINE 200 LC®(cefaleksin)
KOMBINACIJE BETA‐
LAKTAMSKIH PREPARATA
•
•
•
•
•
KLOKSAFORT®LC (kloksacilin, kolistin)
MASTIQUICK®(benzilpenicilin prokain, streptomicin, neomicin, prednizolon)
TERREXINE®intrammary (cefaleksin, kanamicin)
TETRA –DELTA®(benzilpenicilin prokain, novobicin, neomicin)
VENTRAMYXIN®injektor (prokain penicilin, streptomicin, vitamini)
OSTALI
•
•
•
MASTIMYXIN®injektor (polimiksin)
LINCOCIN®FORTE S (linkomicin, neomicin)
MASTIJET FORT®(tetraciklin, neomicin, bacitran)
I / M A M . P R I P R AV C I Z A L I J E Č E N J E M A S T I T I S A T I J E K O M S U H O S TA J A
IME LIJEKA
DJELATNA TVAR
KARENCIJA (DANI)
Mlijeko
Meso
ALBADRY® PLUS Benzilpenicilin prokain Novobicin natrij 34 30 CEPRAVIN®Dry Cow Cefalonij dihidrat 58 0
COBACTAN® DC Cefkvinom sulfat 36 2
MASTIDRY® Kloksacilin benzatin Ampicilin trihidrat 53 28
MULTIMAST® Dry Cow Neomicin sulfat Benzilpenicilin prokain Penetamat hidrojodid 54 28
ORBENIN® Dry Cow Kloksacilin benzatin 36 28
ORBENIN® Extra Dry Cow Kloksacilin benzatin 46
RILEXINE 500 DC® Cefaleksin benzatin 55‐60 0
SICCOVET® Benzilpenicilin prokain Dihidroksistreptomicin sulfat Retinol palmitat Kalcijev patentoat 40 21
0
BETA‐LAKTAMSKI PREPARATI
KOMBINACIJE BETA‐
LAKTAMSKIH PREPARATA
• ALBADRY®PLUS • SICCOVET®(benzilpenicilinpr
(benzilpenicilinprokain, okain, streptomocin)
novobicin)
• MULTIMAST®DryCow(benzil
• COBACTAN®DC (cekvinom)
penicilinprokain, neomicin)
• CEPRAVIN®DryCow(cefalonij)
• MASTIDRY®(kloksacilin, ampicilin)
• ORBENIN®DryCow(kloksacili)
• ORBENIN®ExtraDryCow(kloks
acilin)
• RILEXINE 500 DC®(cefaleksin)
REINFEKCIJE LIJEČENIH ČETVRTI
MLIJEČNE ŽLIJEZDE
• nakon neuspjele antibiotske terapije
• „creaming effect“ ‐ izdizanje mliječne masti u kojoj se sami uzročnici mastitisa nastoje zadržati tj. plutati u njoj tada se bakterije redovito podižu u gornje dijelove mliječnih kanalića
• Antimikrobne terapije nisu dostatne u liječenju mastitisa, no nije utvrđeno ni zašto je prirodna sposobnost vimena da eliminira infekciju tako mala
Prekomjerna i nefiziološka prozvodnja mlijeka u visoko‐mliječnih krava??
HVALA NA POZORNOSTI!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 833 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content