close

Enter

Log in using OpenID

( 1/1/2012-31/12/2012) Α

embedDownload
S A F C O A. E.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17.6.13
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1/1/2012-31/12/2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.
ΑΠΟΣΒΕΣ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.46953/04/Β/00/70 (01)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.
ΑΠΟΣΒΕΣ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.Εξοδα Ιδρυσης & Α.εγκ/σης
85.180,23
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
85.180,23
0,00
85.180,23
85.180,23
64.269,74
53.924,10
10.345,64
56.983,39
47.006,00
149.449,97
139.104,33
10.345,64
142.163,62
132.186,23
2012
2011
960.000,00
960.000,00
197.889,00
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
0,00 (600.000 ονομαστικές μετοχές των 1,6 ευρώ)
9.977,39
9.977,39 IV.AΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.Τακτικό Αποθεματικό
215.097,80
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
4.Εκτακτα Αποθεματικά
344.408,45
33.621,37
559.506,25
231.510,37
1.519.506,25
1.191.510,37
484.171,96
411.671,96
0,00
9.282,32
3.Κτίρια & Τεχνικά Εργα
5.Μεταφορικά Μέσα
6.Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός
3.117,66
3.117,64
0,02
3.117,66
3.117,64
0,02
2.883.124,87
1.961.399,53
921.725,34
2.240.427,18
1.767.884,24
472.542,94
373.371,08
356.301,52
17.069,56
372.758,84
349.520,29
0,00
623.208,79
938.794,92
3.239.512,47
125.823,65
125.823,65
7.Ακινητοπ.υπό εκτέλεση & προκ/λές
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
3.259.613,61
2.320.818,69
23.238,55
623.208,79
2.120.522,17
1.118.990,30
ΙΙΙ.ΣΥΜΜ.& ΑΛΛ.ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.
7.Λοιπές Μακροπρόθ.Απαιτ.
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
125.823,65
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
125.823,65
1.244.813,95 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞ.
1.064.618,57
1. Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Πελάτες
817.672,19 ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.
821.477,78
11.Χρεώστες Διάφοροι
111.182,90 1.Προμηθευτές
82.080,65
12.Λ/σμοί Διαχ.Προκ.& Πιστώσεων
1.688,94 2α. Επιταγές πληρωτέες
213,31
109.671,24
930.544,03 5.Υποχρεώσεις απο Φόρους-Τέλη
131.158,21
152.364,04
383.187,89
242.809,96 11.Πιστωτές Διάφοροι
53.608,56
568.217,80
Σύνολο Υποχρεώσεων
370.573,80
839.938,60
2.000,74
937,18
2.376.252,75
2.444.058,11
881.735,14
881.735,14
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Σύνολο Κυκλοφορούντ.Ενεργητικού
403,20
184.883,57
903.771,74
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
3.Καταθέσεις Οψεως
923,46
1.286.959,63
1.173.353,99
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚ.
1.Εξοδα Επόμενων Χρήσεων
15.912,78 2.Εξοδα Χρήσεως Δουλευμένα
14.328,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.444.058,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.376.252,75
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων &
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων &
εμπράγματων ασφαλειών
881.735,14
881.735,14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012
εμπράγματων ασφαλειών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
2012
2011
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
3.655.089,97
4.184.935,67 Καθαρά Αποτ.(κέρδη ή ζημίες) Χρ
430.220,03
643.831,82
Κόστος παρεχομένων υπηρεσιών
2.891.214,54
3.094.079,20 (-) Φόρος εισοδήματος
102.600,81
139.788,95
Μικτά Αποτελ.(Κέρδη) Εκμετάλλευσης
Αλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης
950,00 Σύνολο
11.850,98
Σύνολο
775.726,41
1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
329.640,11
446.086,30
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συν.Εξοδα
10.014,40
717.248,87
Εκτακτα Αποθεματικά
6.482,58
-8.762,03
8.544,90
437.324,27
-2.062,32
715.186,55
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα
2,Εκτακτα κέρδη
3,Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον 1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα
3.Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων
0,00
ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΡΑΠΑΣ
0,00
0,00
ΑΔΤ ΑΒ 521981
186,14
60.968,58
0,00
186,14
-186,14
0,00
60.968,58
437.138,13
Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων
209.624,69
Μείον: Οι Ενσωματωμένες στο Λειτ.Κόστος
202.706,59
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
0,00
0,00
0,00
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)
504.042,87
17.208,80
310.410,42
0,00
327.619,22
25.753,27
0,00
478.289,60
504.042,87
374.557,60
1.252,37
Ολικά Αποτελ.(Κέρδη) Εκμετάλλευσης
0,00
327.619,22
374.557,60
Μερικά Αποτελ.(Κέρδη) Εκμετάλλευσης
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα
0,00
1.091.806,47
329.640,11
3.Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης
Μείον
1.090.856,47 (-) Διαφορές φορολ.ελέγχου πρ.χρ.
763.875,43
-60.968,58 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
654.217,97
ΑΔΤ ΑΒ 517555
135.000,75
6.918,10
430.220,03
124.614,60
10.386,15
643.831,82
ΑΔΤ ΑΖ 613762
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
214 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content