close

Enter

Log in using OpenID

4. DOPUNSKA NASTAVA 1/2 Aktivnost, program i/ili

embedDownload
4. DOPUNSKA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
4.1. ENGLESKI JEZIK
- ovladavanje nastavnim sadržajima koji su propisani nastavnim programom
- stjecanje osnovnih znanja iz engleskog jezika radi redovitog praćenja nastave
- razvijanje jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja, pisanja) potrebnih
za receptivno i produktivno služenje jezikom
- za učenike 1. razreda gimnazije lošijeg predznanja ili onih koji su izostali s
redovne nastave, a radi lakšeg i uspješnijeg svladavanja i praćenja školskog
gradiva
Lili Oreb, prof. engleskog i talijanskog jezika
- metodom čitanja, pisanja, rada na tekstu i razgovora, uz dodatno
pojašnjavanje i uvježbavanje, te kroz rad u manjim skupinama i parovima,
nastojat će se nadoknaditi ranije propušteno gradivo i pobuditi veći interes za
učenje engleskog jezika
- nastava će se odvijati jednom tjedno tijekom školske godine
- 1 sat neposredno odgojno-obrazovnog rada tjedno koji nastavnici ulaze u 40satno radno vrijeme
- rezultat usvojenog znanja vrednovat će se u redovnoj nastavi
4.2. NJEMAČKI JEZIK
- ovladavanje nastavnim sadržajima koji su propisani nastavnim programom
- stjecanje osnovnih znanja iz njemačkog jezika radi redovitog praćenja
nastave
- razvijanje jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja, pisanja) potrebnih
za receptivno i produktivno služenje jezikom
- usvajanje vokabulara gramatičkih struktura i komunikacijskih uzoraka
- za učenike gimnazije lošijeg predznanja ili onih koji su izostali s redovne
nastave, a radi lakšeg i uspješnijeg svladavanja i praćenja nastavnog gradiva
Tomislav Babić, prof. njemačkog jezika
- metodom čitanja, pisanja, rada na tekstu i razgovora, uz dodatno
pojašnjavanje i uvježbavanje, te kroz rad u manjim skupinama i parovima,
nastojat će se nadoknaditi ranije propušteno gradivo i pobuditi veći interes za
učenje njemačkog jezika
Tijekom godine jedan sat tjedno
Održani sati dopunske nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme nastavnika
Rezultat usvojenog znanja vrednovat će se u redovnoj nastavi
4.3. LATINSKI JEZIK
- objasniti i uvježbati teže dijelove gramatike latinskog i hrvatskog jezika
- osposobiti učenike da samostalno rade na latinskom tekstu (razumijevanje,
analiza i prevođenje)
- razviti samopouzdanje učenika u samostalnom radu, osobito pisanim ispitima
- potaknuti učenike na redovitiji rad i izrađivanje domaćih zadaća
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
1/2
4. DOPUNSKA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
- pomoć učenicima 1. i 2. razreda u svladavanju redovnog plana i programa
nastave latinskoga jezika
- postizanje boljih rezultata na pisanim ispitima
- Angela Crnobrnja, prof. mentor
- frontalni, individualni i grupni rad
- nastavni sadržaji:
a) gramatički sadržaji prema planu i programu za latinski jezik, te prema
potrebama učenika
b) rad na rečenici, tj. tekstu – analiza i prijevod
- prema potrebi i dogovoru
- 1 sat neposredno odgojno-obrazovnog rada tjedno koji nastavnici ulaze u
tjednu satnicu
- bilješke o učenikovom pohađanju dopunske nastave koje se upisuju u imenik
- pohvale za pokazani napredak u svladavanju znanja i vještina
4.4. MATEMATIKA
- pomoć učenicima u savladavanju nastavnog gradiva
- razviti samopouzdanje učenika u samostalnom radu
uvježbati i objasniti gradivo koje učenici nisu u dovoljnoj mjeri savladali u
redovnoj nastavi
Vesna Gabron Vujičić, prof. matematike
zajednički rad učenika i profesora, te individualni rad učenika na uvježbavanju
zadataka
tijekom nastavne godine prema mogućnosti predavača i raspoloživom vremenu
učenika – poslije nastave ili subotama
održani sati dopunske nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme
rezultati se vrednuju kroz uspjeh na redovnoj nastavi
4.5. FIZIKA
 pomoć učenicima prvih razreda u savladavanju nastavnog gradiva
 razviti sposobnost i samopouzdanje učenika u samostalnom radu
 postizanje boljih rezultata na redovnoj nastavi fizike
za učenike prvih razreda kojima je potrebna pomoć u savladavanju gradiva iz fizike
Stjepan Sabolek, prof. fizike i matematike
Predavanje, razgovor, zajednički rad učenika i profesora i samostalni rad
učenika vježbanjem zadataka
Tijekom nastavne godine jedan školski sat tjedno, prije ili poslije nastave ili
subotama
Održani sati dopunske nastave fizike u normi neposrednog odgojnoobrazovnog rada
Rezultati se vrednuju kroz uspjeh učenika na redovnoj nastavi
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content