kc properties εκμεταλλευση ακινητων χρηστος κριτσικης

K C PROPERTIES ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5η Εταιρική Χρήση 01/01/2013-31/12/2013 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 8212901000 - Α.Φ.Μ. 998186100
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία Κτήσης
Αποσβέσεις
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία
αξία
Κτήσης
Αποσβέσεις
Ποσά χρήσης
2013
Αναπόσβεστη
αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ίδρυσης & 1ης εγκ/σης
6.772,89
6.766,89
6,00
6.772,89
6.766,89
6,00
Ι. Κεφάλαιο
1.Kαταβλημένο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά χρήσης
2012
510.000,00
510.000,00
0,00
0,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Τακτικό αποθεματικό
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
1.075.140,50
387.050,58
688.089,92
1.075.140,50
344.044,96
731.095,54
4. Μηχανήματα & τεχν. Εξ/σμός
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον
-97.767,45
-136.837,97
6. Έπιπλα και εξοπλισμός
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
-393.513,33
-256.675,36
1.075.140,50
387.050,58
688.089,92
1.075.140,50
344.044,96
731.095,54
Σύνολο AIV
-491.280,78
-393.513,33
0,00
0,00
18.719,22
116.486,67
1. Προμηθευτές
0,00
0,00
Σύνολο ΓΙΙ
ΙΙΙ. Μακρ/θεσμες χρημ. απαιτήσεις
V. Αποτελέσματα εις νέο
VI. Ποσά για αύξηση κεφαλαίου
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις
1.580.000,00
Σύνολο ( Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ )
2.655.140,50
387.050,58
1.580.000,00
260.000,00
2.268.089,92
1.335.140,50
344.044,96
260.000,00
1.Καταθέσεις εταίρων
991.095,54
Σύνολο ( Α Ι + Α IV + A V + A VI )
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
0,00
0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
ΙΙ .Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις
54.382,23
21.000,00
2.Γραμμάτια πληρωτέα
0,00
0,00
7. Aπαιτήσεις κατ' οργάνων Δ/σης
0,00
1.324.679,91
2α.Επιταγές πληρωτέες
0,00
0,00
12. Λογ. διαχ. προκαταβολών
0,00
8.285,99
2.330.730,14
2.251.918,22
54.382,23
1.353.965,90
0,00
0,00
1.211,38
1.989,74
0,00
0,00
Σύνολο ΔΙΙ
IV Διαθέσιμα
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ/ων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
1. Ταμείο
28.170,20
3. Καταθέσεις όψεως
25.324,31
12,39
2,88
Σύνολο ΔΙV
28.182,59
25.327,19
Σύνολο ( Δ Ι + Δ II + Δ III + Δ ΙV )
82.564,82
1.379.293,09
2.350.660,74
2.370.394,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι
0,00
0,00
Σύνολο ( Γ )
2.331.941,52
2.253.907,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
2.350.660,74
2.370.394,63
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
Ποσά χρήσης
2013
Ποσά χρήσης
2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Ποσά χρήσης
2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης κέρδη
-97.767,45
-136.837,97
393.513,33
256.675,36
0,00
0,00
-491.280,78
-393.513,33
0,00
0,00
-491.280,78
-393.513,33
1. Τακτικό αποθεματικό 5% Ν.2065/92
0,00
0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα
0,00
0,00
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Αρ.9 Ν.4171/61
0,00
0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
0,00
0,00
Σύνολο
0,00
0,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
81.671,80
94.239,48
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων
Μείον: Κόστος πωλήσεων
46.427,40
84.962,84
Μείον: Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
35.244,40
9.276,64
Σύνολο
5.477,33
8.770,17
Μείον: φόρος εισοδήματος
40.721,73
18.046,81
1.464,17
2.679,46
0,00
0,00
6.741,75
12.337,51
32.515,81
3.029,84
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Ποσά χρήσης
2012
Υπόλοιπο Κερδών προς διάθεση
Μείον:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
0,00
0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
121.678,27
139.778,77
Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμεταλλεύσεως
-89.162,46
-136.748,93
0,00
0,00
8.604,99
89,04
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 31 Ιανουάριος 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
0,00
0,00
-97.767,45
-136.837,97
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
43.005,62
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο
43.005,62
86.011,24
0,00
86.011,24
0,00
λειτουργικό κόστος
Καθαρά Αποτελέσματα Χήσης
-97.767,45
-136.837,97
ΧΡ.ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
E. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΔΤ:ΑΚ038202
ΑΔΤ:AH001288
Μ.ΒΛΑΧΟΥ
ΑΔΤ:Χ083708