close

Enter

Log in using OpenID

6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA 1/10

embedDownload
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
6.1. MUZEJI I KNJIŽNICE KAO ČUVARI BAŠTINE
 upoznati učenike s kulturnom baštinom
 osposobiti učenike da prepoznaju i kritički procjenjuju društvene
vrijednosti
 razvijati pozitivan stav prema stjecanju novoga znanja i prema učenju
općenito
 osposobiti učenike za prikazivanje informacija na jasan, logičan, sažet i
precizan način
 razvijati suradničko učenje
 razvijati sposobnost javnog nastupanja i govorenja pred drugima
 razvijati pozitivan stav i zanimanje za stvaralačko i učinkovito sudjelovanje
u životu škole i neposredne zajednice u kojoj žive
 posjetiti zagrebačke muzeje
 posjetiti Samoborski muzej
 posjetiti Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu (NSK)
 posjetiti Gradsku knjižnicu Samobor
 prikupiti osnovne informacije o povijesti pojedinoga muzeja
 prikupiti osnovne informacije o povijesti NSK i samoborske knjižnice
 usmeno obrazložiti svrhu postojanja i potrebe muzeja i knjižnica
 predstaviti zagrebačke muzeje pomoću prezentacijskih plakata
 predstaviti samoborski muzej pomoću prezentacijskoga plakata
 predstaviti prošlost i sadašnjost NSK pomoću prezentacijskih plakata
 predstaviti samoborsku knjižnicu pomoću prezentacijskih plakata
 učenicima prvih razreda
Dragica Dujmović-Markusi, prof. hrvatskog jezika






izvannastavne aktivnosti
vikend
papir za prezentacijske plakate
samoevaluacija
anketa u školi
predstavljanje prezentacijskih plakata ostalim učenicima u školi
6.2. PROJEKT „EUGEN KUMIČIĆ“
Upoznavanje s književnim opusom Eugena Kumičića, cjeloviti pregled njegova
stvaralaštva: romani, novele, drame, članci i eseji. Tekstovi obiluju spoznajama
o vremenu u kojem su djela nastala pa će analiza obuhvatiti i znanja iz
povijesti, geografije; političke okolnosti u tadašnjoj Istri i Hrvatskom primorju.
Ukoliko bude moguće, stečene spoznaje bit će prikazane u odgovarajućoj
brošuri.
Učenicima trećih razreda koji će, koristeći se različitim izvorima: knjižna građa,
internet, referentna zbirka...), ostvariti željene ciljeve. S obzirom da će građi
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
1/10
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
prići interdisciplinarno, proširit će znanja i iz drugih predmeta. Nakon čitanja
zadanih djela, učenici će pristupiti analizi: književno-teorijskoj, jezičnoj,
povijesnoj i geografskoj.
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Ljiljana Centrih-Lovrić, prof. hrvatskog jezika i bibliotekar
Čitanje zadanih djela, analiza, korištenje različitih izvora znanja, čitanje
dodatne esejističke literature o Eugenu Kumičiću, usustavljivanje stečenog
znanja i, na kraju, odlazak u mjesto rođenja Eugena Kumičića: Brseč u Istri.
Od listopada 2012. god. do ožujka/ travnja 2013. godine
Troškove putovanja u Brseč (autobusom), ulaznice za posjet muzeju plaćaju
učenici.
Učenici će ostvarene rezultate prezentirati ostalim učenicima.
6.3. TERENSKA NASTAVA – VILLA RUŽIĆ, Rijeka
- usvojiti sadržaje nastave hrvatskoga jezika i književnosti služeći se
materijalnom kulturnom baštinom
- posjetiti Rijeku (Spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić-Brlić-Ružić; Villa
Ružić na Pećinama)
- učenicima trećih razreda
Dragica Dujmović-Markusi, prof. hrvatskog jezika
- školski izlet
- jedan dan
- učenici plaćaju cca 200,00 kn (organizacija izleta, prijevoz, vodič, ručak)
- samoevaluacija
- anketa u školi
6.4. TERENSKA NASTAVA – BAŠKA I NOVI VINODOLSKI
- usvojiti sadržaje nastave hrvatskoga jezika i književnosti služeći se
materijalnom kulturnom baštinom
- posjetiti Bašku i Novi Vinodolski (Bašćanska ploča, Vinodolski zakon)
- učenicima prvih razreda
Dragica Dujmović-Markusi, prof. hrvatskog jezika
- školski izlet
- jedan dan
- učenici plaćaju cca 200,00 kn (organizacija izleta, prijevoz, vodič, ručak)
- samoevaluacija
- anketa u školi
6.5. RAZMJENA UČENIKA (1)
- upoznavanje učenika s njemačkom kulturom
- uočavanje važnosti međunarodne suradnje i tolerancije
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
2/10
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
- upoznavanje njemačke svakodnevnice, načina školovanja i usavršavanje
njemačkog jezika
petnaestak učenika 2. i 3. razreda koji su sudjelovali u prvom dijelu razmjene
prošle školske godine
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika
- odlazak u Rastatt - SR Njemačka gdje će učenici biti smješteni u njemačkim
obiteljima;
- projektna nastava unutar i izvan škole (tema: Muzeji u Rastatt-u)
- pohađanje nastave u gimnaziji Ludwig-Wilhelm
10.-20. listopada 2012. godine
troškove snose djelomično učenici, djelomično njemačka strana, a škola
financira troškove putovanja i dnevnice za nositelja programa
rezultati projekta u obliku info-knjižica
6.5. RAZMJENA UČENIKA (2)
- usavršavanje znanja njemačkog jezika
- poticanje međunarodne suradnje i tolerancije
- poticanje interesa za njemačku, ali i vlastitu kulturu i povijest
učenicima svih prvih razreda koji uče (ili su učili) njemački jezik na naprednoj
razini
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika
svaki učenik prima jednog učenika iz Njemačke u svoj dom, u paru sudjeluju na
projektu, projekt se odvija u i izvan škole, gosti djelomično pohađaju nastavu
na hrvatskom jeziku
25. travnja – 4. svibnja 2013. godine
troškove snose djelomično učenici, djelomično njemačka strana
rezultati projekta biti će izloženi u školi i predstavljeni na završnoj večeri
6.6. DSD – JEZIČNI KAMP U ZADRU
- usavršavanje znanja njemačkog jezika
- upoznavanje učenika sa zadacima na DSD ispitu
- kvalitetno pripremanje za polaganje ispita
učenicima četvrtih razreda
Dr. Gerald Hühner, strani lektor
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika
izvannastavna aktivnost
25. – 28. listopada 2012. godine
troškove snose učenici (700,00 kn)
uspješno položen DSD-ispit
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
3/10
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
6.7. TERENSKA NASTAVA IZ PSIHOLOGIJE
- upoznavanje praktičnog rada psihologa u raznim institucijama
- razvijanje kritičkog mišljenja spram različitih psiholoških područja
- senzibilizirati učenike za različitost
- razvijanje empatije kod učenika
- program je namijenjen učenicima drugih i trećih razreda
(zainteresirani učenici drugih razreda mogu ići u posjet Institutu Ivo Pilar ili u
Mali dom, a učenici trećih razreda mogu ići u posjet Psihijatrijskoj bolnici
Vrapče ili u zatvor Remetinec)
Vlatka Baretić, prof. psihologije i školski psiholog
- u dogovoru s institucijama bit će organiziran posjet u okviru kojeg se očekuje
upoznavanje učenika s radom institucije i radom i ulogom psihologa u dotičnoj
instituciji
- kroz godinu 3 posjeta u trajanju 3 - 4 školska sata (u suprotnoj smjeni)
- besplatno za škole
- evaluacijski listići koje će ispunjavati učenici koji su posjetili institucije
6.8. EUROPA U RAZREDU
DANI OTVORENIH VRATA MVEP
- kod mladih ljudi poticati interes za razna događanja vezana uz obilježavanje
Dana Europe
- stvaranje pozitivnog ozračja za ulazak u EU
- naglašavati prednosti života u zajednici država Europe
- zainteresirani učenici trećih i četvrtih razreda
Gordana Medarac, prof. sociologije i francuskog jezika
Jelica Rubil, prof. filozofije i sociologije
- prisustvovanje predavanjima, susretima, razgovorima
- gledanje dokumentarnih emisija, prigodnih filmova
- u tjednu u kojem se, prema planu MVEP, obilježava Dan Europe (9. svibnja)
- materijal za izradu plakata
- uređivanje razrednog panoa od prikupljenog materijala
- izrada prigodnog plakata u predvorju škole
6.9. HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA
- povećati razinu poznavanja i razumijevanja EU
- objasniti učenicima konkretne učinke članstva Hrvatske u Europskoj uniji
- posebno naglasiti što ulazak u EU znači za mlade, njihovu mobilnost,
obrazovanje i buduće zapošljavanje
za učenike trećih i četvrtih razreda koji pokažu interes
- osposobiti učenike da prepoznaju i kritički procijene svoje stavove i društvene
vrijednosti
- razviti pozitivan stav prema europskim integracijama
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
4/10
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
- poticati mlade na objektivno razmišljanje o EU
- smanjivati predrasuda o EU koje su rezultat neinformiranosti
Gordana Medarac, prof. sociologije i francuskog jezika i
Jelica Rubil, prof. filozofije i sociologije
- posjet Informacijskom centru Europske unije kojega je formirala Delegacija
Europske komisije u RH
- održavanje interaktivnih radionica na temu EU – institucije, povijest, pristupni
pregovori Hrvatske za članstvo u EU, zajedničke politike EU s naglaskom na
teme zanimljive mladima (obrazovanje i mobilnost mladih, koje im se
mogućnosti nude, kako doći do informacija...)
- tijekom godine, u suradnji s Informacijskim centrom EU
- radionice i predavanja besplatni za školu
- izdatak za izradu plakata
- izrada plakata i uređivanje panoa od prikupljenog materijala
- učenici se ocjenjuju za zalaganje
6.10. POSJET HRVATSKOM SABORU
- stjecanje znanja o političkim ustanovama i procesima
- upoznavanje s nositeljem zakonodavne vlasti u RH
- učenje domoljublju
- razvijanje političke kulture
- stjecanje znanja o politici kao fenomenu i važnosti politike u svakodnevnom
životu
- kritički promišljati položaj i ulogu pojedinca u društvu
- pridonijeti razvoju učenika kao odgovornih osoba
- poticati demokratski razvoj
- stvoriti kod učenika mogućnost zauzimanja stajališta o aktualnim političkim
zbivanjima
- upoznavanje s ustrojstvom hrvatske države i podjelom vlasti
Jelica Rubil. prof. filozofije i sociologije
- u okviru nastave iz predmeta Politika i gospodarstvo omogućiti učenicima
posjet Hrvatskom saboru i razgovor sa zastupnicima
- prema mogućnosti organizacije Škole i Službe za odnose s javnošću
Hrvatskog sabora
- učenici sami snose trošak putovanja u grad
- izvješća i komentari učenika, razgovor o aktualnim političkim temama, foto
dokumentacija, plakati, ocjena za aktivne pojedince
6.11. PROTIV KORUPCIJE
- educirati i motivirati učenike kroz interaktivno učenje o korupciji, njezinim
pojavnim oblicima, metodama za njezino suzbijanje te razvijanje modela za
učinkovitu prevenciju korupcije i antikorupcijske koncepte
- poticati i podupirati razvijanje svijesti o štetnim posljedicama korupcije
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
5/10
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
- usvojiti kako je od iznimne važnosti podizanje javne svijesti o štetnosti
korupcije i uključivanje svih u različite oblike njezina sprečavanja
- osvješćivanje učenika za aktivno sudjelovanje u procesu stjecanja znanja u
borbi protiv korupcije primjenjivih u svakodnevnom životu pri čemu se teži da
svaki učenik od pasivnog primatelja informacija postane angažirani subjekt
- za djelotvorno osvješćivanje učenika koji pokažu interes razvijati moralne i
društvene vrijednosti djece i mladih koji imaju iznimnu važnost u sprečavanju
korupcije što omogućuje odgajanje društva u cjelini protiv korupcije
Jelica Rubil, prof. filozofije i sociologije u suradnji s UDRUGOM ZA
DEMOKRATSKO DRUŠTVO i njezinim instruktorima
- održavanje interaktivnih radionica, na primjerima razgovora, igre, samostalnih
istraživanja učenika
- tijekom nastavne godine prema mogućnostima instruktora kao moderatora
UDD i raspoloživom vremenu učenika
- za učenike besplatno
- samoevaluacija
6.12. ŽIVOT U RAZLIČITIM KULTURAMA
- potaknuti učenike na analitičko i kritičko razmišljanje o procesima
suvremenog društva
- razviti voljan stav i umijeće učenja iz svih raspoloživih izvora
- pripremiti učenike za cjeloživotno učenje
- pridonijeti razumijevanju uvjeta života i rada u različitim društvima
- kod učenika razviti senzibilitet za druge i drugačije
za učenike 3. razreda, koji pokažu interes za proširivanje nastavnih sadržaja iz
Sociologije o kulturi
Gordana Medarac. prof. sociologije i francuskog jezika
- održavanje predavanja i susreta s nekima koji su neko vrijeme živjeli među
pripadnicima drugih kultura
- praćenje literature i razgovor, gledanje prigodnih filmova
(npr. M. Morgan: Tihi zov Australije, D.Rastuhar: Džungla, filmovi: Sicko,
Invictus...; predavanja: L. Rafolt o Japanu...)
- tijekom nastavne godine prema mogućnosti predavača i raspoloživom
vremenu učenika
- materijal za izradu plakata
- eventualno naknada predavačima
- izrada plakata i uređivanje panoa od prikupljenog materijala
- učenici se ocjenjuju za motiviranost i sudjelovanje u projektu
6.13. TURSKA – NEKAD I DANAS
- poticanje tolerancije i poštivanja različitosti
- poticanje mladih na uklanjanje predrasuda
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
6/10
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
- upoznavanje učenika s osnovama turskog jezika te turskom kulturom i
poviješću
- isticanje važnosti međunarodne suradnje
- zainteresirati učenike za učenje orijentalnih jezika i za bliskoistočne kulture
za sve zainteresirane učenike
Ivana Bogović, prof. povijesti i filozofije i
Tomislav Babić, prof. njemačkog jezika
izvannastavna aktivnost
- jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine
- mogući višednevni izlet u Tursku u sklopu proljetnih praznika po vlastitom
trošku
- nositeljima programa u okviru 40-satnog radnog tjedna
prezentacije, plakati i sl.
6.14. TRIBINE ZA VELIKE I MALE
- pridonijeti razvoju učenika kao odgovornih osoba
- poticati demokratski razvoj
- promicati ideje tolerancije i pokazati koegzistenciju različitih mišljenja i
stavova
- razvijati kritično mišljenje
- upozoriti na aktualne društvene procese
- stjecati znanja o društvenim pojavama, ustanovama i procesima i važnost istih
u svakodnevnom životu
- uočavati i prepoznati društvene probleme i motivirati učenike za aktivno
djelovanje u zajednici
- razvijati kulturu dijaloga
- stvoriti kod učenika mogućnost zauzimanja stajališta o aktualnim društvenim
zbivanjima
- poticati kod mladih prihvaćanje ljudi kao jednakih u svim njihovim
različitostima
Profesori društveno humanističke grupe predmeta
- mjesečne tribine za učenike i zainteresirane djelatnike
- u dogovoru s predavačima iz javnog i političkog života Hrvatske (Maja
Mamula, Hrvoje Jurić, Borna Berčić, Bruno Ćurko, Žarko Puhovski, Tomislav
Janović, Darinko Kosor, Neven Šimac, Leo Rafolt, Branka Galić, Mirko
Bilandžić ...)
- tijekom nastavne godine 2012./2013. prema mogućnostima i raspoloživom
vremenu predavača
- za učenike besplatno
- izvješća i komentari učenika, razgovor o aktualnim društvenim temama, foto
dokumentacija, ocjena za aktivne pojedince
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
7/10
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
6.15. POSJETI IZLOŽBAMA, MUZEJIMA I GALERIJAMA
Učenike upoznati s djelima likovne umjetnosti.
Organizirano cijeli razred treba posjetiti bar jednu izložbu u školskoj godini po
preporuci predmetnog profesora.
- omogućiti učenicima da uvidom u originalna umjetnička djela upotpune
vlastiti doživljaj likovne umjetnosti
- omogućiti što bolje upoznavanje, razumijevanje i vrednovanje umjetničkih
djela
- razvijanje navike učenika da sudjeluju u suvremenim likovnim zbivanjima
- razvijanje kulture ponašanja
- stjecanje navike posjećivanja kulturnih institucija
Slavica Antolić i Darko Gregec, profesori likovne umjetnosti
- organizirati grupne posjete izložbama u Zagrebu i bližoj okolini
- informirati učenike o postojećim i planiranim izložbama u gradu, Hrvatskoj ili
u Europi u svrhu poticanja na samostalni obilazak
- organizirati predavanja ili izložbe u školi
- tijekom školske godine, ovisno o kalendaru postavljanja izložbi
- troškove odlaska na izložbe i ulaznice učenici podmiruju sami
- ocjena za pismeni osvrt na viđeno i doživljeno s naglaskom na raščlambi
likovnih djela
6.16. POSJET MUZEJIMA (povijest)
-
korištenje izvora u nastavi povijesti
razvijanje sposobnosti zapažanja
razvijanje sposobnosti kritičkog razmišljanja
razvijanje zanimanja za povijest i poboljšanje znanja o pojedinim povijesnim
razdobljima
- razviti senzibilitet i zanimanje za istraživanje povijesti
- razvijati umijeće učenja iz različitih izvora
Pridonijeti razumijevanju povijesnog razdoblja Starog vijeka kod učenika 1.
razreda, a učenicima 3. razreda pomoći u boljem razumijevanju Industrijske
revolucije i uočavanju važnosti novih izuma za daljnji razvoj društva.
Sanjica Frigan Ciuha, prof povijesti i
Helena Strugar, prof. povijesti i etimologije
- posjet Arheološkom muzeju u Zagrebu (1. razredi)
- posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu (3. razredi)
tijekom nastavne godine 2012./2013.
troškove za ulaznice učenici sami podmiruju
učenici se ocjenjuju za motiviranost i sudjelovanje
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
8/10
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
6.17. POSJETI INSTITUTIMA, MUZEJIMA, FESTIVALIMA
ZNANOSTI (prirodoslovlje)
- poticanje interesa za prirodne znanosti i znanstveno-istraživački rad
- upoznavanje moderne znanstvene sredine, instrumenata i tehnika
- pripreme za izradu učeničkih projekata
- motivacija za izradu samostalnog učeničkog projekta i njihove izvanškolske
valorizacije
- samovrednovanje učeničkih znanja i vještina
skupine učenika zainteresiranih za nastavak školovanja na prirodoslovnomatematičkim i srodnim fakultetima, polaznici izborne i fakultativne nastave
profesori aktiva prirodoslovlja
posjet i sudjelovanje na radionicama, predavanjima i izložbama u organizaciji
pojedinih institucija
tijekom šk.god. – Institut za fiziku (Željko Šimek, prof. fizike)
ožujak 2013. – Tjedan mozga u organizaciji Hrvatskog instituta za istraživanje
mozga (Ljiljana Hrastar i Nevenka Šepetanc, profesorice
biologije)
travanj 2013. – Otvoreni dan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
– Festival znanosti u Zagrebu
(Željko Šimek, prof. fizike i Bojana Domjanović, prof.
biologije i kemije)
svibanj 2013. – Otvoreni dan Instituta Ruđer Bošković (Željko Šimek, prof.
fizike i Bojana Domjanović, prof. biologije i kemije)
izrada individualnih ili skupnih izvješća, plakata i prezentacija učenika i
planova vlastitih mini-projekata za sljedeću školsku godinu
6.18. RUKOMETNI TURNIR „DSD-CUP Zaprešić“
Omogućiti učenicima kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sportske
aktivnosti na međunarodnom turniru čime se:
- povoljno utječe na zdravlje
- preveniraju štetne pojave među mladima
- izgrađuju humaniji međuljudski odnosi
- razvijaju kolektivni duh i fair play
- osposobljavaju za samokontrolu
- razvijaju zdrave stilove života i ljubavi prema sportu
- uče primjenjivati pravila športske igre
- potiče međunarodnu suradnju i poznanstva
- korištenje njemačkog jezika kao načina sporazumijevanja.
Za učenike koji žele sudjelovati na međunarodnom rukometnom turniru kao
članovi jedne „DSD-ekipe“ koja je sastavljena od učenika 18. Gimnazije,
Srednje škole Ban Josip Jelačić i Gimnazije Lucijana Vranjanina na kojem
sudjeluju još 3 ekipe iz Austrije, Slovenije i Mađarske.
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
9/10
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Dr. Gerald Hühner
U Srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću biti će organiziran rukometni
turnir na kojem će 4 ekipe igrati po sistemu svatko sa svakim. Učenici iz
inozemstva biti će smješteni ili kod naših učenika ili u sklopu Srednje škole
Ban Josip Jelačić.
9.11.2011, od 11.00h; također će biti organizirani nekoliko treninga za DSD
ekipu.
Svaka međunarodna ekipa financira svoj dolazak.
Pobjednička ekipa dobiva prijelazni pokal na godinu dana.
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
10/10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content