close

Enter

Log in using OpenID

Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi

embedDownload
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
ACİL VE AFET DURUMLARINDA SAĞLIK YÖNETİMİ
Dersin Kodu :
19.11.2014
ADUE2033
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
3
2
0
0
2
3
Türkçe
Seçmeli
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Dersi Veren(ler) :
Dersin İçeriği :
Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi hakkında temel bilgi öğrenir.
Öğrenciler bu derste Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetiminin ne olduğunu, hangi yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları : kullandığını, içeriğini ve sınırlarını öğrenir. Genel hatlarıyla Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimini
öğrenir.
Dersin İşleniş Yöntemi :
ders notu,power point sunumları,video
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 3
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Derslerin iyileştirilmesinde gelişmeler izlenmekte ve güncellemeler yapılmaktadır.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
8
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
8
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
75
3
3
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
“Afetlerde Sağlık Bakanlığı Tarafından Sunulan Hizmetler ve İlgili Teşkilat Yapısı”
Afetlerde Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE
Afetler ve İlk Yardım
Afetlerde Triyaj
Hastane Afet Yönetimi ve Hastane Afet Planı
Afetlerde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu
Türkiye’de Yanık Tedavi Organizasyonu ve Kitlesel Yanıklara Yaklaşım
Afetlerde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanının Rolü
Afetlerde Pediatrik Kritik Bakım ve Yaşam Desteği
Afetlerde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanının Rolü
Afetlerde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanının Rolü
Hiperbarik Oksijen Tedavisi ve Afetzedelerde HBO Tedavisinin Yeri
Toksikoloji ve Afetler
Biyolojik Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
Sayfa 2 / 3
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
Mezunların, ''Acil Durum ve Afet Yönetimine'' ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması.
Acil Durum ve Afet Yönetimi konusunda öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmesi
Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin özel sorunlarla ilgili temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilmesi
Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme
Acil durum ve afet yönetimi alanında gerekli duyarlılığa sahip olma ve bu alanlarda öncü olabilme
Beklenmedik acil durumlar karşısında problemi tanımlama, gerekli birimlerle koordinasyonu sağlama, sorunu ivedilikle
çözebilme ve olası diğer sorunlara karşı önlem alabilme
Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olabilme
Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Acil Durum ve Afet
Yönetimine ilişkin problemlere çözüm üretebilme becerisini kazanabilme
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
6
7
8
9
10
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri
raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri
analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma
21.08.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content