close

Enter

Log in using OpenID

Büyük afetler ve alınan dersler

embedDownload
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
BÜYÜK AFETLER VE ALINAN DERSLER
Dersin Kodu :
19.11.2014
ADUE2034
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
3
2
0
0
2
3
Türkçe
Seçmeli
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Dersi Veren(ler) :
Dersin İçeriği :
Büyük afetler ve alınan dersler hakkında temel bilgi öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları :
Öğrenciler bu derste Büyük afetler ve alınan derslerin ne olduğunu, hangi yöntemleri kullandığını, içeriğini ve
sınırlarını öğrenir. Genel hatlarıyla Büyük afetler ve alınan dersleri öğrenir.
Dersin İşleniş Yöntemi :
ders notu,power point sunumları,video
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sayı
Ödevler
0
Sunum
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
Proje
0
Klinik Uygulama
0
Laboratuar
0
Arazi Çalışması
0
Diğer Uygulamalar
0
Kısa Sınavlar
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
Portfolyo Çalışmaları
0
Raporlar
0
Öğrenme Günlükleri
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
Seminer
0
Diğer
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
Toplam
2
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
Toplam
2
Derslerin sürekli
Derslerin iyileştirilmesinde gelişmeler izlenmekte ve güncellemeler yapılmaktadır.
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Katkı Payı (%)
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 3
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
8
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
8
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
75
3
3
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Taşkın Örnekleri,The johnstown Flood 1889 ,the North Sea Flood 1953,The Chine Floods 2297 BC,Florance Drowns
1966,Quesndland Floods 2010,Pakistan Floods 2010
Kuraklık, Sıcakl Dalga ve Kum Fırtınaları Örnekleri,The Dust Bowl 1930,Chinese Dust Storms 2010,Ethiopia's Drought
1973,Europe's Heat wave 2003
Fırtına Örnekleri,The galveston Hurricane 1900,The New England Hurricane 1938,The Perfect Storm 1991,The Trı-State
Tornado 1925,The Tornado Super Outbreak 1974,Oklahoma 1999,The Blizzard of'78,Hurricane Katrina 2005,The Bhola
Cyclone 1970,Cyclone Nargis 2008
Sis ve Pus Örnekleri,London's deadly Fog 1952
Volkanik Patlama Örnekleri,Mount pelee erupts 1902,Mount st Helens Erupt 1980,Nyiragongo Disaster 2002
Volkanik Patlama Örnekleri,Icelands endless volcano 1973,Mount Pinatubo Erupts 1991
Kütle Hareketi ve Çamur akıntısı Örnekleri,The Lusi Disaster 2006
Deprem Örnekleri,The San Fransisco earthquake 1906
Deprem Örnekleri,Earthquake 1964,The tangshan Earthquake 1976,The Mexico City Earthquake 1985
Deprem Örnekleri,Haiti 2010, Concepcion 2010
Deprem Örnekleri,Kocaeli 1999,Christchurch 2011
Tsunami Örnekleri,The İndian Ocean Tsunami 2004,Japanese tsunami 2011
Yangınlar ve Orman Yangınları,Black Saturday Bushfires 2009
Beşeri Afet Örnekleri,Hiroşima Nükleer Patlaması
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sayfa 2 / 3
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
Mezunların, ''Acil Durum ve Afet Yönetimine'' ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması.
Acil Durum ve Afet Yönetimi konusunda öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmesi
Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin özel sorunlarla ilgili temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilmesi
Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme
Acil durum ve afet yönetimi alanında gerekli duyarlılığa sahip olma ve bu alanlarda öncü olabilme
Beklenmedik acil durumlar karşısında problemi tanımlama, gerekli birimlerle koordinasyonu sağlama, sorunu ivedilikle
çözebilme ve olası diğer sorunlara karşı önlem alabilme
Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olabilme
Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Acil Durum ve Afet
Yönetimine ilişkin problemlere çözüm üretebilme becerisini kazanabilme
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
6
7
8
9
10
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri
raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri
analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma
21.08.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
251 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content