close

Enter

Log in using OpenID

6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA 1/12

embedDownload
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
6.1. MUZEJI I KNJIŽNICE KAO ČUVARI BAŠTINE
-
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
-
upoznati učenike s kulturnom baštinom
osposobiti učenike da prepoznaju i kritički procjenjuju društvene vrijednosti
razvijati pozitivan stav prema stjecanju novoga znanja i prema učenju općenito
osposobiti učenike za prikazivanje informacija na jasan, logičan, sažet i
precizan način
razvijati suradničko učenje
razvijati sposobnost javnog nastupanja i govorenja pred drugima
razvijati pozitivan stav i zanimanje za stvaralačko i učinkovito sudjelovanje u
životu škole i neposredne zajednice u kojoj žive
posjetiti zagrebačke muzeje
posjetiti Samoborski muzej
posjetiti Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu (NSK)
posjetiti Gradsku knjižnicu Samobor
prikupiti osnovne informacije o povijesti pojedinoga muzeja
prikupiti osnovne informacije o povijesti NSK i samoborske knjižnice
usmeno obrazložiti svrhu postojanja i potrebe muzeja i knjižnica
predstaviti zagrebačke muzeje pomoću prezentacijskih plakata
predstaviti samoborski muzej pomoću prezentacijskoga plakata
predstaviti prošlost i sadašnjost NSK pomoću prezentacijskih plakata
predstaviti samoborsku knjižnicu pomoću prezentacijskih plakata
učenicima drugih i četvrtih razreda
Dragica Dujmović-Markusi, prof. hrvatskog jezika
-
izvannastavne aktivnosti
vikend
papir za prezentacijske plakate
samoevaluacija
anketa u školi
predstavljanje prezentacijskih plakata ostalim učenicima u školi
6.2. PROJEKT ŽENSKO PISMO: Na večeri s …
Ovaj projekt pokrećemo s ciljem upoznavanja učenika s djelima poznatih
(hrvatskih) književnica koje su svojim književnim djelovanjem obilježile
vrijeme u kojem živimo. Smatramo da se danas premalo zna o suvremenoj
hrvatskoj književnosti i izdavaštvu jer smo opterećeni nastavnim planom i
programom, a i pripremama za uspješno polaganje mature. Nastavni plan je
ograničavajući i ne ostavlja vrijeme za kreativnost i upoznavanje s literaturom
koja nije obavezno lektirna.
Program je namijenjen učenicima svih razreda koji vole čitati, žele pratiti
zbivanja u suvremenoj hrvatskoj literaturi i o tome kritički progovoriti.
Želimo poticati čitanje, a i čitanje naglas. Upozorit ćemo na važnost glasnog
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
1/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
čitanja u čitateljskim grupama za mlade.
Na ovaj način uključujemo se u Međunarodni dan pismenosti koji je UNESCOova inicijativa.
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Ljiljana Centrih-Lovrić, prof. hrvatskog jezika i bibliotekar
Svaki mjesec (listopad – svibanj) dogovorno će biti posvećen proučavanju
stvaralaštva i životopisu jedne hrvatske autorice s naglaskom i temeljitijom
analizom jednog njezina djela. Na književnoj večeri čitat će se naglas zanimljivi
ulomci i time poticati ostale čitatelje.
Listopad 2013. – svibanj 2014. god.
Svaki mjesec škola bi trebala iz svojih sredstava izdvojiti cca 200,00 kn za
kupnju jedne (dvije) knjige.
Učenici bi javno prezentirali svoj rad na književnim večerima. Ponudit ćemo
rezultate rada osnovnim školama na našem području kao i narodnim
knjižnicama s kojima uspješno surađujemo.
6.3. TERENSKA NASTAVA – VILLA RUŽIĆ, Rijeka
- usvojiti sadržaje nastave hrvatskoga jezika i književnosti služeći se
materijalnom kulturnom baštinom
- posjetiti Rijeku (Spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić-Brlić-Ružić; Villa
Ružić na Pećinama)
- učenicima četvrtih razreda
Dragica Dujmović-Markusi, prof. hrvatskog jezika
- terenska nastava (školski izlet)
- jedan dan vikenda
- učenici plaćaju cca 200,00 kn (organizacija izleta, prijevoz, vodič, ručak)
- samoevaluacija
- anketa u školi
6.4. TERENSKA NASTAVA – BAŠKA I NOVI VINODOLSKI
- usvojiti sadržaje nastave hrvatskoga jezika i književnosti služeći se
materijalnom kulturnom baštinom
- posjetiti Bašku i Novi Vinodolski (Bašćanska ploča, Vinodolski zakon)
- učenicima drugih razreda
Dragica Dujmović-Markusi, prof. hrvatskog jezika
- terenska nastava (školski izlet)
- jedan dan vikenda
- učenici plaćaju cca 200,00 kn (organizacija izleta, prijevoz, vodič, ručak)
- samoevaluacija
- anketa u školi
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
2/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
6.5. TERENSKA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE
- razvijanje i unapređivanje prirodoznanstvenog te socijalno usmjerenog
svjetonazora i kulture
- upoznavanje učenika sa znanstvenim metodama u geografiji
- uočavanje uloge geografskih disciplina u svakodnevnom životu
- upoznavanje s međusobnim utjecajem prirodnih elemenata i društvenih
faktora u prostoru
- razvijanje pozitivnog stava učenika prema potrebi racionalnog i odgovornog
odnosa prema očuvanju prirode i ljudima
- upoznavanje s prirodnim i društvenim ljepotama te gospodarskim razvojem
Hrvatske
- sistematizacija naučenog kroz praktičan rad na terenu
- povezivanje nastavnih sadržaja geografije s njihovom praktičnom primjenom
- pobuđivanje interesa za geografiju kao znanost
program je namijenjen učenicima četvrtih razreda
Nositelji i njihova
odgovornost
Gordana Tašner, prof. geografije i geologije
Ana Šterc, prof. geografije
Način realizacije
-
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
jednodnevni izlet u Gorski kotar i Rijeku
jednodnevni izlet u park prirode Lonjsko polje i Sisak
jednodnevni izlet u Zadar i Nin
Gorski kotar i Rijeka - listopad ili ožujak (26.10.2013. ili 29.03.2014.)
Lonjsko polje i Sisak - listopad ili ožujak (26.10.2013. ili 29.03.2014.)
Zadar i Nin - listopad ili ožujak (26.10.2013. ili 29.03.2014.)
troškove izleta snose učenici
izvješće učenika nakon posjeta muzejima, prirodnim zaštićenim lokalitetima
i gradovima
- praktični rad (terenski rad) na jednodnevnim terenskim izletima te izrada
postera i prezentacija
6.6. RAZMJENA UČENIKA (1)
usavršavanje njemačkog jezika, upoznavanje njemačke kulture i stvaranje
međukulturalnih odnosa sa vršnjacima, projektna nastava
12 učenika 2. razreda koji su sudjelovali u prvom dijelu razmjene prošle
školske godine
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika
odlazak u SR Njemačku - Rastatt gdje su učenici smješteni u njemačkim
obiteljima; projektna nastava unutar i izvan škole, pohađanje nastave u
gimnaziji Ludwig-Wilhelm
7. – 17. listopada 2013.
troškove snose djelomično učenici, djelomično njemačka strana, a škola
financira troškove putovanja i dnevnice za nositelja programa
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
3/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
izrada društvenih igara na temu Europska unija, veće zanimanje za učenjem
njemačkog jezika i bolja komunikacija (pismena i usmena) na stranom jeziku
6.6. RAZMJENA UČENIKA (2)
usavršavanje njemačkog jezika, upoznavanje njemačke kulture i stvaranje
međukulturalnih odnosa sa vršnjacima, projektna nastava
učenicima svih prvih razreda koji uče (ili su učili) njemački jezik na naprednoj
razini
Tomislav Babić, prof. njemačkog i turskog jezika
svaki učenik prima jednog učenika iz Njemačke u svoj dom, u paru sudjeluju na
projektu, projekt se odvija u i izvan škole, gosti djelomično pohađaju nastavu
na hrvatskom jeziku
30. travnja – 10. svibnja 2014. godine
troškove snose djelomično učenici, djelomično njemačka strana
tema razmjene je Tragovima njemačke kulture u Hrvatskoj/Zagrebu, izrada
časopisa i/ili web-stranice.
6.7. DSD JEZIČNI KAMP
- usavršavanje znanja njemačkog jezika
- upoznavanje učenika sa zadacima na DSD ispitu
- kvalitetno pripremanje za polaganje ispita
DSD učenicima četvrtih razreda
Dr. Gerald Hühner, strani lektor u suradnji s Tomislavom Babićem, prof.
njemačkog i turskog jezika i njemačkom lektoricom Sonjom Biermann
predavanja i rad u grupama u dvorcu Lužnica kod Zaprešića
7. – 10. studenoga 2013.
učenici sami snose troškove (cijena ovisi o tome hoće li prespavati u dvorcu ili
dolaziti na predavanja te samo ručati) – max. 500 kuna po učeniku
uspješno položen DSD-ispit
6.8. EUROPA U RAZREDU
DANI OTVORENIH VRATA MVEP
- kod mladih ljudi poticati interes za razna događanja vezana uz obilježavanje
Dana Europe
- naglašavati prednosti života u zajednici država Europe
- zainteresirani učenici trećih i četvrtih razreda
Gordana Medarac, prof. sociologije i francuskog jezika
Jelica Rubil, prof. filozofije i sociologije
- prisustvovanje predavanjima, susretima, razgovorima
- gledanje dokumentarnih emisija, prigodnih filmova
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
4/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
- u tjednu u kojem se, prema planu MVEP, obilježava Dan Europe (9. svibnja)
- troškove prijevoza snose sami učenici
- materijal za izradu plakata
- uređivanje razrednog panoa od prikupljenog materijala
- izrada prigodnog plakata u predvorju škole
6.9. HRVATSKA U EUROPSKOJ UNIJI
Namjena
- povećati razinu poznavanja i razumijevanja EU
- objasniti učenicima konkretne učinke članstva Hrvatske u Europskoj uniji
- posebno naglasiti što ulazak u EU znači za mlade, njihovu mobilnost,
obrazovanje i buduće zapošljavanje
za učenike trećih i četvrtih razreda koji pokažu interes
- osposobiti učenike da prepoznaju i kritički procijene svoje stavove i društvene
vrijednosti
- poticati mlade na objektivno razmišljanje o EU
- smanjivati predrasuda o EU koje su rezultat neinformiranosti
Nositelji i njihova
odgovornost
Gordana Medarac, prof. sociologije i francuskog jezika
Jelica Rubil, prof. filozofije i sociologije
Način realizacije
- pratiti informacije Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj
- održavati interaktivne radionice na temu EU – institucije, povijest, zajednička
politika EU s naglaskom na teme zanimljive mladima (obrazovanje i mobilnost
mladih, koje im se mogućnosti nude, kako doći do informacija...)
- pratiti prigodne publikacije
- prigodnim plakatom obilježiti Europsku godinu građana 2013.
- tijekom godine prema planu Predstavništva Europske komisije
- troškove prijevoza snose sami učenici
- izdatak za izradu plakata
- izrada plakata i uređivanje panoa od prikupljenog materijala
- učenici se ocjenjuju za zalaganje
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
6.10. POSJET HRVATSKOM SABORU
- stjecanje znanja o političkim ustanovama i procesima
- upoznavanje s nositeljem zakonodavne vlasti u RH
- učenje domoljublju
- razvijanje političke kulture
- stjecanje znanja o politici kao fenomenu i važnosti politike u svakodnevnom
životu
- kritički promišljati položaj i ulogu pojedinca u društvu
- pridonijeti razvoju učenika kao odgovornih osoba
- poticati demokratski razvoj
- stvoriti kod učenika mogućnost zauzimanja stajališta o aktualnim političkim
zbivanjima
- upoznavanje s ustrojstvom hrvatske države i podjelom vlasti
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
5/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Gordana Medarac, prof. sociologije i francuskog jezika
- u okviru nastave iz predmeta Politika i gospodarstvo omogućiti učenicima
posjet Hrvatskom saboru i razgovor sa zastupnicima
- prema mogućnosti organizacije Škole i Službe za odnose s javnošću
Hrvatskog sabora
- učenici sami snose trošak putovanja u grad
- izvješća i komentari učenika, razgovor o aktualnim političkim temama, foto
dokumentacija, plakati, ocjena za aktivne pojedince
6.11. PROTIV KORUPCIJE
- educirati i motivirati učenike kroz interaktivno učenje o korupciji, njezinim
pojavnim oblicima, metodama za njezino suzbijanje
- razvijanje modela za učinkovitu prevenciju korupcije i antikorupcijske
koncepte
- poticati i podupirati razvijanje svijesti o štetnim posljedicama korupcije
- usvojiti kako je od iznimne važnosti podizanje javne svijesti o štetnosti
korupcije i uključivanje svih u različite oblike njezina sprečavanja
- osvješćivanje učenika za aktivno sudjelovanje u procesu stjecanja znanja u
borbi protiv korupcije primjenjivih u svakodnevnom životu
- promicati i težiti da svaki učenik od pasivnog primatelja informacija postane
angažirani subjekt
- za djelotvorno osvješćivanje učenika koji pokažu interes razvijati moralne i
društvene vrijednosti djece i mladih koji imaju iznimnu važnost u sprečavanju
korupcije što omogućuje odgajanje društva u cjelini protiv korupcije
Jelica Rubil, prof. filozofije i sociologije u suradnji s UDRUGOM ZA
DEMOKRATSKO DRUŠTVO i njezinim instruktorima
- održavanje interaktivnih radionica, na primjerima razgovora, igre, samostalnih
istraživanja učenika
- tijekom nastavne godine prema mogućnostima instruktora kao moderatora
UDD i raspoloživom vremenu učenika
- za učenike besplatno
Izrada plakata i uređivanje panoa od prikupljenog materijala.
Anketiranje među učenicima putem evaluacijskih listića.
Učenici se ocjenjuju za motiviranost i sudjelovanje u projektu.
6.12. RAZUMIJEVANJE GLOBALIZACIJE
- potaknuti učenike na analitičko i kritičko razmišljanje o procesima
suvremenog društva
- potaknuti razmišljanje o procesu podčinjavanja čitavih naroda interesima
multinacionalnih tvrtki i banaka
- razviti voljan stav i umijeće učenja iz svih raspoloživih izvora
- pripremiti učenike za cjeloživotno učenje
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
6/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
- pridonijeti razumijevanju uvjeta života i rada u različitim društvima
- kod učenika razviti senzibilitet za druge i drugačije
- prepoznati strukturno i ekonomsko nasilje koje hara svijetom
- za učenike 4. razreda, koji pokažu interes za proširivanje nastavnih sadržaja iz
Sociologije i Politike i gospodarstva
Gordana Medarac. prof. sociologije i francuskog jezika
- održavanje predavanja i susreta s nekima koji su neko vrijeme živjeli među
pripadnicima drugih kultura
- praćenje literature i razgovor, gledanje prigodnih filmova
npr. J. Ziegler: Imperij srama, T. Friedman: Lexus i maslina, M. Morgan: Tihi
zov Australije, D.Rastuhar: Džungla, filmovi: Fahrenheit 9/11, Sicko,
Invictus...; predavanja: L. Rafolt, D.Rastuhar...)
- tijekom nastavne godine prema mogućnosti predavača i raspoloživom
vremenu učenika
- materijal za izradu plakata
- eventualno naknada predavačima
- izrada plakata i uređivanje panoa od prikupljenog materijala
- učenici se ocjenjuju za motiviranost i sudjelovanje u projektu
6.13. TRIBINE ZA VELIKE I MALE
- pridonijeti razvoju učenika kao odgovornih osoba
- poticati demokratski razvoj
- promicati ideje tolerancije i pokazati koegzistenciju različitih mišljenja i
stavova
- razvijati kritično mišljenje
- upozoriti na aktualne društvene procese
- stjecati znanja o društvenim pojavama, ustanovama i procesima i važnost istih
u svakodnevnom životu
- uočavati i prepoznati društvene probleme i motivirati učenike za aktivno
djelovanje u zajednici
- razvijati kulturu dijaloga
- stvoriti kod učenika mogućnost zauzimanja stajališta o aktualnim društvenim
zbivanjima
- poticati kod mladih prihvaćanje ljudi kao jednakih u svim njihovim
različitostima
Profesori društveno humanističke grupe predmeta
- mjesečne tribine za učenike i zainteresirane djelatnike
- u dogovoru s predavačima iz javnog i političkog života Hrvatske
(Hrvoje Jurić, Boran Berčić, Bruno Ćurko, Žarko Puhovski, Tomislav Janović,
Darinko Kosor, Neven Šimac, Leo Rafolt, Branka Galić, Mirko Bilandžić,
Renato Matić ...)
- tijekom nastavne godine 2013./2014. prema mogućnostima i raspoloživom
vremenu predavača
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
7/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
- za učenike besplatno
- honorari predavačima
- troškovi pripreme
- izvješća i komentari učenika, razgovor o aktualnim društvenim temama, foto
dokumentacija, ocjena za aktivne pojedince
6.14. PROJEKT Moj zavičaj kroz vrijeme
-
korištenje izvora u nastavi povijesti
razvijanje sposobnosti zapažanja
razvijanje sposobnosti kritičkog razmišljanja
razvijanje zanimanja za povijest i poboljšanje znanja o pojedinim povijesnim
razdobljima
- razviti senzibilitet i zanimanje za istraživanje povijesti
- razvijati umijeće učenja iz različitih izvora
Glavni cilj projekta je uvesti povijesni dijalog i kulturu sjećanja u nastavu
povijesti. Projekt potiče nove metode istraživanja i aktivnosti za učenike i
profesore te time otvara put prema konceptu multiperspektivnosti (udžbenici,
stvaranje kurikuluma, nova metodologija) u učenju povijesti.
Neke od tema koje će učenici obraditi su: Zaboravljena povijest Zagreba
(mjesta stradanja), Otkrivanje privatnih priča o ratu i stradanjima, Kultura
sjećanja.
Nositelji i njihova
odgovornost
Documenta, centar za suočavanje s prošlošću - nositelj projekta u kojem
sudjeluje Centar za mirovne studije i tri srednje škole iz Hrvatske (Osijek, Pula
i Zagreb)
nositelj projekta u školi: Helena Strugar, prof. povijesti i etnologije
Način realizacije
15. -16. rujna 2013. godine
trening u školi i studijsko putovanje u Dotršćinu
od listopada do studenoga 2013. godine
učeničko istraživanje uz podršku nastavnika i partnera
01. - 06. prosinca 2013. godine
izložba učeničkih radova u školi
07. prosinca 2013. godine
nacionalni susret učenika uključenih u projekt i prezentacija projekta
prvo polugodište šk. god. 2013./2014. (vidi Način realizacije)
troškove podmiruje Documenta, centar za suočavanje s prošlošću
učenici se ocjenjuju za motiviranost i sudjelovanje
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
6.15. PROJEKT Upoznaj zemlju – zaviri u mikroskop
- upoznati učenike s geološkom građom Zemlje, pomoću mikroskopskih
uzoraka te uzoraka različitih stijena koje možemo pronaći na površini Zemlje
- razvijati znanja i vještine vezane uz korištenje mikroskopa i mikroskopskih
preparata
- razvijati sposobnosti analize građe stijena
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
8/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Namjena
- učenici trećih i četvrtih razreda opće, jezične i prirodoslovno-matematičke
gimnazije
Nositelji i njihova
odgovornost
Odsjek za zaštitu geološke baštine Hrvatskog geološkog društva (dr.sc.
Lidija Galović)
kontakt osoba u školi: Gordana Tašner, prof. geografije i geologije
Način realizacije
Vremenik
interaktivna izložba u školi
između Dana planete Zemlje 22. travnja 2014. i Međunarodnog dana biološke
raznolikosti 22. svibnja 2014.
- prostorija u koju bi nositelj projekta smjestio uzorke, mikroskope, lupe i
preparate, prezentirao predavanje te prostor ukrasio posterima s kongresa,
kartama...
- povećani interes za geologiju kao temeljnu prirodnu znanost
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
6.16. POSJETI IZLOŽBAMA, MUZEJIMA I GALERIJAMA
Učenike upoznati s najvažnijim djelima hrvatske, europske i svjetske likovne
baštine.
Cijeli razred treba organizirano posjetiti bar jednu izložbu u školskoj godini po
preporuci predmetnog profesora.
- omogućiti učenicima da uvidom u originalna umjetnička djela upotpune
vlastiti doživljaj likovne umjetnosti
- omogućiti što bolje upoznavanje, razumijevanje i vrednovanje umjetničkih
djela
- razvijanje navike učenika da sudjeluju u suvremenim likovnim zbivanjima
- razvijanje kulture ponašanja
- stjecanje navike posjećivanja kulturnih institucija
Slavica Antolić i Darko Gregec, profesori likovne umjetnosti
- organizirati grupne posjete izložbama u Zagrebu i bližoj okolini
- informirati učenike o postojećim i planiranim izložbama u gradu, Hrvatskoj ili
u Europi u svrhu poticanja na samostalni obilazak
- organizirati predavanja ili izložbe u školi
- tijekom školske godine, ovisno o kalendaru postavljanja izložbi
- troškove odlaska na izložbe i ulaznice učenici podmiruju sami
- ocjena za pismeni osvrt na viđeno i doživljeno s naglaskom na raščlambi
likovnih djela
6.17. POSJET MUZEJIMA (povijest)
-
korištenje izvora u nastavi povijesti
razvijanje sposobnosti zapažanja
razvijanje sposobnosti kritičkog razmišljanja
razvijanje zanimanja za povijest i poboljšanje znanja o pojedinim povijesnim
razdobljima
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
9/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
- razviti senzibilitet i zanimanje za istraživanje povijesti
- razvijati umijeće učenja iz različitih izvora
Pridonijeti razumijevanju povijesnog razdoblja Srednjeg vijeka kod učenika 2.
razreda, a učenicima 4. razreda pomoći u boljem razumijevanju kompleksnog
gradiva 20.st. s naglaskom na Holokaust, Drugi svjetski rat i Domovinski rat
Sanjica Frigan Ciuha, prof povijesti i
Helena Strugar, prof. povijesti i etimologije
- posjet Muzej grada Zagreba (2. razredi) ili izložba vezana uz Srednji vijek
- posjet Memorijalnom području Jasenovac (4. razredi), izložbe vezane uz
povijest 20.st.
tijekom nastavne godine 2013./2014.
troškove za ulaznice učenici sami podmiruju
učenici se ocjenjuju za motiviranost i sudjelovanje
6.18. POSJETI INSTITUTIMA, MUZEJIMA, FESTIVALIMA
ZNANOSTI (prirodoslovlje)
- poticanje interesa za prirodne znanosti i znanstveno-istraživački rad
- upoznavanje moderne znanstvene sredine, instrumenata i tehnika
- pripreme za izradu učeničkih projekata
- motivacija za izradu samostalnog učeničkog projekta i njihove izvanškolske
valorizacije
- samovrednovanje učeničkih znanja i vještina
skupine učenika zainteresiranih za nastavak školovanja na prirodoslovnomatematičkim i srodnim fakultetima, polaznici izborne i fakultativne nastave
profesori aktiva prirodoslovlja
posjet i sudjelovanje na radionicama, predavanjima i izložbama u organizaciji
pojedinih institucija
tijekom šk.god. – Institut za fiziku (Željko Šimek, prof. fizike)
ožujak 2013. – Tjedan mozga u organizaciji Hrvatskog instituta za istraživanje
mozga (Ljiljana Hrastar, Nevenka Šepetanc i Antonija
Korač Šubaša, profesorice biologije)
travanj 2014. – Otvoreni dan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb
– Festival znanosti u Zagrebu
(Željko Šimek, prof. fizike i Bojana Domjanović, prof.
biologije i kemije)
svibanj 2013. – Otvoreni dan Instituta Ruđer Bošković (Željko Šimek, prof.
fizike i Bojana Domjanović, prof. biologije i kemije)
izrada individualnih ili skupnih izvješća, plakata i prezentacija učenika i
planova vlastitih mini-projekata za sljedeću školsku godinu
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
10/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
6.19. DSD rukometni kup
Uspješno sudjelovanje na međunarodnom turniru i stvaranje novih poznanstva
te upoznavanje vršnjaka iz drugih susjednih zemalja.
Za učenike koji žele sudjelovati na međunarodnom rukometnom turniru kao
članovi jedne „DSD-ekipe“ koja je sastavljena od učenika 18. Gimnazije,
Srednje škole Ban Josip Jelačić i Gimnazije Lucijana Vranjanina na kojem
sudjeluju još 3 ekipe iz Austrije, Slovenije i Mađarske.
Dr. Gerald Hühner, strani lektor u suradnji s Tomislavom Babićem, prof.
njemačkog i turskog jezika i njemačkom lektoricom Sonjom Biermann
U Srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću biti će organiziran rukometni
turnir na kojem će 4 ekipe igrati po sistemu svatko sa svakim. Učenici iz
inozemstva, po potrebi, bit će smješteni ili kod naših učenika ili kod učenika
Srednje škole Ban Josip Jelačić.
22. studenoga 2013.
Troškova nema, turnir je djelomično sponzoriran, jedino postoji mogućnost da
učenici iz inozemstva prespavaju u našim obiteljima.
Rangiranje na turniru.
6.20. PRIJATELJSKE UTAKMICE I ODLAZAK NA SPORTSKA
NATJECANJA
- izgrađivanje humanih međuljudskih odnosa, osposobljavanje učenika za
samokontrolu
- razvijanje zdravih stilova života i ljubavi prema sportu
- znati primjenjivati pravila sportske igre
- motiviranje polaznika
- razvijanje samodiscipline
- razvijanje i poticanje momčadskog duha
- sudjelovanje na sportskim natjecanjima
- razvijanje borbenosti
- prihvaćanje sportskog pristupa pobjedi i porazu
Profesori tjelesne i zdravstvene kulture
- uvježbavanje na treninzima
- nastupi na natjecanjima
- odlazak na sportska natjecanja Hrvatske lige i Lige prvaka
- tijekom školske godine
- redovita sredstva škole (osiguravanje termina školske dvorane za treninge i za
natjecanja, sportske opreme, lopti i sl.)
- ulaznice za sportska natjecanja besplatne za učenike
- analiza igre
- pohvale i nagrade
- rezultati na sportskim natjecanjima
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
11/12
6. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
6.21. PRVENSTVA GIMNAZIJE U RAZLIČITIM SPORTOVIMA
Razvoj natjecateljskog duha, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, utjecaj
na zdravlje, prevencija štetnih pojava među mladima.
Uključiti što više učenika u sportske aktivnosti u kojima mogu iskazati vlastita
postignuća te ukazati na odgojne komponente u sportskim natjecanjima.
Profesori tjelesne i zdravstvene kulture
Prvenstva Gimnazije u nogometu (zima i proljeće), košarci, odbojci, rukometu i
plesnim skupinama
Okvirni vremenik: studeni - košarka, siječanj -mali nogomet, veljača - plesne
skupine i odbojka, ožujak - rukomet, travanj - nogomet
Medalje ili diplome za najbolje ekipe, pehari za najbolje pojedince, otprilike
500 kn
Svi rezultati objavljuju se na oglasnoj ploči kod sportske dvorane, s osobitim
naglaskom na najbolje ekipe i pojedince, plakati s fotografijama s natjecanja
postavljaju se u vitrinama škole.
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
12/12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
231 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content