close

Enter

Log in using OpenID

Araç satış ihale ilan metni

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
1
........
2
KARAR
KONU
ÖZETİ
Bartın
Barosu
eski
üyesi Her ne kadar Bartın Barosu eski üyesi ……….'nin sabıka
.....................'nin
Baromuz kaydında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş bir ceza
levhasına yeniden yazılmak üzere görülmekte ise de, anılan cezanın nev'i itibariyle yeniden kayıta
yapmış
olduğu
başvurunun engel bir durum oluşturmaması da gözetilerek, …………….'nin
değerlendirilmesi.
Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Baromuz levhasına yazılarak,
Stajyer Avukat .............’un dosyasında bulunan Sosyal Güvenlik
ruhsatname düzenlenmesini
Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün
isteyen Stajyer ...........'un
13.02.2014 tarihli yazısında mayıs 2011 döneminden, Şubat 2014
başvurusu hakkında hazırlanan
dönemine kadar sigortalı olarak göründüğü anlaşılmakla ilgilinin
Hukuk Müşavirliği raporunun
adına ruhsatname düzenlenerek Baromuz levhasına yazılma
değerlendirilmesi.
talebinin reddine,ilgilinin staj yaptığı dönemde sigortalı olduğu
anlaşıldığından staj listesinden silinme ihtimaline binaen TBB
Staj Yönetmeliği’nin …. Maddesi ve Avukatlık Kanununun 71.
Maddesi uyarınca sözlü açıklamaları dinlenmek ve yazılı cevabı
istenmek üzere 18.06.2014 saat:16.30’daki Yönetim Kurulu
toplantısına çağrılmasına tebligatın Baromuz Levhasındaki
adresine yapılmasına
İLGİLİ
............................
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
4
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
5
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baromuzun mülk sahibi olduğu
Necatibey Caddesi No:82 Sıhhiye
adresinde bulunan Kaleli İş Hanı
Yöneticisi Öztürk Türkdoğan'dan
alınan, işhanının merkezi ısıtma
Talebin reddine,
sisteminin kombili ısıtma
sistemine dönüştürülmesine ilişkin
duyurusu hakkındaki Hukuk
Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Avukat Mesut Kütük ve Avukat
Ebru Zeynep Kütük'ün "Kütük
Talebin kabulü ile Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda
Çaylı Avukatlık Ortaklığı"nın ana
Avukatlık Ortaklığı Sicil Esas Defteri'nin 11 sıra numarasına
sözleşmesinin 2. maddesinde
kayıtlı Kütük-Çaylı Avukatlık Ortaklığı'nın ünvanının Mesut
değişiklik yapılması talepli
Kütük Avukatlık Ortaklığı olarak sicile işlenmesine ve Türkiye
dilekçesi hakkında hazırlanan
Barolar Birliği Başkanlığı'na bildirilmesine,
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Baromuz
ile
Özel
Etimed
Hastanesi arasında imzalanması Özel Etimed Hastanesi tarafından sunulan teklifin
düşünülen sözleşme hakkındaki değerlendirilmesi için Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu'na yetki
Hukuk Müşavirliği raporunun verilmesine,
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
6
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
7
57228 AVUKAT NURDAN GÜNGÖR
8
56940 AVUKAT MERAL ERDOĞAN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baromuz levhasına yazılarak
ruhsatname almak üzere başvuran
ve halen Genelkurmay Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü ve talep doğrultusunda, isteğin
emrinde sivil memur olarak görev
kabulü ile ……………..'ın Baromuz levhasına yazılarak, adına
yapmakta olan .........'ın başvurusu
ruhsatname düzenlenmesine,
doğrultusunda hazırlanan Hukuk
Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Avukat Nurdan Güngör'ün,
Talebin kabulüne, Avukat Nurdan Güngör'ün Baromuz vasi ve
Baromuz vasi ve kayyım
kütüklerinde görev alma talepli
kayyım kütüklerine yazılmasına,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Gelincik Merkezi'nin, KOZA'da
rehber avukat olarak görev
yapmakta iken, görevleri
Yönetim Kurulu'nun önceki kararları da gözetilerek , Avukat
durdurulan Avukat Buket Yaltı ve
Buket Yaltı ve Avukat Sema Tomruk'un Gelincik Merkezi'nde
Avukat Sema Tomruk'un rehber
rehber avukat olarak görevlendirilmesine,
avukat olarak görev alma talepli
dilekçelerini içeren yazısının
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
9
56938 AVUKAT MERAL ERDOĞAN
10
56698 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
11
SİNCAN ........... MAHKEMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Gelincik Merkezi'nin, Avukat
İbrahim Baykurt'un hazırlamış
olduğu şiir kitabının Baromuzca
basımının yapılması ve gelirinin
Avukat İbrahim Baykurt'un talebinin reddine,
Gelincik Merkezi tarafından
değerlendirilmesi talepli
başvurusu hakkındaki yazısının
değerlendirilmesi.
Türkiye
Bilişim
Derneği'nin,
29-31 Mayıs 2014 tarihlerinde
Katılımla ilgili olarak gerekli incelemenin yapılması ve karar
Afyonkarahisar'da düzenlenecek
verilmesi konusunda Avukat Gökhan Candoğan'a yetki
olan 16. Kamu Bilişim Platformu
verilmesine,
hakkındaki
yazısının
değerlendirilmesi.
Sincan ............ Mahkemesi'nden
Konu ile ilgili araştırma yapılmak üzere Avukat Hakları Merkezi
alınan,
Avukat
...............
ve Hukuk Müşavirliği'ne dosyanın tevdii ile, mahkemeye
hakkındaki .................. Esas sayılı
inceleme yapılmakta olduğu konusunda yazılı olarak bildirimde
ve 12.05.2014 tarihli yazının
bulunulmasına,
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
12
AVUKAT ............................
13
MUHASEBE
14
56710 TEZ-KOOP İŞ SENDİKASI
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ............................'ın,
Ankara ........................... İş
Mahkemesi Hakimi .......................
Bilgi edinildi,
hakkında suç duyurusunda
bulunacağını bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Baro Müdürü Erhan Fırıncı'ya
Baro Müdürü Erhan Fırıncı'nın 01.05.2014-30.04.2015 dönemi
uygulanacak olan ücret zammının
için aylık ücretine % …..(brüt) oranında artış yapılmasına,
değerlendirilmesi.
Tez-Koop İş Sendikası Genel
Başkanlığı'nın, Baromuzla
Tez-Koop İş Sendikası ile Baromuz arasında imzalanan toplu iş
imzalanan toplu iş sözleşmesinin
sözleşmesinin 21/c maddesi uyarınca sendika üyesi işçilere
21/c madddesi uyarınca sendika
sözleşmede kararlaştırılan % …….(brüt) oranda artış
üyesi işçilere uygulanacak ücret
yapılmasına,
zammı hakkındaki yazısının
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
Avukat Şerife Özkul Elibol'un,
Kamu Avukatları Kurulu'nun
30.04.2014 tarihli kurul
toplantısında alınan kararları
bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
15
16
57335
57222
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
AVUKAT ŞERİFE ÖZKUL
ELİBOL
İstanbul Barosu Başkanlığı'nın,
Baromuz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2013 gün ve 27/24 sayılı
www.baskenthasar.com adresli
kararı kapsamında değerlendirme yapılmak üzere başvurunun
web sayfası hakkındaki yazısının
Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
değerlendirilmesi.
İSTANBUL BAROSU
BAŞKANLIĞI
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Dilekçe doğrultusunda;
1 - 7 Haziran 2014 tarihlerinde Kamu Avukatlarının Sorunlarının
Çözümü ve Avukatlık Kanunu Taslağı başlıklı sempozyum
düzenlenmesine, sempozyumun düzenlenmesi ve mali konularla
ilgili olarak Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki
verilmesine,
2 - Baromuzda mevcut Kamu Avukatları Kütüğü’nün
yenilenebilmesi için kurul tarafından hazırlanan ve başvuru ekinde
yer alan “Ankara Barosu Kamu Avukatı Bilgi Formu”nun kurul
bilgilendirmesi dahilinde ilgili tüm kamu kurumlarına
gönderilerek, bünyelerinde çalışan avukatlar ile ilgili bilgi
istenilmesine,
3 - Diğer konularda Kurulun gerekli çalışmaları yapması
konusunda yetkilendirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
17
18
19
Günü: 14/05/2014
T.C. .............. Kaymakamlığı İlçe
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
Baromuzun 2014/47 soruşturma sayılı dosyasına verdiği,
Başkanlığı'nın, Avukat ...........
T.C. ........... KAYMAKAMLIĞI
18.03.2014 tarih …………gelen evrak sayılı savunma
hakkında yapmış oldukları
dilekçesinde; Avukatlık Meslek Kurallarına aykırı davrandığından
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM
başvuru doğrultusunda Baromuz
HEYETİ BAŞKANLIĞI
ve savunma sınırlarını aşan ifadeleri nedeniyle, Avukat ……….
Yönetim Kurulu tarafından verilen
hakkında Re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
karara ilişkin açıklamalarını içeren
yazısının değerlendirilmesi.
CMK Uygulama Merkezi
Başkanlığı'nın, Avukat Çiğdem
Ankara Barosu CMK Uygulama Merkezi Yönergesi, merkez
Durukan'ın CMK Merkezi
üyelerinin en çok elli kişi ile sınırlı olduğuna dair düzenlemeye
57634 AVUKAT ÇİĞDEM DURKAN
Toplumsal Olaylar Alt Kurulu'nda haiz olduğundan, Avukat Çiğdem Durkan'ın CMK Merkez Üyesi
görev alma talepli başvurusu
olmaksızın Toplumsal Olaylar Alt Kurulu’nda
hakkında hazırlamış olduğu
görevlendirilmesine,
görüşün değerlendirilmesi.
Eskişehir Barosu Başkanlığı
Eskişehir Barosu Başkanlığı tarafından 24.05.2014 tarihinde
tarafından 24.05.2014 tarihinde
düzenlenecek olan Hayvan Hakları Kurultayı'na Baromuzu
düzenlenecek olan Hayvan Hakları temsilen Avukat Buğcan Çankaya, Avukat Burcu Yağcı, Avukat
ESKİŞEHİR BAROSU
Kurultayı'na katılım sağlanması İlkay Koçak, Avukat Bilge Bihter Yıldırım ve Avukat Gamze
57333
BAŞKANLIĞI
hususunun görüşülmesi.
Köker'in katılmalarına, katılımcıların Eskişehir'e gidiş-dönüş tren
biletlerinin Baromuz tarafından karşılanmasına, bu konuda
Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
20
Günü: 14/05/2014
Baromuz üyesi Avukat ..............ın
30.04.2014 tarih ve .........kayıt
numaralı dilekçesi hakkındaki
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
21
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
22
AVUKAT ..........................
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukatlık Kanunu'nun 12/h bendinde Avukatlıkla birleşebilen
işler arasında gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayın
müdürlüğü ibaresi geçmekle birlikte, Basın Mevzuatı'nda "Yayım
Müdürlüğü" olarak bir ünvan olmadığı, "Sorumlu Yazı İşleri
Müdürlüğü" ünvanı yer aldığı gözetilerek, yayım müdürlüğünden
kast edilenin sorumlu yazı işleri müdürlüğü olduğu gözetilerek
sorumlu yazı işleri müdürlüğü işinin avukatlıkla bağdaşabilen
işlerden olduğunun başvurucuya bildirilmesine,
(Avukat İbrahim Löklüoğlu'nun karşı oyuyla, oy çokluğuyla)
Türkiye Barolar Birliği tarafından
düzenlenecek
olan,
Türkiye Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek olan, Türkiye
Avukat
Stajyerleri
Kurgusal Avukat Stajyerleri Kurgusal Duruşma Yarışması'nın 21-22
Duruşma Yarışması'nın 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde Baromuz ev sahipliğinde yapılacak
Haziran 2014 tarihlerinde Baromuz olan, İç Anadolu Bölgesi Baroları Elemelerinin Ankara Adliyesi
ev sahipliğinde yapılacak olan , İç Konferans Salonu'nda yapılmasına, yapılacak işlemler ve
Anadolu
Bölgesi
Baroları koordinasyon konusunda Avukat Gökhan Candoğan'a yetki
Elemelerinin
koordinasyonu verilmesine,
hususunun görüşülmesi.
Avukat ...........'ın, Gelincik
Avukat …………'ın, Gelincik Merkezi tarafından 24.03.2014
Merkezi tarafından 24.03.2014
tarihinde yapılan görevlendirme araması hakkındaki dilekçesine
tarihinde yapılan görevlendirme konu uyuşmazlık hakkında gerekli incelemelerde bulunmak ve
araması hakkındaki dilekçesinin Yönetim Kurulunu bilgilendirmek üzere Avukat Hatice
değerlendirilmesi.
Korkmaz'a yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
İSTANBUL
.......... ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ
23
AVUKAT .......................
24
............. .......................
25
56953
EMNİYET GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
26
57223
AVUKAT ÖZLEM GÜNEL
TEKŞEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
İstanbul .................. Asliye Ticaret
Yönetim Kurulu tarafından rapor hazırlanmak üzere
Mahkemesi'nin, Baromuz üyesi
görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hüseyin Mehan'ın
Avukat .......................hakkındaki
07.05.2014 tarihli görüşü doğrultusunda Avukat .......................
28.03.2014 tarihli başvurusu
tarafından gönderilen ihtarnamedeki hususların Anayasa'da
doğrultusunda muhakkik üye
tanımlanmış şikayet hakkı çerçevesinde olması sebebiyle, Avukat
Avukat Hüseyin Mehan tarafından
....................... hakkında yapılacak bir işlem olmadığına, kararın
hazırlanan raporun
ilgililere bildirilmesine,
değerlendirilmesi.
.......................'den alınan, Avukat
Başvuru konusunda bilgi ve delilleri toplayarak Yönetim
....................... hakkındaki
Kurulu'na rapor sunmak üzere Hukuk Müşavirliği'ne görev
09.05.2014 tarihli dilekçenin
verilmesine,
görüşülmesi.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün , Avukat
Genel Müdürlüğü'nün , Avukat
....................... hakkındaki yazısı ile ilgili olarak Avukat Hüseyin
....................... hakkındaki
Mehan'ın muhakkik olarak görevlendirilmesine, Avukat
08.05.2014 tarihli yazısının
.......................'ın konu hakkında bilgisine başvurulmasına,
değerlendirilmesi.
Avukat Özlem Günel Tekşen'in , Talep doğrultusunda; 1475 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca,
evlilik sebebiyle iş akdinin 29.08.2013 tarihindeki evlilik gerekçesi ile iş akdinin
sonlandırılması
talepli sonlandırılması isteğinin kabulü ile, iş akdinin ihbar öneli
başvurusunun değerlendirilmesi. gözetilerek sonlandırılmasına, yasal haklarının hesaplanarak
ödenmesi konusunda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a
yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
27
56783
GENÇLİK HİZMETLERİ VE
SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
28
56781
GENÇLİK HİZMETLERİ VE
SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
29
30
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
AVUKAT .......................
AVUKAT .......................
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
T.C. Ankara Valiliği Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü'nün, 19 Mayıs
törenleri konulu yazısının
değerlendirilmesi.
T.C. Ankara Valiliği Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü'nün, spor kulübü
bilgilerinin güncellenmesi konulu
yazısının değerlendirilmesi.
CMK Uygulama Merkezi'nin,
Avukat .......................'ün
26.03.2014 tarihli CMK Kurul
kararına itirazı hakkında
hazırlanan raporu içeren yazısının
değerlendirilmesi.
.......................'dan alınan
15.01.2014 tarihli dilekçe
doğrultusunda Avukat
.......................'dan alınan
09.05.2014 tarihli ek beyanlar
sunan dilekçenin
değerlendirilmesi.
Ankara Barosu Spor Kulübü ile ilgili olarak Başkanlık Divanı'na
yetki verilmesine,
Ankara Barosu Spor Kulübü ile ilgili olarak Başkanlık Divanı'na
yetki verilmesine,
Avukat .......................'ün ....................... tarihli CMK Kurul
kararına itirazının reddine,
Avukat .......................'dan alınan dilekçe doğrultusunda, bir
sonraki Yönetim Kurulu toplantısına kadar rapor sunmak üzere
dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
23 Mayıs - 1 Haziran 2014
tarihleri arasında Budapeşte'de
düzenlenecek olan Avukat Spor
Oyunları'na katılım sağlanması
hususu
31
RE'SEN
32
STJ.AV. .......................
33
.......................
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
23 Mayıs - 1 Haziran 2014 tarihleri arasında Budapeşte'de
düzenlenecek olan Avukat Spor Oyunları'na Avukat İbrahim
Löklüoğlu, Avukat Hüseyin Mehan ve Avukat Sami Saygın
Yazıcıoğlu'nun katılmalarına, yol ve konaklama giderlerinin
Baromuz tarafından karşılanmasına, Sayman Avukat Sema Güleç
Uçakhan'a yetki verilmesine,
....................... Staj sicil sayılı Stajyer Avukat .......................'ın sunmuş olduğu terhis
.......................'ın
askerlik belgesinden, 08.05.2014 tarihinde terhis olduğu anlaşılmakla,
nedeniyle dondurduğu stajına Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca 1 aylık süre
kaldığı yerden devamı talebi hk. dolmadığından , Stajyer Avukat .......................'ın avukatlık stajına
kaldığı yerden devamına,
...................... Staj sicil sayılı
Staj Kurulu'nun görüşü ve kararı doğrultusunda, Stajyer Avukat
......................'un stajının ABEM ......................'un stajının ABEM bölümünün devamsızlık
bölümünün devamsızlık nedeniyle nedeniyle ve TBB Staj Yönetmeliği'nin 28., Ankara Barosu Staj
3 hafta uzaması konusunun
Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca 3 hafta
görüşülmesi
uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra görüşmeye
alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
34
STJ.AV. ......................
35
STJ.AV. ......................
36
55509 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
37
56261 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
......................Stj.sicil nolu
......................'ün TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara
Staj Kurulu'nun görüşü ve kararı doğrultusunda, Stajyer Avukat
Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin
......................'ün TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri
hükümleri uyarınca stajının
uyarınca stajının ABEM bölümünün 2 (iki) hafta uzatılmasına,
ABEM bölümünün 2 (iki) hafta uzama süresi tamamlandıktan sonra görüşmeye alınmasına,
uzatılması konusunun
görüşülmesi.
...................... Stj.sicil sayılı
Stajyer Avukat ......................'ın sunmuş olduğu terhis
......................'ın askerlik nedeniyle belgesinden, 05.05.2014 tarihinde terhis olduğu anlaşılmakla,
dondurduğu stajına kaldığı yerden Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca 1 aylık süre
devamı talebi hk.
dolmadığından , Stajyer ......................'ın avukatlık stajına kaldığı
yerden devamına,
......................'in Avukat
...................... hakkındaki
Avukat ...................... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
...................... 'ın Avukat
(Av.Orhan ŞİMŞEK oylamaya ve görüşmeye katılmamıştır)
...................... hakkındaki
Avukat ...................... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
38
56345 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
39
56719 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
40
56749 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
41
42
(Hükümlü) ......................'nin
Avukat...................... , Avukat
...................... ve Avukat
...................... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
...................... ve ......................'ın
Avukat ...................... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ......................'ın Avukat
...................... ve Avukat
...................... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
......................'ın Avukat
...................... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
33469 112-İşl-13-345
......................'ın Avukat
...................... ve Avukat
...................... hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
34545 112-İşl-13-371
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Şikayet sahibinin dilekçesinin incelenmesinde şikayetin mahiyeti
ve şikayetçinin iddiası anlaşılamadığından, şikayetçiden iddiasını
açıklığa kavuşturmasının istenmesine,
Avukat ...................... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ...................... ve Avukat ...................... hakkında ayrı ayrı
işlem yapılmasına yer olmadığına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun ………….. Esas,
…………… Karar Sayılı, 19.04.2014 tarihli gerekçeli kararı
doğrultusunda Avukat ...................... hakkında disiplin
soruşturması açılmasına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun …………… Esas,
…………… Karar sayılı, 19.04.2014 tarihli kararı doğrultusunda
Avukat ...................... ve Avukat ...................... haklarında ayrı
ayrı disiplin soruşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
43
37451 112-İşl-13-377
44
35740
112-işl-13-387
45
40098
112-İşl-13-427
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat
ve
Noter
Suçları
Bürosunun …………… Hukuk
(…………….
Ağır
Ceza Avukat ...................... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Mahkemesi)
sayılı
Avukat
...................... hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M.............. Hukuk 1) Avukat ...................... hakkında işlem yapılmasına yer
(Ankara ....... İdare................ )
olmadığına,
sayılı Avukat ......................,
2)Avukat ...................... ve Avukat ...................... hakkında ayrı
Avukat ...................... ve Avukat ayrı disiplin soruşturması açılmasına,
...................... hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. ......................
Avukat ...................... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Hukuk (......................) sayılı
Avukat ...................... hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
46
41049
112-İşl-13-441
47
41050
112-İşl-13-443
48
41019
112-İşl-13-453
49
44610
112-İşl-14-9
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. ............. Hukuk
(...................... ) sayılı Avukat
...................... hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. ............. Hukuk
(…………….. ) sayılı Avukat
…………….. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. ……………..
Hukuk (…………….. ) sayılı
Avukat …………….. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. ..................
Hukuk (…………….. ) sayılı
Avukat …………….. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
50
44606
112-İşl-14-15
51
45092
112-İşl-14-25
52
53745
112-İşl-14-133
53
54515
112-İşl-14-145
54
56575
112-İşl-14-167
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. ……………..
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Hukuk (…………….. ) sayılı
Avukat …………….. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. ……………..
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Hukuk (……………..) sayılı
Avukat…………….. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
…………….. 'ın Avukat
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer
…………….. hakkındaki
olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat …………….. 'in Avukat
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer
…………….. hakkındaki
olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. ................ Hukuk
Avukat ................ hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
(..................... ) sayılı Avukat
................ hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
55
Günü: 14/05/2014
56587
112-İşl-14-169
56
ADLİ YARDIM MERKEZİ
57
ADLİ YARDIM MERKEZİ
58
ADLİ YARDIM MERKEZİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun B.M. ................Hukuk
Avukat ................ hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
(................ ) sayılı Avukat
................ hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin
Adli Yardım Merkezinin 2009/1188 sayılı dosyasında talepçiler
2009/1188 sayılı dosyasında
talepçiler G.Z.,E.Z, A.Z.,Y.Z.
G.Z.,E.Z, A.Z.,Y.Z. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin
işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin
Adli Yardım Merkezinin 2013/2544 sayılı dosyasında talepçi F.K.
2013/2544 sayılı dosyasında
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine,
talepçi F.K. hakkında Adli Yardım
taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki
Taahhütnamesinin işletilmesi
verilmesine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin
2014/1026 sayılı dosyasında
Adli Yardım Merkezinin 2014/1026 sayılı dosyasında Talepçi
Talepçi M.B.'ın vekaletname
M.B.'ın talep ettiği vekaletname masrafının Adli Yardım
masrafının Adli Yardım Fonundan
Fonundan karşılanmasına,
karşılanması hususunun
görüşülmesi
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
59
ADLİ YARDIM MERKEZİ
60
ADLİ YARDIM MERKEZİ
61
MUHASEBE
62
63
64
65
66
57237
57390
57569
57431
57440
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
RAMAZAN BURAK ŞAHİN
ERTUĞ ÖZDEMİR
BİRDEM TOZLU TURGUT
ÇAĞRI YÜCEER
RAMAZAN SELİM
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin
Adli Yardım Merkezinin 2014/1118 sayılı dosyasında Avukat
2014/1118 sayılı dosyasında
…………. tarafından Ankara ……….. Aile Mahkemesi'nin
görevlendirilen Avukat ......... 'e
………….. Esas sayılı dosyası ile ilgili Avukat …………'e
icazet verilmesi talebinin
vermiş olduğu yetki belgesinin onaylanmasına,
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin
Adli Yardım Merkezinin 2012/2257 sayılı dosyasında
2012/2257 sayılı dosyasında
görevlendirilen Avukat ………………..'ın Adli Yardım Kurulu
görevlendirilen Avukat ............. 'ın
kararına itirazının istişaren kabulü ile, sistemden geçici olarak
Adli Yardım Kurulu kararına
çıkarılma kararının kaldırılmasına ve sisteme yeniden alınmasına,
itirazı hususunun görüşülmesi
SDD Bilgisayar Yazılım
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.
Şti.'nin, 2014 yılı Nisan ayı SDD SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin,
Baronet IVR robot kullanım ücreti 2014 yılı Nisan ayı SDD Baronet IVR robot kullanım ücreti ve
ve arama ücretleri karşılığı KDV arama ücretleri karşılığı KDV dahil 3.708,98.TL. tutarındaki
dahil 3.708,98.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
67
56788 NERMİN DEMİRTAŞ
68
56852 KAMİL AVŞAROĞLU
69
57220 KAHRAMAN ONUR GÖÇER
70
57167 HÜLYA KESEMEN
71
56116 MUHAMMET ALPER KOPAR
72
57217 BETÜL ÜRKÜTEN
73
57330 TARIK ÖZTÜRK
74
57432 NİMET ESRA ŞİNGAR
75
76
43888 UYGAR SEMİH ŞERBETCİ
13784 FİLİZ ÇETİN
77
18488 MUSTAFA ORUN
78
15853 MEHMET SÜZME
79
15402 AHMET BURAK KAYAN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Eskişehir Barosu'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Eskişehir Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine,
Kırşehir Barosu'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Kırşehir Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine,
Istanbul Barosu'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine,
Kars Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Kars Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Istanbul Barosu'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine,
Istanbul Barosu'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine,
Tekirdağ Barosu'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Tekirdağ Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine,
Adana Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Adana Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesi,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesi,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
80
9184
81
61217 AHMET YAZICIOGLU
82
12391 PELİN KİBAR
83
10514 BAŞAK KARTAL
84
11616 BAHADIR BÜYÜKÇELİK
85
57527 ZELİHA AYDIN
86
57592 ENGİN ELVERDİ
87
88
55870 HANDE GÜL GİREN
56707 FAİK SELİM ULU
89
56697 EVRİM AYIK
90
57145 HAKAN ÜSTÜNDAĞ
91
57128 EDA UZUNPINAR
92
57385 KADİR COŞKUN KAYAALP
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
TAHA BOZKURT
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Baromuzdan Manisa Barosu'na
nakil gitme istemi.
Eski: Barış Soysal (18118),
Yeni: Bihter Başköylü (20752)
Baro Levhası'na yazılma istemi
Baro Levhası'na yazılma istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Manisa Barosu’na
gönderilmesine,
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
talebinin kabulüne,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
93
56871
94
57627
95
57597
96
57446
Hakkında mazbata düzenlenmesi
AV. SEFA ŞAHİNOĞLU
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
MURAT KARTAL
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
NURFERAKGÜL
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
MERAL ÜSTÜNDAĞ SÜRMELİ
talebinin görüşülmesi.
2013/Ş.169 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
97
...........................
(...........................)
AVUKAT ...........................
98
...........................
TİC. LTD. ŞTİ. VEKİLİ
AVUKAT ....................
AVUKAT ....................
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
2013/Ş.189 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
........................... hakkında;
1- Apartman kapıcısı ...........................
’ın emekli ikramiyesine ilişkin dava ile şikayetli avukatın
ilgilenmediği ve görevini ihmal ettiği iddiası hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
2-Vekil sıfatıyla apartman yönetimi adına takip etmiş olduğu dava
ve icra takiplerine ilişkin önceki yönetimden devir aldığı tüm
defter ve belgeleri, faaliyetleri ve harcamaları ile ilgili bilgi verme
yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiası hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ....................
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
2013/Ş.199 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
99
....................
AVUKAT ....................
100
RE'SEN (.................... TİC LTD
ŞTİ VEKİLİ
AVUKAT .........................)
AVUKAT .........................
101
.......................
AVUKAT .......................
102
RE'SEN
AVUKAT .......................
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
2013/Ş.351 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.369 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.393 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ....................
hakkında;
1-Şikayetçi .................... tarafından 09.05.2013 kayıt tarihli
Ankara Barosu Başkanlığına sunulan şikayet dilekçesindeki (1),
(2), (3,) ve (5) sayılı iddialar bakımından ve şikayetçi ....................
tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen 09.05.2013
tarihli şikayet dilekçesindeki (1) sayılı iddia bakımından disiplin
kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
2-Ankara .....................Asliye Hukuk Mahkemesinin ....................
sayılı esasına kayden görülen davada davayı takip etmeyerek
açılmamış sayılmasına neden olduğundan disiplin kovuşturması
açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
......................... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
......................... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
....................... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
103
104
105
106
Günü: 14/05/2014
2013/Ş.447 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
AVUKAT .......................
AVUKAT .......................
AVUKAT .......................
MERCAN VEKİLİ
AVUKAT .......................
AVUKAT .......................
AVUKAT .......................
....................... VEKİLİ
AVUKAT .......................
AVUKAT .......................
2013/Ş.489 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.5 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.15 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
.......................
AVUKAT .......................
2014/Ş.65 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
107
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
....................... TİC.ŞTİ.
.......................
VEKİLİ AVUKAT .......................
AVUKAT .......................
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
....................... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
....................... ve Avukat ....................... hakkında ayrı ayrı
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
....................... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
....................... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
....................... hakkında;
1-........................İcra Müdürlüğünün .......................,
......................., ......................., ......................., ....................... ve
....................... sayılı dosyalarına ilişkin iddialar bakımından
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
2-Görevi ihmal iddiası ile ....................... .Ağır Ceza
Mahkemesinde dava açıldığından disiplin kovuşturması
açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
108
RE'SEN (.......................
YETKİLİSİ
....................... )
AVUKAT .......................
2014/Ş.67 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
109
AVUKAT .......................
AVUKAT .......................
110
......................., .......................
VEKİLİ
AVUKAT .......................
AVUKAT .......................
2014/Ş.81 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
111
ADLİ YARDIM MERKEZİ
112
ADLİ YARDIM MERKEZİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
2014/Ş.153 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
....................... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere şikayetten vazgeçme
nedeniyle Avukat ....................... hakkında disiplin kovuşturması
açılmasına yer olmadığına,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun ....................... Esas,
....................... Karar, 19.04.2014 tarihli kararı doğrultusunda
Avukat ....................... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Adli Yardım fonu dağıtılması
Adli Yardım Fonunun dağıtılmasında Baroya kayıtlı avukat ve
kriterleri hakkındaki başvurularını nüfus kriteri yerine, bir önceki yıl Baro tarafından atama yapılan
içeren 09.05.2014 tarihli yazı
dosya sayısı ve avukatlara ödenen vekalet ücreti kriterinin göz
önüne alınması için Türkiye Barolar Birliği nezdinde girişimde
bulunulmasına, konu hakkında yapılacak yazılı başvuru ile ilgili
olarak gerekli çalışmalarda bulunmak üzere Avukat Hatice
Korkmaz'a görev verilmesine,
Adli Yardım Merkezi'nin
2013/1983 sayılı dosyasında
Adli Yardım Merkezi'nin 2013/1983 sayılı dosyasında Avukat
talepçi S.K.’in yargılama
……………………… tarafından talep edilen 181,00.TL
masraflarının Adli Yardım
yargılama masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanmasına,
fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
113
114
115
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 14/05/2014
Adli Yardım Merkezi'nin
2014/814 sayılı dosyasında talepçi
H.K.’un yargılama masraflarının
ADLİ YARDIM MERKEZİ
Adli Yardım fonundan
karşılanması hususunun
görüşülmesi
Genç Meslektaşlar Kurulu ile
Anadolu Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Sui Generis Tiyatro
AVUKAT YASEMİN YARDIMCI Topluluğu ile ortaklaşa
düzenleyecekleri tiyatro
etkinliğine ilişkin taleplerinin
değerlendirilmesi
Gelincik Merkezine rehber avukat
atanması hususunun görüşülmesi
RE'SEN
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/814 sayılı dosyasında Avukat
……………. tarafından talep edilen 200,00.TL yargılama
masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanmasına,
1) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün salon tahsis ve
personel bedeli olarak talep ettiği 250,00.TL nin ödenmesine,
2) Bilet afiş ve diğer basılı evrak bedeli olan 500,00.TL nin
ödenmesine,
3) Yol ve konaklama bedeli olarak talep edilen toplam
2.725,00.TL bedelin yarısının baromuz tarafından karşılanmasına,
Avukat Dilruba Kayı (24152), Avukat Derya Baykan (21297),
Avukat Bengü Didem Özüyılmaz (16786), Avukat İlknur
Küçükceylan (16819), Avukat Nezahat Esin Aydın (17852),
Avukat Havva Çoban (17957), Avukat Damla Nur Koca (23133),
Avukat hasan Fırat Kayaönü (21538), Avukat Uğur Uğurelli
(18388) ve Avukat İsmail Akkaya'nın (24104) Gelincik
Merkezi'ne rehber Avukat olarak atanmasına, kararın ilgili
avukatlara ve merkeze yazılı olarak tebliğine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
Adliye binasına yeni avukat
dinlenme odası yapılması
hususunun görüşülmesi.
116
RE'SEN
117
KADIN HAKLARI MERKEZİ
118
AVUKAT BURCU YAĞCI
119
AVUKAT ŞAHIN BİTEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adliye binası 4. katta bulunan ve muhasebe birimi tarafından
kullanılmakta olan baro odasının avukat dinlenme odası olarak
düzenlenmesine,Muhasebe biriminin Ankara Barosu binasına ya
da Adliye binası içerisinde uygun bir yere taşınmasına,mali
konularda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan’a yetki
verilmesine,
TÜBAKKOM tarafından 14-15 TÜBAKKOM tarafından 14-15 Haziran tarihlerinde Gaziantep’te
Haziran tarihlerinde Gaziantep’te yapılacak 12. Dönem 2. Genel üye toplantısına Baromuzu
yapılacak 12. Dönem 2. Genel üye temsilen Kadın Hakları Merkezi başkanı Av. Tülay Çelikyürek ile
toplantısına katılım hususunun
başkan yardımcısı Av. Damla Erbuğa'nın katılmalarına, yol ve
görüşülmesi.
konaklama giderlerinin Baromuz tarafından karşılanmasına,mali
konularda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan’a yetki
verilmesine,
Çınar Asliye Hukuk
Çınar Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.05.2014 tarihinde yapacağı
Mahkemesinde 20.05.2014 tarihli keşfe Baromuzun davaya müdahil olduğu dikkate alınarak,
keşfe Hayvan Hakları Kurulu
Hayvan Hakları Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Burcu Yağcı'nın
adına katılım taleplerinin
katılmasına yol ve konaklama giderlerinin Baromuz tarafından
görüşülmesi.
karşılanmasına, mali konularda Sayman Avukat Sema Güleç
Uçakhan’a yetki verilmesine,
CMK seminerine katılım ücretinin Yeterli katılım olmadığından 30-31 Mayıs 1 Haziran 2014
iadesinin görüşülmesi
tarihlerinde yapılması planlanan CMK eğitimi ertelenmiş
olduğundan, talep edilen eğitim ücreti bedelinin iadesine, Sayman
Avukat Sema Güleç Uçakhan’a yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
Staj kaydiyesinin iadesi talebinin
görüşülmesi.
13.05.2014 tarih ............ gelen
evrak sayılı yazısının görüşülmesi
Var ise iadesi gerekli miktarın hesaplanarak iadesi için Sayman
Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Yazı ekindeki tutanakta adı geçen Avukat …………….. 'ya ve
Avukat ……………….e yazılı olarak durumun bildirilmesine,
gelecek yanıtlara göre konunun yeniden görüşülmesine,
(Avukat Erol Yılmaz Aras oylama ve görüşmeye katılmadı)
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat
……………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına
120
STJ. AV. ...............
121
................... ASLIYE TICARET
MAHKEMESI
122
.......... VEKILI
AVUKAT ................
AVUKAT ..................
123
...................
AVUKAT ..................
124
14.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu
AVUKAT BEYZA ELİF CABBAR toplantısına katılamayacağına
Mazeretin kabulüne,
ilişkin mazeretinin görüşülmesi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
2013/206 soruşturma dosyası
2013/402 soruşturma dosyası
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :87
Günü: 14/05/2014
07.05.2014 günlü, 57142 gelen
evrak sayılı dilekçesinin
görüşülmesi
125
AVUKAT YILMAZ PATLAR
Avukat Yılmaz Patlar’ın 07.05.2014 gün ve 57142 gelen evrak
sayılı dilekçesinin incelenmesi neticesinde;
1 – 09.04.2014 tarihli seçimli toplantı neticesinde Çocuk Hakları
Merkezi Başkanlık Divanı’na Avukat Yılmaz Patlar’ın Başkan,
Avukat Dilruba Kayı ve Avukat Merve Sözmen’in Başkan
Yardımcısı, Avukat Eylül Ecem Zal ve Avukat Yeliz Şenol’un
Yazman ve Avukat Berfu Özcan’ın Sayman olarak seçilmelerinin
onaylanmasına,
2 – Dilekçede yer alan diğer taleplerin değerlendirilmesi ve
Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi hususunda Avukat Sami
Saygın Yazıcıoğlu’nun görevlendirilmesine
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content