close

Enter

Log in using OpenID

9. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I

embedDownload
9. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I
HUMANITARNI RAD
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
9.1. OBILJEŽAVANJE DANA PADA VUKOVARA
- istaknuti važnost i posebnost obrane Vukovara, kao i posebno mjesto
Domovinskog rata u hrvatskoj povijesti
- bolje razumijevanje Domovinskog rata u cjelini
Za sve učenike škole
Ivana Bogović, prof. povijesti i filozofije i
Jadranka Pavlović, prof. povijesti i sociologije
Učenici drugih i četvrtih razreda pripremaju plakate, prezentaciju, uređuju
predvorje škole te organiziraju doček gostiju predavača
17. studenoga 2013.
Nema troškova
Učenici koji sudjeluju u organizaciji dobivaju odlične ocjene iz zalaganja
9.2. OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA FILOZOFIJE
-
promicanje filozofske refleksije
promicanje međusobne razmjene mišljenja
poticanje tolerancije i poštivanja različitosti
poticanje mladih na uočavanje problema u društvu i potrebu aktivnog
sudjelovanja u njihovom rješavanju
isticanje važnosti djelovanja pojedinih filozofa te utjecaja njihovih ideja na
formiranje naših vlastitih stavova i mišljenja
potaknuti kod učenika interes za nastavni predmet filozofije
upoznati učenike s filozofskim načinom promišljanja
isticanje važnosti kritičkog i kreativnog mišljenja za život svakog čovjeka
poticanje učenika na aktivno sudjelovanje u društvu u kojem se nalaze, a
samim time i svijetu
Namjena
-
Nositelji i njihova
odgovornost
Katarina Stupalo, prof. filozofije i povijesti
Ivana Bogović, prof. povijesti i filozofije
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
-
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
kao izvannastavna aktivnost
treći četvrtak u studenom
troškovi fotokopiranja radnih materijala
materijal za izradu plakata
naknada predavačima
aktivnost i sudjelovanje učenika u uređenju škole, pripremi raznih materijala
vezanih uz filozofiju te sudjelovanje na predavanjima povodom ovog
događaja kako u školi tako i izvan nje
9.3. MJESEC HRVATSKE KNJIGE
Prezentacija hrvatskog izdavaštva, njegovanje pisane riječi, posjet različitim
događanjima vezanim uz Mjesec hrvatske knjige, organiziranje događanja u
školi (književna večer)
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
1/5
9. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I
HUMANITARNI RAD
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Učenici i djelatnici škole
prof. Centrih-Lovrić i predmetni profesori
Prezentiranje učenicima i profesorima
15. listopada – 15. studenoga
Ulaznice, kupovina knjižne građe prema mogućnostima škole
Samovrjednovanje, ocjena prema postignućima
9.4. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
- podizanje svijesti o zdravoj prehrani i ekološkoj poljoprivredi
- izgrađivanje pozitivnog odnosa prema plodovima zemlje i njihovim
prerađevinama
- proširenje spoznaja o nutritivnoj vrijednosti namirnica
- razvoj svijesti o nestašici hrane u pojedinim dijelovima Zemlje
- razvoj estetskih kriterija
Učenicima svih razreda Gimnazije od kojih svaki ima svoj izložbeni prostor
profesorice biologije i kemije Nevenka Šepetanc i Bojana Domjanović
Izložba učeničkih radova (postera te napitaka, hrane i drugih pripravaka od
plodova prema izboru)
24. listopada 2013. godine
Prema dogovoru unutar razrednog odjela
Razredni izlošci bit će komisijski pregledani i ocijenjeni (3 nastavnika + 2
učenika) u dvije kategorije – POUČNOST i ESTETSKI DOJAM, a najbolji
razredni odjeli nagrađeni danom, odnosno satom bez odgovaranja
9.5. OBILJEŽAVANJE
NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV PUŠENJA
- upoznati sve učenike Gimnazije sa štetnim utjecajem pušenja na zdravlje ljudi
- potaknuti učenike na izbor i življenje zdravih navika
- osvijestiti problem pušenja kao oblika ovisnosti
- upoznati aktivne oblike i tehnike odvikavanja
Učenicima Gimnazije
Nevenka Šepetanc, prof. biologije i kemije i učenici zainteresirani za ovu temu
izrada anketa, postera, PPT prezentacija, modela i njihova prezentacija
učenicima u atriju škole i na satovima razredne zajednice
5. ožujaka 2014. (Pepelnica ili Čista srijeda)
praćenje broja pušaća
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
2/5
9. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I
HUMANITARNI RAD
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
9.6. VOLONTERSKA SKUPINA
GIMNAZIJE LUCIJANA VRANJANINA
-
promovirati volonterski rad
senzibilizirati učenike za socijalne teme
razvijati samoinicijativu učeniku i njihovu međusobnu suradnju.
poticati razvoj socijalne osjetljivosti kod učenika uključivanjem u društveno
korisne aktivnosti i projekte
Sandra Košta, dipl. teolog
- održavanje interaktivnih radionica o izbornom pravu i javnom zagovaranju za
mlade
- obilježavanje Dana volontera prigodnim plakatima, predavanjima i izložbama
- obrađivanje tema vezanih uz humanost na satovima vjeronauka
- odlazak u Dom za nezbrinutu djecu
- sjednice i sastanci volonterske grupe
- tijekom školske godine 2013./2014.
- predviđena je mogućnost prikupljanje sponzorstava u sklopu pojedinih
projekata
- praćenje realizacije planiranih aktivnosti i projekata
- popunjavanje evaluacijskih listića
9.7. AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI
Provođenje humanitarne akcije dobrovoljnog davanja krvi
Akcija je namijenjena svim punoljetnim učenicima trećih i četvrtih razreda.
Crveni križ Susedgrad, Zavod za transfuziju Zagreb,
Danijela Pećanić Marjanović, prof. – kontakt osoba u školi i koordinator akcije
Djelatnici Zavoda i Crvenog križa dolaze u školu i provede akciju dobrovoljnog
darivanja krvi u prostorima knjižnice škole.
studeni/prosinac 2013. i travanj 2014. godine
Gimnazija odobrava dva slobodna dana po izboru dobrovoljnog darivatelja
krvi, a organizatori osiguravaju okrepu na dan darivanja.
Prikupljeni broj doza krvi i povratne informacije od učenika i organizatora.
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Financijskim prilozima pomoći ljudima u nevolji
Obuhvatiti što više učenika u akciji prikupljanja sredstava
Način realizacije
Vremenik
Skupljanje sredstava pojedinačno i grupno po razredima
Dva puta tijekom školske godine
9.8. AKCIJA CRVENOG KRIŽA Solidarnost na djelu
Crveni križ Susedgrad, Goran Orešković, prof. – kontakt osoba u školi i
koordinator akcije
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
3/5
9. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I
HUMANITARNI RAD
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Dobrovoljno darivanje u novcu
Uključenost učenika i prikupljeni novac
9.9. BOŽIĆNI KONCERT
Njegovanje kulturoloških vrijednosti, zajedničko provedeno vrijeme u ozračju
blagdana
Učenici i djelatnici škole
prof. Centrih-Lovrić, prof. Đeldić, prof. Pećanić Marjanović, učenici koji
sudjeluju u programu, ostali zainteresirani profesori
Glazbena i plesna priredba, zajedničko druženje
19. prosinca 2013. godine
Prema potrebi (kupovina materijala)
Samovrjednovanje
9.10. MAŠKARE
poticanje kreativnog izražavanje učenika i djelatnika škole, socijalizacije i
druženja, stvaranje pozitivne klime u školi
program je namijenjen svim učenicima i djelatnicima škole
prof. Babić i Baretić za 1. i 3. razrede, prof. Pećanić Marjanović i Medarac
za 2. i 4. razrede, Vijeće učenika i razrednici
početkom veljače počet će pripreme i dogovori s učenicima i razrednicima, a
sama realizacija odvijat će se u obje smjene, tako da se skrati nastava i produži
veliki odmor
prema kalendaru (4. ožujka 2014. godine)
krafne – nagrade za učenike i djelatnike
povratna informacija od učenika i djelatnika
9.11. DAN ŠKOLE
- prikaz postignuća učenika u glazbi, plesu, recitiranju, glumi, ...
- druženje, zabava, razvijanje osjećaja zajedništva
Učenicima i djelatnicima škole
prof. Centrih-Lovrić, prof. Đeldić, prof. Pećanić Marjanović
- prezentacija glazbe, plesa, recitacija
14. ožujka 2014.
Materijali potrebni za provedbu i realizaciju priredbe
samovrjednovanje
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
4/5
9. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I
HUMANITARNI RAD
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
9.12. DAN MATURANATA
Učenici Gimnazije Lucijana Vranjanina godinama Dan maturanata
obilježavaju u školi.
Cilj aktivnosti je završno, zajedničko druženje maturanata, razrednika i
predmetnih profesora te obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja
na veseo, ali dostojanstven način.
aktivnost je namijenjena učenicima četvrtih razreda
predsjednici razreda, prof. Medarac i razrednici četvrtih razreda
tijekom drugoga polugodišta dogovara se program u skladu s željama učenika
(sportski susreti, zajedničko fotografiranje, glazba, ples i dr.)
priprema: tijekom drugoga polugodišta
Dan maturanata: 16. svibnja 2014. godine
Škola sufinancira nastup glazbene grupe i osigurava kave i grickalice za
dežurne razrednike i predmetne nastavnike.
- poruke maturanata izvješene u auli škole
- aktivno sudjelovanje u programu
- zadovoljstvo spremačica i domara
- fotografije za trajnu uspomenu i sjećanje
9.13. MATURALNA VEČERA
Organiziranje maturalne večere kao dostojanstvenog završetka gimnazijskog
obrazovanja s ciljem da svi učenici, roditelji i nastavnici zajednički proslave taj
događaj i dostojanstveno i kreativno izraze dojmove i osjećaje na kraju
srednjoškolskog obrazovanja.
program je namijenjen učenicima četvrtih razreda
predsjednici razreda, Helena Strugar, prof., u suradnji s razrednicima
četvrtih razreda
zajednički dogovor svih učenika
rezervacija termina – listopad 2013. godine
pripreme od siječnja do svibnja 2014. godine
Maturalna večera – nakon zadnjih ispita državne mature
(od 10. lipnja 2014. godine)
troškove maturalne večere snose učenici i roditelji (cca 500 Kn)
- razgovor s roditeljima i njihove (pr)ocjene na kraju obrazovnog ciklusa
- način oproštaja maturanata sa svojim nastavnicima i razrednicima
- fotografije za sjećanje i uspomenu
- povratne informacije glazbenika i djelatnika ugostiteljskog objekta
- dolazak maturanata u jutarnjim satima u školu
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content